• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tra Giang

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  23
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Tra Giang

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Mong bác @Thiên Luân bớt chút thời gian giúp Con. Con út của con sinh năm 2016 như vậy có ổn không ạ. Nếu sinh bé thứ 3 thì nên chọn năm nào hợp vậy Bác. Mong được bác tư vấn giùm Con chân thành cám ơn
 2. Con chào bác thiên luân và các anh chị ban quản trị. Con muốn xin được tư vấn sinh con. Chồng 07/02/1986 al mạng Giáng hạ thủy Vợ 22/11/1985 al mạng Hải trung kim Con gái 12/10/2014 al mạng Sa Trung Kim. Con trai 6/5/2016 al mạng sơn hạ hỏa. Con muốn sinh thêm 1 bé nữa nhờ Bác và quý anh chị tư vấn giùm con. Con xin chân thành cảm ơn!
 3. Kính nhờ bác Thiên luân và mọi người giúp đỡ. Chồng sinh ngày 07/02/1986 âm lịch - giáng hạ thủy Vk sinh ngày 22/11/1985 âm lịch - Hải Trung Kim Bé gái sinh ngày 12/10/2014 âm lịch - Sa trung kim Bé trai sinh ngày 06/05/2016 âm lịch Cháu muốn sinh bé thứ 3 vào năm mậu tuất này có được không Bác? vì năm nay năm tuất thì tam hợp dần - ngọ - tuất. Cháu không biết có được ko? Mong bác tư vấn giúp cháu Cháu chân thành cám ơn ạ
 4. Em cám ơn Phamhung rất rất nhiều. Mấy hôm nay người em lúc nào cũng lo lắng bất an. Cúng hay ko cúng. Cúng thì có hoán được không hay là lại hoán ngay cái giờ tốt hiện tại. Dạ. Em có bé thứ 2 là con trai. Sinh ngày 06/05/2016 âm lịch vào lúc 13h15' rồi ạ. Không biết bé thứ 2 nhà em có xung khắc với các thành viên trong nhà không bác phamhung? Bé gái lớn em lúc sinh ra mắt cứ nheo nheo và nhìn gần tất cả các vật. E có mang đi khám bệnh viện nhưng bác sĩ bảo đợi tới 3 tuổi mới khám mắt chính xác. Bé bị lỗ thông liên thất ạ. Mà em đi coi thấy Thầy nói thế em hoang mang vô cùng. Thực sự em ko biết phải làm sao. ;( Nhà em ở sài gòn ạ. Lúc mua nhà thì em có mời thầy phong thủy tới coi. Nhà em hướng tây bắc. Một lần nữa em chân thành cám ơn bác phamhung rất rất nhiều. Chân thành cám ơn bác
 5. Giờ thực sự là em không biết bám víu vào đâu. Lòng hoang mang lo lắng. Bé em sinh ngày 03/12/2014 dương lịch. 12/10/2014 âm lịch lúc 2h chiều. Bé mạng sa trung kim. Bố bé sinh ngày 07/02/1986âm lịch. Mạng giáng hạt thủy Em sinh ngày 22/1/1985 âm lịch mạng hải trung kim. Em đi coi Thầy. Thầy bảo bé em phạm giờ phải cúng di cung hoán số nếu ko nuôi báo cô bé cả đời. Bệnh tật luôn luôn có khi còn ko giữ được tính mạng. Phí cúng khoảng 15 triệu. E thực sự hoang mang lo lắng. Thầy bảo bé có bị tật. Mà đúng là bé em bị tật cận thị từ bẩm sinh. Tim bé cũng có lỗ thông liên thất nhỏ nhưng bác sĩ bảo lớn bé sẽ tự hết. Thực sự e ko biết làm sao đây. E có nên cúng cho bé không. Cúng rồi bé em có bình an hay không khi mà chi phí thực sự là cao đối với em hiện tại. Em nên làm sao. Mong các thầy bớt chút thời gian giúp em Em chân thành cám ơn
 6. Bác ơi. Cầu xin bác giúp con. Hiện nay con rất hoang mang và lo sợ. Con gái con sinh này 03/12/2014 Dương lịch. 12/10/2014 âm lịch. Mạng sa trung kim năm giáp ngọ. Bé sinh vào lúc 2h chiều. Con đi coi thì thầy phán con gái của con sinh phạm giờ phải cúng di cung hoán số. Nếu không cả đời bệnh tật. Và còn có khi không giữ được tính mạng. Con thực sự rất hoang mang lo sơ. Bác coi giúp con với. Con gái của con có phạm giờ không. Và nếu con cúng di cung hoán số cho con gái con thì bé sẽ khỏe mạnh không vậy bác ơi Bé con sinh ra đến nay mắt hơi yếu. Tim thì có 1 lỗ nhỏ trong đó nhưng bác sĩ bảo là lớn sẽ tự liền. Con thực sự không biết làm sao cả. Chồng con sinh ngày 07/02/1986 am lịch mạng giáng hạ thủy Con sinh ngày 2/11/1985 âm lịch mạng hải trung kim. Con cầu mong bac giúp con. Con xin chân thành mang ơn bác
 7. Mình hóng topic của bạn. Mình cũng mong được tư vấn như bạn. Kiếm những bài khác nhờ tư vấn xem có ai cùng tuổi với mình ko thì k thấy. Tới lúc thấy mừng muốn chết thì hổng có ai tư vấn giúp cho. Huhu.
 8. Bác Thiên sứ ơi! Con lại làm phiền bác lần nữa ak. :) Con nhờ Bác xem giúp cho Con lá số của chồng con với ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=L%C3%AA+H%E1%BB%93ng+Phong&date=1986,3,16,18,0&year=2015&gender=m&view=screen&size=2. Con cám ơn bác nhiều nhiều Con chúc bác nhiều sức khỏe và niềm vui!
 9. Bác ơi, Con chân thành cám ơn bác rất rất nhiều. Chúc bác nhiều sức khỏe để cống hiến và để đức lại cho đời ak. Con cám ơn bác. Nhờ có bác tư vấn mà con yên tâm nhiều rồi ak.
 10. Bác Thiên Sứ ơi! Giúp Con Con có nhờ các bác xem tuổi sinh con út là năm 2017. nhưng giờ con lỡ có bầu rồi, tức năm 2016 là sinh con ak, con muốn hỏi bác xem giúp giùm con là sinh con năm này hợp khắc như thế nào? và có cách gì để con hóa giải không ak Chồng: 07/02/1986 Bính dần - Giáng Hạ thủy Vợ: 22/11/1985 Ất sửu - Hải trung kim Con gái đầu lòng: 12/10/2014 sa trung kim Con mong bác Thiên sứ bớt chút thời gian tư vấn giúp con Con chân thành cám ơn bác rất nhiều
 11. Chú ơi! Chú đâu rồi ak. Mấy bữa này con lên diễn đàn ngóng suốt mà ko nhận được tin chú.:(. Chú ơi con gởi hình của con, chú xem gương mặt và tướng mạo của con, rồi giúp con biết ngày giờ sinh và cuộc sống của con được không ạ? Chú giúp con với, Mấy hôm nay không nhận được tin chú, con có đi coi thì Thầy phán con từ đây đến cuối năm công việc không suôn sẽ, tiền bạc cũng hao hụt nhiều, làm con lo. :( https://www.facebook.com/photo.php?fbid=334018770063416&set=a.116442178487744.19514.100003658882818&type=3&theater Con mong sớm nhận được tin chú, Con cám ơn chú rất nhiều!
 12. Chú ơi, nhận được trả lời của chú cháu mừng lắm ạ. Cháu gởi chú lá số ngày 23/11 chú xem giúp cháu. Trước đây có người xem cho cháu khi cháu nói ngày sinh này, người đó nói cháu 40 tuôi sẽ gặp hạn thập tử nhất sinh chú ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Tr%C3%A0&date=1986,1,3,15,0&year=2015&gender=m&view=screen&size=2 Cháu cám ơn chú rất rất nhiều!
 13. Chú ơi, chú giúp cháu xem lá số tử vi của cháu giúp cháu với ak http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Th%E1%BB%8B+Tr%C3%A0&date=1986,1,2,15,0&year=2015&gender=f&view=screen&size=2 Chú giúp cháu xác định ngày giờ sinh giúp cháu được không ạ? Bố cháu nói cháu sinh ngày 22/11/1985 AL mà Mẹ thì bảo là ngày 23/11/1985 AL, giờ sinh thì Mẹ bảo trong khoảng 14h30 tới 16h chiều. Cháu nên miêu tả gì để chú có thể xác định được ngày giờ sinh của cháu và xem lá số giúp cháu ạ? Hiện cháu bị cận thị. Cháu lập gia đình năm 2014 và có 1 cô con gái sinh năm 2014 luôn ak, chồng cháu sinh năm 1986.Trong công việc cháu làm rât tốt nhưng cứ lận đận sao chú ak. chẳng thấy có gì khởi sắc, cứ luẩn quẩn loanh quanh, Chú giúp cháu lời khuyên: Cháu nên làm công việc gì thì hợp với tuổi của cháu được không ạ, Hiện cháu đang làm ở phòng kinh doanh ạ Rất mong nhận được sự giúp đở của chú ak Cháu cám ơn chú rất nhiều
 14. Cháu rất vui vì nhận được sự giúp đở của bác, Cháu chân thành cám ơn bác đã bớt thời gian giúp cháu ạ. Mà bác ơi, người tuổi ất sửu là vợ mà người tuổi bính dần là chồng ạ, vậy có sự khác nhau với sự tư vấn của bác không ạ? cháu vẫn có thể sinh năm 2017 được chứ bác??? Bé gái đầu sinh năm 2014 có hợp tuổi bố mẹ không vậy bác. Cháu cám ơn bác ạ
 15. dạ Bác cho cháu xin lỗi, mong bác tư vấn giúp cháu với ạ, giờ cháu ko biết làm sao. cháu đi coi thầy thì bảo năm tân sửu 2021 mới sinh bé nữa, mà tới lúc đó cháu lớn tuổi mất rồi. gia đình chồng thì bảo năm 2018 sinh cho được tam hợp ( dần - ngọ - tuất). mà cháu đi xem thì thầy lại bảo năm đó ko được. Mong bác giúp cháu. cháu chân thành cám ơn bác rất rất nhiều ạ Chồng: sinh ngày 07/02/1986 (AL) Bính Dần mạng Giáng Hạ Thủy Vợ: sinh ngày 22/11/1985 (AL)Ất Sửu mạng Hải Trung Kim. Con gái đầu lòng sinh ngày 12/10/2014 (AL)Giáp Ngọ - Sa Trung Kim. Bác tư vấn giúp cháu năm sinh của bé tiếp theo giúp cháu được ko ạ?Cháu muốn sinh trong năm 2016 hoặc 2017 được ko ạ. Mong bác giúp cháu Cháu cám ơn bác rất nhiều