• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Quản trị viên 06

Hội viên
 • Số nội dung

  56
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

8 Neutral

About Quản trị viên 06

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

597 lượt xem hồ sơ
 1. Thân chào các bạn thành viên diễn đàn, Chủ đề này được mở ra theo thông báo: Thông Báo Về Việc Tham Gia Mục Trao Đổi Học Thuật Nhằm để các bạn không thuộc các nhóm thành viên có thể gửi bài ở chuyên mục TRAO ĐỔI HỌC THUẬT nhưng muốn tham gia đóng góp tại đó có thể gửi bài đăng ký tại chủ đề này. Trân trọng, QTV 06
 2. THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA MỤC TRAO ĐỔI HỌC THUẬT Thân gửi các thành viên diễn đàn, Thay mặt BDH diễn đàn xin trân trọng thông báo: Nhằm mục đích phát triển diễn đàn chất lượng hơn, đặc biệt là các chủ đề liên quan đến học thuật. BDH diễn đàn hạn chế bớt các thành viên tham gia trao đổi ở mục "Trao đổi học thuật" như sau: 1. Chỉ những nhóm thành viên sau được tham gia trao đổi: - Hội viên chính thức - Hội viên tích cực - Hội viên ưu tú 2. Những thành viên được sự giới thiệu của những người thuộc nhóm có thể gửi bài ở TRAO ĐỔI HỌC THUÂT. 3. Đối với những thành viên không nằm trong nhóm có thể gửi bài ở TRAO ĐỔI HỌC THUẬT trên nhưng muốn cùng tham gia đóng góp và trao đổi có thể gửi bài đề nghị được xem xét ở chủ đề dưới đây. Đăng Ký Tham Gia Chuyên Mục TRAO ĐỔI HỌC THUẬT Rất mong nhận được sự ủng hộ từ tất cả các ACE. Nếu ACE có ý kiến muốn đóng góp để cùng phát triển diễn đàn vui lòng gửi bài tại mục ĐÓNG GÓP Ý KIẾN PHÁT TRIỂN hoặc có thể gửi mail đến webmaster@lyhocdongphuong.org.vn. Chúng tôi rất hoan nghênh những ý kiến đóng góp của các bạn. Trân trọng, Thay mặt BDH diễn đàn.
 3. HỘI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC .................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐÔNG NAM Á - VIỆT NAM....................................................... Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc - TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG ---------------------------- Số:..../TTNC LHĐP Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ "TÍNH KHOA HỌC CỦA PHONG THỦY TRONG KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG" Căn cứ theo Quyết định số 459/QĐ-TWH ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương; Căn cứ theo Quyết định số 737/QĐ-TWH ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam về việc thành lập Hội thảo “Tính khoa học của Phong thuỷ trong kiến trúc và xây dựng”. Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương xin trân trọng thông báo tới quí vị quan tâm và toàn thể anh chị em hội viên, các nhà khoa học, nghiên cứu về việc tổ chức hội thảo chuyên đề: "Tính Khoa học của Phong thủy trong kiến trúc và xây dựng" Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách Sạn La Thành - Số 218 Phố Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội.Thời gian: Bắt đầu từ 8g 30’ đến 17 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2009. Nội dung hội thảo: Làm sáng tỏ bản chất khoa học của Phong thủy và mối liên hệ giữa Phong thuỷ với tri thức khoa học hiện đại trong kiến trúc và xây dựng. Thành phần tham dự: Các Bộ, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức và cá nhân nghiên cứu khoa học và xã hội nhân văn liên quan. Trân trọng thông báo./. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG GIÁM ĐỐC......... Nguyễn Vũ Tuấn Anh
 4. Chiêu sinh lớp Phong thủy cơ bản khóa 2 Đáp ứng nhu cầu học hỏi và tìm hiểu bộ môn Phong thủy Lạc Việt của đông đảo hội viên trên diễn đàn cùng với những kết quả đã đạt được của lớp PTCB khóa 1, Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương chính thức mở khóa học Phong thủy Lạc Việt cơ bản khóa 2. Cụ thể như sau: - Chủ trì: Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương. - Ban giảng viên: Chủ trì chuyên môn: Thiên Sứ- Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Giảng viên: Linh Trang, Hà Hùng, Phạm Cương. - Nội dung cơ bản: + Trang bị và hệ thống những kiến thức nền tảng về Âm dương, Ngũ hành. + Những kiến thức về Phong thủy Bát trạch Lạc Việt + Giới thiệu kiến thức về Loan đầu và Huyền không phi tinh - Thời gian khai giảng: Ngày 12-10-2009, tức ngày 24-8 năm Kỷ Sửu. - Hình thức học: Online trên mạng qua website www.lyhocdongphuong.org.vn. - Thời gian đào tạo: 3 tháng kể từ ngày khai giảng. - Học phí: 350.000 đ/tháng (Đóng 1 lần cả khóa là 900.000 đ/khóa) - Phương thức thanh toán học phí: Học phí chuyển về Văn phòng đại diện Trung tâm tại Hà Nội theo tài khoản sau: Số tài khoản: 0011002671555 tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nội. Tên giao dịch: Phạm Cương Lạc Việt. Tất cả những thành viên đã đăng ký ghi danh chúng tôi đã gửi thư mời hướng dẫn những thủ tục cần thiết để tham gia lớp học. Nay xin thông báo để anh chị em trên diễn đàn cùng các bạn quan tâm được biết. Thay mặt ban quản trị Quản trị viên 06
 5. Bế giảng lớp Phong Thủy Lạc Việt Cơ bản Ngày 23 tháng 8, Văn phòng Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương tại Hanoi với sự điều hành của Kiến trúc sư Phạm Cương, đã tổ chức lễ bế mạc lớp Phong thủy cơ bản tại 336 A phố Bà triệu. Không khí thân mật và vui vẻ. Cùng tham dự có Giám đốc Trung Tâm - Thày Thiên sứ, các Cán bộ giảng viên Ban Phong thủy Lạc Việt bao gồm: anh Linh Trang, anh Hà Hùng và anh Phạm Cương; anh chị em lớp Phong Thủy Lạc Việt các khóa I & II với ban Điều hành diễn đàn . Khách mời có hội viên lâu năm Laido cũng tham dự để trao phàn thuởng cho phần kỉ niệm 1 năm thành lập VPĐD tại Hà nội. Dưới đây là những hình ảnh được ghi trong buổi lễ. Chính giưa là thày Thiên sứ và các ACE trong ban điều hành Diễn đàn KTS. Phạm Cuơng và Mr Lái đò trao phần thuởng cho họi viên Phuong2t nhân dịp họp mặt -***- Nhân đây chúng tôi công bố danh sách những học viên đã tham gia làm Bài tập lớn để kết thúc khóa học 1. Hưng Nguyên: A- 2. Phước Huệ: A-- 3. Nguyên Kim: B+ 4. Vuminhanh: B+ 5. Mariner: B+ 6. Thanh DC: B 7. Fa_mix : B 8. Châu: B 9. Bunny: B 10.Ngmilano: B 11. 7saccauvong: B- 12. Nguyên Anh: B-. 13. Tintin: B- 14. Thiên luân: B- 15. Hoang Trieu Hai: C+ ( một số ACE do điều kiện công tác bận rộn đã xin theo học khóa sau) Ghi chú: 1. Học viên từ Loại B trở lên đuợc coi là đạt yêu cầu, có thể chấp nhận học tiếp ở các lớp trình độ cao hơn nếu có nhu cầu học. 2. Học viên loại A là những nguời có năng lực nghiên cứu: chúng tôi sẽ có phần thuởng xứng đáng. Phần thuởng: Học viêc có thể chọn 1 trong 2 phần quà: Thứ nhất là một Bộ sách của Thày Thiên sứ (6 cuốn) gồm có: 1. Bản chất của ý thức - Đức phật khai ngộ về tính thấy 2. Thời Hùng Vương và bí ẩn Lục thập hoa giáp 3. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại 4. Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt 5. Tính minh triết trong tranh dân gian Việt Nam. 6. Tìm về cội nguồi Kinh dịch. Thứ hai là Đĩa CD với 5 seri Chuơng trình Tư vấn Phong thủy của KTS Phạm Cuơng trên đài phát thanh VOV giao thông FM 91 với nhứng nội dung sau. 1. Tính khoa học của phong thủy và vai trò của phong thủy trong kiến trúc hiện đại. 2. Cách chọn nhà theo phong thủy. 3. Ứng dụng phong thủy trong thiết kế bếp và phòng ngủ. 4. Ứng dụng phong thủy trong thiết kế phòng khách và sân vườn. 5. Ứng dụng phong thủy trong thiết kế cầu thang và ban công.
 6. Anh VSTD cũng nên để ý rằng số luợng nguời đuợc tư vấn nếu đem so với số luợng nguời chưa đuợc trả lời thì chỉ là thiểu số. Anh đã vào Box của anh Phamcuong và cũng nhận đuợc sự phản hồi nhanh chóng ? Đừng vì một vài truờng hợp mà qui kết nọ kia gây tâm lý không hay trên diễn đàn.@ SKOLL: Bạn chưa đuợc trả lời ngay nhưng không có nghĩa là không có ai giúp bạn, bạn mới đưa câu hỏi từ hôm qua đúng ko?
 7. Mọi nguời có thể xem thông báo tại trang này:http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...st=0#entry45760 Riêng về Khóa PT cơ bản( Phong thủy Lạc việt cơ bản 03) tiếp theo chưa chính thức thông báo. Khoảng sang cuối tháng 9 chung tôi sẽ gửi thư mời tới tât cả ACE đã đăng kí.
 8. Các học viên 2 lớp chưa vào đc có thể thắc mác tại đây.
 9. Vừa qua chúng tôi đang tiến hành nâng cấp trang Web, chuyển server về Vietnam để tăng tốc truy cập do đó có 1 số thay đổi. Có thể vì lý do này mà một số ACE học viên các lớp PTLV 2 và PTLV cơ bản chưa vào đuợc lớp học. Các anh, chị, em học viên nào gặp tình trạng trên có thể thông báo trực tiếp trên trang WEB tại: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...amp;#entry45762 hoặc nhắn PM cho : 1. Thư kí 22 ( trợ lý Phụ trách hỗ trợ lớp PTCB) 2. Atemisia ( trợ lý Phụ trách hỗ trợ lơp PTLV 2) Trân trọng thông báo.
 10. Ý kiến này của bạn là rất hay, tôi cũng sẽ kiến nghị lên để các ACE kỹ thuật xem xét chỉnh sửa thêm.Chân thành cám ơn.
 11. Bạn vào bảng điều khiển, vào phần thiết lập diễn đàn chỉnh lý là xong ngay.
 12. Đấy là lớp Cơ bản khóa 1, hiện nay chưa mở giảng đường mới cho lớp PTCB 2. Chắc bạn mới đăng kí ở lớp 2 thôi đúng không, cứ bình tĩnh. Sang tháng 9 mới mở lớp kia mà. Chờ nhé!
 13. Danh sách cập nhật học viên đăng ký học lớp PTCB khóa 2 1. coffee 2. vipo123 3. bimbim75 4. gacon 5. Ngư Hóa Long 6. Thien truong 7. Van Lang 8. smooly _girl 9. gaugau 10. moonlover 11. Làng xưa 12.Crescent 13. charm_vn 14. tuongau 15. NHU THIEN 16. tuanhpham 17. turn on 18. Hauphuong7982 19. tieunhi 20. Dragon 21. xuantungtuyen05 22. gioichau 23. Thanh Tùng 24. GiaNguyen 25. peace 26. thanhf 27. thanhhuong_geo 28. honey 29. meyland 30. lilisa 31. archtstyle 32. coitau 33. Hứa Gia 34. Nguyen Quang 35. ldvk 36. Thienphu11 37. Phuctuan 38.anhthuy 39. rong
 14. Danh sách người đăng ký học lớp PTCB khóa 2 1. coffee 2. vipo123 3. bimbim75 4. gacon 5. Ngư Hóa Long 6. Thien truong 7. Van Lang 8. smooly _girl 9. gaugau 10. moonlover 11. Làng xưa 12.Crescent 13. charm_vn 14. tuongau 15. NHU THIEN 16. tuanhpham 17. turn on 18. Hauphuong7982 19. tieunhi 20. Dragon 21. xuantungtuyen05 22. gioichau 23. Thanh Tùng 24. GiaNguyen 25. peace 26. thanhf 27. thanhhuong_geo 28. honey 29. meyland 30. lilisa 31. archtstyle 32. coitau 33. Hứa Gia 34. Nguyen Quang 35. ldvk 36. Thienphu11 Dựa trên danh sách đăng ký trên đây, trước ngày khai giảng khoảng 2 tuần, chúng tôi sẽ gửi email đến từng người để hướng dẫn những thủ tục cần thiết để đăng ký vào lớp học. Thay mặt ban quản trị diễn đàn, tôi xin ghi nhận tình cảm của anh chị em đối với diễn đàn, với bộ môn phong thủy Lạc Việt cũng như nền Lý học Đông phương. Xin trân trọng thông báo !
 15. Trợ lý Bunny có vẻ khoái món kem tươi quá nhỉ !