• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Ngọc ngoan

Hội viên
 • Số nội dung

  159
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Ngọc ngoan

 1. Cháu chào các bác, cô chú, anh chị ạ !!!cháu đã được bác haithienha xác định giờ sinh và giải đoán năm 2013 như sau: hnay cháu vô tình đọc được một bài bên nghiên cứu học thuật có nói đến kiểu lá số của cháu. tạm gọi là thân mệnh đồng cung VCD. lại thấy có bài phú: mệnh vô chính diệu phi yểu tắc bần :-ss lá số của cháu có điều đặc biệt có phải các bác hơi khó khăn khi luận đoán không ạ? link lá số đã xác định sinh giờ Tý: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu xin hỏi số cháu liệu sau này có cái gì xấu xấu như câu phú kia không ạ? biết là đến đâu hay đến đó nhưng cứ cbi tâm lý trước vẫn hơn. [có gì còn đi xin viện trợ trc í ạ] [tại cháu đọc bài VCD cả buổi xong chả hiểu gì mà lại thấy thêm lo lo. hì] Mong các bác lúc rảnh ghé qua luận giúp cháu! Cháu xin cảm ơn !!!
 2. Ngọc ngoan kính chúc cô dì chú bác năm mới an khang, phát lộc phát tài, vạn sự như ý :D
 3. ôi chị hỏi hộ ng khác à? thế ai là người sn 85 có chồng 84 hả chị ? http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/29317-kinh-nho-bac-haithienha-va-cac-bac-tren-dien-dan-xem-dum-chau-la-so/page__p__205735__fromsearch__1#entry205735
 4. thấy chị tham gia diễn đàn cũng đã lâu em quote cho chị xem mấy cái này nè. chắc các bác không ai trả lời cho chị được đâu ạ. hic. đây là bác HTH nói còn đây là chị TM Mong gia đình chị cân nhắc kỹ, Chúc chị mẹ tròn con vuông :D
 5. post bài nhầm mục rồi chị ạ. hic. cái này ở phần Tư vấn -> Luận tuổi mà
 6. dư lày là dư lào.. ô tô kê? giới trẻ gọi hiện tượng này là dìm hàng tập thể đấy cả nhà ạ. huhu *cảm thấy bị ép ra tóp* http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif
 7. huhu.. cả nhà hợp sức vào bắt nạt em đấy sao?? nỡ vùi hoa dập liễu không tí thương xót nào hay sao? T.T *khóc nức nở*
 8. http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/eyelash.gif hì hì http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/eyelash.gif bác nghe đúng rồi đấy ạ. cháu nói thật đấy. bác hoàn toàn có thể thử =))) [được thế thì còn gì bằng] .. còn chuyện kia.. chuyện kia thì.. ông trời sinh ra con gái phải cho đặc quyền được chọn lựa 1 chút chứ ạ. hix :wacko: ..
 9. e chào a chít ạ. gia đình nhỏ của a vẫn mạnh khỏe chứ? cảm ơn a đã hỏi thăm. 1 tuần sau mới có kq thi cơ ạ. hôm a về hn trúng buổi e đi học thêm t/a. e cũng tiếc lắm nhưng giá mà a nói có zai chưa vợ đi cùng thì có khi e đã bỏ học đi tụ tập vs a rồi. hic. tiếc quá đi. .. bây gìơ thì cáo gian ác cũng có hành nghề được đâu vì là thỏ non ngốc ngếch hay nai tơ ngơ ngác đều tuyệt chủng hết cả rồi anh ạ. hì ^^ .. a cũng cố kíêm nhiều tiền sang năm cùng bác HTH, chị ntpt về HN làm bữa off linh đình luôn 1 thể cho sung sướng anh ạ. :))))
 10. cháu nhớ bác ạ. nhưng nhớ thì có cải thiện được đâu bác. giúp người rồi sẽ được người giúp bác nhỉ. hihii..
 11. cho em ké 1 chút. bác ơi. bác trở lại group và add a này được không ạ :( hi. a ấy có chn khó nói mà bác cũng không cần gửi email. :D
 12. òa òa. sáng mai cháu thi sớm. gìơ hồi hộp lo không ngủ được.T.T. người tính không bằng trời tính. delay mãi mai mới đc thi chứng chỉ tiếng anh xét đk đi làm. huhu.. hên xui tnao vậy trời bác HTH ơi :(
 13. Chân thành cảm ơn sự hiện diện của BQT, lời phán của chú là tin vui nhất trong ngày của cháu đấy ạ. thank you so much
 14. Hôm nay cháu đang buồn lắm đây bác ạ. nuôi 1 chú chó con bị đi lạc vào nhà. Giữ nó lại, thương và chăm nó hơn cả ngta chăm con đẻ.. bây giờ vì nhiều lý do, phải cho người khác nuôi.. cháu khóc hết nước mắt luôn T.T Thật ra cháu cũng chả sợ đâu, lỡ ăn phải quả độc có chết ngay đâu mà sợ, thôi thì số đen chọn phải thứ có chất ung thư chết từ từ cũng được.. đằng này.. chắc tại năm nay mất mùa.. hoa quả không có mà thừa đến cháu http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif Bác vẫn khỏe chứ ạ :D Năm mới lại sắp đến rồi. Cháu chúc bác kiếm được thật nhiều tiền ăn Tết và tích lũy năm sau về VN thăm đàn trẻ bác nhớ
 15. chau chi muon rau thoi ma cung khong co de chon bac ah http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif((
 16. có duyên có nợ thì có trốn nó cũng tìm tới, vô duyên không nợ có ra chợ cũng không tìm được ai
 17. ôi... zồi... ôi...

  1. Ngọc ngoan

   Ngọc ngoan

   làm thế nào để quậy tung diễn đàn này nhỉ.. hiuhiu [phần tử phản động cần được BQT quan tâm]

 18. Chúc bản thân sinh nhật vui vẻ *tung hoa*..Điều ước cho Tuổi 23: kịp có 1 mối tình ngắn ngủi, nhưng đủ vị, ở 1 quãng thanh xuân tươi đẹp. Mà nhiều năm sau nữa, vẫn sẽ được kiêu hãnh mỉm cười.

 19. cuộc đời dù buồn hay vui vẫn không được phép tước đi quyền sống của chính mình

 20. chúc mừng sinh nhật chị - hạnh phúc vui vẻ chị nhé ! - em hy vọng sẽ được hội ngộ ở HN với chị - chủ topic cho em cơ hội quen biết với bác Hải và các anh chị trên dđ

 21. Vâng ạ. Em cảm ơn chị Em chẳng mong thành tựu gì đâu - không chịu nỗ lực cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều Từ trước giờ thành tựu gì cũng là do may mắn. Bản thân em không có sự cố gắng giống người khác Cảm ơn bạn! Tự hỏi: có ai đó đã nói người VCD sẽ nhanh lấy lại cân bằng cảm xúc?
 22. Bác Haithienha chắc bận công chuyện riêng nên lâu rồi không thấy vào diễn đàn tư vấn nữa :( Cháu biết hỏi ai đây. hy vọng các Bác/ cô chú/ anh chị ghé qua cho cháu đôi dòng Mai cháu thi rồi. nhưng hnay gặp chuyện buồn - ng bạn cùng nhóm chơi đã vĩnh viễn ra đi khi vừa tròn 22 tuổi Một cú sốc lớn. cả ngày không có tâm trạng để học. nhìn bạn nằm đó mà ám ảnh cũng không ngủ được. Vậy ngày mai rồi cả ngày kia, cả tuần thi tới phải tiếp tục đối mặt như thế nào? Phải chăng cái cớ này khiến cuộc đời cháu cũng rẽ theo 1 hướng khác Có thể cho cháu vài lời khuyên được không ạ?! Cháu xin cảm ơn! *buồn*
 23. ahhhhhhh.. hihi.. ..cảm ơn anh harry nhắc nhở .. vậy còn mục nào không nhỉ? chứ em nghĩ không nên hỏi lý thuyết bài vở ở đây
 24. Cháu chào bác! hnay là ngày cuối của tháng 4al. tháng tới (5al) không phải là tháng may mắn như dự đoán - Vậy bác cho cháu hỏi: - thi cử có suôn sẻ hay gặp phải trắc trở gì không ạ? [cháu thi rất nhiều trong vòng 2 tuần đầu tháng] - tai nạn xe cộ có thể xảy ra trong khoảng thời gian nào? [vì nếu trúng vào tuần thi cử cháu thật sự rất lo] p/s: chuyện love thì vẫn như bình thường bác ạ. hi [tháng 3, 4al đều có sự kiện xảy ra đúng như bác đoán nhưng cháu đều không accept nta] Hy vọng bác bớt chút thời gian xem cho cháu, Cháu cảm ơn bác ạ!
 25. Chào anh! anh vui lòng kéo lên phía trên đầu trang để đọc lại nội quy về cách đăng bài nhờ tư vấn trước khi tiếp tục post bài anh cũng nên tham khảo 1 vài topic khác để tránh bị BQT khóa tài khoản Vài dòng góp ý, Chúc anh may mắn, Thân!