• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

kiensurveyor

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  26
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About kiensurveyor

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Notre Dame de Paris có rất nhiều phiên bản được dựng và thu âm nhưng đây là một trong những bản thành công nhất. Ở HN có thể tìm mua bản DVD D9 (2 đĩa) @Thiên Luân: Đoạn mở đầu (intro) của bản này quá hay, đoạn cuối có đồng ca hát lại bác ạ, còn hay hơn nữa cơ!
 2. Bạn này nói chính xác, còn có tên khác là chẫu chàngCon này, đúng như ảnh chụp, hay bám trên cây Người anh em của nó thường là màu đen xám, sống trong bụi rậm và môi trường ẩm ướt nhưng tinh ranh hơn cái con màu vàng này nhiều! Ngày xưa em hay câu bằng giun sống :(
 3. Thấy Tây nó đồn là TU Cần Thơ định thịt đất của NT SH làm đất ở, bà BS hổng chịu thế là ..... Phim của bọn Khựa nó có câu gì mà "rượu mời không muốn uống, lại thích uống rượu phạt" Làm người tử tế thật khó lắm thay .....
 4. Âu cũng bởi vì: Trăm năm trong cõi người ta Đôi khi cũng phải tách ra nhập vào Vài năm nhập thấy tầm phào Các bác lại bảo: thôi nào tách ra Cho nên: Bắt phanh trần, phải phanh trần Cho may ô mới được phần may ô Cho em tán nhảm tí cho đỡ căng thẳng. Phỏng các bác? À quên, kéo áo bác KCS tí: Trang trại của bác to nhỏ em không biết, cơ mà cũng nên xây dựng mô hình bền vững, thân thiện với môi trường. Mần răng mà nhỡ người ta kiểm nghiệm BOD, COD của bác xả ra trong hạn mức cho phép là được. Bác nhở?
 5. Xin trao đổi riêng bác KCS một số vấn đề ngoài lề: 1. Thủ tục hành chính nói chung: Phải chân thành mà nói rằng Hà Tây xưa nhìn chung là sơ sài, chưa đúng quy định, việc thực thi các quy định và luật pháp ở các cq hành chính nhiều nơi làm đại khái, giản lược nhiều. VD: Đặt bác ở vị trí một người công chức, bác mới thấy rằng hôm nay ta có thể xử lý sự vụ nương nhẹ theo chiều hướng thoát việc. Dưng mà một năm sau thậm chí là 10 năm sau, hậu quả có thể là không nhỏ cho chính ta hoặc người kế nhiệm hoặc ảnh hưởng liên hoàn kiểu domino. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận ở HN cũ cái món này đúng là quá chặt chẽ máy móc tới mức nhiêu khê, hành dân là chính, dưng không phải là không có lý do đâu bác, làm rồi khắc rõ. Đây là VD để lý giải tại sao ở HT cũ việc tranh chấp, khiếu nại, kiện cáo về đất đai nhiều hơn nhiều lần ở HN cũ! 2. Về vấn đề môi trường: Ây dà, không nói thì lại bảo là không nói. Đã sát nhập rồi sao còn phân biệt, quỹ đất của HN mở rộng còn nhiều mà. QH hợp lý là múc thôi có chi đâu. Còn rác ở đâu chả có hở bác? Xin thưa là ở HT xưa vấn đề ô nhiễm cũng tùm lum đấy nhé! Em vào dăm làng nghề rồi, làng nào làng ấy cứ gọi là, nhất là chỗ thoát nước thải chung của cả khu vực. Xin nói rõ là cả môi trường nước, đất và không khí đấy nha! Còn việc xử lý nước thải - chất thải rắn - khói bụi của các khu CN tập trung hoặc nhà máy đơn lẻ có lẽ là chuyện hiếm và phù phiếm, em thật đấy. HN cũ cũng có nhưng không nhiều đâu, đại khái vẫn là Kính thưa các đồng chí chưa bị lộ thôi :mellow: . Việc QH các khu xử lý - chôn lấp phế thải sinh hoạt và CN ở HN cũ làm cũng giật gấu vá vai, chưa đồng bộ, chưa có tầm nhìn, manh mún. Nhớ ngày xưa có cái bãi rác Tây Mỗ, chúng em cắm mốc giao đất cho bãi xong thì rác cũng vừa đầy bãi, ha ha ha! 3. Về post #38, đề nghị bác xem lại một số lỗi chính tả, cú pháp vì em thấy bác nói là đã học một số trường CĐ-ĐH (chắc là Cao đẳng - Đại học?) và là một người từng trải trên một nền tảng vững chắc mà! 4. Nói chung, bác mới nhìn nhận từ một phía và theo góc độ cá nhân hơi hơi tiêu cực. Nhưng mà thưa bác, ví dụ bây giờ tiền đầu tư cho hạ tầng, cho điện đường trường trạm của 14 quận huyện thị xã của HT cũ tăng lên nhiều chứ bác, có lợi cho dân không bác? Có tích cực không bác? @all: Theo em việc tách - nhập nói chung là việc của các ông xài đường sữa ở trển, còn chuyện cuốc xẻng của anh em ta thì việc ai nấy làm, đúng phận sự và tròn trách nhiệm, nước sông không phạm nước giếng. Phỏng ạ? Năm ngoái nhập, năm sau tách là chuyện phình phường mà! Không có tách - nhập biết nói chuyện gì bây giờ, hế hế! Chúc K cư sĩ vui vẻ và trang trại của bác luôn luôn phát triển, sinh lời nhiều nhiều.
 6. He he, nhiều cảm xúc lắm, bác thích em nói cảm nhận ở góc độ nào?
 7. Kiensurveyor làm ở ngành địa chính, nhìn trên bản đồ HN giờ giống con chó sủa về phía Bắc, thật đấy, hehe Em ví von tí cho vui
 8. Chắc là không rồi chú TS, vua QT đặt kinh đô ở Đan Lăng hay Đan Dương Lăng gì đó loanh quanh Huế. Có một loạt bài bên Vietscience của ông Nguyễn Đắc Xuân. Người giỏi về địa lý phong thủy chắc không chọn chỗ đó!
 9. Ha ha, sợ gì chứMình làm ở phòng Đo đạc và Bản đồ, không có nghiệp vụ về moi đâu :o Nếu anh Tuấn bận thì nhờ anh ấy chỉ dẫn giúp, bây giờ hồ sơ nhà đất mà chính tắc thì dễ thôi, không khó lắm đâu bạn ơi.
 10. Bạn gọi anh Tuấn 091.521.1818, anh ấy không làm ở phòng nữa nhưng vẫn "tác nghiệp" đấy Cứ bẩu nà người quen của Kiên, Sở TNMT Chắc là được thôi.
 11. Xin hỏi mọi người, em lấy lá số của mình ở diễn đàn thì nó như thế này: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Còn lấy ở một site khác thì nó như thế này: http://www.tuviglobal.com/servlet/TuVi.ViewAtFree Có gì khác nhau không ạ? PS: Hơi buồn là em đã 1 tập rồi :D , xin hỏi tập 2 của em (nếu có) thì sẽ như thế nào? Rất mong được hồi âm Trân trọng.
 12. Đây là một ví dụ ạ: http://tuanvietnam.net/vn/thongtindachieu/5548/index.aspx Xin mọi người đọc kỹ thư của ông DTQ sẽ rõ Xin chú thích thêm Kiensurveyor không quen biết và chưa gặp ông DTQ bao giờ.
 13. Chú TS Cháu cũng đã có vài năm làm công việc thực thi quy hoạch đô thị (không phải là quản lý hay lập QH), việc kẹt xe hay còn gọi là tắc đường thì HN và SG đều có một căn nguyên sâu xa như nhau cả thôi. Do không có chuyên môn thực sự về QH đô thị nên cháu chỉ có thể giải thích nôm na, lấy ví von làm chính. Như mọi người đều biết, các đô thị lớn khi được lập QH bao giờ cũng có một phần đất cho giao thông tĩnh, công viên, cây xanh nhất định bên cạnh các trung tâm thương mại, văn phòng, cơ quan công quyền, trường học và các công trình công cộng khác .v.v. Cơ cấu về diện tích thường quy định khá cụ thể trong quy phạm. Nghe vậy ai cũng nghĩ: Thế thì đơn giản, khi lập QH cứ mần răng đảm bảo về tương quan diện tích và mật độ của các loại đất theo mục đích sử dụng là ok chứ gì? Híc, không phải vậy HN hay SG đều được phát triển trên cơ sở kế thừa một hệ thống hạ tầng ở quy mô nhỏ, manh mún và ... xa xưa! Thế thì lại có người bảo, thế thì bỏ quách nó đi, xây một TP mới như thủ đô Hàn Cuốc là xong chứ gì? Nhưng mà tiền đâu vậy ta? Nhiều lắm! Thực tế là cả HN và SG đều làm kiểu lúa nước, nghĩa là nay làm một khu đô thị mới, mai làm một khu khác, kiến tha lâu đầy tổ Hỡi ôi, việc QH cho nội bộ các khu đó cũng nhiều tồn tại rồi, chưa nói đến chuyện đặt cái khu đó trong một đô thị lớn là Thành phố, giữa các khu đô thị khác Vưỡn còn một hướng khác Các khu đất sử dụng không đúng mục đích, các nhà máy trong nội đô có chủ trương phải di dời ra ngoại thành để tránh ô nhiễm môi trường, .v.v. Luôn có một cao ốc làm chung cư hay văn phòng cho thuê thế chỗ mấy cái đáng bỏ đi nói trên? Tất cả các khu chung cư cũ, đặc biệt là ở mặt đường đều có xu hướng bị làm thịt, tấc đất tấc vàng mà! Nhìn lại tổng thể, HN và SG quá thiếu công viên cây xanh và các công trình công cộng nói chung Thế tại sao lại không điền công viên cây xanh vào mấy chỗ nói trên? Ta thử làm một phép so sánh, một bên là cao ốc, một bên là công viên cây xanh (cvcx) 1. Cvcx: - Được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước là chủ yếu - Rất tốt cho mọi người xung quanh và môi trường cảnh quan nói chung (ai chả biết) - Hầu như không sinh lợi nhuận trong quá trình sử dụng 2. Cao ốc: - Được xây dựng chủ yếu bằng nguồn vốn tự có, liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài - Sản sinh rất rất rất nhiều lợi nhuận - Làm tăng dân số cơ học đáng kể, cứ hình dung là bỗng dưng cái khu đất có cao ốc đó tự dưng nhét thêm vài nghìn người ở và/hoặc làm việc, sáng đi từ các ngả đường đến, chiều tỏa về các ngả đường hoặc ngược lại. Hây dà, nhân vật chính của bài viết đây rồi, nhiều cao ốc thì nhiều lợi nhuận, cháu nào cũng có quà, còn cvcx thì lấy đâu ra? Cứ lên một cái nhà cao tầng nào đó, thử đếm xem một năm mọc thêm nhiêu cái? Càng nhiều càng chết, đường thì nhỏ, người càng ngày càng nhiều. Hỡi ôi!!! Theo cháu đây mới là nguyên nhân sâu xa của tắc đường ở các đô thị lớn nói chung. Bài toán này e Thần đèn nếu có thật cũng bó tay :D Khà khà khà!
 14. Hình như là Canh cô Mậu quả chứ? Quả thật điểm lại những người xung quanh mình thấy nó khá phổ biến, híc híc!
 15. Cảm ơn Random nhiều nhé.