• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Ginny

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  48
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Ginny

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chào c ntpt ! Lâu quá rồi e mới vào lại diễn đàn do lu bu nhiều chuyện. Lời đầu tiên e chúc c lun lun dồi dào sk,zz trong cs.. Chị ơi dạo trước chị có xem cho e nhưng có lẽ c bận nên k được chi tiết cho lắm mong rằng đợt này c sẽ thương tình xem giúp e kĩ hơn ^_^. Bé e đã được hơn 7 tháng rồi, e đang mún đi làm lắm nhưng vẫn cố gắng ở nhà chăm bé cho qua hết cái năm tuổi lận đận này đã.C ntpt xem giúp e thử tình hình công việc sang năm của e thế nào,tầm tháng mấy là e sẽ có thể có công việc ổn định? Công việc này lâu dài và đúng chuyên ngành k? E xl vì hỏi c quá nhiu nhưng thiệt là e đang rất là nôn mún có 1 việc làm.Hok biết qua năm tuổi rồi e có khá hơn đc xíu nào k c nhỉ? Mong hồi âm của c.
 2. Dạ,e cảm ơn c ntpt nh lắm,e nghe lời c và bạn meouotsung đang cố gắng tịnh tâm,bình tĩnh để suy xét lại tất cả. E cũng mún vc đi đâu đó để giải tỏa stress nhưng đành thôi,kinh tế hiện tại k cho phép c ah.Phải tiết kiệm để lo cho con nữa.Đang trong tình trạng cực kì khó khăn mà.
 3. Cảm ơn meouotsung đã quan tâm,thiệt lòng mình cũng mún níu giữ gđ này lắm nhưng HP đc xây dựng từ 2 phía chứ 1 ng thì cũng chả làm đc j.Chồng mình thương vợ con nhưng bảo thủ lắm,ai đời mẹ chồng xích mích với con dâu về xúi chồng viết đơn ly hôn mà chồng cũng viết,mình thật thất vọng hết biết.Tất cả những j mình hi sinh đểu như đổ sông đổ biển chả có tí gtri nào. Bạn meouotsung có thể chỉ giáo cho mình bài kinh nào để giúp mình nhẹ lòng với,tâm tư jo rối bời lắm.Huhu chắc do kiếp trước ở ác hay sao mà kiếp này khổ dữ,từ nhỏ tới jo lận đận đủ cái....
 4. Trước jo có thể nói là lúc nào với e chồng con cũng là tất cả,e đã cố gắng chăm lo vun vén cho gđ rất nh,lắm khi quên mất việc lo cho bản thân nữa đó c.Riêng về phần mẹ chồng, e cũng đã cố gắng tạo tình cảm rất nh vậy mà mọi thứ chả như e mong muốn.Chồng e thì lại rất gia trưởng buộc e pải nghe theo tất cả những j mẹ chồng nói dù có sai.( Hic Hic nhưng e thì lại thẳng tính đúng thì nghe nhưng sai là phản ứng liền ah).Phiền lòng lắm c ơi. C Ntpt cho e hỏi cái này xíu nha:k bít có phải do tuổi của 2 vc e thuộc đại kị k đc lấy nhau nên mới gặp nh khó khăn k vậy c?( e thấy Trc khi cưới 2 đứa tình cảm cũng ổn,Tài chính thì khá vậy mà cưới xong sao khốn đốn quá).Mong c có thể chỉ e cách hoá giải . C xem giúp e đường công danh của chồng e với nha c. Chúc c Ntpt dồi dào sk,cảm ơn c vì đã quan tâm.
 5. Cảm ơn c đã gé qua,e chỉ sợ c quên e rồi.Nh khi nghĩ lại tất cả mọi cớ sự đều từ mẹ chồng mà chồng e thì lại quá nặng mẹ..( nguyên nhân thật đơn giản) .1 phần e k mún tan vỡ 1 gđ chỉ vì những chuyện cỏn con nhưng 1 phần e lại mún chấm dứt tất cả để chuyên tâm lo cho con. C ơi giúp e với,e nên làm j đây hở c?
 6. C ntpt ơi chắc c xem lá số của e xấu quá nên k mún đề cập đến đúng k c.?(k sao đâu c ah e hiểu vận hạn của mình mà) Bữa trước Bác Tuý Lão có xem cho e và nói là " đại hạn của e sắp qua rồi sang năm sẽ khá hơn".k bít đại hạn đó có phải là chuyện Tc vc e k nữa.Hôm qua chúng e đã quyết định gửi đơn ly hôn rồi c ah. Giờ e cũng chẳng mong j hơn chỉ mún có 1 công việc ổn định để nuôi con thôi.Hi vọng là e vẫn sẽ được c ntpt tư vấn giúp đỡ trên bước đường về sau.Cảm ơn c nh lắm
 7. Dạ e biết rồi,cảm ơn c vì đã trả lời e sớm.ah mà c ntpt ơi còn chuyện Tc vợ chồng e thế nào vậy c? Vận hạn e năm nay xấu quá vậy của chồng e thì sao c?
 8. Hix hix chị ơi "ngũ sát bủa vây" "sát tinh"là sao hả c?c có thể vui lòng giải thích rõ giúp e với.Huhu nghe c nói sao e thấy bùn quá, dạo này gặp quá nhiều chuyện nên tâm trạng e cũng hỗn loạn lắm. Chị ntpt ơi c có thể chỉ cho e biết bài kinh nào giúp e hóa giải bớt phàn nào khó khăn k ạ?
 9. C ơi lá số c lấy giúp e cũng bị lệch ngày rồi.29/8 Dương lịch - 29/7 âm lịch. K hiểu sao cái ngày âm cứ nhảy sai thành ngày 28/7 ah
 10. Dạ đúng rồi c ạ,công việc thì bấp bênh lắm vậy tình hình năm nay e có thể đi làm k c? Hix chồng e tuy chỉ lớn hơn 2 tuổi thôi nhưng gia trưởng,khó tính hay bắt bẻ và ghen tuông lắm c ơi.
 11. Kính chào Bác Huyencodieuly !Bác vui lòng cho cháu 1 xuất tư vấn với ạ. Cháu sinhngày 29/8/1989 (Đại lâm mộc). khoảng từ 8-10h sáng. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ginny&ldate=6,6,07,29,5&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cháu cao 1m5 nặng 49kg,da ngăm.Hay đau ốm từ nhỏ,đã từng cắt amidam,bị phỏng lửa 2 lần,1 lần phỏng nước sôi.Khoảng 5 Năm trở lại đây bị đau đầu viên xoang và đau xương cột sống. Ngày 6/6/2011 bắt đầu đi làm( công việc trái ngành),đến tháng 8 thì thay đổi công tác nhưng chỉ làm 1 thời gian ngắn lại nghỉ.Đến 9/6/2012 bắt đầu đi làm lại được 5 tháng thì nghỉ làm cho tới nay. Tính tình vui vẻ hoà đồng hay suy nghi lo xa.Tình cảm hôn nhân đến bất ngờ,nhanh chóng.Đã kết hôn 9/9/2012 hiện đang có 1 bé trai 26/4/2013( sinh non) Ba:Quý Mão cao 1m67 nặng 54kg da đen tính tình Cần Cù,chịu khó,ít nói,lo toan.Cẩn thận và siêng năng. Mẹ:Ất Tỵ cao 1m55 nặng 52kg,da trắng người tròn,tính tình nóng nảy nghĩ gì nói đó nhưng k ác ý. Em trai:1991(mùi) đang làm điện lạnh Em gái: 1994( Tuất) đang làm DJ Em gái: 2001(Tỵ) đang đi học Chồng:4/11/1987 (Giáng Hạ thủy ).Cao 1m62 nặng 56kg tính tình gia trưởng,hay suy nghĩ.Đầu hói nhẹ,ngón tay,chân dài,đổ mồ hôi rất nhiều. Lá số của chồng cháu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Ba mẹ chồng cùng tuổi Đinh Mùi Em chồng: 2000 (e gái) Rất mong Bác xem lá số tử vi giúp cháu. - Bác ơi khả năng đến khi nào thì cháu sẽ có công việc ổn định?là công việc bên lĩnh vực nào?làm gần hay xa nhà?(cháu rất mong có 1 việc làm để cải thiện tình hình khó khăn hiện tại) - Cuộc sống vợ chồng cháu có được lâu dài k? Hôn nhân vừa bắt đầu thì cháu phải đối diện với quá nhiều chuyện xảy ra nên đang thấy bế tắc lắm,mong Bác xem thử vận hạn của cháu từ nay về sau có ổn hơn hiện tại tí nào k chứ nếu cứ thế này hoài cháu thấy nản quá. Mong Bác hằng ngày!!! Chúc Bác dồi dào sk
 12. C ntpt ơi !!! C xem giúp e chuyện tình cảm vợ chồng e năm nay thế nào với ạ,e thấy từ khi sinh bé ra thì vợ chồng cứ lục đục gây lộn hoài Còn về vấn đề công việc của e thì có khả quan j k ( Hic Hic từ lúc học xog đi làm là e thấy lận đận lắm thay đổi chỗ làm thường xuyên). Cưới xong có quá nhiều việc xảy ra dồn dập khiến e mệt mỏi chán nản quá.Rất mong chị ntpt thương tình xem giúp vận hạn của e từ jo tới cuối năm có khá hơn hiện tại tí nào k vậy??? E mong tin của c lắm lắm
 13. Ui cảm ơn VN339 nhé,hèn gì e lấy Hoài mà không được.chắc dạo trước cũng bị lỗi như vậy nên toàn sai ngày.Hic rút kinh nghiệm lần này e sẽ cẩn thận hơn.Chúc VN339 ngày mới vui vẻ nhiều may mắn nhé
 14. E xin lỗi vì đã làm c mất công do sơ xuất k xem kĩ lại lá số khi gửi c nhưng c ơi sáng nay e đã làm mấy lần rồi,e đã điền rất cẩn thận các thông tin bên ngoài rồi vậy mà khi chạy ra lá số thì nó lại k chính xác.Ngày chính xác của e là: 08:00 giờ Thìn ngày 29/8/1989- 29/7 kỉ tỵ Thế nhưng khi lá số lấy ra ngày Dương thì chạy đúng muk ngày âm lại là 28/7. Không biết có phải do e làm sai ở bước nào hay vì e online bằng di động nên bị lỗi k nữa.Thật tình những lần trước e cũng đã điền rất cẩn thận chỉ chủ quan k đọc lại lá số trước khi gửi thôi.Mong c đừng giận e nhé. Nếu c đã thương thì xin c thương cho trót lấy dùm e lá số với chứ e làm sáng giờ toàn bị chạy ra sai ngày. Chân thành cảm ơn c.
 15. Dạ e sinh 29/7/1989 âm lịch-29/8 Dương lịch c ah