• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Phạm Cương

Hội viên
 • Số nội dung

  1.093
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Phạm Cương

 1. 1. Để hiểu được khái niệm về các Phi tinh và các cách sát trong Phi tinh bạn có thể tìm cuốn Thẩm thị Huyền không học chịu khó nghiên cứu sẽ biết thôi.2. Phong thủy là Phong thủy, tâm linh là tâm linh. Phong thủy thì mang tính lô gic còn tâm linh thì mơ hồ ko rõ ràng, ko có tính lô gic. Có lẽ bạn nhầm Phong thủy Âm trạch sang khái niệm Phong thủy Tâm linh đó rồi.
 2. Chào anh. Tôi thì cũng ko phải là bậc thày về âm trạch và kiến thức cũng còn hạn hẹp nhưng xin trả lời anh thế này: 1. Ngôi mộ có hướng tốt, có mạch khí dồi dào thì một hai ngôi mộ nhỏ có án ngữ cũng chẳng hề hấn gì, nó ví như quan lớn có kẻ sĩ tốt đứng ra che chắn vậy. Tuy nhiên ở địa phận trong làng xã, long mạch nhỏ hẹp thì có thể coi như mộ bị "cướp khí đoạt hướng" vậy, chắc chắn sẽ có sự thay đổi và thường đang tốt đẹp sẽ trở nên giảm bớt. Thế nên tại các khu vực nghĩa trang hoặc bãi chôn công cộng, nơi chôn cất nhiều người thường xuất hiện những ngôi mộ giả đặt trước Long huyệt thực như kiểu giữ chỗ ko cho kẻ khác thực hiện ý đồ đoạt hướng. 2. Như phân tích trên thì chỉ có di dời các mộ phía trước án ngữ thì mới có thể giữ yên đc mạch khí của ngôi mộ hiện thời. Tất nhiên các thày PT đều có phép để trấn yên cả nhưng phép này mà dùng thường cũng tổn hại âm đức nên tôi chắc có lẽ chả thày nào đưa lên mạng đây đâu. Cái này cũng tùy duyên cả! theo tôi tốt nhất là anh nên thương lượng thì hay hơn.
 3. Thân chào anh! 1.Tuổi 1975 Ất mão làm nhà Hướng Tây nam, xoay bếp hướng TN theo Bát trạch sách tàu hay sách PTLV đều đúng cả. 2. Nhất vị nhị hướng ý nói là Tầm long tróc mạch tức là tìm vị trí vượng khí thì quan trọng hơn là tìm 1 cái hướng tốt theo phân kim. Điều này đúng đấy! 3. Cửu cung nói ra thì hơi dài dòng, trường hợp của anh có 2 cung mà theo sách tàu và sách PTLV sách nào cũng đúng: Cung tây nam luôn tốt, cung đông nam luôn xấu. Cung Đông nam đặt những thứ xú uế, gây tạp khí như Wc, cung TN đặt những thứ có lợi như giường ngủ, bàn làm việc... chúc a và gia đình vạn sự lành.
 4. Có đc thêm vài thông tin từ thiên luân nay xin tiếp tục bình luận và phân tích: Nhìn trên đồ hình khi Phân cung ra thấy có những điểm xấu và rất hợp với vấn đề đã xảy ra. Phía vòng tròn màu đỏ là Trạm phát sóng, cọt phát ở phương vị Tây bắc so với tòa nhà C, Trạm màu xanh thì cũng nằm ở Phương vị Tây bắc so với Tòa nhà D mới xây. Sự việc diễn ra rất trùng lặp. Truơc đây vì trạm màu đỏ còn tồn tại thì những nạn nhân xấu số hầu hết từ nhà C. Còn sau đó khi hình thành trạm phát màu xanh thì khu nhà D mới xây bắt đầu dính chưởng. Theo Phạm Cương, nó có sự liên hệ với nhau: Phương vị tây bắc ứng với Quẻ Càn là cha, là quí nhân còn là tượng cái đầu là trung khu thần kinh. Các trạm phát sóng này hoạt động ngày đêm làm rối loạn làm nhiễu trường khí tại khu vực Càn cung nên những ảnh hưởng sẽ đến các bộ phận Liên quan. và đây có thể coi là một nguyên nhân rất quan trọng giải thích sự việc đã xảy ra. Nếu sự giải thích này đúng. Và nếu bộ phận ban giám hiệu cũng nằm ở trong tòa nhà D thì khả năng sự việc xấu xẽ ảnh hưởng trực tiếp đén ban giám hiệu và cả ngừoi đứng đầu nữa. Mặc dù ko mong muốn gì nhưng đây là 1 điểm xấu đc dự báo trước. Hy vọng nó sẽ ko xảy ra!
 5. Thiên luân chiụ khó tìm tòi học hỏi vậy cũng hay đấy, rất đáng khen sự chăm chỉ! Nhưng bài trong lớp đã thuộc hết chưa mà đã nhảy sang học hết bài của các sư huynh khóa trước thế hử? :angry: :lol: :P :(
 6. Mặc dù và đoán có phần nào đúng và đc a xác nhận ( thực tế chỉ là do quan sát khí sắc hiện trường khu vực) Tuy nhiên Phamcuong lại hơi băn khoăn với số liệu của anh HTH đấy nhé: 1. Anh nói nhà Tọa Tân hướng Ất vậy thì tinh bàn theo họ Thẩm ko thể như a lập như trên dẫn tới cục Long thủy thần đáo hướng được ...mà lúc này trở thành đáo Tọa rồi??? Còn về cửa nhà nói tóm lại là nằm thiên phía Bạch hổ có phải không anh? 2. HK phi tinh ở mức cơ bản thì chỉ dựa vào phân kim để luận cục, nhưng đẻ luận sâu hơn thì cần kết hợp tuổi của cá thể là chủ nhà. Như trường hợp anh Laido có đưa lên về cục ĐB và TN, nếu ko phai là chủ nhà người tuổi ất mão mà là ngừoi nhâm tý thì cũng chưa chắc sự phát đạt đã mạnh mẽ đến nhường ấy. Đây chính là sự tinh tế của HK khi học tới một mức độ cao hơn.
 7. anh HTH: nếu chỉ xét riêng về HK của họ Thẩm thì nhà này thuộc loại tạp cách. Hướng nhà và phương vị tọa của cửa ko cùng âm dương nên tạp loạn, kể cả gặp vận bàn tốt cũng ko được toàn vẹn phát đạt như ý. Bên cạnh đó HK Phi Tinh ăn hay ko ăn?... thì cũng cần nên xét đến tuổi của gia chủ chứ ko chỉ tách riêng ra độ số Phân kim. Nếu đã nghiên cứu thì cũng nên có những thông tin đầy đủ. Theo PC những tiệm kinh doanh khu vực đó, lai rai thôi chứ ko phát đạt hẳn, lại càng ko thể có tham vọng gì quá lớn đc. Kể từ khi chính quyền cấm vỉa hè thì đa phần ko kinh doanh nôi? Vaì dòng võ đoán góp vui.
 8. Thiên luân là thổ địa vùng này cho biết: Khu vực đài mới xây có khu phát sóng ăng ten. Theo suy đoán của Phạm cương khu mới này sử dụng nhiều hơn so với khu cũ phải ko? Điều này sẽ xác định thêm 1 nguyên nhân cốt cán gây ảnh hưởng đến trường khí của khu vực này.
 9. Anh HTH xem lại khái niệm này:* Giáp hay ất hướng phải rõ ràng mới luận âm dương long được, chứ sao lẫn lộn vậy! ** Nam nằm phía trên chứ.
 10. Thiên Luân có thể cho biết cột ăng ten mà nhìn trên ảnh ở phía sau tòa nhà mới xây nằm ở vị trí nào trên bản đồ ko?Cái này cũng rất quan trọng nhé! Reduced: 82% of original size [ 1023 x 777 ] - Click to view full image
 11. Như đã đưa ra nhận định và phán đoán ngay từ đầu khu vực này ắt hẳn có sự bất hợp lý đứng dưới góc độ Phong thủy. Được sự kiểm chứng đúng về Vị trí phán đoán từ phía các anh em trên diễn đàn. Nay Phạm Cương xin được đưa ra sự kiến giải cho sự bất hợp lý về PT này. Theo Phạm Cương khu vực dấu X trên bản đồ là nơi xảy ra hiện trường án mạng bởi vì những lý do như sau: 1. Chúng ta hãy quan sát phần hành lang giao thông giưa 2 khu vực giáp ranh, một bên là HTV và một bên là Khu nhà ĐH Xã hội và Nhân văn. Khu vực này được phân chia và tạo nên bởi 2 tòa nhà có chiều cao rất lớn. Như vậy với bề rộng của ngõ không quá lớn , áng chùng khoảng 6-7 m khoảng không gian phía trên thì rất cao được hình thành từ 2 tòa nhà cao tầng sẽ tạo nên một kiểu kiến trúc như khe núi gây nên một hiệu ứng xung khí lớn. 2. Về mặt hình thể có thể thấy khu vực khe núi này là nơi hội tụ của nhiều hình thức kiến trúc ko có lợi tạo nên nhữngtương tác xấu. Có thể kể ra từ trên cao nhìn xuống bên kia đường có ngôi nhà tựa như một nắm đấm lao về phía trước. Khu đằng sau của HTV có dạng như một khẩu súng thò nòng ra. Tòa nhà chính lớn của HTV trông như một cỗ xe tăng đồ sộ lao về phía trước. Có thể coi như phần Đường giao thông này bị chèn ép từ nhiều phía. Nói trên lý thuyết phong thủy. hình khí tương tác với tính chất nơi ở ( hình nào thì khí nấy) có thể nhận định là những nhân viên làm việc trong HTV phải chịu sức ép rất lớn từ nhiều phía, sức ép này có những mặt tốt có những mặt không tốt, nếu biết vượt qua sẽ như cá vượt vũ môn vậy. Tuy nhiên về cơ bản thì nếu cổng cửa chính mở phía này sẽ phải gặp rât sức ép, thậm chí còn bị xì trét rất lớn đối với nhân viên cũng như lãnh đạo Cơ quan. 3. Nhưng tại sao những tai họa xấu lại không nằm trong cơ quan này mà lại nằm ở cơ quan ở Phía lân cận? Chúng ta hãy cùng để ý và quan sát tiếp trên đồ hình: Như giới thiệu Khu vực tòa nhà chính của HTV vì là đài truyền hình nên là nơi có rất nhiều thiết bị Điện tử, sóng vô tuyết và trạm Thu phát hình, Những thiết bị điện này nhìn chung có những tương tác ko có lợi đối với con người về mặt sức khỏe và tâm sinh lý. Chúng ta cũng biết là thường trong những gia đình mà có để tạm Phát BTU của viễn thông trên mái nhà thì thường “lành ít dữ nhiều”. Ở trường hợp cụ thể này khối nhà của HTV tích tụ rất nhiều từ trường, sóng điện từ...v.v.. tóm lại là rất nhiều tạp xạ và chỉ chờ thời cơ để phát tiết ra. Nhìn về hình thể trên cao tòa nhà này có một điểm như cái mấu ở ngay sát hành lang lối ra. Chỉa thảng vào khu vực đánh dấu X trên đồ hình. Với hình thức như vậy thì vô hình chung khu vực dấu X này nhận đủ các tương tác đước tiết ra từ tòa nhà HTV. Đó là điểm cực kì xấu. Bên cạnh đó, khu nhà chữ X này lại nằm ở thế bị động khi so sánh tương tác, Tòa nhà này hướng ra phía cổng và có tư thế quay lưng lại với tòa nhà HTV có vai trò như vật thể tương tác. Nên trong tư thế luôn bị động với tương tác xấu. Và cái tương tác xấu vì thế mà dễ hình thành hơn., Đặc biệt khi Ngõ trên là nơi Kiến phá giao tranh về mặt hình thể như đã phân tích ở trên. Nếu lấy các vec tơ làm mô hình thể hiện chiều của xung khí, sự tương tác đó có lực tương tác xấu đó có mức độ bằng ba vec tơ trên cộng lại. Nên khó tránh được sự không may mắn đến bất ngờ là ở chỗ đó. Chính những yếu tố cộng hưởng trên là nguyên nhân gây nên những tương tác xấu đến khu vực nghiên cứu. Những tương tác xấu này vô hình chung tạo nên một khu vực nhiều tai họa nó tựa như một lỗ đên thu hút những người xấu số lại vậy Kết luận: Sự việc không may mắn đối với một người nào đó ko phải là chuyện hay ho để nói tới nói lui trong lúc trà dư tửu hâu. Nhưng sự thật về những ảnh hưởng của những công trình xây dựng thiếu những nghiên cứu về Pt mà hậu quả thì ngày ngày vẫn sờ sờ. Bởi vậy Phạm Cương hy vọng với những kiến giải của mình đưa ra mổ xẻ những ảnh hưởng xấu của 1 trường hợp cụ thể nhằm đúc kết kinh nghiệm. Để những công trình xây dựng của chúng ta hướng trong tương lai luôn có đc sự bình an, may mắn và thật bền vững!
 12. Anh Vô thường nói phải rồi, bổ sung thêm chỗ tường Toalet đối diện bếp ( sửa lại cho quay về Tây nam ko đặt trong góc xéo ) nên treo 1 bức tranh Đồng lúa, đống rơm hoặc rừng cây.
 13. Chả hiểu thế nào cả ngày nay ko tài nào Up đc 1 cái ảnh lên, ko biết tại sao? Thử cả Photobuket lẫn Mediafire đều bó tay? Các anh em cho hỏi, Phạm Cương vẽ trên tấm bản đồ phần màu xanh lam đánh dấu X, theo Chủ quan phán đoán phải là điểm rất xấu, nếu đặt lớp học tại đây thì rất nguy hiểm ( cùng tòa nhà dài nhưng đây là khu vực xấu nhất) học sinh, sinh viên học lớp này rất hay ức chế hoặc có thói quen manh động khi gặp bức xúc dẫn, nơi đây có thể coi là điểm đen thu hút sinh viên đứng nhảy lầu khu vực này. Nếu đúng như phán đoán thì bài tiếp theo xin được phân tích nguyên nhân của công trình dưới dưới góc độ PThuy.
 14. <a href="http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=yyym5yk4m0g&thumb=4"><img src="http://www.mediafire.com/imgbnc.php/a28e0739779938ae52489fe3b8f1f00a4g.jpg" border="0"></a>
 15. Chúc mừng chúc mừng! Hôm nào vô nam đòi anh vô thường cho uống rượu mừng nhá!
 16. 1. Cho WC xuống dưới cầu thang, bạn ko tính đc thì nhờ KTS tính cho. 2. Bếp của bạn trên hình vẽ là quay về phía Đông Bắc rồi. Bạn chưa hiểu rõ ý. Ve lại đi rồi gửi lên đây
 17. 1. Tôi thấy có anh Thiên đồng cũng là ngừoi học PTLV xuất tâm giúp nên nghĩ chắc là đủ nên thôi ko vào. 2. Bạn nằn nỉ vầy mà ko giúp e bị đánh giá, nên thế này nhé: a, tôi thấy Bản vẽ lúc đầu khá tốt , nên làm theo phương án đó, để cầu thang chạy dọc vầy, Đổi 1 chút---> thiết kế dưới cầu thang là Toa lét. b, Phòng ngủ dưới nhà vẫn giữ nguyên. chiếm 1/3 phía sau. 2/3 dầu bố trí bếp và phòng khách. Thử vẽ lại tôi coi. Nên đặt bếp trong góc quay xéo về phía Tay nam 3. Có đc tầng 1 thì lên tầng 2 cũng dễ thôi. Thân chào và chúc may mắn.
 18. Thân chào anh, Trước hết chúng tôi rất trân trọng thiện cảm và sự ủng hộ của anh đối với các hoạt động của Trung tâm và diễn đàn. Thật ra Lễ kỉ niệm 1 năm được tổ chức khá nhỏ gọn khoảng trên dưới 40 người, Vì qui mô giới hạn nên có sự giới hạn của khách mời . Thành phần chủ yếu là các anh em đóng góp thật sự nổi bật trong Từng chuyên mục, cùng các hội viên đã đi cùng diễn đàn suốt thời gian thành lập và cả những đối tác lâu năm của Trung tâm. Ngoài ra chỉ giói hạn các thành viên thật xuất săc của các lớp học của diễn đàn như PTLV 2 hay Lạc Việt ĐT như những phần thưởng khích lệ tinh thần học tập của các ACE. Chúng tôi cũng rất đón chào nhưng hội viên như anh trong nhưng lần kỉ niệm thành lập diễn đàn tiếp theo. Hy vọng anh sẽ là một trong những người có tên trong danh sách những hội viên có đóng góp tích cực. Trân trọng cám ơn. Thay mặt Ban Quản trị Diễn đàn. Phạm Cương p/s: Thời gian tới chúng tôi sẽ phát huy tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc offline, anh và các hội viên khác có thể theo dõi và đưa ý kiến trong mục Hội viên và Càfe lí học để có thêm sự giao lưu trao đổi
 19. Trước mặt ban thờ nào cũng vậy nên có khoảng trông thoảng thì mới tốt, vừa thể hiện sự tôn nghiêm vừa tốt về Phong thủy, minh đường có rộng rãi thì khí mới dễ thâu nạp. Hướng ban thờ Ông địa vậy cũng nên kê lại. Giống hướng bếp mới hay.
 20. Nói chung các tư vấn của A vô thường là chuẩn rồi, mỗi cái cầu thang vì hiểu nhầm thành ra... nên ko cần tu sửa đâu, tôi chỉ bổ sung thế này thôi a liệu xem mà làm thêm: 1. cung Đinh phía trước nhà nên đặt bể cá hoặc tối thiểu là cái chum nước. 2. Phía thông hơi nhà trên đừng để cái thông thoáng như kiểu bẫy trẻ con vậy, nên xây quây lửng một chút che nó lại cho an toàn lại tốt về Phong thủy, tối thiểu cao khoảng 50 cm. Cứ làm cái nhỏ trước đã, lúc nào bớt rối thì đụng đến phần nề sau.
 21. Trứoc mắt nên Treo 1 cái chuông gió Năm thanh trước cửa nhà cái để chế hóa Ngũ hoàng đã, sao này thuộc loại rất dữ dội nên cần xử lý ngay, còn màu sắc chỉ là phụ trợ thôi!