• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Phạm Cương

Hội viên
 • Số nội dung

  1.093
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by Phạm Cương


 1. Thấy vụ này có vẻ phức tạp, Phạm cương cố gắng sẽ cùng anh vô thường 1 tay. Anh chủ nhà chụp hình cầu thang tôi xem, nghe cách anh tả hình như nó ko phải cầu thang xoáy??? vì vầu thang xoáy lên phía trên ko hợp lí về kiến trúc , chắc là ko mấy ai làm.

  Có lẽ a Vothuong chi tiết quá nên hiểu nhầm chang?


 2. Phải nói là phóng sự ảnh rất hay, hoaichan cũng rất pro đấy! Và có lẽ khó có đoàn du lịch nào có Hướng dẫn viên xuất sắc như anh nncuong với tầm hiểu biết của mình về Lịch sử văn hóa lại là dân thổ địa nữa. Lần trước khi tháp tùng cụ Thiên sứ về thăm nơi đây cũng rất may mắn và vinh dự được anh dẫn đi.


 3. Chào lớp trưởng Bunny

  Hôm nay Meiji đã hoàn thành thủ tục nhập học rồi ạ, nhờ chị kiểm tra và hướng dẫn giúp em cách vào lớp.

  Em cũng đã gửi email thông tin về email info@lyhocdongphuong.com

  Mong chị kiểm tra giúp em ạ.

  Em cám ơn chị nhiều

  Tôi đã nhờ Anh kỹ thuạt viên xử lý vụ này rồi. Chắc bây giờ bạn có thể vào lớp rồi đấy.

  Lớp học nằm ở giữa 2 chuyên mục chính Trao đổi học thuậtTư vấn


 4. Tôi ko có nhiều thời gian nên sơ sơ thế này nhé:

  Khu đất nhà a, về tổng thể lớn là ổn, đất tụ khí, có sông ôm vòng dễ phát phúc dài lâu. Dễ phát triển và là 1 trong những khu đất thịnh vượng nhất trong vùng. Tuy nhiên nhà a thì cũng thường thường thôi, trên trung bình.

  Người tuổi kỷ mùi thì là Đông tứ. Các hướng tốt là N,B, Đ, đông nam theo sách tàu, còn tây nam nếu tin sách PTLV của cụ Thiên sứ.

  Tùy nghi mà bố trí đồ đạc như bếp và hướng giường.


 5. Cám ơn những lời chúc mừng của A Hoaichan, zhinshan và các ACE,

  Buổi nói chuyện với các Bông hồng vàng có thể coi là một thành công của chuyến đi ngoài ra còn những cuộc tiếp xúc ngoài lề cũng thú vị nữa. Nhìn cận cảnh có thể coi đây là thành công của cá nhân Phạm Cương khi từng bước đem tính khoa học của môn Phong thủy tiếp cận tới nhiều giới trong đó cụ thểlaf các Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, Nhưng nhìn tông thể sự thành công này bắt nguồn sâu xa từ trung tâm lý học Đông phương mà đứng đầu là cây đại thụ - Thày Thiên sứ và các anh chị em nữa. Gần gũi và thiết thực còn có nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình của các cộng sự cùng chia sẽ như Bunny, Kimphong , thuki22 và ... cô nàng tintin thì lại.. quan trọng về nhiều mặt.

  Qua đây PC xin có lời cảm ơn sâu sắc tới các cộng sự và các ACE trong trung tâm ( tất nhiên là ko chỉ thể hiện bằng lời đâu nhé :-P)

  Cám ơn S/p và các ACE trong nam đã tiếp đón ko thể chê đc, cám ơn Luke và đặc biệt Bác Công minh trong công tác hâu cần để PC rất thoải mái trong công việc.

  Trân trọng


 6. chú ý; hướng nhà là 1 yếu tố cần tuy nhiên vị trí nhà cũng rất quan trọng nếu như a có điều kiện kiếm tìm, trong nhiều trường hợp một ngôi nhà không hợp với mệnh quái( bát trạch) nhưng có vị trí đác địa thì vẫn tốt hơn nhiều so với ngôi nhà có hướng tốt nhưng ở vị trí ko đắc khí ( loan đầu).


 7. 1.tuổi 1975 ất mão năm nay là tuổi đắt hàng để mượn nhờ làm nhà. nếu A muốn có thể làm vào tháng 4 Al.

  2.Anh tuổi Ất mão nếu tin theo lý thuyết Bát trạch Lạc việt của Thày Thiên sứ thì các hướng sau hợp:

  Nam, bắc, đông và Tây nam

  Còn tin theo sách cổ thư chữ hán thì tìm các hướng sau:

  ĐB, TB, Tây và TN.Tùy nghi mà lựa chọn

  Chúc vạn sự lành.


 8. chúc mừng sinh nhật a Hungisu!

  Chúc anh sang tuổi mới thành công và có nhiều thành tựu trong công việc!

  ----> Đề nghị tổ chức offline để ae gặp gỡ chúc ừng sinh nhật, nhân tiện có ace nào chưa đóng học phí đóng nốt cho trợ lý cấp cấp như luật định !

  :rolleyes:


 9. Đúng là nhờ ơn anh linh tổ tiên phù hộ mới có đươc hôm nay, thủa ấy chỉ có 5 thày trò thế mà giờ đây đội ngũ của chúng ta đã rất đông đảo và quan trọng nhất là anh em một nhà đoàn kết, cùng hướng tới một mục đích cao cả - đó là 5000 năm Việt sử hào hùng.

  Hy vọng cứ mỗi năm số ngừoi đi lại càng gia tăng và sẽ tới lại những địa chỉ đáng nhớ như miếu thờ Thiên cổ nơi thờ tự Vợ chồng thày cô giáo của 2 nàng công chúa thời vua hùng, đền bà Thục nương một thời oai hùng và bi tráng.....


 10. bún ốc nguội trên phố đào duy từ gần ô quan chưởng (chỉ là hàng gánh rong thôi nhưng lên tv mấy lần rồi vì món này sắp thất truyền)

  Đây này bác Trần phương ơi!

  Món này khá lạ đấy, đã được đài truyền hình Hà nội giới thiệu ít nhất 1 lần , đài HCM cũng đã từng phát lại. Chương trình cách đây 5 năm rồi, PC cũng đã có dịp thưởng thức.

  theo khẩu vị cá nhân thì cũng ko hào hứng lắm vì PC chỉ quen mới các món nóng thôi.

  Hôm nào bác ra thì ơi PC sẽ bố trí đi, nếu bận quá ko đc thì sẽ giói thiệu hướng dẫn viên cho bác

  :)


 11. ý của anh VTH theo tôi nên mang tính chất giải trí thì hay hơn là tuyển dụng người tài!

  Vì cứ cho là tìm được người tài như ý anh vantrunghac muốn rồi, tuy nhiên ngưoi tài đó có giành thời gian nhiều nhiều trong ngày và lập tức trả lời mọi người hay ko mới là vấn đê! Muốn làm đc vậy thì phải xây dựng thành êkip, Trả lương tháng thì mới có thể làm đc. Hiện nay các anh chị em trên này đều tham gia mang tính tự nguyện, Trung tâm hiện nay vẫn phải tự lực bằng nhiều thứ chua có Tài trợ chính thức gì, các ACE ngoài thời gian công tác ( lấy thực) còn thì chỉ có lúc rảnh rỗi mới bố trí để "Vực đạo" vậy thôi.


 12. Zi ơi Zi,

  Mình có bạn đang ở Hà Nội, đúng là lúc này tìm quán ăn khó thật là khó.

  Ngày số 1: phở Thìn

  Ngày số 2: phở Bát đàn

  Ngày số 3: tịt luôn, chẳng nghĩ ra, dẫn đi ăn buffet cho nhanh.

  ....

  Cái quán Phở Cường 23 - Hàng Muối phải lưu lại mới được....

  big thanks, :)

  Còn phở Tư lùn nữa mừ, nhưng ăn ở hai bà trưng không sướng, nên ra phố bên cạnh nhà thờ lớn ăn hơn. tuy nhiên ở đó đi ăn sáng thứ 7 chủ nhật mà đi oto là ... bị đuổi thẳng cổ. Vì hết chỗ! hic hic

 13. 1.Nhà Hướng Bắc Khảm, chủ thì cinh năm Đinh tỵ phi cung khôn, khôn phối với Khảm ra Tuyệt mạng- Phá quân kim rất xấu, trục băc nam lai không hợp với Người tây tứ tẹo nào. Cố gáng Post sơ đồ lên đây xem liệu chungs tôi có giúp gì cho a được ko?

  2.Hiện tại hướng bếp là gì? hướng Bắc hay hướng Đông ( hướng bếp tính là Hướng lưng người đứng nấu)


 14. Kính thưa ACE hội viên diễn đàn,

  Trong buổi lễ ó 1 phần rất quan trọng đó là chương trình tôn vinh các thành viên có đóng góp tích cực trên diễn đàn. Dựa trên sự cống hiến của các hội viên chúng tôi đã lựa ra danh sách những hội viên tiêu biểu nhất:

  1.Thành viên đóng góp tích cực cho chuyên mục Danh tính và Số mệnh :

  Phúc Anh

  2.Thành viên đóng góp tích cực cho chuyên mục Bốc dịch:

  Gia Nhân

  3.Thành viên đóng góp tích cực cho chuyên mục Tử vi:

  Lão Nông

  4.Thành viên đóng góp tích cực cho các môn dự đoán khác:

  Laiđo

  5.Thành viên viết bài sâu sắ̃c và dí dỏm nhất :

  Tầm Nhìn Mới

  6.Thành viên đóng góp tích cực trong trao đổi học thuật:

  Nhatnguyen52,Votruoc, Quangnx

  7.Thành viên đóng góp phần mềm LVĐT và Tử vi:

  phamthaihoa, daohoa

  8.Trái tim từ thiện:

  Wildlavender

  9. Thành viên tích cực LVĐT:

  Thanhtrang

  Vì có nhiều ACE ở xa nên Lễ tôn vinh các hội viên chỉ có sự tham gia của 3 hội viên là Phạm Thái Hòa, Lão Nông và Lái đò (anh NNcuong nhận giúp)

  Các kỷ niệm chương này những cá nhân chưa được nhận trong dịp lễ, xin được phép gửi lại các anh chị trong thời gian sớm nhất!