• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Phạm Cương

Hội viên
 • Số nội dung

  1.093
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Phạm Cương

 1. 1. Cầu thang theo quan điểm của phong thủy nên đặt vị trí tốt và đón khí, hướng từ trái qua phải hay không chưa quan trọng bằng việc đón khí đi lên. 2. Quan điểm cầu thang ngược chiều kim đồng hồ hợp lý hơn vì như thế tim người vận hành thang gần với tâm của cầu thang ( nếu là thang vòng) vì thế mức độ dao động của tim bớt hơn so với vận hành thuận chiều. Như thế sẽ đi lại trên cầu thang kiểu này sẽ bớt mệt hơn. Hợp lý về công năng cũng là hợp với Phong thủy. Sơ qua vậy để chị biết mà lụa chọn. Chúc vạn sự lành.
 2. Bạn còn quan tâm vấn đề này không, mải nhiều viẹc nên bây giờ mới để ý và nhìn ra là có người hỏi tư vấn Phong thủy. Về câu hỏi của bạn, theo quan điểm của Phạm Cương: 1. Tuổi Ât mão năm nay làm nhà tốt, còn vào tháng 9 như bạn nói theo Phạm Cuơng không cần thiét hóa giải vì không phạm gì, quan trọng hơn nên tìm phuơng vị động thổ. Năm nay nên tìm cung Đông nam( lệch sang nam chút) hoặc Tây bắc động thổ thì hay hơn. 2. Nếu không lui được thì chọn ngày động thổ đó cũng tạm được. Còn lui đc thì lấy ngày 16/09 al Chúc vạn sự cát tường.
 3. Oh, hai người không hiểu nhau nói chuyện với nhau có đến cả ngày cũng không hiểu được vấn đề! Chị Wildlavender thì đang tư vấn theo Phong thủy Lạc Việt còn bạn thì vẫn theo sách cổ thư chữ Hán từ bấy lâu rồi. Thế này nhé: theo quan điểm Phong thủy Lạc việt của Thầy Thiên sứ thì Mệnh bạn là Thủy và theo cổ thư sách hán thì là mệnh hỏa. Do vậy mới có lời tư vấn như thế. Tùy bạn cân nhắc mà nên nghe hay không tư vấn của chị Wild. Theo Quan điểm của Phạm Cương lý thuyết Thủy hỏa đổi chỗ trên của Thầy Thiên sứ là hoàn toàn chính xác! Chúc vạn sự an lành.
 4. CHÚC MỪNG SINH NHẬT LƯƠNG Y LONGTUAN! CHÚC ANH NGÀY CÀNG THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA MỘT LƯƠNG Y VÀ CÓ THÊM NHỮNG BÀI NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ VỀ NỀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG!
 5. 1. Chồng mậu vợ quí lại hợp nhau đấy. Điểm hơi bị cao. Chị nên tìm hiểu thêm2. Chồng bị vợ khắc trong nhân mạng thì mới dở, chồng khắc được vợ thì mới hay. Xét tổng quan cặp vợ chồng này trên trung bình rồi! không việc gì mà phải lăn tăn hết, yêu nhau thì cứ lấy vậy !
 6. CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM LIÊN HUƠNG, MỌI SỰ MAY MẮN VÀ THÀNH ĐẠT, SANG TUỔI MỚI ÍT XUI XẺO, NHIỀU NIỀM VUI! :rolleyes:)
 7. Đây là sản phẩm Việt hóa La kinh Truyền thống của Bác Lái đò chứ không phải là La Kinh Lạc Việt. Nhân đây cũng xin thông báo cũng mọi người và chị Phuong2t: Chiều nay Phạm Cương đã trực tiếp đón nhận món quà của Bác Lái đò tới thành viên trúng thưởng ( sẽ có ảnh kèm theo). Nhân dịp này Bác Lái đò cũng tặng cá nhân Phạm Cương và một người anh em thân thiết món quà ý nghĩa này. Qua đây 1 lần nữa xin gởi lời cám ơn chân thành tới bác Lái đò, chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe, an lạc. @ Phương2t: Chị hãy Liên lạc với VPHN để nhận quà nhé!
 8. Theo một nguồn tin khá chính xác Từ phía thông tấn xã... internet, Trợ lý Bunny của diễn đàn sẽ được bổ nhiệm lên 1 vị trí rất quan trọng của Bộ ...( xin được giữ bí mật) Xin được thay mặt ACE trên diễn đàn có lời chúc mừng tới Bunny. Chúc Bunny sớm bắt nhịp đc với công việc mới và ngày càng hanh thông trên quan đường quan lộ. Hy vọng là thời gian tới ACE chúng tôi sẽ có dịp được tới nhà để uống chén rượu mừng nhân tiện điều chỉnh Quan lộc trận thành đào hoa trận luôn thể !!!
 9. Theo Phamcuong, ảnh hưởng có lẽ là từ căn nhà cũ mà bạn ở duói Quảng Ninh - căn nhà số 1 vậy, tuy nhiên vì bệnh cũ lại tái phát cho nên căn nhà hiện tại của bạn ở cũng rất cần suy xét, vì thế bạn rất nên post sơ đồ nhà của bạn lên đây để chúng tôi cùng nghiên cứu. Nếu có khó khăn trong viêc post hình bạn có thể PM trực tiếp qua tôi hoặc email qua địa chỉ: phamcuong@lyhocdongphuong.org.vn Nếu có gì phức tạp có thể chúng tôi sẽ bố trí qua chỗ bạn vào một hôm gần nhất. Thân chào
 10. Thằng em không đoán được ra thì nhắn sư tỷ Bún mỳ ấy. Đợt này trình "nuận đoán" cao đến phát sợ!!! :P :P :P Yên tâm là không nhận được từ CNĐL, CN, NN hay TPVT đâu mà nó lại bắt đầu băng chữ S kìa!
 11. Cái này phân định dựa vào cửu cung. Dù Bát Trạch hay Huyền không vẫn dựa vào cửu cung để phân định!
 12. Đọc qua thư những thông tin của bạn tôi nghĩ việc này chắc cũng có liên quan đến phong thủy, tuy nhiên không phải là quá nhiều . Tuy nhiên nếu có thể, bạn cứ Post sơ đồ nhà lên trên này cho chúng tôi tham khảo. Hy vọng sẽ khám phá ra được điều gì chăng? Từ đó có thể đưa ra những giải pháp tư vấn dành cho bạn.Thân mến
 13. Thế tục phần nhiều sợ Dương công kị, "Thông thư" cũng chém nhiều. Bảo rằng ngày đó không nên xuất hành, khởi sự phạm phải thì bất lợi. Đều bởi vì chẳng biết được đích thực nguồn gốc của nó, vì vậy làm chi nghi hoặc. Nay xét thuyết này, chính là ngày Thất hỏa trư. Thuật này,ngày Nguyên đán khởi tú Giác, dựa theo hai mươi tám tú thứ tự thuận số, ngày tú Thất trực, tức là ngày Dương công kị. Bất luận tháng đủ hay thiếu, hai mươi tám ngày là một vòng, mỗi tháng theo thứ tự thoái hai ngày. Vì vậy, tháng giêng ngày 13, tháng 2 ngày 11, lấy đến tháng 7 là ngày mùng 1 và ngày 29,mà hết ở tháng chạp là ngày 19, gôôf tất cả là 13 ngày. Lấy tú trực ngày, cũng như dùng Giáp tý ghi chép ngày. Tuy vị tất ban đầu ở Đại Náo mà nói đã có từ lâu.Mỗi tháng một tú, tự nhiên thuận theo thứ tự, không cần bày đặc sẵn, còn có thể nói để luận nên theo hay nên tránh, như vậy cũng chẳng nghe được ngày tú Thất trực ngày nào phải kỵ tránh đi. Nay tóm lại không có tú trực ngày mà miễn cưỡng lấy tú Giác khởi cho ngày Nguyên Đán, mỗi năm khởi lại lần khác, không thể luân chuyển được,vốn không thông suốt. Còn nếu tháng Giêng thiếu thì ngày 11 tháng 2 chính là Tú nguy, tháng hai lại thiếu thì ngày 9-3 chính là tú Hư,lại miến cưỡng an được để chỉ ra là Thất hỏa trư ư ? "Tấn chí" nói rằng: " Dinh thất là nguyên cung, lại có tên là Thanh miếu "tất" chẳng phải hung diệu "Thi"nói rằng: "Định ở phương giữa làm ở sở cung""Nhĩ nhã nói rằng : "Bảo là định đinh thất". Đại để thời cổ, quan sát trong dinh Thất mà khởi công.Chưa đáng coi là kị. Theo đó lấy là hỏa ư ? Vĩ, Thất, Chuỷ, Dực đều là hỏa. tại sao chỉ độc kị ở Thất nhỉ ? Theo đó lấy là trư (con lợn N.D)ư ? Tinh gắn với cung tượng,không giống hết như hình, nhưng có thực chỉ ra là lợn không ? Tà thuyết bịa ra lừa gạt dân, chẳng có cái nào quá chừng như thế. Dương công kia, không biết vì sao mà người ta ca ngợi. Thuyết đó hầu như cùng với ngày Mật cùng với Tây Vực mà xuất ra. Tục của nước đó ghét lợn, nghe nói nhất định là ghét, vì vậy gồm vào kị. Như vậy há Trung Quốc có thể dùng sao ! Những ngày Dương công kị trong năm Tháng Dần (Giêng): Ngày 13 Tháng Mão (Hai) : Ngày 11 Tháng Thìn (Ba): Mồng 9 Tháng Tị (Tư): Mồng 7 Tháng Ngọ (Năm) :Mồng 5 Tháng Mùi (Sáu): Mồng 3 Tháng Thân (Bẩy): Mồng 1&29 Tháng Dậu (Tám): Ngày 27 Tháng Tuất (Chín) : Ngày 25 Tháng Hợi (Mười) :Ngày 23 Tháng Tý (Mười Một) : Ngày 21 Tháng Sửu (Mười Hai): Ngày 19 Giải nghĩa "Thông thư" bảo rằng ngày Dương công kị không nên xuất hành, khởi sự phạm vào bất lợi. Nay khảo sát khởi lệ của nó thì chính là ngày Thất hỏa trư. Từ phương pháp của nó đặt ra mà suy, là Nguyên đán khởi tú Giác, dựa theo thứ tự 28 tú thuận số, phàm ngày nào tú Thất trực, tức là Dương công kị. Bất luận tháng đủ, tháng thiếu hai mươi tám ngàu một vòng, mỗi tháng thoái ngược lại 2 ngày. Cho nên tháng giêng 13, tháng hai 11, cuối cùng tháng Chạp là ngày 19, cộng mười ba ngày. Nhưng theo khởi lệ của nó, ngày Nguyên đán khởi tú Giác. Năm sau khởi theo cách khác thì không phải Tú giác. Mà còn nếu quả như tháng giêng thiếu, thì ngày 11-2 là Tú nguy, tháng 2 lại thiếu thì ngày 9 tháng Ba kà tú Hư kàm sao có thể khiên cưỡng nói là tú Thất nhỉ. Hơn nữa, cỗ nhân lấy tú Thất là kị. Nếu lấy nó là Hỏa thì Vĩ, Chủy, Dực cũng là hỏa, tại sao chỉ kị tú Thất ? Nếu lấy là trư (lợn, N.D) thì tinh tú là tượng trưng cho cung, không phải tượng trưng cho mình, tại sao chỉ có thể là con lợn thực nhỉ ? Phép của loại thuyết đó, đại khái giống như ngày Mật, xuất ra từ Tây vực. Tục dân Tây vực ghét bỏ lợn, nghe nói thì là ghét cho nên tú Thất liên tượng trưng là lợn cũng là một khối phải kị húy. Nhưng điều đó tại sao lại có thể ứng dụng ở Trung Quốc nhỉ ! (Trích trong "Hiệp kỷ biện phương thư")
 14. Kính chào thày Liêm Trinh,Phạm Cuơng chắc còn phải cố gắng nhiều nữa mới đạt được từ "đệ nhất" như thày nói đấy àh. Tài liệu trên đúng như Lão Nhị ( NĐS) nói: hiện nay đã được dịch và đang được bán tại nhiều nhà sách, nếu thày có khó khăn gì trông việc kiếm cuôn sách này thì cứ ới PC mua giùm nhé, nhà PC được cái chạy mấy bước chân là thấy hiệu sách liền! Mong được học hỏi nhiều từ thày nhất là về phần quẻ dịch. Chúc thày sức khỏe, vạn sự hanh thông. Kính thày
 15. Chào bạn skoll, Được sự giới thiệu của Thày Thiên sứ, cũng như mức độ sự việc ảnh hưởng nặng nề về Sức khỏe của con nguòi vậy là cái đáng lưu tâm, cùng với sự tin tưởng của bạn, thiết nghĩ việc này tôi không thể bỏ qua. Tôi dù có bận việc gì đi chăng nữa cũng cố gắng sắp xếp thời gian dành cho bạn. Yên tâm nhé!!! Nhất là điều quí nhất là bạn cũng gần chỗ tôi ở ( hà nội) nên cái sự tác nghiệp cũng không quá khó khăn. Hy vọng vơi skinh nghiệm và kiến thức của mình, là tôi có thể giứp bạn được điều gì. Về kinh nghiệm tôi đã từng xử lí những việc như vậy rồi,c ó bệnh âm hay ko không dám khẳng định. Có trường hợp 1 người trung niên trên 50 tuổi cũng bị như bạn. Thậm chí 1 ngày chỉ có 1 giờ đồng hồ ngủ được thôi. Về triệu chứng cũng có cảm giác như bị ma làm vậy.... Nhưng bây giờ, trộm vía ! ăn ngủ cũng đều bình thường,sinh hoạt và công việc phải nói là ổn. Trường hợp của bạn có thể đưa sơ đồ lên đây tôi xem qua( hoặc PM cũng đc), vào 1 hôm sớm nhất có thể, tôi và các anh em trong trung tâm sẽ ghé qua chỗ bạn để thực tế tình hình. Bạn cũng giới thiệu qua nhà bạn, tuổi tác bố mẹ, con cái, hoàn cảnh lịch sử ngôi nhà (thời gian vào nhà, thòi gian tu sửa cải tạo...) Chúc bạn sớm bình tâm.
 16. Chào moonlover, nick name nghe roman quá chừng... vậy mà đi theo kinh doanh. Người lãng mạn mà kinh doanh thường có 2 cái cực, một là cực dở hai là cực xuất sắc, hy vọng người biết quan tâm tới phong thủy như bạn sẽ nằm ở Top thứ hai ;) Về câu hỏi của bạn, theo Phạm cương cửa tiệm kinh doanh quan trọng nhât là phải tìm được vị trí đắc địa. Vượng khí được thì càng tốt, nếu xấu vè Bát trạch thì cũng không quá đáng ngại. ví dụ như bạn là nứ Sn 1978 tuổi mậu Ngọ phi cung khôn. Cac hướng tốt là Tây tứ như: Tây, Tây bắc, Đông Bắc hoặc TN ( theo Lạc việt thì là Đông nam ) Còn trong trường hợp gặp phải hướng xấu theo Bát trach ( là 4 hướng còn lại) thì cũng không quá ngại đâu. Cứ mạnh dạn mà tìm địa điểm kinh doanh, sẽ có cách khắc chế. Có gì bạn cứ Post lên trên này, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn.
 17. Chào kevin! Anh có thể cho sơ đồ lên này được ko? Phạm Cương làm cái gì cũng mong có độ chính xác tối đa. Khi không biết chắc thì khó tư vấn lắm.
 18. Bếp xéo 45 độ vãn chấp nhận được chứ. 1. Về lý thuyết ở góc nào cũng làm đẹp được. 2. Nếu thấy không đẹp thì là do ngài Kiến trúc sư...
 19. oh, có cả bánh kem của anh Ledien àh. Trông hoành tráng quá ta. Nhưng mà đề nghị phóng viên nghiệp dư Lê Bá Trung chú thích tên mọi người với nhá. Thế mới PRO chứ!
 20. Cung hỷ sinh nhật bác Hưng Phúc! ;) :P :P Thêm một tuổi, tăng nhiều phúc!
 21. Chào anh Mê lý số, cám ơn sự quan tâm của anh tới các hoạt động của diễn đàn Lý học đông phương. Không biết anh có phải là người đại diện hay đảm nhiệm vai trò gì đặc biệt bên đó hay ko? Anh yên tâm, chúng tôi lúc nào cũng trước sau với các ACE thân hữu bên đó. Lời cám ơn của chúng tôi với mọi người trong đó có cả bên LS, anh có thể tìm kiếm trên trang Hoạt động của TT trên diễn đàn, nơi dành công bố thông tin trang trọng và chính thức của Trung tâm. Thân chào.
 22. Chào anh Namnb, rất vui khi được biết thêm một Thính giả của chuơng trình thức đêm cùng bạn trên VOV giao thông qua kênh sóng radio đã tìm đến tận diễn đàn của Trung tâm. Xin giới thiẹu người trả lời thay Phạm cuơng là bác Linhtrang - trưởng ban PT LAC VIỆT nên khỏi phải nói về độ chính xác rồi. Bạn là người may mắn đấy nhé. không phải ai cũng được đích thân bác Linhtrang quan tâm thế đâu.Chúc vạn sự lành!
 23. Anh Hoaichan chú thích ảnh thế nào ấy, nhìn cô trợ lý của tôi cười ... hết muốn ăn như thế hẳn là hạnh phúc hơn chứ nhỉ? Mà quả thật Giai của Otofun cũng từ đẹp giai trở lên cả mừ. (Nhìn cô trợ lý của tôi đứng với 4 giai Otofun thì biết :P :P :P - mà hôm đó còn mấy giai Otofun nữa cơ, sao lại thiếu nhỉ???)
 24. Trân trọng và cám ơn thành ý của anh Ledien, buổi lễ kỉ niệm chúng tôi chủ trương nhỏ gọn, ấm úng và thân tình nên không quá cầu kì và hoành tráng. Số lượng cũng chỉ toàn thân quen trong nhiều năm cùng các ACE có sinh hoạt có nhiều đóng góp, thủy chung với văn phòng HN. Hy vọng trong những lần tới nhất là sinh nhật của diễn đàn sẽ làm qui mô và có thêm sự góp mặt của những thành viên có nhiều sự quan tâm như anh Ledien.Chúc anh sức khỏe và gặt hái thêm nhiều kiến thức từ trang Diễn đàn này. Thân ái ( xin lỗi vì bận rộn nên hồi âm muộn )
 25. Chúc mừng sinh nhật chị Wild! Chúc cho "Trái tim Từ thiện" của diễn đàn thân tâm an lạc, sức khỏe luôn dồi dào để mang nhịp cầu nhân ái tới những mảnh đời còn bất hạnh. Thân kính Phạm Cương