• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

HuuCong

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  30
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About HuuCong

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday Tháng 1 10

Contact Methods

 • Website URL
  http://shopdomuc.com
 1. Kính mong các bác, các chú các anh chị đi qua xem giùm cháu với.
 2. Cháu chúc bác haithienha sức khỏe và an lành. Cháu nhờ bác xem giúp năm nay công việc cháu sao cứ tưởng là ăn đến nơi rồi mà lại hỏng, có nhiều việc luôn trục trặc, không suôn sẻ. Năm nay gia đình cháu có nhiều rắc rối, cả gia đình lớn và gia đình nhỏ, bác xem giúp xem có việc gì quá đáng không, vợ cháu còn đang tính bỏ cháu, hic hic Cháu rất mong tin ở bác Đây là link lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+H%E1%BB%AFu+C%C3%B4ng&date=1986,1,19,5,30&year=2015&gender=m&view=screen&size=2
 3. Mà mình thấy nếu bạn đã biết áp dụng các cách vào lá số, và còn nhiều thứ như bạn nói, thì việc xem năm nay có gì đặc biệt, và có xuất ngoại được hay không là bạn tự xem được. Xem đại hạn, lưu đại hạn, tiểu hạn... xem có xuất hiện các cách có mang tín hiệu xuất ngoại được không. Có lẽ các thày cho rằng bạn áp dụng những cách đó vào lá số của bạn được nên không xem cho nữa đâu. Thường là thế, các thày thích xem cho các bạn không biết tí gì, còn nếu có 1 chút đọc qua tử vi rồi sẽ hay cãi và sẽ mang đến những tranh cãi không giải quyết ngay được, theo mình đó là lý do mà các thày thường không xem nữa. Mình cũng thích tử vi nhưng không có trí nhớ và suy luận tốt nên không học được, chỉ vào đây đọc xem thôi.
 4. Bạn có vẻ cũng thích nghiên cứu món lý số này nhỉ, chắc đang học à, mình nghĩ món này cần có thày dạy thì mới thành tài được, mình cứ đọc sách rồi phán như thế này thì các thày thường không xem cho đâu. Chả biết thế nào nhưng mình thấy các thày thường có tính tự ái cao hay sao ấy, mình bị một lần, vừa mang câu trong sách ra là thày bỏ luôn không xem nữa. Có lẽ có những điều mà mình không nghĩ được như các thày nên phạm húy chăng.
 5. ntpt dạo này mất hút nhỉ, công việc bận quá sao

 6. Chào chị ntpt, năm hết tết đến chúc chị nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Rất cảm ơn chị đã trả lời câu hỏi của em. Thời gian gần đây em có gặp chuyện rắc rối, em muốn chị xem giúp năm ngọ này em có bị ai lừa không, có mất tiền không và có thu được gì hông. Nhờ chị xem giúp năm tới có sự thay đổi công việc không. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của chị. Thank chị nhiều ! LS năm Ngọ : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=CongCz&ldate=2,2,12,10,4&year=2014&gender=m&view=screen&size=2 LS năm Mùi : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=CongCz&ldate=2,2,12,10,4&year=2015&gender=m&view=screen&size=2
 7. Cháu cảm ơn bác đã bớt thời gian xem giúp, trên lá số cháu giai đoạn Phát mà bác nói là khoảng năm bao nhiêu tuổi ạ, tính cháu ngại động chạm đến pháp luật lắm. Bình thường thì không nói gì cả nhưng có nhiều lúc bốc lên hành động như 1 người điên vậy, đã rất nhiều lần cháu bị như thế, dù qua thời gian cũng đã tự dặn mình là phải suy nghĩ chín chắn hơn, nhưng có những việc nó đến là tự dưng bản chất nóng nảy lại tự bộc phát ra, không kiềm chế được !
 8. Thưa bác haithienha, sau một năm được bác khuyên, cháu có mấy vấn đề đã trải nghiệm trong 1 năm qua, hiện giờ cháu có mấy việc đang rất lo lắng mong bác giúp cháu: - Năm ngoái cháu xin nghỉ việc để đi xuất khẩu lao động vào khoảng tháng 9. Sau một thời gian cố gắng chăm chỉ học hành và rèn luyện, và cũng thi khá nhiều đơn hàng nhưng không đỗ, vào tháng 10 âm cháu cũng thi đỗ 1 đơn hàng, nhưng cũng không vui vẻ gì lắm, vì công việc này không làm thêm, nơi làm việc trong rừng núi, lương thấp, cháu cũng chấp nhận đi với hi vọng sau thời gian 3 năm sẽ có điều kiện nâng cao trình độ tiếng Nhật, tạo cơ hội khi về nước sẽ xin vào các công ty của Nhật làm việc. Nhưng có muốn cũng không được bác à, đơn hàng 3 người thì 1 người bỏ ngang nên nhà trường có quyết định bỏ cả đơn hàng, không cho phép tiếp tục học và thi đơn hàng khác. Sau đó cháu chẳng biết phải làm gì, đành về quê và làm việc tại chỗ làm cũ đến bây giờ. - Công việc của cháu hiện tại rất khó khăn, có nguy cơ thất nghiệp cao, thỉnh thoảng mới có vài việc nhỏ nhỏ. Cháu đang rất bối rối không biết có nên lên Hà Nội tìm việc không. Hiện tại 1 người bạn cùng học cao đẳng với cháu mở công ty riêng và đang gọi cháu lên làm. - Cháu có mua 1 mảnh đất nhỏ nhưng hiện giờ vẫn chưa lấy được sổ đỏ, cháu đợi gần 1 năm nay rồi nên sốt ruột quá bác ạ. - Kính mong bác xem giúp cháu xem công việc và đất cát năm nay thế nào, sang năm có khởi sắc hơn không. - Cháu gửi bác link lá số giờ Mão của cháu, giữa lá số giờ Mão này và giờ Dần cái nào đúng với cháu hơn. - Giờ Mão : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+H%E1%BB%AFu+C%C3%B4ng&date=1986,1,19,5,0&year=2013&gender=m&view=screen&size=2 - Giờ Dần : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+H%E1%BB%AFu+C%C3%B4ng&date=1986,1,19,4,30&year=2013&gender=m&view=screen&size=2 - Cháu chân thành cảm ơn bác, chúc bác sức khỏe và hạnh phúc, cháu rất mong được bác giúp đỡ !
 9. Cháu chào bác huyencodieuly, kính mong bác xem giúp lá số của cháu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+C%C3%B4ng&date=1986,1,19,5,30&year=2014&gender=m&view=screen&size=2 - Cháu là con trưởng, dưới có 2 em trai, em thứ 2 thì khi học lớp 8 đã vào nam sống với cậu, nhưng học hành thất bại, học trường nào hỏng trường ấy, năm ngoái phải cho về quê và lấy vợ. - Cháu da ngăm đen, gầy, ăn nói kém, mặt nhiều nốt ruồi, mắt to mắt bé kiểu 1 bên 1 mí 1 bên 2 mí, miệng nhỏ môi thâm, tính lười ,và ngại giao tiếp, bình thường thì ít nói nhưng nhiều khi lại nổi nóng lên không kiểm soát được bản thân, không hợp với bố mẹ anh em trong nhà, nhất là bố cháu, chưa nói mà 2 bố con đã chuẩn bị cãi nhau rồi. Khi nhỏ cháu học khá tốt, tuy không cố gắng hết sức nhưng vẫn tiếp thu và đạt thành tích khá, nhưng từ khi hết cấp 3 đi học chuyên nghiệp là đầu óc cháu như có vấn đề, hay quên, học cái gì hiểu ngay lúc đó nhưng sau đó thì quên sạch. - Năm 2010 cháu lấy vợ, năm 2011 có con gái, từ khi lấy vợ cháu mập lên, nhưng bây giờ thì đang trong tình trạng sụt cân, gầy đi nhanh chóng, chắc có lẽ giống thời chưa lấy vợ bác ạ. - Do học cao đẳng xong cũng phải thi 2 lượt mới có bằng, nên công việc của cháu rất lung tung, làm hết việc này đến việc khác, không việc nào được lâu dài, lâu nhất cũng chỉ được 3 năm rồi nghỉ. Có việc do người ta nghi ngờ mà cháu nghỉ, có việc do cháu nóng tính tự nghỉ, có việc do bạn bè thuyết phục về làm cùng nhưng sau 1 thời gian công việc đi xuống cháu tự xin nghỉ, năm 2012 cháu về quê đi làm gần nhà. Hiện nay công việc cũng càng ngày càng đi xuống, công ty có nguy cơ giải thể. - Năm ngoái cháu có dự định đi lao động xuất khẩu, cháu đã thi đơn hàng, đang học tiếng, nhưng chẳng biết sao trường họ cho chúng cháu nghỉ thẳng, không được học và thi tiếp, nên cháu lại về quê và làm lại chỗ cũ. - Năm nay công việc công ty cũ rất khó khăn, có khả năng cao là cháu lại sắp thất nghiệp. Cháu mong bác xem giúp công việc của cháu cuối năm nay và sang năm sau thế nào, có khả năng thay đổi không. Hiện tại có 1 người bạn ngày xưa học cùng cao đẳng thành lập công ty riêng và bảo cháu lên Hà Nội làm với họ. Cháu cũng đang suy nghĩ, cũng có chiều hướng là muốn lên đó để thay đổi môi trường làm việc và tìm kiếm cơ hội. Bạn cháu bảo có thể cháu phải thêm làm kinh doanh nữa, mà cháu mồm mép chậm chạp thì không biết có kết quả gì không. Bác xem cháu ở quê tốt hơn hay lên Hà Nội tốt hơn - Số của cháu sau này cháu có khá hơn bây giờ không ạ, giờ cháu đi làm chỉ đủ tiền mua sữa cho con thôi ạ. - Cháu cảm ơn bác, mong sớm nhận được tư vấn của bác. - Chúc bác có nhiều sức khỏe !
 10. Sau hai tháng đi học tiếng và cũng đã thi được đơn hàng, nhưng hôm nay em vẫn phải ngồi nhà để xem lại những điều mà đã nhờ chị từ trước. Em đã nhờ người check lại giờ sinh thì giờ Mão chính xác là giờ sinh của em, và việc như chị xem cho em ở trên cũng đúng luôn, Năm nay, đến giờ này em vẫn đang có nhiều ý định cho việc đi lại,nhưng vẫn chưa quyết được là đi đâu, lẽ ra sang đầu năm tới là em đi nhật, nhưng đùng 1 cái họ hủy đơn hàng, đuổi về quê luôn không đi chỗ đó được nữa, cũng có 1 số người như các thầy cô trung tâm cũ và các bác cũng muốn giới thiệu em sang công ty khác nhưng em vẫn chưa quyết được.Em rất cảm ơn chị vì đã bỏ thời gian xem cho em, khi đọc lại bài này em thấy nó đúng quá nên nếu có thời gian, em rất mong sẽ được chị xem cho 1 lần nữa, 1 vài nét chính của cái số của em, mà sao em làm bất cứ việc gì nó cũng rơi vào những trường hợp khác hoàn toàn với bình thường.Bất cứ việc gì tham gia vào thì nó giống như là 1 cuộc thử nghiệm vậy, và năm tới em có cơ hội gì không.Em rất tha thiết mong nhận được sự tư vấn của chị.Em xin chân thành cảm ơn!
 11. Cháu chào bác Haithienha, cháu đang có việc này đang lưỡng lự không quyết đoán được mong muốn được sự tư vấn của bác. Đây là ls của cháu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Hiện tại cháu có ý định xuất khẩu la động Nhật Bản, vài ngày nữa là cháu bắt đầu học, theo như tư vấn, nếu mọi việc suôn sẻ thì sang năm cháu sẽ bay được. Nhưng cháu vẫn cảm thấy lo lắng. Mong bác xem giúp xem trong khoảng thời gian cuối năm nay và sang năm, cháu có cơ hội xuất ngoại không, nếu được có tốt lắm không. Có khả năng bị lừa gạt hay mất tiền oan không. Cháu rất mong nhận được tin từ bác
 12. Cháu chào bác Túy Lão, một lần nữa cháu lại phiền bác, mong bác chỉ giúp. Hiện tại vợ chồng cháu đang ở cùng bố mẹ, bố mẹ cháu có ý cho chúng cháu ra ở riêng để còn lo cho các em cháu lấy vợ. Cháu mong bác xem giúp xem tháng 5 này liệu có được không ạ, nếu không thì thời gian nào thì có. Một vài thông tin về gia đình cháu: - Bố cháu sinh năm Ất Mùi - Mẹ cháu sinh năm Quý Mão - Cháu có 2 em trai sinh năm Đinh Mão và Kỷ Tỵ - Lá số của cháu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+H%E1%BB%AFu+C%C3%B4ng&date=1986,1,19,4,0&year=2013&gender=m&view=screen&size=2 Vợ chồng cháu vẫn ở đó vì chưa có điều kiện mua đất, nhưng mọi việc sẽ riêng rẽ coi như là 2 hộ gia đình ý bác ạ Cháu rất mong nhận được sự tư vấn của bác. Kính chúc bác thật nhiều sức khỏe. Cháu cảm ơn bác ạ!
 13. Cháu thành thật cảm ơn bác đã xem giúp, bác nói rất đúng, tiền bạc với cháu rất khó kiếm, tâm tính cháu quá động, mọi việc đều theo con đường vòng, thường suy tính gì cũng mất nhiều thời gian và không đạt kết quả như ý muốn, có lẽ số phải vậy. Cháu xin hỏi bác thêm 1 chút nữa, là công việc của cháu năm nay và sang năm có tốt không, hay vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe để giúp được nhiều bạn trẻ cũng đang lạc vào mê hồn trận như cháu. Ls của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+H%E1%BB%AFu+C%C3%B4ng&date=1986,1,19,4,0&year=2013&gender=m&view=screen&size=2 Mong bác có thời gian xem giúp cháu, cháu cảm ơn bác nhiều
 14. Cháu thành thật cảm ơn bác đã xem giúp, bác nói rất đúng, tiền bạc với cháu rất khó kiếm, tâm tính cháu quá động, mọi việc đều theo con đường vòng, thường suy tính gì cũng mất nhiều thời gian và không đạt kết quả như ý muốn, có lẽ số phải vậy. Cháu xin hỏi bác thêm 1 chút nữa, là công việc của cháu năm nay và sang năm có tốt không, hay vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe để giúp được nhiều bạn trẻ cũng đang lạc vào mê hồn trận như cháu.
 15. Chị Ntpt cho em hỏi, hiện tại từ đầu năm tới giờ em có một số khách hàng hứa hợp tác, nhưng họ hỏi rồi khẳng định gần như chắc chắn rồi mà đến bây giờ đợi mãi vẫn chưa triển khai gì cả. Em đang làm thuê cho một người sinh năm 79, thỉnh thoảng em cũng có mối làm ngoài, kiếm thêm tiền mua sữa cho con gái. Chị xem giúp từ giờ tới cuối năm công việc thế nào ạ. Bác haithienha nói rằng em đi xa chỉ bị lừa thôi, hic, sao số em lận đận quá vậy Mong chị nếu rảnh thì giúp em với nhé, em cảm ơn chị, chúc chị nhiều sức khỏe!