• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

TuTamTinhTam

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  15
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About TuTamTinhTam

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 20/11/1984

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  HCM
 • Sở thích
  nghe nhạc, đọc sách, tướng học và khoa học thần bí, du lịch

Contact Methods

 • Yahoo
  phi_lh@yahoo.com
 • Skype
  steve_phi

Xem hồ sơ gần đây

674 lượt xem hồ sơ
 1. kính gửi bác Thiên Luân, vợ chồng cháu kính nhờ bác tư vấn giúp: chồng 20/11/1984 Giáp Tý mạng Hải Trung Kim(Dương lịch), vợ 16/07/1988 Mậu Thìn mạng Đại Lâm Mộc(Dương lịch).Con trai lớn 20/12/2012 Nhâm Thìn mạng Tích Lịch Hỏa(Dương lịch).Con trai thứ dự sinh 15/11/2016 mạng Thiên Hà Thủy (Dương lịch). Năm sau gia đình cháu sẽ sang định cư Canada, lúc trước có xin các bác tư vấn 1 lần con út 2016 2017, tuy nhiên cháu ko thể sinh kịp 2017. Vậy cháu kính mong bác cho cháu thêm 1 hoặc 2 năm tốt để chúng cháu sinh thêm 1-2 nhóc nữa cho gia đình vui vẻ. Cháu cám ơn nhiều và chúc các bác sức khỏe.
 2. kính gửi bác Thiên Luân, vợ chồng cháu kính nhờ bác tư vấn giúp: chồng 20/11/1984 Giáp Tý mạng Hải Trung Kim, vợ 16/07/1988 Mậu Thìn mạng Đại Lâm Mộc. Con trai lớn 20/12/2012 Nhâm Thìn mạng Tích Lịch Hỏa. Con trai nhỏ dự sinh 15/11/2016 mạng Thiên Hà Thủy. Năm sau gia đình cháu sẽ sang định cư Canada, lúc trước có xin các bác tư vấn 1 lần con út 2016 2017, tuy nhiên cháu ko thể sinh kịp 2017. Vậy cháu kính mong bác cho cháu thêm 1 hoặc 2 năm tốt để chúng cháu sinh thêm 1-2 nhóc nữa cho gia đình vui vẻ. Cháu cám ơn nhiều và chúc các bác sức khỏe.
 3. Năm mới xin kính chúc các Bác, các anh chị em trong diễn đàn thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và mọi chuyện được thuận buồm xuôi gió. Kinh thưa Bác Thiên Luân, nhờ bác tư vấn giúp vợ chồng con ạ! Chồng: 28/10/1984 Âm lịch (tức 20/11 DL) - Hải Trung Kim Vợ: 3/6/1988 Âm lịch (tức 16/7 DL)- Đại Lâm Mộc đã sinh con trai đầu 8/11/2012 Âm lịch (tức 20/12 DL) - Tích Lịch Hỏa Nay đang mang thai em bé Ất Mùi, chưa biết nam nữ, dự sinh tháng 9/2015. Xin tư vấn: Con dự định sẽ có thêm em bé nữa, vậy xin giúp con Tuổi bé út năm nào thì tốt cho cả gia đình? Con xin cảm ơn và mong tin Bác! Chúc Bác sức khỏe!
 4. Nhờ bác Loccoctu, bác Haithienha luận giải giúp con với ạ. Con thành thật cảm ơn hai bác nhiều lắm.
 5. Riêng về vụ nông nghiệp và công nghiệp thì con chỉ thấy ở nước bạn Thái Lan thế này : - Dân cũng 70% là nhà nông như mình. - Họ phát triển dịch vụ, khoa học kỹ thuật và công nghiệp, nhưng là để bổ trợ rất nhiều cho nông nghiệp để cùng nhau đẩy kinh tế đi lên chứ không đạp đổ cái nào. - Ngay cả Quốc vương hiện tại, người trị vì lâu nhất trên thế giới, cũng đã cống hiến cả cuộc đời mình để đi học từ phương Tây về áp dụng cải cách cho nông nghiệp nước nhà phát triển nên dân chúng rất tôn trọng nếu không muốn nói là tôn sùng ông vì sự hy sinh đấy, người ta nói chỉ trừ lúc ông ngủ, khi thức là hầu như lúc nào cũng ở ngoài đồng nghiên cứu. ( và con gái ông cũng đang nối tiếp con đường ấy ). Ông cải tạo các loại đất và hướng dẫn nông dân...v...v... - Chính sách của nhà nước họ hỗ trợ tuyệt đối cho nông dân : khi thì mất mùa nhưng vẫn mua lại với giá thị trường, khi thì phân phát hạt giống... Chỉ vài ý thiển cận đưa ra để các Bác chiêm nghiệm. Con không có ý so sánh hay phải rập khuôn người ta nhưng phải công nhận là nước họ thành công vì nhờ những tư tưởng như thế. Con nghe được 1 câu thế này : " Nước Thái có thể phát triển trong 10 hay 100 năm tới hay xa hơn, có thể có nhiều máy bay và xe hơi tỷ đô, nhưng xe Túc Túc vẫn sẽ luôn tồn tại mãi và sống cùng cuộc sống người dân, vì từ xe Túc Túc nước Thái mới có ngày nay" Ngẫm lại thấy buồn, bóng dáng xích lô mình còn đâu... Có gì sai sót mong các tiền bối bỏ qua cho sự ngu muội của con
 6. @Chủ topic : mình theo dõi topic của bạn và đọc được chỉ giáo này của cô ntpt gửi đến bạn, có lẽ bạn chưa ngâm cứu kỹ những lời mách của các bác các cô nên có khá nhiều câu hỏi quành đi quẩn lại. Mong bạn tìm thấy ánh sáng trên con đường đời đang đi. Mình và các mem khác trong mục này cũng còn khá nhiều rắc rối trong cuộc sống nhưng vẫn còn đợi các Bác các Cô có thời gian rỗi để chỉ giáo...biết sao được, cơ duyên chưa tới. Nhìn người rồi ngẫm lại mình... Được được mất mất có phải tại ta "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" Người xưa chỉ giáo, muôn phần nên nghe. ( Thơ con cóc mình tự chế, đọc rồi cười xuề cho qua nhé :) )
 7. Con xin bổ sung lại thông tin mạng của con trai con là Tích Lịch Hỏa ( Lửa sấm sét ) nhé. Vì con vừa xem được bảng mệnh updated bởi bác Thiên Luân. Bảng trong phần mềm lấy lá số là cũ rồi và không chính xác. http://nx3.upanh.com/b4.s37.d1/1a40fad5a994849297d64619975b70d1_55626663.lacthuhoagiap.120x1.jpg Thêm 1 chi tiết nữa là cuối 2012 đầu 2013 vừa rồi Bố Mẹ con vừa hoàn tất thủ tục li dị nhau.
 8. nghiệp chướng và báo ứng đúng là có thật. Ít ra là những việc tưởng chừng nhỏ nhỏ nhưng con thấy và cảm nhận rõ ràng được trước mắt ngay trong cuộc đời con và những người thân gần gũi. nó tựa như câu " cười người hôm trước hôm sau người cười" vậy đấy. Tướng tùy tâm diệt, tướng tùy tâm sinh, sống có đức mặc sức mà ăn. Con vẫn đang tâm niệm và tu tâm mình lại, hy vọng gột rửa được phần nào tội lỗi ( cả kiếp trước và nay ) tích đức cho con cháu được nương nhờ. Con xin cám ơn các bác các cô chú đã xây dựng topic này.
 9. Mình không phải là chuyên gia hay cao nhân. Chỉ là cũng tham khảo nhiều tài liệu và nhận sự mách bảo của 1 số tiền bối nên có đôi điều chia sẻ cùng bạn. - Nếu chọn hướng đất hướng nhà thì nên chọn theo người chủ gia đình. - Nếu hướng không hợp thì có thể xoay hướng cửa chính ( nếu đất rộng ) hoặc hướng bếp ( nếu đất hẹp ) vì nhà ở thành phố đất chật người đông không phải muốn kiếm được hướng như ý là được. Tùy cơ duyên bạn sẽ gặp được Thầy Phong Thủy chỉ bạn trấn giải các điều xấu...v...v... - Phong thủy của nhà đất chỉ là 1 trong 5 yếu tố góp phần xấu hay tốt trong cuộc sống của bạn thôi chứ không phải là yếu tố quyết định. Đừng hoang mang lo lắng quá. Cái gì từ từ cũng sẽ giải quyết được hết. ( trừ việc cải số ) - Tâm tốt hành xử tốt, về nhà giữ hòa khí với gia đình tốt, sống thoải mái trong nhà không câu nệ thì đó đã là tốt rồi. Phong thủy nhà bạn có tốt mà bạn làm điều xấu, cung Phúc đức xấu, không sống hòa nhã vui vẻ với mọi người trong nhà thì cũng = 0. Dù gì cũng mong bạn chọn được miếng đất tốt và ưng ý hợp với gia đình.
 10. Con thì có 1 nốt rùi ngay thân DV, gần đầu khấc, ngoài ra còn 1 nốt ngay dưới yết hầu chính giữa cổ. Con tự nhận thấy qua cuộc đời của mình 2 ý sau thấy đúng như các bác đã chỉ bảo : - Lận đận tình duyên, yêu và quen cũng 10 người trước khi lấy vợ. Đúng là tình " nhiều khi không rủ cũng tới " - Về tình dục thì đúng là quen ai thì người ta cũng thỏa mãn về mảng này, nhưng 1 thời gian sau thì họ bắt cá 2 tay và lại tan vỡ
 11. Xin nhờ các Thầy các Cô Bác tư vấn luận giải giúp, con tên là LÊ HÙNG PHI, Nam, sinh ngày 20/11/1984 Dương Lịch. Bố Mẹ con nói con sinh từ 6h50 đến 7h15 sáng giờ Mão hay Thìn không nhớ rõ. Link lá số giờ Mão : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Link lá số giờ Thìn : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Thông tin con cung cấp thêm hơi dài dòng nhưng đầy đủ để các Bác kiểm chứng tránh sai lệch giờ sinh : - Con là con út trong gia đình 3 chị em : Bố sinh 19-5-1952, Mẹ sinh 3-1-1957, Chị Hai sinh ngày 23-3-1976, Anh Ba sinh ngày 12-12-1977, trước khi sinh con Mẹ con có 2 lần hư Thai. Dáng người con cao to và thon gọn đầy vừa vặn vì con thích chơi thể thao và võ thuật, không mập không ốm. Cao 1m72, nặng 71kg. - Lúc nhỏ khoảng 2 hay 3 tuổi con bị chó cắn ở mắt phải suýt mù khâu 10 mũi dài đến mũi. Từ nhỏ bị viêm xoang mũi mãn tính hay sụt sịt lúc trời trở lạnh. Lớn lên thì đỡ và giờ đã tự hết 80% không chữa trị gì. - Tính tình con nóng nảy, thẳng thắn, thông minh và nhanh nhẹn, tuy nhiên học hành thi cử hay lận đận không gặp may. Cả tình duyên cũng hay lận đận mặc dù cũng quen 10 người trước khi gặp và cưới vợ con hiện tại, không biết có phải là số khá đào hoa hay không, nhưng con không thích thế. Con chung tình và muốn yên ổn với người yêu nhưng họ lại không như con nên tan vỡ. Đến khi gặp vợ con thì cô ấy đã có 1 đời chồng, nhưng con vẫn chấp nhận và yêu thương, tuyệt nhiên không nhắc và màng đến quá khứ vì nhận thấy cô ấy chung thủy và yêu thương lo lắng hy sinh chu toàn cho gia đình. Bản thân con lần đầu gần gũi phụ nữ lúc 20 tuổi. - Tháng 8/2002 con thi rớt Đại học. Trong năm đó học thêm Tin học ở trường KHTN, năm sau 2003 thi lại đậu vào Bách Khoa Tp HCM ngành Oto Máy Động Lực và học song song 2 trường. Sau đó 3 năm thì bỏ học Tin Học ở trường KHTN vì phải đi làm thêm và không đủ thời gian sức lực. Sau đó vừa làm vừa học đến 2008 thì tốt nghiệp ở Bách Khoa và làm 1 năm ở nhà máy Suzuki. - Tháng 8/2009 con chuyển chỗ làm sang Liberty và lương tăng gấp 3 lần. Trong năm 2010 con gặp vợ con hiện tại làm cùng cty. - Tháng 9/2011 thì chụp hình cưới và có dự định tổ chức đám cưới nhưng chưa đủ tiền vì vợ con và mẹ vợ bị lừa mất khoảng 500 triệu, riêng con cũng bị mất khoảng 120 triệu, sau đó con bị thuyên chuyển bộ phận vì cty con sợ con và vợ gây mâu thuẫn lợi ích cho cty khi cưới nhau. - Tháng 2/2012 thì bị cho thôi việc. Đến tháng 6/2012 thì con mới đủ tiền tổ chức đám cưới vợ. Vợ con sinh ngày 16-7-1988 Dương Lịch lúc 6h10 sáng. Link lá số http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 - Ngày 20-12-2012 lúc 5h55 sáng sinh con trai đầu lòng, lá số của con trai con đây ạ : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 - Ngày 2-1-2013 thì nhận việc làm mới ở SamSung, công việc lương ít hơn trước nhưng nhàn hạ và thoải mái đầu óc hơn. Trong 1 năm 2012 qua con long bong làm 2 công ty mỗi nơi vài tháng để kiếm cơm gạo qua ngày. - Tuần sau vợ chồng con mượn tiền Mẹ vợ mua 1 căn nhà nhỏ để an cư lạc nghiệp và có chỗ ăn ở yên ổn cho con trai, hiện tại tụi con ở thuê nhà riêng. Nay con xin nhờ các Thầy, các Cô Bác luận giải và tư vấn cho con về lá số trên của con để cuộc sống gia đình con được yên ổn và vui vẻ. Có điều gì xấu cần phải chuẩn bị tinh thần và kiêng tránh hay không chỉ Cao Nhân Tiền Bối chỉ giúp tụi con. Gia đình con xin chân thành cảm tạ và biết ơn sâu sắc đến các tiền bối. Tái bút : con nghe nói còn nhỏ dưới 12 tuổi thì không nên luận giải Tử Vi, con ngu muội không biết đúng hay không? Nhưng nếu xem được xin các Thầy các Cô Bác luận giải thêm giúp lá số của con trai con, vì con không muốn cháu nó lận đận và khổ cực như con. Chỉ cần mong được bề trên cho yên ổn và an toàn là con hạnh phúc lắm rồi.
 12. Bài viết giúp con hiểu thêm nhiều điều. Cám ơn Bác đã chỉ giáo.con đang mang trên người mặt dây chuyền tượng Đức Tứ Diện Phật được thỉnh từ Thái Lan. Thành tâm hướng Phật và nhận sự chỉ giáo dẫn đường từ Người.
 13. Trong cuộc đời biết đủ sẽ đầy, nơi nào giản dị sẽ có niềm vui. Vật chất là phù du, có đó rồi mất đó, cuối cùng lại cũng chỉ còn ta với Đạo và những người thân thương bên cạnh.

 14. dạ. tụi con mang ơn chú lắm. chúc chú nhiều sức khỏe và giúp đỡ bá tánh.
 15. Thưa chú Thiên Luân, xin lỗi chú vợ chồng cháu ngu muội nên phải phiền chú, "con út năm tốt thì về sau mới tốt" nghĩa là thế nào ạ, có phải là cứ chọn trong 3 năm chú cho mà sinh, về sau hậu vận sẽ tốt phải không ạ? phiền chú dành chút thời gian trả lời giúp tụi cháu. mong tin chú!