• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lãng Tử Cô Độc

Hội viên
 • Số nội dung

  15
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Lãng Tử Cô Độc

 1. Tham gia diễn đàn này chắc cũng hơn 3 năm, thấy cũng cực cho bác Thiên Sứ nhẩy! Giảng đi giảng lại cho các học trò xong rồi lại thỉnh thoảng gặp mấy trường hợp này. Tôi nghĩ bác Thiên Sứ nên có một chủ đề đưa ra các vấn đề một cách trình tự từ nguyên lý lý thuyết cho đến ứng dụng và yêu cầu đọc chủ đề đó trước, đến đâu vặn đến đó thì dễ thở hơn là cứ thỉnh thoảng gặp một ông chọt ngang vào theo cái kiểu "tại sao trái đất hình tròn? Rõ ràng theo tôi nhìn thấy (logic) nó có tròn đâu". Cái kiểu này thì tôi nghĩ tốt nhát là bác cứ phớt lờ đi cho lành. Cũng may thời đại ngày nay có nhiều phát triển, chứ như trước đây chắc bác Thiên Sứ lên giàn hỏa rồi.
 2. Thế theo anh thì Thủy phải vượng và Thổ yếu thì Thổ không khắc được => Động đất? Tôi nghĩ anh cần tìm hiểu thêm về Thuyết Âm Dương Ngũ Hành và các phương pháp ứng dụng của nó thêm. Khi bấm quẻ và xem thì không cứ phải có hành Thổ trong quẻ thì mới bói được hiện tượng về Đất. Anh thứ lỗi cho nhé, có khi hiểu biết tôi kém qua không hiểu nổi được cái suy luận "Logic của anh".
 3. Đồng ý với bác Làng Xưa, mấy vấn đề này chẳng có gì đáng phải tranh cãi ở đây cả, cho dù có theo quan điểm nào và đưa ra kết quả 9 hay 1 thì cũng là tham gia vào một trong hai nhóm kia mà thôi.
 4. Chào anh Logical, Tối xin phép có bài góp ý như sau: Theo tôi hiểu thì bác Thiên Sứ không phân vân mà chỉ đang muốn đưa ra một vấn đề vô lý, tức cũng không đồng ý với việc "có hai cách hiểu" mà hai nhóm này "đều tự cho là đúng". Và bác cũng viết tiếng Việt cho người Việt như anh đọc. Như vậy, cũng là đồng quan điểm với anh, tức không đồng ý với việc "có hai cách hiểu đều tự cho là đúng". Bởi vậy bác Thiên Sứ mới nói: Hi vọng anh đọc kỹ. Còn việc bác Thiên Sứ không quan tâm đến kết quả bài này là chuyện bình thường, cũng chẳng có gì là lạ. Công việc của bác Thiên Sứ đang làm hiện nay thì chẳng hơi đâu phải đi kiếm mấy bài toán phổ thông hay đại học để chứng mình 5000 năm Văn Hiến cho lịch sử dân tộc Việt. Giống như bây giờ tôi có thể dốt toán hơn một học sinh cấp 2, tôi giải toán không bằng họ nhưng đó là vấn đề tôi chẳng cần quan tâm làm gì bởi vì tôi đang làm ở lĩnh vực khác. Thậm chí chẳng cần phải nhớ mấy công thức toán hay các quy tắc làm gì.
 5. Gửi BQT diễn đàn, Cháu là thành viên tham gia cũng lâu rồi nhưng vì kiến thức hạn hẹp nên thường "dựa cột mà nghe", tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn muốn có một vài thắc mắc hay trao đổi với các bác và ACE trong chuyên mục TĐHT nên cũng muốn đăng ký vào mục này. Mong BQT xem xét. LTCD.
 6. Thiệt là... chân lý mà chỉ cho một mình mình thôi thì chân lý quá hạn hẹp... Bác có nhầm lẫn giữa chân lý với một cách giải thích không đấy?! LTCD
 7. Nếu đã cụ thể và có kiểm chứng được thì lại càng hạn chế thêm những cách giải thích. Ban đầu người ta chưa kiểm chứng được thì đưa ra nhiều lời giải thích, khi kiểm chứng được rồi thì cũng sẽ quy về một cách giải thích đúng nhất. Giải thích thì có thể có nhiều cách, nhưng chân lý thì chỉ có một. Tôi nghĩ vậy.
 8. Tôi thì thấy là TheTrung chỉ đặt vấn đề với những gì mình hiểu thôi chứ cũng không phải khẳng định gì cả. Cho dù Cameroon không có một sự liên quan gì đến các truyền thuyết thời Hùng Vương thì những điểm tương đồng đó cũng chứng tỏ những tính minh triết của Văn Hiến Việt cũng gần gũi với cái con người thời nay hướng tới và ca ngợi.
 9. Họ có là nông dân nhưng họ cũng có ý thức sáng tạo là một điều đáng hoan nghênh và khuyến khích tôi cảm thấy trân trọng. Chẳng qua ở VN điều kiện thiếu thốn, nhưng họ cũng cố gắng nghiên cứu nếu VN có điều kiện hơn thì cũng nên tìm kiếm và đầu tư vào các tài năng trẻ nhiều hơn đang không có điều kiện. Trong chủ đề này có lẽ tôi xin phép dừng ở đây để tránh làm cho chủ đề đi lệch hướng và đẻ ra nhiều bài không đáng đọc. Hi vọng bác quasar có thể tiếp tục đưa ra những luận điểm của mình.
 10. Thú thật nhiều bài của anh tôi cũng chẳng buồn đọc để mà hiểu. Mà đối với tôi cũng chẳng có sao, tôi chậm hiểu thật mà, khả năng đọc hiểu rất kém, có lẽ vậy nên tham gia chắc cũng khoảng 2 năm rồi mà vẫn là Hội viên mới. Tôi chỉ thấy có điều chẳng lẽ chưa là khoa học hay chưa được khoa học công nhận thì không có quyền đọc hay nghiên cứu sao? Thế các nhà khoa học đang làm gì vậy? Chẳng phải họ cũng đang phải nghiên cứu những cái mà khoa học các nhà khoa học chưa công nhận sao? Các nhà khoa học đó đợi ai công nhận thì mới nghiên cứu? Cũng mong anh kakalotta đem vài thằng đàn em đang làm bên giáo dục vào đây chỉ dạy những người như tôi thêm. Tôi sẵn sàng học đấy vì tôi không có điều kiện nhiều như anh.
 11. Mình xin phép được góp ý vài lời. Nếu có gì mạo phạm thì cũng xin phép chấm dứt ở bài này vì tôi cũng không thích tranh cãi theo kiểu này cho lắm. Tham gia diễn đàn này cũng lâu nhưng biết phận mình chẳng bằng ai nên tôi ít khi gửi bài và cũng chỉ đọc để có thêm kiến thức. Kể từ lúc tham gia đến giờ tôi cũng đã đọc khá nhiều bài rồi và trong đó có cả Kakalotta. Có điều tôi nhận thấy là anh Kakalotta thường hay phản bác bài của người khác mà hầu như chẳng thấy luận điểm nào của anh ngoài việc google và đưa vào các luận điểm của người khác hoặc thường hay lấy PhDViet ra. Anh cho rằng việc đọc những bài trong này mất thời gian nhưng tôi thấy anh vẫn đọc đấy thôi, còn những bài phản bác của anh tôi thấy hầu như chẳng có giá trị gì nhiều và anh cũng dành khá nhiều thời gian để theo dõi các chủ đề. Tôi thường hay tự thắc mắc thay vì thời gian anh dành cho những việc như vậy thì sao không dành thời gian để cùng xây dựng và bổ khuyết với mọi người? Với tính cách như anh mà tôi nhận thấy qua các bài viết thì chắc có lẽ anh sẽ bảo rằng "LTCD, hạng như anh không phải để tôi nói chuyện". Các bài viết của anh trên đây cũng vậy, ngoài việc anh cứ cho là không phải khoa học thì cũng chẳng thấy anh đưa ra một tiêu chí gì ngoài việc "thực nghiệm và người ta đã đo đạc". Chẳng lẽ các lý thuyết của Einstein khi người ta chưa đo đạc hay thực nghiệm được thì nó không phải là khoa học và không cần phải xem xét? Nhiều người họ có tinh thần khám phá và tìm hiểu cho dù họ không có điều kiện như anh nhưng không có nghĩa là anh nói họ không đủ tư cách làm việc đó. Mọi thứ mà anh nói cũng chỉ là "tôi thấy" và "nên tôi nói vậy". Ở đây tôi cũng "thấy" và "tôi cũng nói vậy". Cái kiểu phản bác này tôi cũng hay gặp ở một số bạn bè của mình, cái kiểu như "tao thấy nó sai" mà chẳng có chứng minh gì cả. Lý thuyết nào đang được khoa học công nhận bây giờ cũng vậy, thời xưa còn từ thực nghiệm ra được lý thuyết chứ tôi thấy sau này các lý thuyết đều bắt nguồn từ quá trình tư duy rồi mới dụng thực nghiệm để chứng nghiệm thêm. Nếu ai cũng cái kiểu "chờ các nhà khoa học rồi mới đọc, mới xem", thì chẳng biết thế giới này đến giờ có được phát triển như bây giờ không? Mỗi con người đều phải luôn có tư duy và tìm tòi cho dù họ có dốt hay dở hoặc thiếu sót về mặt hiểu biết thì mới có những cải tiến và tiến bộ được. Ngoài ra tôi thấy bác quasar chỉ mới nới "anh chưa biết tôi là ai" thì anh đã bắt đầu gán ghép chữ côn đồ hay chợ búa rồi. Vài lời góp y với anh về cách hành xử, thay vì với thái độ anh đang làm thì nên cùng xây dựng với mọi người. Xin phép dừng ở đây vì tôi cũng có việc phải đi rồi. Đọc trong chủ đề này thì cá nhân tôi vẫn thích đọc bài của bác quasar hơn. Tiếc là không thấy bác viết nữa.
 12. LT hoàn toàn đồng ý với cách đặt vấn đề này. Khó có chuyện trùng lặp nhiều chi tiết đến vậy được.
 13. Biết bao nhiêu phim có ngọn núi hùng vĩ như vậy, chỉ đơn giản vì một bộ phim ăn khách mà đổi tên cả một ngọn núi thì nghe không thuyết phục lắm. Biết đâu vài chục năm sau sẽ là có những câu chuyện đại loại như "Phim Avatar lấy cảm hứng từ Trung Quốc", rồi lại TQ nắm giữ bí mật vũ trụ... :)
 14. Thân chào các anh chị em diễn đàn, Trước hết mình xin kính chúc diễn đàn ngày càng phát triển. Hiện tại mình có một vấn đề cần được tư vấn, mong các anh chị em giúp đỡ. Mình có người bạn tuổi Ất Mão và vợ của anh ấy tuổi Giáp Tí, xin cho hỏi năm nay sinh con đầu lòng có tốt hay không? Và tình hình sẽ như thế nào nếu đứa bé sinh ra? Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ anh chị em diễn đàn. Thân mến!
 15. Thân chào chị laviedt! Chân thành cảm ơn chị đã tư vấn. Do hiện tại người bạn của em đang trong hoàn cảnh rất khó khăn và việc mang thai này cũng ngoài ý muốn nên em vào đây nhờ các cao nhân tư vấn. Thai nhi sẽ được sinh trong năm nay. Em sẽ thông báo lại cho bạn em để có thể thực hiện theo như chị đã tư vấn. Một lần nữa cảm ơn chị rất nhiều. LTCD.