• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

HuyKhang

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  24
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by HuyKhang

 1. Chào các chú, các bác, Cháu đã post bài trong mục của chú HGL, nhưng chắc chú bận quá nên cháu xin phép lập topic ở đây, nhờ các bác xem giúp. Đầu năm sau gia đình dự định xây nhà, cháu nam sinh 1983, theo tìm hiểu là thuộc Tây mệnh, xin hỏi chú là năm sau có thể đứng cúng xây nhà được ko? Nhà xây riêng cho vợ chồng. Cháu có kèm bản vẽ nhà dự định xây, nhờ các chú xem giúp phong thủy có chỗ nào cần phải sửa ko? Nhà hướng Tây Bắc 326 độ. Cho cháu hỏi thêm là phòng thờ đặt chung với sinh hoạt chung được ko? (ví dụ thỉnh thoảng tổ chức ăn uống vui chơi trên sân thượng) Hay phải đặt riêng để có tính trang nghiêm? Xin cám ơn chú!
 2. Kính mong chú Hạt Gạo Làng xem giúp, cám ơn chú!
 3. Cháu up mà sao nó ko hiện lên, cháu up lại ảnh!
 4. Chào chú Hạt Gạo Làng, Đầu năm sau gia đình cháu dự định xây nhà, cháu nam sinh 1983, theo tìm hiểu là thuộc Tây mệnh, xin hỏi chú là năm sau có thể đứng tên xây nhà được ko? Nhà xây riêng cho vợ chồng. Cháu có kèm bản vẽ nhà dự định xây, nhờ chú xem giúp phong thủy có chỗ nào cần phải sửa ko? Nhà hướng Tây Bắc 326 độ. Chú cho cháu hỏi là phòng thờ đặt chung với sinh hoạt chung được ko? (ví dụ thỉnh thoảng tổ chức ăn uống vui chơi trên sân thượng) Hay phải đặt riêng để có tính trang nghiêm? Xin cám ơn chú! "]My link[/url]
 5. Chào chị ntpt, Em xin đăng ký tham gia theo điều kiện topic của chị! Nhờ chị xem xét đồng ý! Dưới đây là thông tin cá nhân của e và vợ ạ. 1- Thanh Huy - sinh 26/03/1983, bác haithienha đã luận giúp sinh giờ Thân: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Thanh+Huy&ldate=10,12,03,26,9&year=2013&gender=m&view=screen&size=2 Hỏi lại mẹ thì bảo sinh lúc 16h10 phút, cũng là giờ Thân, nhưng em lấy lại lá số theo giờ DL thì thấy có sự khác với lá số lấy theo ÂL, chị xem giúp lấy theo giờ nào mới đúng nhé! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Thanh+Huy&date=1983,3,26,16,10&year=2013&gender=m&view=screen&size=2 2- Phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân: + Người cao khoảng 1m70, rất gầy 52kg, ăn nhiều nhưng từ nhỏ đến nay vẫn vậy. + Mắt hơi nhỏ, mũi cao kín, môi hơi dầy, da hơi ngâm, không đen. + Ngày nhỏ bị bệnh về hô hấp và bị thủy đậu, để lại 1,2 vết sẹo nhỏ trên mặt. + Cuộc đời không có biến cố gì lớn, tuổi trẻ bồng bột ham chơi banh bóng. + Tốt nghiệp PTTH năm 2002 - sau học kỹ thuật về vi tính, điện thoại nhưng cũng bỏ. + Năm 2007 học lái xe để phụ mẹ công việc kinh doanh. + Mẹ sinh năm 1960, em trai sinh 1985, không nhớ tuổi ba nhưng ba mất vào năm học lớp 6. + Mẹ làm ăn kinh doanh tương đối khá, nhưng đến năm 2008 đang xây nhà thì vỡ nợ, em bắt tay vào phụ mẹ và quản lí kinh doanh. + Năm 2010 cưới vợ, lá số của vợ : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=H%E1%BA%A1+Uy%C3%AAn&date=1986,9,26,18,45&year=2013&gender=f&view=screen&size=2 + Năm 2011 có con trai, lá số của con trai: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ph%C3%BAc+Khang&date=2011,6,27,6,50&year=2013&gender=m&view=screen&size=2 + Năm 2010 có mẹ có nguy cơ mất nhà, nhưng vẫn còn may mắn được sự trợ giúp giữ được nhà và công việc vẫn tiếp tục. + Nhưng đến nay công việc chỉ tạm gọi là qua cuộc biến cố, xoay đều, chứ vẫn lẫng quẫng ạ! 3- Cung cấp hình ảnh : gửi qua mail 4- Khi được dự đoán dù đúng hay sai đều phải quay trở lại nghiệm lý: em tuân theo qui định 5- Mỗi topic nằm trong chương trình nghiên cứu chỉ mở 1 lần: em tuân theo qui định 6- Không yêu cầu giải toàn bộ lá số : em tuân theo qui định Nhờ chị xem giúp lá số của em lấy theo giờ AL hay DL thì mới chính xác? Đã nhờ bác haithienha xem cho trong năm nay nhưng em vẫn mong được chị nghiên cứu lá số, xem có sự khác nhau giữa giờ AL và DL như thế nào về công việc và vận hạn năm nay của hai vợ chồng không ? Và số của em thì lấy theo giờ nào mới khớp với lá số của vợ! Cám ơn chị rất nhiều!
 6. Năm nay đúng là trong nhà có nhiều chuyện lẫng quẫng như chị ntpt nói. Mẹ thì bệnh phải mổ, kéo theo ko làm việc. 2 vc chiến tranh lạnh gần 1 tháng nay, và vợ vừa đòi ly hôn. Bảo là bình thường thì đi chơi suốt ngày, ko quan tâm, lo lắng vợ con, đến lúc có chuyện thì vác bộ mặt buồn thảm, tội nghiệp để kêu giúp, quá nhiều lần như vậy rồi, ko chịu nổi nữa. Thật là chán, nhờ chị xem giúp vận hạn trong lá số năm nay có hạn nào đổ vỡ hôn nhân, vc chia ly ko chị? Cám ơn chị nhiều
 7. Chào bác haithienha, cháu được người thân giới thiệu diễn đàn, nay vào mục tử vi nhờ bác xem giúp! Nam - sinh 26/03/1983, mẹ không nhớ giờ sinh chỉ nói nhớ sinh buổi chiều. Cháu lấy trước lá số lúc 2h chiều: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Huy+Khang&date=1983,3,26,14,0&year=2013&gender=m&view=screen&size=2 Mô tả về hình dáng, cuộc sống của cháu: + Người cao khoảng 1m70, rất gầy 52kg, ăn nhiều nhưng từ nhỏ đến nay vẫn vậy. + Mắt hơi nhỏ, mũi cao kín, môi hơi dầy, da hơi ngâm, không đen. + Cuộc đời không có biến cố gì lớn, tuổi trẻ bồng bột ham chơi banh bóng. + Mẹ sinh năm 1960, em trai sinh 1985, không nhớ tuổi ba nhưng ba mất vào năm học lớp 6. + Mẹ làm ăn kinh doanh tương đối khá, nhưng đến năm 2008 đang xây nhà thì vỡ nợ, cháu bắt tay vào phụ mẹ và quản lí kinh doanh. + Năm 2010 cưới vợ, 2011 có con trai.... + Năm 2010 có mẹ có nguy cơ mất nhà, nhưng vẫn còn may mắn được sự trợ giúp giữ được nhà và công việc vẫn tiếp tục. + Nhưng đến nay công việc chỉ tạm gọi là qua cuộc biến cố, xoay đều, chứ vẫn lẫng quẫng ạ! Cháu không biết nhiêu đây đã có thể xác định được chưa! Cháu rất mong được có duyên nhờ bác xác định giúp giờ sinh! Cám ơn bác haithienha và các anh chị!
 8. Kính bác haithienha, Trong những điều bác luận cho cháu, từ đó đến nay cháu đã bị mất việc khoảng hơn 2 tháng nay. Do mẹ phải mổ nằm viện nên ko thể kinh doanh, kéo theo là ko có việc làm, còn bị người ta gây gỗ và có xô xát qua lại nhưng ko to tát lắm. Vì mất việc nên cháu cũng ko chạy xe vào tháng 06 AL như bác khuyên, tiền bạc cũng hao hụt rất nhiều. Cháu lên báo lại với bác vài điều, kính nhờ bác xem giúp cháu từ đây đến cuối năm có gặp hạn nào xảy ra nữa hay ko? Hay công việc, tiền bạc có gì tiến triển? Qua năm mới có đỡ hơn ko bác? Cám ơn bác nhiều!
 9. Các vấn đề cần hỏi trong năm nay trước mắt là thấy trong nhà có nhiều chuyện buồn rồi....công việc cũng bị tạm ngưng do mẹ nằm viện. Tang bên vợ có thể xem được trong lá số của em hả chị? Một điều nữa muốn hỏi chị, số vợ chồng em có thể khá giả được ko , chứ hiện tại bế tắc quá, mà đang lo sợ năm nay nữa..hỏi bác haithienha về mấy cái xuân xanh thì cũng chưa được biết. Do ba em mất vì bị tai nạn giao thông, hôm qua vào trang nào lấy đại giải lá số xem e cũng bị mất vì tai nạn giao thông nên sợ quá...vào đây nhờ chị xem lại giúp em. Cám ơn chị nhiều.
 10. Cám ơn chị đã xem giúp, nhưng e ko hiểu lắm, ở trên chị hỏi em là sao ngày sinh âm và dương giống nhau. Em xem lại thì , nếu em sinh lúc 16h10 chiều ngày 26 tháng 3 năm 1983 thì ngày âm lịch phải là giờ thân ngày 12 tháng 02 năm Quý Tỵ đấy chị. Chị đưa lại link ở trên mà chị nghĩ là số của em là lá số e đã lấy sai rồi đấy chị. Mấy điều chị xem e cũng đang e ngại, mẹ em vừa mổ u lành ở ổ bụng, vẫn còn đang nằm theo dõi ở bệnh viện, nghe chị phán xong cũng rất lo sợ...năm nay là năm j ko biết. Chị vậy chị xem giúp e dễ có tang đó là nam hay nữ, lớn tuổi hay trung tuổi chị. Vì gia đình em cũng còn người già nữa. Chân thành cám ơn chị
 11. Xin lỗi chị, lấy nhầm ngày, em lấy lại đây lá số theo giờ Thân: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Huy+Khang&ldate=10,12,02,12,9&year=2013&gender=m&view=screen&size=2 Đúng là cũng hơi bị vợ lấn lướt, nhưng nói cũng đúng nên cũng nghe chị, nhưng trong người ko có bệnh về tiết niệu. Nên là chị thấy lá nào đúng thì xem thêm giúp em vận hạn và công việc năm nay thế nào? Và trong lá số của em thì có xem được bệnh của mẹ em hay ko ? Cám ơn chị nhiều!
 12. Chào chị ntpt, Em xin đăng ký vào topic nghiên cứu của chị, đây là link topic của em: http://diendan.lyhoc...ec-va-gia-dinh/ Hình ảnh đã gửi qua mail. Cám ơn chị rất nhiều!
 13. Ặc..Ặc...nghe bác nói thế cháu thấy đỡ phần nào bác, vì cũng có con cái rồi nên cũng lo, vì xung quanh nhà cũng có nhiều người bất đắc kì tử bác ạ. Mà bác haithienha ơi, bác xem giúp cháu....vì như bác nói là cháu chưa có cái nhà...là nhà tự xây hay sao bác, hay là hưởng của ông bà? Vì hiện tại cháu được lãnh 1 cái từ đường bên nội, 1 cái của mẹ (đang thế chấp cho bank chắc khỏi tính). Vậy là có tính có nhà không bác? Cháu cám ơn bác!
 14. Mong bác haithienha xem giúp cháu!
 15. Cháu cám ơn bác haithienha, ở nhà còn 1 tài nhưng vì nhiều lý do nên cháu thường chạy xe, biết có tránh được không, cháu sẽ cẩn thận hết sức và nhớ lời bác khuyên. Chỉ sợ tránh được nạn này thì lại gặp nạn khác, không cãi được cái số. Vậy cháu mạn phép hỏi bác, bác xem giúp cháu được bao nhiêu cái xuân xanh vậy bác, phía trên hỏi thấy bác không nói đến nên rất sợ, nếu biết thì chuẩn bị tinh thần bác ạ!
 16. Bác ơi, đọc các dòng bác xem giúp cháu cảm thấy thật sự bế tắc, trong lòng lo sợ có sự chẳng lành ảnh hưởng đến tính mạng vậy? Số cháu có...như ba cháu không vậy bác (ba cháu mất năm cháu 11 tuổi)? Công việc của cháu làm cho mẹ và cả việc lái xe (xe tải của gia đình kinh doanh), nên cháu đang lo sợ việc này..không biết có ảnh hưởng gì đến tù tội không? Cháu thực sự rất lo lắng. Bác xem giúp cháu nên cẩn thận vào tháng nào vậy bác? Nhà cháu từ lúc xây năm 2008, có ít nhất 2 lần bị trộm ghé thăm rồi...không lẽ năm nay bị nữa? Sao mà số cháu không thể ngóc đầu lên được, bác xem giúp cháu khi nào mới thoát nạn này với bác! Cháu cám ơn bác nhiều!
 17. Lu bu với công việc, lâu quá không vào diễn đàn, topic đã trôi tận mấy trang, cháu up mong bác haithienha giành chút thời gian rảnh xem giúp cháu với bác, tiền bạc, công việc thật sự rất khó khăn, chưa tìm được lối ra. Mong bác xem giúp cháu năm nay công việc thế nào? Cháu post lại lá số bác đã xác định giờ sinh: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Huy+Khang&ldate=10,12,02,12,9&year=2013&gender=m&view=screen&size=2
 18. Chào bác haithienha, Cháu có hỏi gì sai mong bác bỏ qua cho cháu nhé bác, xưa giờ cháu không xem tử vi nên làm bác phiền lòng. Cháu luôn vào xem các bài của bác luận để xem mình có các sao đấy không nhưng có thấy có hay không thì cũng ko thể nào biết được. Rất mong được bác xem giúp cháu công việc trong năm nay như thế nào? Cám ơn bác nhiều!
 19. Kính nhờ bác haithienha xem tiếp giúp cháu!
 20. Mong bác thông cảm, vì chỗ giọt máu rơi bên đường năm trước không có, bác hỏi đúng? nên cháu cứ tưởng bác đang xác định lại cho cháu. Vậy nhờ bác xem tiếp giúp cháu !!!Cháu ngố quá
 21. Chào bác haithienha, Cháu có vợ năm 2010, năm 2011 có con trai, nay gần 2 tuổi thưa bác. Năm rồi 2 vc cũng chỉ cãi nhau những chuyện lặt vặt, không có giọt máu rơi bên đường. Nhưng cháu có mất 1 con cách đây vài năm, vậy có đúng với giờ sinh của cháu không bác? Cháu cám ơn bác!
 22. Cháu chào bác haithienha, Cháu post lại lá số vào giờ Thân: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Huy+Khang&ldate=10,12,02,12,9&year=2013&gender=m&view=screen&size=2 Nhờ bác xem giúp cháu công việc năm nay như thế nào, có tiến triển lên được kô ạ? Nếu vẫn chưa thì bác xem giúp cháu hậu vận cháu có thể thoát được vòng lẫng quẫng như hiện tại không vậy bác, nhiều việc quá sức chỉ mong trời thương, hối hận về những sai lầm trong quá khứ bác ạ! Cháu cám ơn bác nhiều lắm!
 23. Cháu cám ơn bác haithienha, không ngờ cháu được bác xem cho nhanh vậy! Cháu cũng không nhớ rõ lúc nhỏ nhưng hiện tại người hay bị ho về đêm, vậy chắc đúng là hô hấp rồi bác ơi. Trên mặt cháu có 2,3 vết sẹo nhỏ do hồi nhỏ bị bệnh thủy đậu, mặt có một bên rỗ ít ạ! Mong bác xem giúp cháu! Cháu cám ơn bác!