• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Phạm Cương

Hội viên
 • Số nội dung

  1.093
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Phạm Cương

 1. Eo, xem ngày cưới mãi để cố..... đc thằng KTS mà lại đc chúc thế thì.... đành ráng sanh ông Thày Pt đầu lòng vậy! :D
 2. Phạm Cương xin chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của mọi người. Chúc anh chị em và hội viên của diễn đàn luôn mạnh khỏe, bản thân diễn đàn Lý học Đông phương luôn là điểm sáng trong giới học thuật. Anh Thiên Đồng văn cứ tuôn ra đến đâu là xuất hiện câu đối nho đến đó tới đó. Hay quá ta ! Cám ơn anh nhiều nha.
 3. Kính chào sư phụ Thiên Sứ và các ACE, Mặc dù không được gặp trực tiếp Sư phụ trong ngày hôn lễ nhưng món quà của Sư phụ đến đúng lúc đã làm cho bầu không khí của buổi lễ thêm trang trọng và ấm áp. Món quà Giản dị nhưng chứa biết bao nhiều tình, nhiệt độ dưới 10 độ của Hà nội đã không còn gây lạnh buốt đc nữa, mà chen vào đó là sự ấm áp tình cảm thầy trò. Đệ tử không biết nói gì hơn là bày tỏ lòng biết ơn thành kinh và sâu sắc nhất tới Sư phụ. Qua đây cho phép Phạm Cương gửi lời Trân trọng thông báo Hôn lễ tới các anh chị em trong Trung tâm (vì mấy bữa trước cưới bị sốt viêm họng nên chưa thông báo kịp) Chị WildLavender, anh Hạt gạo làng, anh A chau, anh Thiên Đồng, anh Hoàng Hải, Thiên Luân, thư kí Atemisa..... Trân trọng và cám ơn mọi người! Phạm Cương
 4. Oh, lâu mới vào mục này và thật bất ngờ vì đã muộn mà vẫn còn đc chúc mừng. Chân thành cám ơn anh, chị nhé!
 5. Vượt mặt thầy Nông tặng lớp trưởng Bunny 1 bài thơ mang tinh thần môn TV (Chúc mừng sinh nhật sớm nhé) Thiên Đồng nàng ấy giữ Phúc đức ít kẻ tày Thiên mã, Hỏa tinh quản Đảm đang chúng bạn hay Cự môn một lời thốt Tả hữu lắm kẻ vâng Tấu thư lời vàng ngọc Long, Phượng cũng theo vầy Thái tuế thêm tuổi mới Chúc em Khoa, Lộc dày Hóa quyền thêm sáng sủa Cuối năm, Thiên hỷ... ngay!
 6. Phai chăng anh PTS có lời giải thích cho sai lạc này? Mong được nghe ý kiến anh.
 7. Xin cám ơn tất cả mọi người! Phạm Cương sinh đúng vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, nhưng năm nay với tất cả tấm lòng tình cảm của anh chị em trên diễn đàn, ngày SN vào mùa đông năm nay đã ko còn lạnh lẽo mà thật sự ấm áp quá chừng !!! Thật bất ngờ và vui mừng khi nhìn thấy tấm thiệp của Thanh Vân, e đúng là hoa hậu thân thiện của diễn đàn và lúc nào cũng rất phong cách. (Tranh này phong thủy quá, e nhớ dành 1 bức để đặt trận đào hoa nhe). Một bức hình rất Âm dương Ngũ hành và bức tượng La hán giàu ý nghĩa triết lý của em Rubi cũng thật sự gây ấn tượng. Cám ơn nha. Rất vui và hơi chóang trước tài nghệ thơ phú của lớp trưởng Nắng hè kiêm Giám đốc nông trường thơ, cả Ha-ji và anh Vietlight nữa cũng toàn nông trường viên tích cực cả. :) Những câu thơ rất vui và giản dị nhưng chân tình của Hkeikun có tí chất giảng đừong hoặc lôi từ thời KTX BK thì phải. :) Cả bài thơ của anh Minh châu nữa, trẻ trung và rất nice đấy àh. Lớp trửởng Bunny thì đúng là thỏ tai dài nhanh nhẩu, luôn xí phần đầu dzưng mà...vẫn chậm chân so với mèo già Miêu mập. Mà cũng lạ sao bác này biết sớm ghê. Thật nể anh quá! Chân thành cám ơn tới các anh chị em trên diễn đàn mặc dù cận tết rất bận rộn nhưng vẫn dành thời gian ưu ái cho Phạm Cương, người thì nhắn tin, người thì PM hay alo. Điều hành viên thì thật vui khi có Chị Queen từ nơi xa xôi, Bác cả Linhtrang nữa, Chị Wild, chị Mai Tím cũng đã lâu, Ran dom, a Kim phong, anh Vothuong, Hoai chân, em Phạm thái Hòa. Còn có ngừoi sáng nay hoảng hồn vì bị công an Giao thông tóm nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm rất chu đáo như em Huongktl :P. Cám ơn hai công sự đắc lực là thuki22 và milano với "công trình" chiều nay. Cám ơn tới các ACE tập thể lớp PTCB 01 như Vusonganh, Hoangtrieuhai, Famix, Thiên luân, KTS. Huytran, Memphis Tuấn, Vuminhanh và cả tintin nữa mặc dù lớp ko còn thường xuyên giao lưu nhưng vấn thể hiện sự quan tâm đầy đủ. Cảm ơn những ACE lớp PTLV 02 như anh Hungisu, Phuong2t, hung303, những ACE của PTCB 02 như a Giaback, Turn on, chị Smoolygirl, Moonlover, em gái nhỏ của lớp Thảo phương. Cả những thành viên cả cũ như em Dim và cũng khá mới của diễn đàn như chị jingon nữa, mọi ng nice quá. Chân thành và trân trọng Cám ơn tất cả mọi người nhiều!
 8. Tin hội thảo từ báo Sài gòn tiếp thị http://www.sgtt.com.vn/detail35.aspx?ColumnId=35&newsid=60568&fld=HTMG/2009/1211/60568 Hội thảo tính khoa học trong phong thủy và kiến trúc hiện đại Hội thảo “Tính khoa học trong phong thủy và kiến trúc hiện đại” sẽ diễn ra lúc 8g30 ngày 15.12.2009, tại hội trường khách sạn La Thành (218 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội), do trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương (hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á -Việt Nam) tổ chức. Hội thảo khoa học lần này nhằm mục đích làm sáng tỏ bản chất khoa học của phong thủy và mối liên hệ giữa phong thuỷ với tri thức khoa học hiện đại trong kiến trúc và xây dựng. Tại đây, sẽ có 14 tham luận chuyên đề được trình bày nhằm gợi mở hướng đi tìm mối tương quan giữa phong thủy và kiến trúc hiện đại. Để biết thêm chi tiết, có thể liên hệ: Văn phòng đại diện tại Hà Nội 0903420020 Gặp Hoàng Triều Hải Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương
 9. Hội thảo "giải mã" phong thủy “Không thể tìm ra một cái đúng từ một cái sai” Nguồn Thể thao & Văn hóa: http://www.thethaovanhoa.vn/133N2009122410...mot-cai-sai.htm Hội thảo "giải mã" phong thủy (Kỳ 2): "Chưa có môn học phong thủy là thiệt thòi cho SV kiến trúc" Hội thảo “giải mã” phong thủy (kỳ 1): Đừng khoác lên phong thủy tấm áo thần bí (TT&VH) - Quả thật, với tuyên bố “người ta không thể tìm ra một cái đúng từ một cái sai”, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lý học Phương Đông Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã cho rằng: “Hệ thống nguyên lý lý thuyết là tiền đề của khoa phong thủy đã thất truyền và sai lệch”. Và phải xác lập hay phục hồi lại sự đúng đắn của nguyên lý tiền đề đó. Thất truyền và sai lệch Sơ đồ Hậu Thiên Bát Quái Lạc Việt phối Hà Đồ Khẳng định sức sống bền bỉ của phong thủy, nhưng đồng thời người ta cũng nhận thấy các khái niệm, phương pháp ứng dụng của phong thủy có phần mù mờ, mâu thuẫn nhau. Trong quá trình tồn tại, những phương pháp ứng dụng của phong thủy đã bị pha tạp với những giá trị văn hóa phi phong thủy và tùy theo không gian văn hóa và nhận thức của thời đại, người ta đã giải thích nó một cách huyền bí. Thậm chí, bùa chú - một hiện tượng văn hóa cổ của nhân loại, có trong văn hóa cổ Đông phương; hoặc cúng bái là những nghi lễ có tính tín ngưỡng cũng tham gia vào sự ứng dụng của khoa phong thủy - qua những nghi lễ động thổ, nhập trạch như là sự bổ sung cho phương pháp ứng dụng của phong thủy. Rồi cách giải thích mang tính thần quyền cho các nguyên lý lý thuyết căn bản của phong thủy qua hàng ngàn năm, đã khiến môn phong thủy ngày càng huyền bí trong con mắt thế nhân. Vậy phải chăng phong thủy là phi khoa học, là thần bí, thậm chí đã không ít ý kiến cho rằng: phong thủy là một thứ tín ngưỡng, hoặc là một hình thức mê tín dị đoan... Nhưng ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh đặt giải thuyết rằng: Hệ thống nguyên lý lý thuyết là tiền đề của khoa phong thủy đã thất truyền và sai lệch. Và bản chất khởi nguyên của bộ môn này trong thời đại văn minh sinh ra nó, vốn là một hệ thống hoàn chỉnh, nhất quán trong phương pháp ứng dụng. Và như thế phải chăng khoa phong thủy ngày nay chỉ là những mảnh vụn còn sót lại sau những thăng trầm của lịch sử con người? “Người ta không thể tìm ra một cái đúng từ một cái sai” - ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh nhấn mạnh. Đã có “nguyên lý mới” cho phong thủy? Thời gian qua, người ta đã ít nhiều được biết đến chuyện ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã đưa ra nguyên lý nền tảng mới để “thống nhất” phong thủy. Đó chính là Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ - một nguyên lý Âm-Dương - Ngũ hành tương đối chuyên biệt, mà chúng tôi không muốn đi sâu trong bài tường thuật này. Nhưng có thể hiểu vắn tắt rằng nguyên lý này được nhiều người cho là thống nhất mọi phương pháp ứng dụng của phong thủy tồn tại một cách rời rạc và mâu thuẫn từ những cổ thư lưu truyền trong văn hóa Đông phương - quen gọi là trường phái - trong Phong Thủy Lạc Việt. Ông Tuấn Anh giải thích: “Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu bản chất của Lý học Đông phương - trên cơ sở định hướng bởi giả thiết về sự thất truyền và sai lệch trong các cổ thư còn lại, chúng tôi đã nhận thấy tính bất hợp lý ngay từ nguyên lý căn để lưu truyền trong cổ thư liên quan đến Lý học Đông phương. Đó là nguyên lý: “Hậu Thiên Văn Vương phối Lạc Thư”. Sau khi hiệu chỉnh lại thành “Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ”, đối chiếu với tiêu chí khoa học, chúng tôi đã từng bước hệ thống hóa và phục hồi lại toàn bộ thuyết Âm - Dương- Ngũ hành, trong đó có khoa phong thủy - là một bộ môn ứng dụng của học thuyết này với phương pháp luận của nó” - ông Tuấn Anh cho biết. Cụ thể đối với phong thủy thì: Sự tương tác của từ trường Trái đất lên vị trí nhà và ảnh hưởng đến con người (được ứng dụng chủ yếu trong phương pháp quen gọi là Trường phái Bát trạch). Sự tương tác của cảnh quan môi trường thiên nhiên quanh khu nhà (được ứng dụng chủ yếu trong phương pháp quen gọi là Trường phái Loan đầu). Sự tương tác của cấu trúc ngôi nhà liên quan đến môi trường với con người (được ứng dụng chủ yếu trong phương pháp quen gọi là Trường phái Dương trạch tam yếu). Và cuối cùng, sự tương tác có tính quy luật và chu kỳ của vũ trụ trong bầu trời không gian của Thái Dương hệ (được ứng dụng chủ yếu trong phương pháp quen gọi là Trường phái Huyền không). “Không căn cứ trên nguyên lý này thì phong thủy theo bản văn cổ không có tính hệ thống, tính nhất quán và không có khả năng phản ánh hợp lý một thực tế khách quan làm nền tảng của hệ thống phương pháp luận của nó, cũng như tính hợp lý trong cấu trúc hệ thống của nó. Ngoại trừ hiệu quả ứng dụng” - ông Tuấn Anh kết luận. Hội thảo "giải mã" phong thủy Lời kết về chuyện phong thủy Như lời dẫn trong kỳ 1, chúng tôi đã nói, trái ngược với xu thế “ấu trĩ” một thời là quy mọi tri thức mù mờ của người xưa là “mê tín, dị đoan”, gần đây người ta lại ra sức cổ vũ cho chúng, thậm chí coi chúng là “siêu việt”. Và tôi không đồng tình với những thông tin cho rằng, căn nhà bố trí hợp lý theo phong thủy có thể chữa được... bệnh điên. Bất cập và thái quá đều không phải là thái độ biện chứng trong khoa học. Không phải tất cả các cụ nhà ta thời xưa đều mù quáng theo các lời phán của phong thủy. Còn nhớ ông nội tôi, vốn là một nhà Nho trong ngôi làng cổ, tạm coi là đủ cả y, lý, số nữa nên cũng được bà con mời chọn đất đặt mộ, trấn trạch, động thổ... Cụ có “di huấn” lại các con bài thơ hài hước sau: Ba thước dây gai mồi nhử thịt/ Một vừng gỗ mít cối xay xôi/ Thế gian khả hữu vương đồ địa/ Chả để mả bố mày có phí không? (đại ý rằng, mấy thứ đồ nghề của thầy phong thủy kia (dây gai, la bàn bằng gỗ mít) chỉ là cái cần “câu” rượu thịt. Thế gian đầy đất đế vương. Đặt mồ mả chỗ nào chả được”. Hóa ra cụ cũng chả tin phong thủy một cách mù quáng. Đặt mồ mả chỗ nào cũng được miễn là thế đất cao ráo, thoáng đãng... Còn những nghi thức rườm rà của thầy phong thủy thì cũng chỉ múa may để bà con... yên tâm mà thôi. Những nghiên cứu của Trung tâm Lý học Phương Đông có thể là hết sức nghiêm túc, trên tinh thần biện chứng, nhằm giải mã phong thủy và có tham vọng xác lập một nguyên lý mới cho nó. Tuy nhiên, phong thủy có được “lành mạnh hóa” hay không, tính khoa học của nó có được phát huy hay không, lại phụ thuộc vào sự tiếp nhận của xã hội. Sự bùng nổ tràn lan của những “dịch vụ phong thủy” với những đồ đạc trấn yểm, với những quan niệm cầu kỳ về chuyện động thổ, về hướng nhà, về màu sắc công trình... không phải là một dấu hiệu tốt lành vì nó cho thấy người ta đang đi vào quá sâu những yếu tố mù mờ của phong thủy. Muốn cho xã hội tiếp thu một cách lành mạnh thì hãy “công khai” hóa các tri thức lành mạnh về phong thủy, để thiên hạ không dùng phong thủy “phán bậy” và để “lòe bịp” lẫn nhau. Nếu vậy, việc chắt lọc các yếu tố tinh túy của phong thủy, đưa vào các trường chuyên ngành kiến trúc, xây dựng... để biến thành những kiến thức cơ bản cho các kỹ sư, KTS như suy nghĩ của KTS Phạm Cương là một hướng làm đúng, có thể làm được và nên làm ngay. Đông Kinh
 10. Trân trọng cám ơn tới anh Giabach lớp PTCB2 đã tài trợ xe đưa đón thầy thiên sứ, anh Dũng - giám đốc công ty EPC đã cho xe đón sếp Trị cũng như các anh chị em.
 11. Thân gửi đến anh Minh châu lời chúc Sinh nhật! Chúc anh sức khoẻ và hạnh phúc.
 12. Báo Xây dựng- Cơ quan ngôn luận của Bộ xây dựng trên trang Điện tử đã đưa tin http://www.moc.gov.vn/site/moc/cms?cmd=4&a...articleId=36120 Tin từ Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương thuộc Hội nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á -Việt Nam (tổ chức phi Chính phủ được thành lập ngày 26/9/2005 với mục đích nghiên cứu về Lý học Đông phương, tham gia hợp tác với các tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế nhằm nghiên cứu, khôi phục và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam), Được sự cho phép của Trung ương Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam. Ngày 15 tháng 12 năm 2009, tại Hội trường Khách Sạn La Thành, Số 218 Phố Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương sẽ tổ chức một hội thảo khoa học mang chủ đề: “TÍNH KHOA HỌC TRONG PHONG THUỶ VÀ KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI” Hội thảo nhằm mục đích làm sáng tỏ bản chất khoa học của Phong thủy và mối liên hệ giữa Phong thuỷ với tri thức khoa học hiện đại trong kiến trúc và xây dựng. Sẽ có 14 tham luận chuyên đề được trình bày nhằm gợi mở hướng đi tìm mối tương quan giữa phong thủy và kiến trúc hiện đại. Bản chất của phong thủy là bộ môn khoa học dựa vào thuyết âm dương ngũ hành để sắp xếp không gian sống sao cho hài hòa và tốt đẹp cho môi trường sống của con người. Phong thủy cũng giống như nghệ thuật sắp đặt của các kiến trúc sư ngày nay.
 13. Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phuơng trân trọng cảm ơn anh Dũng và anh Tĩnh từ Cty EPC hỗ trợ một xe ô tô phục vụ hội thảo: Tính khoa học của phong thủy trong kiến trúc và xây dựng. Thay mặt Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Xin trân trọng cảm ơn đến hai anh và công ty EPC.
 14. VPHN của Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phuơng đã nhận được sự đóng góp hỗ trợ tài chính của hội viên Thanhdc. Số tiền là: 300. 000 VND cho tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề: Tính khoa học của phong thủy trong kiến trúc và xây dựng. Thay mặt Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Xin trân trọng cảm ơn đến hội viên Thanhdc
 15. VPHN của Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phuơng đã nhận được sự đóng góp hỗ trợ tài chính của hội viên Vuminhanh. Số tiền là: 1.000. 000 VND cho tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề: Tính khoa học của phong thủy trong kiến trúc và xây dựng. Thay mặt Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Xin trân trọng cảm ơn đến hội viên Vuminhanh
 16. VPHN của Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phuơng đã nhận được sự đóng góp hỗ trợ tài chính của hội viên Thanh Vân. Số tiền là: 500. 000 VND cho tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề: Tính khoa học của phong thủy trong kiến trúc và xây dựng. Thay mặt Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Xin trân trọng cảm ơn đến hội viên Thanh Vân
 17. Cám ơn sự tấm lòng của anh Phan quan, chúng tôi sẽ kiểm tra. Nhân đây thay mặt Trung tâm xin gởi đến chị Phuơng, công ty chứng khoán AuViet lời cảm ơn chân thành . Số tiền ủng hộ hội thảo chị đã gởi tới Trung tâm là 500.000 VND. Như vậy VPHN giữ quỹ 1000.000 VNĐ cho Hội thảo. Kính báo để tuòng minh
 18. CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC LÃO NÔNG!!! CHÚC BÁC NHIỀU NIỀM VUI, MỌI SỰ MAY MẮN VÀ THÀNH ĐẠT.
 19. Võ tăng Thiếu Lâm phá vỡ kỷ lục khinh công 23/10/2009 14:00:41 - Ngày 22/10 vừa qua, võ tăng phái Nam Thiếu Lâm Phúc Kiến được biết đến với tuyệt kĩ “nhất chỉ thiền” - Thích Lý Lượng đã trình diễn một tuyệt kỹ kungfu Thiếu Lâm vốn hầu như chỉ được biết đến trong truyền thuyết và truyện kiếm hiệp Kim Dung. Đó là màn tuyệt chiêu Khinh công, chạy trên mặt nước với sự hỗ trợ của những tấm thảm bằng gỗ dán mỏng hơn các tấm cót trải trên mặt nước, võ tăng này đã biểu diễn tuyệt kĩ khinh công của mình trước đông đảo giới phóng viên trong và ngoài nước và lập được kỷ lục mới trong giới võ công Trung Quốc với độ dài quãng đường chạy lên tới 18m. Võ tăng Thích Lý Lượng đã vượt qua 18 m mặt nước bằng khả năng khinh công điêu luyện. Ảnh cfp.cn Theo lời giới thiệu của nhà tổ chức, tấm thảm trải trên mặt nước chính là những tấm gỗ dán cực mỏng có chiều dài 1,2m, rộng 0,6m được xếp liền nhau để giúp võ tăng thi triển công lực. Thực ra tuyệt diệu kungfu chạy trên mặt nước này ẩn chứa bên trong một số mật quyết. Theo như truyền thuyết, Đạt Ma Sư Tổ - vị tổ sáng lập ra phái Phật giáo thiền tông Trung Hoa là người đầu tiên có khả năng thi triển kungfu này. Khi ấy ngài chỉ cần vứt một bông lau xuống mặt nước và qua sông dễ dàng. Võ tăng phải luyện tập trong hơn 3 năm mới có thể thực hiện tuyệt chiêu này. Ảnh cfp.cn Bất luận câu chuyện ấy là thật hay chỉ là dân gian hư cấu cũng đủ gợi lên cho Thích Lý Lượng một điều: “ dù nào người có khinh công thâm hậu đến mấy khi chạy trên mặt nước cũng phải dựa vào vật trợ giúp, vật đó phải nhẹ thì khi người luyện khí công thành thục chạy trên đó mới không dễ chìm.” – võ tăng này chia sẻ. Để có thể thực hiện được tuyệt kĩ kungfu ngày hôm nay, Thích Lý Lượng đã bắt đầu tập luyện từ năm 2006. Ban đầu, võ tăng này sử dụng phản gỗ và chiếu cói để luyện tập, khi công phu đã tiến triển nhất định mới chuyển sang luyện tập bằng những tấm gỗ dán cực mỏng. Theo truyền thuyết, Đạt Ma Sư Tổ của Phật giáo thiền tông chỉ dùng một bông lau để di chuyển qua sông. Ảnh cfp.cn Tổng kết những mật quyết của tuyệt kĩ kungfu này, Thích Lý Lượng chia sẻ: “Tốc độ phải thật nhanh, bước chân nhỏ. Lợi dụng những tấm gỗ dán nổi trên mặt nước và chỉ được tiếp đất bằng mũi bàn chân, không được chạy bằng cả bàn chân”. Bình Nguyên (Theo CRI)
 20. Nhà huớng Bắc có xây trong năm nay mà nhằm vào Mùa đông dầu có vuợng khí thì cũng nên lưu ý trấn yểm. Nếu không khéo làm thì alibaba dễ gặp "40 tên cuớp" đấy ! :(. Theo Quan điểm của Phạm Cuơng thì vụ một năm hay hai năm không đáng ngại, quan trọng là biết xem ngày tốt giờ tốt mà khai móng động thổ mà thôi.
 21. Chào anh Đại lộ, 1. Thái tuế có hai loại: a. Thái tuế địa bàn thì theo năm mà chuyển dịch ví dụ năm tý thì thái tuế ở Tý, phuơng vị Bắc .vv---> kị động thổ với đa số các nhà. b. Thái tuế Phi tinh - cái này nói về huyền không phi tinh nên khó thể nói trong vài dòng phai có hình vẽ minh họa nữa. 2. Về tam sát: Anh có tài liệu thì đưa lên đây tôi xem đã đúng chưa? Theo Phạm Cuơng, để có thể bao quát đựoc các vấn đề về động thổ không chỉ nói vài câu là được, ngoài Tam sát , thái tuế còn có tuế phá, nhị hắc, ngũ hoàng rồi chuyện tuổi hợp kị với các phuơng vị trên địa bàn .v.v cách tốt nhất là nên theo học bài bản, không thì hỏi chuyên gia có kinh nghiệm là chắc ăn nhất. Vài dòng chia sẻ.
 22. chào bác Pháp vân, lâu lắm mới đuợc giao lưu với bác, hôm nào ghé miền nam nhất định em sẽ tới chỗ bác 1 lần. Em xin đính chính lại quẻ của bác Hỏa trạch Khuê động Hào năm biến thành Thien trạch Lý( bác nhầm với sơn trạch tổn) Theo em, Quẻ này lúc đầu thì bị tai tiếng sau cũng im dần. Quan chức không hề gì vẫn an vị nếu biết chữ nhẫn, biết "nhìn" lên "Trên". Bên BIDV này làm phong thủy thuộc dạng rất mạnh tay nhưng vụ này dính phải khu đất theo đánh giá của PC là rất khó chơi!, địa thế khu đất này khí không tụ nên làm gì cũng bị chậm tiến độ, từ việc nhỏ đến việc to, khả năng cũng sẽ còn nhiều nhùng nhằng nữa chứ chưa thể êm xuôi.
 23. Các cụ có câu: mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì sang. Câu ca quyết đó không hăn là không có lý. Khoa học Tây phuơng đã kiểm chứng điều này: chó thuờng tìm nơi có dòng năng luợng tích cực( so với con Nguời) để ở, mèo thì nguợc lại. Do đó, theo Phạm Cuơng ngôi nhà của bạn có lẽ có vấn đề nên đuợc kiểm tra cho kĩ hơn, việc tự năm 2005 cho đến nay không sinh đuợc em bé càng xác quyết hơn vấn đề này. Làm phong thủy cần có những dữ liệu cụ thể hơn, chỉ mô tả vậy e rằng chưa đủ.
 24. Thưa anh, theo Hiểu biêt của Phạm Cương đồ hình này chính là bát quái Hậu thiên lạc việt, tuy nhiên nó đảo chiều Bắc lên phía trên cho giống với Kí hiệu bản đồ. 10 tuổi khởi ở Khôn cung là chính xác!