• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tuyền Linh

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  20
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

10 Good

About Tuyền Linh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Mưa đêm Sài Gòn Về đây nghe tiếng mưa đêm Nghe trong sâu thẳm nỗi niềm đầy vơi Phố Sài Gòn vắng bóng Người Ôi, bao năm nữa giọt đời ngừng tuôn ! Đèn soi, soi nẻo đường buồn Soi tâm tư rõ ngọn nguồn nỗi đau ? Giữa trời Mẹ đứng nâng tay Đèn khuya mưa đổ ướt đầy tâm can Phố đêm – giọt lệ - mưa tràn… Ùa vào tâm thức bàng hoàng cửa tâm Giọt đau, giọt nhớ, giọt thầm Tâm linh thực nghiệm mà lòng chơ vơ Tự nhiên trời bỗng dưng mưa Để cho ta nhớ ngày xưa, những ngày… Thánh Đường im bóng, ô hay ! Gởi đâu giọt lệ tù đày đêm nay Mưa xưa ướt áo vai gầy Mưa nay thấm đẫm bàn tay nguyện cầu Về đâu? Rồi sẽ về đâu Trái tim huyễn mộng đêm sâu Sài thành ? Tuyền Linh Blog: http://tinhkhucnguyenvantho.blogspot.com
 2. trầm khúc 4 Mùa đông vần vũ kéo sang làm sao vượt cả dặm ngàn gặp nhau thôi đành chờ cõi chiêm bao lắng nghe tâm sự lệ trào ướt mi tình buồn muốn giục chân đi lòng xa xót mãi đợi khi đêm về em chừ liễu khuất mây che đớn đau tâm thể nặng nề xác thân ta chừ có cũng như không trùng dương cách trở tình gần hóa xa thần giao cách cảm trong ta cứ lay động mãi nỗi xa xót tình mông mênh trời đất một mình em - con thuyền nhỏ giữa ghềnh thác reo nỗi lòng xa xứ hắt hiu thương về Cố Quận những chiều khuyết trăng đường trần bao nỗi cách ngăn tìm trong giao ngộ họa hoằn mà thôi đó, đây hai trái tim côi chân trời góc bể,sao nguôi nỗi niềm ! phải chăng duyên nợ ba sinh cưu mang nhau mãi cuộc tình héo hon bốn mùa Xuân, Hạ,Thu, Đông kẻ đau tiếc bướm,người sầu thương hoa nửa đêm trăng khuyết trăng tà hồn lìa khỏi xác mơ ra nghìn trùng vời theo nhân ảnhchập chờn bơ vơ hồn lạc lưng chừng hư không tuyền linh trầm khúc 5 Tết về kề cận bên lưng lòng xa xót mãi nỗi gần niềm xa phải chi tim xẻ được hai nửa chôn Cố Quận,nửa cài trời Tây lòng tôi lúc vơi lúc đầy lúc quên, lúc nhớ, lúc ngày, lúc đêm trót đa mang chút nợ duyên nên câu thơ phải khóc thầm từng đêm qua chùa chợt thấy bâng khuâng vẳng câu kinh kệ mà thèm tĩnh tâm nghe đời còn quá xa xăm nghiệp duyên,duyên nghiệp, nợ nần mãi thôi nụ hôn nồng đượmtrong tôi cứ vương vấn mãi bóng người năm xưa khiến lòng hết nắng lại mưa hết sương lại gió,bốn mùa vây quanh Đông, Xuân, Thu,Hạ nghiêng mình kề tai nhẹ tiếng dỗ dành tình nương con đường phía trước mù sương tuổi trời theo bóng tà dương khuất dần … tuyền linh trầm khúc 6 vẫn ta tâm thức vơi đầy vẫn em ngày tháng hao gầy dáng hoa tương lai khuất nẻo mù sa bước đi độngnhớ, vòng qua đọng buồn nẻo đời suối thác ghềnh truông rừng câm lũng vắng, lời buồn tâm ngôn tháng năm chừ đã mỏi mòn tàn canh độc ẩm, trí cùn vô minh vàng thu gần đã lìa cành thoảng qua cơngió mong manh cõi trần cố ghì níu lấythời gian cho cơn mơtrắng dịu dàng đừng qua tiếng cười đilạc trời xa lệ buồn thấmđẫm lòng ta bao mùa rớt rơi từnggiọt già nua cảm thương hoabướm gió lùa ngã nghiêng chừ đây đôi ngãđôi miền bướm nơi lũngthấp, hoa triền đồi cao giữa trời nghelá lao xao lời thương gởigió hư hao cuộc tình tuyền linh
 3. Đông Về Đông về mãi tậnnon xanh Sáng nay thức dậythấy cành trơ phơi Con chim bay lượntrên trời Cũng chao đảo cánhmuốn rơi lộn vòng Đông về nhuộmtrắng đầu non Sương sa tuyết phủcõi hồn ngẩn ngơ Bây giờ cho đếnbao giờ Chữ duyên chữ nợthôi mờ mắt trông ? Đông về tuyết chắnnối vòng Rồi tan như chuyệncó không nhân tình Tại sao bóng chẳngtheo hình Để cho ai mãi khóctình Tố Như ? (*) Đông về gió thổimây đưa Ôi, sao thương quágiọt mưa trong lòng ! Rơi hoài vào chốnhư không Hỏi còn gì nữatrên nhân thế nầy ? Đông về nhạn lạcxa bầy Hỡi ơi, nhân ảnhmây bay cuối trời ! Trăm năm người mãixa người Nhìn cơn bấc thổi,khóc cười với ai ? Tuyền Linh (*) Tân khoaNguyễn Tố Như và nàng Cầm Sầu Đông nén nhang cho hiền thê Lặng nhìn câylá tả tơi Sương đan tuyếtchắn khung trời quạnh hiu Lòng ta cámcảnh tiêu điều Nửa thương phậnbạc, nửa ngùi trời mây Gió về đâu,lạnh thấm đầy Hồn tương tưcũng bủa vây bến tình Dường như ai xécon tim Lạnh hương áncũ, vỡ bình hoa xưa Nhớ thương nóimấy cho vừa Sầu theo đáyhuyệt vẫn chưa hết sầu Trời Đông tantác một màu Hồn bay lãngđãng biết đâu bến bờ Tử sinh làchuyện của trời Mà sao giọt lệkhông chờ bỗng sa Em về cõi ấy Tabà Sáu đường banẻo đã là phận cam Ta ngồi đốidiện mùa Đông Chín phươngtrời cũng vô thường quanh ta Ngậm ngùi giọtlệ xót xa Trăm cơn bấclạnh lùa qua phiên buồn Tuyền Linh
 4. Em ơi, Thu ! Nắng vàng hanhhảnh trên cây Tình theo xác lávàng bay mất rồi Thu về trên mắttrên môi Trên bao kỷ niệmmột thời tôi, em Trăng Thu trải lụabên thềm Lao xao hồn liễu,lênh đênh phận thuyền Em chừ biền biệtnỗi riêng Nhìn trăng lịmngất giữa thềm phù vân Tôi chừ có cũngnhư không Cái thân đầu núi,cái hồn đầu sông Thu về trời đấtmênh mông Hỡi ơi nhân ảnhngùi trông mù mù Thu ơi, sao đọnggiọt buồn Sao trong khóe mắtcòn sương cuối trời Lá vàng bao chiếcrụng rơi Lá rơi kín hết nẻođời tôi chăng ? Phải chi ôm đượcvầng trăng Tôi về nâng cốctrăm năm hẹn thề Bây chừ liễu khuấtsương che Con đường phíatrước bốn bề oái ăm Trăng Thu xa ngútchỗ nằm Lòng Thu chừngcũng khuất tầm nhân gian Câu thơ rồi cũnglỡ làng Em ơi, Thu biếc vềngang lưng trời Tuyền Linh Thu Vàng Rụng Kín Tương Tư Chập chờn tronggiấc chiêm bao Nghe như tìnhlại đi vào hư không Thu vàng lảngọn phù vân Ước mơ vừa chớmbỗng dần ra đi Trời làm vần vũtừ khi Cỏ nằm đợinắng, sương thì chưa tan Ươm bao nhiêugiấc mơ vàng Rồi ra cũng chỉlà làn gió bay Nghiệp còn nặngnợ trả vay Nên đường tìnhái chất đầy gian nan Gút tình mở mãichưa xong Làm sao thuyềnmộng thẳng đường ruổi rong Lầu chiều vẫnluyến ánh hồng Nhưng hồn mắccạn giữa dòng đời trôi Thu vàng rụngkín tương tư Biết bao giờmới cho đời nở hoa ! ? Tuyền Linh Trăng Thu Cô Đơn Như chừng thucũng cô đơn Trăng khuya lẻbóng tiếng đờn loãng âm Sợi tình cộtbuộc trăm năm Thương cho sốkiếp con tằm vương tơ Nghe ra tìnhcũng bơ thờ Thời gian nàocó đợi chờ ai đâu ! Trái tim nay đãúa nhàu Còn đâu gõ nhịpqua cầu xênh xang Tình thu thìđẹp muôn vàn Lòng thu chợttỉnh, bàng hoàng nỗi lo Ngày đêm trămmối tơ vò Sợi thương sợinhớ mãi đo đắn lòng Vòng tay nganngát hương trầm Biết còn cóđược”một lần trăm năm” ? Hay là tình lạimù tăm Nửa khuya chếchbóng đầm đầm trăng thu Tuyền Linh Tàn Thu Thu đã tàn…láúa ngập hồn ta Hạnh phúc vẫnmong manh hơn tơ lụa Ngọn gió thoảngvờn quanh hương đọng lại Chút tình hờ mờmịt xót xa thay ! Liễu rũ tơvương mơ mộng từng ngày Bàn tay nhỏ vunhoài không đủ ấm Hạnh phúc nàovề những đêm độc ẩm Nghe yêu thươngcuộn xé nát tim gan Gối chiếc, chănđơn, nguyệt lạnh tình trường Hơn nửa đờithuyền bập bềnh chìm nổi Mộttiếng”yêu”chẳng tìm đâu ra được Nói chi đườngước hẹn đến trăm năm Giấu niềm đautrong ruột rối tơ tằm Cười xởi lởingõ hầu che thiên hạ Để sau đó trongđêm thâu nguyệt lặn Hồn lại về thổnthức dưới sương khuya Từng giọt buồnrơi rụng suốt năm canh Hễ chợp mắt thìbóng Người hiện đến Những nẻo hẹntrông mập mờ huyền ảo Đường vào yêuxa lắc tận chân mây Thu đã tàn…lòngúa với cỏ cây Nghe thể xácnhập hồn trên sa mạc Nghe hơi thởyếu dần cơn chết khát Mộng trăm nămgục ngã dưới chân Người Thôi cũng đànhmột số phận Người ơi ! ! ! Tuyền Linh
 5. Lời Tình Mùa Thu Tưởng chừng như đã trôi xa Tưởng chừng như đã nhạt nhòa khói sương Tưởng chừng giọt nắng vô thường Đã tan loãng mất trong hương thu về Ngờ đâu bãi cát cồn khe Lại còn râm rĩ lời ve tự tình Trong như giọt nắng thủy tinh Buồn như gió hú đầu ghềnh cuối sông Xa nghe mà rối tơ lòng Bỗng thương,bỗng nhớ, bỗng mong, bỗng chờ… Bỗng thu vàng rụng bơ vơ Bỗng hồn lãng đãng vật vờ sắc thu Con tim vùi chốn thâm u Bỗng dưng thức giấc ngậm ngùi xót xa Em ơi, muôn dặm cách xa Làm sao thuyền mộng về qua bến tình ! ? Tuyền Linh
 6. EM VÀ THƠ
 7. Vào Mùa Khi chiếc lá đầu mùa rơi cuối phố Anh lại mộng mơ có bước em về Từng giọt nhớ cũng tung tăng rải lộ Bước ngập ngừng như cất giấu cơn mê Khi con nắng ngủ quên chiều cuối hạ Nhường thu vàng trải lụa đón chân xa Xin em ghé dẫu tình chừ xa lạ Chuyện buồn vui thì cũng của hai ta Và…em nhớ mang theo nồng nàn cũ Những buồn, thương, hờn, giận gối đầu giường Những lo lắng ngày anh đơn lẻ sống Đà Lạt bây chừ lạnh lẽo hơn xưa Vẫn còn đó những ngày xưa tháng cũ Cảm xúc ngọt ngào dành dụm gởi trao Chuyện yêu thương mấy ai lường trước được Để giờ đây nhung nhớ biết dường nào ! Chiều nay bỗng cơn mưa òa trên phố Nghe lòng đường thầm gọi bước chân ai Trần Qúy Cáp lối quanh vào xóm trọ Anh ngậm ngùi nhớ quá những âm xưa Tuyền Linh
 8. TƠ VƯƠNG
 9. Sinh Nhật Lạnh thay tuổi đã xa người Mùa Thu cũng chết cuối trời Đông, Tây Chút hương còn thoảng đâu đây Heo may thổi lại phút giây vô thường Nỗi niềm sâu thẳm sông Tương Mười sáu tháng tám ngập đường vàng bay Chao ôi, là phút giây nầy ? Đón ngày sinhnhật vòng tay khép hờ Tuyền Linh 16.8.2013 Âm Sắc Thi Cầm Lại thêm được một tuổi trời Lại thêm phiền não xuống đời ngổn ngang Muốn ghì níu chặt thời gian Cho cơn mơ trắng dịu dàng đừng qua Nhưng rồi càng níu càng xa Trong tôi còn lại chỉ là vọng âm Bốn mùa Xuân,Hạ, Thu, Đông Ngồi đây mà ngóng nước ròng nước lên Tôi chừ nhớ nhớ quên quên Nhớ mùa Thu chết, quên tên tuổi mình Không là duyên nợ ba sinh Thì thôi xin giữ chút tình tri âm ? Còn đây âm sắc thi cầm Xin làm cầu nối giữa linh hồn người Đường tơ cuối đất cùng trời Mang theo hơi thở về nơi giao tình Ơi người tri kỷ tri âm ! Có nghe thấy được tiếng lòng tôi không ? Ẩn trong âm sắc thi cầm Lệ tôi tuôn chảy thành dòng…ai hay ! ? Tuyền Linh 16.8.2013
 10. Tìm Em Tìm em trên sónglênh đênh Hỡi em đang giữavô minh của đời Xót xa cho hạt bụirơi Nửa đời hương phấnbồng bềnh cơn mơ Đường mây sao quámịt mờ Ta nghe lạnh buốtmột đời phù vân Lối duyên rồi cũngxa dần Thoáng ra đã thấynắng bên kia đồi Đường tình chỉ bấynhiêu thôi ? Ơi, em con nướcnghe lời ru xưa: Trăm năm dù phảingậm ngùi Thì xin hẹn cõi xaxôi vĩnh hằng Em ngàn năm…vẫnngàn năm… Ta nghe trong gióvẫn ngần hương hoa Vẫn đôi dòng lệsương sa Vẫn nguyên búi tócđuôi gà lơn tơn Vẫn ôm cặp sáchđến trường Vẫn ép trong vởmùi hương thuộc bài Ta xin chỉ bấynhiêu thôi Xoay quanh trongcuộc luân hồi- vẫn em ! Tuyền Linh Bên Trời Mơ Xa Ta gặp em giữa may bay Ta gặp em tận cuối ngày nắng xa Dù tình chẳng thể phôi pha Cũng xin chờ đến Ta bà hẹn trao ? Trái tim chừ đã hư hao Hồn lênh đênh mãi đường vào cõi mơ Bóng em khuất nẻo xa mờ Ta nghe thấm đẫm nỗi chờ hắt hiu Lòng ta nắng sớm mưa chiều Nửa râm nhật tụng, nửa chờ trănglên Gọi tình, sợ lạnh hư không Gọi thơ, e gió mênh mông đất trời Thuyền tình đang giữa biển khơi Lênh đênh sóng vỗ…một đời nổi trôi Vòng quanh trong cuộc luân hồi Ta nghe lệ nhỏ bên trời mơ xa Tuyền Linh Cố Nhân Goi chi hai tiếngcố nhân Cho câu Tống Biệtmãi thầm thì rơi Chừ đây cuối đấtcùng trời Còn đâu tương ngộ,hỡi người trong thơ ! Lối xưa rêu phủxanh mờ Biết còn đứng vữngbên bờ tử sinh Con đường phíatrước mông mênh Sóng xô bão nổivạn ghềnh thác reo Dù đời còn chúthương yêu Cũng xin giữ đểkiếp sau hẹn thề Bây giờ liễu khuấtsương che Rẽ chia lối mộngđường về xa xăm Ai đi cắt nửa vầngtrăng Để ai lỗi hẹn”Mộtlần trăm năm” (*) Để ai một thuở đảođiên Tình chung khónói, niềm riêng khó bày Câu thơ lục bátcòn đây Thay câu Tống Biệtlạnh đầy chiêm bao Ngồi nhìn đất thấptrời cao Hỏi ai ? Ai biếtkiếp nao tương phùng ! ? Tuyền Linh (*) Tình khúc: Một lần là trăm nămcủa ns Nguyễn Văn Thơ Tương Tư Hỡi em, có biếtanh buồn ! Làm sao ngănchặn được nguồn tương tư ? Tóc xanh, mắtbiếc, môi cười Nửa như khăngkhít, nửa rời dung nhan Thắp lên nến lệhai hàng Tim đang mởlối, sao tàn cuộc chơi ? Đàn trầm hồnlạc về đâu Mà nghe như thểkinh cầu trong đêm Tương tư mấy độchín mềm Tình em sóng vỗhóa ghềnh thác reo Mai đây nắngsớm mưa chiều Xác thân baonỗi đìu hiu uất trầm Trái tim rồicũng bão dông Bước chân viễncách ngàn trùng khuất xa Ngóng trông quaánh chiều tà Đường xưa lốicũ sương pha mây ngàn Tiếng thơ lạnhcả không gian Chiều phai nắngnhạt đêm tàn tìm nhau Rượu buồn đãcạn đêm thâu Chiêm bao mấylượt…lệ sầu mấy sông… Tuyền Linh
 11. MỘT LẦN LÀ TRĂM NĂM
 12. ƠN EM MỘT ĐÓA SEN NỒNG
 13. Không Em Rã rời…hư,thực…thực, hư… Không em như thểngày chưa là ngày Không em con bướmbuồn bay Con chim buồn hót,con tằm buồn ăn Không em ngày thểnhư đêm Hạt sương ngủthiếp bên thềm lạnh căm Đường về bóng lẻtrăng khuya Chiếu chăn lạnhngắt, bốn bề cú kêu Tình chừ rồi cũnghư không Còn đâu một thuởngóng trông đợi chờ Dấu xưa rêu phủxanh mờ Vườn xưa hoa lángẩn ngơ hao gầy Còn chăng một chútheo may Mang bao nỗi nhớrắc đầy lối xưa Đường tình lãngđãng sớm trưa Cơn mơ dậy sóngchưa vừa hồn đau Thu tàn, tiếp lạitàn thu Em như ngọn giómịt mù đường bay Nẻo nào ấm lạitình xưa Xin em chút nắngđể vừa lòng nhau ? Trăm năm nào có làbao ! Không em như thểđời chưa là đời Tuyền Linh