• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Bé thơ

Hội viên
 • Số nội dung

  33
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About Bé thơ

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

386 lượt xem hồ sơ
 1. "Hòn đất mà biết nói năng Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn" Răng chẳng còn vì thầy học lệch mới biết tầm long điểm huyệt mà không biết tầm đức điểm phúc của chủ nhân thuê thầy.Chủ nhân sống không có đức thì thầy phong thủy giỏi có gieo con rồng cho chủ nhân thì chủ nhân cũng chỉ gặt con bọ.Chủ nhân sống có đức,tuân thủ hiến pháp pháp luật,luân thường đạo lý,chịu khó bố thí cho người cơ nhỡ ngèo khó thì thầy dù có tầm thường nhưng điểm chỗ nào chỗ đó sẽ thành phong thủy quý (huyền thoại phong thủy có khối chủ nhân ngã mất ở đâu ở đó thành mạch đại quý). Phong thủy đang tốt,phúc của tổ tiên để lại dồi dào nhưng con cháu thất đức thì phong thủy sẽ biến đổi ngay mất phúc luôn. Đổi thay phong thủy tìm tay Bắc Thần mà hỏi. Tinh hoa phong thủy mà Trung quốc giờ người dân thu nhập bình quân mới có ba nghìn đô mấy nước không có tinh hoa phong thủy thì thu nhập vài chục ngàn đô xem ra phong thủy cũng không thể cao hơn giáo dục đào tạo và hành vi của con người trong cuộc sống. Không thể cứ có tí tiền thuê thầy phong thủy giỏi song là ung dung tin chắc phú quý bền mãi nên mặc sức tác oai tác quái thất đức được, họa sẽ từ cái phong thủy ấy chạy ngược ra ngay.
 2. Ấy cụ thiên sứ, nghiên cứu cái gì thì phải nghiên cứu tất cả nội dung và hình thức của nó trong mối liên hệ phổ biến. Đã phủ định là phủ định toàn bộ vấn đề cho là hư cấu hết,đã thừa nhận một hiện thực khách quan là có thì các vấn đề tương tự cũng phải thừa nhận.Tự nhiên thì vô cùng vô tận, có nhiều phương pháp để đạt một kết quả như nhau tùy theo sở học.Với vấn đề gọi gió của Gia cát nếu là nhà khoa học thời tiết có đầu óc tận dụng tự nhiên thì nói Gia cát nắm bắt được quy luật thời tiết rồi bip để ra oai với Chu Du. Với các nhà khoa học văn hóa đã đọc kinh của chú Thích Ca thì bảo là Gia Cát sai khiến được cả quỷ thần như chu Du nhận định.Tóm lại tùy theo sở học nhận định loạn cào cào hết lên.Trong truyền thuyết Gia cát gọi gió đốt thuyền có gì kinh đâu khi tại Việt Nam nơi cửa Thần Phù gió nổi lên không phải để đủ đốt thuyền mà để dìm luôn đoàn chiến thuyền với vài vạn quân không hề nhọc chút sức nhân của tướng sỹ. Vậy Huyền thoại Nào Oách hơn mà lại cứ nghĩ chỉ có văn hóa trung hoa mới có hô gió gọi mưa?
 3. Hi hi...hi..mục này dui quá.ổng DuiDui viết nhiều nhất, văn chương hay có vẻ bác học theo ngiax của người chịu đọc sách có trí nhớ tốt, nhưng mà vẫn chưa đưa ra được định nghĩa cụ thể về âm dương có tính đột phá sáng tạo để bé xem bé là âm hay dương. Như bé là con gái, nói con gái là âm mà âm thì theo ngiax đi buôn là thua lỗ là lõm vậy mà người bé lại có cả chỗ lồi chỗ lõm thành ra chả biết âm dương thế nào. quý cao nhân nào có định nghĩa mới thì cứ viết lên. Hi....hi..hi... bé mới yêu, bé mới bị bắt mất tâm hồn và cũng mới bắt được tâm hồn của một chả đẹp trai, bé nghĩ tình yêu là sự suy nghĩ về nhau liên tục, tình yêu sét đánh là suy nghĩ về nhau từ cái nhìn thấy đầu tiên. Khi tình tự hôn nhau đắm say người bé cũng run lên chân tay ngọ ngoạy, người yêu bé cũng zậy, zậy thì âm dương động tĩnh thế nào. hi...hi...hi.....mục này dui quá ha.
 4. Hi....hi....bé hỏng biết tiếng Pháp nhưng hình như câu chuyện viết trển là câu chuyện hài kể về một cụ già vẫn thích chơi nguyệt về đêm nên bị ma tà ám thì phải. Từ khi bị ma ám cứ tưởng mình là một trong hai ông trợ thủ của phật lại cứ ra đình đền định phá phách bị ông hộ pháp ông ấy hóa thân thành thằng trẻ con chăn trâu đá cho một phát lộn cổ xuống rạch tý chết đuối may vướng sợi cỏ nên ngóc mũi lên thở được. Bạn nào rành tiếng Pháp này dịch ra coi thử xem sao.
 5. hi....hi .......bác Hà Uyên mệt rồi bé nghĩ nên nghỉ ngơi dưỡng sức dưỡng tâm. Kiến thức,tiền bạc..... thì cũng quý nhưng hỏng quý bằng sức khỏe. Khi mệt thì suy nghĩ sai lầm,rất dễ đi vào còn đường ma đạo của học thuật. Mong bác bảo trọng
 6. Tốn là gió là không khí, hổng có cái chi hết ngoài các loại khí cho chúng ta hít hơi, hít khí tốt thì khỏe mạnh không may hít phải khí độc thì ốm to.Cộng trừ số mà tìm ra chân lý thì bé thành tỷ phú nhờ đánh sổ số lô đề lâu rồi.
 7. Chào bạn Minh an vậy các trường siêu đại học và các phòng thí nghiệm thủa bát quái ra đời đã dùng hệ nhị phân để lập bát quái đi đâu hết cả rồi vậy bạn. bé chào bạn
 8. Bé chào bác Hà Uyên Dễ ợt ấy mà bác nhưng hơi dài khi nào rảnh bé viết "đại dịch thổ" sách của bé hổng có nên bé hổng biết nó là gì cả. "trường lưu thủy" của nhâm thìn, quý tỵ thì thìn tỵ thuộc tốn, tốn có một tượng là dài nên là thủy dài. Bé chào bác.
 9. Chào chú Bát Bộ Thiên Long Việc chú chú làm bé hỏng biết nên bé hỏng phản đối, thấy hình đầu lân của chú đẹp bé hỏi cho zui.Có phải trong đạo phật có Đức phật là đắc đạo cao nhất không còn nhớ gì tới người thân sau khi đắc đạo nữa không, còn các vị khác như vị gì đó đắc đạo rồi còn đi tìm mẹ để báo hiếu phải hông chú, như vậy ngoài Đức Phật ra thì các vị khác sinh ra ở đâu ăn cơm ở đâu vẫn nhớ về cội nguồn đó phải hông chú, như vậy là chú múa gậy cho Phật nhà chú nhỉ và phân biệt chính tà phải thật tinh tế chú nhỉ.chú cứ múa gậy tiếp chú nhé. chào chú
 10. chú Bát.........................Bộ......................thiên................... ...long.........................chú có cái hình múa đầu lân đẹp lắm, múa đầu lân này các nhà sư chùa thiếu lâm trung quốc múa giỏi lắm phải không chú. có phải các nhà sư chùa thiếu lâm nhiều vị học giỏi võ rồi lại đi làm tướng để mở rộng biên cương cho trung quốc không, khi chết các vị ấy thành hộ pháp à chú. Khi chú múa đầu lân chú cầm gậy trong đoàn à, mỗi lần có người đặt tiền múa lân là chú múa tít mù à khua gậy cả vào đồng bào Việt Nam xung quanh à chú.
 11. Bác liêm trinh thích say sưa suốt ngày ai cũng như bác thì lấy đâu sức khỏe và thời gian để lao động xây dựng Tổ Quốc và bảo vệ Tổ Quốc. Ai có con muốn hướng nghiệp cho con hỏi bác đáng lẽ con họ có tố chất trở thành một nhà khoa học lại có lòng nhân ái nữa thì rất khoác có ích, vậy bác say bác lại đọc thành không có tố chất lại rễ hư có phải làm hại cho họ không. Bác uống vừa thôi cạnh nhà bé có một ổng hay xay la lối om sòm đánh vợ đập con không ra cái gì cả nhiều khi phải mời công an phố xuống giải quyết cả xóm cười chê ổng, còn có mấy ổng vì hay sỉn mà bị bệnh gan mật dạ dày chết cả rồi đấy bác cẩn thận.
 12. Bé chào chỉ Việc gì chỉ phải sợ mấy sao đó. Phụ nữ theo chồng cơ mà. Bé cũng có bà chỉ có bộ sao như chỉ ,trước đây 30 tuổi rồi mà cũng hổng chịu lấy ai lại còn đòi đi tu. Ổng nội bé nghiền ngẫm xem xét và đi tầm người. Tìm được một người rồi dùng cách gì đó vậy là chỉ đồng ý lấy, bây giờ chỉ ngoài 40 mươi rồi và có hai cháu một trai một gái kháu khỉnh. Thỉnh thoảng chỉ cho các cháu về chơi bé hỏi còn muốn đi tu nữa không chỉ bảo tý nữa thì tiếc tiếc thật em ạ sau đó đỏ mặt cười hoài. Bé hỏi ổng ổng mắng không nói lúc bé gặng mãi ổng mới nói tao tìm cho nó một thằng chồng có sinh tháng 11 năm tý tham vũ đồng cung tại tý :lol: :lol: ;) :D . Chào chỉ
 13. Hi.....hi ......bé chào cụ Thiên Sứ hi......hi.......cụ Thiên Sứ giống ba bé. Ba bé cũng gọi điện thoại cả ngày nói chuyện với mấy cổ khách hàng, mất nhiều tiền quá bị má bé hỏi. Hoảng quá ba bé trả lời "ảnh có muốn nói đâu, ma xui quỷ khiến làm ảnh nói với các cổ ấy nhiều đấy chứ". Nổi điên má bé quát : ổng thì chỉ có ma váy ngắn quỷ trễ cổ nhập tà tâm vào đầu óc nên suốt ngày cứ thích chúng nó thỏ thẻ bên tai, ổng không chánh bọn ma quỷ ấy ra thì tôi lành làm gáo vỡ làm môi xẻo cả cụm...................Hi...hi...hổng biết sau nầy bé có hăng giống má không. Bé chào cụ hóa quyền nhập thê ạ.
 14. Chào bác Vô Trước Bé rất thích đọc dã sử và các tài liệu về thời huy hoàng xa xưa của dân tộc nên dù là nữ nhi cũng không suy nghĩ theo lối " Đàn bà đái không cao hơn ngọn cỏ" chỉ biết có bản thân mình bác không mưu trước ạ " suy bậy nghép bừa Vô = không,trước = mưu trước" Tôi không nghĩ bạn xử sự với Bé chẳng có vật gia bảo quái gì cả chỉ có mỗi thứ mà cổ nhân đánh giá " chữ trinh đáng giá ngàn vàng" nhưng của bé thì bao nhiêu bé cũng không định giá vì bé không bán bao giờ. Hi hi....mà bác không mưu trước hay xem phim tầu nhỉ đoạn này bác nhặt ở đâu mà giống trong đoạn mấy gã khủng bố tống tiền khủng bố qua điện thoại quá nhỉ.
 15. Chào bác Minh Xuân Những điều này bé không phản đối. Chắc chắn trong sử tầu có sử việt nhưng không thể có chuyện sử Việt lại là sử chính thống của sử tàu. Đoạn này bé không phản đối người chiến thắng thì tận thu tất cả, biến tất cả thành của mình là một lẽ đương nhiên. Người chiến thắng hủy diệt văn hóa của dân tộc bị chiếm đồng hóa văn hóa đó vào văn hóa của mình là một điều không phải bàn cãi.Kính bác