• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

khaiphamkhac

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  14
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

24 Excellent

About khaiphamkhac

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

389 lượt xem hồ sơ
 1. CHÚC MỪNG ANH NGUYỄN VŨ TUẤN ANH - ĐÃ THÀNH CÔNG RỰC RỠ. MỌI MONG MỎI, TÂM HUYẾT CỦA ANH GIÀNH CHO 10 NGÀY ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI ĐÃ HOÀN TOÀN TOẠI NGUYỆN. ĐÂY CŨNG LÀ LẦN TRẢI NGHIỆM THỨ 3 MÀ KHAIPHAMKHAC VÀ NHÂN DÂN THỦ ĐÔ ĐÃ ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM. MONG ANH TIẾP TỤC THÀNH CÔNG NHIỀU HƠN TRONG LĨNH VỰC DỰ BÁO SỚM VỀ CÁC LĨNH VỰC THỜI TIẾT ĐỂ GIÚP NGƯỜI DÂN LÀNH TRÁNH KHỎI NHỮNG HIỂM HỌA ĐÁNG TIẾC SẢY RA.
 2. HAI LẦN TRẢI NGHIỆM DỰ BÁO THỜI TIẾT CỦA ANH THIÊN SỨ. Chúng tôi gặp NNC Nguyễn Vũ Tuấn Anh ( giám đốc TT NC Lý Học Đông Phương ) vào đầu mùa hè năm ngoái, mục đích trao đổi về học thuật môn Phong Thủy Lạc Việt mà anh là người đã có nhiều năm nghiên cứu và trải nghiệm. Anh được mệnh danh ( Thiên Sứ). Hôm đó trời nắng lắm. Cái nóng bức chuyển mùa oi nồng và thật khó chịu. Khoảng gần trưa tôi đề xuất cả đoàn, cùng anh đi về 1 vùng quê cách Hà Nội khoảng trên 40 km để thưởng thức một món đặc sản của vùng chiêm trũng ( món Vịt cỏ) . Khi đến nơi cũng vào chính Ngọ, bước ra khỏi xe điều hòa mát lạnh mới cảm nhận được cái không khí oi bức đầu hè. Hơi nóng phả vào mặt nóng rát, bầu trời xanh cao vời vợi. Mọi người nhanh chóng chạy vào một quán hàng đông đúc mà tôi đã có vài dịp ghé qua. Mấy chiếc quạt phun sương chạy hết tốc độ cũng không xua đi nổi cái nóng oi nồng, mùi vịt nướng tỏa mùi thơm ngát xen vị khen khét của thịt nướng cháy có mùi đặc trưng. Anh Cường - một người bạn tôi từ vùng sứ lạnh về, cứ mở phanh hết cúc áo cho quạt thốc hẳn vào người để xua đi những giọt mồ hôi chảy dòng trên cổ, buột miệng anh thốt lên : ước gì có trận mưa rào thì tốt biết bao. Anh Thiên Sứ như chộp lấy câu đó : thế các ông thích mưa hay nắng nào ? Tất nhiên là mưa rồi....anh Cường dài giọng. Ông yên tâm 30 phút nữa sẽ có mưa. Không khí như dịu đi khi cơ thể mọi người mọi đã thích nghi với nhiệt độ môi trường. Các món tiết canh, vịt nướng, vịt luộc, xào lăn đã được sắp ra đầy bàn, những cốc bia bỏ đá sủi bọt và những lời chúc tụng dâm ran làm buổi tiệc thêm phần hào hứng. Khoảng 40 phút sau một cơn lốc ập về làm đổ bay cả tấm biển hiệu quảng cáo ngoài đường, cánh chủ quán và nhân viên nhà hàng nháo nhác khuân mấy thùng than và vịt quy vỉa hè lấn vào trong hiên. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt bồm bột trên mái tôn quán nhậu, chúng tôi như quên bẵnglời luận bàn hồi nãy giữa anh Cường và anh Thiên Sứ. Anh Cường như sực tỉnh, tròn xoe mắt nhìn anh Thiên Sứ mà trầm trồ : Sợ ông này thật..... riêng tôi cùng mấy anh em khác thì ngầm trong bụng rằng : bố này chẳng qua gặp may thôi..... Tàn cuộc xe chúng tôi qua về TT Hà Nội trên con đường còn láng nước mưa, sạch bóng như có ai vừa quét dọn, mọi người đàm tiếu đủ chuyện trên xe, mà lạ thật cơn giông và mưa cũng chỉ keó dài có chừng 30 phút, trời lại trong veo, ánh nắng như rát vàng trên những cánh đồng lúa đang phơi bông đang vào mùa thu hoạch. Bẵng đi hơn một tuần sau đó, anh bạn tôi lại gọi rủ tôi cùng mấy Huynh Đệ muốn gặp anh Thiên Sứ . Tôi gọi cho anh và hẹn vào đầu giờ chiều ở một điểm gần nơi anh tá túc trên phố cổ Hà Nội. Chúng tôi tụ tập tại quán Cafe bài trí theo phong tục á đông rất gần gũi thân quen của miền đồng bằng Bắc Bộ, trời hôm đó mưa rả rích từ sáng sớm. Tôi mặc chiếc sơ mi cộc tay thường ngày mà cảm nhận cái lạnh làm nổi cả da Gà. Bên tách Cafe nóng bốc khói hương thơm ngát, điếc thuốc trên tay và bên anh em bạn bè mà cảm thấy ấm lòng. Huyên thuyên đủ chuyện. Anh Cường - người hâm mộ anh Thiên Sứ ra mặt đột ngột hỏi anh Thiên Sứ : Ngày kia tôi tạm biệt các ông, ông Thiên Sứ xem hộ ngày kia tiết trời ra sao ? Mưa hay nắng ? Anh Thiên Sứ hỏi lại : thế ông đi chuyến mấy giờ ? và ông thích mưa hay nắng ? Anh bạn tôi thật thà - tôi đi chuyến đêm, khoảng ngoài 11h. Không ngần ngừ anh Thiên Sứ trả lời luôn : ngày kia nắng ông ạ, nhiệt độ ngoài trời khoảng chừng dưới 30 độ. Anh Cường phấn khởi ra mặt - Thế thì còn gì bằng. Mãn chuyện mọi người định chia tay sau màn chào hỏi, anh Thiên Sứ nói luôn : các ông lưu lại 1 lát đi, khoảng nửa tiếng nữa là tạnh mưa thôi mà ! Anh Cường nhanh nhẩu : thôi thì chẳng mấy khi gặp nhau , tôi đề nghị ngồi thêm một lúc nữa, đằng nào cũng để khảo nghiệm lời ông Thiên Sứ luôn thể. Vậy mà chỉ sau khoảng 20 phút sau mưa như nhẹ dần rồi trời tạnh hẳn. Mấy ông bạn tôi chỉ còn trố mắt mà nhìn anh Thiên Sứ mà tấm tắc : ông này như Khổng Minh tái thế vậy. Riêng tôi bụng bảo dạ - chắc anh này vẫn chỉ ăn may mà thôi. Chúng tôi chia tay, riêng tôi sau vụ này vẫn để tâm xem thời tiết thế nào ? Đêm đó mưa vẫn rả rich như hồi chiều, đến khoảng đêm khuya hôm sau thì tạnh hẳn. Hôm tiễn ông bạn đi trời bắt đầu hửng nắng và Dự báo thời tiết trên truyền hình : trời nắng, nhiệt độ trung bình từ 26-30 độ. Cho đến tận lúc này tôi mới thấy qua hai trải nghiệm của anh Thiên Sứ là đúng sự thực. Là một người dân Hà Nội tôi yêu Hà Nội bằng cả trái tim và nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Tôi mong rằng những Dự Báo mà anh Thiên Sứ đưa ra là đúng, để cho những ngày Đại Lễ của dân tộc ta diễn ra xuôi sẻ, xứng đáng với truyền thống ngàn năm Dựng nước và giữ nước của ông cha ta. và để cho Dân Tộc Việt Nam ta xứng danh ngàn năm Văn Hiến sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ mong mỏi. Tôi tin chắc chắn rằng cũng như tôi và bao người dân khác, anh Nguyễn Vũ Tuấn Anh là một người yêu Hà Nội với cả tấm lòng. Tôi rất mong và ủng hộ cho những Dự đoán của anh Thiên Sứ là đúng. Khaiphamkhac.
 3. Kính anh Thiên Sứ. Bên đó và bên này Ngày đêm đảo lộn, ăn nghỉ không hợp dễ mất cân bằng âm dương, có khi thùng Mỳ Tôm lại giá trị anh nhỉ ? mong anh giữ sức khỏe. việc ACE vừa nêu trên cũng là những luận điểm cần nghiên cứu thêm. Tuy nhiên ta cũng nên tổ chức những cuộc khảo sát thực tế, với nhiều thành phần tham gia, trong đó có cả những nhà Tâm Linh, Ngoại cảm... cùng tham gia rồi về đúc kết kinh nghiệm và tìm thủ phạm của những Tai nạn...thì hơn. KP chỉ băn khoăn 1 điều : Cây cầu rộng thênh thang, 1 chiều thẳng băng mà lại góp ý với nghành giao thông vận tải cắm biển hạn chế tốc độ 40 km /h thì e nhiều bác tài xế lại hò điệu Câu hò Ví dặm cho mà nghe thôi....
 4. Kính thưa ACE trong DĐ quan tâm đến vấn đề thực hành Phong Thủy. Như KP đã trình bầy ở trên, và thời gian đã tạm đủ để đánh giá việc chuyển biến của việc thay đổi mệnh trạch của gia đình anh Hán Văn Tình. Vì Bố đẻ của anh Tình mất vào tháng giêng năm Mậu Tý. Để chắc chắn cho việc thưc hành PT hiệu quả bắt buộc KP phải tính đến hết những khả năng khác tác động đến cuộc sống hiện tại của gia đình anh Hán Văn Tình. Khi lấy tuổi, năm tháng ngày giờ mất của Cụ Thân sinh anh Tình, khaipham thấy Cụ Thân sinh anh Tình mất phạm 1 Trùng Tang, 2 Thiên Di và chỉ được 1 nhập mộ ở cung giờ. Như vậy nếu không giải quyết khâu này thì việc thực hành Phong Thủy sẽ bị hạn chế rất nhiều. Chính vì thế Khaipham đã động viên vợ chồng chị Lan, anh Tình làm 1 chuyến về quê hương để làm lễ giải Trùng. Nay mọi việc đã hoàn tất. Cách đây mấy ngày chị Lan có gọi điện cho KP thông báo mọi việc của gia đình anh chị đang có dấu hiệu chuyển biến tốt. Vì bận nên chưa có thời gian gặp anh chị để tâm sự nên chưa thể hiểu rõ được. Hôm nào nắm bắt thực tế Khaipham sẽ thông tin cụ thể để ACE trên DĐ và anh Thiên Sứ được rõ. Thân ái.
 5. Nhác nhở hội viên Phamkhackhai: Ko được Quảng cáo dưới mọi hình thức! tôi đã xóa Link theo đúng nội qui diễn đàn. Quản trị viên 06
 6. Nơi đan xen của thần bí Một số bệnh kỳ lạ mà người mắc cho là do "nơi ở có ma" đã được các nhà khoa học giải thích như sau: thực ra có thể là do tại một số mảnh đất, nơi con người đang ở có dòng địa điện sinh ra bức xạ điện từ và hiện tượng rối loạn địa từ cục bộ gây nên. Các nhà khoa học cũng đã chứng minh rằng, hầu như mọi nơi trên mặt đất đều có dòng địa điện xuyên qua chằng chịt giống như mạng nhện, chỉ khác là mức độ nhiều ít, mạnh yếu khác nhau. Những nơi có dòng địa điện giao thoa thành một luồng tác dụng lực mạnh mẽ thì sẽ gây nguy hại cho cơ thể rõ rệt, vì bức xạ điện từ, hay còn gọi là địa bức xạ do chúng sinh ra có thể khiến con người sống ở nơi ấy bị các tình trạng như: tinh thần luôn hoảng hốt, sợ hãi, nôn nóng bất an, nhiều lúc đau đầu, chóng mặt, nhức mắt. Một ví dụ điển hình về hiện tượng này là tại một khu vực giữa đường quốc lộ ngoại ô thủ đô Vacsava của Ba Lan, được gọi là "Tam giác trăm mộ địa". Tai nạn xe cộ xảy ra ở đây nhiều đến mức khó tin, đặc biệt thường xảy ra trong những ngày trời nắng đẹp không mây, tầm nhìn tốt. Không những thế, tai nạn gây ra đều do tài xế có nhiều năm kinh nghiệm và tay nghề cao. Ngành quản lý quốc lộ Ba Lan đã mời các chuyên gia đến "hội chẩn". Họ đã phát hiện tại khu vực này luôn có dòng địa điện giao thoa ngang dọc và đan xen dày đặc, đồng thời còn thường xuất hiện sự rối loạn địa từ cục bộ, hình thành một luồng lực tác dụng mạnh, gây ảnh hưởng đến hành vi, trạng thái tinh thần của người lái xe. Các nhà khoa học đã dùng thiết bị đo được cường độ bức xạ của dòng điện đan xen tồn tại ở khu vực này. Ngành y sinh học cũng thừa nhận, hiện nay trên thế giới có một số căn nhà khi người vào ở dễ bị ung thư và người ta gọi đó là "căn nhà ung thư". Các nhà sinh hóa địa chất cũng chứng minh rằng "căn nhà ung thư" thường ở vào chính nơi đan xen của dòng địa điện, sinh ra địa điện từ. Họ còn cho biết, không ít động vật như chó, ngựa... có thể phát hiện ra địa điểm có dòng địa điện thần bí này, từ việc chúng không thể ngủ được ở đây. Một số loài khác như mèo, ong, rắn... thì lại chỉ ngơ ngác như muốn đi tìm cái gì đó mà không thấy. Nguyên nhân của hiện tượng này vẫn chưa được lý giải rõ ràng. Tuy hiện tượng đan xen của dòng điện cho đến nay vẫn chưa có phương pháp giải trừ, nhưng với kiến thức khoa học, con người cũng không chịu bó tay. Chẳng hạn, một phụ nữ Trung Quốc nhận được tiêu chuẩn chuyển đến nơi ở mới tiện nghi hơn. Nhưng tại đây gia đình bà gặp nhiều phiền phức, bất ổn trong cuộc sống và sinh hoạt. Với kiến thức đọc ở đâu đó về hiện tượng dòng địa điện giao thoa, bà đã chuyển vị trí giường ngủ và đổi đầu giường nằm... Sau một thời gian, gia đình bà thoát khỏi rắc rối do sự quấy nhiễu của lực địa từ thần bí. Theo kể lại, ở Tây Âu thời cổ đại, các vua quan khi xác định địa điểm để kiến tạo một thành phố mới nào đó, đầu tiên họ thả một con dê đến nơi đó sinh sống trước ít nhất một năm, sau đó đem giết mổ. Nếu phát hiện trong gan nó có biểu hiện bệnh tật thì sẽ bỏ địa điểm này và tìm chỗ khác. Đây có thể chính là phương pháp nguyên thủy của người cổ xưa "hướng lành tránh dữ" để tránh những nơi có dòng địa điện đan xen làm phiền phức cuộc sống con người. Một số nghiên cứu hiện nay đã chứng minh, sự xuất hiện "nơi ở ma quỷ" hay "căn nhà ung thư" còn có nguyên nhân trực tiếp khác, đó là ở dưới lòng đất, nơi con người cư trú có khí radon (Rn) vượt quá mức bình thường. Radon là khí không màu, không mùi, có tính phóng xạ (các nhà khoa học đã gọi chất khí này bằng cái tên rất kêu "bàn tay ma quỷ"), trực tiếp uy hiếp sức khỏe con người. Một số nghiên cứu khác đã chứng minh, radon có thể trực tiếp thông qua đường hô hấp tích tụ trong phổi, phá hoại tế bào phổi và dẫn đến ung thư. Theo Cục Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA), ở Mỹ mỗi năm có khoảng 5.000-10.000 người chết vì ung thư phổi do khí radon gây nên. Theo lấy mẫu xác định trong 14.000 căn nhà, 21% số căn nhà có hàm lượng khí radon cao hơn quy định ở mức độ nhiều ít khác nhau; về vấn đề này, các ngành có liên quan đến bảo hộ môi trường Mỹ đang nghiên cứu tìm cách đối phó. Một số nghiên cứu khác cũng đã chứng minh, một số căn nhà được gọi là "nơi ở ma quỷ" vì nằm trong khu vực thổ nhưỡng có các nguyên tố kim loại nặng, độc (như kali, thủy ngân) với hàm lượng cao, làm ô nhiễm nguồn nước và gây nên bệnh tật. Các nguyên tố kim loại nặng độc này tích tụ trong thổ nhưỡng, thường là do ở khu vực lân cận tồn tại mạch khoáng của các kim loại nặng, hoặc ở gần đó có nhà máy liên quan đến sản xuất chế biến các nguyên tố này. Thung lũng Silicon, bang California là trung tâm công nghệ cao nổi tiếng của Mỹ. Trong thung lũng có một công trình kiến trúc được mệnh danh là tòa nhà "có ma quỷ ở" lâu đời nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đó là "tòa nhà thần bí Winchester", do bà Rola Winchester (1839-1911) xây dựng nên. Tòa nhà vừa xây xong thì chồng và con của Winchester lần lượt qua đời. Cũng từ đó, Rola Winchester tuy còn trẻ nhưng lại trở thành người phụ nữ có nhiều hành vi kỳ quái, những ý đồ hoang tưởng, chỉ muốn hưởng thụ và rất sợ chết. Một nhà thần học sau khi đi thăm xung quanh tòa biệt thự đã nói: "Tôi cảm nhận ở đây hình như có lực tác dụng siêu tự nhiên". Nhiều người sống xung quanh biệt thự cho biết, ban đêm đã nhìn thấy trong tòa nhà có những ngọn lửa nhấp nháy. Người sống ở trong khu nhà thì nói, ban đêm thường nghe thấy những tiếng bước chân kỳ lạ. Điều kỳ quặc là thỉnh thoảng hầu hết các bóng điện trong tòa nhà đều nổ tung cùng thời điểm. Có nhiều khi cả tuần lễ, trong các phòng bếp của tòa nhà, người ta không thể nấu xúp và làm chín thức ăn được vì nước không thể đun sôi. Sau khi chủ nhân tòa biệt thự qua đời, không ai dám ở đó nữa và chính quyền địa phương trưng dụng biến thành bảo tàng. Người phương Đông xưa tin rằng trái đất có những kênh dẫn khí thiên nhiên giống như kinh mạch trong cơ thể người và gọi đó là "địa mạch". Dòng khí trong các địa mạch tỏa bức xạ ra môi trường. Bức xạ này có thể tốt hoặc xấu cho sinh vật, kể cả con người sống trong môi trường đó. Lý thuyết từng bị xem là huyền bí này đã được các nhà khoa học chứng minh là đúng qua những công trình nghiên cứu nghiêm túc. Có nhiều cách để xác định nơi nào có địa khí nguy hại. Cách cổ xưa nhất là "tìm mạch" được sử dụng ở châu Âu từ mấy nghìn năm nay. Một cách khác là dùng những dụng cụ khoa học đo lường mức độ rối loạn trong từ trường trái đất tính bằng nano Teslas. Giáo sư Deter Kugler, giảng dạy địa sinh học ở Heilbrunn, Đức, kể lại nhiều trường hợp giúp hóa giải tác dụng tiêu cực của địa khí. Có một bà nhờ ông xem nơi ở và không cho biết gì thêm. Giáo sư Deter khám phá ra giường của cháu trai bà nằm trên vùng tác động cao, đầu giường hướng thẳng về giao điểm của hai mạch nước trùng với một giao điểm địa khí Benker. Dựa vào kiến thức về các kiểu địa mạch, ông bảo nếu bà cứ để đứa cháu ngủ tại điểm này, nó có thể tự tử. Lúc đó, bà mới kêu lên cho biết cha của nó, cũng từng nằm ngủ nơi này, và đã treo cổ tự vẫn. Giường được chuyển qua vị trí tốt, đứa trẻ thấy thư thái hơn và không còn những hành vi bốc đồng. Một lần khác giáo sư Deter được mời đến giúp một phụ nữ, người mà cứ 7 giờ tối là lên cơn đau đầu chữa mãi không khỏi. Nhiều thầy phong thủy đã dùng đến những dụng cụ đo môi trường khác nhau để mong khám phá những "phạm vi thông thường" như lực tác động của địa khí hoặc trường điện từ, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân của cơn đau đầu để giải quyết. Sau khi xem xét cẩn thận mọi góc độ của ngôi nhà và được biết bà chủ có thói quen ngồi độc sách báo hoặc xem tivi vào 6h30 tối, giáo sư Deter mở cửa bước vào căn phòng nhỏ phía sau cái ghế bà ngồi hằng ngày và thấy một cái giá cắm nến bằng sứ mà bà mang từ Tây Ban Nha về. Ông lấy dụng cụ ra đo và phát hiện có phóng xạ trong chất sứ của giá đèn. Bà chủ đem giá đèn ra chỗ khác và từ đó hết đau đầu. Năm 1960, chuyên gia nghiên cứu địa mạch Benker tìm ra hệ thống địa khí gồm những kênh rộng 80 đến 100 cm và cách nhau 10 đến 12 mét. Một kênh Benker gồm 3 phần: phần bên này có phóng xạ tiêu cực, phần bên kia có phóng xạ tích cực và phần giữa có thể có phóng xạ tiêu cực hoặc tích cực. Nếu một ngôi nhà xây trên "giao điểm khí" tích cực, người cư ngụ sẽ có cơ may khỏe mạnh. Trái lại, những giao điểm khí tiêu cực làm suy yếu người ở trên đó. Nhà vật lý W.O. Schumann đưa ra lý thuyết từ trường trái đất rung động cùng tần số như sóng alpha của não người (7,83 Hz hoặc chu kỳ mỗi giây), và lý thuyết này được Văn phòng tiêu chuẩn quốc gia Mỹ công nhận là đúng vào năm 1962. Có lẽ trong quá trình tiến hóa, các sóng não của con người rung động theo tần số nền tự nhiên của trái đất. Do đó, nếu tần số từ trường thay đổi, sức khỏe của con người sẽ bị ảnh hưởng. "Sóng Schumann" rất có ý nghĩa ở mức tế bào trong việc điều hành các hệ thống sinh học của chúng ta. Những biến lệch trong từ trường sẽ gây rối loạn cho việc liên lạc giữa các tế bào và làm suy yếu các hệ thống trong cơ thể. Nếu chịu tác động lâu dài của lực địa khí tiêu cực, con người có thể các chứng bệnh như: viêm sưng, tê cứng, loạn nhịp tim, hệ miễn nhiễm suy yếu, bức xúc tâm thần, sút giảm sinh lực, mệt mỏi, hiếu động, bực bội, dễ gây gổ, đau đầu, mất ngủ, ngủ chập chờn, ác mộng... Nữ bác sĩ Ulrike Banis ở Stuttgart (Đức) nghiên cứu thấy lực địa khí tiêu cực làm trẻ con đái dầm và rơi khỏi giường khi ngủ. Bà còn cho rằng có thể lực này dính líu đến hội chứng đột tử ở trẻ. Bác sĩ Bannis chuyên trị ung thư hơn 10 năm nay và nhận thấy 100% bệnh nhân của mình đều bị ảnh hưởng của lực địa khí tiêu cực. Vì vậy, điều đầu tiên bà khuyên bệnh nhân là dời chỗ ngủ qua địa điểm an toàn, sau đó mới chỉ dẫn cách chữa. Trước đây đã có những nghiên cứu về mối liên hệ giữa bệnh ung thư và lực địa khí tiêu cực. Vào thập niên 1920, làng Vilsburgh ở miền nam nước Đức có số người chết vì ung thư tăng cao bất thường. Năm 1929, Giáo sư Freiherr von Pohl lập bản đồ các mạch nước ngầm và các kênh Benker trong ngôi làng nhỏ này và những vùng có các địa mạch chạy ngang qua nhà ở. Sau khi xem hồ sơ của bệnh viện địa phương, ông nhận thấy có tất cả 54 người chết vì ung thư nằm ngủ trên những địa điểm được đánh dấu là vùng nguy hiểm. Ông còn "tìm mạch" cho làng Grafenau có số bệnh nhân ung thư ít hơn (16 người chết) và cũng thấy kết quả tương tự. Năm 1972, giáo sư Jacob Stangle xác nhận kết quả nghiên cứu của giáo sư Pohl là chính xác. Vào thập niên 1970, bà Kathe Bachler tiến hành một chương trình nghiên cứu rộng ở Áo. Bà tìm mạch cho 3.000 căn hộ ở 14 vùng nông thôn và phỏng vấn khoảng 11.000 người. Một biểu mẫu 500 bệnh nhân ung thư cho thấy bệnh nhân nào cũng bị ảnh hưởng bởi lực địa khí tiêu cực. Nhiều nhà y học khác cũng tham gia nghiên cứu mối liên hệ giữa địa khí và ung thư. Tất cả đều kết luận gần 95% trường hợp ung thư có lực địa khí tiêu cực tác động. Đương nhiên cũng có những người nằm trên kênh tiêu cực không bị bệnh ung thư và có những bệnh nhân ung thư không bị ảnh hưởng của lực tiêu cực. Theo y học cổ truyền phương Đông, khí môi trường thiên nhiên là một loại khí hỗn hợp cả tiêu cực lẫn tích cực là có âm lẫn dương. Âm có tính nới giãn, khuyếch tán, làm lạnh; dương có tính thu gom, kết tụ, làm nóng. Tùy lúc tùy nơi, khí này có phần âm trội hơn thì gọi là "khí âm", nếu dương trội hơn thì gọi là "khí dương". Xét chung, hai loại khí âm dương không tốt không xấu đối với sức khỏe chúng ta, nhưng có thể trở thành xấu hoặc tốt do cách ăn ở của con người sống trong môi trường khí đó. Thí dụ ở nước ta, khí miền Nam là dương, nếu ăn nhiều muối (thực phẩm thịnh dương) tất sẽ sinh bệnh, trái lại khí miền Bắc âm hơn, nếu ăn nhiều trái cây (thực phẩm thịnh âm) thì sức khỏe sẽ có vấn đề. Giáo sư Ohsawa, nhà y học dưỡng sinh đề xướng phương pháp thực dưỡng Macrobiotics, đã nghiên cứu thấy những người ăn thực phẩm được nuôi trồng trong thiên nhiên ở nơi mình sống với tỷ lệ âm dương quân bình và sinh hoạt điều độ đều có sức khỏe tốt, và ít bị ảnh hưởng của những biến động trong khí môi trường (chuyển mùa, thời tiết thay đổi thất thường....). Trong khi những người có cơ thể rối loạn "mất quân bình âm dương" rất dễ phát bệnh khi lọt vào môi trường khí không thích hợp. Thí dụ ung thư là bệnh thịnh âm, phát triển âm thầm trong cơ thể một thời gian dài rồi mới lộ ra triệu chứng; nhưng những người mang mầm ung thư nếu thường xuyên tiếp xúc với môi trường khí âm - lực địa khí tiêu cực - thì bệnh sẽ bộc phát sớm và nặng. Vì vậy, theo giáo sư Ohsawa, muốn chữa bệnh ung thư và những bệnh khác, ngoài việc thay đổi môi trường sống, bệnh nhân còn phải điều chỉnh cách ăn uống cho cơ thể được quân bình âm dương. Nguồn Khoa học và đời sống. Qua những đánh giá, đúc kết trên chúng ta thấy 1 điều liên hệ chặt chẽ trong bộ môn Phong thủy và Địa Nhân Sinh là không thể tách rời, nó khăng khít gắn liền như răng với môi. Chúng ta cần đánh giá nghiêm túc yếu tố môi trường, đó là nền tảng vững chắc, nền móng của môn Phong Thủy Hiện đại.
 7. Thưa ACE trong DĐ : Khaipham là thành viên mới, như chúng ta đã biết và rất quan tâm đến 1 lĩnh vực tuy không mới nhưng thực sự gắn liền với cuộc sống của mỗi con người chúng ta, đó là Đất. Đó là 1 lĩnh vực không thể thiếu trong Bộ Môn Phong Thủy của chúng ta. Để hiểu biết thấu đáo về Đất, KP đề nghị BQT DĐ mở thêm 1 mục mới trong DĐ, tạm gọi là Cảm Xạ Địa Nhân Sinh, để mọi người có kiến thức nhất định về Môi trường mà mọi người đang từng giờ từng phút gắn bó với nó. Kính mong BQT xem xét. Thân ái.
 8. Chiến tranh Triều Tiên sẽ sảy ra vào cuối năm nay, các loại siêu vũ khí công nghệ cao sẽ nhằm vào những chú cá Kình, cá Mập ngoài khơi, nó sẽ có tầm ảnh hưởng toàn cầu về mọi mặt. Diễn biến của nó cũng làm hòi hộp, thót tim mọi người như hồi diễn ra cuộc chiến Irac, Mỹ và đồng minh. Nếu các phe không biết kiềm chế thì quy mô nó sẽ như vết Dầu loang trên biển, làm đảo lộn cả trật tự của thế giới.
 9. Hoaichan thân mến.Khaipham xin lấy mấy ví dụ này, rất thực tế để bạn hiểu và suy ngẫm thêm về lĩnh vực Địa sinh học và khí. Khi bạn đến 1 ngôi Chùa để vãng cảnh, đi tham quan, nghỉ mát tại vài địa danh nổi tiếng. Chắc chắn rằng bạn sẽ thấy rất sảng khoái về tinh thần, minh mẫn trong tâm trí, những buồn phiền, ưu tư lo lắng đời thường hầu như tuột khỏi tâm trí của bạn. Thậm trí bạn còn cao hứng ngâm thơ hoặc cất tiếng hát yêu đời, thậm trí ngẫu hứng xuất thần mấy khẩu thơ tứ tuyệt... Điều gì giúp bạn có 1 tâm hồn thanh sạch, yêu đời như thế ? phải chăng là nhờ đến các vị Thần, Thánh hay các đấng Thần Linh ?. Không - đó chính là bạn đã được hưởng 1 bầu không khí trong lành, nguồn sinh khí dồi dào của Trời Đất ban tặng. Hầu hết những ngôi Chùa, Đền, miếu linh thiêng đều được người xưa, hay nói rõ hơn là các Thầy Địa Lý, Phong Thủy xưa nhìn theo Khí và Loan đầu mà đặt. Khi Đền, Chùa được đặt trên những nguồn năng lượng tuyệt vời đó, ngoài tâm linh, tín ngưỡng nó còn là điểm đến, sả tret cho những con người đang rối loạn cân bằng âm dương. Nhờ sự sự tập trung tư tưởng mà được bồi bổ nguồn sinh khí đang thiếu hụt trong cơ thể, khi trở về với thực tế công việc sẽ đem lại những hiệu quả thiết thực cho cuộc sống. Như vậy Phong Thủy và Cảm xạ là 2 trong 1. Nó là yếu tố không thể tách rời trong môn Phong Thủy hiện đại. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Rất mong được trao đổi với bạn. Thân ái.
 10. KÍNH THƯA ANH CHỊ EM QUAN TÂM ĐẾN VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG CỦA ĐẤT Tôi xin trích một số bài nói về môn Cảm Xạ Địa Sinh Học mà anh Dư Quang Châu – một con chim đầu đàn của môn Cảm Xạ, đã dày công nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm. Mọi hoạt động của đời sống đều lệ thuộc vào sự quyết định của nó: sống và chết, lao động và chiến đấu, sức khoẻ và nơi ở. Ví dụ ở Ai Cập các thầy tu trước hết phải là nhà thiên văn đồng thời cũng là người thầy thuốc, kiến trúc sư. Tiêu biểu nhất là Imhotep vừa là nhà Cảm xạ Phong thủy vừa là nhà kiến trúc. Kiến trúc sư phải là người biết xây cất một công trình căn cứ vào sự hoà hợp năng lượng của bước sóng nơi đó với sóng của người ở. Xây cất căn nhà dựa trên các nguyên tắc Địa sinh học, là lưu ý đến các nhu cầu thiết yếu và sức khoẻ của những người cư ngụ trong tương lai gắn liền với năng lượng vũ trụ địa cầu sao cho có lợi nhất. Nhưng mỗi trường hợp đều khác nhau và thật ra có những qui luật trong kiến trúc nhưng cũng không vì thế mà có sự đồng nhất được. Nguyên tắc căn bản được đặt ra, và một ngôi nhà an toàn phải hội đủ một số tiêu chuẩn nào đó. Kiến trúc sư phác thảo bản vẽ phải dựa vào báo cáo sơ bộ của nhà Cảm xạ Phong thủy để định vị các mạch nước ngầm cũng như các hệ thống địa từ trường. Sau khi có bảng thiết kế tổng thể, nhà Cảm xạ Phong thủy mang bản thiết kế đó để trên các khu vực có vấn đề đã được phát hiện từ trước. Công việc này được thực hiện thật cẩn thận. Kiến trúc sư nhờ vậy có thể tránh được việc đặt các phòng ngủ hay phòng làm việc trên các điểm địa sinh bệnh. Nhà Cảm xạ Phong thủy cũng xác định vị trí cho hai dây đất: một cho các thiết bị điện và một cho việc dẫn lưu của vùng bị nhiễu. Sau đó nhà Cảm xạ lập một nhật ký ghi các qui luật tương ứng thích hợp với cuộc sống. Cần ghi nhớ các điểm căn bản sau: - Tránh các hầm hố vì nơi đó dễ làm mất hệ số cân bằng các lực tĩnh điện của đất. - Sự định hướng phải tùy thuộc vào địa hình tổng quát của khu đất, nắng tốt, hướng gió thuận lợi. Sự định hướng này rất quan trọng vì nó một mặt giúp tiết kiệm nhiên liệu và mặt khác người ở có thể ngủ ngon giấc. - Xếp đặt phòng ốc và trang trí nội thất cũng phản ảnh cuộc sống trong gia đình. Sự định hướng cho mỗi gian phòng đều tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Ai cũng thích mặt trời chiếu vào các phòng từ hướng Nam hay hướng Đông. Cách duy nhất để có dòng địa từ trường theo chiều bình thường là hướng các phòng và giường ngủ để khi nằm đầu hướng về phía Bắc. Các nhà kiểu xưa thường định hướng để mặt trời chiếu vào tận giường ngủ vào buổi ban mai: cửa sổ quay về hướng Đông hay hướng chính Nam. Tránh xếp phòng ngủ hay phòng làm việc ở phía trên nhà để xe vì khối kim loại của chiếc xe là nguồn tạo sự thay đổi trường rung động. Các khảo cứu địa chất trước đây - phân chất đất, phân tích độ pH, độ cứng của đất - được dùng để xác định việc chọn lựa cách xây dựng nền nhà: hố vệ sinh, lót gạch, móng cọc. Nền nhà được xác định là có nước hay không bằng việc xem sự thấm nước trong đất nền. Qua các thông số trên ta đánh giá tỷ lệ vật liệu chống ẩm cần thiết để phòng việc tăng độ ẩm. Kiểu dáng nhà được xác định bởi địa thế, khung cảnh và môi trường, vị trí mảnh đất, điện từ trường và sự hiện diện của các bất thường dưới lòng đất. Nó cũng tùy thuộc vào người ở, sở thích, các nhu cầu đặc biệt, cá tính cũng như lối sống của họ. Việc đề ra một kiểu dáng phải phù hợp với sự quân bình và sự tương hợp với người ở. Việc chọn lựa vật liệu xây dựng cũng đóng vai trò chính yếu trong việc thực hiện một nơi ở an toàn. Tình trạng trao đổi trong - ngoài và việc truyền dẫn các sóng trong quyển sinh vật sẽ tùy thuộc vào sự chọn lựa này. Ngôi nhà phải cho ta cảm giác an toàn khi ở bên trong cũng như bên ngoài. Sắt với đặc tính riêng bị từ hóa ngay lúc kết dính với xi măng. Việc từ hóa này cũng tác động trên lưới thép bao bọc trong khối bê tông tạo thành lớp từ trường có hại. Một ảnh hưởng vật lý khác do các khung sắt hàn trong tường hay các tấm bê tông cốt thép: hiệu ứng của khung Faraday có đặc tính ngăn cản bức xạ vũ trụ và làm vô hiệu trường điện từ. Có một sự khác biệt về bản chất giữa các vật liệu, do đó, nên ưu tiên dùng các vật liệu tự nhiên: đá, gỗ. Tránh tối đa các vật liệu chế biến từ hóa chất để tránh những nguy hại của chúng. Phải thận trọng với số lượng bê-tông quá nhiều cũng như không nên sử dụng các khối kim loại quá lớn: khung sắt, bảng nhôm trên mái, trần... Các vật liệu khoáng vật, thực vật phải được cân bằng và giống như một quả cầu hút ẩm, phải thẩm thấu và phải để cho nhiệt và sóng đi qua, tức là trong nhà phải có một mức độ ẩm tương đối, có tính truyền âm, nhiệt và cơ học. Vấn đề lớn nhất đến từ các vật liệu tổng hợp, chất cách ly (cách nhiệt, cách âm, cách điện), các bức họa và tranh màu nước. Đối với khoáng vật thì ưu tiên sử dụng đá dưới hình thức đá vôi, đất sét, vôi sống, thạch cao, thủy tinh, đá thạch anh. Đối với thực vật, ta có thể lựa chọn giữa gỗ, bần, da, vải sợi. Đồng thời có thể dùng dầu cho tranh, sáp o­ng để bảo trì. Còn đối với kim loại thì tốt nhất nên dùng đồng. Cần làm khô đất nếu bị ẩm ướt, đặt một hệ thống thải nước với mục đích làm giảm ảnh hưởng của dòng điện từ trường bên trong nhà. Tất cả những khối kim loại, tất cả khung sườn cột đều phải được dẫn xuống đất. Dùng một dây đồng nối xuống đất để điều chỉnh điện thế của đất. Điện trở của đất phải từ 10 ohms trở xuống. Đặt một đường dây “thích hợp để điều chỉnh” ngôi nhà: một dây đồng trần tiết diện 4 mm2 quanh tầng cao nhất, kéo hai đầu dây móc xuống đất, ở hướng Bắc, tại điểm trung tính được một nhà Cảm xạ học chọn sẵn. Sợi dây sẽ hấp thụ số lớn sóng có hại.
 11. Tôi viết bài này cũng nhờ sự động viên và ủng hộ của một vài anh chị em đang chú trọng đến vấn đề thực hành Phong Thủy. Khi gặp anh Thiên Sứ, tôi có trao đổi mấy điều băn khoăn trên, được anh Thiên Sứ khích lệ : Anh làm thế nào thì anh cứ viết như thế, Tôi rất tôn trọng và bảo vệ sự thật, nhất là những trải nghiệm Đúng, Sai để mọi người cùng đúc kết kinh nghiệm, cùng tôn trọng sự thực. Điều đáng nói ở đây là : những thân chủ của tôi đều rơi vào những tình huống thật khó sử. Họ đều ở vào tình huống nửa tin, nửa ngờ về bộ môn Phong Thủy nói chung và về Bát trạch Minh Cảnh nói riêng. Tình hình kinh tế của họ đang trong tình huống bế tắc, công ăn việc làm Chầy trật, nợ nan và trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan…nói chung thật khó sử. Điển hình của những trạch chủ trên có anh Hán Văn Tình ( là nghệ sỹ nhân dân ). Anh chị đều tuổi Đinh Dậu. Chị Lan vợ anh là 1 Bác Sỹ có quen với 1 thân chủ mà tôi giúp hồi năm ngoái. Chị gặp tôi và trao đổi tình hình khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống từ khi chuyển về ngôi nhà mới hồi đầu năm nay. Khi nói chuyện với tôi chị tâm sự : Chị đã nhờ đến cả 3 thầy Phong Thủy, chỉnh hết đây, hết đó, kích cầu, tăng khí… rút cục - cục diện vẫn không hề thay đổi. Tôi tranh thủ qua thăm nhà anh chị Tình vài bữa trước. Xét về Cung Phi trong BT Minh Cảnh thì các Thầy đều áp dụng Cung Phi Đoài ( Tây tứ Trạch , theo sách Tàu ) Tôi rẻo hết nhà, kiểm tra các bức xạ từ trường, đo ác xạ từng khu vực, hướng bàn thờ…đều cho kết quả dưới mức cho phép. Đặc biệt là ban thờ tự. Khí bát hương rất tốt, duy có hướng Tây ghé Nam của bàn thờ báo sai. Đã hơn năm nay tôi thường tham khảo những bài viết về PT, đặc biệt của DĐ Lý Học Phương Đông do anh TS sáng lập, Rất quan tâm đến vấn đề thay đổi Tốn Khôn và những bài Nghiên Cứu có chiều sâu , có logic mà anh TS và 1 số anh chị em trong DĐ đang tham luận…. Khi được tôi hỏi về những diễn biến xấu sảy ra khi gia đình anh chị Tình chuyển về sinh sống tại ngôi nhà này thì thấy chị Lan gật đầu lia lịa, chị công nhận những sự khủng hoảng đã sảy ra triền miên đúng như tôi đã nêu. Chính vì thế tôi quyết định áp dụng chuyển hướng Cửa chính, Chuyển hướng bàn thờ và làm 1 số tiểu sảo PT, trấn thế thương sát khi chuyển cửa về hướng Cung Phi Ly theo mệnh trạch của anh Tình. Sau 1 tuần sửa chữa nhà cửa theo hướng dẫn của tôi, ngày 28/4 âm lịch, giờ Mùi , tôi có ra kiểm tra mọi mặt : từ kích cỡ đo đạc theo thước Lỗ Ban, Nâng chỉ số Năng Lượng cho ngôi nhà lên mức 7000-8000 Bovis . Xoay chuyển bàn thờ … đúng theo trạch mệnh. Nhất định sau Tam Tuần tới, kết quả ra sao ? Tốt xấu thế nào ? Tôi sẽ xin tiết lộ 1 cách vô tư, trung thực với tất cả ACE trên diễn đàn cùng tham khảo. Rất mong bộ môn PT Lạc Việt của anh TS là hoàn hảo. Cảm ơn tất cả ACE trong DĐ đã bỏ thời gian xem những tâm sự này. Kính chúc toàn thể ACE luôn an vui.
 12. :angry: Vâng rất cảm ơn anh Thiên Sứ. Tôi Làm chứng cho lời tiên tri này. Mong rằng mọi sự sẽ là như vậy. Kính anh.
 13. Tôi là Thành Viên của DĐ mấy tháng nay rồi. Đề nghị anh Phạm Cương và BQT có Hoạt động gì của DĐ thông báo để tôi được tham gia. số ĐT của tôi 0988550590. Tôi sống và làm việc tại Hà Nội.Thân ái.