• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ni2003

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  21
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About ni2003

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cháu xin thêm thông tin về bản thân: Cháu là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh em, trên cháu là 1 anh trai (Anh trai cháu đã lập gia đình ra ở riêng) sinh 1983 và dưới cháu là 1 em trai sinh 1988, 1 em gái út sinh 2005, em gái út là con của cha cháu với vợ sau. Cha và mẹ cháu li dị năm 2000 Cháu xa quê đi học tphcm năm 2003, học hành lận đận nhưng cháu là người có ý chí nên đã cố gắng vượt qua Công việc và tình duyên lận đận, cháu chỉ có được 1 trong 2 thứ, công việc thuận lợi thì chia tay bạn trai, có bạn trai thì lại thất nghiệp Cháu không quen bạn trai từ 2014 đến nay rồi ạ và cũng quen với đời sống độc thân Cháu bị cận nhẹ, đã mổ cận năm 2015, cùng năm đó cháu nghỉ việc Năm 2016 cháu có việc làm và làm Công ty đó đến tháng 3/2019 thì cháu nghỉ Hiện tại cháu đang ở không, cũng có mấy cơ hội công việc nhưng do lương thấp nên cháu không làm hoặc là họ ko tuyển cháu, năm nay từ đầu năm đến giờ cũng được mai mối mấy người nhưng cháu kén chọn không ưng. Vài nét chính về bản thân cháu ạ! Ngày sinh của cháu: Dương lịch (7/3/1985 lúc 17h chiều)
 2. Cháu Chào Bác và các Anh Chị trong diễn đàn! Kính nhờ Bác và Các Anh Chị xem giúp cháu năm nay cháu có cơ hội sở hữu 1 căn nhà riêng của mình không ạ? Sơ lược về bản thân: Cháu năm nay đã 35 tuổi, ngoại hình xinh xắn, khó tính, cháu xa quê lập nghiệp, chưa lập gia đình, lận đận tình duyên, không người yêu, không tiền, công việc thì cháu đã nghỉ được vài tháng. Năm nay gia đình cháu có chút xào xáo, từ đầu năm đến giờ, chủ yếu xung quanh vấn đề đất đai và Anh Em trong nhà. Ba cháu có nói cho cháu 1 miếng đất ở quê nhưng chỉ là hứa miệng, cháu đã xin bán và dự định mua nhà ở nơi cháu lập nghiệp. Cháu không biết là mong ước của cháu có thành sự thật ko và cháu xin Bác có thời gian xem giúp cho cháu 2 vấn đề: 1/ Năm nay cháu có bán được miếng đất ở quê và mua được nhà cho mình không? nhà chung cư hay nhà riêng? 2/ Khi nào cháu tìm được việc làm? Cháu thành thật cám ơn Bác. Link lá số của cháu:http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=châu&ldate=2,2,2,16,10&year=2019&gender=f&view=screen&size=2
 3. Kính nhờ Các Bác, các Cô Chú, Anh Chị xem giúp cháu!
 4. Kính nhờ Bác Hải Thiên Hà và các Cô Chú, Anh CHị trong diễn đàn giúp cho có hướng đi trong công việc. Hiện tại cháu đang làm cơ quan nhà nước về xuất nhập khẩu, cháu làm trong công ty này gần 4 năm. Trước nay công việc phải luân chuyển nhiều trong bộ phận, hầu như năm nào cũng chuyển việc và cũng đã qua 3 đời Giám Đốc. Hiện tại, đầu tháng 09 này, cháu lại bị thuyên chuyển cũng trong bộ phận nhưng quay về công việc cũ đã làm trước đó. Và cháu đang muốn tìm 1 hướng đi khác, cháu muốn tìm việc khác vì bất mãn nhiều thứ. Cháu xin lời khuyên vì đang do dự chưa biết quyết định thế nào. Và cũng chưa tìm được việc mới nên cháu muốn hỏi cháu có cơ hội nào khác vì cháu đang tính giữa tháng 09 này xin nghỉ việc dù là tim được việc mới hay chưa. Và cháu xin lời khuyên là cháu nên làm công việc gì thì phù hợp với cháu. Đây là lá số của cháu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nn&ldate=2,2,02,16,10&year=0&gender=f&view=screen&size=2
 5. E là Nguyen Anh Nguyet, e nộp tiền vào tài khoản cho A và đã trả phí luôn rồi ạ. E là Nguyen Anh Nguyet, e nộp tiền vào tài khoản của A và đã trả phí nộp tiền rồi ạ.
 6. Cháu xin ủng hộ 1 triệu.
 7. Cháu cũng từng nhờ Chị ấy xem rồi ạ, nhưng lúc ấy Chị ấy "chống lầy" nên rất bận rộn. Cháu cũng đang nghiên cứu tử vi được 1 năm nay rồi nhưng còn mơ huyền mờ lắm ạ! Cũng hay hóng vào chuyên mục tư vấn nhưng lại gà mờ + mau quên, đầu óc cứ loạn xạ cả lên nên cháu mới gửi bài nhờ Bác + Chị xem cho nhanh ạ! :)
 8. Kính nhờ Bác Hải Thiên Hà , chị NTPT xem dùm cháu ạ!
 9. Cháu chào Bác! Đầu năm cháu xin kính chúc Bác và gia đình dồi dào sức khỏe, may mắn cả năm. Nếu có duyên cháu xin Bác cho cháu vài lời về sức khỏe của Ba Mẹ cháu, đầu năm đến giờ mắt phải của cháu đau liên tục mà cháu biết là đôi mắti tượng trưng cho Cha, Mẹ.Ko biết là Cha Mẹ cháu có vấn đề gì về sức khỏe ko? Ba cháu : sinh năm 1960 Mẹ cháu : sinh năm 1963 Ba Mẹ cháu li dị cũng đã hơn 10 năm rồi ạ! Thứ hai là Bác xem giúp cháu công việc năm 2015 này. Hiện cháu đang làm cơ quan nhà nước cũng đã được 3 năm và cháu không quen với môi trường này. Bác xem giúp cháu có cơ hội đổi công việc trong năm này ko và cụ thể là tháng mấy ạ! Cháu đang mệt mỏi với công việc và nhất là môi trường. Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%87t&ldate=2,2,02,16,10&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cháu cám ơn Bác!
 10. Da, Thưa Bác. Cháu nghĩ là có ạ. Một ngày có khi cháu như con nít, có khi như người già. Và đôi khi hay nghĩ quẩn làm những việc ko hay, khi bình tĩnh lại thì thây sự việc ko có gì để phải làm vậy . Cho cháu hỏi là lá số tử vi của cháu có gì ạ?
 11. Cháu Chào các Bác, Cô, Chú , các Anh Chị ạ! Cháu là người rất thường xuyên vào diễn đàn để tham khảo các bài viết .Về chuyên mục luận tuổi, phong thủy cháu còn học được chút ít nhưng về Tử vi thì cháu mù tịt, Cháu cũng rất muốn tìm hiểu xem lá số tử vi của mình để có thể biết được một chút ít về cuộc đời mình nhưng sao khó quá ạ.Xin nhờ các Bác, Cô, CHú chỉ dạy . Cháu xin sơ lược về bản thân : Cháu là nữ , sinh 07/03/1985 ( 16/02/1985 AL), Mẹ cháu nói sinh vào 17h ạ. Cháu tầm vóc trung bình, người đầy đặn, da trắng, bị cận và có vết sẹo ở tay phải do cháu bị té xe ạ. Hiện nay cháu đang làm việc ở xa quê hương ạ. Cháu o đây đã được 10 năm rồi ạ. Cuộc đời cháu lận đận từ khi Cháu 18t cho đến bây giờ, gia đình cháu ko ai lo và hiểu Cháu ạ.Mình cháu tự quyết định từ việc học ngành gì cho đến đi làm rồi chỗ ở. Đến giờ thì mọi thứ có vẻ tạm ổn.Duy chỉ có việc lập gia đình là cháu đắn đo quá ạ, vì có người xem bói nói Cháu khó có khả năng lập gia đình lắm ạ. ( Cháu xin giải thích thêm là Cháu ăn chay trường được hơn 3,5 năm rồi ạ, và thời điểm họ nói Cháu là 2,5 năm). Cháu ko muốn tin nhưng vì cháu ko xác định được giờ sinh của mình nên cũng khó để lấy lá số quá ạ. Cha mẹ cháu ly dị năm cháu học lớp 10 ( 16t ạ).Nhà cháu có 4 anh chị em . Anh cháu có gia đình, sống ở nhà vợ. Em trai cháu hiện nay đang sống cùng Ba. Cháu có 1 e gái cùng cha khác mẹ cũng đang sống với Ba ạ. Và cho cháu hỏi thêm công việc của Cháu năm sau có thay đổi gì ko ạ?( Vì cháu đang chờ cơ hội người quen giới thiệu ở chỗ mới). Nếu cháu có khả năng lập gia đình thì người chồng cháu hình dáng tính cách như thế nào ạ? XIn các Bác, Cô, CHú giúp cháu với ạ! Đây là lá số tử vi của Cháu ạ Giờ Dậu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Giờ Thân http://www.lyhocdong...w=screen&size=2