• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiên Hỷ

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  15
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Thiên Hỷ

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Dạ, Thiên Hỷ nhìn thấy mục cuối cùng của chủ đề này được viết vào một tháng trước. TH hy vọng các bác cao thủ LVDT tiếp tục ghé ngang và ủng hộ chủ đề này. Các bác xin xem giúp TH một quẻ tình duyên hôn nhân với ạ. TH "bị" kết thúc mối tình cách đây khoảng ba tháng. Đây là khoảng thời gian dài, nhưng cũng chưa đủ dài để xóa đi nỗi đau buồn vật vả. TH xin hỏi việc tình duyên trong năm nay sẽ tốt hơn không ạ. Thiên Hỷ kính chúc các bác luôn có được sự than thản và bình an trong tâm hồn.
 2. Em chào chị Laviedt, Chị ơi, hôm nay em lại nhờ chị tư vấn nữa ạ - vẫn là chuyện tình duyên chị ạ. Cuối tuần vừa rồi em trải qua nhiều chuyện bực mình, không như mong muốn. Cuối cùng cũng ok, không đến nỗi xấu lắm, tuy rằng trong lòng vẫn còn lại những dư âm buồn. Nhưng hôm nay thì em thật sự đang rất buồn chị ạ. Chuyện cuối tuần vừa rồi còn đọng lại, cùng một lúc hôm nay em vừa phát hiện được một việc mà em không thể nào tin là có thể xảy ra. Lòng em rất buồn và rất đau chị ạ. Việc này làm em có cảm giác tổn thương nặng nề và không tin tưởng vào những gì mà chúng em đã có. Nó như là chứng minh những nghi ngờ mà em đã từng suy nghĩ đến, nhưng đã xua đi. Chị có thể xủ dùm em một quẻ, xem có phải mối tình duyên này của em đã đến lúc chấm dứt không? Những sự việc xảy ra này là do sự tình cờ ngãu nhiên, hay là do vì tình cảm của chúng em đã rạn nứt và đang đến lúc phải tan vỡ? Chuyện tình cảm của em khi nào sẽ được yên ổn? Em chỉ muốn có một mối tình cảm sâu đậm, thoải mái, và yên bình thôi, nhưng sao điều ấy nhìn thấy dễ mà khó xảy ra... Em mong tin chị. Cảm ơn chị rất nhiều, Thiên Hỷ
 3. Cháu cảm ơn chú Thiên Sứ ạ. Cháu đã tìm được đoạn nói về Âm Sát trong bài trao đổi của chú với Vô Tri. Để tiện lợi cho những bạn khác có ý muốn tìm hiểu thêm về sao này, cháu trích đoạn ấy dưới đây:
 4. Kính/thân chào các cao nhân và các bạn yêu thích tử vi, Thiên Hỷ muốn hỏi thêm về sao Âm Sát - cách an sao và đồng thời ý nghĩa của sao này khi đóng ở những cung khác nhau trong lá số. Mong được các cao nhân Tử Vi giải thích thêm. Kính mến, Thiên Hỷ
 5. Lá số bạn Tâm Như link, sao lưu động được an cho năm sinh (1978), không phải cho năm hiện tại (2008). TH không biết việc này có ảnh hưởng đến việc xét hạn của chú Thiến Sứ bên trên không ạ?
 6. Cháu chào Chú Thiên Sứ, Chú ơi, ngày mai này Thứ Sáu 15/8, cháu có dự định đi gặp một người. Cháu muốn hỏi là cháu sẽ gặp được không? Và công việc cháu dự định với người này sẽ được toại ý không? Lúc cháu hỏi câu hỏi này là đêm thứ Năm 14/8 khoảng 10:14 tối. Cháu cảm ơn chú nhiều ạ.
 7. Chào chị Laviedt, Hai câu thơ trích dẫn của Xuân Quỳnh hay quá chị nhỉ! Lâu lắm em mới nghe lại! Hì, sao bọn con trai không hiểu rõ nỗi niềm của con gái được chị nhỉ. Em thấy cũng dễ hiểu lắm cơ mà! :P Chị ơi, em đang cố gắng yêu người ta thuần túy chỉ vì yêu, và để người ta yêu em theo ý của người ta mà không đặt câu hỏi. Nhưng mà để bỏ hẳn hoàn toàn cái tật đã theo mình dài năm thì cần thời gian và ý chí. Em vẫn đang cố gắng đấy thôi! Tử vi cung Mệnh/Thân em có Tang Hổ chị ạ nên không biết có ôm cái suy nghĩ này cả đời không. :rolleyes: Chị xủ quẻ dùm em xem em có thể vượt qua chính mình và giữ được mối tình này không? Và chị xem vào khoảng thời gian nào em sẽ kết hôn thế chị? Em chúc chị vui và hạnh phúc.
 8. Chị Laviedt ơi, nếu có cơ hội, em nhờ chị ghé nhìn post này của em. Tâm trạng em lại đang bị hơi chút lăng tăng chị ạ. Em thì không còn nghĩ nhiều về quá khứ của chàng em nữa. Nhưng mà tình hình hiện tại thì....không vui lắm chị ạ. Tụi em đang bị căng thẳng quá. Phải nói là khi thì anh ấy dịu dàng khi thì tự nhiên xa cách - xa cách thì nhiều hơn. Em cảm giác rằng tình yêu anh ta với em vẫn còn đấy. Nhưng mà hình như anh ta cũng ok để mà từ bỏ mối tình này. Em thì vẫn đang mong chúng em có thể tiếp tục phát triển. Nhưng mà một mình em làm việc này thì không nỗi. Em phải làm thế nào đây? Không lẽ cuộc tình này của chúng em đã đến lúc không thể nào níu kéo? Em mong tin chị nhiều. Thiên Hỷ
 9. Hì...Chị chỉ có tí cảm xúc khi đọc những lời tâm sự của Nostalgia và thấy giống tâm trạng quá, nên mới chia xẻ thế. Chị hả, nghe tin vui trong tương lai đương nhiên chị vui lắm. Nhưng hiện tại tâm trạng lại buồn và khó chịu Nostalgia ạ. Hy vọng tình trạng này sẽ qua mau. Chị đang vẫn còn một vài thắc mắc về đường duyên nợ. Chị đang mong chú Thiên Sứ sẽ có thời gian và trả lời thêm cho chị về mối quan hệ hiện tại qua lá số. Chị cũng đang không biết mình nên làm gì hoặc có sức để làm nên những gì. Chia cách thì làm không được. Nhưng ở lại thì có những lúc đau quá. Nhiều chuyện xảy ra cho thấy một điều là hình như anh bạn chị đang không tha thiết mối quan hệ này nữa. Nhưng mà đây là nghi kỵ hoặc sự thật. Cảm giác nghi kỵ này của chị thật quá, thật đến rất sợ hãi - không lẽ tình cảm có thể bị phai nhòa mau đến thế sao. Chị đang sợ và đang muốn trốn tránh hiện thật này. Chị không biết mình sẽ phải làm gì. Chị chỉ muốn một điều là hạnh phúc. Hiện tại hình như chuyện này thật khó đạt. Thôi, chị sẽ ngừng than ở đây. Mong chúc cho chúng ta có đủ sáng suốt để tìm cho mình một hướng đi <_<
 10. Chào Nostalgia, Mình cũng xin chia xẻ với bạn. Tâm tình của mình về chuyện tình duyên cũng hao hao giống bạn. Cảm giác này không dễ chịu tí nào phải không bạn. Chúc bạn sẽ sớm hài hòa với người yêu để được thanh thản hạnh phúc. Mình không biết nhiều về tử vi, nhưng thấy cung Phu của bạn có Tuần, xung chiếu lại có Triệt. Có thể vì vậy mà đường tình duyên chậm thôi. Nhưng mà mình thấy có Đào Hoa Hồng Loan ở cung Phu của bạn. Mình nghĩ chắc chồng bạn sẽ là người đẹp trai, hào hoa phong nhã. Chúc bạn vui.
 11. Chị ơi, chị cho em hỏi thêm về cái quẻ mà chị đã xủ cho em được không ạ (hì, em có đang từ từ giảm bớt cái tánh suy luận của em, tuy nhiên lại có chút thắc mắc về quẻ mong được giải tỏa :P ). Theo quẻ chị đã lấy, chị thấy người yêu của em có yêu em nhiều không hả chị? Theo em thì tánh anh ta hơi hờ hững. Cho nên đôi khi em lại nghi ngờ không biết đó là thuần túy sự hờ hững hoặc là tình yêu anh ấy dành cho em không đủ hoặc đã thuyên giảm? Em hy vọng là với quẻ đã có, chị có thể giải thích thêm dùm em về việc này. Tụi em sẽ được hạnh phúc chứ chị nhỉ :mellow: ? Lại có tí chút băn khoăn <_< ! :( (dạo này em thiếu kiên nhẫn ghê!) Em mong tin chị. Và cảm ơn chị trước rất nhiều. Chúc chị vui tươi và hạnh phúc, Thiên Hỷ PS - Nếu có thể được duyên may, chị xem dùm khi nào tụi em sẽ kết hôn với? :P (lại thiếu kiên nhẫn chị ạ.....)
 12. Chào chị Laviedt, Em cảm ơn chị nhiều lắm đã xủ quẻ cho em, và đặc biệt chị đã viết lại tóm tắt quẻ sau khi bị rớt mạng. Thật là cảm ơn chị nhiều lắm lắm <_< . Chị biết không, khi thấy chị có trả lời mục này, em hồi hộp lướt xuống xem có phần trả lời cho mình không. Lúc ấy em cũng sợ lắm chị ạ - sợ là nếu quẻ xấu thì sẽ...buồn và mất nhiều hy vọng. Vui quá, kết quả của quẻ được tốt :mellow: . Những gì chị nói về tình trạng hiện thời về mối quan hệ của tụi em rất đúng. Mấy tuần nay em cứ dằn vặt suy nghĩ nhiều chị ạ - không phân biệt được là do mình làm tệ đi tình yêu hoặc là do tình yêu không còn tồn tại nữa. Đọc xong quẻ của chị, em vui ghê lắm :( . Bây giờ em vững tin hơn vào mối tình của chúng em :P . (Nghe ra thì hơi có chút kỳ kỳ vì em phải nhờ vào quẻ để có niềm tin với mối quan hệ đang xảy ra hằng ngày của chính mình. Nhưng mà thật sự trong thời gian qua em không quyết định cũng như phân biệt được hai ý nghĩ em nêu trên. Cảm giác đôi khi cho em biết là tình yêu vẫn còn, đôi khi lại không. Đồng thời những sự việc/hành động thực tế hằng ngày làm em không dám cho rằng cảm giác mình đúng hay sai. Và vì thế em chân thành nhờ chị xủ quẻ, và rất vui để bây giờ có sự xác nhận). Em biết sự chỉnh đổi tư tưởng để được rộng lượng, và sự suy giảm cái phần suy diễn đến một kết luận từ một việc (hoặc thiếu một sự việc) là rất khó cho em (vì đã là thói quen lâu năm từ thời chưa biết yêu), nhưng em sẽ cố gắng thực hiện để cho mình được vui vẻ và hạnh phúc hơn. Em nhất quyết sẽ bớt nghi kị, bớt suy nghĩ nhiều, và sẽ chỉ yêu và yêu chàng của em thôi :P ! Một lần nữa, em cảm ơn chị nhiều lắm. Em chúc chị luôn vui vẻ và hạnh phúc. Thân mến, Thiên Hỷ
 13. Cháu chào chú,Cháu rất vui nhận được trả lời của chú. Cháu hiện đang làm công chức, nghe chú nói tài lộc dài dào cháu cũng mừng :( Cháu có thể hỏi thêm chú chút ít về chuyện tình duyên được không chú? Cháu hy vọng những câu hỏi tò mò thêm này của cháu sẽ không chiếm nhiều thời gian của chú :P Cháu hiện tại đang có một mối tình. Cháu đang hy vọng tụi cháu có thể giải quyết được mọi vấn đề để hai đứa có thể tiến đến hôn nhân. Nhưng mà cháu không biết có được không, cháu cũng không có điều gì chắc chắn. Theo lời chú nói về năm nay gặp tình duyên, như vậy có thể suy ra là người bạn trai hiện tại có thể không phải là người chồng tương lai của cháu? Chú có thể cho cháu biết vào khoảng tháng nào của năm nay cháu sẽ gặp tình duyên mới không? Nếu có thể được, chú kể dùm cháu những đặc điểm đặc biệt về người mà cháu sẽ gặp - có thể nào lớn hơn/nhỏ hơn cháu nhiều tuổi, có phải là người ngoại quốc/Việt Nam, sự khác thường về hình dáng? Cháu chúc chú luôn mạnh khỏe và vui tươi, Thiên Hỷ
 14. Kính chào chú Thiên Sứ, Cháu đã có dịp nói chuyện với chú một đôi lần. Về việc tử vi, thì từ đó đến nay cháu vẫn chưa có dịp được chú xem cho, nên hôm nay cháu vào thử sự may mắn này :( . Khi chú có tí thời gian, cháu nhờ chú xem dùm cháu về đường tình duyên và sự nghiệp. (Cháu đọc trong diễn đàn thấy chú bảo xem nhiều nhất là 2 việc này :P ). Về đường tình duyên cháu muốn hỏi là khi nào cháu sẽ lập gia đình (và khi nào gặp người chồng), và hạnh phúc hôn nhân của tụi cháu. Về sự nghiệp, cháu muốn hỏi cháu sẽ có chuyển việc năm này hoặc năm tới không. Cháu muốn hỏi thêm là chú có thấy cháu sẽ dọn nhà (mướn hoặc mua) vào năm này hoặc năm tới không? http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Cháu mong nhận được tin của chú. Chúc chú mạnh khỏe và hạnh phúc. Thiên Hỷ
 15. Em chào chị Laviedt, Thật là may quá, em đăng ký vào Lyhocdongphuong một thời gian rồi, nhưng vẫn chưa nhận được email để đăng nhập. Em đã nghĩ là sẽ không được rồi, ai ngờ hôm nay tình cờ đã nhận được validation email, và bây giờ có thể nhập vào được. Đây có lẽ là duyên may của em :( Em cũng đã có duyên được chị trả lời một vài câu hỏi thời gian trước đây. Em mong được nối tiếp cái duyên này, và được chị giúp em giải tỏa một vài khúc mắc mà em đang có. Em muốn hỏi về việc tình yêu và hôn nhân. Em và người yêu tìm hiểu nhau một vài năm. Trong mối quan hệ có lúc vui lúc buồn. Dạo gần đây thì tụi em có nhiều lũng cũng hơn. Nhưng lần nào gây nhau ầm ỷ xong thì cũng huề (nhưng dĩ nhiên trong quá trình tranh cải và giận hờn thì đau tim và đau đầu lắm). Em cũng có ý định đi đến hôn nhân, vì tụi em yêu nhau và em vui khi ở chung với anh ấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại em thấy cũng có vài điều khác biệt về sự hài hòa tính tình (và có lẽ chút cách sống) giữa em với người yêu làm em không được hài lòng lắm. Và thêm nữa, em lâu lâu lại hơi ghen và có suy nghĩ bi quan về mối tình trước kia của anh ấy (không biết là do em ghen quá, suy nghĩ nhiều quá, hoặc là không có niềm tin với anh ta hoặc chính bản thân em). Em cũng muốn nói với anh ấy về những suy nghĩ này. Nhưng mà có một số lý do, bây giờ em đang không cởi mở nói được với anh ấy về những chuyện này. Có lẽ thế nào em sẽ cũng sẽ nói với anh ấy thôi, chỉ biết là lúc này không được (trước đó có nói qua những đề tài này nhưng có khi đang lúc nói giỡn, khi thật thì không bao giờ hoàn tất hoặc là không thể nào trả lời hết đựoc những thắc mắc/suy nghĩ của em). Và đây cũng là một trong những vấn đề lớn mà em không hài lòng về mối quan hệ - em không muốn phải suy nghĩ trước sau như thế này để bàn thảo một vấn đề gì với người yêu của mình, em muốn được thoải mái nói những gì mình thắc mắc hoặc muốn trả lời. Em muốn hỏi với những gì xảy ra hiện tại và với tình yêu đang có, em và người yêu sẽ giải quyết được hết hầu hết các vấn đề để giữ vững tình yêu và tiến tới hôn nhân không? Hoặc là chúng em sẽ cuối cùng phải xa nhau vì không thể nào hài hòa? (Và có thể nào qua quẻ chị cho em biết người yêu em có còn suy nghĩ hoặc nhớ đến bạn gái xưa của anh ấy không?) Em sinh ngày 30 tháng Giêng âm lịch, năm Mậu Ngọ. Bạn trai sinh vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch, năm Bính Thìn. Vài dòng tâm sự với chị và nhờ chị cảm nhận/xủ giùm em một quẻ tình duyên :P Em cảm ơn chị nhiều. Chúc chị luôn vui tươi và hạnh phúc. Thân mến, Thiên Hỷ