• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Phạm Cương

Hội viên
 • Số nội dung

  1.093
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Phạm Cương

 1. Không phải đâu Thiên Luân ơi, Thiên luân nói vậy vẫn chưa chuẩn. Theo Bát trạch Lạc Việt thì Tây Nam mới là hợp kìa. Tuy nhiên theo quan điểm của Phong thủy Lạc Việt thì Hướng cũng chỉ là 1 yếu tố mà thôi.
 2. Thân gửi anh chị em, 1. Do sự tích cực hoạt động của hội viên Bunny với số lượng bài đóng góp, có giá trị về học thuật cũng như giá trị cung cấp thông tin. 2. Xét năng lực tổ chức của hội viên cùng với nhiệm vụ của Bunny trong thời gian tới. Ban điều hành đã hội ý và quyết định tăng thêm quyền hạn cho Bunny với chức danh Trợ lý điều hành. Mong bạn phát huy khả năng của mình, trước mắt là trợ giúp cho hoạt động của lớp PT cơ bản sao cho tốt, và sau này là cả sự phát triển của Diễn đàn cũng như nền Lý học Đông phương nói chung. Trân trọng thông báo. Thay mặt BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN Phạm Cương
 3. Chi tiết đường phố Việt Nam đã xuất hiện trên Google Maps Bản đồ Việt Nam trên Google Maps trước chỉ có một số tên tỉnh thành, trục đường, địa danh nổi bật nhất nhưng giờ đây từng phố nhỏ, ngõ nhỏ đều được nêu tên, đánh số. Cơ sở dữ liệu mới này trên Google Maps là những thông tin Google tiếp nhận và xác minh từ những đóng góp của cộng đồng người sử dụng trên trang Google Maps Maker. Đây là dịch vụ cho phép người dùng điền tên các đoạn đường, địa điểm, khu vực lên bản đồ thế giới rồi gửi cho máy chủ của Google Maps. Điều này có nghĩa là nước nào có cộng đồng chăm chỉ cập nhật thông tin chính xác về khu vực của họ thì trong tương lai, bản đồ quốc gia trên Google Maps sẽ càng chi tiết. Đợt cập nhật lớn này bao gồm 16 nước Bhutan, Bolivia, Cambodia, Dominica, Cộng hòa Dominica, Guam, Iceland, Mauritius, Paraguay, Philippines, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Tajikistan, Vietnam, Zimbabwe. Một số hình ảnh về Việt Nam trên Google Maps. Quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, đường phố, các tòa nhà đều được gắn tên gọn gàng. Thậm chí cả chiều của đường một chiều cũng được ghi chi tiết bằng mũi tên đỏ. Cầu Chương Dương vắt ngang sông Hồng. Sự cập nhật chi tiết này sẽ làm giúp những người dùng thiết bị số có GPS tìm đường thoải mái hơn trước. Khi đến một thành phố mới, chỉ cần ngồi trong quán cà phê Wi-Fi hay dùng GPRS, họ có thể tra cứu đường phố và tìm đường đi một cách dễ dàng. Điều này trước đây rất khó khăn với bản đồ Việt Nam thiếu chi tiết hoặc người dùng phải mua các phần mềm khá đắt. Bài và ảnh: Việt Toàn nguồn: http://www.vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2009/02/3BA0BB5D/
 4. Nhờ bạn Lớp Trưởng Bunny tập hợp các thông tin và đưa thành 1 chủ đề mới giúp Phạm cương nhé.
 5. Nhìn thấy nick Phuthuong tự nhiên có cảm hứng độn quẻ Lạc việt về Chứng khoán: Quẻ Thương Tiểu cát: trong 3 hôm nữa thị trường sẽ tăng nhẹ trở lại và hình thành đáy ở mức 238 điểm. Tuy nhiên đáy này vẫn chưa phải là đáy cuối cùng cho dù rất nhiều những nỗ lực để cứu giải thị trường- Quẻ đỗ- vovong. Có lẽ phải sang tới tháng 3 thì tình hình mới sáng sủa hơn.
 6. Vô khí là một thuật ngữ trong Phong thủy chỉ tình trạng Vị trí hoặc nơi đặt vật ( Bếp, giường, bàn làm việc v.v) không có khả năng nhận được khí tốt.
 7. Tất cả các hội viên tham gia đăng kí qua diễn đàn này sẽ đc gửi thư mời, qua đó sẽ ghi thông tin cá nhân và đóng góp cụ thể qua Tài khoản đã nói ở trên. Về vấn đề tên lớp thế nào chúng tôi đã thảo luận kĩ cái này không phải là vấn đề thay đổi. Khóa học này chỉ dạy ở mức cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu đông đảo của những người yêu thích nhưng không có nhiều thời gian. Sau lớp này tùy tình hình mà Trung tâm sẽ mỏ thêm các khóa trung cấp và nâng cao sau.
 8. NGHIỆM QUÁI CÁT HUNG ( sách Bát Trạch Minh cảnh ) Sách viết (Lược dịch) Trích: Đệ nhứt cát tinh là Sinh khí. Gia chủ phi cung được phương Sinh Khí khả năng sinh 5 con, đều có quan chức , phú quý. Gia đinh dồi dào, nhiều khách đến nhà đến năm và tháng Hợi, Mẹo, Mùi rất vượng. Đệ nhị cát tinh là Thiên Y. Gia chủ phi cung được phương Thiên y sinh ba con. Giầu thiên kim ít bệnh tật. Gia đinh , chăn nuôi đều rất tốt. Đến các năm tháng Thìn, Tuất, Sữu, Mùi có tài lộc. Đệ tam cát tinh là Phúc Đức: Gia chủ phi cung được hướng Phúc Đức, trong nhà hòa thuận. Nếu bếp quay hướng này thì có 4 con, gia đình khá giả, sống lâu, tiền bạc dồi dào. Gia đinh và chăn nuôi đều phát triển.Ứng vào năm và tháng Tị Dậu Sửu Đệ tứ cát tinh là Phục vị: Gia chủ phi cung được hướng Phục Vị. Đắc chí một thời, tương đối khá giả , ngày ngày có tiểu lợi , thuộc hạng trung bình . Nhà con gái đông hơn con trai. Hướng bếp quay về Phục Vị - năm Thiên Ất quí nhân đáo hướng khả năng sinh con quí tử.
 9. Mua đất thì năm nào mà chả mua được bạn ơi, ai cũng nghĩ thế thì mấy cái sàn giao dịch Bất động sản có mà đống cửa hết ư. Theo tôi khi xây nhà động thổ thì hẵng quan tâm nhiều hơn. Thân chào. p/s: Mà bạn nên dùng tiếng Việt có dấu thì mới nhận đc nhiều sự tư vấn hơn bạn nhé.
 10. Hướng nhà ko hợp chỉ là 1 yếu tố xấu. Nếu kết hợp vận nhà đương vựong thì cũng chưa lo gì mà nhiều khi còn phát nữa đấy! Nếu thích thì bạn cứ lấy đi, điều chỉnh phong thủy trong trường hợp hướng nhà xấu là điều có thể làm đựoc.
 11. Xín đính chính sợ bác tran anh anh thu các bạn hiểu lầm: Chuyên mục nghiên cứu PT là dành cho tất cả hội viên viết hoặc post các bài có tính chất nghiên cứu. Các quản trị viên hoặc các thành viên trong ban Điều hành chỉ có nhiệm vụ giữ trật tự chung và Bình đẳng trong tranh luận về học thuật. Anh Lê Bá Trung là một hội viên bình thường và gần đây tích cực viết bài hoặc post các bài từ các Site khác về thôi. Cậu ấy không có vâi trò điều hành hay điều tiết gì hết! Bác và mọi người đừng nên nhầm vậy !!!
 12. Các bạn có nhu cầu học chú ý: Vì đột xuất, Giám đốc Trung tâm có chuyến công tác xa tại nước ngoài nênLịch học sẽ không đúng dự kiến vào tháng ba mà có thể đẩy lùi sang tháng 3 âm lịch. Nên yêu cầu mọi ngừoi chưa gửi tiền học vội. Các Bạn có nhu cầu đăng kí cứ viết thẳng lên trên này. Chúng tôi sẽ thống kê tên học viên và trước Khai giảng 10 ngày sẽ có thư mời học và nêu rõ hình thức đóng học phí cụ thể qua thư đó. Nhân đây tôi đề cử bạn Bunny làm Lớp trửong nhờ bạn làm nhiệm vụ tập hợp danh sách lớp. Trân trọng kính chào các bạn học viên. Thay mặt Trung tâm. Phạm Cương
 13. Mặc dù chưa kêu gọi noppj học phí nhưng chúng tôi đã nhận được học Phí của 2 bạn: 1. Phước huệ ( tại Văn Phòng ĐD Hà Nội) 2. Thaoanh_23( qua tài Khoản Phạm Cưong Lạc Việt của VP Hà nội)
 14. Kính gửi quí vị: Có một hội viên trên LHĐP cứ bị mọi người hiểu nhầm là Trận đào hoa do tôi lập là cho cô ấy. Tuy nhiên ko phải thế. Người này là 1 ngừoi khác. Không hề biết diễn đàn và ko có Nick trên này. Xin đc đính chính lại để hội viên đó ko bị hiểu nhầm.
 15. Phối hợp mệnh quái ( chứ không phải là Mệnh trạch nhé) với Bát cung.Mệnh quái Ly phối với Khảm ở hướng là Phúc đức - sao vũ khúc quản. mệnh quái Ly phối Cung toạ ở Ly sao phục vị - sao Tả phù quản... cứ thế mà suy ra .
 16. Bạn nên vẽ ra thì tốt hơn là tả thế, tả rất khó làm, nhỡ tư vấn ko chuẩn thì biết trách ai!
 17. anh Vinh thân mến, Có những trường Phái trong Phong thủy Phối hợp Trạch nhà với hướng nhà hoặc các cung khác để tìm sao chủ phuơng vị đó rồi định cát hung. Có phải anh đang tìm là cái này ko? Ví dụ: Nhà hướng Bắc được gọi là Ly trạch( Lưng nhà Ly); phối hợp Ly trạch với Phương vị Càn thì ra Tuyệt mạng Phá Quân - Kim tinh chủ quản Càn cung. Tương tự vậy Cung phía Tây- Đoài thì ra Ngũ Quỉ tức là Sao Liêm trinh ( Hỏa) quản phương vị này. .... Cứ thế mà suy ra. Theo cách này thì nhà trên là Phức đức trạch do sao Vũ khúc Kim tinh quản ở đàu hướng. Trường phái này không quan tâm đến menh Quái. chỉ quan tâm đến Tọa độ căn nhà.nh Cá nhân tôi khong ủng hộ quan điểm này.
 18. Nên lựa năm Canh Dần hay Tân mão đều tốt cả. Canh dần thì sanh gái lợi , Tân mão thì đẻ cậu trai lợi và Phát nhanh. Còn thì cũng vẫn khá giả cả.
 19. Chị nên quan tâm tới vị trí đặt thì tốt hơn là đặt ông thần tài như thế nào, một cái két đặt tại vị trí vô khí thì dẫu có 10 ông thần tài thì cũng chỉ có tác dụng Làm đẹp thôi. Ko ich tài chi hết. Vị trí này nên đặt vật khí Phong thủy hơn là Tượng thần.
 20. Yếu tố Phi tinh Lưu niên chỉ là 1 yếu tố, trong khi luận đoán Huyền không Phi tinh cần kết hợp với những yếu tố khác về Đại vận 20...v.v cái này thì cần lập tinh bàn ra mới xét đc. Ngoài ra mệnh chủ nhà khác nhau thì ở Hai ngôi nhà có cùng hướng Nam thì cũng khác nhau chứ bạn v.v Nói tóm lại là phong thủy đó phải là sự tổng hợp của nhiều yếu tố.
 21. Cám ơn Heikun đã có nhời :P, hẹn gặp bạn tại buổi offline của Lớp PTLV tới nhé. Memphis ở ngoài còn đẹp giai hơn trong ảnh kìa !
 22. Anh Menphis thân mến, Còn nhớ khoảng gần 1 tháng trước đây tôi và a gặp nhau tại quán cafe. Sau khi ngồi nghe a miêu tả về tình hình nhà cửa qua hình vẽ mặt bằng và nói sơ thể trạng của con gái a. Tôi đã nhận định là làm đc và tự tin nói rằng vụ này tôi không làm đc thì không xứng đáng mặt Ngồi làm tư vấn Phong thủy. A còn hoài nghi và hài hước nói vui là Vụ này đã nhờ rất nhiều thày cúng bái Tứ phương, Đông tây y kết hợp cứ đâu chỉ là a và vợ anh cùng đi tới nhưng ko thành nên quá chán nản. A còn bảo tôi làm đc cho cháu khá lên thì a có mà tạc tựơng tôi trong nhà. A còn nhớ ko đấy! :rolleyes: Và bây giờ thì hiện thực đến với a là khá dúng với tiến độ rồi. Điều này một lần nữa chứng minh tính đúng đắn và khoa học của Phong thủy. Nhưng cũng vì cái chính là a là ngừoi có tâm tốt, là người đã làm gì là làm tới cùng nên việc bài bố đồ phong thủy rất mau phat tác. Xin có lời chúc mừng a và gia đình. Hy vọng sang năm mới là cháu sẽ sớm vựot qua đc khó khăn bước đầu để cha mẹ thêm an tâm công tác tốt.
 23. Theo Phạm Cương thì khu vực này dù có áp đặt ý chí chủ quan cá nhân lập đền thờ thì khả năng cũng rất khó thực hiện đc. Thứ nhất là đền thờ ở đây không phù hợp với cảnh quan, tượng đài ở đó đã là rất hợp lý rồi. Thứ hai là khu đất này khí Dương đương vượng vậy không thể hình thành khu vực tâm linh( mang tính âm) ở đây đc. Điều này cũng có nét giống như khu vực đàn Xã tắc ở đường Kim liên mới. Rồi thì thời gian sẽ cho câu trả lời chính xác!
 24. Mùi mộc không khắc nổi sửu kim( tam hợp cục); ất mộc ko khắc nổi tân kim. Dũng cảm, thích mạo hiểm thì chọn ngày 25. Còn nếu ngài thì chọn ngày 26 cho nó lành.