• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Liêm Trinh

Hội viên
 • Số nội dung

  765
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

96 Excellent

About Liêm Trinh

 • Rank
  Hội viên chính thức
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

1.908 lượt xem hồ sơ
 1. Xin chào Liêm Trinh. Đã lâu không được nói chuyện cùng Liêm Trinh. Nếu có rảnh thì bớt chút thời gian cho Ài... nhé

 2. Lại mấy ông ngoại cảm. Theo lý học thì có khi cái hồn các ông gọi đi luân hồi mất rồi, mà có khi lại là vị hàng xóm của gia đình đang đi tìm mộ cùng gia đình có người cần nhờ các nhà ngoại cảm. Vậy mà các vị ngoại cảm cứ nói vanh vách chẳng biết đọc thông tin từ người thân của gia đình hay túm được bức xạ tàn dư của người mất hay bịp.Trong các loại tâm linh thì tâm linh có tổ chức có giáo dục đào tạo của huyết thống Dân Tộc,lý tưởng là mạnh nhất. Vài triệu linh hồn anh hùng Liệt sỹ Việt Nam khi Tổ Quốc cần có thể rủ nhau dùng chiêu "Mượn xác hoàn hồn" quay lại hết. Lúc đó thì đúng là anh hùng mộc ra từ đất,chú tân binh 18 tuổi bỗng chỉ huy tác chiến chiến dịch như Lã Mông,Lục Tốn.
 3. Số với sách mê tín dị đoan,khổng minh giỏi cũng còn thua Văn Chủng, Phạm Lãi dùng một Tây Thi với cho mượn ít vàng là xong Việc (Vât chất quyết định ý thức tiền và gái giải quyết song hết kể cả bán tổ quốc).Đây cũng là nguyên nhân thất baị trung cuộc của Thục Ngô khi hai dòng vua quan suy thoái.Ông Thiên Sứ này hay quên chắc do đi Trung Quốc làm phong thủy về ăn phải thuốc lú. Đông phương có gã Bắc Đẩu cần thì sửa số tử của một con người có khi còn của cả một triều đại cũng nên. Nói theo lý luận số thì chắc do Ngô Thục không đút lót cho Bắc đẩu nên hết số.
 4. Kinh châu cũng thuộc đất Hán là vùng đất địa đầu đối trận với Tào Tháo mà Tào Tháo thì dùng kế "trên khống chế thiên tử dưới lấn từng mm đất của chư hầu" nên tôn quyền đã cao mưu cho mượn kinh châu khi thế yếu để đẩy việc đối đầu trực diện với Tào tháo cho Lưu Bị.Lưu Bị thì không tấc đất cắm dùi có kinh châu đứng chân là quý rồi.Vân trường là danh tướng kiêu căng với tài dùng đại đao,lại là em kết ngĩa với Lưu Bị nên tính cách có thể mượn câu nói của cụ Mao 2000 năm sau để diễn tả:"Ve vẩy đuôi lên tận trời xanh" nên có mưu sỹ giỏi cũng không nghe.Kết cục cái đuôi chọc trời xanh ấy đẫ bị bê sang để trợn mắt dọa Tào tháo
 5. Vân trường là danh tướng số 1 của thục.Trấn thủ kinh châu không ai hơn Vân Trường,Gia Cát không hề nhầm lẫn.Vì vân Trường quá trung nghĩa nên tin tưởng tuyệt đối liên minh Ngô Thục mà quên đi rằng mỗi tấc đất phải trả bằng bao nhiêu máu xương binh sỹ nên khó ai có thể quên đi được cương giới lãnh thổ.Vân Trường là võ tướng không có tư duy duy vật lịch sử nên không biết Đông Ngô có đất bách việt nhân tài ẩn phục nhiều vô kể nên mới trúng kế của Lã Mông. Ở thời phong kiến quyền quyết định tối cao trong tay vua.Lưu bị cũng cực giỏi và là vua đã quyết thì không ai cản được.sai lầm của lưu bị cũng giống Vân Trường ở chỗ nhìn nhận nhân tài đông ngô và kết cục bị lục tốn hỏa thiêu. Khổng Minh là Nhân Tướng biết rõ "đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân" nên lòng người không theo thì chiếm đất chỉ mất thêm quân.Các chiến dịch của khổng Minh mục tiêu chủ yếu tiêu hao sinh lực địch,là lấy công để thủ bảo toàn cuộc sống bình yên cho nhân dân quốc gia mình. Đây là căn bệnh "đồng khí tương cầu" của bất cứ giới nào. Khổng minh là "nhân tướng" nhập thế là để mưu cầu sự bình an cho dân chúng nên bất cứ sự sáo trộn sấu nào trong đời sống của dân chúng trong Thục ông đều làm tỷ mỷ,cẩn thận không muốn bất cứ một sự sáo trộn nào ảnh hưởng sấu tới đời sống của người dân.Lòng trung của Khổng Minh với Lưu Thiện chính là lòng hiếu với dân.
 6. Vấn đề là thua lỗ ở đây trừ vinashin ra thì các công ty kia lỗ do cái gì hay lỗ vì nhà nước bắt bán sản phẩm giá thấp quá.Nếu thế thì bán sản phẩm tăng giá từ 2 đến 10 lần giá sản xuất như các nhà tư sản vẫn làm thì lỗ làm sao được.Cả thế giới có lẽ chỉ còn có Đảng Cộng Sản Việt Nam là còn còng lưng cõng cho các công ty nhà nước "lỗ" để nuôi dân. Hãy Cảm tạ cái "lỗ" có điều tiết đó không thì đời sống của tất cả chúng ta giật lùi khủng khiếp nếu các nhà sản xuất đều bán sản phẩm với giá gấp 2-đến 10 lần giá sản xuất như các nhà tư sản vẫn làm.
 7. Cái này khoa học khí tượng tìm ra nguyên nhân rồi và có thể làm mô phỏng lại được,cho máy bay phun khí cần có để thay đổi chiết xuất không khí là có thể có.Xét theo điềm thì đây là điềm độc lập dân tộc Việt Nam Vĩnh Hằng.
 8. Nghiên cứu những cái u mê thì phải nghiên cứu cả.Coi như có linh hồn ông Thích Ca thì cũng phải có linh hồn tâm linh Việt. Hãy nghiên cứu xem tâm linh Việt Nam nói gì. Nghiên cứu như hoangt thì khác gì thấy bói xem voi.Mới thấy có ông Thích Ca thì khác gì mới chỉ thấy đuôi voi. Cứ tham thiền hoặc Yoga không mà tiến hóa cao thì cho con chó tham thiền hoặc Yoga, nó cũng tiến hóa sau đó giỏi hơn con người. Còn phải có cái gì nhét vào đầu vào cơ thể mới thành tiến hóa chứ vài cái cục trong người như mấy bà cụ nhà quê Việt Nam ăn trầu cũng có ở dạ dầy thì làm sao mà tiến hóa cao được. Hoangt quá duy tâm siêu hình phi lý trí.
 9. Khi phật Thích Ca nhận lệnh Thiên Đình lập ra phật giáo,giáo hóa chúng sinh Á châu Tỳ Sa Môn Thiên Vương đã nhập đạo hộ pháp.Khi các nhà sư vượt vịnh ben gan vào Việt Nam, Tâm linh Việt đã tuân lệnh thiên đình giang rộng vòng tay đón chào Tỳ sa môn thiên Vương, Việt Nam là quê hương thứ hai của Tỳ Sa Môn và vẫn khói hương thờ phụng Tỳ Sa Môn. Khi Huyền Trang đi tây trúc lấy kinh,Phương huyền Linh nhận lệnh vua Đường đón tiếp và tổ chức cho Huyền Trang dịch kinh, phật giáo hưng thịnh tại Trung Quốc Tỳ sa môn hộ pháp vang danh tại Trung Quốc, Trung quốc là quê hương thứ ba của Tỳ sa môn.Bằng tài năng khuyển mã phi thường của Tỳ sa môn và bộ thuộc đất nước Trung Quốc rộng mênh mông.Con người ngày nay đã có hệ thống giáo dục và hành pháp chặt chẽ luật nhân quả đã thi hành ngay trong đời nên Thiên đình đã đổi thiên cơ nhân loại bước vào thời kỳ hòa bình hợp tác sản xuất của cải vật chất để hưởng thụ niết bàn ngay thế gian, Tỳ sa môn gác bỏ kiếm cung mang tài năng phi thường của mình và bộ thuộc tạo lập ra các công ty sản xuất ra nhiều của cải vật chất phục vụ giá rẻ cho tất cả mọi quê hương đã đi qua là hợp thiên cơ,thăng tiến tâm linh,khói hương nhân loại thờ phụng muôn đời.
 10. Những người anh em Trung Quốc đã nhầm lẫn về tư tưởng và đường lối của cụ Mao và ông Đặng.Cả cụ Mao Và ông Đặng đều căn cứ vào tình hình thực tiễn để quyết định phù hợp chứ không máy móc dập khuôn.Khi Thế giới đang ở giai đoạn chuyển đổi nền văn minh hai khối đối đầu thì tư tưởng của cụ Mao là cuộc sống cơm áo cho công nông binh trí Trung Quốc.Để bình yên đóng kín cửa xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc cụ Mao vẽ ra vành đai nam á trên bản đồ mà cụ biết chẳng ai công nhận và chẳng bao giờ thành hiện thực nhưng thể hiện ý trí của cụ là đó là những khu vực lực lượng quân sự đối lập không được lập đặt căn cứ để cụ có thể dồn hết tài lực vào xây dựng xã hội.Khi ông Đặng chuyển đổi nền kinh tế sang kinh tế hàng hóa thì cần thông thương và biển đông là một con đường giao thương và ông đặng cũng chỉ cần tự do hàng hải như các nước khác trên toàn thế giới, cả hai con người kỳ tài đó của Trung Quốc tuyệt nhiên không cần một mm chủ quyền biển đông bởi hai con người kỳ tài quán thế đó của Trung Quốc biết rõ Thiên -Địa - Nhân trong văn hóa đông phương và thế giới. Các nhà Lịch sử Trung Quốc tổng kết một tý thì thấy ngay hơn một ngàn năm nay các đạo quân Trung Quốc đánh xuống Việt Nam Chỉ thảm bại chạy về,Ngay xung đột biên giới 1979 gần đây tổn thất không biết bao máu xương và vật lực cuối cùng đường biên giới bộ phân định lại vẫn là cái công ước Pháp-Thanh từ lâu rồi.Đặc biệt cứ khi động binh đánh Việt Nam thì Trung Quốc xuất hiện nội loạn kéo theo sau đó.Mô hình kinh tế hiện tại của Trung Quốc nảy sinh vô số vấn đề xã hội mà một đốm lửa có khi còn kích hoạt cả thùng thuốc nổ làm tan tành Trung Quốc(Quốc gia nào để sát khí binh đao lan ra xã hội mình mà trong xã hội mình có vô số vấn đề cần giải quyết thì sát khí binh đao đó sẽ phát tác ngay trong lòng quốc gia đó)
 11. Trung quốc là đất nước Phật giáo vậy luân hồi nhân quả, nghiệp báo tiến kiếp để đâu? Hiểu biết nông cạn hay phán sằng,Văn hóa Việt Nam chính hiệu tuyệt nhiên không có chuyện bới móc nói sấu bất cứ ai- Thiên lang nên trau dồi thêm đạo đức bản thân học thêm Văn hóa Việt Nam để hiểu lòng bao dung, vị tha của người Việt Nam. Lúc đó đang chiến tranh lạnh,mọi việc phải xét ở góc độ đó (Thế chiến quốc,thế xuân thu, thế thời thời phải thế).Cái tấm bản đồ năm 1963 chẳng ai công nhận nhưng chắc chắn có tác dụng to lớn với nhân dân Mỹ, nếu không chiến tranh Việt Nam có thể mở rộng ra toàn miền bắc số binh sỹ Mỹ chết có thể còn lớn hơn (Cao ly là một ví dụ).Thời thế đổi thay nhân loại đã chuyển sang giai đoạn từ các dân tộc luôn đè nén xâm chiếm nhau để lấy cái ăn sang cùng hợp tác để sản xuất ra vật chất phục vụ cuộc sống,Các vấn đề của lịch sử để lại thì giải quyết phù hợp cho sự vận động của thời thế là lẽ đương nhiên mới đảm bảo sự tồn tại tất yếu của mỗi quốc gia. Trong lúc đối đầu quân sự các tướng lĩnh có thể giải quân khắp nơi để phục vụ cho mục tiêu đối đầu giai đoạn đó và khi thời thế thay đổi rút quân đi không ai nghĩ nơi mình đóng quân ngoài biên giới nước mình là đất của quốc gia mình (Người mỹ đóng quân khắp tây âu thời chiến tranh lạnh nhưng chắc chắn nhân dân Mỹ và tướng sỹ quân đội Mỹ không ai nghĩ châu Âu là lãnh thổ của Mỹ)
 12. Hì hì như thông à đọc cái loại này mà tin là đúng thì tờ giấy đó phải có 2 con dấu: Dấu bảo mật và dấu giải mật và chắc ăn còn phải đi hỏi cơ quan chức năng xem có đúng là đấu thật không(thỉnh thoảng thấy công an bắt vài vụ làm giấu giả nên phải cẩn thận) Muối i ốt bây giờ nước nào cũng bán nên con người toàn thế giới thông minh hơn nhân ái hơn,yêu hòa bình hơn.Chỉ có ăn nhiều quá nên phản tác dụng thành hoang tưởng mới lo mất nước lính PLA sọc vào các nhà giầu có dương cả hai lê lên, lê súng giết đàn ông lê người hiếp đàn bà con gái,vơ vét của cải vì giầu.Đã là lính cộng sản thì lính nào chả được dậy phải thống nhất tổ quốc bảo vệ nhân dân bảo vệ hòa bình nhân loại.Những người anh em PLA họ còn nhiều việc phải làm trong việc thống nhất tổ quốc họ,bảo vệ cuộc sống của dân ngeo trung Quốc. Chắc họ cũng muốn dương lê trong việc đòi công bằng cho những người nông dân bị quan tham trung quốc kết hợp với tư sản bẩn trung quốc tước đoạt ruộng đất. Họ cũng muốn dương lê để sao thu nhập bình quân đầu người của trung quốc 3000 đô thì người ngeo nhất của trung quốc cũng phải có thu nhập hơn 2000 đô. Tóm lại ăn vừa phải i ốt thì mong ước sao người dân có thu nhập như Mỹ, Nhật, Tây âu để làm ít nghỉ nhiều đi du lịch đó đây.Đấy mới là su thế của nhân loại trong thế kỷ 21. Cụ mao dụng binh rất giỏi nghi binh, ồn ào biển đông một tý nhưng có khi lại chuyển quân ra eo biển.Hơn ai hết cụ mao hiểu rất rõ biển đông là của Việt Nam và nếu còn sống thì chắc chắn cụ cũng chèo lái biển đông lặng để trung quốc tĩnh. Cụ Mao là Cộng sản mà cộng sản thì lấy việc lo cuộc sống cho con người làm đầu tiên.
 13. Việt Nam,Trung Quốc trong dòng chảy của lịch sử là hai nhánh hoàn toàn khác nhau của lịch sử phương đông. Hai nhánh này trong thế kỷ hai mươi có những điểm tương đồng kỳ vĩ: Cụ Mao cùng thế hệ của cụ thực hiện cuộc "vạn lý trường trinh",cụ Hồ và dân tộc Việt Nam sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Hai cụ là hai vĩ nhân, cùng các vĩ nhân khác của thế giới đã làm nên lịch sử của loài người trong thế kỷ hai mươi đưa văn minh nhân loại tiến bộ vượt bực để thế giới ngày nay yên bình hơn,nhân loại hạnh phúc hơn,các dân tộc bình đẳng với nhau.
 14. Anh Bành Quang Khiêm lại cứ hay quên hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc là hai dân tộc anh em có truyền thống thượng võ như nhau. Thiên thư đã phân định rạch ròi :sông biển nước Nam Vua Nam ở.Nên lịch sử đã chứng minh Bao danh tướng Trung Quốc đã thân bại danh liệt tại Việt Nam vì không phải chỉ có người Việt Nam chiến đấu mà Ngọc hoàng thượng đế còn cho thiên binh thiên tướng đánh giúp những: Hoàng Tháo,Quách Quỳ,Triệu Tiết,Toa Đô,ô Mã Nhi,Thoát hoan,Vương Thông,Hoàng Phúc,Liễu thăng,Sầm Nghi Đống,Tôn Sỹ Nghị.......chẳng phải là vết buồn của Lịch sử hai dân tộc anh em.Anh Bành cứ luyện võ bảo vệ vững chắc tân cương,tây tạng ,nội mông,và bảo vệ vững chắc quyền lợi người dân lao động Trung Quốc là vẹn toàn danh tiết sử sách lưu tiếng thơm ngàn thu. Người Việt nam chúng tối rất yêu hòa bình và yêu tổ quốc.Khi thanh bình thì điệu hát cuộc cờ làm vui,nếu buộc chúng tôi chiến đấu thì nam phụ lão ấu chúng tôi đều thành thiên binh thiên tướng cả đấy.
 15. Đã là người Việt Nam thì dòng máu dân tộc cực mạnh, nên lịch sử Việt Nam những Trần Bình Trọng thì nhiều mà bọn như ích Tắc, Chiêu Thống thì ít.Nếu giỏi thì đã trở thành lãnh đạo,không giỏi thì làm dân.Đã rốt thì phải nge người giỏi chỉ huy.Khi Lãnh đạo ra lệnh đánh thì dân việt Nam có bơi thuyền thúng vác ngư lôi đánh tầu chiến cũng không ngán. Với những bài viết đại loại như kiểu của mnn thì yêu nước ở đâu?phản quốc thì có vì hủy hoại niềm tin của nhân dân với hạt nhân lãnh đạo đã từng dẫn dắt dân tộc vượt qua bao gian lao khó khăn,gieo rắc nghi ngờ về sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt nam,súc phạm danh dự các thế hệ người lính các lực lượng vũ trang Việt Nam luôn vì tổ quốc vì nhân dân sẵn sàng quyên mình. Bài Viết của mnn có thể coi là dạng thuộc đạo quân thứ năm của Trung Quốc có nhiệm vụ đánh cho Việt Nam Tan rã từ trong.Mnn hãy đọc lại gương của ích tắc.