• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

DoccocauthangII

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  27
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by DoccocauthangII

 1. Hà Lan - Đan Mạch Quẻ: Sinh Tiểu Cát Giờ: Thương Vô Vong 3 Mộc khắc Thổ Hà Lan Đan Mạch Kim nên sẽ được Thổ sinh Kết luận: tỉ số hòa 0-0 hoặc 1-1 có khi Đan Mạch lại thắng.
 2. Trận Đức(trắng) - Úc (vàng) Quẻ: Sinh Tốc Hỷ Giờ: Thương Xích Khẩu Luận quẻ: Mặc dù Úc dưỡng Đức nhưng quẻ này có 2 Mộc (Sinh,Thương) khiến cho Đức bị tổn sức, cùng với Kim(xích khẩu) cũng góp phần làm Kim tổn. Mặt khác, Úc (Thổ) bị 2 Mộc khắc , được Tốc Hỷ dưỡng, còn Tốc Hỷ thì khắc Đức. Trận này Đức vô cùng chật vật. Tỉ số cỏ thể là 1-1, may mắn thì Đức thắng 1 quả do quẻ chủ Sinh Tốc Hỷ là quẻ tốt. Kết luận: Tỉ số hòa 1-1 hoặc Đức thắng 1-0.
 3. CuTi_Micky đón chơi: Trận Đức - Úc Đức thắng Úc , 1-0 hay 1-1, theo nghĩ 2 cái đều có thể xảy raxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 4. Có vẻ như Thổ được Hỏa dưỡng nên vượng nhiều, Thổ sinh Kim nên Ghana thắng. :( . Luận sai quẻ rồi.
 5. Em mới biết thôi Quẻ:(ỗ Đại An Serbia thắng Tỉ số: Sinh Tốc Hỷ Serbia- Grana 2-0 Hì Hì lấy nhắm Níck của anh Hai
 6. Serbia(đỏ) - Ghana(trắng) Quẻ: Thương - Vô Vong Giờ : Đỗ - Đại An -Luận quẻ: Thương(Mộc) + Đỗ(Hỏa) tất cả dưỡng Serbia. Bản thân Serbia khắc Ghana(Kim). Nhưng 2 Thổ của VVong và Đại An sẽ là tấm lá chắn thép cho Kim Ghana. -Dự đoán: Serbia tấn công rất đẹp, Ghana phòng thủ rất tốt. -Tỉ số: Serbia thắng 1-0 hoặc 2-1
 7. Algeria - Slovenia Mỗi đội đều có 2 màu áo là trắng & xanh lá cây. Nên đầu tiên DCCT đặt câu hỏi màu áo của Algeria. Quẻ Khai Tốc Hỷ => ko ứng. Lấy quẻ kế Hưu XK. Nên đoán Algeria mặc áo trắng. Vậy Slov mặc áo xanh cây. Rút quẻ để đoán thắng thua Sinh (Mộc) - Tiểu Cát (Mộc). Vậy tất cả là có 3 Mộc còn Algeria mặc áo (Kim). Do đó mặc dù Kim khắc Mộc nhưng Mộc rất vượng nên Kim sẽ bất lợi nhiều. Lấy quẻ tỉ số: Thương Vô Vong 3-0 nhưng Kim cũng có phần khắc Mộc nên mặc dù tỉ số có thể 3-0 nhưng DCCT đoán tỉ số sẽ dùng lại ở 2-0 Slovenia thắng. Nếu may mắn thì có thể được 3-0. Kết luận: Slovenia thắng Algeria tỉ số 2-0 hoặc 3-0 Tái bút: theo quẻ Sinh - Tiểu Cát (2 Mộc), nếu DCCT có đoán sai màu áo thì đội nào mặc áo màu xanh cây sẽ là đội thắng.
 8. Thân chào mọi người, từ khi Euro 2008 đến WorldCup này đã được 2 năm nghỉ ngơi luyện công, nay DCCT lại ham vui tái xuất giang hồ, nhất là những dịp bóng đá sôi động như thế này. Bản thân cũng rất muốn tham gia chia sẻ những trải nghiệm về ứng dụng LVDT vào dự đoán bóng đá mà mình yêu thích. Hơn thế nữa là cũng muốn nhận phần thưởng của sư phụ Thiên Sứ. Hehe... :( Thôi, ko dài dòng nữa, ra 1 quẻ khởi động nóng hỏi cho trận cầu: HÀN QUỐC(đỏ) - HY LẠP(trắng) Quẻ: Cảnh -> Vô Vong Giờ : Hưu <- Xích Khẩu Dự đoán: Theo quẻ này DCCT nghĩ rằng đội HQ sẽ chơi hay hơn tuy nhiên kết quả sẽ là 0-0 hoặc may mắn lắm thì HQ ghi được 1 bàn thắng khá muộn, có thể là cuối hiệp 1 hoặc cuối hiệp 2. KQ: 0-0 (65%) ; 1-0 (35%)
 9. Nếu đúng theo như anh BW về yếu tố phụ này thì đội Nga sẽ thắng TBN về sút penalty. Chúc mừng tuyển Nga.
 10. Nga-TBN Nga (áo đỏ - quần đỏ). TBN (áo vàng - quần đen) Quẻ: Khai Lưu Niên Giờ đấu : Khai Tiểu Cát. Dự đoán tỷ số kết thúc 1-1. Phân định penalty. Kết quả phụ thuộc vào màu áo quần thủ môn đối kháng với cầu thủ thực hiện sút luân lưu. DCCT thì không biết thủ môn mỗi đội mặc quần áo màu gì. Nên không dám quyết định.
 11. Trận Đức - TNK: Quẻ Khai Đại An =>Thẻ trận gần như cân bằng nhưng kết quả có lợi cho Đức. Chênh lệch 1 bàn thắng. Tỉ số có thể là 1-0.
 12. Đêm qua DCCTII được 1 đêm rãnh rỗi sau mấy ngày vất vả làm cho khách hàng nên đã trăn trở gieo 1 quẻ định mệnh xem đội nào trong 4 đội Đức, TNK, Nga, TBN vô địch euro 2008 => được quẻ Cảnh Lưu Niên. Với phương luận của mình DCCT chiếu định mệnh quẻ này vào màu áo + quần 4 đội thì mách bảo rằng Đức-Nga (áo:Kim; quần Thủy) năm nay sẽ vượt qua TBN(áo Hỏa, quần Thủy), TNK(áo quần Hỏa). Phân vân mãi với Đức - Nga ko thể luận được ai hơn ai, đành dùng quẻ Tử Tốc Hỷ lập ma trận thì được đội Nga có trọng số cao hơn Đức nên phán cho Nga thắng. Có lẽ các bác cũng hơi thắc mắc tại sao hôm nay DCCT lại dùng thêm màu quần để luận. Lý do cũng bởi trận hôm trước TBN-Ý thì DC thấy màu quần có giá trị trong việc tính trọng số. Cái giá cho sự sai lầm trận TBN-Ý.
 13. Trận này, Docco đã tính lại toàn thế trận rồi. Kết quả Ý thắng với cách biệt tối thiểu 2 bàn. Số bàn thắng mà Ý ghi được là từ 2 quả đến 4 quả. Còn TBN thì tối đa là 1 quả nhưng hiếm được
 14. Chết rồi, trận này chắc tiêu. Ý mặc áo trắng chứ không phải áo xanh như anh em mình đã phỏng đoán.
 15. Lúc chiều nghe anh LacTuong phán tỉ số là TBN thắng nhưng giờ lại thêm 1 quẻ lội ngược dòng ngoạn mục của Ý vậy anh! Anh có thể đứng chính và giải thích cho mọi người cùng hiểu được không?Mấy hôm nay không biết có việc gì ảnh hưởng đến sức khỏe của DCCTII nữa mà bây giờ Docco không đủ sức để ngồi phân tích trận này chi tiết. Câu hỏi: Diễn biến trận đấu TBN-Ý diễn ra ntn? Quẻ: Vô Vong - Thương Màu áo: Đỏ - Xanh Giờ đấu: Đại An - Đỗ Lời phán: trận đấu mà tuyển Ý gặp nhiều bất ngờ không tưởng(thi đấu thiếu người do thẻ đỏ,...) khiến cho tuyển Ý rơi vào thế bế tắc, chỉ biết ôm nguyên 1 thế trận thủ từ lúc gặp biến cố cho đến hết trận và bị TBN ghi bàn thắng như mưa. Kết quả chênh lệch từ 2 bàn trở lên nghiêng về TBN. Tỉ số trận có nhiều yếu tố bất ngờ 0-3 hoặc 1-3 nghiêng về TBN (cũng không loại trừ khả năng đá luân lưu).
 16. Bạn Dim ah, Docco đã tính: c. (1)Thổ(1) bị (2)Mộc(0,5) khắc => nửa sức của (2)Mộc là (0,25) tác động trực tiếp làm tiêu hao (0,25) sức của (1)Thổ(1) nên (1)Thổ chỉ còn (0,75). Ở đây Docco không nói đến việc (2)Mộc bị mất nửa sức do trong trường hợp này là (2)Mộc khắc, nếu như (2)Mộc bị mất nửa sức thì lại giống hoàn toàn với trường hợp lưỡng Mộc song tranh gây lưỡng khuyết. Do đó (2)Mộc không mất nửa sức là vậy.
 17. Chào Dim, trong sơ đồ của Vo_Danh_Khach tức bây giờ là DoccocauthangII thì xanh lá cây Mộc ở trên là thuộc quẻ, xanh lá cây Mộc ở dưới là giờ đấu chứ không phải màu áo. Màu áo nằm ở chính giữa.
 18. Mình sửa lại nội dung ở chỗ màu đỏ. Gửi bạn MC, bạn đã có thắc mắc về cách tính điểm của Docco. Bây giờ Docco gửi lại bài tính điểm cho trận Hà Lan - Nga để giải thích cho bạn rõ. Khu vực I: a. Ưu tiên xét trước (1)Thổ: chủ thể HL tác dụng với (1)Thổ là lưỡng nên xét sau cùng. b. Xét (2)Mộc bị Nga khắc => (2)Mộc bị mất hết (0,5) do tổng trọng lực của Nga là (1) thì theo Docco nghĩ có tác động trực tiếp chỉ có nửa sức của Nga đánh vào nên nửa sức Nga (0,5) làm tiêu hao phía (2)Mộc => (2)Mộc còn(0,5) c. (1)Thổ(1) bị (2)Mộc(0,5) khắc => nửa sức của (2)Mộc là (0,25) tác động trực tiếp làm tiêu hao (0,25) sức của (1)Thổ(1) nên (1)Thổ chỉ còn (0,75) d. (1)Thổ , (2)Mộc tỏa hết tác động đến 2 chủ thể HL-Nga: (1)Thổ(0,75) lưỡng Thổ cùng chiều HL nên cộng hưởng => (1)Thổ(0,75) dùng nửa sức (0,375) để cho HL, nửa sức (0,375) còn lại dưỡng Nga(1) => HL(1,375) ; Nga(1,375) (2)Mộc(0,5) khắc HL(1,375) => (2)Mộc tiêu hao hết toàn bộ (0,5) sức của mình để khắc HL(1,375) => HL còn (0,875). Theo chủ quan suy luận của Docco thì cuối cùng môi trường sẽ luôn tiêu hao hết toàn bộ sức trở về số 0. Khu vực II: a. Ưu tiên xét trước (3)Thổ: chủ thể HL tác dụng với (1)Thổ là lưỡng nên xét sau cùng. b. Xét (4)Mộc bị Nga khắc => (4)Mộc bị mất hết (0,688) do tổng trọng lực của Nga là (1,375) thì theo Docco nghĩ có tác động trực tiếp chỉ có nửa sức của Nga đánh vào nên nửa sức Nga (0,688) làm tiêu hao phía (4)Mộc => (4)Mộc còn(0,312) c. (3)Thổ(1) bị (4)Mộc(0,312) khắc => nửa sức của (4)Mộc là (0,156) tác động trực tiếp làm tiêu hao (0,156) sức của (3)Thổ(1) nên (3)Thổ chỉ còn (0,844) d. (3)Thổ , (4)Mộc tỏa hết tác động đến 2 chủ thể HL-Nga: (3)Thổ(0,844) lưỡng Thổ cùng chiều HL nên cộng hưởng => (4)Thổ(0,844) dùng nửa sức (0,422) để cho HL(0,875) ,nửa sức (0,422) còn lại dưỡng Nga(1,375) => HL(1,297) ; Nga(1,797) (4)Mộc(0,312) khắc HL(1,297) => (4)Mộc tiêu hao hết toàn bộ (0,312) sức của mình để khắc HL(1,297) => HL còn (0,985). Theo chủ quan suy luận của Docco thì cuối cùng môi trường sẽ luôn tiêu hao hết toàn bộ sức trở về số 0. HL - Nga đối lập: HL(0,985) dưỡng Nga(1,797) => HL(0,985) dùng nửa sức là (0,487) để dưỡng cho Nga(1,797) => HL còn (0,487) ; Nga được (2,284) Kết quả trọng số là: HL(0,487) ; Nga (2,284)
 19. Lúc chiều do sư phụ Thiên Sứ hói đệ tử DoccocauthangII bóc quẻ ra xem đội nào thắng mà lúc đó là gần 7 giờ, DococauthangII phải vội đi đá bóng với bạn nên chưa ra được trọng số ở đoạn cuối cùng thấy chênh lệch quá rõ nghiêng về phía Nga nên vội chạy qua báo với Sư Phụ thế là thiếu mất 2 phép tính , và bây giờ trên tờ nháp tôi xem lại thì phát hiện ra 1 sai lầm ngớ ngẩn ở đoạn cuối cùng mà tôi đã tính nhầm. Tôi xin thông báo lại là trọng số chính xác mà của 2 đội như sau. Hà Lan (0,375) còn Nga (2,125) để các bác tham khảo. Mà nếu đúng với trọng số này thì lại 1 lần nữa đã khẳng định công thức của tôi gần chính xác. Giải thích: Hà Lan (0,375)<(0,5)<1 nên dường như không ghi bàn. 2<Nga (2,125)<3 =>Nga ghi 2 bàn. Khớp hoàn toàn với kết quả chung cuộc cuối cùng là 0-2 (ở hiệp phụ). Hôm trước tôi cũng dùng trọng số để đoán tỉ số của trận Croatia-TNK thì cũng đoán theo trọng số và đúng với kết quả chung cuộc cuối cùng, đó là 1-3. Nghĩ lại thật sự quá bất ngờ với công thức của mình. Tính chính xác(đến hơn 90%) kết quả chung cuộc. Sáng nay tôi sẽ gửi bài toán của mình lên LVĐT. Bây giờ phải đi ngủ đã. :) :unsure: Chúc các bác 1 đêm ngon giấc.
 20. :) :unsure: :P Hà Lan đã ghi bàn gở hòa nhờ công của Van Nisteroy (số 9 hành Kim) khắc tinh của Mộc(thủ môn Nga). Trong khi đó Vo_Danh lại nghĩ khác là Hỏa sẽ khắc Kim.
 21. Hà Lan vừa có sự thay đổi người đầu tiên trong hiệp 2, Vanpersie số 7 (thuộc hành Hỏa). Hỏa khắc Kim (tuyển Nga). Còn Mộc(thủ môn Nga) sinh Hỏa. Hàng công của Hà Lan còn có số 17 (1:Thủy ; 7:Hỏa). Thủy dưỡng Mộc(thủ môn) đồng thời cũng có Mộc(thủ môn) dưỡng Hỏa(trong số 17) nên cầu thủ này cũng có cơ hội ghi bàn tuy nhiên không cao hơn số 7 Vanpersie.
 22. Bài phân tích ở trên Vo_Danh_Khach có thông báo 1 câu đầu:"Cách luận của Vo_Danh_Khach cũng dựa trên cách tính điểm định lượng như bài gửi trận Croatia-TNK." nhưng Vo_Danh_Khach đã quên mất là nói về điểm định lượng mà Vo_Danh đã tính toán trên nháp. Vậy Vo_Danh bổ sung là tỉ lệ điểm định lượng của Hà Lan - Nga là (0,75) - (1,75). Nên Vo_Danh đã phán ở trên "Tỉ số 2-1 sẽ dễ ra hơn" lý do là vậy. Nhưng Vo_Danh đứng chính lại là ở trên Vo_Danh đã để nhằm thứ tự của tỉ số. Đứng chính tỉ số là "1-2 thay vì 2-1". Và theo diễn biến tổng kết hiệp 1 thì Hà Lan đá chậm chạp như "Người Đá" vậy. Còn Nga thì quả thật chơi không hiểu sao mà hậu vệ thật lủng củng khi toàn để 1 vài cầu thủ Hà Lan tiếp cận sát thủ môn mình trong khi đó hậu vệ của Nga rất đông đứng ở vòng ngoài, nhưng hoàn toàn không thể nào phá nổi cây cột Mộc cuối cùng của tuyển Nga. Bên cạnh đó lối đá của Nga cũng thực dụng ở chỗ hôm nay tuyển Nga sút 2 quả từ xa như đại bác khiến cho thủ môn Vandersa hàng đầu thế giới phải vất vả lắm mới cản phá nổi.
 23. Mới vào, Vo_Danh_Khach đã thấy thủ môn của tuyển Nga mặc áo màu xanh cây (Mộc) => đây có phải là 1 phần Mộc trong 2 Mộc mà Vo_Danh_Khach đã nói. Còn Hà Lan đã chơi thật sự chậm rãi, chắc chắn chứ không vội vã như 3 trận trước đã thấy ở Hà Lan. Phải chăng là do hiệu quả của 3 Thổ kết tinh thành Đá. Đã hóa đá rồi thì cái gì cũng chậm chạp mà chắc chắn. Vậy theo Vo_Danh đoán tiếp là chính vì sự chậm mà chắn này của Hà Lan đã vô tình giết chết Hà Lan 1 cách bất ngờ, không thể trở tay kịp vào những phút cuối.
 24. Câu hỏi: Trận Hà Lan-Nga diễn ra ntn? Cách luận của Vo_Danh_Khach cũng dựa trên cách tính điểm định lượng như bài gửi trận Croatia-TNK. Nhưng trước tiên Vo_Danh_Khach có 1 vài vấn đề cần đánh giá tổng quan trước: 1. Nhìn vào đồ hình này thì khu vực 1 hoàn toàn đối xứng khu vực 2. 2. 3 đối tượng phía trái đồ hình là 3 Thổ, tất cả lưỡng Thổ hợp bích => đánh giá rằng Hà Lan rất chắc chắn ví như "Đất" lâu năm tích tụ kết tinh thành "Đá". 3. 3 đối tượng phía phải đồ hình gồm 2 Mộc quây quần bao lấy chủ thể Nga(Kim), bất lợi lớn cho 2 Mộc này là bị chính chủ thể nó khắc => theo phương biện luận của Vo_Danh_Khach thì cho rằng đội Nga bản thân mình lại khá lủng củng trong lối chơi của mình, tuy nhiên các bác hãy xem lại chính sự xuất hiện không đúng lúc đầy bất lợi khó hiểu này lại là ngòi nổ cho sự khắc chế cho "Đá"(3 Thổ) phía Hà Lan. Nên Vo_Danh_Khach nhìn nhận việc xuất hiện 2 Mộc gây lủng củng nội bộ này là hoàn toàn có chủ ý của chủ thể Nga (Kim) này, cũng là đấu pháp tài ba của huấn luyện viên tuyển Nga (người Hà Lan) thông minh, hiểu rõ thực lực của tuyển Hà Lan quê hương mình, nên ông đã âm thầm bố trí 2 Mộc này nhầm mục đích khắc chế một Hà Lan đã thành tinh "Đá" như thế này. 2 Mộc mà thầy trò Huấn luyện viên Nga bị khắc bởi chủ thể theo Vo_Danh nghĩ ở đây chính là lối chơi thực dụng của tuyển Nga, mà sự thực dụng ở đây không phải là cách đá bạo lực vì Mộc biết Thổ đã hóa Đá nên Mộc âm thầm mọc rễ từ lâu vào trong Thổ khiến cho Thổ mất dần sức mạnh mà không biết chỉ đợi đến thời cơ là tất cả rễ của Mộc phá vỡ hoàn toàn Thổ khiến Thổ trở tay không kịp. Tiếp theo, ta hãy nhìn nhận lại mặc dù Mộc làm đúng mục đích và chủ ý của nó nhưng ta cũng hiểu chủ thể của nó cũng không thể đáp ứng được đúng sức mạnh đầy uy lực của 2 Mộc (chủ thể khắc 2 Mộc), Vo_Danh nghĩ đây là do thực lực của Nga đã hạn chế cách thi đấu của mình khiến cho chiến thuật tài ba của HLV Nga (2 Mộc) không thể phát huy tối đa sức mạnh thực thụ. 4. Cuối cùng, thần may mắn lại hoàn toàn mỉm cười với tuyển Nga khi cả 2 môi trường Nga tức 2 ông thần may mắn của Hà Lan cũng đã rời bỏ Hà Lan để đến thăm Nga(chắc là do lâu rồi, 2 ông đã có dự định đến tham quan Maxcova nên bây giờ tiện thể đến thăm luôn!) :) :unsure: :P ... còn về phía tuyển Hà Lan cũng vậy cũng trực tiếp dưỡng cho tuyển Nga... hẳn cầu thủ tuyển Hà Lan thấy tuyển Nga mới lần đầu tiên tham dự 1 kỳ euro kể từ ngày Liên Xô tan rã nên tạo cơ hội cho tuyển Nga được đi tiếp vào vòng trong. :( Chúc mừng Nga chiến thắng với đầy đủ tất cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa... Nói về tỉ số: Quẻ: Đại An(5) - Sinh (3/8) ; Giờ đầu: Vô Vong(0) - Thương(3). Theo Vo_Danh_Khach phán đoán thì tỉ số có thể là 0-1 hoặc 2-1. Tỉ số 2-1 sẽ dễ ra hơn.
 25. Câu hỏi: Trận Croatia-TNK diễn ra ntn? Cách luận: Vo_Danh_Khach vẫn tiếp tục ứng dụng phương pháp hôm trước để luận cho trận đấu này. Tuy nhiên sẽ giải đáp bài toán kết quả trận đấu thông qua cách đánh giá điểm của mỗi chủ thể. Ví dụ: Croatia(Thủy) dưỡng Mộc => Thủy sẽ yếu đi đánh giá được (0,5) tức là bị hao tổn hết 1 nửa còn Mộc sẽ mạnh lên (1,5) tức là tăng sức mạnh thêm 1 nửa (qui ước nếu không ghi số định lượng thì số định lượng là 1). Cách đánh giá điểm này thật sự không có ý nghĩa gì lớn ngoài việc dễ giải thích cách tính sức mạnh của chủ thể thông qua 1 con số cụ thể để định lượng. 1. Khu vực (1): - Chú ý đến 2 Chủ thể là Croatia (Thủy) - TNK(Hỏa) ứng với 2 môi trường (1)Mộc(của Croatia) - (2)Thủy(của TNK) a.Môi trường Mộc của Croatia: - (1)Mộc được Croatia(Thủy) dưỡng => (1)Mộc mạnh lên còn Croatia(Thủy) bị suy yếu. => (1)Mộc(1,5) ; Croatia(0,5) b.Môi trường (2)Thủy của TNK: - (2)Thủy bị Croatia(0,5) khắc => Lưỡng Thủy đều suy. => (2)Thủy(0,75) ; Croatia(0,25) c.Xét 2 môi trường với nhau: - (2)Thủy(0,75) dưỡng (1)Mộc(1,5) => (2)Thủy(0,375) ; (1)Mộc(1,875) d.Xét 2 môi trường đến 2 chủ thể Croatia - TNK: - (1)Mộc(1,875) dưỡng TNK => TNK(2,875) - (2)Thủy(0,375) khắc TNK(2,875) => TNK(2,5) Kết luận khu vực 1: Chủ thể TNK(2,5) áp đảo chủ thể Croatia(0,25) 2. Khu vực (2): (lấy những thông số định lượng của 2 chủ thể trong khu vực 1 chuyển qua để tính tiếp) - Chú ý đến 2 Chủ thể là Croatia (Thủy) - TNK(Hỏa) ứng với 2 môi trường (3)Mộc(của Croatia) - (4)Mộc(của TNK) a.Môi trường (3)Mộc của Croatia: - (3)Mộc được Croatia(0,25) dưỡng =>(3)Mộc(1,125) ; Croatia(0,125) b.Môi trường (4)Mộc của TNK: - (4)Mộc được Croatia(0,125) dưỡng => (4)Mộc(1,0625) ; Croatia(0,0625) c.Xét 2 môi trường với nhau: - (3)Mộc(1,125) khắc (4)Mộc(1,0625) => Lưỡng mục đều suy 1 nửa. => (3)Mộc(0,5625) ; (4)Mộc(0,53125) d.Xét 2 môi trường đến 2 chủ thể Croatia - TNK: - (3)Mộc(0,5625) dưỡng TNK(2,5) => TNK(3,0625) - (4)Mộc(0,53125) dưỡng TNK(3,0625) => TNK(3,6) Kết luận sau khu vực 1 + khu vực 2: Chủ thể TNK(3,6) áp đảo chủ thể Croatia(0,0625) 3. 2 Chủ thể đối đầu: - Croatia(0,0625) khắc TNK(3,6) => TNK(3,55) Kết luận: Croatia(0,0625) cực suy thua hoàn toàn TNK(3,55). Theo Vo_Danh_Khach ở trận này thì Croatia khó khăn trong việc ghi bàn, ngược lại TNK chiếm hoàn toàn thế thượng phong. Nếu dùng quẻ đã gieo Tiểu Cát - Khai để đánh giá tỉ số thì Vo_Danh_Khach nghĩ tỉ số có thể là 0-3 ; 1-3