• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Kỳ Đồng

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  43
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Kỳ Đồng

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 05/01/1983
 1. Hì, bác Hải yêu quý ơi, bác có thể cho cháu hỏi thêm cái này được không ạ, đại vận này của cháu thì không có nhiều sát tinh lắm mà sao lận đận quá vậy bác. Cháu nhiều lúc muốn làm kiếm tiền phụ giúp gia đình nhưng làm không ra còn bị âm của gia đình nữa, ví dụ như cháu đi gia sư thì trung tâm giao cho cháu dạy học sinh thi quốc gia, cháu tới nhận 1 buổi chạy té khói, thế là tới đòi lại tiền thì không được ạ. Liệu vận sau cháu có làm ra tiền không bác, chứ vận sau mà không có tiền chắc cháu không biết làm sao mà sống quá bác ơi. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nguy%E1%BB%85n+tu%E1%BA%A5n+v%C5%A9&date=1994,1,21,18,0&year=2016&gender=m&view=screen&size=2
 2. Bác Hải ơi, cháu vào đây hồi đáp lại bác về lá số chị cháu ạ, quả đúng như bác nói chị cháu vừa được lên lương, và tháng vừa rồi cũng có thất thoát tiền bạc ạ, tháng 2,3 AL chị cháu có xuất ngoại rồi về. Bác có thể ưu ái cho chị cháu hỏi thêm 1 vài cái được không ạ: _ Bao giờ thì chị cháu có thể tìm được việc mới, vì việc hiện tại không hợp chuyên môn với chị cháu lắm, việc mới có tốt không ạ, liệu năm nào tìm được việc mới hả bác, vì định chuyển vài lần rồi mà không được. - Chị cháu vừa vào đại vận mới, đại vận này có sáng sủa hơn đại vận trước không ạ, có gì cần lưu ý không bác, mong bác tư vấn hộ cho ạ. Cảm ơn bác thật nhiều. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=huong&date=1991,5,21,16,0&year=2016&gender=f&view=screen&size=2
 3. Con cảm ơn bác nhiều. Chúc bác sức khỏe.
 4. Hì hì, cháu cảm ơn bác thật nhiều. Chị cháu cũng muốn hỏi nhưng mà tạo nick không được, sẵn tiện có nick cháu nên cháu hỏi ké cho chị cháu được không ạ, cháu biết điều lệ không cho phép nhưng mong bác chấp thuận cho cháu, coi như 1 điều ước trước khi cháu rời diễn đàn ạ. Mong được bác chăm chước cho, tại cháu phục tài xem số của bác lắm ạ, mấy ngày nay cứ đọc bài của bác. Đây là lá số chị cháu:http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=huong&date=1991,5,21,16,0&year=2016&gender=f&view=screen&size=2 Cháu là em trai, từ nhỏ rất xung khắc với chị, tuy nhiên 2 chị em vẫn thương yêu nhau, giai đoạn cách đây tầm 5-6 năm 2 chị em rất xung khắc nhưng cháu thương chị cháu lắm, giờ thì đỡ rồi, cháu cũng lớn nên suy nghĩ chín chắn hơn. Nếu được mong bác tư vấn hộ chị cháu vài câu ạ: - Chuyện là chị cháu hỏi hành thì giỏi, cũng tốt nghiệp đại học kinh tế, nhưng ra trường công việc bấp bênh, 2 năm nay làm công việc cũng tạm tạm thôi ạ, cháu mong bác xem giúp là bao giờ chị cháu có công việc ổn định ạ. - Bác có thể tư vấn hộ chi cháu về con đường công danh được không bác. - Chị cháu năm nay là sang vận mới, liệu có khá hơn vận vừa rồi không ạ, và có cần lưu ý gì không bác. - Bác xem hộ năm nào chị cháu lấy chồng ạ, và chồng ra sao hả bác. - Điều cuối cùng là kinh tế của chị cháu có khá giả hơn đứa em trai không ạ( mục đích hỏi là nếu chị cháu khá giả thì có thể lo cho bố mẹ, chứ đời cháu nát quá bác ạ). Thành thật mà nói thì cháu cũng không biết nói thế nào vì hỏi nhiều quá, hỏi cho mình rồi hỏi cho chị, nhưng đây coi như lần cuối cùng trong năm bính thân này cháu có lời thỉnh cầu tới bác, mong được bác chăm chước xem hộ ạ, rồi cháu đi không dám làm phiền nữa ạ. Cháu cảm ơn bác thật nhiều, về ngày giờ sinh hoàn toàn chính xác ạ: chị cháu dáng hơi lùn nhưng người đầy đặn, học hành cũng thuận lợi, năm 2012 khoảng tháng 4,5 âm lịch bị mất cặp,. Mong được bác tư vấn cho ạ.
 5. Bác Hải có thể cho cháu hỏi nữa được không ạ, mấy ngày nay muốn hỏi mà ngại, nếu được bác cho cháu hỏi vận sắp tới cháu có thể xuất ngoại được không bác, và sau này cháu có thể mua nổi ngôi nhà để ở không ạ( tầm năm bao nhiều tuổi thì cháu có). Cảm ơn bác nhiều.
 6. Hihi, cháu lớn rồi mà bác, không sao bác ạ, bác cứ thẳng thắng, cháu là nam nhi mà bác.
 7. Bác ơi , bác đừng quên cháu ạ. Cháu cảm ơn.
 8. À cháu muốn hỏi 1 câu nữa mà quên: liệu trong vận tới cháu có túng thiếu tiền bạc quá không ạ, vận này cháu muốn kiếm tiền mà kiếm không được bác ạ, chỉ mất tiền chứ không có đồng nào cả ạ. Tự nhiên hỏi nhiều quá, không biết có phật lòng bác không, nếu như bác ở việt nam thì cháu mời bác ly cà phê cảm ơn ạ( mới cà phê không hỏi số ạ).
 9. Cháu cảm ơn bác vì đã trả lời hết cho cháu. Như trên thì cháu tuổi quý như vậy mệnh của cháu là cự cuộc đời xấu lắm hả bác. Như trên bác có nói là hy vọng là có con dị bào cùng mẹ khác cha : tức là không phải con cháu mà là con vợ cháu hả bác, như vậy mà hy vọng gì đâu ạ. Bác có thể cho cháu hỏi nốt 1 câu nữa là: liệu cháu có lấy được tấm bằng đại học không ạ. Cháu cảm ơn bác thật nhiều.
 10. Cháu chào bác haithienha, đầu năm mới cháu xin cháu bác nhiều sức khỏe. Năm ngoái cháu có nhờ bác xem lúc đầu năm và sự việc y như bác nói, lúc đó cháu hỏi là năm 2015 có xuất ngoại không, bác bảo khó đi và đúng như vậy ạ. Năm nay , lâu lắm rồi cháu mới thấy bác trở lại diễn đàn, cháu cũng mong được bác xem tiếp cho ạ. - Mong bác xem giúp tiểu hạn năm 2016 này về học tập có tiến triển gì không thưa bác, có cần lưu ý vấn đề gì không ạ; sẵn tiện bác có thể cho cháu hỏi là việc học tập trong vài năm tới của cháu có tiến bộ lên không ạ( cháu lo lắng vấn đề này lắm ạ). - Bác có thể cho cháu hỏi thêm vài câu về lá số của cháu với ạ, lần trước cháu chưa có hỏi, phải gần cả năm rồi bác mới quay lại, nên cháu tranh thủ hỏi , không thì không còn cơ hôi: + Bác có thể cho cháu hỏi là đại vận này( 16-25) có phải là đại vận xấu nhất của cháu không ạ, hay là đại vận sau thưa bác( 25-34), vấn sau có quá xấu với cháu không ạ, cháu mong nhận được lời khuyên từ bác cho đại vận sau( vì cháu thấy sát tinh nhiều quá). + Bác có thể cho cháu hỏi thêm về cung thê được ạ: thằng đàn ông nào cũng mong muốn biết vợ mình như thế nào, ra sao, bác có thể tả tý về vợ cháu với ạ; khả năng năm nào cháu kết hôn được không bác, và cháu có số nhiều vợ không ạ( tại cháu thấy sát tinh dồn vô cùng thê nhiều quá). Còn 1 câu nữa , nhưng cháu thấy hỏi nhiều quá rồi, nhưng thú thât là cháu đợi bác cả năm nay mới thấy bác quay trở lại ạ, câu này bác không trả lời cháu cũng được, tại hồi lúc cháu đi thi đại học, có bà kia đi chung xe, nhìn cháu về bảo : " con sẽ đậu, nhưng vất vả lắm; rồi cô đó còn nói 1 câu nữa là cuối đời cẩn thận, coi chừng tán gia bại sản, có đúng như vậy không ạ" . HIhi, cháu hỏi nhiều quá, mong bác đừng trách cháu sao lại hỏi nhiều, cũng tại chờ bác cả năm, cháu rất mong bác xem giúp cho ạ. Cháu cảm ơn bác thật nhiều, chúc bác và gia đình sức khỏe trong năm mới . Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nguy%E1%BB%85n+tu%E1%BA%A5n+v%C5%A9&date=1994,1,21,18,0&year=2016&gender=m&view=screen&size=2
 11. Lâu rồi không thấy bác haithienha quay lại, ngày nào cũng vào ngóng trông mà không thây bác, khi nào bác quay lại mong bác tư vấn thêm cho cháu, cháu cảm ơn rất nhiều. -Bác có thể cho cháu hỏi liệu cháu học ngành nào thì phù hợp ạ, vận sau có phải là vận xấu nhất đời cháu không bác và cháu có thể học được trong vận này không thưa bác. - Bác có thể nó sơ qua về vợ cháu được không ạ, cháu không biết nhiều về tử vi nhưng cũng có đọc sơ qua trên mạng, thì thấy cung thê của cháu có vẻ là rất xấu phải không bác/ -Sự nghiệp của cháu có bền vững không ạ, cháu để ý lời bác: là trung vận có tiền chứ không nói gì đến hậu vận, tại cháu đọc bài và để ý bác dùng từ cẩn thận, của cháu thì bác chỉ nói là trung vận chứ không phải là" từ trung vận trở đi". Nên cháu mới hỏi ạ, chứ không có ý gì. - Cháu muốn hỏi bác sơ qua về con cái, cháu có đươc 2 đứa con không bác, tại cháu nói ra bác đừng cười; mẹ cháu có đĩ xem cho cháu bảo sau này vợ chồng cháu không sống chung được với nhau, nên cháu muôn hỏi là cháu có 2 đứa con hay không để sau này, lỡ như vợ chồng không bên nhau được thì cháu còn có 1 đứa ở bên( vì cháu thích trẻ con lắm, thích lắm luôn), chứ như có 1 đứa thì vợ cháu nó dẫn đi mất rồi ạ, chắc cháu buồn lắm bác ạ. Bác đừng cười vì suy nghĩ này của cháu ạ. Như trên bác đã nói thì cứ cố gắng ạ, cháu sẽ cố thưa bác, nhưng việc còn lại là do thiên quyết định, cố rồi mà không được cũng mãn nguyên ạ; cháu chân thành cảm ơn bác, chúc bác và gia đình dồi dào sức khỏe. Kính bác.
 12. Bác haithienha ơi, bác đi đâu lâu quá Xin bác đừng băng giá Cây côi một thân không trổ lá Cành khô đơn chiếc chẳng đơm hoa Diễn đàn mờ mịt màn sương sớm Mong bác xuất hiện xóa tan suơng mù. Huhu, bác ơi, bác giúp cháu giải đáp cho cháu mấy câu hỏi của cháu với ạ: -Bác có thể cho cháu hỏi liệu cháu học ngành nào thì phù hợp ạ, vận sau có phải là vận xấu nhất đời cháu không bác và cháu có thể học được trong vận này không thưa bác. - Bác có thể nó sơ qua về vợ cháu được không ạ, cháu không biết nhiều về tử vi nhưng cũng có đọc sơ qua trên mạng, thì thấy cung thê của cháu có vẻ là rất xấu phải không bác/ -Sự nghiệp của cháu có bền vững không ạ, cháu để ý lời bác: là trung vận có tiền chứ không nói gì đến hậu vận, tại cháu đọc bài và để ý bác dùng từ cẩn thận, của cháu thì bác chỉ nói là trung vận chứ không phải là" từ trung vận trở đi". Nên cháu mới hỏi ạ, chứ không có ý gì. - Cháu muốn hỏi bác sơ qua về con cái, cháu có đươc 2 đứa con không bác, tại cháu nói ra bác đừng cười; mẹ cháu có đĩ xem cho cháu bảo sau này vợ chồng cháu không sống chung được với nhau, nên cháu muôn hỏi là cháu có 2 đứa con hay không để sau này, lỡ như vợ chồng không bên nhau được thì cháu còn có 1 đứa ở bên( vì cháu thích trẻ con lắm, thích lắm luôn), chứ như có 1 đứa thì vợ cháu nó dẫn đi mất rồi ạ, chắc cháu buồn lắm bác ạ. Bác đừng cười vì suy nghĩ này của cháu ạ. Như trên bác đã nói thì cứ cố gắng ạ, cháu sẽ cố thưa bác, nhưng việc còn lại là do thiên quyết định, cố rồi mà không được cũng mãn nguyên ạ; cháu chân thành cảm ơn bác, chúc bác và gia đình dồi dào sức khỏe. Kính bác.
 13. Mong bác giúp cháu mấy câu trên ạ. Có dịp cháu muốn mời bác ăn thịt gà quê cháu.
 14. Anh có lá số gần giống em. Cho em hỏi đại vận 15~24 của anh ra sao. Học vấn của anh thế nào. Từ khi vào vận tức năm 25 tuổi cho đến bây giờ có khó khăn gì không anh .