• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

viethuy

Hội viên
 • Số nội dung

  344
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About viethuy

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Tổ chức tiếp nhận tài liệu quí liên quan đến Hoàng Sa Ngày 9/4, tộc họ Đặng trên huyện đảo Lý Sơn đã tổ chức trang trọng lễ hiến tặng tài liệu quí liên quan đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cho Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Đăng Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Quảng Ngãi cùng một số ngành liên quan của tỉnh và huyện Lý Sơn đã tiến hành tiếp nhận và có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ tài liệu quí này. Buổi lễ hiến tặng và tiếp nhận văn bản quí này có hàng trăm người thuộc tộc họ Đặng trên huyện Lý Sơn, trong tỉnh Quảng Ngãi và nhiều nơi trong nước về dự. Trước khi diễn ra lễ hiến tặng, tộc họ Đặng trên đảo Lý Sơn đã tổ chức trang trọng nghi lễ tế cáo các bậc tiền nhân trong họ tộc và bàn giao văn bản gốc cho tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi. Nhân dịp này Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi cũng đã chụp ảnh lại nguyên cảo văn bản và làm một phiên bản tài liệu quí này, có chiều dài 1,5 mét, rộng 0,6 mét để trong khung trang trọng tặng tộc họ Đặng để tại nhà thờ tộc họ. Đồng thời, Sở cũng tặng Giấy khen cho tộc họ Đặng ở xã An Hải là tộc họ có công lưu giữ văn bản này tròn 175 năm qua không để thất lạc. Nhân dịp lễ hiến tặng và tiếp nhận này, chiều tối ngày 9/4 (15/3 Kỷ Sửu), các tộc họ trên huyện đảo Lý Sơn đã tổ chức trọng thể Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa. Đây là lễ được người dân trên đảo này tổ chức hàng trăm năm nay vào dịp tháng 2 và tháng 3 âm lịch hàng năm. Được biết, ngày 31/3, thông qua việc sưu tầm, nghiên cứu, tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi đã phát hiện tại gia đình ông Đặng Lên ở thôn Đồng Hộ, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn đang cất giữ một văn bản chữ Hán cổ của triều đình Nguyễn liên quan đến đội Hoàng Sa mà tộc họ Đặng đã gìn giữ tròn 175 năm qua. Đây là văn bản Hán cổ của vua Minh Mạng phái một đội thuyền gồm 3 chiếc với 24 lính thủy ra canh giữ đảo Hoàng Sa vào ngày 15 tháng 4 năm Minh Mạng thứ 15 tức năm Giáp Ngọ - 1834. Văn bản ghi rõ: Giao cho ông Võ Văn Hùng ở Lý Sơn chọn những thanh niên khỏe mạnh và giỏi nghề bơi lặn để gia nhập đội thuyền; giao cho ông Đặng Văn Siểm lo kham việc đà công tức là người dẫn đường và giao cho ông Võ Văn Công phụ trách hậu cần. Đây là tài liệu còn nguyên vẹn bản gốc tính đến thời điểm phát hiện mà các dòng tộc trên đảo Lý Sơn còn lưu giữ liên quan đến chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Nguồn Dân trí Nguyễn Đăng Lâm TTXVN
 2. Trùng tu, hết chịu nổi! Đau lòng trước thực trạng hàng loạt di sản sau khi trùng tu trở nên kệch cỡm, phản cảm, nhà văn Nguyên Ngọc cất lên lời khẩn thiết này. Câu chuyện bắt đầu từ đền Đô (Bắc Ninh)... Quả thật bây giờ mỗi lần đi thăm các đền chùa lại thấy ngại. Ngại gặp sản phẩm trùng tu. Một ngày gần đây, một số anh em đồng học cũ chúng tôi năm nào cũng họp lớp, họp trường mãi chẳng còn gì nhiều để nói, bèn rủ nhau làm một chuyến du xuân sang bên kia sông Hồng về vùng văn hóa Kinh Bắc nổi tiếng. Thời gian không nhiều, chúng tôi chỉ thăm chùa Bút Tháp, chùa Man Nương, chùa Dâu và buổi chiều qua đền Đô. Đã là văn hóa, phải giữ từng ngày... Bút Tháp vẫn còn đẹp, Man Nương và chùa Dâu cũng thế. Theo tôi biết, một lẽ quan trọng (và đáng buồn): các nơi ấy không - hay là chưa? - được trùng tu những năm gần đây! Tôi sang đây nhiều lần, không lần nào không kinh ngạc về các tượng ở đấy, mỗi lần cứ như được khám phá thêm, vẫn sững sờ về khuôn mặt rất Phật mà rất đời, rất nhân loại mà vô cùng Việt, xưa mà hiện đại quá chừng của Man Nương, của các bà chúa “thuần nôm” ở các chùa Mây, Mưa, Sấm, Chớp, những tượng chân dung hiện thực đến lạ lùng ở Bút Tháp, hơn nửa thiên niên kỷ rồi vẫn đau đáu nỗi đau của những ông hoàng, bà chúa xưa bị giằng xé đến rách nát cả kiếp người giữa hạnh phúc riêng và quyền lực rồi hóa cũng chỉ phù du... Thôi thì cũng còn được một số ít nơi như thế để thỉnh thoảng tìm về, suy ngẫm và được đắm mình trong văn hóa của cha ông nghìn năm không phai. Tôi cũng được biết các chùa ấy còn giữ được như thế một phần nhờ một người họa sĩ say mê và am hiểu sâu sắc lịch sử và văn hóa cả một vùng đất này, say mê đến mức bỏ nhà sang ở ngay chùa, được mọi người trong chùa và bà con quanh vùng tin cậy, quý trọng gọi là “thầy”. Có dạo một đại gia đem cúng chùa Bút Tháp hai lọ sứ Giang Tây cao lút đầu người, nếu ở nơi khác chắc đã được đem chưng sang trọng hai bên bàn thờ Phật rồi sẽ lạc lõng, kệch cỡm, chùa ta biến thành chùa Tàu, mà lại khó ngăn cản nổi. Ông họa sĩ của chúng ta đã khéo léo cho đặt tạm hai cái lọ trọc phú kia ngoài hiên như là của ai gửi nhờ đấy, rồi lần sau tôi sang thì không còn thấy nữa, dẹp luôn đâu đó rồi. May quá! Hành động nhỏ ấy đã cứu Bút Tháp một phen không nhỏ, tôi dám nói thế. Văn hóa là vậy, tinh tế đến mức mong manh, một chút thô bạo có thể phá hỏng cái quý nghìn năm và mở đầu cho sự tàn hủy sẽ liên tục không ngừng. Đã là văn hóa thì phải giữ từng ngày... Tai họa của trùng tu Sơn mới bằng... sơn Nhật Hôm trước tôi có nghe GS Phan Huy Lê kể ông rất xấu hổ khi đưa một số bạn nước ngoài lên thăm chùa Tây Phương, định khoe với các bạn những pho tượng la hán tuyệt vời. Khi đến nơi thì tất cả vị la hán ấy đã được sơn mới lại hết bằng... sơn Nhật. Chắc cả nước đều biết loại sơn hằng ngày vẫn được quảng cáo trên tivi: “Sơn Nippon sơn đâu cũng đẹp”! Buổi chiều có mấy người trong đoàn nằng nặc đòi sang đền Đô, mặc dù nghe nói bên ấy trùng tu làm hỏng hết rồi, chẳng nên sang làm gì. Đền Đô tức là đền Lý Bát Đế, thờ tám vị vua đời Lý, hẳn được trùng tu cho dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long sắp tới (đương nhiên ý nghĩa to lớn như vậy ắt được tiêu không ít tiền). Hóa ra đi đền Đô cũng không uổng phí. Để mà biết thêm cái gọi là trùng tu các di tích văn hóa lịch sử đang gây tai họa tới mức nào. Quả thật có điều gì đó hầu như không thể tưởng tượng nổi. Ngay trước cổng đền là hai con sư tử... Tàu, ai đã đi Trung Quốc hẳn đều biết. Những con sư tử to tướng, khách sạn nào ở bên ấy cũng có đặt trước cửa, không ai bảo là không đẹp, nhưng chắc chắn chẳng ăn nhập gì hết với bất cứ đền chùa nào của ta. Vậy người ta định làm gì ở đây, các nhà trùng tu? Triển lãm văn hóa Trung Hoa chăng? Đố ai hiểu được. Nhắm mắt bước qua hai con sư tử hùng vĩ ấy rồi vào đến tiền sảnh liền gặp hai tượng... người gì đây nhỉ? Là người Việt thời sơ khai chăng: ở trần, thân hình sơn trắng phau đến ngỡ bằng sứ, đầu quấn khăn đỏ, lại đóng khố đỏ, không thể không liên tưởng ngay đến... các chú Tễu rất vui mắt ở các phường rối nước. Cứ thế, cứ thế, các sáng tác độc đáo cái sau không kém cái trước, lần vô đến gian chính thờ tám vị vua Lý, đương nhiên có Lý Thái Tổ ngồi giữa, tất cả đều được sơn son thếp vàng rực rỡ, mới toanh. Và ngẩng lên: suốt mấy gian, gian nào cũng lấp lánh những chùm đèn Tây to tướng, óng ánh, đúng nguyên đèn chùm sang trọng vẫn thấy ở... khách sạn Continental hay Rex Sài Gòn... Hết chịu nổi, tôi quay ra. Và lần nữa tôi kinh ngạc: các bạn tôi, đều là những chuyên gia trong nhiều ngành khoa học, những người trí thức, tôi xin lỗi các bạn ấy, các bạn tôi điềm nhiên đi ngắm hết chỗ này đến chỗ nọ, vẫn cung kính và tấm tắc nữa, không ai có chút phản ứng nào trước đền thiêng đã bị làm đỏm kệch cỡm kia. Chẳng lẽ văn hóa của xã hội ta đã đến mức ấy, từ người quản lý văn hóa, người là chuyên gia trùng tu đến người trí thức, người dân thường? ...Chắc chắn không thể kể hết những di tích đã bị trùng tu đến mức không còn cứu chữa được nữa. Có người đã khẩn thiết kêu gào, không hề quá đáng đâu: Xin đừng trùng tu gì hết, chạm đến đâu là hỏng đến đó. Các di sản vô giá đang ngắc ngoải dưới bàn tay trùng tu. Nguyên Ngọc (Theo Tuổi trẻ Online)
 3. Bạn Whtebear đã đọc trường hợp vô chính diệu đắc nhị không và tam không chưa? Còn căn bản nhất của người học Tử vi là cách diễn đạt ngôn từ khi giải lá số cho người hỏi. Không nên chỉ mới học qua loa, đã phát biểu "sồn sồn"... gây lo lắng cho họ.
 4. Hiện tượng chưa từng có: Bướm vàng tràn ngập Đà Nẵng Trong hơn 4 ngày qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và cả vùng ven xuất hiện bướm vàng dày đặc, nhất là ven các sông và cánh đồng. Bướm vàng tràn ngập Đà Nẵng, hiện tượng chưa từng có (Hình minh họa) Nhiều người già có kinh nghiệm cho rằng bướm vàng xuất hiện sẽ có thời tiết bất thường và sau đó là mất mùa lớn. Trong khi đó, nhiều người dân Đà Nẵng lại lo lắng vì có tin đồn bướm vàng liên quan đến động đất. Sáng 20/3, trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Thái Lân - Trưởng phòng Dự báo Trung tâm Khí tượng thủy văn khu vực Trung trung bộ - cho biết: Theo quan sát, thời tiết những ngày sắp tới không có dấu hiệu gì bất thường. Có thể do gần đây sương mù nhiều nên đàn bướm có điều kiện phát triển. Trong khi đó, ông Phạm Hồng Vân - Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) TP Đà Nẵng - cho biết đây là hiện tượng bướm xuất hiện với mật độ dày đặc chưa từng có tại Đà Nẵng. Loại bướm vàng này thuộc loại bướm sâu cuốn lá gây hại cho lúa, không gây hại cho cây xanh đường phố. Chúng rất thích ánh đèn nên mới đổ về thành phố. Hiện Chi cục BTVT TP Đà Nẵng tiếp tục quan sát và sẽ đưa ra biện pháp phòng chống cần thiết. Theo Người Lao Động
 5. Dùng thuốc đông y không đơn gian như nhiều người vẫn nghĩ Bắt mạch cho bệnh nhân Nhiều người cho rằng uống thuốc Đông y không sợ phản ứng phụ vì thuốc chế biến từ thực vật (cây cỏ, hoa trái) hoặc động vật có trong tự nhiên. Có người lại uống thuốc theo sự mách bảo hoặc kinh nghiệm của người khác. Nhất là khi sử dụng thuốc bổ Đông y là dùng bạt mạng, nghĩ rằng “không bổ âm cũng bổ dương” mà điển hình là dùng các thang thuốc bổ ngâm rượu ai uống cũng “tốt”, nam nữ, già trẻ đều uống được... và rất “bổ”. Nghĩ như thế, hiểu thế thật sai lầm và nguy hiểm. Trước hết dù là thảo dược hay động vật hoặc sa khoáng trong tự nhiên nhưng trong các vị thuốc đều có thể gây độc cho con người khi đưa vào cơ thể, vì bản thân chúng có chứa các chất độc hại như: Ba đậu, ô đầu, mã tiền, ban miêu, bọ cạp, ngưu hoàng, khinh phấn, chu sa, thần sa... Ngoài ra còn phải kể đến khi phối ngẫu với nhau các vị thuốc nếu đứng một mình thì không độc hại, lại trở thành độc hại do chúng phản nhau như lê lô với nhân sâm, huyền sâm hoặc chúng kỵ nhau như nhân sâm với ngũ linh chi. Theo y học cổ truyền, thuốc (dược vật) luôn tồn tại tứ khí (tứ tính) là hàn, lương, ôn, nhiệt để nói lên mức độc nóng (nhiệt) lạnh (hàn) của chúng. Còn bệnh tật của con người cũng được phân làm bệnh nhiệt hay hàn và cơ địa con người cũng vậy thuộc nhiệt hay hàn. Về nguyên lý chữa bệnh thì bệnh hoặc cơ địa nhiệt thì phải dùng thuốc có tính hàn để lặp lại cân bằng âm dương và ngược lại. Nếu dùng sai, dùng nhầm thì sẽ nguy hiểm cho người bệnh. Ví như một người tỳ vị hư hàn (lạnh) mà cho uống nhâm sâm là một vị thuốc bổ, quý hiếm nhưng có tính hàn thì bệnh chẳng khỏi, người chẳng khỏe lên mà còn nguy hiểm. Chả thế mà y văn cổ có dặn: “phúc thống” (đau bụng), phục (uống) nhâm sâm tắc tử. Các bậc danh y ngày xưa đã tổng kết và căn dặn lại như một nguyên lý bất di, bất dịch là “Nhiệt ngộ nhiệt tắc cuồng” (người có bệnh nhiệt hoặc cơ địa nhiệt dùng thuốc nhiệt thì phát điên cuồng) “Hàn ngộ hàn tắc tử” (người có bệnh hàn hoặc cơ địa hàn mà dùng thuốc hàn có thể dẫn tới chết người). Một dẫn chứng đơn giản nếu bị cảm mạo phong hàn thường sợ lạnh, không có mồ hôi, ngạt mũi... thì phải dùng phép phát tán phong hàn (tân ôn giải biểu) tức phải dùng các vị thuốc cay nóng như ma hoàng, quế chi, tía tô, hương phụ và xông bằng các lá có tinh dầu như cam, bưởi, sả, kinh giới, tía tô để ra mồ hôi thì sẽ khỏi bệnh. Ngược lại nếu bị cảm mạo do phong nhiệt thì nặng đầu, miệng khô, ra nhiều mồ hôi thì phải dùng phép tân lương giải biểu với các vị thuốc mát như liên kiều, bạc hà, lá dâu, rễ sậy, thạch cao. Trong trường hợp này dùng các vị thuốc cay nóng, ra mồ hôi như trường hợp cảm mạo phong hàn thì bệnh chẳng những không khỏi mà còn gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Theo lý luận, việc sử dụng thuốc Đông y muốn đạt hiệu quả chữa bệnh và bảo đảm an toàn rất sâu sắc, uyên thâm. Theo đó việc dùng thuốc, chữa bệnh phải theo “Nhân thời, nhân địa, nhân bệnh chế nghi” có nghĩa là đối với các chứng bệnh, cần căn cứ sự khác nhau về mùa, khu vực, thể chất, lứa tuổi, giới tính... mà quyết định phương pháp trị liệu và dùng thuốc. Về mùa, tức là căn cứ sự biến đổi khí hậu 4 mùa có ảnh hưởng nhất định tới sinh lý. Khi chữa bệnh, dùng thuốc phải chú ý tới yếu tố này. Ví dụ, mùa hạ tấu lý (lỗ chân lông) mở rộng không nên dùng nhiều vị thuốc có tính tân ôn (cay âm). Mùa đông tấu lý co hại, có thể dùng nhiều hơn các vị thuốc cay ấm (tân ôn). Về khu vực, căn cứ vào đặc điểm môi trường của địa phương mà chọn phương pháp và dược vật thích hợp. Ví dụ: Phương Nam nóng bức, ẩm thấp có nhiều chứng bệnh thấp nhiệt, thì nên chọn phép thanh nhiệt hóa thấp làm chính. Phương Bắc lạnh lẽo và khô ráo, có nhiều chứng bệnh phong hàn táo thì nên lấy phép chữa và dược vật có tính ôn nhiệt, nhuận táo là chủ yếu. Về người, phải căn cứ vào lứa tuổi, giới tính, thể chất, thói quen sinh hoạt của người bệnh mà chọn phương pháp và dược vật thích hợp. Ví dụ người già khí huyết suy kiệt, trẻ em tạng phủ mềm yếu, sợ đắng, cay, nam nữ sinh lý và thói quen khác nhau đều bị các chứng bệnh như nhau không thể dùng phép chữa, bài thuốc, vị thuốc, liều lượng như nhau mà phải “tùy cơ ứng biến”. Đối với người bệnh khi dùng thuốc Đông y xin đừng chủ quan, tùy tiện hoặc nghe theo sự mách bảo của người khác mà phải đến khám, bắt mạch, mua thuốc theo đơn ở các phòng chẩn trị y học cổ truyền được phép hành nghề để tránh “tiền mất tật mang”. (Theo Lương y Vũ Quốc Trung/SK&ĐS)
 6. Chào Lê Bá TrungBạn sinh 2/3 thuộn chòm Song Ngư Tượng trưng chòm sao: Hai con cá liên hệ với nhau bằng sợi dây xích. Loại tính cách: Người tuổi Song ngư rất quảng đại, dễ mến, mềm mỏng và bao dung, họ có một lòng từ ái bao la, họ thường hay quên mình và để hy sinh cho người khác, đôi khi họ nhận chịu những thiệt thòi để đổi lấy sự an bình nơi người chung quanh. Họ có tính khí thay đổi thất thường, nhưng lại có khả năng thích ứng tốt. Họ là người có nhiều cao vọng và thường muốn thoát ra những ràng buộc chung quanh. Người tuổi này là mẫu người có nhiều mơ mộng, nhạy cảm, và hay lưỡng lự trước khi quyết định. Ðó là do họ để cảm tình lôi kéo họ hơn là nhờ vào những suy luận cũa lý trí. Chính vì thế, nên người tuổi này phải coi chừng đề phòng những trường hợp bị lợi dụng bởi người khác. Tuy nhiên, họ có tài ăn nói bén nhạy, và có tài hòa giải những bất đồng một cách tốt đẹp. Điểm yếu trên cơ thể: Phần chân, hệ thống dịch và hạch trên cơ thể. Trong tình huống chịu sức ép lớn tỷ lệ phát bệnh hệ thống dịch và hạch rất cao. Ấn tượng cho mọi người: Dễ gần, dẽ xúc động, không kén chọn; ngoài ra còn có một số ấn tượng khác như hay quên, trốn tránh trách nhiệm. Phương thức tư duy, kỹ xảo giao tiếp và khả năng thích ứng công việc "Luôn sống trong thế giới mộng tưởng" là câu miêu tả chính xác nhất về người thuộc chòm Song Ngư. Trong 12 cung hoàng đạo, người thuộc chòm Song Ngư có thể gọi là siêu thoát tục nhất. Thái độ sống "Tôi tin rằng" đã nói lên họ coi trọng yếu tố tinh thàn rất cao. Điểm đáng chú ý là họ không coi trọng vật chất. Do họ coi nhưng việc thuộc về quản lý như nhân sự, chi tiêu, lương bổng, ngoại giao...là những việc phiền phức đối với họ. công việc thích hợp với Song Ngư là những công việc tạo điều kiện cho họ phát huy tối đa khả năng tưởng tượng. Nhưng công việc đơn điệu, nhàm chán không sáng tạo sẽ không phù hợp với họ. Nếu buộc lòng phải làm công việc này họ sẽ tìm cách chống đối hoặc làm qua loa đại khái. Nếu bạn thuộc chòm Song Ngư, trong quá trình chọn việc làm bạn hãy nhớ mấy điểm sau: *Tốt nhất là tìm đến công việc không phải suốt ngày có người đến kiểm tra hiệu quả mà lại có điều kiện để bạn phát huy tối da sức tưởng tượng của mình. *Chọn những công việc có diều kiện làm việc rộng rãi, thoáng mát và yên tĩnh, bởi vì ồn ào, hỗn loạn sẽ chỉ làm tinh thần bạn không phấn chấn, hiệu quả công việc sẽ không cao. Tìm những việc có liên quan đén nghệ thuật và sáng tạo nghệ thuật. *Tránh những công việc đơn điệu, không cần sáng tạo và phải ngồi lì làm việc. Nhưng công việc này sẽ khiến bạn phát chán và mất niem tin. Sách lược thành công của người thuộc chòm Song Ngư Ưu điểm Nếu muốn đặc điểm tính cách của bạn được thể hiện thông qua phương thức tích cực thì bạn hãy: + Cố gắng hợp tác vui vẻ với mọi người. + Có khuynh hướng nhường nhịn tránh xảy ra mâu thuẫn. + Vui lòng giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn. + Có khả năng thích ứng tốt, giàu tính sáng tạo và có trí tưởng tượng phong phú. + Trong quá trình giao tiếp nên vui vẻ tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của người khác. +Không nên hẹp hòi trong các mối quan hệ cá nhân, hay quan tâm đến người khác nhiều hơn. Khuyết điểm Nếu bạn thể hiện những đặc điểm tính cách bằng hình thức tiêu cực tức là bạn có những biểu hiện sau: - Tình cảm hóa, dẽ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, đặc biệt là những người có nghề lừa đảo. - Có khuynh hướng đùn đẩy trách nhiệm, che giấu lỗi lầm khi gặp phải những vấn đề khó giải quyết. - Không đảm nhiệm trọng trách trong công việc và trong cuộc sống. - Có lúc lừa cả bản thân và lừa cả người khác. - Không chú ý tiết kiệm tiền của và thời gian trong công việc cũng như trong cuộc sống. - Quá dựa dẫm vào bạn bè và những người thân trong gia đình. Chúc vui vẻ!
 7. Chào thaonguyen12 Bạn sinh ngày 11/12 thuộc chòm Nhân Mã Tượng trưng chòm sao: Hình nửa người nửa ngựa đang giương cung tên. Loại tính cách: Tự tin, hướng ngoại, dẽ thay đổi - khả năng thích ứng cao, thuộc nguyên tố tự nhiên Hỏa - do đó hay kích động phản ứng nhanh, mạnh liệt. Lạc quan hướng đến tương lai, thích mạo hiểm. Có một sinh lực dồi dào, khả năng sử dụng ngôn từ tốt, hoạt bát nhanh nhẹn, lạc quan và có ý chí vươn lên, những tính cách này lại được kết hợp hài hòa khiến cho họ được nhiều người chú ý. Có thiên tính sống tập thể. Do đó Nhân Mã không ngừng kiếm tìm những người xung quanh. Có thái độ trò chơi với tất cả các vấn đề kể cả vấn đề khó khăn nguy hiểm. Phàm những việc đơn giản không thích làm, sẵn sàng tạo hứng phấn cho mọi người. Nhân Mã không bao giờ ngoái đầu lại, không thích sống cùng kí ức. Nhân Mã là người không chịu bất cứ ràng buộc nào, lúc nào cũng hướng về phía trước tìm cơ hội và yêu cầu người khác ủng hộ. Khi cơ hội đến, họ vừa cố gắng để nắm cơ hội vừa yêu cầu người khác ủng hộ cổ động cho mình. Nhưng nếu trên đường đi họ lại gặp cơ hội tốt hơn thì phiền phức xảy ra. Họ sẵn sàng bỏ hết mọi sự cố gắng trước kia để lao vào nắm bắt cơ hội mới. Điểm yếu trên cơ thể: Vai, chân và phủ tạng, Trong những khó khăn, những chứng bệnh ảnh hưởng hoạt động phủ tạng hay những vết thương ở chân tay có thể xảy ra. Lãng mạng và tình ái: Nhân Mã không có tiêu chuẩn cho tự do và chung thủy trong tinh yêu. Họ không đố kỵ và không oán hận vì cho rằng đầu xuôi thì đuôi phải lọt. Đó là tín hiệu đáp lại quan điểm nam nữ bình quyền ngày nay. Cả nam và nữ Nhân Mã đều không có ý định chi phối đối phương. Họ cho rằng cố gắng như vậy cũng chỉ làm tổn sức, nếu có thời gian làm như vậy thì chi bằng hãy vui vẻ hưởng thụ cuộc sống hiện tại. Tóm lại những người muốn có mối quan hệ lâu dài với Nhân Mã nên ghi nhớ câu Nhân Mã hay dùng "Tự do là quí nhất" Ấn tượng cho mọi người: Giỏi triết lý, nhanh nhẹn, lạc quan, nhiệt tình, hữu hảo. tuy nhiên, cũng có lúc để lại ấn tượng xấu như: thô bạo, qua loa đại khái, không hợp với thực tế, cảm giác chậm chạp không linh hoạt. Sách lược thành công của người thuộc nhóm Nhân Mã Ưu điểm Nếu muốn thành công, bạn hãy tăng cường: +Nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đồng thời biết lợi dụng mọi yếu tố do cơ hội mang lại. +Hoạt bát vui vẻ, tâm hồn phóng khoáng, không chú ý đến tiểu tiết. + Biết cách kích thích tình cảm của người khác. +Thuyết phục người khác bằng trí tuệ và sự an hiểu. +Không đố kị hoài nghi người khác trong công việc và cả tình yêu. Khuyết điểm Nếu bạn muốn thành công cần cố gắng không: -Khuếch trương năng lực và sự từng trải của bản thân. - Né tránh những công việc yếu cầu thời gian và tỷ mỉ. -Cố ý nói dối và phủ nhận lỗi lầm. -Tin tưởng thành công vào vận may, đánh bạc với tương lai. Lúc nào cũng khoe khoang thành quả. -Vô trách nhiệm và cơ hội trong các mối quan hệ. Chúc may mắn
 8. chào leeayu Bạn sinh ngày 12/09 thuộc chòm sao Xử Nữ Tượng trưng chòm sao: Một cô gái trinh với chiếc áo dài trắng tinh khiết. Loại tính cách: Tính tình hướng nội, dẽ thay đổi nên khả năng thích nghi tốt, chất phác nên rất cẩn thận tự tin. Người có tính cách của chòm sao Xử Nữ tồn tại cả ở thiên đường và trần gian. Là người tôn thờ chủ nghĩa thuần túy, coi trọng tinh thần hơn vật chất, có trí tuệ và luôn mưu cầu đạt đến chân lý. Không thích nhưng việc làm mờ ám, ghét sự nịnh bợ a dua... Người thuộc chòm Xử Nữ không bao giờ tự phụ hay ra oai với ai cả, mọi thứ đều cẩn trọng có đầu có cuối, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Nhưng không dễ hòa nhập với tất cả mọi người, luôn cằn nhằn về tiểu tiết, không vui khi công việc chưa hoàn thành,mỗi khi gặp khó khăn hay mâu thuẫn, có thế đem khuyết điểm của những người xung quanh thuật đi thuật lại nhiều lần một cách dầy đủ và chính xác. Yêu thích sự hoàn mỹ, cho rằng mọi người cũng phải phấn đấu vì một thế giới hoàn mỹ như Xử Nữ đang phấn đâu. Lãng mạng tình ái: Những người thuộc chòm Xử Nữ đều rất thận trọng trong quan hệ tình ái. Họ coi những hành vi tình dục là những biểu hiện cao nhất của tình yêu chân chính, khi họ đã tìm được y chung nhân, họ có thể từ bỏ tất cả để đến với tình yêu đó, dù có gặp nguy hiểm đến mấy, họ cũng sẵn sàng chiến đấu đẻ bảo vệ tình yêu thánh thiện của mình. Những người muón kết tóc se duyên cùng những người thuộc chòm Xử Nữ cần chuẩn bị xử lý tốt những tình huống sau: vui vẻ chấp nhận những lời phê bình khiến bạn nổi cáu nhưng lại chính xác và có tính xây dựng; vui vẻ tuân theo qui tắc nhất định; tự vui bằng những công việc thường ngày. Nói tóm lại, nếu bạn muốn chọn mẫu người "hành động quan trọng hơn lời nói" thì những người thuộc chòm Xử Nữ chính là đối tượng để bạn tìm đến. Điểm yếu trên cơ thể: Ruột và hệ thống tiêu hóa. Khi căng thẳng, thường bị đau dạ dày, thậm chí còn bị đi ngoài. Công việc nên chọn: Là người tích độc lập tự chủ nên tìm nhưng công việc thích hợp với ưu điểm có khả năng phán đoán, quan sát và đánh giá tốt. Ngoài ra còn lựa chọn công việc yêu cầu cù, bền bỉ. Phù hợp với công việc đứng đằng sau, không thích xuất đầu lộ diện. Có thể tập trung cao độ trí tuệ và chất xám vào công việc. Những công việc yêu cầu phải ra quyết định tức thời rất phù hợp. Tránh nhưng công việc: Tránh những công việc phải hoàn thành gấp, nhưng công việc gây tranh cãi trong xã hội, nhưng công việc đơn điệu nhàm chán. Qua nhưng nét tính cách trên nhưng người thuộc nhóm Xử Nữ có thể kết bạn hoặc làm ăn với ba dạng người cơ bản sau: 1. Những người luôn đưa ra những chủ trương có tầm nhìn rộng lớn hơn mọi người và hay đưa ra nhưng kiến nghị đã được suy nghĩ tính toán kỹ. 2. Những người biết phân tích kỹ nhưng mặt tốt của mọi vấn đề. 3. Những người cần mẫn hoàn thành công việc mà không hề kêu ca phàn nàn. Xử Nữ có mỗi quan hệ tốt với chòm Kim Ngưu và Dương Cưu. Cùng có tính cách hướng nội. Không hợp với chòm Cua Lớn, Hổ Cáp và Song Ngư. Quá trình hình thành và phát triển tính cách: Từ 1 đến 18 tuổi Tính cách "người lớn" sớm phát triển, hứng thú với mọi việc, đặc biệt là công việc cần chú ý chi tiết và đòi hỏi chính xác cao, có cơ thể khỏe mạnh và một tâm hồn lành mạnh. Nhưng sẵn sàng tỏ ra khó tính với những hành động, lời nói không đẹp hay nhưng thói lôi thôi luộm thuộm của người khác, thậm chí không ngần ngại tỏ thái độ kinh tởm trước nhưng việc này. Từ 18 đến 30 tuổi Vào thời kỳ này cuộc sống trở nên khó khăn, vì luôn tồn tại tư tưởng tự phê bình và thái độ cầu toàn của bản thân. Cũng do việc yêu cầu quá cao với những người xung quanh, khiến các mối quan hệ dễ xảy ra căng thẳng. Điều này khiến Xử Nữ cảm thấy cô độc. Trong độ tuổi này chỉ có vài người bạn trung thành có quan hệ qua lại. Lời khuyên: Trong thế giới năng động và sôi nổi như ngày nay, nếu bạn quá khiêm tốn và im lặng như vậy tài năng của bạn sẽ không được mọi người biết đến. Hãy dùng quyết tâm của bản thân để hoàn thành những công việc có trình độ cao, tuy nhiên, cũng không nên tránh sự chú ý của người khác. Từ 30 đén 50 tuổi Vào thời kỳ này Xử Nữ đã hiểu ra rằng: Thái độ lạnh nhạt của bản thân với những người xung quanh sẽ tạo nên tình trạng căng thăng không đáng có, do đó Xử Nữ bắt đầu loại bỏ thói quen phân tích quá kỹ vấn đề. Bằng sự nỗ lực bản thân, độ tuổi này đã có những thành công nhất định. Lời Khuyên: Hãy duy trì quan điểm, đồng thời hãy bỏ ra mọt chút thời gian tiêu khiển, mở mang tầm hiểu biết, vận dụng năng lực quan sát, phân tích tận gốc vấn đề. Thời kỳ về già (Ngoài 50 tuổi) Những người thuộc chòm Xử Nữ rất sợ không có việc làm, họ buồn chán và thấy tiếc khi thời gian trôi đi, rất sợ bị người khác coi là già, bắt đầu có ý thức bị thừa ra. Nếu không có biện pháp để bù đắp vào những công viêc bị mất thì khó vượt qua cơn sốt đó. Lời Khuyên: Hãy khôi phục lại những sở thích nghệ thuật mà trước kia không có điều kiện phát huy hoặc bị lãng quên. Khi bắt tay vào việc này bạn sẽ phát hiện tháy việc dùng thời gian vào các công trình nghệ thuật nhỏ bé đó là phù hơp nhất cho độ tuỏi về hưu. Sách lược thành công của người thuộc nhóm Xử Nữ Ưu điểm: + Làm việc cần cù có đầu có đuôi + Có năng lực phê phán nghiêm khắc và khả năng phân biệt tốt + Hành động cử chỉ ổn dịnh, vững chắc có tinh thần sẵn sàng hợp tác +Ngoại hình gọn gàng, sạch sẽ, công việc giải quyết dưt điểm không dây dưa +Có thể đưa ra ý kiến hợp lý, sát thực tế và thông minh cho nhưng người bạn cần góp ý +Có tinh thần dám hy sinh bản thân và sẵn sàng phục vụ cho nhưng người có quan hệ thân thích. Khuyết điểm: - Quá khắc khe với nhưng việc vặt vãnh - Sống cô độc, không thích kết bạn và có thái độ lạnh nhạt với mọi người - không thể bình tĩnh đối mặt với phê bình, kể cả phê bình mang tính xây dựng -Quá cầu toàn và ít lời trong cuọc sống gia đình - Làm việc đại khái, tham bát bỏ mâm -Có thái độ tức giận, phẫn nộ ra mặt với các hành vi yêu cầu và những hành động thiếu tinh thần trách nhiệm. Chúc may mắn
 9. Chào bạn ttbvan bạn sinh ngày 11/01 thuộc còm sao Dương Cưu Tượng chưng chòm sao: Con dê núi dũng cảm leo lên những đỉnh núi cao. Điểm yếu trên cơ thể: Hệ xương, da và đầu gối. Trong những tình huống khó khăn đàu gối rất hay bị thương, từ đó ảnh hưởng đến da và xương. Loại tính cách: Cận thận, có mục đích và luôn tuân thủ qui tắc. Nguời tuổi này đặt nặng vấn đề danh vọng, đia vị xã hội lên trên hết. Họ thường hay lợi dụng những cuộc giao tế để nâng cao đîa vị xã hội của họ lên. Họ nghĩ rằng nếu mở rộng sự giao thiệp sẽ đem lại cho họ nhiều lợi nhuận và quyền thế. Vì vậy họ thích hợp với đời sống cộng đồng hơn là một mái gia đình đơn thuần. Người tuổi này không thành công mau chóng, tuy vậy chậm mà chắc. Họ cũng trung thành, tự tin, bảo thủ, hay nghi ngờ, đề phòng. Có óc tổ chức, tinh khôn sắc xảo, đơn giản. Thích hoạt động cho cộng đồng, tập đoàn nhiều hơn. Lãng mạng và tình ái của người thuộc chòm Dương Cưu: Đối với chòm Dương Cưu, cuộc sống lúc nào cũng rất nghiêm túc, kể cả trong lĩnh vực tình yêu lứa đôi. Cho dù cảm hứng tình cảm đã lên cao, dù đã rất nóng lòng nhưng không bao giờ họ dám mạo hiểm. Ngược lại, họ đứng đó quan sát xem có gì nguy hiểm không, suy xét đối phuơng xem có phù hợp với mình không và tính toán những mâu thuẫn có thể xảy ra trong quá trình chung sống. Quá trình chinh phục tình yêu được người thuộc chòn Dương Cưu coi là một quá trình sát hạch, kiểm tra trình độ làm việc. Người nào đạt tiêu chuẩn thì được nhận vào làm, người nào không đạt tiêu chuẩn thì loại bỏ :blink: . Do họ tính toán từng chi tiết nhỏ, từng tình huống có thể xảy ra nên khó có thể xảy ra bất cứ ngộ nhỡ nào. Tuy nhiên, thái độ quá cẩn thận này có lúc đem đến những bi kịch tình ái. Bi kịch thường được bắt nguồn từ những câu hỏi như: Liệu đối phương có yêu mình không? Liệu những lời nói của họ là xuất phát từ đáy lòng hay chỉ là những câu cửa miệng? Đói phuơng quan hệ với ta là vì yêu ta hay vì muốn kiếm lời từ ta v.v... Nói tóm lại, với những người muốn có quan hệ yêu đương với người thuộc chòm sao Dương Cưu cần ý thức được: Trừ khi muốn kết tóc trăm năm với họ hay duy trì mối quan hệ; tiếp nhận sự thành thật của họ; không nên lừa dối họ và cũng không nên có ý nghĩ nói dối họ. Mặ dù họ không biết nói những lời hoa mỹ để bạn vừa lòng nhưng họ yêu bạn thực sự đồng thời muốn dùng những hành động thực tế để ủng hộ bạn, cùng bạn kết duyên trăm năm. Nếu bạn chấp nhận phương thức yêu của họ thì bạn sẽ là người được họ quan tâm, là người cũng bước lên đỉnh cao với họ. Phương pháp tư duy, kỹ năng giao tiếp và khả năng thích ứng công việc Khi dã xác định mục tiêu, người thuộc chòm Duơng Cưu sẽ tập trung toàn tâm toàn lực vào mục tiêu đó. Khi đó, họ quyết tâm không bao giờ ỷ lại vào nguơi khác mà phải tự chính họ vươn lên. Họ khai thác và áp dụng triệt để tư tưởng chỉ đạo cuộc đời họ: "Tôi lợi dụng" Chính tư tưởng chủ dạo này đã dẫn dắt họ, giúp họ chọn ra những cơ hội có tính khả thi rồi lại giúp họ chọn ra những biện pháp khả thi để nắm bắt những cơ hội đó. Trong họ không tồn tại tâm lý may mắn, họ không bao giờ nghĩ cái gì đó đương nhiên đến. Mỗi bước đi của họ đều đã được tính toán kỹ lưỡng về được, mất và những nguy hiểm trong đó. Người thuộc chòm Dương Cưu được đánh giá là người không ưa chuyện phiếm, họ rất ít nói, lúc nào cũng vậy, đặc biệt là với những kế hoạch và mục tiêu quan trọng. Khi họ nói, họ nói ngắn gọn, súc tich không khuếch trương, tuy nhiên những hành động này được mọi người đánh giá là bảo thủ. Điều đáng nói nữa trong công việc họ hết sức chịu khó cần mẫn nên họ thu được những thành quả nhất định, nhưng họ lại là những người không biết ngoại giao, không biết nịnh bợ (kể cả với cấp trên). Đây có thể nói là một trở ngại trên con đường thăng tiến của họ. Sách lược thành công của chòm Dương Cưu Ưu điểm Nếu muốn thành công, bạn nên: + Nỗ lực làm việc trong thời gian dài. + Không khuyếch trương tài năng của bản thân. + Có chí hướng lớn lao, có năng lực khai phá tiềm lực của người khác. + Không ba hoa khoác lác, cử chỉ lời nói nghiêm túc đúng mực. + Không lười nhác, tránh sai sót trong công việc. + trung thực, tích cực phát triển các mói quan hệ cá nhân. Khuyết điểm Nếu muốn thành công, bạn không nên: - ngoan cố, bảo thủ quan điểm của bản thân. - Lợi dụng người khác để đạt mục đích riêng. - Quá coi trọng tài sản vật chất. - Kênh kiệu. xa cách mọi người, yêu cầu ở mọi người quá cao. - Luôn phản đối quan điểm của người khác, tự cho mình là đúng. - nhiệt tình trong các mỗi quan hệ cá nhân. Chúc bạn may mắn
 10. Văn minh cổ xưa: những bí ẩn khó lý giải Khi nghiên cứu các nền văn minh cổ xưa, giới khoa học đôi khi không khỏi băn khoăn: Phải chăng có những phát minh mà nền khoa học ngày nay cho là “tân kỳ”, thực ra chỉ là những điều xưa cũ đã bị quên lãng? Từ xưa phải chăng đã từng tồn tại những nền văn minh “siêu tân kỳ” bị hủy diệt hoặc mất tích vì một lý do bí hiểm nào đó? Giả thuyết này không phải là ảo tưởng. Theo những nghiên cứu mới nhất về lịch sử tồn tại của loài người biết suy nghĩ (Homo Sapiens), quả thật đã có những lượng tri thức “khó tin mà có thật” dưới đây của người cổ đại: Thiên văn của người Maya và Sumer Theo dương lịch, thời gian quay của Trái đất xung quanh Mặt trời trong một năm là 365,242.500 ngày đêm. Theo người Maya cổ đại là 365,242.129 ngày đêm. Còn ngày nay các nhà thiên văn với những phương tiện hiện đại tối tân chính xác nhất, cho biết thời gian của một năm là 365,242.198 ngày đêm. Sự tính toán của dân Maya cổ - những người không hề biết đến viễn vọng kính hay bất cứ dụng cụ thiên văn nào khác - lại là một con số còn chính xác hơn cả thứ lịch mà chúng ta đang dùng! Người Maya cũng tính được chiều dài của một “tháng âm” với độ chính xác đáng kinh ngạc: Xê dịch có 0,0004 ngày (34 giây). Họ cũng tính được vòng quay của Thổ tinh quanh Mặt trời với sai số 7 giây trong vòng 50 năm! Hàng ngàn năm sau, nền khoa học Âu Châu mới đạt tới độ chính xác như vậy (cuối thế kỷ XIX). Nền văn minh của người Sumer còn biết được sự chuyển dịch vị trí từ từ của các chùm sao với chu kỳ 25.920 năm - một sự trùng khớp đáng kinh ngạc, đã được ghi trong những văn tự Sumer cổ nhất. Khi khai quật khảo cổ, các nhà khoa học thời nay thường tìm thấy những bằng chứng thể hiện tri thức thiên văn uyên sâu của người cổ đại. Như tại vùng Nam Ukraine, người ta vừa tìm được một cái ống có các vạch khắc sâu ghi lại ngày âm trong tháng, kể cả các ngày “trăng lặn” nữa. Niên đại cổ vật chứng minh rằng cách đây 30.000 – 35.000 năm, con người đã biết quan sát thiên văn. Bí mật của những bản đồ cổ Khi nói về mức độ chính xác của các bản đồ hàng hải thời Trung cổ, các nhà khoa học đều thống nhất rằng chúng được “sao chép lại từ thời cổ xưa”. Chính nhiều tác giả của các tấm bản đồ trên từng thừa nhận là họ sao lục lại “những đường nét chính” trong các thư viện xưa của người cổ - Thư viện Alexandria chẳng hạn. Lịch của người Maya cổ Các bản đồ này mang tính chính xác về hầu hết các vùng đất và đại dương, ngay cả khi chúng chưa được khám phá sau nhiều thế kỷ muộn hơn. Như Úc châu được khám phá trong khoảng giữa hai thế kỷ XVII - XVIII, nhưng đã được vẽ trong bản đồ cổ từ năm 1510 - cả trăm năm trước khi có người Âu đầu tiên đặt chân lên bờ lục địa này. Nhiều con đường khác tới được Mỹ châu không cần qua Đại Tây Dương mà các bản đồ cổ cho thấy. Bản đồ châu Nam cực được Oronsee Fina vẽ hồi năm 1532, tương tự như bản đồ hiện đại. Chẳng ai có thể giải thích nổi điều ấy, bởi mãi tận tới đầu thế kỷ XIX (năm 1820) mới có những chuyến đi đầu tiên xuống Nam cực, còn các đường nét của bản đồ ngày nay được hoàn thiện vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Cicero là người đã từng nói về dạng cầu của trái đất, ông cũng cho rằng: “Nơi hai đầu trục của bầu trời đi qua đều phủ đầy tuyết”. Đó là những điều đã được viết gần 2.000 năm trước khi có những con tàu đầu tiên tới được bờ châu Nam cực băng giá. Bản đồ cũ có vẽ các “dòng sông” mà ngày nay không thấy nữa. Điều này cho phép chúng ta khẳng định rằng bản đồ đã được vẽ từ lâu lắm rồi. Từ khi nào? Chí ít cũng phải 4.000 năm trước công nguyên - thời gian băng bắt đầu phủ Nam cực. 7.000 năm trước đã có nghề luyện thép Ai cũng biết đồng thau được làm từ đồng và thiếc. Người ta cần phải sử dụng đồng hàng ngàn năm cho tới khi biết chế ra các hợp chất của chúng, như thêm vào đồng 1/10 thiếc để tạo thành thứ hợp chất bền hơn. Nhưng thật ra ở Âu châu không có “kỷ nguyên đồ đồng” và các sản phẩm từ đồng nguyên chất dạo ấy cực hiếm, còn các chế phẩm từ đồng thau lại “đột nhiên” xuất hiện và phổ biến. Một điều khó lý giải nữa là làm sao người ta lại đạt đến “đỉnh cao” về luyện kim mà không cần trải qua một giai đoạn phát triển để hoàn thiện nào cả? Giống như Paul Rive, nhà nghiên cứu lớn nhất về các nền văn hóa Bắc Mỹ, cho biết: “Tôi cũng đã gặp những điều tương tự trên lãnh thổ Mexico. Ở đó sự sản xuất đồng thau bất ngờ xuất hiện với dạng phát triển rất cao, cùng những khả năng kỹ thuật phức tạp điêu luyện”. Không phải ngẫu nhiên mà ngành sản xuất và chế tạo kim loại ở Âu châu và nhiều nơi khác trong một thời gian dài từng bị coi là “nghề bí hiểm”, liên quan tới ma quỷ. Thời Slave cổ người ta coi thợ rèn là kẻ “nắm được các bí quyết của quỷ”. Gần đây, trong một vùng cao ở Peru, người ta tìm được thứ đồ trang sức cổ làm từ... bạch kim. Bạch kim nóng chảy ở nhiệt độ 1.730oC và để chế tạo chúng cần phải biết những kỹ thuật đặc thù. Một tư liệu khác từ vùng Bắc Mỹ cho thấy đã tìm ra dấu vết của ngành công nghiệp luyện kim có niên đại trước đây cả... 7 ngàn năm: những sắc dân vô danh từng sống ở vùng này đã biết nấu chảy thép trong những lò luyện lớn với nhiệt lượng 9.000oC. Điện phân có từ đầu công nguyên? 1786 là năm được coi như mở đầu kỷ nguyên của điện năng, khi L.Galvani hoàn thiện những thí nghiệm nổi tiếng của mình. Nhưng các phát hiện khảo cổ lại buộc chúng ta phải nghi vấn về cái mốc đó. Trong một cuộc khai quật ven sông Tiger, có những dấu vết của thành phố cổ Selevsia với những bình đất sét nung nhỏ nhắn, cao độ 10 cm. Sau khi các nhà nghiên cứu thận trọng lặp lại các thí nghiệm với những dụng cụ chứa trong các bình đó - tương ứng với dạng ban đầu: lập tức chúng sản sinh ra... điện! Ở Trung Quốc, khi khai quật và nghiên cứu bằng phương pháp quang phổ, nhằm tìm những nguyên tố chính thuộc một món đồ trang điểm của một ngôi mộ cổ được chôn vào đầu Công nguyên, các nhà khảo cổ không khỏi sửng sốt: Món đồ trang điểm là một hợp chất chứa 10% đồng, 5% ma-giê và 85% nhôm. Ai cũng biết rằng nhôm được chế tạo ra đầu tiên vào năm 1808 bằng cách điện phân. Đó cũng là cách chính để chế kim loại nhôm hiện nay. Vậy, phải chăng hồi đó người Trung Hoa đã biết điện phân? (theo Người Lao động)
 11. TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG - Từ 20/2 đến 26/2/ 2009 TUỔI TÝ Giáp Tý 25 tuổi: vẫn còn một vài lộn xộn nhỏ trong tình cảm cá nhân khiến tinh thần không vui. Tài chánh chi phí nhiều vì những chuyện không đâu. Nên tập trung ý chí, nỗ lực làm việc là tốt nhất. Nhâm Tý 37 tuổi: Nên biết lúc nào tiến lúc nào thoái để khỏi mắc vào những sai lầm nghiệm trọng. Tài chánh phải lo lắng vì những chuyện xảy đến ngoài sự tiên liệu. Cẩn thận về giấy tờ. Canh Tý 49 tuổi: Có những sự việc may măn bất ngờ mang lại. Chuyện con cái rắc rối đã giải quyết êm đẹp. Tài lộc ổn định. Đi xa hoặc thay đổi có lợi. Mậu Tý 61 tuổi: Công việc tuy vẫn tiến triển nhưng chưa được như ý lắm. Tuy nhiên đã giải quyết được một số vấn đề canh cánh trong lòng từ lâu. Gia đạo an vui! TUỔI SỬU Ất Sửu 24 tuổi: nên vui vẻ và hòa mình với mọi người xung quanh sẽ có những kết quả tốt đẹp không ngờ. Công việc tuy chưa được như ý, nhưng chỉ là nhất thời, sẽ có quý nhân giúp đỡ. Tình cảm thoải mái. Quý Sửu 36 tuổi: Chuyện tình cảm cá nhân vẫn còn nhiều điều phật ý. Muốn vui vẻ thì nân tha thứ cho nhau, chấp nhất chỉ thêm cực lòng. Tài lộc ổn định. Cẩn thận về xe cộ. Tân Sửu 48 tuổi: Đừng tự phụ, coi mình tài giỏi mà quên xem xét cẩn thận việc làm hiện tại sẽ bị vấp ngã nặng. Tiền bạc có một vài điều phải ưu tư. Có hỷ sự trong gia đình, thân nhân. Kỷ Sửu 60 tuổi: vẫn còn có những sự hiểu lầm trong gia đình. Đừng nổi nóng, bảo thủ chỉ làm cho không khí thêm nặng nề. Việc làm có những tiến triển tốt. Tài lộc thoải mái. TUỔI DẦN Bính Dần 23 tuổi: Những rắc rối về tình cảm là do bản thân không khéo léo trong cách cư xử mà ra. Hãy nhận xét cho kỹ, tế nhị trong hành động sẽ đâu vào đó. Giáp Dần 35 tuổi: Chuyện tình cảm cá nhân vẫn diễn tiến tốt đẹp. Tuy nhiên cũng đừng vì thế mà trở nên kiêu sẽ có hại lớn. Công việc vẫn tiến triển thuận lợi. Nhâm Dần 47 tuổi: Gia đình có một số vấn đề gây mâu thuẫn cần bình tĩnh, đừng rối trí vì chuyện này, nó sẽ qua dễ dàng nếu biết cư xử khéo léo. Tài lộc ổn định. Canh Dần 59 tuổi: Nên thật bình tĩnh, đừng lo thái quá và phải hết sức tập trung sẽ giải quyết được mọi sự khó khăn. Cũng cẩn thận đề phòng tiểu nhân đâm chọt. Tình cảm thật vui. TUỔI MÃO Đinh Mão 22 tuổi: Nên tập trung vào chuyện học hành hơn nữa mặc dầu hiện tại đã có nhiều tiến bộ đáng kể. Chuyện tình cảm lúc này e còn quá sớm, nỗ lực vào chuyện học cũng như nghề nghiệp. Ất Mão 34 tuổi: Chuyện tình cảm nên tự chế, nhất là phiêu lưu trong tình ái. Cũng không nên tính chuyện hùn hạp hoặc cho vay mượn. Dễ tiền mất tật mang. Quý Mão 46 tuổi: Tính toán tưởng như đã thành công nhưng đến khi thực hiện lại không được như ý. Cần xem kỹ, có tiểu nhân quấy phá. Có may mắn nhỏ về tiền bạc. Tân Mão 58 tuổi: Đi xa gặp nhiều thuận lợi. Công việc hiện tại diễn tiến như ý. Có tin tức của thân nhân ở xa tới. Tiền bạc vẫn hanh thông thoải mái. TUỔI THÌN Mậu Thìn 22 tuổi: Gia đinh vui vẻ ấm cúng. Tuy nhiên đừng chướng quá khiến thân nhân không được hài lòng. Cần cố gắng học hành hơn nữa để tránh bị lãng phí thời gian. Bính Thìn 34 tuổi: Việc làm có nhiều khó hăn rắc rối. Nên bình tĩnh ứng phó để tìm cách giải quyết. Tài lộc vẫn ổn định. Chuyện tình cảm có nhiều sự hiểu lầm. Giáp Thìn 45 tuổi: Đừng tranh luận với người xung quanh kẻo gây ra sự xích mích không có lợi cho bản thân. Cần cư xừ khéo léo hơn nữa. Nghề nghiệp và tài lộc thoải mái. Nhâm Thìn 57 tuổi: Phải nỗ lực nhiều trong công việc hiện tại, kết quả đạt được rất đáng khích lệ. Không nên để ý tới những lời nói xấu của những kẻ đố kỵ, ganh ghét. TUỔI TỴ Kỷ Tỵ 21 tuổi: Nên tự kiểm điểm xem mình có khuyết điểm gì trước đã, chớ vội trách móc làm buồn phiền người khác. Chuyện tình cảm cần phải tự chế kẻo có hại. Đinh Tỵ 33 tuổi: Chuyện phiền toái về thân tộ, họ hàng vẫn chưa chấm dứt, gây nhiều bực bội. Có hoạch tài do thân nhân gởi đến. Tình cảm có sự lộn xộn nhỏ. Ất Tỵ 57 tuổi: Vẫn còn những may mắn trong nghề nghiệp. Tuy chỉ nhỏ thôi nhưng cũng làm tinh thần thoải mái. Công việc vẫn tiến triển đều đặn, thuận lợi. Quý Tỵ 68 tuổi: Những chuyện thị phi miệng tiếng về tiền bạc khi không lại mang đến một cách vô lý. Chớ nổi nóng, bình tình tĩnh, ôn tồn giải thích sẽ giải tỏa được. Đặc biệt, có may mắn về tài lộc. TUỔI NGỌ Mậu Ngọ 31 tuổi: Nghề nghiệp có hên may bất ngờ vì được quý nhân tận tình nâng đỡ. Tài chánh vẫn ổn định nhưng lại hao tốn nhiều về những chuyện hiếu hỷ. Bính Ngọ 43 tuổi: Đừng để lún lầy trong chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc làm ăn. Đã có gia đình cần phải cẩn trọng hơn kẻo sẽ gây ra nhiều chuyện sóng gió. Tài lộc bình thường. Giáp Ngọ 55 tuổi: Tài chánh có những may mắn do quý nhân giúp đỡ. Công việc hiện tại vẫn ổn định. Lưu tâm nhiều đến những kẻ gian phi rình rập. Nhâm Ngọ 67 tuổi: Cẩn thận nhiều về vấn đề sức khỏe, nhất là những bệnh về phong thấp, tim mạch. Có của hoạch phát tuy nhỏ nhưng cũng khiến tinh thần thoải mái. TUỔI MÙI Kỷ Mùi 30 tuổi: Đừng nổi nóng quá độ. Nên tự kiềm chế vì như vậy chỉ mang những sự khó chịu đến cho mình mà thôi. Chuyện làm ăn, tài lộc vẫn trôi chảy, thuận lợi. Đinh Mùi 42 tuổi: Phải lo lắng nhiều vì công việc có những biến chuyển bất ngờ. Nên tính toán kỹ càng để khỏi có những sơ sót đáng tiếc. Con cái mang về nhiều niềm vui. Ất Mùi 54 tuổi: Đừng tin tưởng vào người thái quá nhất là chuyện cho vay mượn, hùn hạp lại càng không nên. Nghề nghiệp và tài lộc vẫn được thoải mái như ý. Quý Mùi 66 tuổi: Sức khỏe không được thoải mái lắm, chớ ỷ y mà sinh ra những biến chứng không tốt. Không nên đi xa lúc này. Tài chánh hơi bị khó khăn, nhưng sẽ có món tiền bất ngờ. TUỔI THÂN Canh Thân 29 tuổi: Chuyện rắc rối về tình cảm đã giải quyết xong. Tuy có buồn đôi chút nhưng cũng đã nhẹ trong lòng. Tiền bạc, nghề nghiệp có một vài hên may nhỏ. Mậu Thân 41 tuổi: Có tin tức không được vui của thân nhân từ xa đền. Đừng vì thế mà mất tinh thần. Lúc này vần nghị lực mạnh để vượt qua. Có may mắn về tiền bạc. Bính Thân 53 tuổi: Chuyện hiểu lầm giữa thân nhân nên dùng những lời lẽ, hành động êm dịu để hóa giải sẽ đâu vào đó. Nghề nghiệp và tài lộc hơi bị khựng lại đôi chút. Giáp Thân 65 tuổi: Gia đạo có những sự hiểu lầm giữa con cái khiến tinh thần không vui. Tế nhị, mềm mỏng để dàn xếp là phương cách tốt nhất. Tài lộc ổn định. TUỔI DẬU Tân Dậu 29 tuổi: Trong nhà có nhiều sự hiểu lầm về những hành động của mình. Nên giải thích rõ, đừng để canh cánh bên lòng chỉ làm tăng thêm sự rạn nứt mà thôi. Tiền bạc không được như ý lắm. Kỷ Dậu 40 tuổi: Tài chánh cũng như nghề nghiệp đang ở trên đà tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên vẫn phải nỗ lực hơn nữa mới có thể đạt được như ý mong muốn. Lưu tâm về xe cộ. Đinh Dậu 52 tuổi: Tài chánh có những may mắn bất ngờ khiến tinh thần rất vui vẻ. Chuyện của con cái gây phiền nhiễu đã được giải quyết xong. Đề phòng kẻ tiểu nhân phá đám. Ất Dậu 64 tuổi: Những chuyện rắc rối trong gia đình đã giải quyết êm đẹp trở lại khiến tinh thần thoải mái, trút được gánh nặng canh cánh trong lòng. Có hên may nhỏ về tiền bạc. TUỔI TUẤT Nhâm Tuất 27 tuổi: Phải có những quyết định dứt khoát, chần chừ quá sẽ không mang lại sự thành công. Những chuyện thay đổi tuy khó khăn ban đầu nhưng sẽ có quý nhân giúp đỡ. Canh Tuất 39 tuổi: Lưu tâm đến những kẻ tiểu nhân đang mưu toan bội tro trát trấu ám hại ngầm. Công việc hiện tại có những biến chuyển bất ngờ, nên coi kỹ hãy quyết định. Mậu Tuất 51 tuổi: Những toan tính cho việc dời đổi cần nghiên cứu kỹ càng hơn nữa. Hấp tấp dễ mang lại sự thất bại. Có tin tức hỷ sự cảu thân nhân từ xa gửi đến. Bính Tuất 63 tuổi: Đề phòng giấy tờ liên quan đến chính quyền, pháp luật. Hao tốn tiền bạc về những chuyện chẳng đặng đừng nhưng lại có may mắn về tài chánh. TUỔI HỢI Quý Hợi 26 tuổi: Tình cảm cá nhân đã bớt được những căng thẳng vì sự hiểu lầm. Nghề nghiệp, học hành cần nghiệm túc hơn nữa, ham vui chỉ mang lại những sự không hay. Tân Hợi 38 tuổi: Thời gian này được thư thả nhiều. Tuy nhiên vẫn phải dồn hết nỗ lực để tính tới chuyện tương lai. Tài lộc ổn định nhưng phải chi phí hơi nhiều. Kỷ Hợi 50 tuổi: Chưa nên tính tới những chuyện mà chưa chắc nắm chắc trong tay kẻo rước lấy thất bại đau đớn. Cứ từ từ, chuyện đến sẽ đến. Tài lộc tương đối thoải mái. Đinh Hợi 62 tuổi: Dàn xếp khéo léo những sự hiểu lầm kẻo không chuyện bẻ sẽ xé ra to, càng thêm nhức đầu. Tài lộc đã ổn định nhiều. Có may mắn bất ngờ về tiền bạc. Nguồn ViendongDaily
 12. Thiền và sức khỏe Thiền là một phần quan trọng trong việc thực hành của một Phật tử. Nhưng để có được những ích lợi của Thiền, người ta không cần phải là một Phật tử hay hiểu biết nhiều về đạo Phật. Thế giới khoa học Tây phương, trong khoảng 40 năm gần đây đã thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu về sự ích lợi của Thiền đối với sức khỏe, việc trị bệnh, và nhất là trị chứng đau nhức, một nan đề quan trọng trong y khoa Tây phương. Thiền giúp trị đau nhức kinh niên Thiền được sự chú ý của y khoa Tây phương vào năm 1979, khi giáo sư và vi trùng gia Jon Kabat-Zinn dùng Thiền định Minh Sát (Vipassana Mediattion) để giúp những bệnh nhân bị đau nhức kinh niên giảm thiểu và chế ngự được cái đau của họ trong một chương trình dài 10 tuần lễ. Trong cuộc thử nghiệm này, ông Kabat-Zinn cho 51 người bị đau lưng, cổ, vai, mặt, vùng tim và đường ruột áp dụng phương pháp thiền định. Sau 10 tuần, hai phần ba số bệnh nhân giảm đau ít nhất là 33% và phân nửa số bệnh nhân giảm đau ít nhất là 50%. Ông đã viết cuốn “Full Catastrophe Living” vào năm 1990 để tả lại những kỹ thuật thiền định này mà ông đặt tên là “mindfulness based stress reduction” hay MBSR, tạm dịch là “kỹ thuật giảm căng thẳng dựa trên sự tỉnh thức”. Cuốn sách bán rất chạy. Ông nói: MBSR đã đem tâm yếu của môn thiền định Phật giáo vào dòng chính y khoa Tây phương mà không cần phải giảng dạy về Phật giáo. Sau đó, thêm nhiều khảo cứu cho thấy có lẽ thiền làm giảm bớt phản ứng của óc đối với cái đau khiến ta chịu đựng dễ hơn. Thiền có hiệu quả trong những trường hợp bị đau lưng kinh niên hay đau do bệnh fibromyalgia (một bệnh miễn nhiễm gây đau nhức vô cùng) và thấp khớp. Từ năm 1979 tới nay, đã có 18000 bệnh nhân được chữa trị ở “Stress Reduction Clinic” ở Trung Tâm Y Khoa đại học Massachusetts, nơi ông Kabat-Zinn thực hiện khảo cứu nói trên. Hiện nay có tới 250 chương trình áp dụng MBSR nơi các bệnh viện và dưỡng đường trên toàn thế giới. Bác sĩ Lonnie Zeltzer, Trưởng Khoa Đau Nhức của Trẻ Em tại đại học UCLA, là một người thường xuyên hành thiền. Bà nói: “Là một thiền giả, tôi biết cái quan trọng của sự tỉnh thức trong hiện tại, sự tỉnh thức này thật quan trọng và giúp cho chúng ta thấy rõ ràng hướng đi trong cuộc sống.” Trong khoa Đau Nhức của Trẻ Em có hơn 30 nhân viên thường xuyên đối diện với những trẻ em bị đau nhức trầm trọng, khó chữa, đến từ nhiều nơi và đã quá thất vọng. Bà Zeltzer hy vọng thiền định sẽ giúp những nhân viên của bà lấy lại được quân bằng tinh thần sau những phiền não lo lắng do những bệnh nhân trẻ em và gia đình của họ đem đến. Bà đã phối hợp với huấn luyện viên thiền Sharon Salberg và tâm lý gia Trudy Goodman tổ chức một buổi thiền định cho các nhân viên này. Bà Salberg đã góp công nhiều vào việc đem thiền Vipassana của đạo Phật đến Hoa Kỳ. Bà học thiền trong 4 năm ở Ấn Độ vào thập niên 70 và là người đồng sáng lập Trung Tâm thiền Insight Meditation Society ở Massachusetts. Bà ca ngợi sự ích lợi của thiền: “Dù chỉ một vài phút mỗi ngày, thiền là một phương pháp chữa lành, là một bước hướng tới sự giải thoát. Khi bị đau, toàn cơ thể chúng ta căng cứng lên khiến chúng ta vừa bị căng thẳng vừa bị đau. Hoặc chúng ta có thể nghĩ ‘Đáng lẽ mình không phải chịu đau như vậy’. Thiền định giúp chúng ta nhận ra được những ‘cái thêm vào’ và nhận rõ những chuyện đang xảy ra ngay tại lúc đó.” Gần đây nhất, kết quả một cuộc khảo cứu về hiệu quả của thiền trên bệnh đau lưng kinh niên ở những người trên 65 tuổi đã được in trong số tháng 10, 2007 của tạp chí “Pain”. Bà Natalia Morone, giáo sư phụ giảng y khoa tại trường đại học Pittsburg là người thực hiện cuộc khảo cứu này. 37 người tham dự 8 tuần huấn luyện và thực tập thiền tỉnh thức đã có mức chấp nhận cái đau và hoạt động bình thường hơn một nhóm người tương tự không tham dự khóa thiền. Nhóm này sau đó tham dự khóa thiền và cũng đạt được kết quả giống nhóm trước. Đo lường bằng phương pháp khoa học Y khoa tây phương nghiên cứu tác dụng thể lý của thiền bằng cách đo lường tác dụng của nó trên chức năng vận động cũng như tim mạch và hô hấp của con người. -Năm 1972, người ta đã chứng tỏ thiền siêu nghiệm (Transcendental Meditation) làm giảm chất sinh ra từ sự căng thẳng là chất “lactate”, giảm nhịp tim, huyết áp, và tạo ra những sóng não tốt. -Năm 1976, bác sĩ Ainslie Meares đã ghi nhận thiền làm ung thư lui bước trên tờ Medical Journal of Australia. -Bác sĩ James Austin vào năm 1999 cho biết thiền Zen làm thay đổi những mạch điện trong óc. Sự kiện này đã được chứng minh bằng hình ảnh MRI. -Bác sĩ Herbert Benson của viện Mind Body Medical Institute thuộc đại học Harvard cho biết thiền gây ra những thay đổi thể lý và sinh học tương ưng với “phản ứng thư giãn” gồm thay đổi của sự biến dưỡng, nhịp tim, huyết áp, nhịp thở và những chất hóa học trong óc. Ông và các thuộc viên đã làm những nghiên cứu trong các chùa vùng Hy Mã Lạp Sơn. -Gần đây hơn, tháng giêng 2005, ký giả Marc Kaufman của tờ Washinton Post đã viết bài thông tin về kết quả cuộc nghiên cứu điện não đồ và MRI của các nhà sư Tây Tạng trong lúc ngồi thiền và đưa ra kết luận: Thiền định có thể làm thay đổi cách óc não làm việc khiến thiền giả đạt tới những mức độ tỉnh thức khác thường. Những thay đổi này được đo lường khoa học và thể hiện bằng làn sóng não gamma và sự phối hợp điều hòa của não trên các não điện đồ và hình MRI scan. Làn sóng não gamma là làn sóng có tần số cao nhất, ít thấy có nơi những người bình thường. Làn sóng này xuất hiện rất nhiều ở óc những nhà sư Tây tạng có công phu thiền định cao nhất mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gửi đến để trung tâm nghiên cứu đo lường. Kết quả những nghiên cứu này đã làm đảo lộn tin tưởng của các nhà khoa học từ trước đến nay là cấu tạo của não gồm những đường dây thần kinh là bất biến, không thể thay đổi được. Trái lại, nhờ công phu thiền định, những “mạch điện” của não có thể được thay đổi và óc não phát triển tới một mức độ con người khó thể tưởng tượng nổi. Còn cần nhiều nghiên cứu Tuy những ích lợi của thiền thường được kể lại, kết quả những cuộc khảo cứu khoa học về hiệu quả của thiền vẫn còn ít và trong thời kỳ phôi thai. Do đó, chúng thường được nhìn bằng con mắt nghi ngờ. Bà Morone nói: “Khi tôi nộp bài khảo cứu của mình để được xem xét, tôi có cảm tưởng họ 'vạch lá tìm sâu' rất kỹ và tôi phải làm việc kỹ lưỡng hơn, nhiều hơn để chứng tỏ là mình đúng. Những lời phê bình rất là nặng, nặng hơn là đối với những bài khảo cứu về một đề tài thông thường.” Ông Kabat-Zinn đưa ra kết luận: “Chúng ta đang hướng về một nền y khoa mới, một nền y khoa nhận ra cái đau, sự chịu đựng, cái “khổ” của bệnh nhân. Phật giáo hiểu được cái khổ. Và không một ai trong chúng ta không vào bệnh viện vì đang chịu đựng, đang khổ. Vì thế bệnh viện là nơi tốt nhất để thực hành thiền, một phương tiện quan trọng của đạo Phật.” Thực hành Thiền Thiền được vô số người thực hành từ nhiều ngàn năm qua. Thoạt kỳ thủy, thiền được dùng như một cách để con người có thể đến gần được những năng lực bí ẩn và thiêng liêng của cuộc sống. Nhưng hiện nay, thiền là một phương cách giúp xả bỏ những áp lực của đời sống và để thư giãn. Ngồi thiền, chúng ta có thể đạt đến một trạng thái tịch lặng và thư giãn hoàn toàn khiến chúng ta cảm thấy yên bình và thanh thản. Chấm dứt thời thiền, chúng ta vẫn còn cảm nhận được sự yên bình này vì tác dụng của thiền ảnh hưởng đến cả thân và tâm của chúng ta. Nhiều người có thể cho rằng thiền rất khó khi họ chưa bắt đầu. Nhưng không phải thế, ai cũng có thể tập thiền được. Hiện nay, nhiều phương pháp đã được truyền dạy khiến chỉ cần bỏ thời giờ ra tập luyện, chúng ta đều có thể hưởng được sự lợi ích của thiền. Thiền và bệnh tật Người khỏe mạnh thiền để thư giãn và bớt đi căng thẳng của cuộc sống. Nhưng thiền cũng có tác dụng tốt đối với nhiều bệnh tật của cơ thể, nhất là những bệnh do căng thẳng gây ra. Nhiều cuộc nghiên cứu về tác dụng lên bệnh tật của thiền đã và đang được thực hiện, trong đó những bệnh sau đây được cho là có thể giảm bớt nhờ thiền: -Bệnh dị ứng, suyễn -Bệnh bồn chồn lo lắng -Bệnh thấp khớp -Bệnh ung thư -Bệnh trầm cảm -Đau nhức kinh niên -Bệnh cao huyết áp -Bệnh tim Nhưng nên nhớ: Thiền không thể được dùng thay thế những chữa trị y khoa mà chỉ là phần thêm vào những chữa trị đang được dùng. Khi ngồi thiền chúng ta dẹp bớt những góp nhặt thông tin tích lũy mỗi ngày trong óc chúng ta. Một khi đầu óc đã trống bớt những ý tưởng tạp nhạp, bạn sẽ dễ có cái nhìn bớt chật hẹp và tìm ra được cách giải quyết vấn đề cũng như bớt căng thẳng. Bạn trở nên “tỉnh thức”, “tự tri” hơn và chú ý vào hiện tại hơn là lo lắng về những chuyện phải làm mỗi ngày. Có rất nhiều phương pháp thiền: thiền siêu nghiệm (transcendental), thiền Zen, thiền chuyển động, thiền minh sát... nhưng mục đích chỉ là một: tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Không một phương thức nào là đúng hay sai cả. Bạn có thể theo học một lớp thiền cùng với những môn như yoga, taichi, khí công, thiền theo hướng dẫn... nhưng điều quan trọng là chính bạn phải thực tập. Chúng ta có thể thực tập thiền bất cứ lúc nào trong ngày và cũng có thể định ra một số giờ nào đó để thực tập thiền, thí dụ 1 giờ buổi sáng khi thức dậy và 1 giờ buổi tối... Làm sao để tập thiền? Sau đây là một vài cách để bắt đầu tập thiền. Bạn có thể tập vài phút mỗi ngày hay tập lâu hơn, ở nhà, ở sở, bất cứ đâu. -Thở sâu: Người mới bắt đầu nên theo cách này vì thở là một chuyện tự nhiên nhất của con người. Chú ý vào hơi thở. Hít vào biết là mình đang hít vào, thở ra biết là mình đang thở ra. Thở sâu, nhẹ nhàng và chậm. Khi nhận thấy mình đang lo ra, chỉ cần chú ý trở lại vào hơi thở. -Rà soát thân thể: Trong lúc rà soát bằng tâm tưởng, chú ý đến từng phần của cơ thể. Nhận biết những cảm giác của từng cơ phận như đau, căng cứng, thư giãn, nóng, lạnh. Tưởng tượng đang thở sức nóng hay sự thư giãn vào những bộ phận khác nhau của cơ thể. -Tụng kinh hay niệm chú: Chú là tên của những vị thánh hoặc bồ tát hay những câu thần bí mà bạn có thể đọc thầm hay ra tiếng. Bạn cũng có thể tự đặt ra một câu chú của chính mình. Chú là căn bản của phương pháp thiền transcendental. Những thí dụ về chú: cầu nguyện Chúa, đọc tên Chúa trong truyền thống đạo Juda, tụng chữ Om trong truyền thống đạo Hindu hay đạo Phật. -Thiền hành: Thiền hành là một cách thư giãn hữu hiệu. Chúng ta có thể thiền hành bất cứ nơi nào: trong rừng vắng, trên đường phố, ngay cả trong khu thương xá tấp nập. Khi thiền hành, bạn nên đi chậm và chú ý vào cử động của chân mình mà không cần chú ý lắm là sẽ đi đến một nơi nào đó. -Cầu nguyện: Cầu nguyện là hình thức thiền thông dụng và xưa nhất. Đạo nào cũng có sẵn những lời cầu nguyện được viết ra hay đọc lên. Bạn cũng có thể tự viết những lời cầu nguyện cho chính mình. -Đọc sách hay nghe băng, nghe nhạc và suy nghiệm: Nhiều người tìm được sự yên bình bằng cách đọc sách đạo thầm hay ra tiếng rồi suy nghiệm về những gì vừa đọc. Bạn cũng có thể nghe nhạc đạo, những lời đọc hay âm nhạc làm cho bạn nhẹ nhàng thư giãn hay hứng khởi. Bạn cũng có thể viết lại những suy nghiệm của mình và chia sẻ với bạn bè hay người hướng dẫn tâm linh của mình. -Chú ý vào tình thương và sự biết ơn: Trong phương pháp này, bạn chú ý vào một đấng hay một vật thiêng liêng nào đó, mang tình thương và sự biết ơn vào tâm của mình. Bạn có thể nhắm mắt và tưởng tượng hay nhìn chăm chú vào biểu tượng của đấng thiêng liêng đó. Khi mới bắt đầu tập thiền, bạn không cần phải quá cố gắng. Nếu óc bạn đi lạc, bạn chỉ cần chú ý trở lại khi nhận biết ra. Cứ thử nghiệm và sau cùng bạn sẽ tìm ra một lối thiền thích hợp, đem nó vào thời khóa biểu hằng ngày của mình. Nên nhớ rằng không có lối thiền nào đúng hay sai. Điều quan trọng là thiền sẽ giúp bạn được giảm thiểu căng thẳng khiến bạn cảm thấy vui khỏe và yên bình hơn. Lời từ chối trách nhiệm (Disclaimer): Những bài viết trong mục “Sức Khỏe” chỉ nhằm mục đích chỉ dẫn tổng quát, không thể dùng thay thế sự chăm sóc của bác sĩ hay nhân viên y tế. Độc giả cần tham khảo thêm với bác sĩ của mình khi bệnh. Bs. Nguyễn Thị Nhuận Nguồn ViendongDaily
 13. Google Earth tìm thấy thành phố thất lạc Atlantis? Thành phố Atlantis thất lạc vẫn là một trong bí ẩn vĩ đại nhất của khoa học thế kỷ 21. Tuy nhiên, những bức ảnh do Google Earth chụp được đã mở ra những hi vọng về khả năng tìm thấy thành phố huyền thoại này. Những bức ảnh về các đường kẻ ô bí ẩn do Google Earth chụp được dưới đáy biển Đại Tây Dương, cách bờ biển phía tây bắc của châu Phi khoảng 1.000km, vừa được công bố. Những đường kẻ giao nhau trong hình chữ nhật có thể là dấu tích của thành phố mất tích Atlantis? Kỹ sư hàng không Bernie Bamford, từ Chester, Anh, đã phát hiện ra các đường kẻ ô nhờ sử dụng Google Ocean - một công cụ thám hiểm đáy biển của Google Earth. Xem những bức ảnh này, người ta dễ dàng nhìn thấy các đường kẻ giao cắt nhau trong một hình chữ nhật nằm sâu 5,6km dưới mặt nước biển. Những bức ảnh này đã làm nảy sinh các nghi vấn cho rằng đó là vết tích của thành phố khổng lồ Atlantis mà con người vẫn tìm kiếm bấy lâu nay. Ông Bamford nói bức ảnh giống như một “bản đồ vẽ tay” về một thành phố. Giáo sư Charles Orser, người đứng đầu môn khảo cổ học lịch sử tại đại học bang New York đã miêu tả phát hiện trên là rất thú vị. "Đó có thể là một trong những địa điểm đáng chú ý nhất về vị trí giả thuyết của Alantis", ông Orser nói. Tuy nhiên, Google cho rằng bức ảnh về những đường kẻ ô không có liên quan gì tới Atlantis. Một phát ngôn viên của Google nói: “Đúng là Google Earth đã có những phát hiện rất bất ngờ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bức ảnh chỉ là một sản phẩm của quá trình thu thập dữ liệu, chứ không phải thành phố Atlantis”. "Thuyền bè sử dụng xôna (hệ thống định vị dưới nước bằng âm hoặc siêu âm) để đo đáy biển và những đường kẻ ô phản ánh đường đi của thuyền bè khi xôna thu thập dữ liệu". Theo ghi chép của triết gia nổi tiếng Hi Lạp Plato, được viết vào khoảng năm 355 trước Công nguyên, thành phố Atlantis nằm giữa Đại Tây Dương và là nơi từng tồn tại một nền văn minh phát triển cao vào khoảng hơn 11.000 năm về trước. Nhưng Atlantis đã bị chìm dưới đáy đại dương vào khoảng năm 9.700 trước Công nguyên sau một trận động đất mạnh. Nhiều người tin câu chuyện của Plato là chính xác về mặt lịch sử nhưng cho rằng quan điểm của Plato về vị trí của Atlantis không đúng. Vì thế, công cuộc tìm kiếm thành phố thuyền thoại đã mở rộng khắp toàn cầu. Có người còn cho rằng vị trí của Alantis có thể ở Địa Trung Hải, biển Đen và biển Caribê. Vị trí của những đường kẻ giao cắt nằm cách bờ biển phía tây bắc của châu Phi khoảng 1.000km Một chuyên gia người Anh đã phát hiện ra các đường kẻ ô nhờ sử dụng Google Ocean - một công cụ thám hiểm đáy biển của Google Earth Nguồn Dân trí Theo Telegraph, Fox
 14. Giải mã giác quan thứ sáu Con người có 5 giác quan cơ bản, tuy nhiên, chúng ta vẫn thường nhắc đến một loại giác quan khác - “giác quan thứ 6”. Liệu con người thực sự có giác quan thứ 6? Nếu có, làm thế nào để phát huy năng lực này?... Con người có 5 giác quan cơ bản làm cầu nối với thế giới bên ngoài: Thính giác, khứu giác, thị giác, xúc giác và vị giác. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thường nhắc đến một loại giác quan khác – “giác quan thứ 6”, khái niệm được nhiều nhà khoa học tìm hiểu và nghiên cứu như một bộ môn khoa học “ngoài” khoa học. Giác quan thứ 6 cho phép con người đón nhận thông tin từ thế giới xung quanh thông qua một kênh đặc biệt, còn gọi là “siêu nhiên”, vượt trội hơn hẳn sức mạnh của 5 giác quan cơ bản. Giác quan thứ 6 - Liệu có thực? Năm 1920, lần đầu tiên khái niệm “Giác quan thứ 6” đã nhà khoa học Rudolf Tischner, người Đức xây dựng và phát triển. Ông định nghĩa khái niệm này bằng cụm từ Extra Sensory Perception (ESP), ám chỉ năng lực tri nhận thông tin thông qua một loại giác quan nằm ngoài 5 giác quan cơ bản. Năng lực ESP được ông tổng kết trong 5 khả năng phổ biến là khả năng thần giao cách cảm, xuyên thấu, dự đoán tương lai, tác động sự vật bằng ý chí và nhìn lại quá khứ. Về sau, giới khoa học coi “giác quan thứ 6” như một vấn đề khoa học đặc biệt cần được nghiên cứu và giải mã một cách nghiêm túc. Liệu con người thực sự có giác quan thứ 6? Nếu có, làm thế nào để phát huy năng lực này?... . Cảm giác giác quan thứ 6 phụ thuộc vào thế giời tinh thần ở mỗi người. Trải qua nhiều nghiên cứu, một số nhà khoa học tin rằng tất cả mọi người đều đã từng trải qua “cảm giác giác quan thứ 6” ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, tuy nhiên mức độ mạnh mẽ của giác quan này cũng khác nhau, phụ thuộc vào thế giới tinh thần ở mỗi người. Điển hình nhất là các giấc mơ “điềm báo” cho những gì sắp xảy ra. Cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln trong giấc mơ đã biết đến cái chết của mình vài ngày trước khi vụ ám sát xảy ra. Hay như một người đàn ông mù ở Anh có thể nhìn thấy những biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện. Hành trình tìm kiếm câu trả lời Cho dù ngành khoa học dự cảm liên quan đến giác quan thứ 6 đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong suốt gần 1 thế kỉ qua, nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi bí ẩn chưa có lời giải đáp!? Phải chăng chúng ta hầu hết không thể chạm đến cái thế giới đang nằm ẩn sâu trong chúng ta? Có những sức mạnh năng lượng nào tồn tại xung quanh thế giới đó? Chừng nào các câu hỏi như vậy được trả lời, chừng đó khái niệm “giác quan thứ 6” mới thực sự có tính thuyết phục... Với sự phát triển chóng mặt của Internet, nhiều trang web về câu chuyện và trải nghiệm của những người từng trải qua khoảnh khắc “giác quan thứ 6” đã trở thành cầu nối để mọi người khắp nơi trên thế giới chia sẻ những điều vốn được tin là có sự hiện diện của khả năng siêu nhiên của con người. Trang web http://www.psychic - experiences.com đã đăng tải hàng nghìn câu chuyện về khả năng siêu nhiên được gửi tới từ khắp các quốc gia trên thế giới, phần lớn là từ Mỹ. Câu chuyện mới đây được nhiều người chú ý là của Aron, 17 tuổi đến từ New York, Mỹ. Từ năm 9 tuổi, cô bắt đầu nhận thấy những giấc mơ của mình thường trùng lặp với một việc nào đó sẽ xảy ra sau đó. Càng lớn, cô càng mang nỗi ám ảnh về những giấc mơ. Cũng vì sự căng thẳng đã khiến cô ít mơ hơn và khả năng nhìn thấy tương lai cũng giảm dần. Hay như trường hợp của cô M. Synkowski, người Canada kể về khả năng “định vị” một tên trộm của cô cháu gái 12 tuổi trong siêu thị hồi tháng 1/2008. Khi các nhân viên an ninh từ bỏ cuộc truy lùng kéo dài suốt gần 1h thì một cô bé đang đứng ở đại sảnh khẳng định rằng mình cảm thấy những chuyển động của tên trộm trên mái garage. Quả đúng như vậy, ít phút sau lực lượng an ninh đã bắt được tên trộm trên mái garage. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho cô bé, nhưng cô bé chỉ lắc đầu và nói: “Cháu không biết, thực sự là không biết, nhưng cháu nhìn thấy rất rõ điều đó trong... đầu mình”. Đi tìm câu trả lời xác đáng cho những khả năng đặc biệt này của con người rõ ràng là một thách thức thực sự với các nhà khoa học. Những thí nghiệm đầu tiên được thực hiện vào năm 1930 tại Đại học Duke, bang North Carolina, Mỹ do nhà khoa học Rhine khởi xướng. Trong những thí nghiệm của mình, Rhine đã sử dụng 5 biểu tượng ESP gồm hình vuông, hình tròn, dấu cộng, ngôi sao năm cánh và 3 đường lượn sóng. Những biểu tượng này được đặt bất kì lên 25 tấm thẻ, nếu như ai đó có thể đoán được chính xác trình tự các biểu tượng, thì người đó có năng lực ESP. Người có giác quan thứ 6. Tất nhiên, các nhà khoa học hiện đại không tán đồng với phương thức nghiên cứu này, bởi phương pháp của Rhine có nhiều điểm không thỏa mãn vì nó loại trừ đi nhiều yếu tố khác nhau tác động đến sự hình thành và cơ chế hoạt động của năng lực ESP. Trong lĩnh vực điều tra hình sự, không ít trường hợp đã được mời đến để nhận diện tung tích kẻ phạm tội hay hình dung lại các đầu mối sự việc trên hiện trường vụ án. Điều này thôi thúc các nhà nghiên cứu phải xây dựng một hệ thống lý thuyết khoa học mới, nổi bật lên là khái niệm “vũ trụ vô hình” (Unseen Universe) – một thế giới bên cạnh thế giới vật chất mà con người đang tồn tại. Một số người có khả năng vượt qua được giới hạn không gian, thời gian sẽ tiếp cận được với những thông tin tồn tại trong cái “thế giới phản chiếu” đó. Những người có “giác quan thứ 6” nổi tiếng thế giới Ingo Swann được biết đến với tư cách là người đặt nền móng cho việc khai thác năng lực nhìn từ xa (Remote Viewing). Swann có thể biết được một người đang ở đâu, miêu tả khá chính xác vị trí đó, hoặc nhìn xuyên qua một chiếc hộp đen từ bên ngoài một căn phòng đã niêm phong. Tuy nhiên, bản thân Swann không coi mình là một người ngoại cảm, mà chỉ đơn thuần là một nhà khoa học nghiên cứu thế giới tinh thần của con người thông qua một lý thuyết mang tên là CRV (Coordinate Remote Viewing). Jeffry R. Palmer ở Australia là chuyên gia trong việc xác định dấu vết của những người mất tích và đã giúp cảnh sát rất nhiều trong việc đi tìm lời giải cho các vụ án bí hiểm. Ông còn được mệnh danh là “Thám tử ngoại cảm” (Psychic Detective). Ông được báo chí thế giới đánh giá cao trong việc dự đoán chính xác hai thảm họa thiên nhiên là cơn bão Katrina ở Mỹ năm 2005, vụ sóng thần kinh hoàng năm 2004 ở Indonesia và một số quốc gia trong khu vực. Ông còn là cây bút nổi tiếng của các tạp chí hàng đầu như The New Age Journal, Current Living… về đề tài sử dụng sức mạnh tinh thần để chữa bệnh. Hollywood cũng “cá kiếm” nhờ “giác quan thứ 6” Seri phim truyền hình ăn khách “X-files” được công chiếu từ tháng 9/1993 đến tháng 5/2002, dựa trên những hiện tượng siêu nhiên và khả năng ngoại cảm của các nhân vật trong phim, đã từng đoạt giải Quả cầu vàng và doanh thu hàng triệu USD. Năm 1999, “Giác quan thứ 6” của đạo diễn M. Night Shyamalan được đề cử 6 giải Oscar, bộ phim xoay quanh mối liên hệ giữa bác sỹ tâm lý trẻ em Malcolm Crowe (Bruce Willis đóng) và cậu bé 9 tuổi Cole Sear (Haley Joel Osment đóng) có khả năng giao tiếp với người đã chết. Bộ phim này đã lọt vào Top 100 bộ phim cảm động nhất của Mỹ nhờ khai thác đề tài giác quan thứ 6. (Theo Nguyên Anh/GĐ&XH)
 15. Mâm ngũ quả truyền thuyết và vị thuốc Mâm ngũ quả không chỉ là nét cổ truyền dân tộc mà còn có dược tính cao, nên trong y học cổ truyền còn coi đó là những vị thuốc có công hiệu trị liệu được nhiều bệnh cũng như được coi là món ăn bổ sung cho cơ thể nhiều dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất. Sau đây xin điểm qua tác dụng về dược lý và trị liệu của các quả chính có trong mâm ngũ quả thường hay được bày biện như sau: Chuối tiêu Chuối tiêu có màu xanh thuộc mộc. Theo Đông y có vị ngọt, tính lạnh, không độc, chứa nhiều protein, acid béo, tinh bột, phospho, sắt, vitamin A, B, C, E... có tác dụng thanh vị hỏa, giải nhiệt độc... chủ trị nhiều bệnh chứng như táo bón, trị phù thũng, ho, nhọt sưng đau, chữa trúng độc, chữa hắc lào mới phát, phụ nữ sau sinh ít sữa, chứng tăng huyết áp... Chuối chín làm tăng hồng cầu, tăng huyết sắc tố, làm giảm nhiễm acid do ăn nhiều thịt, mỡ, hoặc quá nhiều ngũ cốc. Ngoài ra, chuối chín tươi còn coi là thuốc trị bệnh đường ruột, kể cả tiêu chảy, lị, hay lợi tiểu khi phù thũng, làm tăng khả năng hấp thu cho trẻ khi bị mắc chứng suy dinh dưỡng. Phương thuốc tiêu biểu trị liệu một số bệnh từ chuối tiêu: - Trị trẻ suy dinh dưỡng: Chuối tiêu chín 1,2kg, thịt cóc sấy khô tán bột mịn 1kg, lòng đỏ trứng gà luộc chín 0,2kg. Tất cả ba thứ trộn đều, giã nhuyễn vo viên to 6g, sấy khô cất dùng dần. Mỗi ngày uống từ 6 - 12g. - Trị táo bón, ruột khô: Chuối tiêu 1 - 2 quả, đường phèn vừa đủ. Bóc vỏ chuối tiêu cho cùng đường phèn hấp cách thủy. Ngày ăn 1 - 2 lần, cần ăn vài ngày liền. Bưởi Có nơi gọi là quả bòng, người Thái gọi là cọ phúc, thuộc họ cam quýt (Rutaceae). Bưởi có màu vàng thuộc thổ. Theo Đông y có vị chua ngọt, tính hàn đi vào các kinh tỳ và can, có tác dụng tiêu cơm, giảm viêm, điều khí, tiêu đờm... chủ trị các bệnh về huyết quản, đặc biệt là bệnh về tim, động mạch vành, làm giảm độ cô đọng của tiểu cầu, tăng tính ổn định các chất trôi nổi trong máu. Ngoài ra bưởi còn chứa hàm lượng vitamin C khá cao, đường, protein, lipid, phospho có tác dụng kháng viêm, chống co giật. Vỏ quả bưởi chữa đầy trướng bụng, bí tiểu tiện. Vỏ hạt bưởi trong có chứa chất pectin có tác dụng cầm máu. Múi bưởi có tác dụng giải khát, là thức ăn tốt cho người tiểu đường. Trong tép bưởi chứa hàm lượng vitamin C khá cao nên cũng là một chất có tác dụng chống ôxy hóa mạnh (antioxidants) kìm hãm các phần tử tự do khiến chống lại quá trình lão hóa và phát triển ung thư từ tế bào. Hoa bưởi dùng ướp trà, chưng cất nước hoa làm trong các loại bánh. Phương thuốc tiêu biểu chữa bệnh từ bưởi: - Trị chứng ho, đờm khí: Bưởi 1 quả bổ thành miếng hấp với gà rồi ăn. Ngày 1 thang, cần ăn vài ngày liền. - Trị ho ở người già: Cùi bưởi cùng phèn chua lượng thích hợp đun chín mỗi ngày uống từ 50 - 100g. - Giải uất trong gan, hạ khí, tiêu đờm, rất thích hợp trị chứng tức ngực, đau sườn, khí thượng, hay chán ăn do giận dữ làm ảnh hưởng tới gan. Lấy vỏ quả bưởi tươi nướng cháy lớp vỏ ngoài rồi cạo sạch, cho vào trong nước ngâm 1 ngày để vị đắng có trong vỏ bưởi tan ra, sau cắt thành miếng cho vào đun với nước đến khi gần chín cắt nhỏ hai củ hành cho vào, nêm muối, dầu ăn để dùng kèm trong bữa cơm. Ngày ăn 1 thang, cần ăn vài ngày liền. Quýt Có màu vàng thuộc thổ. Đông y cũng cho rằng có vị chua, tính mát, tác dụng giải khát trừ đàm, kiện tỳ, hòa vị, ấm phổi trị ho, tẩm bổ cơ thể... Vỏ quýt và lá quýt chứa tinh dầu làm thuốc trị ho, trừ đờm, chậm tiêu hóa... còn vỏ quýt xanh (thanh bì) có vị đắng cay, tính ấm, đi vào can, đởm, tác dụng giảm đau, tăng tiêu hóa. Vỏ quýt chín (trần bì) vị cay đắng, tính ấm, đi vào tỳ và phế; tác dụng làm long đờm, chữa ho, ợ hơi, buồn nôn, nôn. Phương thuốc trị bệnh tiêu biểu từ quýt: - Rượu thanh bì hồi hương: Công hiệu làm khí huyết lưu thông, thích hợp sử dụng cho người trầm uất. Các vị gồm: hồi hương nhỏ 15g, thanh bì 15g, rượu vừng 250g. Rửa sạch các vị thuốc trên, sau đổ rượu vào ngâm trong 3 ngày là dùng được. Mỗi lần uống từ 15 - 30g, ngày uống 2 lần. Táo ta Còn gọi là táo chua, tên khoa học Ziziphus mauritiana thuộc họ táo (Rhamnacaceae) có màu xanh thuộc Mộc. Theo đông y có vị chua ngọt, tính mát, ra mồ hôi, dừng khát, giải nóng, trừ phiền, hòa tỳ, ngưng tả. Trong quả táo chứa nhiều vitamin C, chất polychaccarit, các yếu tố vi lượng, vitamin... tác dụng làm hạ cholesterol song còn là thức ăn chống giảm phì. Hạt táo vị hơi ngọt đắng, thơm, tính bình, tác dụng an thần, tiêu viêm, chữa trị mất ngủ, giảm trí nhớ... Như vậy, mâm ngũ quả ngày Tết đã đi vào tâm thức của dân tộc Việt, nó còn là những vị thuốc tuyệt vời vừa bổ dưỡng vừa trị liệu nhiều bệnh. Theo BS. Hoàng Xuân Đại Sức khoẻ & Đời sống