• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Cúc Tần

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  23
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Cúc Tần

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cháu muốn nhờ bác xem giúp cháu tử vi vì có nhiều điều khó nói nên bác có thể cho cháu xin địa chỉ email để cháu gửi lá số của cháu cho bác được không ạ. Cháu cảm ơn bác.

 2. Cảm xúc của mình cứ thay đổi theo từng trang viết. Khi đọc hết và đang viết những dòng này không thể mô tả nổi cảm xúc của mình. Qua đây Xin chúc cho anh Hải sẽ bình phục 100%, chúc vợ chồng Haiphuong luon luon hanh phuc. Xin chúc các cô chú anh chị những người thầy trên diễn đàn lyhocdongphuong sức khỏe, hạnh phúc và thành công Xin chúc cho diễn đàn ngày một phát triển lớn mạnh Bản thân từ ngày biết trang này đến giờ luôn tin tưởng các cô chú trong diễn đàn và tin có một ngày các nghiên cứu của các cô chú trong diễn đàn sẽ được cả thế giới công nhận
 3. Chú ơi, cháu đã gửi email cho chú rồi ạ. Chú xem giúp cháu với nhé. Cháu cảm ơn chú ạ.
 4. Cảm ơn chú Loccoctu đã xem bài của cháu. Cháu không biết cách up thế nào lên cho rõ, chú có thể chỉ cho cháu cách up lên cho rõ hoặc cho cháu xin địa chỉ email để cháu gửi sơ đồ không ạ. Trân trọng!
 5. Mấy hôm nay cháu không suy nghĩ được gì, cháu thấy chán nản quá, mong các cô chú và anh chị em giúp đỡ cháu với ạ.
 6. Kính gửi: Chú Thiên Sứ và các cô chú anh chị em trong diễn đàn Cháu mới được bổ nhiệm phụ trách một Phòng KD được gần 02 tháng, tuy nhiên hiện nay cháu đang gặp nhiều bế tắc trong quản lý, điều hành và cả áp lực công việc. Kính nhờ chú Thiên Sứ và các cao nhân trong diễn đàn tư vấn vị trí ngồi làm việc giúp cháu. Cháu xin cung cấp một số thông tin như sau: - Cháu là nữ sinh năm 1983 - Cháu mới được bổ nhiệm phụ trách một phòng kinh doanh từ 01/01/2014 - Ví trí trước khi được bổ nhiệm là ở vị trí số 1 (hiện nay một anh sinh năm 1982 đang ngồi) - Ví trí hiện tại cháu đang ngồi ở vị trí số 2 - Ví trị cháu đang định chuyển ở vị trí số 3 (vị trí này trước mặt là tường, có treo một bức tranh về hồ núi cốc) - Hướng cửa chính của cơ quan cháu đi từ ngoài vào là Bắc - Nam ạ. Dưới đây là sơ đồ mô tả nơi cháu làm việc http://www.mediafire...n9/scan0015.pdf Kính nhờ các cao nhân tư vấn giúp cháu có nên chuyển sang vị trí số 3 không (hướng của vị trí số 3 là hướng Đông ạ, cháu cũng tìm hiểu trên diễn đàn tuổi cháu hợp với hướng Đông là hướng sinh khí. Tuy nhiên cháu còn nghe nói nhất vị nhì hướng nên không biết thế nào ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn ạ.
 7. Em cảm ơn chị. Em xin lỗi vì đã vào nghiệm lý muộn vì thời gian qua công việc bận rộn lại quên mật khẩu, giờ em mới lấy lại được. Em xin nghiệm lý lại như sau: Tháng 8 âm lịch có tin chồng em sẽ về nhưng vì lý do khách quan lại không về được. Tháng 11 âm lịch chồng em mới về ạ. Cảm ơn chị đã tư vấn giúp em.
 8. Em cảm ơn chị, em tôn trọng quyết định của chị, chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe. Khi nào chồng em về hoặc em có thể đi thăm chồng thì em sẽ quay lại kiểm chứng chị nhé.
 9. Chị Nptp ơi, chắc chị bận lắm ạ, có thời gian chị xem giúp em với nhé. Trân trọng!
 10. Em rất cảm ơn chị và cũng hiểu chị đang nghĩ cho hạnh phúc của vợ chồng em. Nhưng chị ơi, đã không biết thì không sao, nhưng em 'nhỡ" được bác họ xem và cho biết số em như thế nên em rất lo lắng, nhưng vì bác em không phải là người xem tử vi chuyên nghiệp nên em chưa thực sự tin lắm đó là sự thật. Qua quá trình tìm hiểu và theo dõi các luận giải của chị và các bác, cô chú và anh chị trên diễn đàn, em rất tin tưởng và tôn trọng chị và mọi người về cách luận giải tử vi của mọi người trên diễn đàn này. Vì vậy, chị ơi nếu đã có duyên được chị xem giúp, chị xem nốt giúp em lá số có phải em là cách đa phu không ạ. Còn nếu đúng số em là cách đa phu để em chuẩn bị tinh thần cho tốt, nếu có xảy ra thì cũng biết là "cái số mình nó thế" mà an phận, mà tu tâm tích đức cho nó nhẹ bớt phần nào. Em có khổ thì không vấn đề gì, nhưng nghĩ chỉ thương chồng thương con vì gắn với cái số của mình mà phải khổ lây thì thương quá.
 11. Em chào chị Ntpt, em cũng xin đăng ký ạ. http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/30554-nghien-cuu-kinh-nho-chi-ntpt-xem-giup-la-so/ Trân trọng!
 12. 1. Lá số: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 2. Thông tin cá nhân: + Cao 1,54m, nặng 48kg, da trắng, tóc cứng xoăn (các cụ còn gọi là tóc dễ tre) + Tính tình: Hiền lành, thật thà, vô tư, dễ hòa đồng, tuy nhiên cũng dễ nổi cáu, làm việc gì cũng hay lưỡng lự. Ghét sự dối trá, nịnh nọt. 3. Thông tin về cha mẹ, anh chị và người hôn phối và hình ảnh (xin phép được gửi qua email) 4. Cam kết quay trở lại nghiệm lý dù đúng hay sai 5. Xin được giải đoán về chồng con + Vợ chồng em có thể sống cùng nhau đến cuối đời được không (vì có người nhà cũng biết xem một chút về tử vi nói số em là số đa phu, phải tra qua ít nhất là 03 đời chồng), từ khi biết tin này em vô cùng lo lắng mặc dù hiện tại hai vợ chồng vẫn hết mực yêu thương nhau. + Đường con cái của em ra sao, liệu em có thể có mấy đứa con, em dự định sinh thêm 01 em bé năm 2015 và 01 em bé 2018. Tuy nhiên cũng người nhà trên xem tử vi cho em và bảo số em hiếm con nên nếu có đẻ nhiều cũng không nuôi được. Sau này em có được nhờ vả con cái không? + Chồng em hiện đang đi làm xa, chị xem giúp em khoảng tháng mấy chồng em về với mẹ con em ạ. Xin chân thành cảm ơn chị!
 13. Kính chào các bác và các cô chú trên diễn đàn! Cháu có nhờ một người biết xem tử vi xem giúp cháu lá số của cháu thì được biết theo lá số thì số cháu sẽ phải trải qua nhiều đời chồng và hiếm con. Cháu đã vô cùng lo lắng và cũng rất hoang mang, nếu đúng như vậy kính nhờ các bác và các tư vấn giúp cháu có cách nào hóa giải bớt sự xấu đó đi không ạ. Dưới đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ph%E1%BA%A1m+Thu+H%C6%B0%E1%BB%9Dng&ldate=10,12,04,25,6&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cháu xin chân thành cảm ơn ạ!
 14. Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Kính chúc chú và gia đình sức khỏe ạ!
 15. Kính gửi: Bác Thiên Sứ và Chú Thiên Luân Cháu nhờ Bác Thiên Sứ và Chú Thiên Luân tư vấn giúp cháu với, cháu post lần thứ 3 rồi ạ. Chồng cháu sinh năm 1983: Quý Hợi Cháu sinh năm 1983: Quý Hợi Vợ chồng cháu cưới năm Kỷ Sửu (05/04/2009 DL) Con trai đầu sinh ngày 23/01/2010 DL, tính lịch âm vẫn là Kỷ Sửu (ngày 09/12/2009) Đọc những bài viết của bác và chú trên diễn đàn cháu được biết nếu mẹ sinh năm 1983 thì sinh tuổi cháu sinh con tốt là vào năm 2018. Cũng theo bài viết của bác và chú trên diễn đàn thì vợ chồng cùng tuổi sinh con năm nào cũng được, năm hợp sinh con trai, năm không hợp sinh con gái. Vợ chồng cháu đang có ý định sinh em bé vào 2015, không biết năm 2015 có hợp với vợ chồng cháu không ạ và với tuổi vợ chồng cháu ngoài năm 2018 ra còn năm nào tốt hơn năm 2018 không ạ. Cháu xin cảm ơn và mong nhận được câu trả lời của bác và chú sớm ạ!