• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Phạm Cương

Hội viên
 • Số nội dung

  1.093
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Phạm Cương

 1. Từ trái qua phải : PhamthaiHoa, Hoaichan, Hungphuc. PhamCuong, NNCuong Từ trái qua phải : Memphisto79(Lớp PTLV cơ bản),Hungisu,Phuong2t,ThuHien,PhamThaiHoa Từ trái qua phải : Hoaichan, Hungphuc,PhamCuong Hàng bên trái từ gần đến xa : Hungphuc, PhamCuong, NNCuong, 123 (bị che khuất), Kimphong (áo đỏ) Hang bên phải từ xa đến gần : ManhCong, LinhTrang, Bunny (lớp PTLV cơ bản), Memphisto79(lớp PTLV cơ bản), Hungisu Hàng bên trái từ gần đến xa : Hungphuc, PhamCuong, NNCuong, 123 (bị che khuất), Kimphong (áo đỏ)
 2. Kính thưa ACE hội viên diễn đàn, Trong buổi lễ ó 1 phần rất quan trọng đó là chương trình tôn vinh các thành viên có đóng góp tích cực trên diễn đàn. Dựa trên sự cống hiến của các hội viên chúng tôi đã lựa ra danh sách những hội viên tiêu biểu nhất: 1.Thành viên đóng góp tích cực cho chuyên mục Danh tính và Số mệnh : Phúc Anh 2.Thành viên đóng góp tích cực cho chuyên mục Bốc dịch: Gia Nhân 3.Thành viên đóng góp tích cực cho chuyên mục Tử vi: Lão Nông 4.Thành viên đóng góp tích cực cho các môn dự đoán khác: Laiđo 5.Thành viên viết bài sâu sắ̃c và dí dỏm nhất : Tầm Nhìn Mới 6.Thành viên đóng góp tích cực trong trao đổi học thuật: Nhatnguyen52,Votruoc, Quangnx 7.Thành viên đóng góp phần mềm LVĐT và Tử vi: phamthaihoa, daohoa 8.Trái tim từ thiện: Wildlavender 9. Thành viên tích cực LVĐT: Thanhtrang Vì có nhiều ACE ở xa nên Lễ tôn vinh các hội viên chỉ có sự tham gia của 3 hội viên là Phạm Thái Hòa, Lão Nông và Lái đò (anh NNcuong nhận giúp) Các kỷ niệm chương này những cá nhân chưa được nhận trong dịp lễ, xin được phép gửi lại các anh chị trong thời gian sớm nhất!
 3. Buổi lễ diễn ra đã đúng như dự định, khai mạc vào hồi 10h45 và kết thúc vào lúc 14h tại nhà hàng High Way 4 số 55 phố Mai hắc đế, Hà nội, thời tiết diễn ra rất thuận lợi và rất đúng quẻ LVĐT của Mr Kimphong, xong xuôi buổi lễ được 10 phút thì ông trời nổi 1 trận mưa rào! Tiếp đó là chương trình liên hoa Văn nghệ chào mừng thành công của buổi lễ diễn ra tại quán Karaoke trên đường Trần nhân Tông Xin được thay mặt trung tâm NC Lý học đông phương gửi tới lời cám ơn tất cả các vị khách quí và các ACE Ban điều hành, Ban Biên tập, ban Trợ lý, các hội viên 2 lớp PTCB và PTLV2 đã có mặt và tạo nên 1 không khí trang trọng nhưng rất đầm ấm và vui vẻ cho Lễ kỉ niệm 01 năm ngày thành lập Trang Web www.lyhocdongphuong.org.vn. Vì là lần đầu tổ chức và cũng trong khoảng thời gian gấp gáp nên khó tránh khỏi những thiếu sót mong đựoc sự lượng thứ của các anh chị em tham dự. Qua đây xin trân trọng cảm ơn Công ty tư vấn Xây dựng và Bất động sản Thành Đô: Đơn vị đã tài trợ cho buổi liên hoan Văn nghệ chào mừng buổi lễ Kỷ niệm thành công tốt đẹp. Chân thành cảm ơn các hội viên dù không đến nhưng đã thể hiện sự quan tâm bằng nhưng lẵng hoa tươi thắm: anh Nguyễn trọng Tuệ đến từ www.lyso.vn anh Hungisu: PTLV2 và anh Phước Huệ PTCB Xin có lời cảm ơn tới những nhân sự tích cực đã góp phần xây dựng nên sự thành công của buổi lễ: 2 PG : Liên hương và Thanh Vân; Phó nháy : Hoài chân và Phạm Thái hòa. Ran dom, Luke trong vai trò hỗ trợ. Đặc biệt: MC rất năng động và tháo vát : Bunny; anh Kim phong trong vai trò trợ lý cần mẫn. Người đứng sau hậu trường có vai trò nổi bật là Kiến trúc sư của buổi lễ: Tintin. VPHN rất tự hào và hãnh diện vì những cộng sự tuyệt vời như các bạn!
 4. 1. Nhà anh nhiều hướng vậy kể ra cũng nên có hình vẽ cụ thể thì tốt hơn. anh là người có kiến thức về PT sơ sơ nên chắc biết cách vẽ chứ? 2. Nhà này cũng có thể coi là trường hợp đáng nghiên cứu. 3. Cụ thể về gia đình nữa, trên anh có cha mẹ ông bà gì ở cùng ko?
 5. Tâm nhà thì dầu động trach hay tịnh trạch thì không khác nhau. Tâm nhà có thể coi là điểm cân bằng về trường khí của căn nhà. Cách các định nhiều sách đã nói rồi. Chắc cái này bạn biết. 2 loại nhà này chỉ khác nhau về trạch khí đi thôi.
 6. Phải nói là Lyhocdongphuong rat may mắn khi co nhân tài chup ảnh như Phạm Thái Hòa, những bức hình rất đẹp và chất lượng. Cám ơn PTH nhiều.
 7. Chúc mừng sinh nhật Hoaichan!!! Sinh nhật Hoaichan năm nay hoành tráng ghê vì gần với kỷ niệm 1 năm thành lập diễn đàn. Vậy là cứ sinh nhật diễn đàn, anh em lại nhớ đến sinh nhật Hoaichan rồi!
 8. Gửi anh chị và các bạn 1. Gần đây tôi quá bận, thứ nhất là chuẩn bị cho sự kiện 1 năm thành lập diễn đàn, thứ hai là cho Lớp Phong thủy cơ bản và còn những dự án tư vấn xây dựng đang khởi động lại trong mùa xây dưng... nên khó có thể trả lời anh chị ngay lập tức được. 2 >chính vì vậy các anh chị có nhu cầu tư vấn có thể gửi trực tiếp lên trên mục Tư vấn, ngoài tôi còn có những người khác có khả năng, thậm chí còn chuẩn hơn tôi nhiều. Và nhất là nên có sơ đồ cụ thể , đo cho chuẩn hướng nhà vào. 3. Khả năng sang tuần bớt việc bận tôi mới có thể phản hồi anh chị đc.
 9. Bác Bunny chuyên xách Ca-táp cho Bác Lão nông nên hiểu bác Lão nông bân rộn lắm nên muốn thân chủ sớm đi vào chủ đề thôi mà :-) Vietha cũng có nghề nên cũng biết là xem cả lá số ( 12 cung lận) thì ngán lắm mà đúng vậy ko?
 10. Năm sau chồng bạn đc 31 tuổi là tuổi tốt để xây nhà đấy!Chúc may mắn
 11. Theo tôi được biết. Phương pháp dùng hũ muối với mấy đồng xu bạc cung là 1 chiêu thưc trấn yểm nhưng ko dùng cho viec trấn trạch. Chiêu thức này phái Phi tinh dùng để hóa giải Ngũ hoàng thiên đô sát đáo hướng. Vị su huynh của a chắc theo phái này. Nhưng phong thủy nó gồm nhièu yêu tố tưong tác, chỉ thiếu 1 yếu tố thì cũng bại như thừong. ví dụ như 1 cửa hàng ở vung hoang mạc thì có đợcc phúc đức Trạch, hay HKPT có thế đáo sơn đáo hwóng thì cũng bại mà thôi.
 12. CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH KIM PHONG! THÀNH CÔNG VÀ THÀNH CÔNG HƠN NỮA TRONG SỰ NGHIỆP. GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC, VẠN SỰ AN LÀNH.
 13. Tuế phá thì Kị tọa bất kị hướng, tránh động thổ chỗ đó vẫn làm được ko việc gì phải lo.
 14. Bạn Quí- Nguyên, Bạn cứ lên thiết kế đi có gì không hợp lý về Phương diên Phong Thủy tôi sẽ tư vấn cho. Thân.
 15. Quan trọng 1 điều nữa là Nam sinh các cụ vầy có chính xác ko anh? Theo tôi hồi xưa giấy tờ các cụ nhiều khi không chính xác. Mấy cụ nhà tôi có vài cụ trong trường hợp vầy. Nhất là thời kì kháng chiến tản cư , giấy tờ thất lạc cả. Lại có chuyện khai tăng tuổi để đi .. bộ đôi nữa! Hic
 16. Thày Thiên sứ bận du hí bên xứ Huê- kì nên mạn phép thày, tôi tả lời anh Nguyên đồng hé:Phong thủy Lạc việt quan điểm tiên quyét là quan trọng về khí. Khí do Loan đầu là quan trọng số 1. Trong 4 yếu tố cơ bản có quan hệ trực tiếp về Phong thủy như Loan đầu đại cuộc, Cấu trúc căn nhà, Yếu tố phi tinh, Yếu tố ảnh hưởng bát trạch thì yếu tố đầu tiên túc là loan đầu rất coi trọng. Tất nhiên bài toán phong thủy cũng sẽ rất biến hóa tùy theo yêu cầu của gia chủ. Ngừoi muốn phát tài , người muốn sức khỏe, ngừoi muốn có con. Do vậy cách sử dụng 4 yếu tố trên cũng hết sức biến hóa chứ không nhất nhất chỉ theo 1 kiểu. Đại khái thế này: Trong kinh doanh trọng dương khí, nên bố trí để vượng dương khí để lợi sự thâu hút khách hàng. Còn Bát trạch nếu có gặp sát thì cũng vẫn chấp nhận và tìm cách hóa giải. Đôi khi hung tinh khi đắc vận còn lợi gấp mấy lần Cát tinh đó àhh.
 17. 1. Nhà này nên kiếm chậu kiểng lá xanh đặt trên chạn bếp, đoạn gần bếp, nhỏ cũng đc 2. Làm thảm trải trên cầu thang che khe hở ấy đi. Làm đc 2 điều ấy thì bớt cãi nhau nhiều mà tự ông bà già cũng thích dọn lên gác ở. Chúc may mắn.
 18. 1.Tháng năm thì đc nhưng ngày đó không hay. 2.Tuổi 75 làm nhà tốt!
 19. 1. Theo phong thủy lạc việt thì nam sinh Năm 1942, tuổi nhâm ngọ 68 tuổi không phạm Hoang ốc , tam tai và Kim lâu do vậy có thể đứng tên động thổ đựoc. 2. Nhà bạn bây giờ đập toàn bộ đi và làm để cho thuê àh?
 20. Anh Kimphong nói vậy là... quá chuẩn rồi! :-D
 21. Theo tôi thì thế này: 1. Đặt nền móng cho công trình thì tính tâm đất. 2. Có nền móng rồi sau đó dựng nhà chia phòng thì dựa theo tâm nhà.
 22. 1. Như vậy là bếp đặt tại vị trí Tây bắc, và mặt người nấu ngó Tây lưng dựa Đông phải ko a? 2. Phải vậy rồi
 23. Theo quan điểm của Phong thủy Lạc Việt thì hướng bếp tương đương với hướng lưng của người đứng nấu, còn vị trí Tọa tính là Phương vị của vị trí đặt bếp so với tâm của Căn nhà. Lý luận về hướng bếp anh TOI LA AI có thể tham khảo thêm bài viết của tôi tại http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...t=0&start=0
 24. CHÚC MỪNG SINH NHẬT MEMPHIS NHÉ! CHÚC MAY MẮN VÀ THANH CÔNG, CON GÁI CÀNG NGÀY MẠNH KHỎE XINH ĐẸP GIỐNG CHA NÓ! :-p
 25. Theo hội ý của Ban Phong thủy Lạc việt và lãnh đạo Trung tâm, thời gian Khóa học Lớp Phong thủy CƠ BẢN sẽ được ấn định chính xác vào ngày mùng 09/03 năm Kỷ Sửu, đây là 1 trong số các hoạt động nhằm Kỷ niệm 1 năm trang Web Lyhocdongphuong.org.vn chính thức đi vào hoạt động. Xin trân trọng thông báo cùng các anh chị em. Thay mặt Trung tâm NC Lý học Đông Phương. Phạm Cương