• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

toralovely

Hội viên
 • Số nội dung

  123
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

toralovely last won the day on Tháng 3 24 2016

toralovely had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

19 Good

About toralovely

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday
 1. Ô bạn trai này có lá số gần giống mình nè, hỏi tế nhị chút chứ bạn có thước mốt bẻ đôi không? Có xấu người xấu nết không? Hihi đùa thôi. Chả có cặp vợ chồng nào có cung tử hay cung nào giống nhau đâu, trừ khi cùng giờ, ngày, tháng năm sinh bạn nà.
 2. Em xin cảm ơn bác TrucLam đã xem và tư vấn giúp em. - Em đã có 1 con gái sinh năm 2010 (tháng 2 al), và hình như năm 2010 và năm 2017 này của em là lưu tiểu hạn và tiểu hạn đổi chỗ nhau, bác Hải bảo sẽ gần giống năm 2010 nên em mong năm nay được con như năm 2010. (Hay là do em cấn thai đúng tháng nhuận năm 2009 nên may mắn được 1 con???) - Ra năm em đã tiến hành thụ tinh nhân tạo nhưng không thành công. Nhờ bác xem giúp em là trong lá số của vợ chồng em có sự can thiệp của bác sĩ không ạ? thực ra phải nhờ đến bác sĩ vì mãi không có con chứ sức khỏe sinh sản của cả 2 vợ chồng đều tốt cả, e cũng không muốn vì vừa tốn tiền mà khó giữ (thà không có con còn hơn có mà để mất hic). Không hiểu sao bé đầu có và mang thai dễ thế mà mãi không mang thai tiếp được nữa :(
 3. Cháu xin cảm ơn bác rất nhiều. Cháu thấy từ lần đầu tiên nhờ bác xem tử vi cái gì cũng đúng. Mỗi số con cái chắc ông trời chưa cho gia đình cháu. Có lẽ cháu dừng và tẩm bổ đến tháng 8 tiếp tục thôi, 1 lần đi là 1 lần khó, tốn kém mà kinh tế cháu eo hẹp lắm :)
 4. Chào bác Hại Thiên Hạ, cháu thấy bác trả lời bạn kia mà mừng ơi là mừng, lâu không thấy bác online nên không biết sức khỏe bác thế nào. Cháu chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe ạ. Nhờ bác xem giúp vợ chồng cháu trong năm nay với ạ 1. Vừa rồi cháu bước tiếp hành trình tìm kiếm em cho bẹp mà chắc không có kết quả, nhờ bác xem giúp cháu những tháng nào khả quan nhất để cháu tiếp tục ạ? 2. Sao đầu năm mà công việc chồng cháu lận đận quá, bác xem giúp cháu những tháng khác có khả quan hơn không ạ? có gì cần lưu ý không ạ? 3. Lá số vợ chồng cháu có định cư nước ngoài được không? chồng cháu đang muốn đi Canada vì có anh rể đồng ý bảo lãnh nếu muốn sang. (ước chi được sang bển để gần bác thêm hihi) 4. Cháu định bán hoa, không biết lá số của cháu có hợp kinh doanh không ạ? cháu chưa bán mà sợ không ai mua, hì. lá số của vợ chồng cháu: Chồng: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=chồng&ldate=9,11,7,10,3&year=2017&gender=m&view=screen&size=2 Vợ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=vợ&ldate=2,2,5,29,3&year=2017&gender=f&view=screen&size=2 Tổng kết năm 2016 từ chuyện nhỏ đến lớn bác nói không sai tẹo nào: cháu thu nhập tăng nhiều, chồng cháu bị xấu trai mất gần 1 tháng, mua chuyển nhà, cả 2 bố mẹ chồng cháu đều bị ngã nằm viện, yếu hẳn. @@ Nếu bác TrucLam ghé qua thì kính nhờ bác xem giúp với ạ. Xin cảm ơn các bác rất nhiều
 5. em chân thành cảm ơn bác TrucLam. Hạn năm nay bác Hải xem chính xác 100% rồi, vừa lấy bìa hồng 2 hôm trước và sửa lại nhà luôn. Vậy nhà em sẽ quyết định chuyển luôn ạ. p/s Cháu cảm ơn bác Hải, ngày nào cũng bị cháu làm phiền từ lúc rục rịch mua đất đến giờ hì hì
 6. Kính nhờ bác Truclam xem giúp ạ Xin cảm ơn rất nhiều.
 7. Chào bác, Bác ơi, vui lòng xem giúp cháu với, Trên lá số 2 vợ chồng cháu năm nay có chuyển nhà không ạ? vì chỗ cháu mua là dãy phòng trọ, nhà cháu lăn tăn nên để phòng trọ cho thuê hay là để ở? sáng nay chồng cháu bắt đầu khởi công nâng cấp lại rồi ạ. (thực ra trong lòng cháu chưa muốn chuyển về đó ở :) ) lá số chồng: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=9,11,7,10,3&year=2016&gender=m&view=screen&size=2 lá số vợ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&ldate=2,2,5,29,3&year=2016&gender=f&view=screen&size=2
 8. cháu cảm ơn bác rất nhiều. vậy chúng cháu quyết luôn :)
 9. Bác Hải ơi, xin bác tư vấn giúp cháu vài điều với ạ 1. Bác xem giúp năm nay vợ chồng cháu có mua đất mua nhà hay không ạ? chúng cháu đang đi xem mấy nơi bán đất có nhà cấp 4 rồi nhưng chưa quyết, còn phân vân lắm, nếu trên lá số có hạn mua nhà thì vợ chồng cháu quyết liều 1 phen luôn :) (nếu không thì bác xem giúp năm nào chúng cháu xây nhà với ạ? cháu nghe nói tuổi 37 là đẹp để làm nhà ạ?) 2. Hình như năm sau, Đinh Dậu tiểu hạn và lưu tiểu hạn của cháu là ngược lại với năm 2010 Canh Dần phải không ạ? vậy năm 2010 và năm 2017 này có giống nhau không ạ? vì năm 2010 cháu sinh bẹp nên cũng đang mong (điều kì diệu) sẽ lặp lại với năm 2017 này chứ cháu thấy bế tắc chuyện con cái lắm, chắc "tịt" luôn rồi cũng nên :( Lúc nào bác ghé qua xem giúp cháu nhé. Cháu cảm ơn bác nhiều ạ! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ch%E1%BB%93ng&ldate=9,11,7,10,3&year=2016&gender=m&view=screen&size=2 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=V%E1%BB%A3&ldate=2,2,5,29,3&year=2016&gender=f&view=screen&size=2
 10. Hi chị

  1. toralovely

   toralovely

   ko bít chát ở đây, thấy viết messege mà ko đc

 11. E dùng fb chứ? Chị tò mò muốn biết face của e thế nào? 2 chị em mình giống nhau ko nhỉ?
 12. Ít ra e ấy lái ô tô không phải độn ghế cao lên bác ơi ^^
 13. ồ em này cùng mệnh thât sát hãm tại cung thân giống cháu nè bác Hải, mà ghê ta, cao tận 1m56 lận. ngưỡng mộ quá - giống: có 2 em gái sau (nhưng chị có anh trai cả) / làm biên dịch (có thức đêm nhiều như chị ko?) chúc em lấy được anh chồng giống chị nha. đường tình duyên của chị khá thuận lợi, lấy mối tình đầu :)
 14. Bố chồng cháu cũng gần 90 tuổi rồi ạ, cháu đã gọi điện về nhắc ông lưu ý rồi ạ, cháu cảm ơn bác rất nhiều.
 15. Cháu cảm ơn bác rất nhiều, cháu sẽ lưu ý, ghi nhớ những lời bác dặn.