• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Sanh Khí

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  36
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

4 Neutral

About Sanh Khí

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chào timochan,Bạn đo lại hướng nhà cho chính xác bằng la bàn nhé. Định vị chính xác bếp nữa (cách bờ tường bao nhiêu mét)? Ngày tháng năm nhập trạch? Con đầu lòng là gái à?
 2. Anh có hình chụp google earth từ trên xuống căn nhà của anh ko? Anh gửi lên luôn?Cho biết tọa độ căn nhà trên google earth?
 3. + Khu vực bếp: - Hướng cầu thang lên nhà bếp đâm vào hông bếp (xấu), nên che hông bếp lại (có thể ngăn bình phong, hoặc xây tường) - Tại sảnh cầu thang tầng lửng (giống vị trí tầng 2-3) đặt chuông gió 6 ống + Tầng tum nếu sử dụng nhiều cũng nên đặt chuông gió giống T2-3 + Cửa nhà VS đối diện phòng ngủ, luôn luôn đóng cửa
 4. Chào Anh,Tạm thời anh treo chuông gió 6 ống (bằng đồng) trước cửa phòng ngủ T2-3 khu vực sảnh cầu thang Đến cuối năm 2013 âm lịch, treo thêm chuông gió 6 ống (bằng đồng) trước nhà (nhớ kỹ điều này).
 5. Chào các anh em trong diễn đàn, Tôi nghĩ đã sinh hoạt trong 1 diễn đàn cần chia sẽ với các thành viên, nếu anh em nào thấy phong thủy nhà anh hoang ko tốt thì tư vấn cho anh hoang nha Chào anh hoang, Trước nhà có đường đâm vào (xung sát), gần thổ mộ nên âm khí nặng nề. Đây có thể là nguyên nhân. Nhưng tôi vẫn nghĩ là còn nhiều lý do khác. Những luận đoán của tôi về tháng 3-4-7-9 DLịch có đúng không? Anh cho tôi biết nhé!
 6. Chào các anh em trong diễn đàn, Tôi nghĩ anh hoang đã cung cấp cũng đầy đủ thông tin rồi, chỉ còn thiếu loan đầu cảnh quan môi trường xung quanh thôi, Mong các anh em bỏ chút thời gian tư vấn cho anh hoang @ Anh hoang: Ngoài khoảng thời gian là T9 DL, nhà anh bị hao tài (nghỉ việc), thì khoảng thời gian T3 & 7 dương lịch cũng là những tháng xấu. Bị hao tài, hay bệnh, tai nạn... khoảng T4 DL thì có lộc.
 7. Chào anh, Sao ko thấy các tầng dưới nữa nhỉ, phải đầy đủ các tầng nữa chứ. Vị trí cửa, cổng, phòng ngủ của anh, đầu giường, vị trí bếp và hướng bếp....
 8. Anh dùng la bàn đo lại hướng nhà cho chính xác, xem là bao nhiêu độ. Đầy đủ thông tin thì mọi người mới giúp anh được chứ. Đường link anh gửi ko vào dc anh à. Anh xem cách post ảnh của phamcuong có ở trang ngoài đó
 9. Chào anh,Nhà anh hướng Tây Bắc nhưng chính xác là bao nhiêu độ. Nếu anh đưa lên sơ đồ nhà thì càng tốt, lúc đó mọi ngưới mới giúp anh dc. Anh trả lời những câu dưới đây nhé: 1. Có phải anh nhập trạch vào nhà này trước năm 2003 2. Trong tháng 9 dương lịch vừa rồi nhà anh bị hao tài và hay bệnh tật
 10. Tôi chưa xét kiến trúc bên trong căn nhà và loan đầu bên ngoài nhưng với nhà hướng tốn (132 - 138 độ), xây nhà trong vận 8 thì rất tốt, được vượng sơn vượng hướng. Cửa chính nên đặt vào sơn Thìn để được vượng khí theo thành môn quyết. Dời cửa phụ 1 cánh chỗ phòng bếp ra khỏi cung ly - nam. Vì noi đây có hướng tinh ngũ hoàng, đại sát tinh chủ về hao tài tổn đinh Nhà này rất tốt vì không những được vượng sơn vượng hướng mà còn có thành môn chính nằm trong cung nam. Nếu tại đây mở cổng tại sơn Bính thì lại được đắc thành môn (dời cổng qua bên trái về sát góc) Chắc chắn sẽ được vượng phát trong vận 8. Tuy nhiên đến vận 9 (2024-2043) thì nhà này lại đổi vận
 11. Kính chào Thầy, Sanhkhi vui mừng vì được Thầy tạo cơ hội cho sanhkhi gặp Thầy. Nhưng thật tấm lòng thì sanhkhi chỉ mới tìm hiểu PTLV chỉ được vài tháng, kiến thức PT đang ở mức cơ bản và còn rất non kém. Thầy là một đại cao nhân với kiến thức sâu rộng và uyên thâm. Do đó sanhkhi không đủ can đảm để gặp Thầy, vì sanhkhi không biết phải nói những gì, nếu có thắc mắc về PT thì đó cũng chỉ là những KT cơ bản, sợ rằng sẽ làm mất thời gian của Thầy. Một ngày nào đó Sanhkhi sẽ đến thăm Thầy, như một người hâm mộ đến thăm thần tượng, chứ không vì mục đích là đến để được thầy tư vấn PT. Sanhkhi xem Thầy là thần tượng vì cảm phục Thầy. Thầy bỏ ra công sức cả đời để nghiên cứu, tất cả điều đó không phải vì vụ lợi cá nhân mà vì cộng đồng nhân dân Việt, Thầy nhiệt tình chỉ dạy mà không hề giấu nghề. Đây là điều rất đáng quý. Kính chào Thầy!
 12. Thưa Thầy, Thật tình kiến thức PT của sanhkhi còn non kém. Rất mong thầy chỉ dẫn thêm Nếu tất cả người dân Việt Nam, ai ai cũng biết PTLV, đem áp dụng vào cuộc sống hằng ngày. Thì lúc đó dân sẽ giàu, nước sẽ thịnh, đất nước sẽ được yên bình, phồn vinh. Lúc đó bọn Tàu khựa còn giám lăm le đánh chiếm Việt Nam nữa không? Chân thành cảm ơn Thầy!
 13. Anh pachooc, Tôi đã xác định trung cung và phân cung điểm hướng theo như yêu cầu của anh rồi mà,
 14. Thưa Thầy, Sanhkhi cũng biết rằng bát cung hóa khí của Tàu không đặt đến vấn đề thừa khí nhưng do lời văn diễn đạt của sanhkhi còn thiếu xót nên gây hiểu lầm. Chính vì "BCHK" của Tàu không đề cập đến thừa khí mà làm cho nhà Tây trạch ko có được cung tốt của Đông trạch và ngược lại. Đây là điều hết sức vô lý của PT Tàu. Và nếu cũng áp dụng nguyên lý thừa khí của PTLV vào "BCHK" của Tàu thì nhà Tây trạch sẽ không có cung Hôn Nhân và Đông trạch sẽ không có cung con cái. Vẫn còn vô lý. Tuy nhiên với PTLV, áp dụng nguyên lý căn để "Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ" đổi chổ Tốn-Khôn, và áp dụng nguyên lý thừa khí, thì vấn đề đã được rõ ràng, khoa học. Sanhkhi đang đọc sách "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch" của thầy, nhưng chưa đọc hết Thầy ạ. Sanhkhi mong một ngày nào đó sẽ được gặp thầy để tỏ lòng cảm phục! Chân thành cảm ơn thầy!
 15. Kính chào THẦY THIÊN SỨ, Sự hoán đổi "Tốn - Khôn" dựa trên nguyên lý căn để "Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ" là 1 thành tựu trong PT, đã giải thích một cách logic, cặn kẻ, sâu sắc, xác đáng mà ngay cả PT gia đài loan đưa ra đồ hình bát cung hóa khí đó cũng ko giải thích được. Thưa Thầy, con đang tìm hiểu về bát cung hóa khí, khi xem qua 2 đồ hình bát cung hóa khí tàu và Bát Cung Hóa Khí PTLV con có vài thắc mắc và ý kiến chủ quan cá nhân, con mong Thầy giúp con sáng tỏ: Trên hình H1 - bát cung hóa khí của PT tàu, như Thầy Thiên Sứ đã giải thích, mặc dù đã áp dụng nguyên lý thừa khí tại các biên cung, chẳng hạn như cung sự nghiệp thuộc Đông, thừa khí tại các sơn Hợi, Sửu thuộc Tây. Nhưng dựa vào đồ hình này thì nhà Tây trạch sẽ không có cung Hôn Nhân và Đông trạch sẽ không có cung con cái. Đây là điều hết sức vô lý của PT Tàu. (H1: BÁT CUNG HÓA KHÍ PT TÀU) Như vậy nếu áp dụng nguyên lý thừa khí vào đồ hình bát cung theo PTLV sau khi hoán đổi "Tốn-Khôn", thì theo con nghĩ rằng đồ hình sẽ có dạng như sau: thừa khí lan tỏa sang 2 bên như hình của BCHK Tàu ( HÌNH TRÊN LÀ ĐỒ HÌNH DO SANHKHI VẼ THEO Ý KIẾN CHỦ QUAN CÁ NHÂN KHI DỰA VÀO SỰ LAN TỎA THỪA KHÍ TRONG HÌNH BCHK CỦA PT TÀU) Tuy nhiên theo hình vẽ của huynh Trucgiac, khi áp dụng nguyên lý thừa khí vào các mệnh cung theo PTLV, thì thừa khí lại không lan tỏa sang 2 bên mà theo 1 qui luật khác (Hình 2 bên dưới) (H2: BÁT CUNG HÓA KHÍ DO HUYNH TRUCGIAC VẼ LẠI) Thưa thầy không biết hình trên có phải do sự nhầm lẫn của người vẽ không, do con nhận thấy rằng nguyên lý thừa khí được áp dụng vào hình trên không nhất quán (Đây chỉ là quan điểm chủ quan cá nhân của Sanhkhi, nếu có sai xót và không đúng mong Thầy bỏ qua và giúp con hiểu rõ vấn đề) Dựa vào hình trên, con nhận thấy rằng, khí của các Tây cung, lan tỏa theo 1 qui luật, cung Quí nhân thừa khí ở sơn Nhâm, Tri thức ở Giáp, Phú quí ở BÍnh. Các Tây cung càn, cấn, khôn mang độ số Âm, khí các cung này thuộc Âm lan tỏa theo chiều thuận kim đồng hồ thuộc dương. Do vậy các thừa khí lan tỏa theo nguyên lý Âm - Dương (âm chạy về dương và ngược lại). Do đó cung Đoài - con cái mang độ số dương, nên thừa khí về sơn Thân, theo chiều nghịch kim đồng hồ (thuộc Âm). Tuy nhiên khi xét đến các đông cung, thì thừa khí lại theo qui luật ko đồng nhất. Ly dương (+) theo chiều nghịch kđh (-), Tốn âm (-) theo chiều thuận (+), nhưng 2 cung khảm, chấn độ số dương (+) nhưng thừa khí theo chiều thuận kđh (+). Đây có phải là sự nhầm lẫn của người vẽ? Điều này làm cho cung Quý nhân không nhận được thừa khí của cung sự nghiệp, còn cung Phú quí thì nhận được thừa khí của cả 2 cung sức khỏe, địa vị. Còn các cung còn lại thì nhận được thừa khí của 1 cung duy nhất. Nếu áp dụng nguyên lý âm duong như Tây cung, thì đồ hình sẽ có dạng như hình dưới ( HÌNH TRÊN LÀ ĐỒ HÌNH DO SANHKHI VẼ THEO Ý KIẾN CHỦ QUAN CÁ NHÂN KHI DỰA VÀO SỰ LAN TỎA THỪA KHÍ THEO NGUYÊN LÝ ÂM DƯƠNG) Con mong Thầy giúp con sáng tỏ, đâu là đồ hình đúng! Chân thành cảm ơn Thầy!