• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Phan Dự

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  39
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Phan Dự

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Kính chào chú Thiên Sứ và các anh chị em cô bác khác, cháu có 1 việc đang gặp khó khăn, rất cần sự sự cố vấn của mọi người, việc này đối với cháu rất cần. Cháu hiện nay đã lấy vợ được 1 năm 4 tháng rồi, nhưng tình hình là vợ chồng cháu mãi mà chưa có con. Trong khi chạy khám ở nhiều nơi, bác sĩ đều bảo ko vấn đề gì, cứ về ăn uống nghỉ ngơi, thoải mái tinh thần... nhưng mãi vẫn không có, cháu rất sốt ruột, nên cháu mạo muội đăng đàn, kính nhờ chú và các anh các chị giúp cho. Cháu sinh ngày 27/12/ 1984, giờ Thìn , vợ cháu sinh ngày 14/8/1985, giờ Ngọ; hai vợ chồng cháu lấy nhau tháng 4 âm lịch năm 2011. Chúng cháu hiện đang ở riêng. Nhà cháu toạ Tây hướng Đông, hướng Đông có toạ độ là 102. Cháu đo rất chính xác, không sai 1 ly nào. Nhà tổng cộng 38m, chiều rộng 2,92m, chiều dài hơn 12m một chút. Tầng 1: chia làm 2: phòng khách (chủ yếu để xe là chính); phòng ăn, sau phòng ăn là nhà vệ sinh và bể nước ngầm. Tầng 2 cũng chia làm 2 phòng: phòng ngoài là phòng để bàn thờ (bàn thờ toạ Bắc hướng Nam), cũng là phòng 2 vợ chồng cháu hiện đang ở; phòng trong là phòng cũ của bố mẹ sắp tới 2 vợ chồng cháu sẽ chuyển vào. tầng 3: phòng ngoài là phòng ngủ, phía sau không xây phòng, mà làm sân phơi quần áo. Như vậy, nhà cháu chỉ có 2 tầng rưỡi. Phía sau nhà có con lách nhỏ (1,1m), ngăn cách 2 nhà. Nhà trong khu tập thể, không có đường đâm thẳng vào nhà, hay bị các góc chéo nhà khác đam vào. Mặt tiền của ngõ trước cửa nhà là hơn 3m. Cháu cũng đã nghiên cứu nhiều về Phong thuỷ Lạc Việt và khi so tuổi cháu (1984) nên cháu có nhận xét như sau; 1/ Nhà cháu toạ tây hướng Đông (toạ xấu hướng tốt) 2/ Bàn thờ toạ Bắc hướng Nam (toạ tốt hướng tốt) 3/ Hiện nay chỗ giường ngủ không tốt, cháu đang chờ sau khi sửa sang phòng cũ của bố mẹ sẽ chuyển sang, chọn chỗ hướng tốt theo tiêu chí phong thuỷ Lạc Việt 4/ Hướng đặt bếp ga toạ Bắc hướng Nam Cháu có 1 vài thắc mắc là, nếu dựa theo các dữ liệu nêu trên thì xét về mặt phong thuỷ, nhà cháu không bị khuyết hãm mấy, nhưng vì sao mãi vẫn chưa có con ? Xin bác Thiên Sứ và các vị cao nhân chỉ giúp.(cháu đã vẽ sơ đồ tầng 1 mong các bác xem giúp cho). Tất nhiên, cháu biết việc chậm con không thể đổ do phong thuỷ, mà do nhiều nguyên nhân khác, nhưng cháu vẫn chưa yên tâm, nên đăng đàn, mạo mụi, kính nhờ chú Thiên Sứ và các anh chị em khác giúp cho. Xin trân thành cảm ơn. Sơ đồ tầng 1.doc
 2. Chào bạn, mình không mưu lợi gì ở đây cả, cô bạn này là bạn thân của mình , 2 anh em rất quý nhau ở cơ quan, vì cùng là "lính trẻ" ở 1 nơi toàn các chú các bác nên dễ dàng tâm sự hơn và hay tâm sự với nhau những chuyện vui hay buồn. Mình quý cô bé ấy như em gái nên ko hề có tư tâm gì cả, chỉ vì quan tâm nên mới hỏi để xem rồi nhờ các bác luận hộ thôi.Bác nói thế thì em cũng chịu.
 3. Thưa các bác em mới bập bẹ học xem tử vi được 1 time, nhưng trình độ chưa tiến triển được là mấy. Nhưng do sở thích luôn thích mò mẫm tìm hiểu về huyền học nên đành gắng gượng "cần cù bù thông minh" vậy.... Tình hình là ở cơ quan mình có 1 cô bé sang năm sẽ lấy chồng, mấy hôm trước vừa giới thiệu ra mắt bạn trai ở cơ quan, cậu bạn trai này khá đẹp trai, nhìn cũng hiền lành, hay nói, cừoi duyên,... mình thấy cậu ấy cũng đựoc. Nhưng hôm qua, người nhà cô bé này đi xem tử vi, thấy cung Phu của cô bạn ở cơ quan em hơi có chút trục trặc,... không được vui cho lắm. Em cũng lân la hỏi xem ngày tháng năm sinh, giờ sinh của cô bạn này, nay đưa lên, kính mong các bác luận giúp cho. Câu hỏi em đưa ra là: 1/ Sang năm đôi bạ này dự định sẽ cưới nhau: có thuận lợi không, cưới tháng nào là tốt nhất ? (em thì mới xem lướt qua, thấy sang năm cô bạn này cưới được, cưới vào tháng 5, hay tháng 11 thì đẹp) 2/ Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng sẽ như thế nào ? ( em luận là: 2 vợ chồng hay cãi nhau vì có sao Cự Môn ở Cung Phu cư Hợi lại bị Tuần, tuy vậy vẫn sống với nhau đến đầu bạc răng long) 3/ Có đứt gánh giữa đường hay 2 đời chồng ko ? (em luận là không) 4/ Cô gái này sinh năm 1985, cậu này sinh năm 1984, sinh con năm nào thì thuận cho tuổi 2 vợ chồng ? (theo mình thì sinh năm 2012 là đẹp nhất, đứa con dung hòa cho bố mẹ, sẽ sinh con trai đầu lòng ) TRÊN ĐÂY LÀ MỘT SỐ SUY LUẬN CỦA EM, KHÔNG BIẾT CÓ CHÍNH XÁC KHÔNG / MONG CÁC BÁC CHỈ GIÁO CHO. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
 4. Trụ sở bộ, ngành sẽ đặt tại Mỹ Đình, Tây Hồ Tây (Dân trí) - Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo mới nhất về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, trong đó giữ nguyên trục Hồ Tây – Ba Vì và trụ sở các bộ ngành xây mới sẽ được đặt tại Mỹ Đình, Tây Hồ Tây. Trụ sở các bộ, ngành xây mới được đề xuất đặt tại Mỹ Đình, Tây Hồ Tây Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050. Theo đó, định hướng quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hệ thống cơ quan công sở cấp Trung ương như: Các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ được xác định tại khu vực Ba Đình. Các công sở cấp Trung ương được ở lại trong khu vực nội đô sẽ được cải tạo, nâng cấp đáp ứng nhu cầu làm việc. Các công sở cấp trung ương phải di dời khỏi khu vực nội đô sẽ được xây dựng mới tại Mễ Trì – Mỹ Đình hoặc Tây Hồ Tây, quy mô đáp ứng được yêu cầu làm việc hiện đại, tiện nghi theo mô hình khu tập trung, liên cơ quan. Công sở cấp thành phố gồm: Trụ sở Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố bố trí tại khu vực xung quan Hồ Gươm. Trụ sở cơ quan thành phố theo mô hình hợp khối và xác định ở vị trí thích hợp tại các khu vực nội đô. Ngoài ra, khu vực đô thị trung tâm sẽ xây mới Trung tâm hội chợ triển lãm thương mại quốc tế tại Mễ Trì và Đông Anh; Trung tâm tài chính thương mại quốc tế tại khu vực Tây Hồ Tây; Trung tâm thương mại tài chính ngân hàng tại các khu đô thị Hà Đông, Đan Phượng, Hoài Đức, Thường Tín, Thanh Trì trên các trục không gian phát triển trong chuỗi đô thị dọc vành đai 4. Dự thảo cũng khẳng định trục Hồ Tây - Ba Vì vẫn được giữ nguyên trong quy hoạch. Cụ thể là định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị sẽ mở rộng, xây mới các tuyến đường kết nối giao thông, không gian giữa các đô thị vệ tinh, thị trấn sinh thái, thị trấn hiện hữu với đô thị trung tâm gồm: Tây Thăng Long - Sơn Tây, đường 32, trục Hồ Tây - Ba Vì, Đại lộ Thăng Long, Hà Đông - Xuân Mai, Ngọc Hồi - Phú Xuyên. Ngoài ra, nhiều tuyến đường vành đai cũng sẽ được cải tạo, mở rộng, xây dựng mới. Cụ thể: vành đai 1 đoạn Cầu Giấy - Trần Khát Chân dài 10,2 km, quy mô 6 - 8 làn xe, một số đoạn cuối có thể xây dựng cầu cạn. Vành đai 2 với tổng chiều dài khoảng 44 km, quy mô 10 làn xe; khuyến khích xây dựng hệ thống bãi đỗ ngầm hoặc cao tầng trong các khu vực xây dựng mới khi cải tạo trong nội đô. Vành đai 3 có chiều dài khoảng 65 km, quy mô 10 - 12 làn xe (4 làn xe cao tốc đô thị trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì). Vành đai 3,5: Dọc chuỗi đô thị phía Đông vành đai 4, hoàn thiện đường 5 kéo dài từ cầu chui Đông Trù, Đông Anh đến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài và Mê Linh tạo thành tuyến giao thông đô thị xương sống cho các khu đô thị mới Mê Linh - Đông Anh, Long Biên - Gia Lâm… LH
 5. Cảm ơn các bác đã cố vấn, nhưng em đã quyết định thôi rồi ạ, khó cưa đổ quá, nhắn tin gọi điện hoài mà chả thấy cố gái ấy nhắn tin lại, chỉ nhắn tin qua lại được lúc đầu, sau đó thì chẳng bao giờ nhắn tin lại cho mình cả, chắc họ thấy không phù hợp nên thôi. Em thấy họ "kiêu" như vậy nên cũng chẳng níu kéo làm gì nữa. (có 1 việc mà em quên chưa đưa thông tin là đến cuộc gặp lần thứ 2 khi đi ăn tiệc mừng cháu cô qái này về : khi em vừa mở cửa vào nhà thấy bố em cũng vừa nhấc ấm chén của tách trà lên để rót thì cái đĩa do dính vào cái ấm bị rơi ra, vỡ toang luôn, lúc đó em đã có linh cảm không hay về mối nhân duyên này của em rồi; hơi động tâm, nên em bấm đốt tay, được quẻ Hưu Vô Vong, nhưng vì đang háo hức trong lúc đó nên không suy nghĩ đến mấy, nay ngẫm lại thấy đúng thật , quả là điềm tan vỡ). Hic....
 6. em mới thi cao học đựoc gần 2 tuần, đang rất lo, không biết có qua được không ? mong các bác giúp em, em vừa gieo được 1 quẻ Cảnh Lưu Niên vào lúc 11h30 ngày 11/10/2010 tức ngày 4/9 âm lịch. Em rất lo lắng, vì quẻ rất xấu, không biết có đỗ đợt này không, mong các bác chỉ rõ giúp. (em sinh năm 1984, là nam giới, thi cao học vào đợt T8 âm lịch (tháng Ất Dậu).
 7. hic.....cám ơn bạn tuấn dương đã góp ý, nhưng việc của mình chắc "hổng thành" , hôm nọ đi dự tiếc mừng lễ đầy tháng của cháu bé của gia đình cô gái ấy, chúng mình cũng đã nói chuyện nhiều với nhau, mình thấy cô gái này cũng gần gũi và khá dễ gần, .......nhưng mình mới nghe tin, "nguồn tin khá tin cậy", cô bạn gái mà mình mới được giới thiệu này đã có bạn trai 1 năm rồi, hiện nay vẫn liên hệ với nhau, người đó hơi nhiều tuổi, định đến với nhau nhưng do gia đình của cô gái này phản đối vì 1 số lý do này nọ..... E rằng ý nghĩa của quẻ Kinh Xích Khẩu này còn nên mở rộng thêm nhiều nữa, hiện người thân của mình đang khuyên mình nên suy nghĩ lại trước khi tiến tới mối quan hệ này.Các bác cố vấn hộ em cái. Em xin nêu ra 2 câu hỏi, mong các bác bấm quẻ xem hộ cho: - Mình có nên tiếp tục theo đuổi cô gái này không ? - Nếu được thì kết quả của mối nhân duyên này sẽ như thế nào ?
 8. Thưa các bác, hôm nay em xin nhờ các bác tư vấn cho 1 quẻ tình duyên, em mới học Lạc Việt độn toán nên trình độ đoán vẫn còn kém, có gì, mong các bác chỉ giáo thêm cho. Tôi sinh năm 1984, tuổi Giáp Tý - Hôm nay, lúc 20h tối ngày 3/10/2010 dương lịch, tức ngày 26/8 âm lịch, em được giới thiệu gặp một cô gái, trước lúc đi xem mặt em gieo được một quẻ Tử Tốc Hỷ (gieo quẻ lúc 20h10", ngày 26/8 âm lịch); (lúc này em cũng hơi lo, vì Tử có nghĩa là sát phạt, kết thúc....; mà việc đi xem mặt là Tốc Hỷ, chủ sự vui vẻ, sao chưa bắt đầu đã kết thúc rồi....?). Sau đó em bấm quẻ kết, để xem kết quả việc đi xem mặt cô gái này như thế nào mà khởi đầu lại gặp Tử Tốc Hỷ, thì được quẻ Kinh Xích Khẩu. - Nhưng có điều vô cùng bất ngờ đã xảy ra trong chuyến đi này, người giới thiệu cho mình đi xem mặt nói :"để cho khách quan, nên hôm nay cô cháu mình lấy cớ đến thăm và chúc mừng cháu bé nhà họ mới sinh được 1 tháng, nhân tiện xem mặt luôn thì sẽ tự nhiên hơn". Lúc này tôi mới cảm nhận được sự huyền diệu trong quẻ của Lạc Việt Độn Toán, lúc này tôi mới ngẫm ra, Tử cũng còn có nghĩa là tử tôn, là con cái. - Khi đến nơi (là lúc 20h45"), sau màn chào hỏi xã giao, mẹ cô bé bảo người con gái mà tôi đến xem mặt bế cháu của chị dâu xuống cho xem (đúng là đứa bé đỏ hỏn, trông mới xinh làm xắn làm sao). - Qua cuộc gặp tôi được biết cô gái này sinh măm 1985 Ất Sửu, gia đình cô gái này rất gia giáo, lại là người Hà Nội gốc (đúng với nghĩa con gái Hà Thành), trông khuân mặt khá phúc hậu, đầy đặn, nhìn kỹ mới nhận ra nét xinh, da trắng trẻo, người đầy đặn, người tầm thước (khoảng 1m56 -1m57 là cùng), răng trắng và đều, giọng nói trong và thanh, bộ vị khuân mặt khá hoàn chỉnh, tính tình điềm đạm, công ăn việc làm ôn định, trình độ văn hóa khá cao. - Sau đó mẹ cô gái có mời tôi và cô tôi (người giới thiệu tôi đến) 2 hôm sau đi dự tiệc mừng đầy tháng của cháu bé. Đến lúc này tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa, vì quẻ Kinh Xích Khẩu quả đã ứng vào việc này, Kinh là kinh ngạc, chủ sự bất ngờ, đột ngột...., Xích Khẩu là còn tranh luận, còn suy nghĩ về việc này nữa nên sau cuộc gặp này còn có cuộc gặp khác nữa để nói chuyện. Lúc ra về là đúng 22h. KHÔNG BIẾT NHỮNG ĐIỀU SUY LUẬN CỦA TÔI Ở TRÊN CÓ ĐÚNG KHÔNG, KẾT QUẢ CỦA MỐI LƯƠNG DUYÊN CỦA TÔI VÀ CÔ GÁI KIA LIỆU CÓ ĐI ĐÊN ĐÂU KHÔNG ? MONG CÁ BÁC LUẬN GIÚP VÀ BẤM QUẺ GIÚP EM. Trân trọng cảm ơn!
 9. Cũng đúng thôi, 2 đường nhân duyên thế kia mà
 10. cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến, nhưng ý mình hỏi ở đây bạn vẫn chưa làm mình thấy vừa ý, mình xin trích dẫn 1 số đoạn ví dụ luận đoán trên diễn đàn cho bạn xem để hiểu về cái khó mà mình chưa lĩnh hội được: Ví dụ 1: Cô Tâm (hàng xóm của SP Thiên Sứ) Sinh: Âm lịch : 13 tháng 8 năm 1954 , giờ Mão. Can chi: Mậu thìn tháng Quý Dậu năm Giáp ngọ, giờ Ất mão Nạp âm: Đại Lâm Mộc, Kiếm Phong Kim, Sa Trung Kim, Phúc đăng Hỏa Mệnh: Cảnh Tiểu Cát Cảnh hỏa vượng, Tiểu cát tử, Cô này khi trẻ là một người có tướng ngoài đẹp, có nhan sắc, nhưng Tiêu cát tử cách phá tướng, có nét phá tướng. yêu thích văn chưng thơ phú, khi trẻ học hành thì môn thuộc văn chương là giỏi nhất., học giỏi. Cô tâm xác nhận là đẹp và “tự hào là hình đẹp”, học giỏi nhất môn văn và đã từng là giáo viên tiểu học. Huynh Đệ: Đỗ Tiểu Cát Anh em đều thông minh, học giỏi, đỗ đạt, sống tình cảm, nhưng không làm quan được. Cô Tâm cho biết, anh em đều tốt, học hành đỗ đạt, đỗ đại học đường hoàng, nhưng không ai đi dạy hoặc công chức mà tự buôn bán, kinh doanh. Thân: Tử Vô Vong Vo Vong tử, Tử vượng. Nửa đời sau, cuộc như người nhàn rỗi, sống vì con, nhưng vẫn vướng bận hai chữ kim tiền, vẫn như là trụ cột chính của gia đình, dù không khá. Nửa đời sau cô độc. ....................................... Trong đoạn ví dụ trên tôi vẫn chưa hiểu lắm về tại sao lại nắm bắt được ở cung Mệnh: "Cảnh hỏa vượng, Tiểu cát tử", vì sao Cảnh Vượng, Tiểu cát Tử ?; cách tính như thế nào ? Mong các bạn chỉ rõ thêm. .......................................... Còn bạn đã suy đoán một số nhận định về mình là đúng đấy nhưng mình xin bổ xung là mình không cao, cũng không thấp, người tầm thước thôi , chỉ 1m68, người hơi đậm, da hơi ngăm ngăm, nói đẹp trai thì hơi quá , nhưng cũng thuộc dạng "cậu này nhìn được", tính vui vẻ, thích kết giao bạn bè, nhưng rất ít bạn; cũng nói hơi nhiều thật.
 11. tôi thật sự chưa rõ cách luật ngũ hành Vượng - Tướng - Hưu - Tử - Tù như thế nào, mong các bạn chỉ rõ Ví dụ khi xem tuổi cho tôi chẳng hạn, tôi nhập dữ liệu theo âm lịch: - Năm Giáp Tý: 1984: Hải Trung Kim - Tháng 12:Đinh Sửu : Lư Trung Hỏa - Ngày mùng 6: Ất Mùi: Sa Trung Kim - Giở Canh Thìn: Bạch lạp Kim Quẻ mệnh : Khai Tốc Hỷ Vậy thì bằng cách nào xét được Khai Thủy là vượng hay tướng ?, còn Tốc Hỷ Hỏa là vượng hay tướng ? - Xét đến đoán về Thân: thì được Hưu Xích Khẩu thì cũng xem như thế nào , dựa vào cái gì để nhận biết , có phải chỉ cần xét ngày sinh với tháng sinh không ? - Rồi xét đến đoán về các cung: Huynh đệ, Tài, Quan, ... thì dựa vào cơ sở nào để xét đoán Vượng - tướng - Hưu - Tử -Tù ở mỗi quẻ ? NẾU ĐƯỢC MONG CÁC BẠN CHỈ RÕ CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP. CÔNG THỨC TÍNH ?
 12. http://vietnamnet.vn/giaoduc/201008/Ngoi-t...iao-duc-932810/ http://vietnamnet.vn/giaoduc/201009/Truong...au-tien-933075/ http://www.ams.edu.vn/Article/Detail/234 http://tintuc.xalo.vn/00-1056121592/ngam_t...khai_giang.html Ngôi trường này mới xây dựng, các bạn hãy quan sát và phỏng đoán về hậu vận của ngôi trường mới xây dựng này
 13. Long mạch của vùng quê làng Đại Phong và An Xá - Quảng Bình như thế nào mà lại sinh ra 2 con người nổi danh 1 thời : Đại Tướng Võ Nguyên Giáp "1 trong 10 chiến tướng vĩ đại nhất Thế giới" và 1 Tổng Thống Ngô Đình Diệm "tổng thống của miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1963" Tất cả có trong tư liệu này: Ngôi nhà tướng Giáp được phục dựng năm 1977 trên chính nền nhà xưa của thân phụ- cụ Võ Quang Nghiêm, thuộc làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Một ngôi nhà đặc trưng của cư dân vùng Lệ Thủy: 3 gian 2 chái 5 lồng. Người nhận trách nhiệm trông coi “ngôi nhà Đại tướng” là ông Võ Đại Hàm, cháu gọi tướng Giáp bằng ông (ông nội ông Hàm và tướng Giáp là anh em chú bác). An Xá là vùng đất linh. Tiền khai khẩn làng An Xá là cụ Ngô Quí Công. Tương truyền xưa hai làng An Xá và Đại Phong là một. Đến triều nhà Mạc, trong lần đi ngang An Xá, một ông thầy phong thủy người Tàu phát hiện mạch đất này sẽ sớm sinh người tài, có cơ đứng dậy lật đổ nhà Mạc, bèn tìm cớ tấu xui nhà Mạc cho đào một con hói chạy ngang từ sông Kiến Giang vào để cắt long mạch. Nhờ con hói này, triều mạc vững và trị vì được suốt 66 năm. Con hói đó vẫn còn mãi đến ngày nay với cái tên Hói Đợi. Ban đầu, nó chỉ là một cái mương nhỏ (hói, người miền Trung gọi là mương) với chức phận “cắt long mạch”. Sau đó, cứ mỗi mùa lúa, cư dân trong vùng lại cơi thêm để dẫn nước về đồng. Đào cơi mãi, con hói Đợi càng ngày thêm rộng và sâu hơn. Và có lẽ vì sự khoét thêm này đã tạo ra sự cắt chia hai mạch đất linh An Xá- Đại Phong. Để rồi trên hai mạch đất linh bị cắt khoét kia sinh ra hai vĩ nhân: Võ Nguyên Giáp và Ngô Đình Diệm (dù người theo nghĩa cộng, kẻ theo nghĩa trừ). Bờ bắc hói Đợi là làng An Xá sinh ông Giáp. Bờ nam hói Đợi là làng Đại Phong sinh ra ông Diệm. Có điều rất kỳ lạ không sao lý giải nổi: Từ thời nhà Mạc, khi đào xong, nước Hói Đợi bỗng phân thành hai dòng, bên đục bên trong. Đến nay, dòng nước vẫn vậy, vẫn cùng một con hói nhưng hai dòng trong đục khác nhau. Ông Giáp không sinh trong nhà. Nơi ông cất tiếng khóc chào đời là tại gốc mít trước sân. Khi sinh hạ, thân mẫu ông nằm ở một cái trại (lán) nhỏ nơi gốc mít. Ông Hàm kể vậy. Còn vì sao thì ông Hàm bảo không biết. Phía làng ông Diệm giờ chỉ còn 2 nhà trong họ Ngô Đình, tương đối gần với ông Diệm. Nền nhà cũ ông Diệm thuộc xóm Đội 3. Ngay trên khu nền đó giờ là nhà anh Ngô Đình Dũng, người cháu xa trong họ. Anh Dũng đi bộ đội, phấn đấu “trầm trầy trầm trật” mãi sáu bảy lần cho mãi đến năm 1982 mới vào Đảng được. Dũng kể: Gia phả nhà họ Ngô bị xé đốt sạch từ năm 1960. Sau này, họ Ngô Đình đổi hết sang Ngô Đức, Ngô Quốc, Ngô Minh… Cách quê ông Diệm, ông Giáp không xa là một ngọn núi linh tên An Mã. Tương truyền ngôi mộ tổ của nhà họ Ngô vốn được xây trên đó. Nhiều người kể rằng đầu năm 1963, một đại đội lính Cụ Hồ được cử về cắm tại ngay chân núi này. Không biết làm nhiệm vụ gì, dân trong làng chỉ thấy quanh năm suốt tháng họ ôm cuốc xẻng đào khoét quanh chân núi. Ròng rã hơn 10 tháng trời, khi quanh chân núi An Mã bị khoét thành một con mương sâu hoắm thì nhà họ Ngô đổ và bị sát hại ngày 2-11-1963. Đến nay, nhiều người vẫn cho rằng việc bộ đội đào “giao thông hào” quanh núi An Mã chính là phép cắt long mạch nhà họ Ngô. Thậm chí có người còn cho rằng đó là chỉ đạo của cụ Hồ. Không biết đúng sai bao phần, nhưng vết tích của “giao thông hào” dưới chân An Mã vẫn còn. Nhưng ông Hàm (người trông giữ nhà tướng Giáp) thì bảo không nghe chuyện này. Theo ông Hàm, xưa kia khi phát hiện ra dấu tích một khu mộ uy nghi trên đỉnh An Mã, cư dân trong vùng tin rằng đó là khu mộ tổ nhà họ Ngô. Mà mộ tổ nhà Ngô thì chắc phải lắm của. Thế là đêm đêm người này kẻ nọ rủ nhau lén đào trộm tìm... của! Thôi thì mỗi người một tích. Tin hay không và đoán thế nào tùy ở cách nhìn. Lần này về quê tướng Giáp cùng tôi có thêm nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên. Tôi thích dòng này của gã đầu bạc: “Dòng Kiến Giang vẫn chảy muôn đời. Những người dân bình thường, vô danh vẫn sống cuộc sống giản dị hàng ngày của họ. Nhưng chính họ làm ra đất nước. Chính họ làm nên lịch sử. Áo bẩn chính tay họ giặt”. http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/236056 Và thêm tư liệu đây nữa: Ngô Đình Diệm sinh ra tại Đội 3, làng Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nơi ở của gia đình Ngô Đình Diệm nằm cách làng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ 1 con suối (đào) nhỏ(dân ở đó gọi là hói Đại Phong). Tương truyền rằng, ngày xưa có một vị thầy Địa lý nổi tiếng sau khi đi tham quan và phán rằng "Vùng đất này có hình một con Phượng, đầu là núi An Mã, mỏ là mũi Viết, bụng là phá Hạc Hải. Đây là vùng đất linh kiệt, nhiều người tài, vì vậy nên đào một con suối cắt ngang tại cổ của con phượng hoàng (là hói Đại Phong hiện nay) thì mỗi làng sẽ chỉ xuất hiện 1 người tài mà thôi, sau đó sẽ hết(làng Lộc Thủy và Đại Phong)" (Trích từ tài liệu Đại Phong - một làng quê). Ngày nay, những người trong dòng họ của Ngô Đình Diệm còn lại ở làng Đại Phong đã đổi lại tên lót thành Ngô Đức... để tích đức cho con cháu muôn đời sau.
 14. Tin trong nước Thứ tư, 25/08/2010, 07:54(GMT+7) Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận tranh của hoạ sĩ Phan Kế An kính tặng. Đi tìm ngày sinh Đại tướng Tháng 8 năm nay theo dương lịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại thọ bước vào tuổi 100 (25-8-1911 – 25-8-2010). Nhân ngày sinh của ông, xin kể câu chuyện tôi đi tìm ngày sinh của Đại tướng để viết cuốn sách “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – thời trẻ”. Đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước đã quen thuộc với các hồi ức cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên chưa nhiều người được biết về thời trẻ của ông. Vào dịp sinh nhật lần thứ 93 của Đại tướng (năm 2004) và kỷ niệm lần thứ 60 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-2004), Nhà xuất bản Thanh Niên đã cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – thời trẻ” viết về tuổi trẻ của ông. Sau khi nghỉ hưu (1995), tôi mới có thời gian để sưu tầm tư liệu và viết cuốn sách này. Được sự cộng tác của bà Đặng Bích Hà (phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp), tôi dựa vào các tư liệu lịch sử, đặc biệt là các bức thư và ảnh của gia đình Đại tướng – những kỷ vật quý báu đã được lưu giữ hơn nửa thế kỷ, và dựa vào những lời kể của những người thân trong gia đình Đại tướng để phác hoạ lại một quãng đời của ông - người Anh Cả của quân đội ta, vị tướng văn võ song toàn, suốt đời dĩ công vi thượng, vì nhân dân phục vụ. Mở đầu cuốn sách là đoạn “Ngày sinh” viết như sau: Hồi đầu thế kỷ XX, ở làng xã An Xá (trước là xã, sau là thôn, nay thuộc xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) có một gia đình nhà nho nghèo làm ruộng. Ông huý là Võ Quang Nghiêm, bà là Nguyễn Thị Kiên. Ông bà sinh hạ được 7 người con, Võ Nguyên Giáp là người con thứ 5. Võ Nguyên Giáp ra đời vào một mùa lụt, trong một cái lều cất tạm dưới gốc cây mít to như cổ thụ trong vườn nhà. Thuở ấy các cụ chỉ nhớ ngày sinh của con cái theo âm lịch, còn ngày sinh của Võ Nguyên Giáp theo dương lịch thì sau này các nhà nghiên cứu phương Tây, mỗi người nói một cách. Ví như bản chỉ dẫn về tiểu sử Võ Nguyên Giáp của Giăng Xanhtơny (Notice biographique sur Võ Nguyên Giáp – Jean Sainteny) ghi là 1912. Từ điển Bách khoa Larutxơ (Larousse) ghi là 1911. Có những tác giả ghi là 1910 như Buđaren (Boudarel) hoặc Giêm Phốc (James Fox). Trong cuốn “GIAP” do nhà xuất bản Atlát (Atlas) – Pari xuất bản năm 1977, Buđaren viết “sinh ở An Xá trong tỉnh Quảng Bình năm 1910”. Trên tạp chí Thời sự chủ nhật (The Sunday times magazine) số 5 – 11 – 1972, Giêm Phốc viết: Ông sinh ngày 1 – 9 – 1910, một ngày tháng đáng ghi nhớ lại ở đây, chỉ vì một sự tình cờ kỳ lạ, tôi tìm thấy giấy khai sinh của ông Giáp tại Pari và qua đó có thể giải quyết một lúng túng cho giới học giả cho rằng ông sinh ra vào khoảng 1911, 1912”. Tôi hỏi bà Đặng Bích Hà: - Vậy năm nào là đúng? - Năm 1911. - Căn cứ vào đâu? - Anh Giáp tuổi Hợi (Tân Hợi). - Một lá số tử vi có không? - Không. Mà có cũng không còn. - Rất tiếc, tôi muốn xem người ta đoán như thế nào về số của anh Giáp. Còn ngày sinh? - Ngày 25 tháng 8 dương lịch. Cũng tính từ “ngày ta” sang do bà (mẹ tướng Giáp) nói và nhờ ông Trần Văn Giáp tính hộ. Theo bà Lady Borton - nữ ký giả người Mỹ, tác giả của nhiều cuốn sách viết về Việt Nam, là người dịch cuốn sách “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – thời trẻ” sang Anh ngữ, thì tư liệu trên đây về ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là đáng tin cậy vì không ai nhớ ngày sinh của con bằng người mẹ. Xin chúc mừng người Anh Cả bước vào tuổi 100 xuân: Một trăm xuân sống trên đời Anh đã hoàn thành nhiệm vụ Bác Hồ trao Cầm quân biến chiến công thành huyền thoại Đảng tin, dân mến, thế giới chào. Trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung, anh toàn vẹn “Dĩ công vi thượng” một tầm cao. Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh, tấm gương sáng Danh tướng của mọi thời đáng tự hào. Sống mãi với núi sông Sống mãi trong sử sách Sống mãi trong lòng dân Sống mãi với đồng bào. http://vit.com.vn/MMuctin/Xahoi/LA80581/default.html Trung tướng Hồng Cư
 15. Ồ, cảm ơn bác rất nhiều, em có biết bơi (nhưng bơi không giỏi thôi); Nhưng bác đã khuyến cáo thế thì em xin nghe theo ạ. Nhân tiện đây, em cũng xin hỏi bác thêm 3 điều nữa thôi: - Thứ nhất: Năm nay em thi Cao học vào cuối Tháng 8 âm lịch này (tức là cuối T9 dương lịch), chắc chỉ sau 2 đến 3 tuần là có kết quả ở T9 âm lịch, bác xem hộ em xem liệu năm nay em có đỗ không ? - Thứ hai: Nhờ bác xem hộ em xem sang năm nếu lấy vợ thì lấy vào tháng nào là tốt nhất (vợ sắp cưới của em sinh năm 1985); cung Thê của em có tốt không (vợ em là người thế nào ? , liệu có sóng gió trong hôn nhân gì không ? - Thứ 3: Về sự nghiệp mai này của em, bác có thể tư vấn hộ liệu trong tương lai em có phải thay đổi công việc không, nên chuyên chú về công danh hay lợi lộc từ kinh doanh (vì em hiện đang làm trong Nhà nước, nhưng nếu chỉ trông vào đồng lương Nhà nước thì không sống đựoc, vậy liệu em có nên làm thêm ở bên ngoài, như kinh doanh không ? mà nếu kinh doanh thì kinh doanh về những ngành gì ?; hay chỉ cần làm tốt công việc Nhà nước, an phận sống qua ngày ? Vì em biết không phải ai cũng có số kinh doanh được) -----Cuộc đời sau này ngoài vấn đề kiêng sông nước thì có cần đề phòng những gì khác nữa không ? Em xin cảm ơn trước ạ.