• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hoana1

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  22
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About hoana1

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Vâng ạ, Cháu xin hỏi thêm Bác là năm sau có hạn thay đổi công việc không ạ? Bác có thể bật mí cho cháu là khi nào cháu qua được cơn mưa dầm ko ạ? Cháu xin cảm ơn Bác rất nhiều, chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn!
 2. Kính gửi Bác Haithienha! Năm ngoái cháu đã nhờ bác xem giúp tử vi về công việc và kinh tế và đúng như bác xem giúp cháu là " 1 năm khốn đốn về tài chính" vì ra tết cháu đã thất nghiệp và cháu vừa thi đỗ vào làm hợp đồng ở 1 cơ quan nhà nước nên lương cũng thấp và cháu lại có ý định xoay sở việc khác, cháu kính mong bác xem giúp cháu là từ giờ đến cuối năm cháu có khả năng xin được việc mới không ạ? Và tình hình kinh tế , công việc sang năm của cháu có khá hơn không ạ? Nếu không thì đến năm nào cháu mới hết lận đận về công việc và khá lên ạ? ( cháu đã gặp khó khăn từ giữa năm 2012 đến bây giờ) không biết có phải là do gặp hạn tam tai không ạ? Năm sau là năm cuối của hạn tam tai và cũng là năm tuổi nên cháu thấy rất lo! Cháu xin trân trọng cảm ơn Bác! Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=hoa&date=1980,1,2,5,30&year=2014&gender=m&view=screen&size=2
 3. Kính chào anh ThienDong, Năm vừa qua anh đã tư vấn cho em rất chính xác về vấn đề xin việc, năm nay em lại nhờ anh tư vấn giúp thêm! Giới tính: Nam Sinh: 2/1/1980 (DL) giờ 5h30' sáng Hỏi lúc 2h28' ngày 25/3/2014 1- Em đang thất nghiệp và đang tự đi xin việc và nhờ quen biết nữa nên em xin hỏi là tháng nào thì em có việc? 2-Tiền tài em năm nay như thế nào? Em xin chân thành cảm ơn anh!
 4. Cháu cảm ơn Bác nhiều ạ, Năm vừa rồi đại hạn của cháu ở cung Ngọ còn lưu niên đại hạn mới là cung Tý chứ ạ! Cháu xin kể tình hình của cháu năm ngoái cho Bác biết là về công việc thì sau khi thất nghiệp gần 1 năm thì tháng 5(AL)/2013 cháu xin vào được 1 công ty tư nhân, lương là 10Tr/tháng khá cao ở việt nam trong đièu kiện tình hình kinh tế bây giờ, sau khi làm được 3 tháng thì giảm lương xuống 8 triệu, đến tháng 10 âm thì được thăng chức lên trưởng phòng, còn tài lộc của cháu năm ngoái cũng khá so với chính cháu vì năm ngoái Bố mẹ cho cháu cho cháu tiền chạy việc là 5000$ (tức là bản thân cháu vẫn có lộc chỉ vẫn là tiền của bố mẹ nên cháu buồn thôi ạ ) Tình hình năm ngoái của cháu là như thế đấy bác ạ. Chắc năm nay chuyện tài lộc của cháu sẽ không như vậy nữa vì bố mẹ cháu hết tiền rồi bác ạ? Bác giúp cháu đánh giá lại ạ vì năm nay hơi ngược với năm ngoái vì lưu niên đại hạn ở cung Hợi còn tiển hạn lại ở cung Tý Bác nhỉ! Bác nói gặp "tuần thì bao nhiêu cũng hết" có nghĩa là cũng có nhiều nhưng sau đó phá tán hết hay là không có gì ạ?
 5. Cháu xin cảm ơn Bác Haithienha nhiều ạ, bác xem làm cháu nản quá vì đến bây giờ là gần 2 năm cháu bị khốn đốn về tiền bạc và công việc (5/2012) (đã khó khăn lại còn mất tiền thì buồn quá bác ạ), cháu đang làm ở 1 công ty tư nhân và luôn trong tình trạng căng thẳng vì công việc dễ bị cài lừa nên cháu vẫn để ý một số chỗ quen biết để chạy việc, bác xem giúp cháu trong năm nay cháu có thay đổi công việc được không ạ và nếu có thì khoảng tháng nào ạ? Còn chỗ chạy việc trên thì khoảng 1 tháng nữa cháu báo lại tình hình để bác nghiệm lý ạ! Bác cho cháu hỏi là năm nay cháu có 3 tài tinh như thế mà ông tuần vẫn diệt được hết ạ? Cháu có đọc về nguyên tắc Tuần Triệt chặn đầu, vuốt đuôi thì thấy Tuần trong trường hợp của cháu là vuốt đuôi thì nhẹ mà Bác, trường hợp này Thiên Địa không có hội về ảnh hưởng đến các tài tinh của cháu không ạ và ông lộc tồn xung chiếu không giúp gì được ạ?
 6. Cháu kính nhờ bác haithienha xem giúp cháu vận hạn năm 2014 đặc biệt là về công việc, cuối năm ngoái cháu nhờ bác xem giúp về chuyện chạy việc, bác nói cuối tháng 12 mới có hy vọng. Sự thật thì cuối tháng 12 cháu mới đưa phong bì cho người ta nhưng họ cũng chưa có sự rõ ràng, vẫn chung chung lắm ạ, và cháu biết thông tin thì cuối tháng 2 (DL) thì đợt tuyển dụng này sẽ chốt xong, nếu họ chạy được giúp cháu thì khả năng trong tháng 2 (AL) cháu có cơ hội chuyển công việc không ạ? Năm ngoái bác nói cháu năm nay khốn đốn về tài chính nhưng cháu thấy tiểu hạn của cháu có song lộc mà vẫn bị khốn đốn ạ? (cháu nghĩ song lộc thì nhiều lộc lắm hay là Thiên phủ của cháu bị tuần không, thiên không, địa không hội nên thành kho rỗng ạ? Cháu xin trân trọng cảm ơn Bác ạ! Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=hoa&date=1980,1,2,5,30&year=2014&gender=m&view=screen&size=2 Cháu xin hỏi thêm một ý nữa là nếu chuyện chạy việc không thành công thì cháu có lấy lại được tiền không ạ vì phong bì cháu để trong gói quà nếu họ không có ý trả thì về nguyên tắc cháu cũng khó đòi ạ!
 7. Thưa bác, đầu năm nay cháu đã được bác xem giúp cháu về xin việc khi cháu đang thất nghiệp và bác đã xem giúp cháu là tháng 3 hoặc tháng 4 và đến tháng 5 âm cháu mới xin được việc ạ nhưng cháu lại vưa thất nghiệp đượng 1 tuần. Cháu kính mong bác xem giúp cháu liệu trong năm này khoảng tháng nào thì cháu lại xin được viêc và chuyện tiền bạc cảu cháu đến cuối năm có khó khăn lắm không ạ? Lá số của cháu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=hoa&date=1980,1,2,5,30&year=2013&gender=m&view=screen&size=2 Cháu xin chân thành cảm ơn bác!
 8. up topic kinh nhờ anh CHIEU NAM xem giúp, chan thành cảm ơn anh nhé!
 9. ông nhận đươc chưa

 10. Chào anh CHIEUNAM, mong anh tư vấn giúp e công việc e nên làm kinh doanh hay phấn đấu trong cơ quan nhà nước! Em xin chân thành cảm ơn anh! E sinh ngày 15/11/1979 (âm lịch) lúc 5h30' sáng, giới tính: nam
 11. Cháu chào chú Thiên Đồng! Cháu đang thất nghiệp, Cháu kính nhờ chú luận cho cháu 1 quẻ ạ! Giới tính: nam, ngày sinh: 15/11/1979 (âm lịch) Kỷ mùi, giờ: 5h30' hỏi vào lúc: 16h06' ngày 26/3/2013 Câu hỏi 1: khoảng tháng nào thì cháu xin được việc, cháu tự xin hay nhờ quen biết? câu hỏi 2: công việc cháu xin được có tốt hơn các công việc trước đây của cháu ko? (về thu nhập và sự ổn định lâu dài) Câu hỏi 3: tiền bạc cháu năm nay thế nào? Cháu xin cảm ơn chú nhiều ạ!
 12. Cháu cảm ơn và biết ơn bác rất nhiều ạ, như vậy là cháu hoàntoàn yên tâm về lá số của mình! Bốcháu là giáo viên và có khoảng 20 năm làm hiệu phó, hiệu trưởng của trườngtrung cấp truyền hình tỉnh ạ, bố cháu cũng ko đi bộ đội, cháu cũng ko cóanh em nuôi, còn anh em dị bào thì theo suy nghi chủ quan của cháu cũng ko có ạ(vì bố cháu là người kín đáo nên cháu cũng ko chắc), cháu được bố cháu chomiếng đất ở quê bán đi và mua nhà hà nội, (nhà 1,6 tỷ) như vậy có được xem làhưởng di sản của phụ ấm ko ạ? Thưabác, vợ cháu cũng ko chắc lắm về giờ sinh, vợ cháu cũng có nick nhưng cháu nhờbác mô tả về hình dáng, tật bệnh, tính cách của vợ và Cung Phu qua topic củacháu vì lập topic khác cháu sợ sẽ làm loãng diễn đàn ạ, vì cháu thấy cung mệnhcủa cháu và cung Phu trên lá số của vợ cháu hơi khác nhau chắc cũng có vấn đềvề giờ sinh ạ! Lá số của vợ cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=le&ldate=9,11,12,13,2&year=2013&gender=f&view=screen&size=2 lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=h&ldate=6,8,11,15,4&year=2013&gender=m&view=screen&size=2 Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ!
 13. Ôi, cháu thật may mắn vì được bác trả lời sớm hơn mong đợi của cháu, cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ! Thưa bác, giờ sinh thì bố cháu nói là ngày giờ này nhưng vì là ngày xưa nên cháu ko yên tâm lắm, cháu đọc nhiều topic trên diễn đàn, đọc sách của cụ thaithulang (do chị ntpt giới thiệu) và đi xem ngoài nhưng cháu cũng chỉ chắc giò sinh khoảng 80% nên cháu mong được 1 người có trình độ tử vi uyên thâm và giàu kinh nghiệm như bác xem giúp ạ! Cháu xin mô tả hình dáng, tính cách, sự kiện cảu cháu ạ: hình dáng: cháu cao 1m63, nặng 66kg( cháu mới tăng kg 6 năm nay, hồi đi hoc nặng 46kg) mặt hơi vuông dài, đầy đặn (do béo lên) má hơi hóp một tý, trán khá cao rộng , Dù nặng cân nhưng trông cháu vẫn nhỏ con và trẻ hơn so với tuổi(lý do chính là xương nhỏ) như vậy vấn đề nặng kg theo kinh nghiệm của bác có được thông qua ko ạ? cháu có 1 anh và 1 em gái, bố cháu có danh và bố mẹ ly hương lập nghiệp, cháu ko hợp mẹ! tính cách: hiền lành, khá nhút nhát nên ngại giao tiếp (nói chuyện khá hài hước), thích chơi đẹp, hay giúp đỡ người khác, sống và làm việc có trách nhiệm cao, dám làm, dám chịu, hát khá hay, xử sự mềm mỏng, nhẹ nhàng, dễ cảm thông với hoàn cảnh người khác, có nghị lực, chịu đựng tốt, thích tìm hiểu sâu rộng tật bệnh: cháu có 1 vết sẹo trên đầu bên trái, mắt trái bị loan thị bẩm sinh nên thị lực kém (2/10) bác xem giúp cháu trên lá số có 2 vấn đề này ko nhé) sức khỏa cơ bản tốt nhưng bộ phận tiêu hóa hơi kém hơn người bình thường học hành: hay thay đổi lớp trường, ( mỗi cấp thay đổi 1 lần) cấp 1, 2 học giỏi, cấp 3 học khá, đại học thì gian nan, lận đận. Cháu học chăm chỉ, chịu khó, khá quyết tâm nhưng thi cử ko được như ý nên sinh ra chán nản sự kiện: nhà cháu chuyển nhà 1 lần vào năm 1984 hay 1985, từ năm 84 đến 1992 có tang ông bà ngoài, chắc là do mệnh cháu có Tang Hổ năm 1998: trượt đại học, bác ruột mất, bố xuống chức năm 2003: bị out khỏi trường đại hoc (cháu học điện tử viễn thông) do chán nản với kết quả thấp và nghiện chơi ta lả năm 2006: Cháu quen vợ cháu giáp tết 2005, năm 2006 bon cháu lỡ có bầu và do nông cạn, hoàn cảnh chưa co phép nên bỏ thai t3/2007: bắt đầu đi làm 2009: thay đổi công việc trong phòng, đỗ cao học, chuẩn bị cưới vợ 2010: đầu năm cưới vợ , t9 mua nhà (bố bán đất ở Vinh mua nhà hà nội), t12 sinh con gái t4/2011: chuyển cơ quan t4/2012: thất nghiệp cho đến bây giờ về vợ: vợ cháu bác mô tả cơ bản là đúng, vợ cháu cao 1m59, nặng 47kg (trước khi sinh 43kg) mặt hơi vuông nhưng nhỏ, ngón chân bình thường (ko to) ngón tay dài, còn lại là đúng hết Cháu mô tả hơi dài, bác đọc chắc sẽ mệt, mong bác thông cảm vì tử vi giờ sinh là tối quan trọng, mong bác xem qua và kết luận giúp cháu ạ! Cháu xin cảm ơn bác rất nhiều ạ! Lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 P/s: Nếu giờ sinh trên là của cháu, cháu xin phép hỏi bác 2 câu ạ: 1- Bố cháu là người rất kín đáo, theo bác thì điều kiện về tiền bạc và đất đai của bố cháu có khá ko ạ? 2- cháu có hỏi bác về xin việc của cháu năm nay, bác nói là t3 hoặc t4 mới nhờ người quen xin được nhưng cháu thấy tháng 2 có thiên mã, lưu thiên mã, thiên lương, thiên đồng hội sao lại ko có việc ạ? bác có thể chỉ bảo giúp cháu được ko ạ!
 14. Cháu kính nhờ bác haithienha, chị ntpt mô tả về hình dáng tính cách, tật bệnh của cháu và hình dáng tính cách của vợ cháu qua lá số của cháu để giúp cháu kiểm nghiệm giờ sinh ạ! Lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu xin chân thành cảm ơn bác haithienha và chị ntpt rất nhiều ạ! P/S: Cháu đã đọc rất nhiều topic mà bác haithienha và chị ntpt mô tả hình dáng tính cách của đương số rất chuẩn và kỹ trong đó có 1 topic bác haithienha mô tả về hình dáng của 1 lá số mệnh thiên cơ cự môn như cháu là khá cao, hơi gầy....mà cháu chỉ cao 1m63, mập (66kg) nên cháu băn khoăn lắm về giờ sinh của mình Mong bác haithienha và chị ntpt giúp đỡ ạ!
 15. E thấy chị ntpt đang online, mong chị xem giúp e, vợ e học luật a!lá số của vợ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=l%C3%AA&ldate=9,11,12,13,2&year=2013&gender=m&view=screen&size=2 E cảm ơn chi rất nhiều a!