• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

longtuan

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  48
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About longtuan

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 28/08/1964

Contact Methods

 • Yahoo
  l.longtuan

Xem hồ sơ gần đây

574 lượt xem hồ sơ
 1. Cám ơn KyTe các bài viết của bạn hay nhưng tóm lại chỉ cần hiểu một chữ " Thời " ở đây là đủ ,học dịch căn bản ở chữ này ,còn về cách luận thì xét cho cùng vẫn ở tượng quẻ và phải thêm vào đó thiên ứng,địa ứng thì mới chính xác được . Cái này thì khi đạt đến thiên địa nhân hợp nhất thì mới trăm phát trúng trăm được . Ví dụ quẻ thủy hỏa Ký tế thủy trên hỏa dưới thì mới bền vững , thủy tính thì lắng xuống hỏa thì tính bốc nên ,đó là Âm Dương giao hội thì mọi kết quả đều tốt đẹp . Nhưng nói thủy chỉ lắng xuống thì không hẳn vậy ,nếu chỉ như vậy thì làm sao có mưa được ,chính vì vậy mà trong con người Âm thăng ,Dương giáng thì mới phù hợp với trời đất được mà có phù hợp với trời đất thì con người mới khỏe mạnh và sống lâu được cho nên khi luận quẻ không nhất thiết là phải thế ,nếu không vẫn sai như thường. Nhưng dù sao thì lâu lâu mới đọc một bài viết có giá trị như của bạn . Rất cám ơn mong được đọc các bài viết tới của bạn Thân ái . Longtuan.
 2. Chào anh PTS và mọi người . Lâu lâu tôi mới quay lại chốn này thấy anh lập mục này tôi cũng có đôi lời về vấn đề này như sau : Về thuyết nạp giáp theo mặt trăng tôi cũng đã từng quan sát mặt trăng và thấy cũng đúng với quỹ đạo của nó . Quý đạo của các vị trí trăng thượng huyền thấy vào các buổi hoàng hôn đi từ phương canh đến phương giáp không qua phương ngọ (Ly) .Quỹ đạo của các vị trí trăng hạ huyền thấy vào các buổi bình minh từ phương tân đến phwong ất không qua phương tý (khảm) .như vậy khi trăng có tượng biến từ chấn đến càn và từ tốn đến khôn không qua khảm ly nên khảm ly không có sinh diệt . Đường tý ngọ là đường trung tâmkhi qua tý ngọ trăng không ở phương nào cả nên ly và khảm không có phương nào trong tám can để nạp can .Mặt khác mười thiên can thì mậu kỷ là thỏo trung tâm nên khảm dương được nạp mậu dương ,ly âm nên được nạp kỷ âm . Lúc này ta đặt ra câu hỏi nạp can vào các quẻ để làm gì ? Theo tài liệu tôi có được thì nạp can vào trong phong thủy để định bát sát và người ta cũng áp dụng vào việc kiêng kỵ khi chọn ngày giờ tháng năm khởi công xây dựng nhà như sau : Thiên can địa chi của các tiêu quẻ còn là thiên can của của ngày giờ tháng năm khởi công xây dựng nhà theo các phương bị tiêu sát . Ví dụ hào hào canh tý của quẻ chấn là hào tiêu khôn nên khởi công xây dựng nhà hướng khôn phải kiêng kỵ ngày giờ tháng năm canh tý ,quẻ khôn bị mão sát cho nên khi khởi công xây dựng phải kiêng kỵ ngày mão tháng mão năm mão . Vậy cách này có đáng tin không . Theo ý kiến của bản thân tôi thì dùng được bởi mặt trăng gần quả đất nhất trong thất đẩu tinh và nó còn ảnh hưởng đến chu kỳ tâm sinh lý của con người nhất . Ví dụ như kinh nguyệt của phụ nữ ( là theo mặt trăng ) đến những lúc trăng tròn và trăng khuyết tâm sinh lý của con người ta bị ảnh hưởng rất lớn . Sau đây là một ví dụ về nhìn tượng trăng mà lập quẻ : Ngày mồng 3 trăng thượng huyền khuyết phía trên ở phương canh lúc hoang hôn ,trăng sáng một phần ba ở phía dưới , phần sáng đó tượng trưng cho một hào dương ,hai phần khuyết có tượng của hai hào âm ,mặt trăng buổi đó có tượng của quẻ chấn ở phương canh cho nên quẻ chấn nạp canh ,nghĩa là sáu hào của quẻ chấn được nạp canh Chấn vi lôi Thê tài canh tuất Quan quỷ canh thân Tử tôn canh ngọ Thê tài canh thìn Huynh đệ canh dần Phụ mẫu canh tý Lấy hào quan quỷ canh thân làm diệu sát cho nên quẻ chấn bị thân sát Từ ngày 29 đến ngày mùng 2 tháng sau ,mặt trăng hoàn toàn tròn đầy nhưng không sáng vào lúc rạng đông có tượng của quẻ khôn cả ba phần không sáng tượng trưng cho 3 hào âm . Ngày mùng 3 một phần trăng sán ở phía dưới là tượng hào sơ dửu của quẻ chấn được sinh ra ,hào sơ lục cảu quẻ khôn tiêu đi để biến từ quẻ khôn thành quẻ chấn hào sơ cửu canh tý của quẻ chấn gọi là hào "tiêu khôn " Các quẻ khác cũng tương tự theo đó mà lập LongTuan.
 3. Tý thủy tuần không nhưng lại là hào động thì không còn là tuần không nữa có thể dùng ngay được . Xem mai hoa thì xem tượng quẻ là chủ iếu ,xem lục hào thì mới nạp chi . Có thể kết hợp cả nhưng không cẩn thận mà chưa quen thì dễ nhầm ,tốt nhất là vững một cái đã rồi kết hợp sau .
 4. Muốn biết được điều này bạn phải hỏi là năm giáp tý đầu tiên .Năm đó cũng có tháng giáp tý ,ngày giáp tý ,giờ giáp tý của kỷ nguyên can chi . Bạn có thể tìm hiểu trong quyển nguyên lý chọn ngày của giáo sư tiến sỹ y khoa Hoàng Tuấn thì sẽ biết ,muốn bạn tìm hiểu thì có nhiều cái hay còn như mấy hôm nữa mà bạn không biết thì tôi sẽ nói sau vậy .
 5. Chào LT bạn lại hiểu sai về bài tôi viết rồi . Đoạn tôi viết nói về Hải Thượng Lãn Ông lúc trước là một tướng cầm quân đánh trận sau chán nghét cảnh quan trường về Hương khê náu mình nghiên cứu y học . Khi ông lập đàn chiêm gió mây xem bệnh dịch hàng năm , trong đó có nói qua về thế trận chỉ để chứng minh cho cái mà người xưa quan sát thiên văn để đưa ra cách đoán trong các tình huống khác nhau để biết đường mà tránh né , tránh hung tìm cát . Còn như bản thân tôi thì dù chiến tranh kiểu gì tôi cũng nghét bởi vì chiến tranh người đầu tiên chịu thiệt thòi vẫn là dân lành . Tôi đã từng ở biên giới phía bắc chống tàu sao lại không hiểu anh bạn láng giềng đầy tham vọng này . Ngày xưa Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cũng đã dùng chính những cái của họ để 3 lần đánh bại họ là gì .Vài lời tâm sự vậy ,qua các bài viết của bạn biết bạn trực tính , và cũng khá nóng tính đó cái này cũng cần khắc phục đọc dịch sẽ giúp bạn khắc phục điều này ,trước kia tôi cũng vậy cho nên hay hiểu nhầm ý người khác và hay mắc sai lầm bây giờ thì đã sửa được 3/4 cho nên nhìn nhận sự việc xẽ ít sai lầm hơn các cụ có câu " nóng giận mất trí khôn mà " Thân mến .
 6. Muốn biết được điều này thì nên xem mục phản biến ,sơ lược về phản biến như sau: Khi gieo xong một quẻ không biết quể này thuộc cung nào thì dùng phản biến bắt đầu từ hào dưới cùng , hào âm biến thành dương ,dương biến thành âm đến khi nào quẻ trở về 8 quẻ kép thuần là ( Càn , đoài thuộc kim , chấn ,tốn thuộc mộc , cấn ,khôn thuộc thổ , ly thuộc hỏa , khảm thuộc thủy ) thì dừng lại nếu quẻ đó thuộc cung càn thì là kim .....vv Trong một cung bao giờ quẻ thuần cũng là quẻ đầu tiên và hào thế là hào đầu tiên từ trên xuống cách hai hào là hào ứng ,các quẻ khác trong cung đó sẽ là thứ tự các lần biến và hào thế cũng theo đó mà chuyển theo và hào ứng theo quy luật cách hai hào là hào ứng . Sau khi biến đến hào thứ 5 từ dưới nên thì sẽ quay lại hào thứ tư quẻ này gọi là quẻ quy hồn, cuối cùng thì không phải biến một hào mà 3 hào cuối cùng đều biến một lần đó gọi là quẻ du hồn . Tóm lại sau khi dùng phản biến xong ta sẽ biết ngay quẻ này ngũ hành là gì , quẻ thứ mấy , hào thế , hào ứng , sau đó thì bắt đầu nạp lục thân(như đã nói ở trên ) , còn lục thần thì theo can của ngày mà nạp . Giáp ất hào đầu nạp Thanh long ,hào 2 chu tước, hào 3 câu trần ,hào 4 phi xà ,hào 5 bạch hổ , hào 6 huyền vũ . Can ngày là Bính đinh thì hào đầu nạp chu tước tiếp theo là CT,PX,BH,HV Ngày mậu thì hào đầu là Câu trần tiếp theo là PX, BH,HV,TL,CT Ngày kỷ hào đầu là Phi xà (cứ theo thứ tự lần lượt từ dưới nên mà tính ) Ngày canh tân hào đầu là Bạch hổ ...vv Ngày nhâm quý hào đầu là Huyền vũ ..... Như vậy là ta nạp xong lục thân ,lục thần và có thể bắt đầu đoán về lý thuyết của phần này thì dài ,mà theo từng thể loại , căn cứ vào tiết lệnh ngày ,tháng ,năm năm mà phân định ngũ hành để đoán .
 7. Chào LT lúc nào rỗi tôi sẽ viết một đoạn về cách xem 8thứ gió trong 4 mùa đây là một ví dụ nhỏ .Các tướng lĩnh cầm quân đánh giặc ngày xưa đều biết xem cái này để biết lúc nào nào dùng hỏa công ,lúc nào dùng thủy công và biết chỗ nào nên tiến chỗ nào nên lui . Ví dụ mùa xuân xuất quân bỗng gặp một cơn gió lốc phát đột ngột nghe như kêu gào sát khí phải rợn cả tóc gáy mà lá cờ hiệu bĩ gẫy ,gió từ phương càn tới thì họ xẽ biết nên làm thế nào . Gió từ phương càn tới mang theo sát khí (càn kim khắc mộc ) tử khí suất hiện ở phương đó chắc chắn có phục binh , và nếu đúng tiết lập xuân gió từ phương càn tới thì nhân dân bệnh tật nhiều còn tùy mức độ gió và tùy âm điệu của gió nữa để đoán nhanh hay chậm xa hay gần .....vv
 8. Chào RuBi ! thật tình rất cám ơn RB cái khoản vi tính tôi rốt lắm cho nên sẽ từ từ nhâm nhi từng ít một .Biết RB có lòng tốt với mọi người ,nhiệt tình tâm huyết ,muốn khai mở những cái mới .Còn về phần dự đoán quẻ theo lục hào thì tôi đã nghiên cứu đã lâu rồi , tương đối chính xác ,không phải chỉ có mình tôi mà còn có một người bạn trước đây đi theo các công trình xây dựng mỗi khi có việc đông thổ đều gieo một quẻ đoán cứ như ma xó ấy . Lý thuyết có đúng thì dự đoán mới đúng được . Còn về về ngũ hành sinh, khắc, tương thừa, tương vũ ,phản vũ nó rất sâu xa và được áp dụng vào các bộ môn nhất là trong đông y đã được nhiều thế hệ chứng minh nếu tách rời nó thì sẽ không chữa được bệnh .Trước đây tôi không tin vào một cái gì đâu nhưng khi dùng các lý luận đó để chữa bệnh thì mới thấm ngũ hành . Ở chỗ này ý RB muốn nói là vạn vật đều từ thổ mà ra chứ gì ! cho nên RB không cho là Hỏa là mẹ thổ có phải không ? Cái sinh ra ta là mẹ, vạn vật bị đốt cháy đều trở về thổ ,cho nên thổ được hỏa sinh ra cái lý chỉ đơn giản vậy thôi ,không nên phức tạp hóa nó nên . Tôi trước đây cũng thế biết nhiều món , đọc khá nhiều sách nhưng nếu không đọc kỹ Kinh dịch thì nhiều lúc đọc sách sẽ loạn , thậm chí không biết sách viết sai nữa , bây giờ thì sách ra loạn , sách thật thí ít sách giả thì nhiều , kinh tế thì trường mà . Có một điều tôi muốn nói , ai đó trình độ còn thấp thì muốn dấu nghề ,còn những người trình độ cao thì không cần phải thế vì họ có nói ra thì người nào hiểu hết được cũng phải tùy duyên nữa ,chứ không phải ai cũng học được . Chính vì thế trong sử sách từ nhiều thời đại các bậc vĩ nhân trong các bộ môn đều có thể điểm trên đầu ngón tay được . Ví như RB có năng khiếu về Vi Tính thì học rất nhanh nhưng tôi thì lại rốt và học rất chậm . Ngày xưa các cụ đức cao trọng vọng viết sách để giúp cho đời cho nên đều là những lời tâm huyết ,đáng tin ,đáng trân trọng ,đáng phải ngẫm suy ,có những cái mà hàng năm , thậm chí hàng chục năm mới hiểu , còn có những cái thậm chí hết cuộc đời mới ngộ ra nó ví như bây giờ tôi mới tạm hiểu một ít về vận khí bí điển cái này không những để đoán dịch bệnh hàng năm ,từng mùa , mà nó còn dùng cho các tướng ngày xưa cầm quân đánh giặc nữa . Bây giờ hiện đại thế mà còn không biết lúc nào dịch bệnh đến nữa . Tôi thì miên man nhiều nơi ,cốt là đi học là chính ,xong nhiều lúc cũng bị xa đà cho nên luôn phải điều hầu bổ cứu " Vạn vật lấy cân bằng làm gốc mà " Thôi thì vài điều tâm sự vậy. Thân chào .
 9. Thực ra tôi mở mục này muốn viết đôi điều về Kinh dịch với đông y để giúp mọi người có cái nhìn ,cái liên hệ , để tránh bệnh tật , tạo ra sức khẻo tốt ,bởi ở đời cái vốn quý nhất vẫn là sức khỏe . Khi đọc vận khí bí điển tôi mới thấy người xưa thật tài tình tại sao vậy ? Đến bây giờ khoa học hiện đại như thế mà bệnh dịch đến cũng khônh thể biết trước thế mà ngay từ xa xưa người ta có thể đoán được bệnh dịch qua xem mây vọng gió , thậm chí còn có thể biết đến dịch bệnh và nạn binh đao sẩy ra ở khu vực nào thông qua thái tuế ,can ,chi với hình dáng sắc mây hướng gió . Qua 6 bộ , 12 vị mà biết được bệnh tật trong lục phủ ngũ tạng mà bây giờ con người thường ỷ vào máy móc hiện đại cho nên các vấn đề này đã mai một đi nhiều . Qua mạch tượng thậm chí còn biết đến số mệnh nữa đó là điều kỳ diệu vô cùng . Những vấn đề trên thì còn tùy duyên của từng người mà giác ngộ đến đâu . Tôi thì trình độ còn hạn chế nhưng lúc nào rỗi dãi sẽ viết về vận khí để ai thích cùng chiêm nghiệm Trước khi vào vấn đề này ta hãy tạm bình luận câu " học dịch rồi hãy làm thuốc ". Vậy thì lý luận của chu dịch với phương pháp của y học có quan hệ vơi nhau chăng ? Câu nói của người xưa thật tế nhị .Học dịch rồi mới nói chuyện làm thuốc nghĩa là không học về quái,tượng hào ,từ mà học để nắm cái quy luật mâu thuẫn thống nhất của âm dương cái đầu mối của sự tiêu hao hay lớn mạnh của tạo hóa . Nếu không hiểu ró cái quy luật sinh khắc ché hóa thì làm sao mà biết được hiện tượng " bĩ cực thái lai ". hãy nhìn vào sơ đồ tiên thiên và hậu thiên khi vũ trụ hình thành thì trời đất đều là một chất khí mờ mịt ,gọi là vô cực . Đến khi âm ,dương bắt đầu hình thành thì từ vô cực trở thành thái cực . Cho nên thiên nhất sinh thủy biến thành quẻ càn ,địa nhị sinh hóa tương ứng với quẻ khôn . Càn sáu ,khôn hai tổng cộng là tám nhân nên thành sau mươi tư quẻ ,sau mươi tư quẻ nhân nên thành 384 hào số càn chu lư số 116 hào dương lẻ 9 cho nên quẻ ly ở hậu thiên kế vị của quẻ càn ở thiên thiên .Số của khôn lưu chu có 76 hòa âm lẻ chín số cho nên quẻ khảm ở hậu thiên kế vị của quẻ khôn ở tiên thiên . Ky ở nam ,khảm ở bắc đó là hậu thiên .Bàn về giưới tính của con người . Nam mới sinh thuộc dương thuộc hình thể của quẻ càn ,nữ mới sinh thuộc hình thể của quẻ khôn . Những số đó đều thuộc về tiên thiên .Tới khi âm dương giao cấu ,rồi càn bị thủng hào giữa thành ly ,khôn nối liền hào giữa thành khảm ,quẻ ly rỗng giữa hai hào dương bao bọc một hào âm nên hình thể đã thuộc về hư, khảm đầy giữa ,hai hào âm baỏ vệ một hào dương nên hình thể dã thuộc thực rồi .. Trời bao bọc đât ,dương bao bọc âm số dương nhiều số âm ít cho nên nói Dương thường hữu dư Âm thường bất túc . Trong con người ta trăm bệnh thường do âm thiếu không đủ để chế hỏa, rồi hỏa ở quân hỏa ,hỏa ở tướng hỏa , tam tiêu ,tâm bào lạc bốc nên thành quẻ " Thủy hỏa vị tế " cho nên con người ta tập luyện vệ sinh kéo dài tuổi thọ nên suy nghĩ tại sao quẻ càn mới sinh là thực ,quẻ càn bị phá vỡ tạo thành quẻ ly là hư tổn thì tự nhiên sẽ tĩnh ngộ mà ngăn ngừa phẫn uất ,hạn chế dục vọng làm kế dưỡng sinh khiến cho thủy thăng hỏa giáng mà thành quẻ "Thủy hỏa ký tế " Âm hòa bình, dương kín đáo, mà hỏa được iên chỗ của nó thì mọi hiện tương đều tốt đẹp từ đó có thể biết được lý luận của y học với lý luận của chu dịch phù hợp với nhau hầu như không thể tách rời được . (Trích vận khí bí điển của Hải Thượng Lãn Ông ) Thân mến.
 10. Chào bác Lão Nông đây là cách phản biến bài học đầu tiên của dự đoán với chu dịch . Khi gieo được một quẻ chưa biết quẻ đó thuộc cung nào trong 8 cung thì dùng cách này sẽ biết được quẻ này là quẻ thứ mấy và biết được hào thế hào ứng . Có biết được nó thuộc cung nào thì mới biết được ngũ hành của nó để nạp lục thân và lục thần .Càn ,đoài là kim . Tốn , chấn là mộc . Cấn, khôn là thổ . LY là hỏa . Khảm là thủy .Căn cứ vào ngũ hành đó để nạp như sau: Tôi sinh ra là tử tôn . Tôi khắc là thê tài . Sinh ra tôi là phụ mẫu . Khắc tôi là quan quỷ . Ai muốn tìm hiểu đọc nhập môn với dự đoán học khi đọc xong quyển này thì không cần dở sách lập xong một quẻ nạp lục thân , lục thần chỉ vài phút . Cái chính là phần luận .
 11. Can tàng hồn ,phế tàng phách, tâm tàng thần ,thận tàng chí ,tỳ tàng ý .Người ngầy đa hỏa Người người béo khí hư đa đàm . Một que diêm có thể làm một đám cháy lớn . Một cốc nước thì chỉ đủ cho người ta hết khát một lúc . Thế mới biết người đời trọng dương cũng có cái lý của nó . Cái gì đáng bỏ thì bỏ ,cái gì đáng lưu thì lưu , đó là điều hầu bổ cứu vậy .
 12. . Lâu lâu mới trở lại chỗ này thấy anh Vo truoc viết đoạn này cũng muốn nói vài câu với anh .Tôi có đọc ở một chỗ anh Vo Truoc có tranh luận với anh TS cũng hay ra phết nhưng khi anh TS hắng giọng nên sao anh lại thôi luôn vậy đang tranh luận hay cơ mà ? Ai cũng thừa biết khởi xướng là vất vả nhưng cứ đồng tình ,xuôi thuận theo sao ? ủng hộ không có nghĩa là thuận theo anh à . Lại còn chim xẻ với phượng hoàng ở đây nữa ,đọc câu này nghe cũng thấy hay hay cũng như mèo khen mèo dài đuôi vậy .
 13. Chào RuBi hôm nay mới ngó đến khung trời của Rubi . Các đồ hình của Rubi đẹp thật ước gì tôi cũng đưa được các đồ hình như thế khi muốn thể hiện ý của mình . Tôi thấy Rubi có năng khiếu về đông y đấy về lý thuyết thì cũng đơn giản với Rubi thôi nhưng về lâm sàng thì cần phải có thời gian . Ngày xưa tôi đi học khi làm bệnh án chúng tôi thường hay làm chống đối để các thầy không bẻ dược( Nghĩa là khi quy nạp bệnh chứng thường hay quy về một phía Âm hoặc Dương chứng nhưng khi bắt tay vào thực tế thì chẳng cái bệnh nào giống bệnh nào Âm, Dương Biểu ,lý hàn, nhiệt thường pha tạp vào với nhau ). Đó cũng là thực tế kiểu đào tạo còn hạn chế của chúng ta bây giờ cho nên các bằng cấp của Việt nam mình không được các nước tiên tiến công nhận . Tôi có hay vào các diễn đàn y khoa của các sinh viên bây giờ nhiều lúc vẫn thấy còn hiện tượng như vậy , thảo nào ngồi nghế nhà trường 5-6 năm khi ra gặp bệnh nhân không kê nổi một cái đơn . Thực tình tôi rất quí Rubi muốn kể cho Rubi chuyện đi học của mình để Rubi không tốn công khi làm một việc gì đấy . Tôi cũng vậy phải biết " Điều hầu bổ cứu " theo phương thức của tứ trụ Rubi à . Thân chào Rubi .
 14. Chào VIETHA . Ở đây nhiều lý thuyết quá phải không , tôi cũng thấy như bạn nếu cứ chạy theo nó thì dễ tẩu hỏa nhập ma mất nhưng dù sao cũng hay . Mỗi người một ý kiến ,trăm hoa đua nở mà ??..... Thân mến.
 15. Chào bạn .Tôi biết khi đăng bài này nên sẽ có người có ý kiến nhưng vẫn cứ đăng tại sao vậy ? Đăng nên cho thấy cái sai của GS Dương lực khi nhầm lẫn thời gian nhưng đọc kỹ thì trong phần lý luận cũng có nhiều cái hợp lý cũng như một số người đã vội đổi chỗ hậu thiên đọc ra cũng nhiều cái có lý nhưng cũng nhầm lẫn vị trí . Thật khổ thân cho hậu thiên thích đổi là cứ đổi ,rồi đổi ra có ứng dụng thực tế được là bao . Kêu to vậy nhưng thực ra cũng chẳng có cái gì để bàn . Đáng tiếc có tài nhưng lại ngạo mạn . Ngạo mạn là gốc của sự thất bại . Thân mến .