• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Phạm Cương

Hội viên
 • Số nội dung

  1.093
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Phạm Cương

 1. 1. Trong phong thủy tính toán trên cơ sở Bát trạch về ngôi nhà dựa vào tuổi của Cha bạn, vì thế nên có thông tin đầy đủ mới tư vấn hiệu quả.2. Phòng Ngủ như vậy không coi là khuyết góc, theo Phạm Cương đây chưa phải là yếu tố gây cho bạn những sự không may mắn này. 3. Cửa đối diện với cửa Phòng thờ ko phải là điều xấu. Nhưng cửa phòng thờ hai cửa thông nhau vậy gây tình trạng vô khí, nên bố trí cửa sau và cửa trước cao thấp, dài rộng khac nhau. Tốt nhất là trước cao, to sau nhỏ, hẹp thì khí mới tụ được. ( cửa cho người đi vào phòng thờ mới tính là cửa trước)
 2. Theo Phạm Cương, trường hợp này có thể dùng gương cầu lồi treo trước cửa giúp hóa giải tương tác xấu này. Chúc thành công.
 3. Em Lê Bá Trung định tâm nhà chưa đúng rồi? Định tâm sai có thể dẫn tới phương án Bố cục Phong thuy cũng ko chuẩn.
 4. Chúc mừng Hoaichan và Vothuong!!! Chúc hai anh sức khỏe và có nhiều đóng góp hơn nữa cho diễn đàn!!!
 5. Buổi lễ kỷ niệm 1 năm thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương tại Hà Nội vào ngày 18-7-2009 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt cho ACE văn phòng Hà Nội, Phạm Cuơng xin cảm ơn sự tham gia của các vị khách quý, các ACE trên diễn đàn, ACE học viên lớp PTCB và Lớp Phong thủy Lạc Việt, các đối tác của Văn phòng Hà nội, ace bên diễn đàn Lyso.vn... đã cùng chung vui với chúng tôi. Đặc biệt tôi xin cảm ơn tình cảm của thầy Thiên Sứ, chị Laviedt cùng các anh chị em Miền Nam đã rất quan tâm và gửi điện hoa chuc mừng... Phạm Cương xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các ACE trong ban điều hành, các trợ lý, các cộng sự đã cùng nhau góp sức cho buổi lễ được thành công. Hy vọng những tình cảm của mọi người sẽ là động lực to lớn cho sự phát triển của văn phòng Hà Nội nói riêng và của Trung tâm lý học Đông Phương nói chung. Xin gửi lời tri ân đến tất cả mọi người ! Thay mặt cho Văn phòng Đại diện Hà Nội Trưởng đại diện Phạm Cương
 6. Chào bạn, tôi rất vui khi được biết bạn là một khán giả của VOV Giao thông, tìm đến trang web của TTNC Lý học đông phương qua chương trình Tư vấn PT trên đài phát thanh. Về câu hỏi của bạn. Nhà bạn có cửa nhà bếp (còn gọi là Hỏa môn) đối diện với gian cửa chính nên chịu nhiều trường khí mang tính hỏa nên người trong nhà tính khí khó lòng ôn hòa, rất có thể phát sinh ngươi hay cáu giận. Tốt nhất là nên bố trí 2 cửa lệch nhau. Từ đường đi thì nên qua cửa chính trước và sau đó mới đến cửa bếp là hay nhất. Trong trường hợp khó xoay chuyển và diện tích đất còn thừa có thể làm bồn cây tựa như không gian đệm ngăn cách 2 khu vực. Chúc vạn sự bình an.
 7. Anh Thiên đồng cũng xì tin gớm.:lol:)
 8. a Vô thường lưu ý một chút nữa khu vực trong phòng ngủ có 1 chiếc gương. Đây là một yếu tố ko tốt cho việc có thêm nhân đinh trong nhà. Hỏi thêm bạn Crescent: Nhà này là hướng tây nam hay nam? Có thể cho biết được chính xác là bao nhiêu độ không vậy? Nêu coi Phương chính bắc ứng với độ
 9. Thường thì phía trên 1 phòng là WC thương là một phòng WC, bạn nên lưu ý điều kiểm tra thử xem, sau này còn biết mà lựa khi bố trí các phòng chức năng. Còn về trừ khử uế tạp thì như thày TS nói: chuyện không có gì nhớn :lol:)
 10. Cụ Thiên sứ bận trăm công ngàn vệc nhưng ko hề quên đến sinh nhật của Chị cả Laviedt. Thế mới biết, nữ hoàng quan trọng đến thế nào. Bà chị hạnh phúc hơn ối tụi đại để tử trong đó có PC đấy nhé! Nhân dịp này cũng xin chúc mừng chị cả luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong lĩnh vực đam mê: Lý học đông phương
 11. Chúc mừng, chúc mừng! Hôm nay sau khi nâng ly thứ nhất chúc mừng cho 1 nhân vật đặc biệt của PTLV, chúng ta lại nâng ly 2 uống mừng sinh nhật của hkeikun và lại còn được đi ăn kem ở quán I-Cream 50 tràng thi nữa! :lol: ) Đúng là một ngày zui lớn!!! Chúc hkk ngay càng thành công hơn nữa trong nghiệp nghiên cứu Lý học đông phương! Thân,
 12. Phạm Cuơng xin mạn phép trả lời thay Thày Thiên sứ đang du hí trời " Huê kì " Năm Nhâm Thìn hay Quí Tỵ cũng khá cả. Nhâm thì con trai tốt hơn con gái. Năm Tỵ thì cả trai hay gái cũng tốt cả. Chúc vạn sự lành.
 13. Mấy ngày vừa qua do sự cố server đột ngột nên diễn đàn phải ngừng hoạt động để khắc phục, sửa chữa. Nay hoạt động của diễn đàn đã trở lại bình thường. Ban điều hành diễn đàn Lyhocdongphuong thông báo để các thành viên được biết và thông cảm. @ Các lớp PTCB và Lớp PTLV 2 sẽ kéo dài thời gian của chuơng trình học thêm 1 tuần. Thay mặt Ban giảng viên xin trân trọng thông báo.
 14. Bài này cũng có những cái hay cần tham khảo, nguồn sách cổ thư chũ Hán là những tài liệu mà thày Thiên sứ vẫn khuyến khích các học trò tham khảo. Cái chính là biết gạn đục khơi trong. Trên diễn đàn này ngoài các Newbie còn có rất nhiều cao thủ. Họ tự biết cái gì hay cái gì ko, còn người mới tập tành thì nên có sự hướng dẫn để tránh loạn Pháp.
 15. Kính gửi chị Wildlavender, Nghe tin cụ mất, không biết nói gì hơn, thay mặt các ACE Văn phòng Đại diện của Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương tại Hanoi, Phạm Cương xin gửi tới chị Wildlavender cùng toàn thể gia đình chị lời chia buồn sâu sắc. Thành tâm mong chúc cho linh hồn cụ siêu thoát tới miền cực lạc. Trưởng Đại diện VP Hà nội Phạm Cương
 16. Uh, phải rồi. A có thể xem và tham khảo bài này của cụ Thiên sứ.
 17. Quí vị và các bạn có ham thích cứ tiếp tục đăng kí trên Top pic này, nếu bố trí được giáo viên khoảng sang mùa thu sẽ có lớp Cơ bản khóa 2. Chúng tôi sẽ gửi Thư mời qua email cho các bạn( qua mail đang kí hội viên) vào thời gian trước 2 tuần để các bạn có thể đăng kí vào học.
 18. Hình thức học Online nên dù bạn có ở Hoa kì thì cũng vẫn có thể học được! miễn là bạn có được quĩ thời gian dành cho công việc này. --------------------------------------- Chú ý: Quí vị và các bạn có nhu cầu học các lóp Phong thủy tiếp theo xin vui lòng đăng kí trong các topic phía dưới. Thông qua email của quí vị và các bạn sử dụng khi đăng kí nick diễn đàn, trước khi khai giảng 2 tuần chúng tôi sẽ gửi thư mời tới quí vị và các bạn. Trân trọng thông báo.
 19. Đươc tin bà ngoại anh hungisu mất ngày 20.6.2009, thay mặt ACE diễn đàn xin gửi lời chia buồn tới anh cùng toàn thể gia quyến. Thân,
 20. oh, hay quá. Chúc mừng anh và gia đình. Chúc cháu mạnh khỏe hay ăn chóng nhớn để bố nó yên tâm nghiên cứu Phong thủy và các môn Lý học nhá. :lol:
 21. Suối nước trong nhà Tiếng suối nước róc rách trong nhà sẽ làm dịu đi cảm giác nóng nực, mệt mỏi và thay vào đó sự mát mẻ, dễ chịu. Theo phong thủy, nước còn là nguồn tài, lộc, hưng thịnh cho gia đình bạn. Cùng tham khảo những mẫu suối dưới đây. N.H từ ngôi sao .net
 22. :lol: :lol: :P Như lai 2 tếch và Pờ zồ gớm!
 23. Lần sau có vào trong Nam làm Present mà thiếu trợ lý trình chiếu anh alo em nhé!:lol: (Vì những hôm làm Present như thế này rất hạn chế người vào. Toàn nhân vật thuộc dạng "Nghiêm trọng" thôi àhh.) Lúc ấy thì đừng có từ chối nhé!
 24. Nữ sinh nhảy từ tầng 7 trường đại học Sáng nay, hàng trăm sinh viên Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM hoảng hốt khi nhìn thấy một nữ sinh viên lao từ tầng 7 của trường xuống đất. Nữ sinh viên đã nhảy từ khuôn viên trường qua Đài truyền hình TP HCM. Ảnh: Phạm Văn. Sau khi nhảy xuống, cô gái đã lao qua hàng rào và nằm chết bên khuôn viên của Đài truyền hình TP HCM. Tại hiện trường, cô gái khoảng 20 tuổi, mặc áo thun dài tay màu xanh, quần jean, trên tay cầm một túi xách màu nâu. Một nữ lao công tại trường cho biết, đã thấy cô gái này có ý định tử tử khi đứng trên lan can của tầng 7, chị đã ngăn cản nhưng bất thành. Cơ quan chức năng bước đầu xác định, nạn nhân là một sinh viên của một trường đại học khác đến Đại học Khoa học xã hội và nhân văn để tự tử. Đây là vụ tự tử thứ hai trong vòng 6 tháng qua tại khu nhà mới xây của trường đại học này. Trước đó, tháng 12/2008, một người đàn ông cũng đã nhảy xuống chết tại sân trường. Theo vnexpress ----------------------------------------- Được biết Tòa nhà này mới xây mà đã có tới 2 vụ SV tử tủ. Đất lành chim đậu, đất dữ sẽ nảy sinh những sự bất hạnh ko ngờ., nó như cái lỗ đen thâu hút những người xấu số vậy. A chị em nào biết khu này và có bản đồ đưa lên coi thử. Đây có thể coi là một trường hợp đáng ngâm cứu về Phong thủy nhằm đưa ra hướng khắc phục và bài học kinh nghiệm.
 25. Bạn Lưu ý, Nhà bạn ko thể coi là Hướng Tây nam đâu nhé. ( theo sơ đồ các hướng bạn đưa lên) Cửa chính nhà bạn (cửa phòng khách) là Hướng Nam. Đại môn ( cổng ra vào) nhà bạn Hướng Tây. Bạn nên soi xét và thống nhất đo đạc cho chính xác kẻo thông số đầu vào sai mà tư vấn nhầm là thiệt thòi lắm nhé.