• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

cuocsongbinhyen

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  12
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

4 Neutral

About cuocsongbinhyen

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 24/10/1982

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Hà Nội
 • Sở thích
  Khám phá ẩm thực, quây quần bên gia đình và bạn bè, làm việc cùng sách vở, đọc những bài viết hay, du lịch cùng gia đình, làm từ thiện

Contact Methods

 • Yahoo
  kimhoanqc@yahoo.com.vn
 1. Thật là một gợi ý hay! Thật là một gợi ý hay!
 2. Kính chào anh Thiên Đồng, rất mong anh bớt chút thời gian tư vấn. Tôi là nữ, đã được bác haithienha xác định giờ sinh là giờ Thìn và có lá số tử vi như sau: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Chồng tôi sinh năm Tân Dậu, có lá số tử vi như sau: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Chúng tôi mới thành lập công ty quảng cáo, nhưng vạn sự đều khó khăn, trắc trở. Kính nhờ anh tư vấn giúp: - Chồng tôi có hợp với ngành quảng cáo không? - Anh ấy nên làm ăn với những người nào thì hợp tuổi? Vì còn khó khăn nên chúng tôi còn muốn kinh doanh thêm một số mặt hàng khác nữa, nhưng không biết cái nào là phù hợp hơn cả: - Kinh doanh nước hoa - Kinh doanh giấy và văn phòng phẩm Hiểu biết còn nông cạn, cũng chưa biết chắc tuổi tác của anh thế nào nên có thể thất lễ. Kính mong anh thông cảm và tư vấn giúp tôi hanh thông tư tưởng và cuộc sống. Chân thành cảm ơn!
 3. Dì phản đối cái cảnh này, "chẹp zai" quá!

 4. Bài hát rung lên từ con tim người thiếu phụ Hát cho ai, hay để hát cho Tình? Một đồng bạc lăn lóc trong yên bình Giọt nước mắt tròn xoe rớt xuống Sau cặp kính làm sao ai thấy được Nó đục ngầu trên răn rúm làn da Dần dần, lời hát ấy xa xa Ta ở lại, đồng bạc tròn chưa kịp rớt Mưa chợt buồn thấm ướt Một chiều không có hoàng hôn...
 5. Con lạy chín phương trời Con lạy mười phương Phật Con lạy đất linh thiêng Con lạy trời cao cả... Những linh hồn buồn bã Chưa biết đi về đâu Những ham muốn, cơ cầu Những hận thù, trách cứ Những sầu đau, giận dữ Những chia cách, phân ly Những mê muội, ngu si Muôn hỉ - nộ - ái - ố Xin rộng lòng tha thứ Cho chúng nhân tục phàm Chúng con đang lang thang Đi kiếm tìm hạnh phúc... Nam mô a di đà... Nam mô a di đà... Nam mô a di đà...
 6. Ânh muốn em như ngày xưa Như con chim câu trong trắng Hay nhảy nhót trên những cành hoa nắng Ngây ngất hương thơm của đất trời Anh muốn em như ngày xưa Như bông hoa mặt trời rực rỡ Nụ cười như ngàn hoa chớm nở Đốt cháy anh và muôn kẻ si tình Anh muốn em như ngày xưa Như áng mây hồng mềm mại Quẩn quanh anh - một khu rừng hoang dại Ru anh chìm trong những phút phiêu bồng Anh muốn em như ngày xưa Mắt không buồn như màn đêm xa ngái Môi không hờn như mùa đông tê tái Và má em không ướt lệ u sầu Em cũng muốn em như ngày xưa Khi được anh yêu vô bờ bến Nhưng cuộc đời như chén rượu nồng dần cạn hết Em ở đây, mà anh ........đã xa vời.
 7. Cháu đã được bác haithienha xác định giờ sinh là giờ Thìn, đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Mặc dù đã 32 tuổi nhưng cháu vẫn chưa có một nghề nghiệp nào chắc chắn cả (vừa dạy học, vừa buôn bán, vừa photocopy...) nhưng đúng như các cụ đã nói "một nghề thì sống, đống nghề thì chết", cháu vẫn tay trắng dù đã cố gắng nhiều. Còn đây là lá số của chồng cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2, anh ấy người cao ráo 1.72m, khá "đẹp giai", râu rậm (ngày nào không cạo râu biết ngay), nghèo lắm nhưng lúc nào cũng lạc quan, hiện đang làm nghề quảng cáo. Cháu kính nhờ các cao nhân trên diễn đàn: 1) cho cháu lời khuyên về nghề nghiệp 2) cháu nên buôn bán cái gì thì hợp và phát đạt 3) nên làm ăn với những người sinh năm bao nhiêu? 4) công danh, sự nghiệp, cuộc đời của chồng cháu ra sao
 8. Tuyệt vọng! Giá như ta là gió Thổi luồn qua đớn đau Cuốn vào thân cát bụi Cay đắng và u sầu Giá như ta là bão Để cười những bình yên Ngạo nghễ nhìn hạnh phúc Và chế giễu hồn nhiên Thân ta - dòng nước xoáy Một chiếc lá trên sông Một hạt mưa hiu hắt Giọt nắng lạnh chiều đông Rồi ta sẽ đi qua Con đường vàng đầy lá Tâm hồn ta cô quả Có ai cuối trời xa???
 9. Hôm qua có một người hiểu biết về tử vi lý học nói rằng mình và chồng mình lấy nhau là suốt đời "nhì bần tiện" nghĩa là dù có làm bao nhiêu thì tiền của cũng tiêu hao và chẳng bao giờ tích lũy được chút gì. Hôm trước lại được bác haithienha dạy cho rằng mình có số khắc chồng con... Trời!

  1. cuocsongbinhyen

   cuocsongbinhyen

   Thế nhưng hiện giờ mình đang ngổn ngang những dự định, những kế hoạch làm giàu, sinh con đẻ cái và hoàn thiện bản thân.

   Mình vẫn miệt mài học tập, lao động, phấn đấu không ngừng nghỉ...

   Thực sự, trong lòng thấy rất buồn.

   Nếu có thể, kính nhờ các cao nhân luận giải những tốt - xấu, hợp - xung của hai lá số này.

   http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

   (lá số của chồng)

   http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

   (lá số của vợ)

  2. Ngọc ngoan

   Ngọc ngoan

   dì còi. xem tốt xấu, hợp xung sang mục tư vấn ->luận tuổi mà hỏi

 10. Thưa bác, cháu rất cảm ơn bác ạ. Qua sự giới thiệu của người thân, đầu năm nay cháu cũng đã kính nhờ một bác thành viên diễn đàn đến nhà và chỉ bảo về phong thủy. Bác ấy đã giúp đỡ chúng cháu rất nhiệt tình và thiện nguyện. Bác ấy có nói là nếu làm theo những chỉ dẫn của bác ấy thì cuối tháng 2 là cháu sẽ có thai. Tuy vậy, bây giờ đã là tháng 3 mà cháu vẫn chưa thấy tiến chuyển gì. Có lẽ do nơi cháu ở có phong thủy quá xấu (cháu thuê một cửa hàng nhỏ và ở luôn đó từ 5 năm nay chứ không phải là nhà của chính mình). Cháu rất lo lắng vì sức ép tâm lý từ gia đình và từ chính bản thân nhưng lại không có đủ điều kiện để thay đổi chỗ ở. Cháu rất cảm kích sự quan tâm của bác đối với một người vô danh tính như cháu ạ. Có lẽ nếu cuộc sống không cho ta những điều ta muốn thì ta nên bằng lòng với những gì mình có. Cháu chân thành cảm tạ bác.
 11. Cháu rất cảm ơn bác ạ! Cháu cũng biết việc sinh con vốn khó khăn thì càng phải cẩn trọng. Qua tìm hiểu và đọc những bài viết trên diễn đàn, cháu được biết rằng phong thủy và vật phong thủy có khả năng cải thiện số mệnh. Việc sinh con của cháu khó khăn như vậy, cháu có thể làm gì để cải thiện điều đó được không ạ? Kính nhờ bác cho cháu lời khuyên ạ.
 12. Trước tiên, cháu vô cùng cảm tạ vì bác đã quan tâm và trả lời câu hỏi của cháu. Cháu muốn hỏi bác với số mệnh như vậy, cháu và chồng cháu có thể có con không? Bao giờ mới có thể có? Con cháu có số mệnh tốt hay không? Có hợp với bố mẹ không? Là một người phụ nữ, không có gì đau khổ hơn là không được làm mẹ. Làm mẹ rồi thì không có gì đau khổ hơn là con mình không hạnh phúc. Vì vậy, cháu vô cùng mong chờ câu trả lời của bác.
 13. Trước tiên, cháu vô cùng cảm tạ vì bác đã quan tâm và trả lời câu hỏi của cháu. Đúng là cháu có bệnh về khí huyết (rất xấu và không đồng đều), cũng có bệnh về buồng trứng (đa nang buồng trứng). Cháu đã cố gắng chữa chạy rất nhiều, có những lúc thấy nản vô cùng, nhưng vì thương chồng và nghĩ đến sự động viên, yêu thương của mọi người xung quanh nên cháu lại tiếp tục cố gắng. Từ khi còn nhỏ đến bây giờ, cháu nghĩ mình không phải là người có nhiều may mắn, làm gì cũng lận đận, khó khăn (thi cử, làm ăn, lấy chồng, sinh con...). Cháu luôn tự răn mình là "Đức năng thắng số" và cố gắng hết mình để yêu thương, đùm bọc anh chị em trong gia đình chồng - những người rất nghèo - nhưng cho đến giờ vẫn chưa có gì thuận lợi cả. Cháu cũng luôn luôn ghi nhớ lời của mẹ là 'phúc đức tại mẫu", nhưng đường con cái của cháu không tốt chút nào. Nếu bác đã thương, xin bác giải giúp cháu lá số tử vi một cách chi tiết và nếu có thể, xin bác chỉ cháu cách hóa giải hoặc làm nhẹ đi những trắc trở trong đường đời.