• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

mnn

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  25
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

5 Neutral

About mnn

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Yahoo
  mnn_2003

Xem hồ sơ gần đây

421 lượt xem hồ sơ
 1. Quan điểm của cháu: lách luật thì được, không được phá luật.
 2. Cảm ơn bác đã trả lời đúng điều cháu đang băn khoăn. Cháu sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề bác nói và xin chỉ dẫn thêm sau.
 3. Bạn định nuôi con khôn lớn thế nào? Tôi đang nghĩ bạn chắc là con út hoặc con 1 và không nghĩ đến cha mẹ bao giờ. Xin lỗi trước nếu đoán sai và vì nói thẳng.
 4. Ôi, bác trả lời nhanh thế. Cháu nghĩ là con người tôn trọng Quy luật tự nhiên, tìm cách phát triển bền vững... Chính Quy luật tự nhiên làm cho vạn vật cùng nhau phát triển, con người tham lam muốn lý tưởng hóa, tuyệt đối hóa thay đổi Quy luật tự nhiên phục vụ cho loài người nên mới phải trả giá. Cháu không nghĩ là loài người sẽ chuyển sang ăn chay được, trừ khi có phát minh mới trong ngành hóa-sinh và dẫn đến ngành chăn nuôi, chế biến thực phẩm sẽ biến mất hoặc có thể sau ngày tận thế sẽ ra đời loài người mới với sự tiến hóa khác. Cháu thấy chính các hành động giúp đỡ lẫn nhau, bảo vệ môi trường (kể cả kế hoạch hóa gia đình) sẽ giúp con người xóa bớt nghiệp xấu do chủ quan hay khách quan tạo ra. Văn hóa truyền thống Việt ngày xưa các cụ dạy con cháu làm người rất có giá trị nhưng bây giờ tốc độ sống nhanh quá cuốn người ta đi không kịp nhìn lại và không kịp nghĩ hậu quả sâu xa nên dẫn đến nghiệp xấu chồng nghiệp xấu. Nói vui, bác mà chỉ dẫn ăn chay không kèm chú thích đầy đủ thì con cháu sau này dặt dẹo hết. Mong bác Thiên Sứ chỉ dẫn thêm.
 5. Bạn có biết loài người tiến hóa, thông minh được như bây giờ là nhờ biết dùng lửa và ăn thịt không. Trong thế giới tự nhiên, các loài bù trừ xấu tốt cho nhau, VD như chim ăn sâu để cây cối phát triển và chim cũng bị loài khác ăn thịt để cân bằng sinh thái... Các Quy luật tự nhiên là hoàn hảo nên trái đất vẫn còn tồn tại đến bây giờ, khi nào các Quy luật này bị phá vỡ thì sẽ là tận thế. Con người cũng vậy, họ chỉ tạo ra nghiệp xấu khi cố tình sát sinh vô tội vạ, VD khi đói người ta chỉ cần 1con gà nhưng lại giết nhiều hơn, ăn không hết vứt đi... hoặc can thiệp thô bạo vào tự nhiên như thủy điện, hạt nhân, khai khoáng... Tôi nghĩ rằng bạn quá mê tín, hiểu máy móc vấn đề chứ không hiểu nghiệp chướng là gì. Chả nhẽ các đại gia lắm tiền nhiều của là do kiếp trước họ hoặc bố mẹ họ ăn chay, đi tu... Bạn không ăn đủ chất thì bản thân cũng lệch lạc chứ đừng nói gì đến con cái. Mong bác Thiên Sứ có thể làm sáng tỏ vấn đề rõ hơn bằng từ ngữ chuyên nghiệp cho mọi người dễ hiểu.
 6. @ViTieuBao: bác thử hỏi dân TQ xem bây giờ họ có biết chính xác cuộc chiến năm 79 là gì không? Và cuộc chiến Campuchia, chúng ta có được quốc tế ủng hộ không? Người dân TQ và cả VN cũng thế, đều bị kiểm duyệt thông tin và định hướng thông tin. Bác xem câu hỏi đầu tiên của tôi và đọc lại các bài báo của VN gần đây mà xem (thông tin 1 chiều hết) @Achau: Tôi đã đọc bài đấy trước khi trả lời bác, chính vì vậy tôi mới nói sau lần xâm phạm thứ 2 của TQ thì cần xem xét lại quan điểm của tướng Vịnh. Tất nhiên không phải quan điểm của tôi là đúng hoàn toàn (kể cả tướng Vịnh), cái này phải được thực tiễn chứng minh. Vấn đề dân tộc VN sẽ phải trả giá nào cho sai lầm thôi. Thực ra thì tôi nhân câu nói của bác để chia sẻ bức xúc chứ không chỉ trích gì bác đâu. Các bác cũng thấy tàu cá của chúng ta hoạt động ở biển Đông vẫn bị TQ bắt giữ coi như xâm phạm lãnh thổ TQ, vậy chúng ta phải tiếp tục nhường nhịn nữa cho đúng quan điểm lãnh đạo??? Lúc nào có điều kiện các bác đến Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu hỏi thăm dân biển thử, tàu TQ chạy vè vè ngoài biển của mình như trong ao nhà chúng. Các cụ ngày xưa nói rất đúng, bây giờ làm sao để nghèo mà không hèn khó quá, khó quá vậy.
 7. Ơ hay, gặp cướp có vũ trang thì bác đánh nhau với nó àh??? Cảnh sát biển VN ở đâu nhỉ, lực lượng nào bảo vệ ngư dân hay là nhân dân nói chung??? Theo lời tướng Vịnh thì chúng ta phải bảo vệ cả bọn cướp/phá hoại nếu nó ở trên đất của VN, tức là kệ người dân/doanh nghiệp đánh nhau với cướp còn lực lượng vũ trang đứng xem (khi nào có công văn thì giải quyết). Cũng giống như ngư dân bị TQ bắt thì tự đàm phán và nộp tiền chuộc về, còn chính quyền thì ghi nhận sự việc xảy ra là có thật. Lần đầu tiên TQ xâm phạm vùng biển và phá hoại tôi thấy tướng Vịnh nói còn có tí lý, còn sau lần thứ 2 bị xâm phạm chủ quyền thì tôi đặt câu hỏi khác (xin hiểu là câu hỏi cho các vị lãnh đạo): - Liệu truyền thông theo "lề phải" có đang trấn an dư luận hay không??? - Liệu QĐND Việt Nam có đủ dũng cảm/sức mạnh để bảo vệ nhân dân, tổ quốc không??? - Vùng biển có chủ quyền mà không có biện pháp cứng rắn giải quyết dứt điểm thì liệu vùng đang tranh chấp sẽ giữ được bao lâu??? - Mất Nước thì Đảng,... có còn không??? TQ quá hiểu VN nên đang tận dụng triệt để sự "do dự" của chính quyền VN lấn tới. Tôi nghĩ rằng bản thân TQ cũng không dám phát động chiến tranh với VN bây giờ. Chúng ta cần phải phản ứng cứng rắn, chấp nhận hy sinh, chấp nhận tổn thất cho dù nặng nề nhưng sẽ là lời cảnh cáo, răn đe ngược TQ. Mỹ đang đứng xem VN - TQ làm gì để can thiệp, bên nào có lợi thì sẽ nhảy vào. Nếu chúng ta yếu thế, đương nhiên TQ và Mỹ sẽ hưởng lợi trên vùng trời, vùng biển VN. Miếng bánh đã đưa ra nhưng Mỹ chưa ăn, chờ xem. Vài lời chia sẻ hơi gay gắt, mong các bác thông cảm.
 8. Cảm ơn bác xem giúp. Có lẽ tôi cũng mệt mỏi vì bon chen nên mới thế :huh: , nhưng chỉ bon chen thôi chứ không hại ai cả (cả nghĩa đen lẫn bóng). Triết học Mác-Lênin vận dụng triết học cổ đại để giải thích bản chất CNTB và đưa ra xu thế phát triển của XH loài người, còn Tư tưởng HCM chính là lòng tự hào dân tộc và "thương người như thể thương thân". Đó là tôi nhận thức được đến thế, còn phải học nhiều. Nếu tôi đoán không nhầm thì bác và tôi có nhiều điểm giống nhau (có thể quan điểm khác nhau). Rất mong được gặp bác chia sẻ.
 9. Dạo này tôi hay mơ thấy mình sinh sống ở nhà cũ với cảnh vật quen thuộc. Hình ảnh giống như khi còn ở chung với ba mẹ, mặc dù bây giờ căn nhà đó đã thay đổi nhiều và ba mẹ vẫn đang sống ở đó. Tôi vẫn thường xuyên cho các cháu về chơi với ông bà và bình thường cũng khó hình dung ra cảnh vật cũ thế nào vì mọi thứ thay đổi lâu rồi. Kính nhờ các bác để ý xem như vậy là có chuyện gì (tự nhiên tôi cảm thấy không yên lòng). Xin cảm ơn.
 10. Ối giời, bác hiểu nhầm ý iem rồi, iem định hỏi bác wildlavender xem có đổi lại tiêu đề cho chính xác không và trêu người đời 1 chút thôi. Chả là iem thấy bây giờ nhiều người kiếm tiền, tiến thân bằng mọi giá/thủ đoạn rồi lại tìm cách xóa nghiệp của mình bằng cách làm từ thiện, ăn chay, đi tu... (lúc già thấy nghiệp chồng chất mới tính chuyện hóa giải, trẻ thì không từ thủ đoạn nào). Nghiệp như thế mà xóa được không khéo sau này XH toàn chém giết nhau kiếm ăn. iem cũng không muốn động chạm đến ai nên nhắc lại là có nhiều người chứ không phải tât cả mọi người đều thế. Bản thân iem chắc không có duyên với nhà chùa và iem tin vào việc mình làm. Câu chuyện của riêng bác Liemtrinh iem nghe quen quen, hình như gặp ở đâu rồi. Và bản thân iem cũng có đôi phần giống hoàn cảnh của bác, tuy nhiên iem được chứng kiến quả báo của những việc đó chính vì vậy iem tìm đến diễn đàn để tìm lời giải, xin chia sẻ.
 11. Cái tiêu đề này có lẽ không chính xác với nội dung, bác thử sửa lại thành "Điều gì có ích cho ta khi chết đi". Vào lúc chết chắc ai cũng cố sống thêm :D Con người khi chết đi mang theo cái "nghiệp" của mình sang kiếp sau. Con người biết thế nên bây giờ người ta làm từ thiện nhiều lắm :D (có 1 số ít thì 60 tuổi bắt đầu tập ăn chay hoặc đi tu)
 12. Nhân thể các bác có thể xem giúp hai cháu gái sinh đôi sau (sinh đôi cùng trứng): - Hoàng Trần Minh Hạnh - Hoàng Trần Minh Hậu hai cháu sinh ngày 11-12-1997, hai đứa sinh cách nhau khoảng 5 phút trước và sau 07h sáng. Xin cảm ơn các bác,
 13. Dạ vâng, cảm ơn bác nhắc nhở. Thực ra "tàn bạo" mà cháu nói đến ở đây không phải là sự giết chóc, đàn áp,... mà là các hành động gián tiếp gây tai họa, bất lợi cho cộng đồng, XH và cũng khó tìm từ khác để thể hiện. Nếu hành động có thể đưa ra tòa án hay cảnh sát giải quyết thì là chuyện khác, còn đây là những hành động, ý thức gây tai họa cho con cháu, đất nước, XH thậm chí nhiều đời sau mới thấy (phá hoại thiên nhiên, môi trường, đầu cơ, độc quyền... vì lợi ích kinh tế). Ví dụ như săn bắt thú rừng để giải trí chứ không phải vì thiếu ăn, làm sân golf tràn lan như sân tennis, chạy đua vũ trang,... Rất khó diễn đạt hết trong 1 bài thế này mong các bác thông cảm, cái này gần giống như lúc đói khổ thì mọi người rất gần gũi nhau, đến khi có của ăn của để thì nhà nào biết nhà đấy, ngoảnh mặt đi... chữ tình ít đi.
 14. Cảm ơn bác để ý. Bản thân bài viết này là 1 chứng minh cho điều đấy. Các bác có thể thấy rất nhiều điều xung quanh về vấn đề này, tùy theo cách nhìn và góc nhìn thôi. Ngày xưa, con người chỉ khai thác để đủ ăn. Ngày nay con người cần khai thác để tích lũy, giải trí, thư giãn,... đó là nguyên nhân gây ra sự tàn bạo. Sự tàn bạo không có nghĩa là phải trực tiếp giết hay hủy hoại mà là gián tiếp gây ra hậu quả tương tự. Nếu không thế thì làm gì có xe hơi, TV, điện thoại di động, ... :P Sự tàn bạo cũng có mặt tốt của nó, tiêu diệt cái kém phát triển, cái không phù hợp. Có điều con người ngày càng lạm dụng nó thế nên mới có khái niệm mới là phát triển bền vững, bảo tồn thiên nhiên, khí hậu,...
 15. XH càng phát triển càng tàn bạo