• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Phạm Cương

Hội viên
 • Số nội dung

  1.093
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Phạm Cương

 1. Có nhiều sách hán thư cổ cho là nhỏ thậm chí coi không phạm. Tuy nhiên theo Phạm Cương thì Giáp sơn nằm giữa Dần Mão, ngũ hành tính thuộc mộc giống hai sơn trên, theo nguyên lí "Kẹp giữa" ắt hẳn cũng đã phạm rồi.
 2. Anh Wen có thể dẫn chứng cho những dòng gạch đỏ trên không? theo tôi hầu hết các truờng phái vẫn rất manh mún và chắp vá, do vậy tính khoa học chưa thể hiện, dẫn đến vẫn cãi nhau om tỏi và hình thành các truờng phái!!!
 3. Không dám gọi là chỉ giáo, chỉ nói chơi thế này: Theo quan điểm của Phạm Cương, Về bản chất Tam sat là phuơng suy khí của địa bàn khi xét tam hợp cục theo địa chi, vì thế dầu phuơng tọa hay nằm ở hứong mà "động chạm" đến thì cũng chẳng hay ho gì. Còn thiệt nhân dinh hay thiệt về tài lộc thì lại phải xét theo nhiều cách, nhiều phuơng pháp khác v.v
 4. Chào anh chị, như vậy là về vị trí bếp nhà anh không đuợc tốt rồi, và chỉ sửa đuơc về hưóng đặt bếp. Thôi thì cố tránh hung tầm huớng cát mà đặt bếp vậy. Bếp đuợc hướng thì cũng không đến nỗi te tua. Chỉ có cái là giữa đuợc mất nó phập phù khó yên thôi. Khi có tiền tài một chút thì hãy di dời sang chỗ ổn định hơn.
 5. Chúc mừng sinh nhật Phạm Thái Hòa!!! Chúc em sức khỏe, ngày càng thành công hơn nữa trên con đường học thuật. Sớm phá được trận đồ SPT nhé :(
 6. Chúc mừng sinh nhật Sư phụ Thiên Sứ!!! Kính chúc Sư phụ sức khỏe dồi dào, luôn sáng suốt, minh mẫn để chèo lái con thuyền Văn hiến Lạc Việt tới bến bờ thành công!!!
 7. A Cothu nói như vậy sai rồi, những gì chưa công bố, chúng tôi sẽ công bố vào thời điểm thích hợp. Vì biết đâu sau khi công bố, với sự sao chép nhanh như tên lửa... Phong thủy Lạc Việt biến thành phong thủy Tàu cũng không biết chừng. Còn nữa, việc kiến thức chỉ lưu hanh nội bộ nhưng sự giúp đỡ tư vấn sửa chữa theo phong thủy cùng vơp những hiệu ứng tích cực lại phổ biến với đại đa số hội viên diễn đàn. Sư thực thì vẫn hiện hữu hàng ngày hàng giờ trên diễn đàn anh có thể đã biết.Điều này chắc chắn không phỉa bàn cãi đúng ko anh? ko nhẽ những ca tư vấn nguời thật việc thật của Phong thủy Lạc Việt thành công vô số kể của Phong thủy lạc Việt là do chúng tôi tạo dựng lên chăng?
 8. @ Cảm ơn magiclove đã có lời giới thiệu, diễn đàn mà, cho nên cách xưng hô đúng là cũng khó! :rolleyes: trong góc tư vấn của anh cũng đã nhiều lần giới thiệu đi giới thiệu lại, và còn rất nhiều hình trên DĐ, nhưng phần tiểu số ACE mới vào không để ý kĩ thôi.Về câu hỏi của bạn Poussin: 1. Đặt bể cá tuy là hành thủy đấy nhưng sẽ không ảnh hưởng như bạn e ngại, quan trọng là đặt đúng phuơng vị thích hợp. 2. Nhà hướng Tây hoặc Tây bắc nếu chỉ có Hai vợ chồng nhà bạn ở thì là được hướng đấy nhé. Các hướng thích hợp với ông xã bạn là Tây, TB, ĐB và ĐN (theo LV) còn theo cổ thư là TN Cac hướng tốt này dùng để kê giường và ban thờ cũng như bếp. Chúc vạn sự cát tường
 9. Chào Bạch mã công tử, chủ nhật là ngày xả xì trét nên ít khi anh vào mạng lém. Ko ngờ bạch mã vẫn lưu lại lời nói của Phạm Cương cách đây cũng kha kha nhỉ. Tất nhiên những gì anh nói là phải giữ lời chứ. :P Về câu hỏi của em: Thông thường trong trường hợp này phần diện tích để tính tâm nhà chỉ là phần mình sử dụng mà thôi. Bởi vì phong thủy rất coi trọng yếu tố tương tác. Có thể em cũng phải gom cả phần sân vườn ngăn giưa 2 không gian tính thêm nữa là cùng. Thân chào.
 10. anh Lôi Kim Vân nói phải rồi, bạn lưu ý đưa hình lên thì mới dễ tư vấn và giải đáp chứ. Cách post hình chúng tôi có dóng gim lại và treo phía trên trong mục Tư vấn Phong thủy
 11. Nhà này với số đo của bạn đưa ra thì khả năng lớn là Hầm cầu nhà bạn đặt vào cung Cấn là cung Phúc đức của Chủ nhà 1946. ầng hai nhiều khả năng vô kí do câu thang dạng hở gầm, Thêm nữa phòng ngủ chủ nhà vô khí nhìn thấy rõ trên sơ đồ. Khả năng nguyên nhân chính là bị gặp cục xuyên tâm sát , chủ nhà mới bị nặng như vậy. Năm nay Đông phuơng là phuơng Tam sát: Dần , Mão , Thìn trong khi nhà cửa nhà phía trước nhà xây dựng tu tạo đập phá là một nguyên nhân gây tác động trực tiếp. Về cơ bản tôi khuyên bạn nên kê giường người ốm ra xa khu vệ sinh, nên lùi về đằng sau nhà thì hay hơn. Nhà bạn khá phức tạp đấy! tốt nhất nên xem tận hiện trường vì só đo nhà bạn rất dễ đo sai, có thể là hướng đông và có thể là hướng đông nam. tôi thì ở xa bạn nêu không cũng ghé thăm 1 chuén xem sao, còn tốt nhất nên mời thày Thiên sứ hoặc các ACE trong Nam đến tận nơi giải quyết là hay nhất. Thân chào
 12. 1. Sao này LHDP thấy có nhiều sự "sáng tạo" ko cần thiết nên ko dùng.2. Cái này tôi đã dùng nhưng ko thấy hiệu quả bằng thần sát, đấy là Kinh nghiệm của riêng tôi. 3. Anh Vietha nếu có tài vậy sao ko giúp siputy đi, anh có đề xuất gì không ?
 13. Đương nhiên là hậu thiên Lạc việt của thày thiên sứ là sự đổi chỗ Ly đoài với tuổi và Tốn Khôn đối với Phương vị trên bát quái và nó sẽ kéo theo nhiều sự thay đổi. Đấy là về lý thuyết. Tuy nhiên, Anh có chắc Lý thuyết của anh( hay tiền bối nào đó) về Quan hệ Hôn nhân, hạnh phúc gia đình dựa trên Bát quái Văn Vương của anh là có % đúng cực lớn không? sẽ có phần % sai số là tất yếu ! Biết đâu Hậu Thiên Bát quái Lạc Việt lại góp phần làm cho % sai số còn lại ngày càng nhỏ hơn. Mong được anh đưa ra các ví dụ Cụ thể nhằm bổ sung thêm những luận cứ đưa ra của anh. Trân trọng.
 14. Chào anh siputy, Cái môn chọn ngày chọn giờ này phải nói là nhiều các thày cãi nhau như mổ bò, mỗi nguời nỗi ý. Khó nói ai đúng lắm. Giang hồ thuật sĩ cũng thêm vào cả đống ngày thành ra nhiều khi nếu theo đuợc tất cả các sách thì... chả có ngày nào để làm nhà cả. Ví như Ngày duơng công kị theo nghiên cứu thì cũng không đáng để kiêng ( Hiệp Kỷ Biện phuơng thư có dẫn) Về vấn đề của anh, Phạm Cuơng nghĩ ngày 24/08 al có thể là một sự lựa chọn tốt.
 15. 1. Nam sinh 1978 là được 32 tuổi, phạm Ngũ Thọ tử kị xây nhà. Nếu muốn xây thì nên mượn người tuổi 35 ( ất mão) là tốt nhất. 2. Anh mượn được người rồi sẽ coi ngày sau nhé. Chúc may mắn P/s: chú ý viết tiếng việt có dấu
 16. Anh nên kiếm lấy cái la bàn để đo thì chúng tôi mới có số liệu chính xác mà tư vấn, sai một li là đi một dặm. Phong thủy không thể qua loa đại khái được. Thế thì mới "phát sinh" ra La bàn rồi La kinh chứ ! :rolleyes:
 17. theo quan điểm của Phạm Cương, nhà ở hẻm cụt chưa hẳn đã xấu. Nếu như ngôi nhà này có hai cửa cửa truớc và cửa sau thì vẫn phát như thuờng. Còn thì thuờng chỉ đuợc một thời gian sau đó hay bế tắc, khó thăng tiến như bạn nói đó. Cách sử lí thì tùy tình huống mới có giải pháp thích hợp.
 18. Kỳ bí thôn bát quái của hậu duệ Gia Cát Lượng 04/09/2009 07:31:03 - Nhiều nhà khoa học chuyên nghiên cứu về môi trường và kiến trúc trên thế giới đang tập trung khảo sát một mô hình thôn trang kỳ bí theo bố cục bát quái ở Trung Quốc. Thôn này có tên là thôn Gia Cát hay Bát Quái, tọa lạc tại thị trấn Lan Khê, tỉnh Triết Giang, được mệnh danh là "Trung Quốc đệ nhất thôn". Đây cũng chính là trung tâm sinh sống của hậu duệ Khổng Minh Gia Cát Lượng nổi tiếng thời Tam Quốc. Dựa theo Bát quái trận đồ lập nên thôn Vào cuối đời Tống, đầu nhà Nguyên (khoảng năm 1300), hậu duệ đời thứ 27 của Gia Cát Lượng là Gia Cát Đại Sư bắt đầu lập thôn Bát Quái tại Lan Khê, Triết Giang. Theo sử chép, Gia Cát Lượng từng lập ra một trận pháp thần kỳ gọi là Bát trận đồ, biến ảo khôn lường, uy lực vô cùng, từng vây khốn cả 10 vạn tinh binh của đại tướng Đông Ngô Lục Tốn. Thôn nhìn từ trên cao Gia Cát Đại Sư đã vận dụng học thuyết Kham dư (phong thủy) vào Bát quái trận đồ của ông tổ mình, thiết lập thôn trang án theo Cửu cung bát quái. Thôn lấy cái hồ lớn (chung trì, nửa nước nửa đất) hình thái cực làm trung tâm, 8 con đường từ hồ toả ra thành "nội bát quái". Phía ngoài thôn lại đắp 8 tòa núi nhỏ hình thành "ngoại bát quái" bao bọc. Các sảnh, đường, nhà ở phân bố dọc theo 8 đường. Gia Cát Đại Sư trước khi qua đời có để di huấn là không được thay đổi nguyên dạng. Trải qua hơn 800 năm dâu bể, lượng người trong thôn tăng lên nhiều, nhưng tổng thể cửu cung bát quái không hề thay đổi. Hồ thái cực ở trung tâm thôn Trong thôn có đền thờ Thừa tướng Gia Cát Lượng, hoa viên, 3 nhà bia, 18 sảnh đường, 18 giếng, 18 ao, hơn 200 phòng ốc đều là kiến trúc cổ đời Minh, Thanh rất độc đáo. Con cháu Gia Cát đời đời đều theo lời giáo huấn của tổ phụ "không làm lương tướng, tất làm lương y" nên nhiều đời theo nghề thuốc. Trong thôn có cả Nhà triển lãm trung y dược, vườn thảo dược... Nơi đây, riêng đời Minh, Thanh đã có 5 tiến sĩ, 11 cử nhân, hàng trăm tú tài. Các chuyên gia, học giả Trung Quốc đang đề nghị đổi Lan Khê thành TP Võ Hầu. "Đêm không cần đóng cửa, ngoài không nhặt của rơi" Theo nhiều nhà nghiên cứu, kiến trúc bát quái này có công năng phòng vệ và cải tạo môi trường rất cao. Thôn Gia Cát đặc biệt mát mẻ, sạch sẽ, thông thoáng. Kiến trúc trong thôn Nhà kiến trúc Từ Quốc Bình cho rằng, kiểu kiến trúc của thôn này hoàn toàn khác với phong cách thôn trang truyền thống Trung Quốc, không lấy trung tuyến làm chủ mà bức xạ ra 8 hướng. Các nhà trong thôn mặt đối nhau, đuôi liền nhau, đường nối nhau, rất thoáng mà kỳ thực kín đáo. Địa hình xung quanh nhìn giống như cái nồi, bốn phía cao, giữa thấp. Người ngoài vào thôn, nếu không có người quen dẫn đường thì lẩn quẩn không biết lối ra. Nhà thư pháp Gia Cát Cao Phong, cháu đời thứ 42 của Gia Cát Lượng cho biết, trong thôn "đêm không cần đóng cửa, ngoài không nhặt của rơi". Năm 1925, chiến tranh ác liệt, quân đội của Quốc dân đảng là Tiêu Kính Quang đánh nhau với quân phiệt Tôn Truyền Phương 3 ngày dữ dội sát bên thôn Bát Quái nhưng không có viên đạn nào lọt vào thôn. Khi quân Nhật tấn công xuống phía nam, đại quân kéo qua đại lộ Long Cương nhưng không phát hiện ra thôn này. Duy có 1 lần máy bay Nhật ném bom trúng 1 phòng trong thôn. Theo thống kê tại hội thảo "Nghiên cứu Gia Cát Lượng học" lần thứ 7 toàn Trung Quốc (10/1993), hậu duệ các chi của Gia Cát Lượng hiện có khoảng 16.000 người, riêng ở Lan Khê có hơn 6.000 người. Trong thôn này, hơn 4.000 người đều mang họ Gia Cát và xưng là "người mình" với nhau. Thiên Tường
 19. Anh Thiên Đồng thân mến, về hình tượng con rồng uống nước làm vượng khí rồng thì cũng đúng rồi đấy là tính hình tượng của phép Loan đầ. Tuy nhiên nói cầu thang uốn lượn liên tượng con rồng, qui về Thanh long cho là thuộc mộc thì không hẳn đúng. Ta có thể thấy Hình tượng uốn lượn nhấp nhô mái của Trung tâm hội nghị quốc gia như con rồng nhà L , tuy nhiên đây vẫn coi là Thủy hình. Tính hình tượng trong phong thủy và các tượng hình thể biểu hiện của Ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là có sự khác biệt.
 20. Nếu tìm tài liệu để hiểu thêm về Quái chủ mệnh, đơn giản nhất bạn có thể tìm cuốn Bát trạch Minh Kính trên thị trường. Sách Phong thủy Lạc Việt hiện thời vẫn ở dạng bản thảo, chúng tôi chưa xuất bản. Nếu bạn ham thích học hỏi có thể tham gia các lớp Phong thủy cơ bản có thông báo ở những phần phía trên diễn đàn.
 21. Trường hợp nhà của bạn có căn nhà như vậy, ốm đau bệnh tật là vấn đề cấp bách và rất đáng quan tâm nghiên cứu và khác phục dưới góc độ Phong thủy. Biết được gì và làm tới đâu, chúng tôi sẽ giúp Bạn cần cho chúng tôi biết: 1. Thằng con lớn nhà bạn rất khó nuôi hoặc gặp khó khăn lúc mang bầu phải ko? Nhà phía trước cửa nhà bạn mới xây khoẳng đầu năm nay phải không? 2. Năm nhà bạn xây nhà ? Từ năm nào? Có sửa chữa gì lớn từ đó tới này chưa? Tầng tum nóc đó cất từ bao giờ? Làm nhôm từ bao giờ. 3. Nếu được biết chính xác số đo nhà bạn là bao nhiêu độ thì càng tốt hơn, hướng đông trong khoảng 67,5 độ tới 112,5 độ? Vậy nhà bạn ở số đo nào? 4. Tàng lầu 1, bạn cũng nên vẽ ra chi tiết luôn nhé. Phải biết đc cụ thể phòng nào của ngừoi nào, tư vấn mới dễ dàng. thân ái
 22. 1. Tuổi Ất mão theo Bát trạch Lạc việt thì không hợp so với Hướng nhà này, tuy nhiên hướng chỉ là một yếu tố khá quan trọng nhưng không phải là quyết định, ngoài nó còn có các yếu tố khác về Vận trình , cấu trúc nhà bên trong, cảnh quan nhà bên ngoài v.v Tôi cũng đã tư vấn nhiều trường hợp tương tự tuổi 75 trong góc tư vấn chị có thể xem qua để biết trường hợp của mình. 2. Thông thường, theo Phong thủy hầm câu nên đặt vào vị trí có tương tác xấu đối với chủ nhà, nên phân cung ra cho rõ. Tuổi ất mão các hướng xấu theo PTLV là T, TB, ĐB, ĐN. còn theo sách thường thì là N,B,Đ và Đông nam. Tùy nghi mà lựa chọn giải pháp cho mình. Chúc vạn sự lành
 23. Theo Phạm Cương cầu thang về cơ bản là trục giao thông theo chiều thẳng đúng nên có xu hướng vươn cao( mộc), còn về về tiểu tiết thì uốn lượn, các bậc nhấp nhô( thủy) Nhưng xét tổng thể để khái quát lên thì tượng Mộc là hình tượng chủ đạo của cầu thang.
 24. Cái này có lẽ nên gặp Miss Thanh vân là trùm sò, Các chị em các Miss nên thành lập câu lạc bộ Đào hồng hỷ đi thôi! :)