• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Phạm Cương

Hội viên
 • Số nội dung

  1.093
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Phạm Cương

 1. Em Trung nói đập tolet thì cũng có lí đấy chứ ! nhưng lý do là vì tolet lại Tọa ngay trên đầu các cụ( ban thờ) nhất là ở ở ngay trên vùng dẫn khí vào nhà là Đại môn đó. Có anh Chí phèo - chuyên gia sử lí chuyện tình duyên tham gia tư vấn cho thì tốt quá còn gì? Nhớ mà túm cổ ông ấy nhá ! :)
 2. 1.OK, như vậy phán đoán của tôi là chuẩn xác. 2.Chị cho hỏi thêmlà xem liệu cầu thang nhà này có bị xà nhà đè ngang qua ko? Đây là yếu tố về mặt Hình thể gây nên nhiều vụ ngã cầu thang trong nhà chị, tất nhiên yếu tố này phải kết hợp với yếu tố khác về Phi tinh thì mới nhanh phát tác đc ( nhà chị tinh bàn có nhiều sao Thuộc thổ ở cả hướng và Tọa nhà , mà Thổ khí Hưng quá ắt Mộc khí không tài nào vượng đc)
 3. Nhà này phạm vài thứ nhưng tôi coi về Phi tinh thì thấy rất dở, nhất là thời gian động thổ vào năm 2007, Nhị hắc nhập trung, Ngũ tới Hướng chủ Phá tài, phá sản ghê gớm. Ngoài ra ko biết có động thổ ngay tại trung cung hay không? Theo tôi, dễ có thể trường hợp này xảy ra lắm. Vì thấy sao lắm bệnh tật và tai nạn vậy!
 4. Phạm Cương vừa đi xuống dưới Hải dương về, tối không kịp vào mạng thì sáng nay thấy trên này rôm rả quá! thật vui. Chúc mừng Sư phụ nhé! Kính chúc thày luôn dồi dào sức khỏe, tinh thần luôn sảng khoái và minh mẫn để kèm cặp và nâng bước các đệ tử của người trên con đường vinh danh Văn hiến Việt. Kính Thày. Phạm Cương
 5. 1. Có bếp Phục vị thì không ngại Họa hại đâu. Nếu cần thiết thì treo thêm 1 cái chuông gió ngoài cửa và một cái bể cá nơi phòng khách nhé! 2. Cầu thang 18 Bậc thì ko tốt rồi. Từ 1 lên 2 có 19 bậc mà sao từ 2 lên 3 có 18 bậc nhỉ? :)
 6. Trang mến, Anh điều chỉnh cho e rồi nhé! Thử vào lại đi. :)
 7. Ok rồi! bạn kiểm tra lại đi có gì báo lại trên này nhé!
 8. Thông báo Về việc thay đổi số Điện thoại. Hiện nay do thời tiết úng ngập cục bộ đường dây viễn thông không tốt dẫn đến tình trạng điện thoại của VPĐD Trung tâm LHĐP tại Hà nội chập chờn và khó liên lạc. Để thông suốt thông tin, nay Văn phòng Trung tâm tại Hà nội quyết định là đổi hẳn sang số điện thoại sau để tiện trong việc liên lạc.: 042-216-6878. Xin trân trọng thông báo. Hà nội 07/11/2008. Trưởng đại diện Phạm Cương
 9. Obama thắng áp đảo, trở thành Tổng thống thứ 44 của Mỹ07:43' 05/11/2008 (GMT+7) Barack Obama đã làm nên lịch sử, trở thành Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ sau khi giành được đa số phiếu đại cử tri, vượt xa mức cần thiết là 270 phiếu để nắm quyền ở Nhà Trắng. Toàn cảnh bầu cử Tổng thống Mỹ 2008 Obama làm nên lịch sử Obama đã có 333 phiếu, nhiều hơn 270 - số phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành tổng thống Mỹ. Với thắng lợi này, Obama đã trở thành tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Cùng với chiến thắng của Obama, đảng Dân chủ cũng đang thắng lớn trong cuộc chạy đua vào Hạ viện và Thượng viện. Hiện, tại Thượng viện, đảng Dân chủ có 56 ghế so với 40 của đảng Cộng hòa. Tại Hạ viện, đảng Dân chủ cũng có nhiều vị trí hơn đảng Cộng hòa với tỷ lệ 233/145. Trợ lý của McCain tỏ ra bi quan Một số trợ lý cao cấp của Thượng nghị sĩ Arizona đã tỏ ra bi quan về khả năng thay đổi kết quả của ông. Theo dự đoán mới nhất của CNN, Obama hiện có 207 phiếu đại cử tri, McCain có 135 phiếu. Khi được hỏi liệu đã nhìn ra con đường chiến thắng, hai trợ lý của McCain trả lời “Không”. Hiện với khoảng 85% số phiếu đã kiểm báo cáo từ các phân khu ở Indiana, McCain dẫn trước với tỉ lệ chênh lệch không lớn. Cùng với kết quả dự đoán của cuộc chạy đua vào ghế Tổng thống, thông tin về cuộc đua ở Thượng viện và Hạ viện cũng được công bố. Tính tới 9h tối (giờ địa phương), đảng Dân chủ đã có 52 ghế trong Thượng viện. Obama tạo đà trên khắp nước Mỹ Số phiếu đại cử tri của Obama vẫn tiếp tục tăng, tính đến thời điểm này là 207, McCain 95. McCain giành chiến thắng thêm 3 bang là Utah và Kansas, Arkansas. Khoảng cách dãn rộng Obama lại tiếp tục vượt trước McCain một khoảng xa sau khi giành thắng lợi ở New Mexico. McCain cũng có chiến thắng ở Louisiana nhưng dường như vẫn cần có thêm nhiều phiếu ủng hộ nữa mới đuổi kịp đối thủ. Obama lấy trọn 20 phiếu đại cử tri ở Ohio Dự đoán kết quả bầu cử của CNN tại bang Ohio cho thấy, Obama sẽ chiến thắng tại bang quan trọng này, bang có tới 20 phiếu đại cử tri. Không một ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa nào từng thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng mà lại thua ở Ohio. McCain tăng phiếu Với chiến thắng dự đoán tại bang trọng điểm Georgia, Tây Virginia, McCain nâng số phiếu đại cử tri hiện có lên 69. Tỷ lệ 174-49 CNN dự đoán Michigan, Minnesota, New York, Rhode Island và Wisconsin đã về tay Obama; Wyoming, North Dakota và Alabama bầu cho McCain. Số đại cử tri CNN dự đoán cho hai ứng viên đến thời điểm này là 174 phiếu với Obama và 49 phiếu với McCain. Với kết quả dự đoán trên, Obama đã tiến xa trong nỗ lực trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ. Cũng trong cuộc đua tranh quan trọng này, các thành viên đảng Dân chủ cũng lấy được thêm 4 ghế Thượng nghị sĩ từ tay đảng Cộng hòa và có khả năng còn giành thêm nhiều thắng lợi hơn, hãng AP nhận định. Obama thắng ở bang trọng điểm Pennsylvania Kết quả dự đoán của CNN cho thấy, Obama sẽ giành chiến thắng ở Pennsylvania, bang mà đối thủ của ông là John McCain đã rất tích cực vận động tranh cử trong những tuần lễ cuối cùng trước khi "ngày phán quyết" diễn ra. McCain và người liên danh Sarah Palin đã tới thăm bang này 10 lần trong những tuần gần đây nhằm biến bang màu xanh (ủng hộ đảng Dân chủ) thành bang màu đỏ (ủng hộ đảng Cộng hòa). Kết quả chưa chính thức cho thấy, Obama đã có 102 phiếu đại cử tri. McCain mới thu về 34 phiếu đại cử tri. Obama đang dẫn trước McCain Theo dự đoán của CNN: Obama sẽ giành chiến thắng ở các bang Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey và Washington. Thượng nghị sĩ Arizona John McCain nắm chắc thắng lợi ở Oklahoma, NamCarolina và Tennessee. CNN còn dự đoán Thượng nghị sĩ Barack Obama sẽ chiến thắng tại New Hampshire, nâng số phiếu đại cử tri ông có lên 81 phiếu, so với 34 phiếu của McCain tính tới thời điểm này. Để chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, một ứng viên cần phải có 270 phiếu đại cử tri. Trong mùa bầu cử 2008, ngoài bầu chọn Tổng thống, toàn bộ các vị trí trong Hạ viện và 1/3 Thượng viện sẽ được bầu lại. Cựu thống đốc Mark Warner, nghị sĩ đảng Dân chủ, sẽ giành 1 ghế tại Thượng viện ở bang Virginia, CNN dự đoán. Ông Warner sẽ thay thế thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa sắp về hưu là John Warner. Tại Delaware, các cử tri đã tái bầu bạn đồng hành của Obama là Thượng nghị sĩ Joe Biden tiếp tục nhiệm kỳ Thượng nghị sĩ thứ 7. McCain - Obama cạnh tranh sít sao tại Indiana Obama và McCain đang so kè nhau trong cuộc cạnh tranh sít sao ở Indiana khi việc kiểm phiếu đang được tiến hành tại bang trọng điểm này. Với khoảng 30% điểm bầu cử tại bang Indiana đã thông báo, McCain đang dẫn trước. Những giây phút đầu tiên Obama - McCain và số phiếu đại cử tri hiện có theo kết quả bầu cử mới nhất (Ảnh CNN) Theo những kết quả dự đoán AP và CNN, ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama sẽ giành chiến thắng ở Vermont, còn Kentucky về tay ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa John McCain. Vermont có 3 phiếu đại cử tri còn Kentucky có 8. Thăm dò cử tri mới nhất tại Kentucky cho thấy McCain đánh bại Obama với tỷ lệ 51/42, trong khi đó, tại Vermont, Obama có 57% phiếu ủng hộ so với 36% phiếu của McCain. Kết quả của việc hỏi ý kiến cử tri sau khi rời phòng phiếu do hãng AP thực hiện cũng cho thấy, McCain thắng ở Kentucky và Obama thắng ở Vermont. Đảng Dân chủ có thêm 1 ghế ở Thượng viện. Cho tới giờ, kinh tế vẫn là vấn đề quan trọng nhất trong ngày bầu cử, theo khảo sát của AP với các cử tri sau khi bỏ phiếu xong. Điểm bầu cử đầu tiên đóng cửa lúc 6h chiều giờ địa phương (6h sáng 5/11 giờ VN) tại một số khu vực ở bang Indiana và Kentucky. Các điểm bỏ phiếu tại Georgia, Indiana, South Carolina và Virginia đã đóng cửa nhưng hiện chưa có dự báo kết quả bầu cử. Dự đoán của một số hãng truyền thông Mỹ, Tây Virginia đang nghiêng về McCain Theo nhận định của giới phân tích, bằng chứng về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ sớm bộc lộ dựa trên kết quả kiểm phiếu ở một số bang công bố kết quả sớm như Indiana, Georgia, Virginia. Kết quả dự đoán là chính xác Lúc đầu, kết quả bầu cử Mỹ chỉ là "dự đoán" dựa trên thăm dò cử tri sau khi họ bỏ phiếu và/hoặc dựa trên một phần kết quả kiểm phiếu. Điều này có nghĩa là kết quả sẽ được gắn nhãn "dự đoán" cho tới khi tất cả các phiếu bầu được kiểm. Lý do của việc ghi kết quả dự đoán là các bang thường công bố tên ứng viên chiến thắng dựa trên các số liệu chưa hoàn chỉnh. Hệ thống bầu cử Mỹ cho phép từng bang công bố kết quả sơ bộ cho công chúng trước khi đếm từng phiếu bầu. Kết quả sau đó sẽ được xác nhận một khi toàn bộ số phiếu được kiểm. Với những cuộc cạnh tranh không sít sao, mạng lưới truyền thông Mỹ sẽ có dự đoán về người chiến thắng sớm nhất khi mà các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Còn tại những bang trọng điểm, ứng viên theo sát nhau, việc dự đoán sẽ phải chờ cho tới khi có dữ liệu thực tế hơn về các lá phiếu. Việc kiểm phiếu và dự đoán sẽ mất vài giờ và có lẽ là cả đêm. Thông thường, kết quả ai là Tổng thống sẽ được công bố vào sáng hôm sau của ngày bầu cử nếu không có trục trặc gì. Hoài Linh - Kỳ Thư- Vietnamnet.vn (Theo CNN, AP)
 10. Obama chiến thắng áp đảo Tổng thống đắc cử" Barack Obama. Ảnh: AP. Thượng nghị sĩ Dân chủ Barack Obama trở thành tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ, sau khi vượt mức cần thiết và bỏ xa đối thủ về số phiếu đại cử tri. > Cuộc đời Obama > Đường đến Nhà Trắng của Obama > Quan điểm của hai ứng viên > Vai trò của đại cử tri > Cá cược cho bầu cử Mỹ Theo kết quả thăm dò sau bầu cử của BBC, ứng viên da màu đã có được 338 phiếu đại cử tri trong khi đối thủ đảng Cộng hòa chỉ có 155 phiếu. Một trong những chiến thắng quan trọng của Obama là ở bang Ohio, nơi ông và ứng viên Cộng hòa John McCain tranh giành nhau quyết liệt. Trước đó, giới chuyên gia tính toán mọi khả năng tới Nhà Trắng của McCain đều phải bao gồm chiến thắng ở Ohio. Bang sở hữu 20 phiếu đại cử tri này từng giúp Tổng thống George Bush đắc cử năm 2000 và 2004. Chưa một ứng viên tổng thống nào ngoại trừ John F. Kennedy có thể bước vào Nhà Trắng nếu thua ở hai trong ba bang quan trọng là Ohio, Pennsylvania và Florida. Obama còn "chiếm" được Pennsylvania, nơi mà McCain đặt mục tiêu chiến thắng dù bang này có xu hướng ngả về phe Dân chủ. Giới phân tích từng nhận định McCain cần nắm chắc bang này nếu muốn trở thành tổng thống. Theo kết quả trưng cầu, Obama còn thắng ở các bang Vermont, New Hampshire, Pennsylvania, Illinois, Delaware, Massachusetts, Washington D.C., Maryland, Connecticut, Maine, New Jersey, Michigan, Minnesota, Wisconsin, New York, Rhode Island và California. Ông cũng mới giành được New Mexico và Iowa, hai bang quan trọng trong bầu cử. Trong khi đó, ứng viên Cộng hòa McCain giành phần thắng ở bang Kentucky, South Carolina, Oklahoma, Tennessee, Arkansas, Alabama, Kansas, North Dakota, Wyoming, Georgia, Louisiana, West Virginia, Texas, Mississippi, Utah. Đa số cử tri, với tỷ lệ là 6/10, cho biết kinh tế là nhân tố quyết định đến lá phiếu của họ. Tuyệt đại đa số - 90% - số cử tri được hỏi nói rằng vấn đề chủng tộc không quan trọng trong quyết định bỏ phiếu cho ai. Cũng khoảng từng ấy phần trăm khẳng định tuổi tác của ứng viên không quan trọng. Nhiều cử tri Mỹ nói họ cảm nhận được rằng mình đang tham gia một cuộc bầu cử lịch sử, bởi cuộc bầu cử này có thể lần đầu tiên đưa một người da đen lên làm tổng thống Mỹ. Faton Fall, 40, tuổi, cử tri ở Chicago, phát biểu: "Điều đó có ý nghĩa lớn lao đối với tôi. Tôi ngập tràn trong cảm xúc. Tôi không thể nói thêm được gì nữa". Theo một thăm dò 10.000 cử tri sau bầu cử, 60% phụ nữ ủng hộ Obama. Trong khi đó, hơn một nửa cử tri da trắng ủng hộ ứng viên Cộng hòa McCain, mang lại cho ông lợi thế trong nhóm từng giúp Tổng thống George Bush giành chiến thắng năm 2004. Đây là cuộc bầu cử có lượng cử tri đi bỏ phiếu lớn nhất từ năm 1960, với khoảng 130 đến 140 triệu cử tri đi bầu. Obama, 47 tuổi, thượng nghị sĩ nhiệm kỳ đầu của bang Illinois, người vụt sáng thành một nhân vật tầm cỡ nhờ tài hùng biện và lời kêu gọi thay đổi. Các cuộc thăm dò trước bầu cử đều dự đoán chiến thắng dành cho ứng viên Dân chủ Barack Obama. Trưng cầu của USA Today/Gallup công bố hôm qua cho thấy khoảng cách giữa Obama với đối thủ là 11 điểm. Các thăm dò khác đều cho thấy Obama dẫn trước từ 5 tới 11 điểm. Chiến thắng cuối cùng của một ứng viên tổng thống sẽ được quyết định bởi số phiếu đại cử tri mà họ có được. Theo luật, các bang được phân bổ phiếu đại cử tri theo dân số, bang nhiều nhất là California với 55 phiếu. Một ứng viên cần có ít nhất 270 phiếu để vào Nhà Trắng. Các cuộc trưng cầu đều cho thấy cuộc đua tổng thống sẽ diễn ra gay gắt nhất ở các bang Florida, Indiana, Missouri, Bắc Carolina và Ohio. McCain dẫn trước ở Indiana và Bắc Carolina trong khi Obama thắng ở các bang còn lại. Hải Ninh (theo BBC) ---------------------------------------------------------------- Xin chúc mừng Ông OBAMA, chú mừng những người dân lao động Mỹ !!!
 11. 1. Cây nào tùy sở thích của bạn. Cây sống thì tốt nhưng nếu kh đc thi lấy cây giả thế vào.
 12. Mấy hôm trời mưa to nên có ảnh hưởng tới đường truyền của một số anh chị em điều hành về Kỹ thuật, do vậy ko cập nhật thường xuyên được. Mong bạn tutingoan thông cảm nhé! Hôm nay tiện thể tôi làm Cát-ca-đơ :D Mời bạn kiểm tra lại xem đã vào đựoc chưa vậy? Có gì báo lại luôn nhé! Thanks.
 13. Thày Thiên sứ dạo này bận công tác nên tôi xin thay thày trả lời bạn: 1. Nhà này chưa sắp đặt bếp cố định thì nên thiết kế bếp Xoay hướng Bắc, lệch khoảng 20 độ so với hiên nay. 2. Cầu Thang bị phạm đới môn rồi, nên đánh lệch mấy bậc cuối cùng khoang 30 độ so với hiện nay, còn không làm đc thì nên có 1 cái cây cách bậc cuối cùng khoảng 1.2 - 1.5 m, ngay sát phía tường. Chúc may mắn.
 14. bạn có thể tìm các Tài liệu có liên quan đọc sẽ hiểu về Bát trạch Lạc việt nhwu Hà đồ trong văn minh lạc việt hay Tìm về cội nguồn kinh dịch của Tác giả Nguyễn Vũ Tuấn anh Xin trích dẫn như sau: HẬU THIÊN BÁT QUÁI LẠC VIỆT PHỐI HÀ ĐỒ Phương vị, tính chất và độ số của Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ: Càn – Âm Kim đới Thủy, Tây Bắc Âm Thủy, độ số 6. Xanh da trời. Khảm – Dương Thủy, chính Bắc, độ số 1. Xanh đen. Cấn – Âm Mộc, Đông Bắc, độ số 8, Xanh lá cây nhạt. Chấn – Dương Mộc, chính Đông, độ số 3, Xanh lá cây đậm. Khôn – Âm Hỏa đới Thổ, Đông Nam, độ số 2. Nâu đỏ. Ly – Dương Hỏa, chính Nam, độ số 7, Đỏ. Tốn – Âm Kim, Tây Nam, độ số 4, Xám trắng. Đoài – Dương Kim, chính Tây, độ số 9, trắng.
 15. Ok nhất trí với Bác Cường là nên họp gần Văn miếu, là nơi linh khí Ngàn năm văn hiến vẫn còn phảng phất đâu đây, rất hợp với mấy món học thuật cổ như Tử vi, tử bình, phong thủy...! Nếu ko họp đc vào chủ nhật thì chiều thứ 7 nghe có vẻ cũng hợp lý đấy. :(
 16. 1. Đầu giường kê ngay cửa sổ thì mới sợ, tình huống ở nhà bạn như vậy là được rồi ko đáng ngại, chỉ che dầm lại là OK 2. Về màu sắc tôi thấy cũng làm gì đến nỗi chói quá đâu, cứ chiều cụ đi, cái này ko hại gì sức khỏe. Màu sắc dùng chỉ là phụ những cái quan trọng khác Phạm vào Phong thủy chúng tôi đã tư vấn đầy đủ bạn đừng lo. 3. Sàn gỗ thì quá tốt rồi.
 17. Về lập quẻ để chọn Giờ tốt xấu, theo tôi lấy giờ theo Lục nhâm cũng rất hay. Kết hợp với Bát Môn nữa thì gọi là như gấm thêu hoa vây. Đây chính là một trong những mặt mạnh của Lạc Việt Độn Toán, Bạn có thể tham khảo thêm chăng? Ngoài ra nếu ra Ngoài tiệm bán sách có thể mua cuốn làm nhà theo Địa lý - thiên văn - dịch lý của Tác giả Trần Văn Tam có nói sơ qua về việc dùng quẻ dịch để Toán quẻ làm nhà. Nhưng cá nhân tôi vẫn ưu dùng LVĐT hơn vì tính giản lược nhưng hiệu quả của nó. Thân chào.
 18. Hiện nay mới có sự bàn giao quĩ từ thiện Trung tâm do Văn phòng ngoài Hà nội nắm Quĩ nên trong quá trình vận hành chưa ăn khớp lắm.Xin lỗi bạn arigato nhìu, vì thực ra hôm trước anh Hahung có check tài khoản nhưng không hiểu nhận 300k là vì lí do gì. Thấy Ngân hàng đề là đóng phí mà không hiểu là đóng phí gì, nếu có thể các bạn sau khi đóng tiền xin hãy PM cho tôi. Đợt tới tôi sẽ mở Box từ thiện anh chị em nào đóng thì báo lên đó. Sẽ có người quản lý trực tiếp. Rất mong chị thông cảm nhé. Còn số tiền 300 K hiện tôi vẫn giữ tùy ý chị sử dụng: 1, Nếu cần tôi xin gửi lại chị. 2, Gửi lại quĩ từ thiện Trung tâm LHĐP dành cho các Trường hợp khác có hoàn cảnh bất hạnh.
 19. Bạn nói chí lý, chúng tôi xin ghi nhận ý kiến này của bạn.
 20. Anh Chu dang thân mến, Cám ơn lời chúc tốt đẹp của anh, nhớ lại cách đây 1 năm tôi thật mừng khi đã thuyết phục đc anh và gia đình tin và theo Phong thủy. Bởi một người KTS nói chung và như anh nói riêng cái Tôi rất lớn, bản thân anh là một người đầu phải nói là tương đối cứng!!! lý luận cũng không phải tây vừa. Anh tin và nghe tôi dứoi góc độ khoa học thì đã là một thành công của tôi, còn vấn đề có thành quả như ngày hôm nay nếu nói không khiêm tốn thì đó là tất yếu thôi!.... bởi vì sự thật khách quan vậy ko thể chối bỏ được. Mong rằng càng ngày sẽ càng có nhiều KTS hiểu biết như anh có cái nhìn thiện cảm và tốt đẹp về PT, từ đó khi các đối tượng trong xã hội có mong muốn xây nhà họ lại có được từ anh những lời tư vấn quí giá. Chúc gia đình anh, chị luôn mạnh khoe, cháu nhỏ ăn no chóng lớn thông minh giỏi giang giống cha nó, công việc của anh càng ngày càng phát triển. Xin gởi đến anh lời chào trân trọng. Thân.
 21. Bếp chính nên sửa thế này thì sẽ khá hơn: 1. Nhà này nên đặt bếp vào góc phía trong gian bếp. Bếp hiện đặt đối diện cửa bếp khí xộc thẳng vào không lợi. 2. Bếp nên đặt Hướng Tây bắc thì được Phúc đức trù theo quan điểm lPhong thủy Lạc việt ( bếp hiện nay đang Xoay hướng Tây Nam)
 22. Nhà gần những khu vực như bãi tha ma thì tất nhiên là chưa hay, điều này các sách cổ đã nói nhiều rồi. Nơi này chính là nơi mà khí âm dương bị lẫn lộn, xung đột, tranh chấp nên người sống khó được an lành, nhất là để cư ngụ. Nhà gần chùa chiền hoặc những chốn tâm linh cũng không hay lắm. Làm ăn thì đôi khi vẫn tốt. Cái này hơi dài không tiện phân tích. Về khu vực Ciputra, như thày Thiên sứ nói chính là một trong những khu vực tốt nhất của Hà nội hiện nay đứng dưới góc nhìn Phong thủy. Không phải tự nhiên mà phía Đối tác Hàn quốc, một trong những quốc gia gần đây rất chú trọng Phong thủy đầu tư rất nhiều vào Khu đô thị trung tâm phía mạn tây Hồ tây. Gần đây trung tâm nc Lý học ĐPhương cũng có một chương trình tư vân cho 1 dự án khoảng 18 hec ta nằm tại khu vực này. Nếu đc sự đồng ý của chủ đầu tư, công trình này sẽ được phân tích kỹ trong những bài học về Hình thể Loan đầu trong chương trình Phong thủy Lạc việt. Theo quan sát của tôi, Phía chủ đầu tư Khu ự án Ciputra cũng đã có những động tác khắc phục những cái xấu về Phong thủy do ảnh hưởng từ Bãi tha ma như Tường xây cao, Trông nhiều cây đốt rỗng hút âm khí như Trúc v.v và một số loại hình trấn yểm khác. Hiện nay, khu dự án này cũng đã có nhiều ngừoi về đây ở, khí dương cũng đã lấn át khí âm phần nào, nên về cơ bản thì cũng có thể ở tốt nếu như biết khắc phục những tiểu tiết xung quanh nhà.
 23. Sao nhiều bếp trong nhà vậy? Bố mẹ thì dùng bếp nào, con cái dùng bếp nào vậy?
 24. Anh là Người Nam cung Khôn Tây tứ mệnh hợp các hướng thuộc tây Tứ.Anh có thể tìm đọc lại các bài của tôi trả lời trong mục Tư vấn để biết Tây tứ là gì.
 25. Ok, như vậy là đúng như tôi nhận định: hiện tượng xấu hay xảy ra khi trẻ em nằm trong phòng ngủ quá lớn làm cho trẻ khó ở do phòng quá lớn thì dương khí không đc vượng, mà trẻ thì thuộc dạng nhạy cảm, xấu chỉ tí xíu là nó oe oe ngay.. không thì ngủ cũng ko tròn giấc. Sau khi chuyển sang phòng bé hơn thì hiện tượng "khó ở" đã bớt nhiều. Như vậy anh chị chuyển phòng cho cháu là hợp lý rồi. Trường hợp con anh chị nên treo hồ lô bằng gỗ như quả hồ lô khô hay bán ngoài phố ấy treo ở đầu giường chỗ cháu nằm. Nếu cháu vẫn còn hiện tượng như anh kể thì lại lên trên này tôi sẽ chỉ cho thêm 1 chiêu nữa đảm bảo khăc phục đc 90% vì áp dụng khá thành công qua nhiều trường hợp rôi.