• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tonton

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  15
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About tonton

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Kính chào anh Thiên Đồng, em có mấy câu hỏi như sau: Giới tính: Nam Năm sinh: 21/08/1985 dương lịch - Ất Sửu Hỏi vào lúc 9h21 AM ngày 24/03/2014 dương lịch 1. Em đang tính học nghề sửa chữa máy tính và đồ điện gia dụng có nên theo học hay không? 2. Nếu theo học sau này em có thành công với nghề này hay không? 3. Khi nào thì em lập gia đình? Kính mong Anh tư vấn giúp
 2. Năm mới cháu kính chúc Bác và gia đình luôn mạnh khỏe , cháu đang theo đuổi con đường xuất khẩu lao động đã mấy năm nay mà chưa được, vì đã theo nên cháu phải bỏ rất nhiều thứ, học tập dở dang, công việc không ổn định...Giờ cháu đang bế tắc quá, vậy cháu có mấy câu hỏi kính mong Bác giải đáp giúp. Cháu cám ơn Bác rất nhiều. 1/ Năm nay 2014 cháu có thể đi xuất ngoại được không? nếu có thì bao giờ mới đi được? 2/ Công danh, sự nghiệp, tình duyên của cháu từ năm nay sẽ thế nào ạ? Do trước đây khi sinh mẹ cháu không xác định rõ cháu sinh giờ Dậu hay giờ Tuất nên cháu xin gửi cả hai Và đây là lá số tử vi của cháu giờ Dậu:http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Lá số tử vi giờ Tuất:http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Thông tin cơ bản về cháu như sau: - Cháu là con trưởng, nhà có hai anh em, người em trai sinh 1988 - người cháu thấp lùn nhưng không béo cháu chỉ cao 1m60 , học hết Cao đẳng, hiện đang lam công nhân, bị bệnh viêm xoang từ năm 14 tuổi đến giờ - Bố mẹ đều sinh năm 1964 và làm ruộng
 3. Chào anh Thiên Đồng Em là Nam tuổi Ất Sửu Hỏi vào giờ 13h08' ngày 9/02/2014 (dương lịch) Em xin hỏi như sau: 1/ Năm nay em có đi được xuất khẩu lao động theo chương trình eps-klpt sang hàn quốc không? 2/ Nếu em được đi thì khi nào đi được? Kính mong Anh giải đáp giúp.
 4. Năm mới cháu kính chúc Bác và gia đình luôn mạnh khỏe , cháu đang theo đuổi con đường xuất khẩu lao động đã mấy năm nay mà chưa được, vì đã theo nên cháu phải bỏ rất nhiều thứ, học tập dở dang, công việc không ổn định...Giờ cháu đang bế tắc quá, vậy cháu có mấy câu hỏi kính mong Bác giải đáp giúp. Cháu cám ơn Bác rất nhiều. 1/ Năm nay 2014 cháu có thể đi xuất ngoại được không? nếu có thì bao giờ mới đi được? 2/ Công danh, sự nghiệp, tình duyên của cháu từ năm nay sẽ thế nào ạ? Do trước đây khi sinh mẹ cháu không xác định rõ cháu sinh giờ Dậu hay giờ Tuất nên cháu xin gửi cả hai Và đây là lá số tử vi của cháu giờ Dậu:http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Lá số tử vi giờ Tuất:http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Thông tin cơ bản về cháu như sau: - Cháu là con trưởng, nhà có hai anh em, người em trai sinh 1988 - người cháu thấp lùn nhưng không béo cháu chỉ cao 1m60 , học hết Cao đẳng, hiện đang lam công nhân, bị bệnh viêm xoang từ năm 14 tuổi đến giờ - Bố mẹ đều sinh năm 1964 và làm ruộng
 5. Cháu chào Bác, cháu đang theo đuổi con đường xuất khẩu lao động đã mấy năm nay mà chưa được, vì đã theo nên cháu phải bỏ rất nhiều thứ, học tập dở dang, công việc không ổn định...Giờ cháu đang bế tắc quá, vậy cháu có mấy câu hỏi kính mong Bác giải đáp giúp. Cháu cám ơn Bác rất nhiều. 1/ Cháu có thể đi xuất ngoại được không? nếu có thì bao giờ mới đi được? 2/ Công danh, sự nghiệp, tình duyên của cháu từ nay về sau này sẽ như thế nào ạ? Và đây là lá số tử vi của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
 6. Kính chào bác Thiên Sứ, cháu có mấy câu hỏi rất quan trọng kính mong Bác giải đáp giúp. Cháu sinh 21/08/1985 (dương lịch), giờ tuất Mấy năm nay cháu đang theo đuổi chương trình xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc đã mấy năm nay mà vẫn chưa đi được, mà nay thị trường này lại đang đóng băng cháu muốn hỏi: 1/ Khi nào thị trường Hàn Quốc mở cửa trở lại? 2/ Nếu Hàn Quốc mở cửa cháu có sang được đó làm việc không? Cháu cám ơn Bác rất nhiều.
 7. Xin chủ thớt coi giúp tôi ( xin phép được xưng hô như vậy cho tiện) Tôi sinh 7/6/1985 âm lịch, là nam giới , còn độc thân 1. xin hỏi của tôi có có được tốt không? 2. chuyện tình duyên của tôi như thế nào? 3. Tôi có đi xuất ngoại được không? nếu có bao giờ đi được? Cám ơn chủ thớt rất nhiều.
 8. Kính gửi Bác Hạt Gạo Làng, em đã gửi toàn bộ thông tin vào mail của Bác với tên mail là ngocthetrung1@gmail.com, đồng thời gửi kèm 1 bản vẽ khu đất nhà ở của gia đình em, kích thước em đo cũng tương đối chính xác. Các vườn xung quanh là vườn của gia đình em, những ngôi mộ tiếp giáp với vườn luôn. Kính mong bác khi nào rảnh thì nghiên cứu tìm giải pháp giúp gia đình em và em xin chân thành cảm ơn Bác.
 9. Em cám ơn Bác Hạt Gạo Làng rất nhiều, hướng Nam là hướng Nhà, hướng cửa chính cũng là hướng Nam ạ. Mấy ngôi mộ thì thẳng với cổng cách cổng khoảng 20m, còn từ tâm cửa chính thì những ngôi mộ này chếch khoảng 45 độ và khoảng cách là 30 m. Kính mong Bác tư vấn cho em để giảm tác hại xấu từ những ngôi mộ này ạ.
 10. Em kính chào Bác Hạt Gạo Làng không biết lần này em gửi câu hỏi có mạo phạm gì làm Bác phật lòng hay không mà thấy Bác trả lời cho mọi người riêng câu hỏi của em thì lại không, nếu em có gì mạo phạm xin Bác bỏ qua cho và kính mong Bác bớt chút thì giờ tư vấn giúp gia đình em, em vô cùng biết ơn Bác. Mấy hôm trước em có hỏi Bác về cách xác định tâm nhà để phân cung điểm hướng nhưng em vẫn còn lơ tơ mơ quá nên hôm này em xin úp ảnh lên, trước là xin Bác chỉ dạy cho mấy câuhỏi của em sau là tư vấn cho em nhà như vậy tốt xấu ra sao, cách hoá giải nhữngcái xấu, chứ bao nhiêu năm nay làm mãi mà không khá lên được . *Em xin cung cấpthông tin như sau: Chủ nhà sinh 1964 - cung Đoài - Đại khuê thuỷ Vợ sinh 1964 - Đại khuê thuỷ Con trai đầu sinh 1985 -Hải trung kim Con trai út sinh 1988 -Đại lâm mộc Hướng nhà chínhNam 195 Độ Như vậy là hướng Ngũ quỷ rồi *Đầu tiên emxin hỏi mấy câu hỏi như sau kính mong bác chỉ bảo thật kỹ để em học hỏi thêm ạ. - Theo như trong hình vẽ thì khi xác định tâm nhà ta chỉ cần đo diệntích tâm của cái nhà, hay là phải tính cả phần diện tích phía sau nhà nữa? - Sau khi xác định được tâm nhà từ đó ta phân cung cứ thế kéo rộng hết toàn bộ khu đất để xem các hướng thích hợp và bố trí như bếp, công trình phụ...cho thích hợp đúng không a? -Nhìn từ cổng vào thấy có cái Gò đất trên đó có mấy ngôi mộ, như vậy theo Bác có phải rất xấu phải không? - Ngôi nhà này thì phiên tinh thế nào ạ? em thử phiên tinh cho Bácxem có đúng được ít nào " Từ cổng đi vào trong sân phiên tinh là Ngũ quỷ, toàn bộ ngôi nhà là Tuyệt mệnh, Đằng sau nhà là Phục vị. Tiếp tục phiên tinhriêng với ngôi nhà, ở Hiên nhà là Phục vị, đến phòng chính là Hoạ hại,vào phòng phụ (buồng) là Thiên y. Tiếp tục phiên tinh cho dãy công trình phụ với bếp. Từ cổng là Ngũ quỷ đễn WC là Tuyệt mạng, đến chuồng gia súc thứ nhất là Phục vị, chuồng kế tiếp là hoạ hai, chuồng kế tiếp là Thiên y, kế tiếp tới Bếp là Phúc đức còn hai cái bể với cái nhà tắm chưa biết phiên tinh như thế nào" * Sau cùng em xin nhờ Bác phân tích phong thuỷ của ngôi nhà này, cách làm tăng cái tốt, hoá giải cái xấu cho ngôi nhà được tốt nhất có thể, được như vậy em vô cùng đa tạ Bác và kính chúc Bác luôn luôn mạnh khoẻ.
 11. em xin lỗi Bác vì sửa cái hình ảnh tự dưng kích thế nào lại thành gửi 2 bài giống nhau nên chỉ còn cách vào sửa lại thế này thôi mong Bác thông cảm
 12. Em kính chào Bác Hạt Gạo Làng, mấy hôm trước emcó hỏi Bác về cách xác định tâm nhà để phân cung điểm hướng nhưng em vẫn còn lơtơ mơ quá nên hôm này em xin úp ảnh lên, trước là xin Bác chỉ dạy cho mấy câuhỏi của em sau là tư vấn cho em nhà như vậy tốt xấu ra sao, cách hoá giải nhữngcái xấu, chứ bao nhiêu năm nay làm mãi mà không khá lên được . *Em xin cung cấpthông tin như sau: Chủ nhà sinh 1964 - cungĐoài - Đại khuê thuỷ Vợ sinh 1964 - Đại khuêthuỷ Con trai đầu sinh 1985 -Hải trung kim Con trai út sinh 1988 -Đại lâm mộc Hướng nhà chínhNam 195 Độ Như vậy là hướng Ngũ quỷ rồi file:///C:/Users/PHONGN~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif ( Vậy mà từ trước tới giờtheo sách tàu cứ tưởng được Phục vị ) *Đầu tiên emxin hỏi mấy câu hỏi như sau kính mong bác chỉ bảo thật kỹ để em học hỏi thêm ạ. - Theo như trong hình vẽ thì khi xác định tâm nhà ta chỉ cần đo diệntích tâm của cái nhà, hay là phải tính cả phần diện tích phía sau nhà nữa? - Sau khi xác định được tâm nhà từ đó ta phân cung cứ thế kéo rộng hết toàn bộ khu đất để xem các hướng thích hợp và bố trí như bếp, công trình phụ...cho thích hợp đúng không a? -Nhìn từ cổng vào thấy có cái Gò đất trên đó có mấy ngôi mộ, như vậy theo Bác có phải rất xấu phải không? - Ngôi nhà này thì phiên tinh thế nào ạ? em thử phiên tinh cho Bácxem có đúng được ít nào " Từ cổng đi vào trong sân phiên tinh là Ngũ quỷ, toàn bộ ngôi nhà là Tuyệt mệnh, Đằng sau nhà là Phục vị. Tiếp tục phiên tinhriêng với ngôi nhà, ở Hiên nhà là Phục vị, đến phòng chính là Hoạ hại,vào phòng phụ (buồng) là Thiên y. Tiếp tục phiên tinh cho dãy công trình phụ với bếp. Từ cổng là Ngũ quỷ đễn WC là Tuyệt mạng, đến chuồng gia súc thứ nhất là Phục vị, chuồng kế tiếp là hoạ hai, chuồng kế tiếp là Thiên y, kế tiếp tới Bếp là Phúc đức còn hai cái bể với cái nhà tắm chưa biết phiên tinh như thế nào" * Sau cùng em xin nhờ Bác phân tích phong thuỷ của ngôi nhà này, cách làm tăng cái tốt, hoá giải cái xấu cho ngôi nhà được tốt nhất có thể, được nhưvậy em vô cùng đa tạ Bác và kính chúc Bác luôn luôn mạnh khoẻ.
 13. Ồ may cho em quá vừa mới gửi câu hỏi hôm qua đã được Bác trả lời rồi, em xin hỏi thêm 2 câu hỏi nữa là: 1/ Đất ở quê tương đối rộng vậy, khi phân cung điểm hướng ta chỉ cần tính từ tâm nhà phân cung ra rộng ra để làm các công trình khác như nhà Bếp, Vệ sinh, chuồng gia súc, cổng... Hay là ta phải tính tổng diện tích của cả khu đất sau đó lấy tâm khu đất rồi phân cung, điểm hướng? 2/ Khi làm nhà bếp làm riêng không liên quan đến nhà chính, khi đó tính hướng bếp theo cửa bếp hay tính theo vị trí đặt bếp ạ (bếp ga, hoặc bếp lò) Kính mong Bác bớt chút thời gian giải đáp giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Bác rất nhiều.
 14. Kính gửi bác Hạt Gạo Làng em đang tìm hiểu về phong thuỷ có câu hỏi như thế này mong Bác giúp đỡ và đừng chê cười. Câu hỏi như sau: Có một hộ gia đình năm 1990 có làm một căn nhà nhỏ 1 gian, đến năm 1993 họ làm tiếp căn nhà lớn 3 gian nối tiếp với căn nhà nhỏ 1 gian và thành một ngôi nhà 3 gian với 1 buồng. Em đang băn khoăn về cách xác định tâm trong trường hợp này là chỉ xác định tâm đối với diện tích căn nhà chính, hay phải xác định tâm của cả hai cộng lại. Rất mong được sự hồi đáp của Bác. Em xin chân thành cảm ơn. Em xin vẽ hình minh hoạ đại khái như sau, 2 cái dấu là tường ngăn nhưng em không vẽ được trên này nên chỉ vẽ sơ qua như vậy rất mong bác thông cảm. ___________________________________ | | Nhà | làm trước | | | |_________|____ Nhà làm sau__________|
 15. Tôi cũng thỉnh thoảng bị như vậy thường là những lúc cơ thể rất mệt, có khi còn bị đè nhiều lần ấy chứ. Tức là khi mình tỉnh rồi khi bắt đầu chợp mắt lại bị lại. Kinh nghiệm của tôi là khi bắt đầu bị thì có nằm im không nên cố cử động ( vì càng cử động cảm giác bị đè càng nặng thêm) mà cố gắng hít thở thật sâu sau vài nhịp hít thở sâu như vậy cố gắng bật dậy thật mạnh là hết. Sau đó đi lấy một con dao gối xuống gối, hoặc thêm một con dao nữa gối ở chân giường. Rồi tiếp tục đi ngủ. Đó là kinh nghiệm của tôi sau nhiều lần bị bóng đè và làm như vậy thì ngủ ngon lành. Thực ra để con dao dưới gối ngủ tại sao lại hết tôi cũng không lý giải được, đó là kinh nghiệm của một số người thế hệ trước để lại. Để lý giải điều này chắc chỉ có những người am sâu về phong thủy mới giải thích được.