• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Ngư Hóa Long

Hội viên
 • Số nội dung

  66
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About Ngư Hóa Long

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. 3 cái cốc với 2 vỏ chai bia không.. Quẻ Hỏa Trạch Khuê - Hỏa Thiên Đại Hữu và bác Thiên Sứ khuyên "Tôi sẽ bán ngay với giá 100.000 đồng" :D
 2. Coi 3 tấm hình trên thấy ai cũng có đồ nghề làm việc cả.. Mà dụng cụ của bác Thiên Sứ coi hơi khác thường, gồm: 3 cái cốc và 2 cái vỏ chai bia không.. thì không biết cách sử dụng chúng như thế nào ạh? :D
 3. Nhìn quen quen! :D :( Câu này: là của chú nguyenquoc viết!
 4. Túi nilon bay phất phơ trên Cầu!.. Nhiều bác đứng trên Cầu cao lẳng cả bịch cá xuống sông, nhiều tay tệ hơn còn chẳng thèm dừng xe lại - vừa phóng vèo vèo vửa lẳng túi cá xuống sông.. xuống đến nơi chắc mấy con cá bị sức ép mà chết vãn. Thực là có Phóng mà không có Sinh.
 5. url="http://mag.ashui.com/index.php/duan/gioithieu-duan/58-gioithieu-duan/1100-keangnam-hanoi-landmark-tower.html"] Keangnam Hanoi Landmark Tower [/url] </h2> Keangnam Hanoi Landmark Tower nằm trên đường Phạm Hùng, ngay khu vực trung tâm đô thị mới được ví như “trái tim” của Hà Nội, cách sân bay quốc tế Nội Bài 22,5km. Đây là vị trí thuận lợi, tập trung nhiều cơ quan trung ương, cơ quan hành chính của TP Hà Nội, trung tâm hội nghị quốc gia... Với tổng số 8 loại diện tích (từ 107m2 đến 433m2), dự án Keangnam Hanoi Landmark Tower gồm một tòa tháp 70 tầng trên mặt đất và 2 tầng ngầm, được xây dựng trên diện tích đất khoảng 46.000m2, cao 336m và hai tòa tháp căn hộ cao 47 tầng cung cấp 918 căn hộ cao cấp đi kèm cùng với khu khách sạn được điều hành bởi một công ty chuyên về khách sạn cao cấp với mạng lưới rộng khắp trên thế giới, trung tâm thương mại và các hạ tầng phụ trợ khác. Ngoài tổ hợp mang tính biểu tượng với hình ảnh tòa nhà cao nhất Việt Nam, dự án này nhắm đến môi trường sống thân thiện và tiện nghi, ở gần sân bay và hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, bao gồm khu mua sắm, giải trí, cao ốc văn phòng, phòng dịch vụ, phòng thể dục với trang thiết bị hiện đại, chất lượng xây dựng tuyệt hảo, thiết kế đẹp và chuẩn mực của cao ốc và nội thất. Khi khánh thành, đây sẽ trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam, thứ 17 trên thế giới. Keangnam Hanoi Landmark Tower cũng sẽ đứng thứ 5 thế giới xét về tổng diện tích của một công trình kiến trúc đơn lẻ. Địa điểm : Phạm Hùng, Cầu Giấy Dist, Hanoi City Điện thoại : 1900 5555 86
 6. Lại tai nạn! Thứ Năm, 04/02/2010, 07:16 Công trình Keangnam: Một công nhân tử vong do tai nạn lao động (ANTĐ) - Sự việc xảy ra khoảng 7h30 ngày 3-2, trong khi vận hành máy bơm bê tông ở tầng 1 tại công trình xây dựng Keangnam thuộc địa bàn huyện Từ Liêm, anh Lê Đức Thắng, SN 1974, HKTT tại xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định bất ngờ bị một đoạn ống thép nối đường ống dẫn văng ra, đập vào người. Anh Thắng được mọi người đưa vào Bệnh viện 19-8, Bộ Công an cấp cứu nhưng đã tử vong. Hiện công trình xây dựng tòa nhà Keangnam tại địa bàn huyện Từ Liêm, TP Hà Nội đang thi công sàn tầng thứ 33. Trong lúc anh Lê Đức Thắng cùng một số công nhân làm nhiệm vụ vận hành máy bơm để bơm bê tông tươi từ tầng một lên thẳng tầng thứ 33 thì xảy sự cố… Được biết, anh Lê Đức Thắng có ký hợp đồng lao động thời vụ với Công ty Máy móc và xây dựng có trụ sở tại CT5 khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà. Điều đáng nói, sau khi vụ tai nạn xảy ra, những người có trách nhiệm tại công trường đã không trình báo cơ quan chức năng. Theo PV Báo ANTĐ được biết, chiều cùng ngày, CAH Từ Liêm đã triển khai lực lượng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trước đó, trong thời gian từ giữa tháng 7-2009, tại công trình này cũng đã xảy ra 3 vụ tai nạn lao động làm 4 người chết và một số người bị thương. Vũ Hoàn
 7. Lại giao tranh ở biên giới Thái Lan-Capuchia, 1 binh sĩ thiệt mạng (Dân trí) - Campuchia hôm qua cho biết binh sĩ nước này lại có một vụ đọ súng với các lực lượng của Thái Lan ở khu vực biên giới gần đền Preah Vihear đang tranh chấp, và một lính Thái đã thiệt mạng. Lính Campuchia ở biên giới gần khu vực đền Preah Vihear Người phát ngôn bộ Quốc phòng Campuchia Chhum Socheat nói rằng hai bên đã bắn nhau trong một thời gian ngắn hôm 29/1 và có 1 binh sĩ Thái Lan bị bắt chết. Theo người phát ngôn, chính phủ Campuchia đang điều tra xem ai đã nổ súng trước. “Chúng tôi chưa thể nói ai đã nổ súng trước”, ông nói. Trong khi đó, tỉnh trưởng tỉnh Purat thuộc phía tây Campuchia, ông Khuy Sokha cho biết quân đội hai bên giao tranh trong khoảng 15 phút, khi khoảng 20 lính Thái Lan vào lãnh thổ Campuchia và từ chối rút lui khi đối đầu với các binh sĩ Campuchia. Theo quan chức này, thi thể binh sĩ Thái thiệt mạng đã được trao trả cho phía Thái Lan vào sáng hôm qua, 30/1, sau các cuộc thương lượng. Thái Lan chưa lên tiếng về vụ này. Cuối tuần trước, hai bên cũng nổ súng ở vùng biên giới, gần ngôi đền cổ Preah Vihear vẫn còn tranh chấp giữa hai nước. 4 binh sĩ của hai bên đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh quanh ngôi đền này năm 2008 và 3 lính khác đã chết trong một cuộc đụng độ hồi tháng 4 năm ngoái. Nhật Mai Theo Xinhua, AP
 8. 12 con giáp gốc Việt GiadinhNet - Xưa nay nhiều người vẫn lầm tưởng rằng 12 con giáp có xuất xứ từ Trung Hoa. Tuy nhiên, mới đây, trong một công trình nghiên cứu về ngôn ngữ Việt cổ - nhà nghiên cứu ngôn ngữ học Nguyễn Cung Thông phát hiện ra nguồn gốc 12 con giáp có xuất xứ từ Việt Nam. Ngôn ngữ là “lá bùa” tổ tiên để lại Theo văn hóa Phương Đông, lịch được xác lập theo chu kỳ thay đổi đều đặn của Mặt trăng. Do đó 12 con giáp ứng với 12 giờ trong ngày, 12 tháng trong năm, 12 năm trong một giáp – đó là những nền tảng quan trọng để tính lịch và là dấu hiệu để nhận đoán về số mệnh của từng người theo cung Hoàng Đạo. Trong lịch sử, Việt Nam và Trung Hoa có một thời kỳ giao lưu văn hoá ít nhất 2000 năm. Những đợt giao lưu văn hóa cứ tiếp biến và chồng chất lên nhau khiến cho dấu hiệu nhận biết nét riêng của từng dân tộc rất khó khăn. Thêm vào đó, các tài liệu xưa không còn nhiều, nếu còn cũng chỉ trong kho thư tịch Hán cổ khiến cho việc nghiên cứu hết sức rắc rối và phức tạp. Chính điều này đã đốc thúc nhà nghiên cứu ngôn ngữ Nguyễn Cung Thông cố công đi tìm cho bằng được những bí ẩn ngôn ngữ của tổ tiên mà theo ông đó là những “lá bùa” con cháu cần tìm lời giải. 12 con giáp Việt trong cung Hoàng Đạo Ông Thông cho biết, ông bắt đầu việc nghiên cứu tiếng Việt của mình vào những năm đầu thập niên 1970 tại nước Australia. Trong một lần nghiên cứu về nguồn gốc 12 con giáp để lần tìm cội nguồn tiếng Việt ông đã phát hiện ra một số từ Việt cổ mà người Việt đã dùng để chỉ về 12 con giáp có nguồn gốc lâu đời trước khi 12 con giáp xuất hiện ở Trung Hoa. Vào những ngày cuối năm con trâu, tại Viện Việt học ở thành phố Westminster (California, Mỹ) ông đã có một buổi thuyết trình những khám phá thú vị của mình với chủ đề “Vết tích của tiếng Việt cổ trong tiếng Hán”. “Tìm hiểu về gốc của tên mười hai con giáp là một cơ hội để ta tìm về cội nguồn tiếng Việt. Tên 12 con giáp là Tý/Tử, Sửu, Dần, Mão/Mẹo, Thìn/Thần, Tỵ, Ngọ, Mùi/Vị, Thân/Khôi, Dậu, Tuất, Hợi. Thoạt nhìn thì thập nhị chi trên có vẻ bắt nguồn từ Trung Quốc vì là những từ Hán Việt, nhưng khi phân tách các tiếng Việt, và thấy có những khác lạ, tôi đem so sánh trong hệ thống ngôn ngữ vay mượn thì sự thật không phải vậy” – ông Thông nói. Theo ông Thông thì tên 12 con giáp nếu đọc theo tiếng Bắc Kinh và bằng cách ghi theo phiên âm (pinyin): zi, chou, yín, măo, chén, sì, wè, wèi, shèn, yòu, xù, hài... hoàn toàn không liên hệ đến cách gọi tên 12 con giáp trong tiếng Trung Quốc hiện nay. Ngay cả khi phục hồi âm Trung Quốc thời Thượng Cổ thì vẫn không tương đồng với các cách gọi tên thú vật thời trước. Như vậy nếu có một dân tộc nào đó dùng tên 12 con thú tương tự như tên 12 con giáp ngày nay thì dân tộc đó phải có liên hệ rất khăng khít với nguồn gốc tên 12 con giáp này. Từ điều này, khởi đầu cho việc nghiên cứu ông đi tìm nguyên do vì sao trong 12 con giáp của Trung Quốc, con Mèo bị thay bởi Thỏ. “Người Trung Quốc dùng thỏ thay cho mèo (biểu tượng của chi Mão/Mẹo) vì trong văn hóa người Trung Quốc thỏ là một loài vật rất quan trọng và thường được ghi bằng chữ tượng hình là Thố, giọng Bắc Kinh, là từ viết bằng bộ nhân không có từ để chỉ mèo. Hầu như chỉ có dân Việt mới dùng mèo cho chi Mão: nguyên âm e hay iê là các dạng cổ hơn của a như kẻ/giả, vẽ/hoạ, xe/xa, khoe/khoa, hè/hạ, chè/trà, keo/giao, beo/báo... Vì thế mà mèo cũng là loài vật hiện diện trong đời sống dân Việt thường xuyên hơn” – ông Thông lý giải. Nhà nghiên cứu Nguyễn Cung Thông và vợ ở Viện Việt học Thời tiền Hán, tiếng Việt không có nhiều thanh điệu như bây giờ, nên sự khác biệt về thanh điệu không có gì lạ. Trong khẩu ngữ người Việt có cách dùng “chờ một tý” hay “chờ một chút”, “đưa chút tiền”, “đưa tý tiền”... vào thời tiền Hán, các câu trên đọc như giọng Huế (ít thanh điệu hơn so với giọng Hà Nội) thì thấy chút hay chụt/chuột chính là các cách đọc của Tý sau này. Vì sao Việt Nam không giữ được “thương hiệu”? Thực tế, đã từng có nhiều công trình của nhiều tác giả cố gắng chứng minh văn hóa Trung Quốc có xuất phát từ văn hóa Việt Nam như tác giả Lê Mạnh Mát qua cuốn “Lịch sử âm nhạc Việt Nam - từ thời Hùng Vương đến thời kỳ Lý Nam Ðế” hay tác giả Nguyễn Thiếu Dũng với cuốn “Nguồn gốc Kinh Dịch”... Hầu hết các cuốn sách này đều cho thấy chiều vay mượn văn hóa là từ phương Nam vào thời thượng cổ, chứ không phải là từ Bắc xuống Nam (cũng như các nước chung quanh) vào các đời Hán, Ðường lúc văn hoá Trung Quốc cực thịnh. Tuy nhiên không tác giả nào đề cập đến nguồn gốc tên 12 con giáp, và rất ít dùng cấu trúc của chữ Hán, Hán cổ cùng các biến âm trong cách lý giải. 12 con giáp cổ. Theo ông Thông, ngoài hai chi Tý/Tử/chuột, Mão/ Mẹo/mèo là dễ nhận thấy nhất thì những chi còn lại khi so sánh trong tương quan ngữ âm, ngữ nghĩa cũng đều cho ra những kết quả khá bất ngờ. Ví dụ với trường hợp của Thân là chi thứ 9 trong bản đồ Hoàng Đạo. Nếu xem cách viết chữ Thân bằng bộ điền với nét giữa dài hơn với cách viết chữ Khôn (một căn bản của Kinh Dịch có từ thời Thượng cổ) thì ta thấy bộ thổ hợp với chữ Thân hài thanh. Đây là liên hệ trực tiếp giữa Thân và Khôn, tuy nhiên tiếng Việt cổ có chữ khọn là con khỉ (người Huế hay người xứ Nghệ hiện nay một số chỗ vẫn còn những câu cửa miệng “tuồng mặt con khọn” để ám chỉ những người vô tích sự, chẳng làm chẳng nên trò trống gì). Thành ra, Thân chính là khỉ, tiếng Việt cổ dù biến âm th-kh rất hiếm gặp trong tiếng Việt ngày nay nhưng nó vẫn còn dấu tích của những từ cặp đôi như: thân- cận- gần, thận- cẩn (thận trọng, cẩn trọng). Tương tự với trường hợp của con Rồng. Xưa nay nhiều người vẫn cho rằng rồng là một con vật tiêu biểu cho vương quyền của phương Bắc và sau đó nó được chọn làm một trong 12 con vật có mặt trong 12 con giáp của cung Hoàng Đạo. Nhưng ít ai biết được rằng rồng thực sự là con vật chủ của người Việt cổ và ngày xưa người Việt đã có những từ ngữ riêng để nói đến rồng hay thìn. Thìn/Thần dấu tích còn lại trong giọng Bắc Kinh hiện nay chỉ còn chén – âm này có thể tương ứng với các âm trần, trầm, thần của Hán Việt. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Cung Thông thì nếu phục hồi âm cổ của Thìn/Thần là tlan (Tiếng Việt cổ - âm r chuyển thành l) và trăn, lươn (âm ts - mất đi), rắn, trình (loài cá giống con lươn), rồng/long (nguyên âm o thay cho a như nôm/nam, vốn/bản...) và khuynh hướng đơn âm hoá để cho ra các dạng từ ghép như tlăn - thằn lằn, tlian - thuồng luồng... cho thấy vết tích của rồng trong các ngôn ngữ phương Nam. Lý giải về nguyên nhân dẫn đến việc bị “lẫn lộn” về nguồn gốc 12 con giáp, ông Thông cho rằng “Với ảnh hưởng quan trọng của nền văn hoá Trung Quốc, từ đời Hán và sau đó là Đường, Tống... với sức ép của giai cấp thống trị từ phương Bắc tên 12 con vật tổ đã từ từ được thay thế bằng hình ảnh con người, mang nặng màu sắc văn hoá Trung Hoa hơn. Từ tính chất cụ thể của các loài vật láng giềng, 12 con giáp đã trở nên trừu tượng và còn ảnh hưởng đến vận mạng con người nữa (bói toán). Tuy nhiên, cái vỏ hào nhoáng của chữ Hán, Hán Việt không thể thay đổi được nền văn hoá bình dân (khẩu ngữ) trong đời sống người Việt” Sự phát hiện mới mẻ này đã chứng minh cho sự phát triển của người Việt xưa trong cách tính lịch và làm nên một nền văn minh lúa nước rực rỡ ở phía Nam Đông Nam Á. Hà Tùng Long - GiadinhNet
 9. Giao tranh bùng nổ tại biên giới Thái Lan - Campuchia (Dân trí) - Sáng 24/1, giao tranh đã bùng nổ giữa quân đội Thái Lan và các binh sĩ Campuchia ở khu vực biên giới tranh chấp, làm 2 binh sĩ Thái Lan bị thương. Tuy nhiên, quan chức quân sự hai nước sau đó đã đồng ý cùng tìm biện pháp giảm căng thẳng. Xe chở binh sĩ Thái Lan gần khu vực biên giới với Campuchia T heo Tướng Chea Dara, phó tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campcuhia và là chỉ huy tại khu vực biên giới gần đến Preah Vihear phía Campuchia, giao tranh nổ ra ở khu vực Choam Te, cách đền Preah Vihear 20km về phía đông, sau khi quân đội Campuchia chạm trán các binh sĩ Thái Lan vừa xâm nhập vào lãnh thổ Campuchia.Tướng Chea Tara cho biết thêm cuộc giao tranh chỉ kéo dài vài phút và phía Campuchia không có thương vong nào. Trong khi đó, tin từ Thái Lan cho biết giao tranh kéo dài hơn 20 phút, xảy ra khi một nhóm binh sĩ Thái Lan đang đi tuần tra chạm trán với các binh sĩ Campuchia. 2 binh sĩ Thái Lan đã bị thương trong vụ này. Tuy nhiên, sau các cuộc thương lượng kéo dài 1 giờ vào chiều cùng ngày, tướng lĩnh quân đội Thái Lan và Campuchia tuyên bố cuộc giao tranh nhỏ giữa quân đội tuần tra của hai nước ở khu vực tranh chấp xảy ra do hiểu lầm và hai bên đã đồng ý cùng thảo luận giải pháp nhằm giảm bớt căng thẳng. Hai bên cũng thỏa thuận rằng bước đầu, binh sĩ hai phía sẽ rút khỏi những khu vực gần nơi vừa xảy ra đọ súng và trở về căn cứ quân sự của mình trước khi các quan chức hai nước sẽ có cuộc gặp lần nữa vào ngày 25/1 để thảo luận về hoạt động tuần tra ở khu vực răng lược. Đền Preah Vihear và khu vực rộng 4,6km2 xung quanh đã trở thành điểm nóng tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia từ tháng 7/2008. Đã có một vài cuộc giao tranh nhỏ giữa lực lượng vũ trang hai nước đồn đóng quanh khu vực này. Cuộc chạm trán ngày 24/1 xảy ra chỉ 2 tuần trước chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia Hun Sen đến Preah Vihear. Trà Giang Theo Xinhua, TNA
 10. Hic! Cháu đăng từ hồi tháng 9/2009.. chắc mọi người bận quá không để ý! Bi giờ thì "chúa đã an bài rồi" ạh!
 11. Hội thảo 'Tính khoa học trong phong thủy và kiến trúc hiện đại' Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương tổ chức hội thảo khoa học "Tính khoa học trong phong thủy và kiến trúc hiện đại" vào lúc 8h30 ngày 15/12, tại hội trường khách sạn La Thành, số 218 Phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Phong thủy là bộ môn khoa học của nền văn minh phương Đông cổ xưa tồn tại cùng các bộ môn khác như kinh dịch, tử vi… Đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi về tính khoa học của bộ môn phong thủy này, thậm chí còn khoác cho nó sự thần bí. Tuy nhiên, phong thủy thực chất là một môn khoa học của người xưa được Bách khoa toàn thư mở Wikipedia định nghĩa: “Phong thủy là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống hoạ phúc của con người". Hội thảo khoa học lần này nhằm mục đích làm sáng tỏ bản chất khoa học của phong thủy và mối liên hệ giữa phong thủy với tri thức khoa học hiện đại trong kiến trúc và xây dựng. Hội thảo có 14 tham luận chuyên đề được trình bày nhằm gợi mở hướng đi tìm mối tương quan giữa phong thủy và kiến trúc hiện đại. Bản chất của phong thủy là bộ môn khoa học dựa vào thuyết âm dương ngũ hành để sắp xếp không gian sống sao cho hài hòa và tốt đẹp cho môi trường sống của con người. Phong thủy cũng giống như nghệ thuật sắp đặt của các kiến trúc sư ngày nay. Để biết thêm chi tiết, liên hệ: Anh Phạm Cương, Trưởng đại diện Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương tại Hà Nội - 0988080365 Các tham luận trong hội thảo: 1. Từ Dịch Lý đến phong thủy - trong tư tưởng của Phan Bội Châu - Giáo sư sử học Trương Thâu 2. Thành Đồ Bàn và phong thủy - Giáo sư sử học Ngô Văn Doanh 3. Phong thủy trong kiến trúc truyền thống - Giáo sư sử học Cao Xuân Phổ 4. Tư duy kiến trúc trong phong thủy - Kiến trúc sư Nguyễn Văn Thảo 5. Các nguyên lý và chân lý của phong thủy - Ths Lê Xuân Phương, Viện trưởng viện Doanh nhân - Doanh nghiệp. 6. Tính khoa học trong phong thủy và kiến trúc hiện đại (bài nói mở đầu hội thảo) - Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương 7. Khí trong phong thủy và mô hình đồng dạng cơ học chất lưu - Thạc sĩ Hà Mạnh Hùng, thành viên nghiên cứu Phong thủy Lạc Việt, Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương. 8. Phong thủy Lạc Việt, Xác định tính khoa học của phong thủy - Đỗ Đức Trụ, Trưởng ban Phong thủy Lạc, Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương 9. Tính khoa học của phong thủy và kiến trúc hiện đại - Kiến trúc sư Phạm Cương, Trưởng văn phòng đại diện Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương tại Hà Nội 10. Khái niệm khí trong lý học Đông Phương - Cái nhìn từ Văn hiến Lạc Việt - Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương 11. Nguyên lý quái cấn ở Trung cung trong Phong thủy Lạc Việt - Thạc sĩ Lê Đỗ Trung Thành, Nguyễn Đức Thông, thành viên ban nghiên cứu Phong thủy Lạc Việt, Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương 12. Tính hệ thống và nhất quán của Hậu thiên Lạc Việt phối hà đồ trong Phong thủy Lạc Việt - Thanh Vân, thành viên ban nghiên cứu Phong thủy Lạc Việt, Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương 13. Vấn đề định tâm nhà đất trong Phong thủy - Châu Thế Vinh, thành viên ban nghiên cứu phong thủy Lạc Việt, Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương 14. Ứng dụng phong thủy trong kiến trúc và kinh doanh - Những vấn đề mà doanh nghiệp nên biết - Kiến trúc sư Phạm Cương, Trưởng văn phòng đại diện Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương tại Hà Nội (VnExpress - http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Doanh-n...09/12/3BA16B0B/) Chúc mừng TT Lý Học Đông Phương! Chúc mừng hội thảo thành công tốt đẹp!
 12. Híc. ăn Cá Chép đầu sống, mình chính àh! :o
 13. Thứ Bẩy, 14/11/2009 - 7:58 AM Tìm thấy nước từ vụ “bỏ bom” Mặt trăng (Dân trí) - Cuộc “bỏ bom” nhằm tìm kiếm nước trên Mặt trăng vào tháng trước đã mang lại thành công lớn, các nhà khoa học Mỹ loan báo. Kết quả ban đầu cho thấy có nước trên Mặt trăng. >> NASA "bỏ bom" Mặt trăng Camera trên vệ tinh chụp hình ảnh 20 giây sau khi tên lửa lao xuống bề mặt Mạt trăng. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA ngày 9/10 đã phóng một tên lửa lao xuống một miệng hố lớn ở cực nam của Mặt trăng rồi ít phút sau đó cho phóng Vệ tinh quan sát LCROSS chụp sự kiện này và tác động tiếp theo của nó. Các nhà khoa học nghiên cứu dữ liệu vệ tinh truyền về cho biết có một lượng lớn nước-đá và nước bốc hơi thoát ra từ vụ “bỏ bom”. Họ kết luận có nhiều dữ kiện có ý nghĩa về nước cũng như các chất khác ẩn giấu trong khu vực thường xuyên nằm trong bóng tối của Mặt trăng. Các nhà khoa học cho rằng có thể nước tồn tại trên một diện rộng hơn và có số lượng lớn hơn nhiều so với những ước đoán trước đây. Theo các quan chức NASA việc tìm thấy nước trên Mặt trăng là điều kiện thuận lợi để cho họ lập các căn cứ cho các phi hành gia trên đó. Cuộc “bỏ bom Mặt trăng” nhằm tìm kiếm nước là một phần trong chương trình Chòm Sao, mở đường cho việc xây dựng căn cứ trên Mặt trăng, có thể trở thành “trạm” phóng phi thuyền có người lên sao Hỏa trong tương lai. Phan Anh Theo BBC, AP
 14. Thưa Bác! Theo thông tấn xã vỉa hè thì sang nay 13/10/2009 có 3 công nhân bị tai nạn nghiêm trọng, trong khi tham gia thi công Tòa Nhà Quốc Hội mới ạh.
 15. Bão Parma ngoặt lên phía bắc Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trưa nay 3-10, bão Parma đã di chuyển đến vùng bờ biển phía đông bắc đảo Luzon (Philippines). Đây là cơn bão thứ 17 ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong năm 2009. Lúc 13g ngày 3-10, vị trí tâm bão Parma ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 15, cấp 16. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 60 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây bắc và bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13g ngày 4-10, vị trí tâm bão vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 121,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp cấp 12, cấp 13 (118 - 149 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 60 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng giữa bắc và bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 13g ngày 5-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 120,8 độ Kinh Đông, trên vùng eo biển Ba Sy giữa đảo Đài Loan và đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 15, cấp 16. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc biển Đông có mưa và dông, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương