• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Liêm Trinh

Hội viên
 • Số nội dung

  765
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Liêm Trinh

 1. Lại mấy ông ngoại cảm. Theo lý học thì có khi cái hồn các ông gọi đi luân hồi mất rồi, mà có khi lại là vị hàng xóm của gia đình đang đi tìm mộ cùng gia đình có người cần nhờ các nhà ngoại cảm. Vậy mà các vị ngoại cảm cứ nói vanh vách chẳng biết đọc thông tin từ người thân của gia đình hay túm được bức xạ tàn dư của người mất hay bịp.Trong các loại tâm linh thì tâm linh có tổ chức có giáo dục đào tạo của huyết thống Dân Tộc,lý tưởng là mạnh nhất. Vài triệu linh hồn anh hùng Liệt sỹ Việt Nam khi Tổ Quốc cần có thể rủ nhau dùng chiêu "Mượn xác hoàn hồn" quay lại hết. Lúc đó thì đúng là anh hùng mộc ra từ đất,chú tân binh 18 tuổi bỗng chỉ huy tác chiến chiến dịch như Lã Mông,Lục Tốn.
 2. Số với sách mê tín dị đoan,khổng minh giỏi cũng còn thua Văn Chủng, Phạm Lãi dùng một Tây Thi với cho mượn ít vàng là xong Việc (Vât chất quyết định ý thức tiền và gái giải quyết song hết kể cả bán tổ quốc).Đây cũng là nguyên nhân thất baị trung cuộc của Thục Ngô khi hai dòng vua quan suy thoái.Ông Thiên Sứ này hay quên chắc do đi Trung Quốc làm phong thủy về ăn phải thuốc lú. Đông phương có gã Bắc Đẩu cần thì sửa số tử của một con người có khi còn của cả một triều đại cũng nên. Nói theo lý luận số thì chắc do Ngô Thục không đút lót cho Bắc đẩu nên hết số.
 3. Kinh châu cũng thuộc đất Hán là vùng đất địa đầu đối trận với Tào Tháo mà Tào Tháo thì dùng kế "trên khống chế thiên tử dưới lấn từng mm đất của chư hầu" nên tôn quyền đã cao mưu cho mượn kinh châu khi thế yếu để đẩy việc đối đầu trực diện với Tào tháo cho Lưu Bị.Lưu Bị thì không tấc đất cắm dùi có kinh châu đứng chân là quý rồi.Vân trường là danh tướng kiêu căng với tài dùng đại đao,lại là em kết ngĩa với Lưu Bị nên tính cách có thể mượn câu nói của cụ Mao 2000 năm sau để diễn tả:"Ve vẩy đuôi lên tận trời xanh" nên có mưu sỹ giỏi cũng không nghe.Kết cục cái đuôi chọc trời xanh ấy đẫ bị bê sang để trợn mắt dọa Tào tháo
 4. Vân trường là danh tướng số 1 của thục.Trấn thủ kinh châu không ai hơn Vân Trường,Gia Cát không hề nhầm lẫn.Vì vân Trường quá trung nghĩa nên tin tưởng tuyệt đối liên minh Ngô Thục mà quên đi rằng mỗi tấc đất phải trả bằng bao nhiêu máu xương binh sỹ nên khó ai có thể quên đi được cương giới lãnh thổ.Vân Trường là võ tướng không có tư duy duy vật lịch sử nên không biết Đông Ngô có đất bách việt nhân tài ẩn phục nhiều vô kể nên mới trúng kế của Lã Mông. Ở thời phong kiến quyền quyết định tối cao trong tay vua.Lưu bị cũng cực giỏi và là vua đã quyết thì không ai cản được.sai lầm của lưu bị cũng giống Vân Trường ở chỗ nhìn nhận nhân tài đông ngô và kết cục bị lục tốn hỏa thiêu. Khổng Minh là Nhân Tướng biết rõ "đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân" nên lòng người không theo thì chiếm đất chỉ mất thêm quân.Các chiến dịch của khổng Minh mục tiêu chủ yếu tiêu hao sinh lực địch,là lấy công để thủ bảo toàn cuộc sống bình yên cho nhân dân quốc gia mình. Đây là căn bệnh "đồng khí tương cầu" của bất cứ giới nào. Khổng minh là "nhân tướng" nhập thế là để mưu cầu sự bình an cho dân chúng nên bất cứ sự sáo trộn sấu nào trong đời sống của dân chúng trong Thục ông đều làm tỷ mỷ,cẩn thận không muốn bất cứ một sự sáo trộn nào ảnh hưởng sấu tới đời sống của người dân.Lòng trung của Khổng Minh với Lưu Thiện chính là lòng hiếu với dân.
 5. Vấn đề là thua lỗ ở đây trừ vinashin ra thì các công ty kia lỗ do cái gì hay lỗ vì nhà nước bắt bán sản phẩm giá thấp quá.Nếu thế thì bán sản phẩm tăng giá từ 2 đến 10 lần giá sản xuất như các nhà tư sản vẫn làm thì lỗ làm sao được.Cả thế giới có lẽ chỉ còn có Đảng Cộng Sản Việt Nam là còn còng lưng cõng cho các công ty nhà nước "lỗ" để nuôi dân. Hãy Cảm tạ cái "lỗ" có điều tiết đó không thì đời sống của tất cả chúng ta giật lùi khủng khiếp nếu các nhà sản xuất đều bán sản phẩm với giá gấp 2-đến 10 lần giá sản xuất như các nhà tư sản vẫn làm.
 6. Cái này khoa học khí tượng tìm ra nguyên nhân rồi và có thể làm mô phỏng lại được,cho máy bay phun khí cần có để thay đổi chiết xuất không khí là có thể có.Xét theo điềm thì đây là điềm độc lập dân tộc Việt Nam Vĩnh Hằng.
 7. Nghiên cứu những cái u mê thì phải nghiên cứu cả.Coi như có linh hồn ông Thích Ca thì cũng phải có linh hồn tâm linh Việt. Hãy nghiên cứu xem tâm linh Việt Nam nói gì. Nghiên cứu như hoangt thì khác gì thấy bói xem voi.Mới thấy có ông Thích Ca thì khác gì mới chỉ thấy đuôi voi. Cứ tham thiền hoặc Yoga không mà tiến hóa cao thì cho con chó tham thiền hoặc Yoga, nó cũng tiến hóa sau đó giỏi hơn con người. Còn phải có cái gì nhét vào đầu vào cơ thể mới thành tiến hóa chứ vài cái cục trong người như mấy bà cụ nhà quê Việt Nam ăn trầu cũng có ở dạ dầy thì làm sao mà tiến hóa cao được. Hoangt quá duy tâm siêu hình phi lý trí.
 8. Khi phật Thích Ca nhận lệnh Thiên Đình lập ra phật giáo,giáo hóa chúng sinh Á châu Tỳ Sa Môn Thiên Vương đã nhập đạo hộ pháp.Khi các nhà sư vượt vịnh ben gan vào Việt Nam, Tâm linh Việt đã tuân lệnh thiên đình giang rộng vòng tay đón chào Tỳ sa môn thiên Vương, Việt Nam là quê hương thứ hai của Tỳ Sa Môn và vẫn khói hương thờ phụng Tỳ Sa Môn. Khi Huyền Trang đi tây trúc lấy kinh,Phương huyền Linh nhận lệnh vua Đường đón tiếp và tổ chức cho Huyền Trang dịch kinh, phật giáo hưng thịnh tại Trung Quốc Tỳ sa môn hộ pháp vang danh tại Trung Quốc, Trung quốc là quê hương thứ ba của Tỳ sa môn.Bằng tài năng khuyển mã phi thường của Tỳ sa môn và bộ thuộc đất nước Trung Quốc rộng mênh mông.Con người ngày nay đã có hệ thống giáo dục và hành pháp chặt chẽ luật nhân quả đã thi hành ngay trong đời nên Thiên đình đã đổi thiên cơ nhân loại bước vào thời kỳ hòa bình hợp tác sản xuất của cải vật chất để hưởng thụ niết bàn ngay thế gian, Tỳ sa môn gác bỏ kiếm cung mang tài năng phi thường của mình và bộ thuộc tạo lập ra các công ty sản xuất ra nhiều của cải vật chất phục vụ giá rẻ cho tất cả mọi quê hương đã đi qua là hợp thiên cơ,thăng tiến tâm linh,khói hương nhân loại thờ phụng muôn đời.
 9. Những người anh em Trung Quốc đã nhầm lẫn về tư tưởng và đường lối của cụ Mao và ông Đặng.Cả cụ Mao Và ông Đặng đều căn cứ vào tình hình thực tiễn để quyết định phù hợp chứ không máy móc dập khuôn.Khi Thế giới đang ở giai đoạn chuyển đổi nền văn minh hai khối đối đầu thì tư tưởng của cụ Mao là cuộc sống cơm áo cho công nông binh trí Trung Quốc.Để bình yên đóng kín cửa xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc cụ Mao vẽ ra vành đai nam á trên bản đồ mà cụ biết chẳng ai công nhận và chẳng bao giờ thành hiện thực nhưng thể hiện ý trí của cụ là đó là những khu vực lực lượng quân sự đối lập không được lập đặt căn cứ để cụ có thể dồn hết tài lực vào xây dựng xã hội.Khi ông Đặng chuyển đổi nền kinh tế sang kinh tế hàng hóa thì cần thông thương và biển đông là một con đường giao thương và ông đặng cũng chỉ cần tự do hàng hải như các nước khác trên toàn thế giới, cả hai con người kỳ tài đó của Trung Quốc tuyệt nhiên không cần một mm chủ quyền biển đông bởi hai con người kỳ tài quán thế đó của Trung Quốc biết rõ Thiên -Địa - Nhân trong văn hóa đông phương và thế giới. Các nhà Lịch sử Trung Quốc tổng kết một tý thì thấy ngay hơn một ngàn năm nay các đạo quân Trung Quốc đánh xuống Việt Nam Chỉ thảm bại chạy về,Ngay xung đột biên giới 1979 gần đây tổn thất không biết bao máu xương và vật lực cuối cùng đường biên giới bộ phân định lại vẫn là cái công ước Pháp-Thanh từ lâu rồi.Đặc biệt cứ khi động binh đánh Việt Nam thì Trung Quốc xuất hiện nội loạn kéo theo sau đó.Mô hình kinh tế hiện tại của Trung Quốc nảy sinh vô số vấn đề xã hội mà một đốm lửa có khi còn kích hoạt cả thùng thuốc nổ làm tan tành Trung Quốc(Quốc gia nào để sát khí binh đao lan ra xã hội mình mà trong xã hội mình có vô số vấn đề cần giải quyết thì sát khí binh đao đó sẽ phát tác ngay trong lòng quốc gia đó)
 10. Trung quốc là đất nước Phật giáo vậy luân hồi nhân quả, nghiệp báo tiến kiếp để đâu? Hiểu biết nông cạn hay phán sằng,Văn hóa Việt Nam chính hiệu tuyệt nhiên không có chuyện bới móc nói sấu bất cứ ai- Thiên lang nên trau dồi thêm đạo đức bản thân học thêm Văn hóa Việt Nam để hiểu lòng bao dung, vị tha của người Việt Nam. Lúc đó đang chiến tranh lạnh,mọi việc phải xét ở góc độ đó (Thế chiến quốc,thế xuân thu, thế thời thời phải thế).Cái tấm bản đồ năm 1963 chẳng ai công nhận nhưng chắc chắn có tác dụng to lớn với nhân dân Mỹ, nếu không chiến tranh Việt Nam có thể mở rộng ra toàn miền bắc số binh sỹ Mỹ chết có thể còn lớn hơn (Cao ly là một ví dụ).Thời thế đổi thay nhân loại đã chuyển sang giai đoạn từ các dân tộc luôn đè nén xâm chiếm nhau để lấy cái ăn sang cùng hợp tác để sản xuất ra vật chất phục vụ cuộc sống,Các vấn đề của lịch sử để lại thì giải quyết phù hợp cho sự vận động của thời thế là lẽ đương nhiên mới đảm bảo sự tồn tại tất yếu của mỗi quốc gia. Trong lúc đối đầu quân sự các tướng lĩnh có thể giải quân khắp nơi để phục vụ cho mục tiêu đối đầu giai đoạn đó và khi thời thế thay đổi rút quân đi không ai nghĩ nơi mình đóng quân ngoài biên giới nước mình là đất của quốc gia mình (Người mỹ đóng quân khắp tây âu thời chiến tranh lạnh nhưng chắc chắn nhân dân Mỹ và tướng sỹ quân đội Mỹ không ai nghĩ châu Âu là lãnh thổ của Mỹ)
 11. Hì hì như thông à đọc cái loại này mà tin là đúng thì tờ giấy đó phải có 2 con dấu: Dấu bảo mật và dấu giải mật và chắc ăn còn phải đi hỏi cơ quan chức năng xem có đúng là đấu thật không(thỉnh thoảng thấy công an bắt vài vụ làm giấu giả nên phải cẩn thận) Muối i ốt bây giờ nước nào cũng bán nên con người toàn thế giới thông minh hơn nhân ái hơn,yêu hòa bình hơn.Chỉ có ăn nhiều quá nên phản tác dụng thành hoang tưởng mới lo mất nước lính PLA sọc vào các nhà giầu có dương cả hai lê lên, lê súng giết đàn ông lê người hiếp đàn bà con gái,vơ vét của cải vì giầu.Đã là lính cộng sản thì lính nào chả được dậy phải thống nhất tổ quốc bảo vệ nhân dân bảo vệ hòa bình nhân loại.Những người anh em PLA họ còn nhiều việc phải làm trong việc thống nhất tổ quốc họ,bảo vệ cuộc sống của dân ngeo trung Quốc. Chắc họ cũng muốn dương lê trong việc đòi công bằng cho những người nông dân bị quan tham trung quốc kết hợp với tư sản bẩn trung quốc tước đoạt ruộng đất. Họ cũng muốn dương lê để sao thu nhập bình quân đầu người của trung quốc 3000 đô thì người ngeo nhất của trung quốc cũng phải có thu nhập hơn 2000 đô. Tóm lại ăn vừa phải i ốt thì mong ước sao người dân có thu nhập như Mỹ, Nhật, Tây âu để làm ít nghỉ nhiều đi du lịch đó đây.Đấy mới là su thế của nhân loại trong thế kỷ 21. Cụ mao dụng binh rất giỏi nghi binh, ồn ào biển đông một tý nhưng có khi lại chuyển quân ra eo biển.Hơn ai hết cụ mao hiểu rất rõ biển đông là của Việt Nam và nếu còn sống thì chắc chắn cụ cũng chèo lái biển đông lặng để trung quốc tĩnh. Cụ Mao là Cộng sản mà cộng sản thì lấy việc lo cuộc sống cho con người làm đầu tiên.
 12. Việt Nam,Trung Quốc trong dòng chảy của lịch sử là hai nhánh hoàn toàn khác nhau của lịch sử phương đông. Hai nhánh này trong thế kỷ hai mươi có những điểm tương đồng kỳ vĩ: Cụ Mao cùng thế hệ của cụ thực hiện cuộc "vạn lý trường trinh",cụ Hồ và dân tộc Việt Nam sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Hai cụ là hai vĩ nhân, cùng các vĩ nhân khác của thế giới đã làm nên lịch sử của loài người trong thế kỷ hai mươi đưa văn minh nhân loại tiến bộ vượt bực để thế giới ngày nay yên bình hơn,nhân loại hạnh phúc hơn,các dân tộc bình đẳng với nhau.
 13. Anh Bành Quang Khiêm lại cứ hay quên hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc là hai dân tộc anh em có truyền thống thượng võ như nhau. Thiên thư đã phân định rạch ròi :sông biển nước Nam Vua Nam ở.Nên lịch sử đã chứng minh Bao danh tướng Trung Quốc đã thân bại danh liệt tại Việt Nam vì không phải chỉ có người Việt Nam chiến đấu mà Ngọc hoàng thượng đế còn cho thiên binh thiên tướng đánh giúp những: Hoàng Tháo,Quách Quỳ,Triệu Tiết,Toa Đô,ô Mã Nhi,Thoát hoan,Vương Thông,Hoàng Phúc,Liễu thăng,Sầm Nghi Đống,Tôn Sỹ Nghị.......chẳng phải là vết buồn của Lịch sử hai dân tộc anh em.Anh Bành cứ luyện võ bảo vệ vững chắc tân cương,tây tạng ,nội mông,và bảo vệ vững chắc quyền lợi người dân lao động Trung Quốc là vẹn toàn danh tiết sử sách lưu tiếng thơm ngàn thu. Người Việt nam chúng tối rất yêu hòa bình và yêu tổ quốc.Khi thanh bình thì điệu hát cuộc cờ làm vui,nếu buộc chúng tôi chiến đấu thì nam phụ lão ấu chúng tôi đều thành thiên binh thiên tướng cả đấy.
 14. Đã là người Việt Nam thì dòng máu dân tộc cực mạnh, nên lịch sử Việt Nam những Trần Bình Trọng thì nhiều mà bọn như ích Tắc, Chiêu Thống thì ít.Nếu giỏi thì đã trở thành lãnh đạo,không giỏi thì làm dân.Đã rốt thì phải nge người giỏi chỉ huy.Khi Lãnh đạo ra lệnh đánh thì dân việt Nam có bơi thuyền thúng vác ngư lôi đánh tầu chiến cũng không ngán. Với những bài viết đại loại như kiểu của mnn thì yêu nước ở đâu?phản quốc thì có vì hủy hoại niềm tin của nhân dân với hạt nhân lãnh đạo đã từng dẫn dắt dân tộc vượt qua bao gian lao khó khăn,gieo rắc nghi ngờ về sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt nam,súc phạm danh dự các thế hệ người lính các lực lượng vũ trang Việt Nam luôn vì tổ quốc vì nhân dân sẵn sàng quyên mình. Bài Viết của mnn có thể coi là dạng thuộc đạo quân thứ năm của Trung Quốc có nhiệm vụ đánh cho Việt Nam Tan rã từ trong.Mnn hãy đọc lại gương của ích tắc.
 15. Yêu cầu TQ chấm dứt vi phạm chủ quyền Cập nhật lúc :10:15 PM, 29/05/2011 Không có nhận thức chung nào nói rằng Trung Quốc có quyền cản trở các hoạt động của Việt Nam tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. >> Yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại cho Việt Nam >> Tàu Trung Quốc ngang ngược vi phạm lãnh hải Việt Nam Ngày 29/5, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo về việc ngày 26/5/2011, tàu Hải giám của Trung Quốc đã cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) khi tàu Bình Minh đang khảo sát địa chấn trong thềm lục địa của Việt Nam. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: Việt Nam kiên quyết phản đối hành động của phía Trung Quốc phá hoại, cản trở các hoạt động thăm dò khảo sát bình thường của Việt Nam trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây thiệt hại lớn cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Hành động này đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của mình, vi phạm Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, trái với tinh thần và lời văn của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký giữa ASEAN và Trung Quốc năm 2002, cũng như nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay, không để tái diễn những hành động vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời bồi thường thiệt hại cho phía Việt Nam. Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước phát biểu ngày 28/5/2011 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng “việc phía Việt Nam tiến hành hoạt động thăm dò dầu khí tại vùng biển do Trung Quốc quản lý đã làm tổn hại lợi ích và quyền quản lý của Trung Quốc ở “Nam Hải”, đi ngược lại nhận thức chung của hai nước về vấn đề “Nam Hải”… “Hành động mà cơ quan chủ quản của phía Trung Quốc áp dụng hoàn toàn là hoạt động giám sát và chấp pháp trên biển trong vùng biển do Trung Quốc quản lý. Phía Trung Quốc luôn nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định “Nam Hải”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ: Chúng tôi bác bỏ phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28/5/2011 về vấn đề này. Cần làm rõ một số điểm như sau: Thứ nhất là, khu vực Việt Nam tiến hành thăm dò hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam, theo Công ước Luật biển của Liên Hợp Quốc năm 1982. Đây hoàn toàn không phải là khu vực tranh chấp, lại càng không thể nói là khu vực do Trung Quốc quản lý. Trung Quốc đang cố tình làm dư luận hiểu nhầm khu vực không có tranh chấp thành khu vực tranh chấp. Thứ hai là, Việt Nam luôn tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước là giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình. Không có nhận thức chung nào nói rằng Trung Quốc có quyền cản trở các hoạt động của Việt Nam tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Chính hành động này của Trung Quốc đã đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước. Thứ ba là, Trung Quốc kêu gọi giải quyết các tranh chấp liên quan bằng biện pháp hòa bình, nhưng chính hành động của Trung Quốc đang làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông và gần đây Trung Quốc có một loạt va chạm với Việt Nam và cả Philippines, ông Nguyễn Duy Chiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia khẳng định: Yêu sách đường 9 đoạn hay còn gọi là “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, trái với Công ước năm 1982 của Liên Hợp Quốc về Luật Biển mà Trung Quốc là một thành viên. Yêu sách này xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, và đã bị nhiều nước phản đối. Việc Trung Quốc tìm cách thực hiện yêu sách này trên thực tế đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc lãnh đạo Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố “Trung Quốc chủ trương giải quyết hòa bình các tranh chấp,” “dù lớn mạnh cũng không xưng bá”, bà Nguyễn Phương Nga nói: Chúng tôi mong rằng Trung Quốc sẽ thể hiện vai trò có trách nhiệm của một nước lớn, thực hiện đúng tinh thần tuyên bố của lãnh đạo Trung Quốc. Tại cuộc họp báo, ông Đỗ Văn Hậu, Phó Tổng Giám đốc PVN đã thông báo diễn biến sự việc tàu Bình Minh 02 của PVN bị 3 tàu Hải giám của Trung Quốc cản phá, đe dọa, cắt cáp thăm dò tại vị trí 12o48’25” Bắc và 111o26’48” Đông, cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) 116 hải lý. Ông Hậu khẳng định khu vực khảo sát nằm rất sâu trong thềm lục địa của Việt Nam; PVN đã tiến hành khảo sát nhiều lần và hoạt động khảo sát của tàu Bình Minh 02 trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là hết sức bình thường. Việc cắt cáp là có chủ ý và đã được chuẩn bị từ trước, vì nếu không có thiết bị đặc biệt thì không thể cắt cáp ở độ sâu 30 m. Sự việc này đã gây thiệt hại đáng kể và cản trở hoạt động của PVN. Tàu Bình Minh 02 và các tàu bảo vệ đã phải dừng công việc để thay thế, sửa chữa thiết bị. Tuy nhiên, đến nay, tàu Bình Minh 02 đã trở lại hoạt động bình thường. Theo TTXVN
 16. Các anh hùng Liệt sỹ Việt Nam khí thiêng ngút trời, công đức vô hạn với dân tộc Việt Nam và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.các ngôi chùa làng nếu chuyển bài vị các anh hùng liệt sỹ của làng mình vào chùa thờ cạnh Đức Phật thì chùa càng linh thiêng và đúng là phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc ở mọi cõi.
 17. Với chu kỳ 11 năm thì không có gì bất thường để gây ra tận thế hết (có rất nhiều cái 11 năm ấy rồi). Có chăng chỉ là các thiên tai cấp tỉnh và một số ngành kỹ thuật cao.Con người là sinh Vật có trí tuệ trong vũ trụ luôn tìm cách sinh tồn và khi các nhà khoa học biết được chu kỳ và hiểm họa của măt trời thì họ cũng tìm cách phòng tránh và giảm tổn thất.Kết luận không có tận thế do từ trường mặt trời gây ra. Cái này thì rắc rối hơn nhưng bản thân mặt trời cũng tạo ra lưới từ trường bảo vệ toàn hệ nên nếu có vụ bùng nổ sao nào thì thời gian ngắn và chưa chắc đã tác động được tới hệ do gặp lưới từ trường của mặt trời.Còn vùng hấp dẫn lớn nếu có tác động thì tác động vào toàn bộ hệ lôi quỹ đạo của tất cả các hành tinh và mặt trời dịch chuyển méo đi về phía hấp dẫn lớn như vậy thì có thể có nhiễu loạn quỹ đạo nhưng do dịch chuyển đồng bộ và tái lập cân bằng nên các hành tinh đâm vào nhau là khó sảy ra.Với nhiều chục lần hành trình quanh ngân hà thì tất cả các tiểu hành tinh nhiễu loạn có thể gây nguy hiểm cho trái đất có thể đã phát huy hết tác dụng trong việc điều khiển tiến hóa của trái đất và của động thực vật của trái đất.(62-65 triệu năm hình như không phải chu kỳ để hệ mặt trời đi qua một vùng cố định trong quỹ đạo quanh giải ngân hà)
 18. Như vậy là trái đất phải ngừng quay hoăc mặt trời bỗng tắt điều này vô lý với khoa học hiện đại nên loại bỏ. Mấy ông thầy tu đi chân đất cách đây 2000 năm chắc dự đoán đại hồng thủy cũng không hơn một trận lụt cấp huyện.Để phủ toàn bộ trái đất chỗ nông nhất cũng vài trục phân nước thì cần bao nhiêu m3 nước, tổng lượng nước trong không khí dội xuống có đủ không, điều này chắc khoa học hiện đại tính được suy ra không có đại hồng thủy cấp lớn. Nói kinh dịch là của Trung Quốc thì sai từ đầu vì lập luận xuất phát chưa chắc chắn nên tính sao được tận thế.Mấy cái gạch đứt liền của kinh dịch trông giống vết dao chặt vào cột để tính ngày của người mường Việt Nam nên tuần hoàn vô tận. Như vậy là sao kim đi qua suốt mà chẳng sảy ra gì cả nên chẳng có gì sảy ra cả Núi lửa này nếu hủy diệt toàn cầu thì chắc chắn bây giờ con người không thể tìm ra gạch nối tiến hóa,di truyền của sinh vật,động vật từ 700 nghìn năm trước tới nay nên nếu có bùng nổ thì cũng chỉ ở cấp vùng. Nếu phân ra nhiều cực từ thì lưới từ trường sẽ dày đặc hơn và gạt tia vũ trụ tốt hơn,các nhiễu loạn phương hướng thì động vật sẽ thích nghi nhanh hơn.
 19. Long trọng lễ dâng hương Quốc tổ Đền Hùng Cập nhật lúc 12/04/2011 08:15:00 AM (GMT+7) - Đúng 7h sáng 12/4 đoàn đại biểu dẫn đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhân dân đã tiến hành Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương theo nghi thức Nhà nước. Pháo hoa tưng bừng ngày Quốc giỗ Giỗ Tổ: Giới trẻ háo hức 'thắp lửa' tình nguyện Teen kéo nhau lên chùa tập tu dịp giỗ Tổ Giới trẻ sôi sục đi "phượt" ngày giỗ Tổ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Mão 2011 là ông Hoàng Dân Mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Đến tham dự Lễ dâng hương, có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Chủ tịch quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng rất nhiều các lãnh đạo bộ ngành trung ương. Những hình ảnh đầu tiên từ buổi lễ: Đoàn rước Lễ dâng hương Lãnh đạo cấp cao của Nhà nước đến dự lễ dâng hương. Đúng 7h sáng, đoàn rước bắt đầu tiến hành lễ dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng Kiệu rước lễ vật lên Đền Thượng Dù diễn ra từ sáng sớm người dân đã đổ về xếp hàng đợi tới giờ được vào dâng hương. Từ 9h sáng, cổng chính vào Đền Hùng bắt đầu bị chen chặt cứng Bắt đầu từ 9h sáng, người dân được vào khu di tích để tiến hành dâng hương. Du khách đổ dồn về cổng đền Hùng khiến tắc nghẽn cả một đoạn cổng vào. Lượng ô tô dồn về đường chính vào đền Hùng cũng tăng đột biến, hàng dài xe hơi xếp hàng từ Đền Giếng ra tới tận Quốc lộ 2 khiến lực lượng công an phải rất vất vả để phân làn giao thông. Nguyễn Hoàng – Văn Thanh
 20. Sin ban quản trị chỉ giáo làm thế nào để có hình ảnh trong bài viết,điều kiện tương thích của máy tính với giao diện của diễn đàn như thế nào thì các lệnh chèn hình ảnh hay cóp dán hình ảnh được thực hiện. Chân thành cám ơn
 21. Chào cụ Thiên sứ Không được cụ ạ,loay hoay mãi không chèn nổi hình.Bấm vào cái biểu tượng chèn hình máy tính của liêm trinh chỉ nổi hai ô một trắng một đen không có dòng lệnh, tức mình chạy xang hàng xóm gặp thằng cháu học toán tin bảo nó dậy cho thì máy tính của nó lại nổi được 3 ô có dòng lệnh tiếng việt "liên kết" với "chèn" nhưng vẫn không thể thực hiện nổi.Đành kết luận diễn đàn mới nâng cấp ở trình độ hiện đại cấu hình hai máy ở trình độ thấp hơn nên bị lạc hậu không thực hiện được.Kính cụ
 22. Náo nức đón chờ Giỗ Quốc tổ Cập nhật lúc :8:46 AM, 11/04/2011 Những ngày này, du khách thập phương không ngừng đổ về Đền Hùng để dự Quốc giỗ. Mặc dù chưa tới chính lễ, nhưng con đường dẫn lên đỉnh Nghĩa Lĩnh đã đông nghịt với hàng nghìn du khách. >> Thêm 40 kiều bào được dự lễ giỗ Tổ >> Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ ba ngày >> Đền Hùng sẵn sàng cho ngày Giỗ Tổ Ngày 10/4 (tức ngày 8/3 âm lịch), ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Tô Huy Rứa, UVBCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức trung ương và ông Ngô Văn Dụ, UVBCT, Bí thư trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Đức Quốc tổ Lạc Long Quân tại Khu di tích lịch sử đền Hùng (Phú Thọ) Lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương nỗ lực của tỉnh Phú Thọ trong công tác chuẩn bị cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc trong dịp lễ hội. Nhân dịp này, ông Trương Tấn Sang đã dự Lễ khai mạc Lễ hội chè đất Tổ năm 2011, thăm Trung tâm Chỉ huy bảo vệ Lễ hội Đền Hùng (trực thuộc Công an tỉnh Phú Thọ). Con Lạc cháu Hồng nô nức, thành kính hành hương về với nguồn cội. Trong khi đó, du khách thập phương vẫn tiếp tục đổ về Đền Hùng để dự Quốc giỗ. Mặc dù chưa tới chính lễ, nhưng con đường dẫn lên đỉnh Nghĩa Lĩnh đã đông nghịt với hàng nghìn du khách. Không khí vui tươi, hồ hởi hiện rõ trên từng gương mặt thành kính hướng về Đền Hùng - nơi đỉnh núi linh thiêng, hương trầm thơm ngát. Không khí tưng bừng lan tỏa từ trung tâm lễ hội đến thành phố Việt Trì và vùng phụ cận. Các hoạt động văn hoá, thể thao được tổ chức có quy mô, mang đậm nét văn hoá đất Tổ như: lễ hội văn hóa Trà, triển lãm sách tư liệu “Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam”, liên hoan tiếng hát làng Xoan… 30 đoàn với gần 1.000 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công chuyên nghiệp, không chuyên của Phú Thọ và một số tỉnh thành đã tham dự lễ hội. Các tỉnh: Tuyên Quang, Hòa Bình, Nam Định, Quảng Ngãi và Đồng Tháp, đại diện cho Bắc -Trung -Nam tham gia góp giỗ Tổ năm nay. Trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Tiến Khôi - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng nói: “Để tránh tình trạng “chặt chém” đeo bám khách, chúng tôi đã yêu cầu các dịch vụ phải niêm yết giá và cung cấp số điện thoại nóng để khách thập phương kịp thời phản ảnh với đoàn công tác liên ngành khi xảy ra tiêu cực. Đồng thời, qua loa phóng thanh, BTC cũng cảnh báo du khách nâng cao cảnh giác, đề phòng nạn trộm cắp và có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường”. Theo ghi nhận của Đất Việt, công tác vệ sinh năm nay đã được cải thiện đáng kể so với trước đây. Các hàng quán được sắp xếp quy củ hơn. Dự kiến có 6 triệu lượt khách về với Đền Hùng dịp lễ hội năm nay. Tối cùng ngày, với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, đoàn đại biểu 50 kiều bào tiêu biểu đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban NN về người VN ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu, đã làm lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Theo dự báo của TT Khí tượng thuỷ văn khu vực Việt Bắc, vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương, ở miền Bắc thời tiết mát mẻ và đẹp trời. Dòng tin bài khác: Trung Kiên
 23. Tài của Ru bi cao quá các phát kiến liêm trinh đọc chẳng hiểu gì.Rất mừng là Việt Nam lại có nhiều cao thủ khoa học như Ru Bi. Ngay như hai chữ đơn giản nhất "liễu nghĩa" ở góc của ru bi liêm trinh nghĩ mãi cũng chẳng biết là gì. Có phải đó là thủ đoạn thông dụng của đám mất phẩm chất ngày nay là giả vờ học theo cách của "Liễu" Hạ Huệ để ôm cho kỳ được cô gái nào đó vào lòng và không cần phải giữ "nghĩa" như "Liễu" Hạ Huệ không.
 24. Tắc xi đắt thì leo lên xe buýt mà đi vừa kinh tế vừa bảo vệ môi trường. Tâm lý người kinh doanh Việt Nam còn nặng tính chụp giật,các văn bản quản lý thị trường chưa hoàn thiện nên tỷ giá tăng gần 10% săng tăng hơn 10% là lập tức hò nhau tăng giá tương ứng mà thực chất tỷ trọng do ảnh hưởng của các tăng giá ấy trong hàng hóa có khi chỉ 1 vài %.Đây là cơ hội vàng cho các nhà doanh nghiệp chân chính chỉ tăng giá tương ứng với giá tăng của đầu vào và mở rộng sản xuất chiếm lĩnh thị trường tạo thương hiệu đập tan cho phá sản các doanh nghiệp chụp giật. Tài năng học vấn để sản suất ra của cải vật chất chỉ có thế thì dùng như thế để hiểu rõ về mình mà cố gắng.Chẳng nhẽ lại cứ bắt những người nông dân,công nhân còng lưng chịu nợ cho mấy ông mang mác trí thức đổ xăng chạy nhơn nhơ mà chẳng sáng tạo ra cái gì cả.
 25. 80% người dân Việt Nam đang sở hữu tư liệu sản suất và trực tiếp sản suất ra của cải vật chất phục vụ bản thân nên lạm phát chỉ có một số ít người ăn lương bị thiệt thòi nhiều hơn.Chính phủ đẫ có văn bản bù giá và tăng lương nên hệ thống ăn lương ngân sách không ảnh hưởng gì.Các doanh nghiệp tư nhân nhân cơ hội lạm phát thu hàng núi tiền mà không tăng lương cho người lao động thì người lao động có tay nghề nên quay về khu vực sản xuất có tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ quyền quyết định.97% người Việt Nam không biết hình cái vé máy bay nó ra sao cả nên tăng giá thì chỉ là chuyện để mọi người uống nước chè xanh hút thuốc lào tán gẫu