• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phanminhphuong

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  34
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About phanminhphuong

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cháu chào bác Trúc Lâm, Cháu mong bác bớt chút thời gian xem giúp chau về công việc của cháu năm nay. Hiện công việc cháu đang làm có nhiều áp lực, ngột ngạt. Vậy cháu có nên tiếp tục hay đi tìm việc mới ạ? Cháu cảm ơn bác. Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Phượng&date=1985,1,6,2,15&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Bác ơi, ngày sinh âm lịch của cháu là 16/12/1984, hơi khác với thông tin trên lá số cháu lấy từ diễn đàn ạ.
 2. Cháu cảm ơn bác Trúc Lâm đã dành thời gian xem giúp cháu. Cháu cũng cảm nhận thấy có gì khó khó cho cái đường tình duyên của cháu. Thôi cũng đành chấp nhận bác ạ, miễn sao cuộc sống thấy thoải mái là được. Sang năm Mậu Tuất, sao chiếu mạng của cháu là Thái Bạch, cũng có vẻ không tốt lắm. Bác xem giúp cháu có vận hạn gì không ạ? Cháu cần tránh điều gì cho bớt bớt chút không? Một lần nữa cháu xin cảm ơn bác!
 3. Cháu chào bác Trúc Lâm. Đây là lá số của cháu tính theo năm dương lịch ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Phuong&date=1985,1,6,1,45&year=0&gender=f&view=screen&size=2 ( ngày sinh âm lịch của cháu là 16/12/1984 ạ) Cháu cảm ơn bác ạ
 4. Cháu chào các bác, các anh/chị, Năm 2017 sắp qua đi, cháu rất mong các bác, các anh/chị bớt chút thời gian xem lá số của cháu cho năm 2018, đặc biệt là đường tình duyên. Năm 2016, bác haithienha có dự đoán đến năm 2018 cháu có cơ hội kết hôn. Vậy các bác và các anh/chị xem năm 2018 việc đó diễn tiến thế nào giúp cháu. Ngoài ra, các bác xem thêm năm 2018 của cháu có hạn xấu hay sự thay đổi nào khác không ạ. Cháu post lại lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=phuong&ldate=1,1,12,16,2&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cháu cảm ơn các bác và anh/chị nhiều.
 5. Mình nhớ bạn này vì kém mình 1 tuổi, năm nay sao La Hầu, có lần post bài lo lắng sao xấu ảnh hưởng đến cviec, tình duyên :)) Chuyện bạn mới kể làm mình nhớ đến chuyện của mình. Cũng từng yêu 1 anh Hàn Quốc, làm cty điện tử bên Bắc Ninh. Nhưng chả đi đến đâu, khác ngôn ngữ khó hiểu nhau lắm. Người HQ họ cũng ko giỏi tiếng Anh, bảo họ học tiếng Việt thì hơi khó do chữ của họ là dạng ký tự, trừ khi phải có động lực hoặc mục đích đặc biệt. Chưa kể ở các cty điện tử họ thường luân chuyển nhân viên giữa các nhà máy ( Thái Nguyên, Bắc Ninh thậm chí về HQ,..) nên việc thường xuyên gặp nhau là rất khó. Đấy là mình ở HN còn thấy thế. Tóm lại thì sau 1 thời gian gặp gỡ thì bọn mình đã chia tay trong im lặng. Thỉnh thoảng về VN có liên lạc với mình nhưng mình thấy phù phiếm và mất thời gian ( mặc dù trong lòng cũng còn thương :((. Tóm lại, share để bạn tham khảo. Chuyện nhân duyên cũng khó nói. Nhiều khi người rõ nguồn gốc, tính cách, lai lịch còn ko đến được với nhau nữa là mông lung như cánh chim trời này :)). Dù sao thì... Cố lên cô gái!
 6. Cháu chào bác haithienha, bác Liêm Tham, bác Trúc Lâm và các anh/chị khác, Từ lần xin tư vấn trước đến nay cũng đã nửa năm, cháu cảm ơn các bác đã cho cháu những lý giải và định hướng rất hay. Năm ngoái cháu không thay đổi công việc, sau đợt đó thì công việc của cháu khá thuận lợi và có những kết quả tốt nhất định. Nhưng đường tình duyên của cháu thì vẫn rất mờ mịt, phần dự đoán về việc gặp gỡ trong tháng 9 âl của bác haithienha không diễn ra, thậm chí đến tận bây giờ luôn ạ. Mặc dù bác nói phải 2 năm sau mới có cơ hội lấy chồng nhưng cháu vẫn muốn bác bớt chút thời gian xem năm nay cháu có mối quan hệ tình cảm nào không, có thể chưa đi đến chung kết nhưng ít nhất cũng có người bầu bạn :). Một lần nữa, cháu cảm ơn các bác ạ. Cháu gửi lại lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Phượng&ldate=1,1,12,16,2&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 7. 2016 mình sao La Hầu này, cũng ko đến mức xấu kinh dị lắm đâu. Đi xa như đi du lịch, đi công tác tới lui trong Nam ngoài Bắc vẫn bình thường. Công việc cũng tính làm cái mới nhưng cuối cùng quyết định thôi, mà hóa ra ko thay đổi gì lại hay. Nhưng công nhận là tình duyên ko thuận :)), chắc tại số mình vậy rồi. Nên đừng lo lắng gì hết, vận hạn đến thì cứ welcome thôi :))
 8. Cháu cảm ơn bác Liêm Tham. Cháu học về marketing đấy ạ, nhưng đi làm thì làm bán hàng. Hiện giờ cháu làm công tác quản lý là chủ yếu, nhưng cháu thấy mình hợp bán hàng hơn. Cháu cũng được khuyên là nên theo nghiệp kinh thương thì giải được nhiều việc xấu trong đời. Cháu tuy làm ít công ty nhưng ngẫm lại câu: "Nghề chọn mình chứ mình không chọn được nghề" là đúng. Như công việc cháu đang làm, nhiều người không theo được, bản thân cháu nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi nhưng rồi cũng qua, vẫn gắn bó. Chỉ đến lần này, có nhiều điều làm cháu thấy chán nản, bế tắc mà không tìm được giải pháp nên lên diễn đàn tham khảo chỉ dẫn của các bác. Cung tử tức bác xem cho cháu như vậy cũng là khá ổn rồi. Giờ cháu cũng không thấy lăn tăn nhiều nữa.
 9. Ôi, nghe bác chỉ cho biết đến trung vận sung túc mà cháu thấy an ủi phần nào cho cái đường tình duyên hẩm hiu của cháu. Cháu cảm ơn bác ạ. Thực ra công việc hiện tại cháu làm được hơn 7 năm rồi, từ hồi cháu mới ra trường còn rất ít kinh nghiệm. Từ vị trí junior staff mà giờ cháu đã lên được assistant manager, cũng nhiều vất vả lắm ạ. Công ty thì khá tốt nhưng cháu không hợp cấp trên của cháu. Chị ấy sinh năm 73 bác ạ. Cháu thấy áp lực cũng vì chị ấy. Thôi cháu sẽ cố gắng kìm chế, đến đâu hay đến đấy, vì vận xấu thì làm gì cũng xấu, đúng không bác? Bác ơi, cháu rất vui vì bác đã dành thời gian cho cháu, mà lòng tham thì không đáy, cháu xin hỏi bác 1 ý nữa được không ạ? Thực ra cháu quan tâm đến đường con cái hơn là chồng. Vậy bác có thể xem giúp cháu cung này của cháu ra sao ko ạ? Biết đâu cháu lại có thêm một niềm an ui mới cho tương lai sau này. Cháu cảm ơn bác ạ.
 10. Cháu cảm ơn bác đã dành thời gian cho cháu. Bác là người thứ 2 nói về việc cháu có thể bị tai nạn, lừa tiền trong thời gian tới, nhưng cô đó nói trong tháng 9 al và tháng 11 al năm nay ạ. Cháu sẽ hết sức cẩn thận. Cảm ơn bác đã nhắc nhở. Cháu cũng biết số cháu lận đận về đường tình duyên và càng lấy chồng muộn càng tốt. Nhưng mà tại cháu cũng lớn tuổi rồi, bố mẹ cháu mong ngóng quá nên cũng hơi sốt ruột, nên lên đây nhờ bác chỉ giúp cho yên tâm. Cháu hỏi thêm mấy ý, mong bác tiếp tục giúp cháu: - Nếu cháu thay đổi công việc, thì công việc tương lai của cháu có tốt hơn không ạ? Cháu cũng có một vài dự định tự kinh doanh nhưng vẫn còn mông lung. Nếu cháu theo đuổi thì có nên cơm cháo gì không bác? - Ông chồng cháu nếu đúng như bác mô tả thì cháu buồn quá, cháu cũng ít nói, gặp người ít nói nữa thì gia đình thật trầm lắng. Mà thôi kệ, duyên trời định đúng không bác. Cháu hơi quan tâm là ông này có làm ăn khấm khá không ạ, chứ hãm tài ăn bám vợ thì chắc cháu còn buồn hơn. Cháu cảm ơn bác.
 11. Bác và các anh/chị xem giúp cháu với ạ. Cháu cảm ơn.
 12. Kính gửi bác haithienha và các anh/chị, Cháu làm phiền bác và các anh/chị chút ạ. Nhờ bác xem giúp cháu về công việc hiện tại của cháu. Cháu thấy bế tắc quá, luôn cảm thấy mệt mỏi và không hứng thú. Vậy cháu có nên bỏ không ạ? Nếu bỏ thì công việc sau này có tốt hơn không ạ? Ngoài ra, bác và các anh/chị cũng xem giúp cháu về đường tình duyên với. Cháu 33 tuổi rồi mà chưa có ai ngỏ lời kết hôn cả. Vậy khi nào thì cháu kết hôn ạ? Chồng cháu là người thế nào? Cuộc sống gia đình có hạnh phúc không ạ. Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng&ldate=1,1,12,16,2&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cháu cảm ơn bác và các anh/chị.
 13. Không, hailychem0609 ơi :(( Thực ra thì mình cũng có mối quan hệ với 1 anh sinh năm 1983, ngày sinh 15/10 dương lịch, người nước ngoài nhưng thấy rất bấp bênh. Bạn xem giúp mình xem mối quan hệ này có đi đến đâu không nhé. Cảm ơn bạn nhiều!!
 14. Bác haithienha ơi, Năm nay cháu 32 tuổi, hôm nay là 15/11 âm lịch - sắp hết năm rồi mà cháu chưa có tín hiệu gì để có thể kết hôn ạ. huhuhu Bác xem lại giúp cháu được ko ạ? Cháu cảm ơn bác
 15. Cháu cảm ơn chú!