• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hà Uyên

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  1.069
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  8

Hà Uyên last won the day on Tháng 6 3 2019

Hà Uyên had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

329 Excellent

2 Người theo dõi

About Hà Uyên

 • Rank
  Hội viên tích cực
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

4.438 lượt xem hồ sơ
 1. Cháu chúc cụ sống lâu trăm tuổi

 2. Bài viết tham khảo ============== CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LIỆU CÓ XẢY RA ? Các nhà chiêm tinh học, pháp sư và chuyên gia tâm lý danh tiếng của Nga đã có cuộc trao đổi về những tiên liệu của mình trong tương lai. “Suy thoái kinh tế lan rộng khắp toàn cầu từ năm 2008 không đơn thuần là một cuộc khủng hoảng tài chính đang đến hồi kết như mọi người vẫn lầm tưởng. Nó thực ra là điềm báo cho một cuộc đại khủng hoảng sắp xảy ra”, nhà chiêm tinh học Aleksei Kolov nhấn mạnh khi mở đầu cuộc họp. Tuy nhiên, nhận định gây sốc hơn cả là dự đoán về thời gian bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 là vào tháng 3/2014 khi thế vận hội Olympic diễn ra tại Sochi. “Rất có thể chiến tranh sẽ bắt đầu khoảng 5 ngày sau khi thế vận hội kết thúc”, nhà chiêm tinh học Pavel Globa cho hay. Với những mẫu thuẫn và xung đột lớn xảy ra gần đây giữa Phương tây, Israel và Iran. giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên cùng sự bất đồng giữa Phương Tây với Nga và Trung Quốc, cuộc đàn áp người biểu tình hiện đang leo thang tại Syria, thì nguy cơ của cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 vẫn luôn ẩn hiện sự tiềm tàng rất lớn. Nhà chiêm tinh học Globa lý giải cho nhận định của mình là do mặt trăng đen (black moon). “NATO tấn công Libya vào đúng ngày mặt trăng đen tự quay quanh chính nó cùng với mặt trời. Khi mặt trăng đen tự quay quanh mình cùng với thiên vương tinh, thảm họa động đất cũng xảy ra tại Nhật Bản”, ông Globa khẳng định. Nhà chiêm tinh học Globa cho rằng, chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ nổ ra vào năm 2014. Ảnh minh họa. Trước đó Nhà chiêm tinh học Globa đã tiên đoán: Nguyên thủ Yemen sẽ bị lật đổ trong vòng ba năm tới. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Algeria sẽ may mắn hơn nhiều bởi làn sóng biểu tình ở đây sẽ kéo dài. “Qua nghiên cứu bản mệnh của giới lãnh đạo trên thế giới, tôi thấy Tổng thống Algeria là người không số quyền lực thực sự. Tuy nhiên, ngày sinh 2/3/1931 của ông, trùng với ngày ông Gorbachev ra đời, lại giúp ông có những ngày sống thanh bình. Khó có thế lực nào có thể làm đảo lộn cuộc sống của ông”, nhà chiêm tinh học này cho biết. Ông còn nói thêm, đối với số mệnh của ông Gaddafi, điểm mấu chốt là ngày sinh của ông ta thì mọi người lại không biết. Có nhiều nguồn thông tin khác nhau về năm sinh của lãnh đạo Libya, có thể là năm 1937, 1940 hay 1942. Theo chuyên gia Globa, nếu quả thực ông Gaddafi sinh vào ngày 7/6 như một nguồn tin khẳng định thì ông ta sẽ chết vào đúng ngày sinh của mình bởi có một thiên thực xuất hiện gần ngày đó. Và những điều tiên đoán này đã thành sự thực Trong khi đó, chuyên gia tâm lý Larisa Vais cũng không đưa ra nhận định gì khả quan. “Mùa hè tới sẽ rất nóng nực. Sẽ có nhiều đứa trẻ dị tật ra đời trong mùa hè này”, bà Vais nhấn mạnh. Đối với tương lai của Nga, bà Larisa Vais cho rằng, sẽ có một người phụ nữ quyền năng lãnh đạo nước Nga từ sau lưng đức lang quân của mình, có thể là Tổng thống. Trước đó, hồi năm 1996, bà Larisa Vais cũng dự đoán về sự xuất hiện của một người đàn bà tết tóc trên chính trường Ukraine. Và quả thực mọi chuyện diễn ra như những gì bà tiên liệu. Đề cập đến những biến cố sắp xảy ra, chuyên gia tâm lý Larisa Vais cho rằng, Nhật Bản sẽ còn phải hứng chịu nhiều trận siêu động đất khác. “Năm nay sẽ là năm mất mát lớn về người và của trên toàn thế giới”, bà Vais khẳng định. Còn pháp sư Andrei Dondukov thì cho rằng, năm 2012 đánh dấu bước khởi đầu của kỷ nguyên Yamaraj, kỷ nguyên của thần chết. “Mọi người sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mình gây ra. http://tientri.net/tham-hoa/chien-tranh ... co-xay-ra/
 3. Lưu trữ thông tin HỆ LỤY ĐẦU TƯ VÀ CHO VAY CỦA TRUNG QUỐC Dư luận Canada và Campuchia cảnh báo về hậu quả của đầu tư và vay quá nhiều tín dụng Trung Quốc. Ngoại thương Trung Quốc giảm xuống còn 50% Theo tin Tân Hoa Xã, sự phụ thuộc của Trung Quốc vào ngoại thương đã giảm xuống còn 50,1%. Ngày 15/2, Tổng Cục thuế Trung Quốc (GAC) cho biết năm 2011, sự phụ thuộc vào ngoại thương của Trung Quốc đã giảm xuống còn 50,1%. Theo GAC, sự phụ thuộc vào ngoại thương của Trung Quốc năm 2001 là 38,5% và đạt 51,9% vào năm 2003 trước khi lên đến đỉnh 67% vào năm 2006. Mức độ phụ thuộc vào ngoại thương là biện pháp để đánh giá sự phụ thuộc của nền kinh tế vào các thị trường toàn cầu và tỷ lệ giá trị thương mại trong GDP. Điều này đã cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang dần chuyển sang mô hình phát triển mà động lực là do yếu tố bên trong nhiều hơn. Hơn nữa, việc phụ thuộc vào ngoại thương của Trung Quốc ở mức hơn 50% trong nhiều năm đã cho thấy Trung Quốc ngày càng tham gia rộng hơn vào các thị trường toàn cầu và ngoại thương đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, những con số của Trung Quốc đã cao hơn 30% so với những quốc gia khác như Mỹ và Ấn Độ. Do đó, nền kinh tế Trung Quốc vẫn còn khá nhiều khoảng linh hoạt để giảm sự phụ thuộc này và tăng cầu nội địa. Năm 2011, ngoại thương Trung Quốc đạt 23.630 tỷ NDT (3750 tỷ USD) trong khi GDP đạt 47.160 tỷ NDT (7484 tỷ USD). Trong khi đó, Tân Hoa Xã đưa tin về tình hình ngoại thương và nông nghiệp Trung Quốc, cho biết:Bộ trưởng thương mại Trung Quốc mới đây cho biết, hiện nay, các nhân tố không ổn định và không xác định đang làm tăng thách thức đối với sự phát triển ngoại thương Trung Quốc, cần phải hết sức coi trọng xu thế này. Mới đây, khi nghiên cứu điều tra công tác, BT Trần Đức Minh chỉ rõ, từ nửa cuối năm 2011 đến nay, ngoại thương Trung Quốc giảm khá rõ rệt. Số liệu Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố mới đây cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc tháng 1 giảm 18,1% so với tháng 12/2011. Trong đó, xuất khẩu giảm 14,2% so với tháng 12/2011, nhập khẩu giảm 22,5%. Do đó, cần tiếp tục thúc đẩy điều chỉnh cơ cấu ngoại thương và nâng cao chuyển đổi mô hình, kiên trì và tích cực mở rộng chính sách nhập khẩu, thúc đẩy cân bằng cán cân thương mại đối ngoại. Đầu tư của Trung Quốc có thể đe dọa chủ quyền Canada, Australia Theo các báo Canada tuần qua, các nhà lãnh đạo chính trị và kinh doanh của Canada đang làm tất cả mọi việc có thể để quảng bá về những thỏa thuận và giao dịch thương mại ký kết với Trung Quốc. Tuy nhiên, về lâu dài, cuộc chơi của người Trung Quốc lại là mối đe dọa đối với chủ quyền của Canada. Trung Quốc đang nỗ lực có được các mặt hàng cần thiết, đồng thời xâm nhập vào những nguồn lực có ảnh hưởng mang tính quyết định đối với nền kinh tế của các quốc gia. Các chuyên gia an ninh của Canada đã tổng kết những phương pháp mà Trung Quốc tiến hành nhằm đạt được những mục tiêu này, bao gồm: Gián điệp: Một trong các hình thức được sử dụng đó là thông qua quan hệ tình cảm để thu thập thông tin. Gián điệp mạng - đột nhập vào các hệ thống trực tuyến để lấy cắp bí mật, tập trung vào các công ty trong các lĩnh vực then chốt như dầu mỏ. Đầu tư đạt quyền phủ quyết: Đầu tư trực tiếp của các công ty nhà nước Trung Quốc trong lần đầu tiên thường với số lượng nhỏ và không đáng kể. Sau đó tăng dần lên chiếm hữu phần lớn cổ phần vốn chủ sở hữu (thường là đạt đến quyền phủ quyết), từ đó tác động mạnh đến hoạt động của các công ty nước ngoài, nhất là trong ngành khai thác mỏ, năng lượng, tài chính và thông tin liên lạc. Nợ đầu tư: Trung Quốc cung cấp các dòng tín dụng lớn cho các công ty hoặc các chính phủ sở tại, thông thường nhằm mục tiêu vào các lĩnh vực, dự án cụ thể hoặc các dự án đang được thực hiện. Phương pháp này được sử dụng chung đối với cả các nước giàu và các nước nghèo. Sử dụng lao động người Trung Quốc: Đưa ra các yêu cầu buộc các dự án phải sử dụng lao động người Trung Quốc. Bằng phương pháp này, Bắc Kinh đã tăng đáng kể công nhân của mình trong các dự án và làm hạn chế việc làm của dân địa phương. Xây dựng các tòa nhà chính phủ: Các công ty Trung Quốc đã tham gia nhiều dự án xây dựng trụ sở mới cho các cơ quan chính phủ nước sở tại, bao gồm cả trụ sở Bộ Quốc phòng của một số nước nghèo. Điều này thật đáng báo động. Trò chơi chờ đợi : Người Trung Quốc có khả năng kiên nhẫn đặc biệt. Họ có thể chờ đợi trong nhiều thập kỷ và thậm chí qua nhiều thế hệ, cho đến khi tích lũy đầy đủ các nguồn lực đảm bảo cho sự thành công. Danh sách các quốc gia trong “trò chơi chờ đợi” của Trung Quốc đang ngày một tăng. Một trong những quốc gia này là Ôxtrâylia, đang phải vật lộn với những ảnh hưởng của thương mại và đầu tư với Trung Quốc. Một doanh nghiệp Ôxtrâylia đã công khai nói rằng thỏa thuận thương mại giữa Trung Quốc và Ôxtrâylia chỉ đơn giản là “Ôxtrâylia có tiền và Trung Quốc có được chủ quyền của Ôxtrâylia”. Ôxtrâylia có nhiều điểm chung với Canada, với dân số ít và một nền kinh tế mở, cùng với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.Một câu hỏi đặt ra cho giới lãnh đạo an ninh của Canada đó là cần phải có một kế hoạch như thế nào để đảm bảo rằng Canada vẫn là một quốc gia có chủ quyền trong khi tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Campuchia hậu quả gì do vay quá nhiều Trung Quốc? Ngày 14/2, chính phủ Campuchia tuyên bố sẽ vay Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Trung Quốc 500 triệu USD để thực hiện 7 dự án cơ sở hạ tầng. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài tuần sau khi IMF và WB bày tỏ sự lo ngại về tốc độ gia tăng nợ nước ngoài của Chính phủ Campuchia. Được biết, đến nay 2/3 trong tổng số 3,3 tỷ USD nợ nước ngoài của Campuchia là của Trung Quốc. Mặc dù nhiều chuyên gia kinh tế quốc tế đã khuyến cáo Campuchia cần thận trọng và phải kiểm soát chặt chẽ các khoản vay nước ngoài, nhưng các nguồn tin chính phủ cho hay: “Thủ tục cho vay của Trung Quốc nhanh và hoàn toàn không có rắc rối trong tiến trình giải ngân”. Ông Hiroshi Suzuki, Trưởng nhóm các nhà kinh tế tại Học viện Nghiên cứu Kinh tế Campuchia nói với báo chí ngày 14/2 tại Phnôm Pênh: “Về mặt nguyên tắc, rõ ràng sẽ không tốt cho một nước khi nước này vay quá nhiều tiền chỉ từ một quốc gia khác. Họ cần phải đa dạng hóa nguồn vay”. Các khoản cho vay của Trung Quốc thực tế không ưu đãi hơn các nước khác. Hầu hết các khoản cho vay của Trung Quốc có lãi suất là 2% và kỳ hạn thanh toán thường là 20 năm. Ông Suzuki cho biết thêm, trong khi đó, mức lãi suất của các khoản cho vay của Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ khoảng 0,01% và thời hạn phải trả là 40 năm. Tổng Giám đốc Ngân hàng Hoàng gia ANZ Stephan Higgins cho rằng nhận các khoản vay từ Trung Quốc đương nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, nhấn mạnh: “Trung Quốc rõ rằng muốn có ảnh hưởng ở Campuchia và đang đưa ra những “củ cà rốt” để đạt được điều đó. Trong nhiều trường hợp, nó làm hạn chế sự độc lập của Campuchia và đó là một nhân tố rất đáng lưu ý. Không ai cho không ai cái gì. Họ thò chân giò thì cũng mong có lại được chai rượu”. Một báo cáo nội bộ của IMF và WB tháng trước đều bày tỏ sự lo ngại về tổng số nợ mới của chính phủ Campuchia khi thực hiện các dự án xây dựng-vận hành-chuyển giao (BOT). Báo cáo này cho rằng các dự án như vậy sẽ làm suy yếu nền kinh tế Campuchia./. Nguồn: web: Tổ quốc
 4. Lưu trữ thông tin NĂM 2012, MỸ SẼ CHÌM NGẬP TRONG NHỮNG CƠN BÃO Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn AccuWeather của Mỹ, năm 2012 nước này sẽ xảy ra nhiều những cơn bão nguy hiểm hơn năm trước. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân chính của việc xảy ra những trận bão lớn như vậy là do hiện tượng nóng lên toàn cầu, đặc biệt, là sự tăng nhiệt trên bề mặt của vịnh Mexico. Năm 2011, tại Mỹ đã xảy ra 1.709 trận bão lớn nhỏ khác nhau, gần bằng mức kỷ lục của năm 2004 với 1.817 trận, khi đó, theo thống kê trung bình mỗi năm chỉ có khoảng 1.300 trận. Đi liền với nó là hậu quả khôn lường, riêng năm ngoái những cơn bão và lốc xoáy bất thường đã cướp đi sinh mạng của hơn 550 người và gây thiệt hại cho nền kinh tế quốc gia khoảng 28,7 tỷ USD. Hồi tháng 5/2011, cơn bão cấp 5 đã quét qua vùng Trung Mỹ khiến thành phố Joplin thuộc bang Missouri đã bị phá hủy hoàn toàn. Tổng số tiền bảo hiểm phải chi trả của thành phố đã lên tới mức kỷ lục là khoảng 2,2 tỷ USD. Tổng thiệt hại của nước Mỹ nói chung trong năm qua do thảm họa khí hậu, tính cả hạn hán và lũ lụt là khoảng 55 tỷ USD. Theo các nhà khoa học, số lượng lớn người thiệt mạng do thiên tai ở Mỹ trong năm ngoái là do những cơn bão này đã chuyển hướng, thay đổi quỹ đạo và dịch chuyển từ những thảo nguyên thuộc bang Kanzas, Oklahoma và Texas về phía Đông, nơi đông dân cư sinh sống như vùng Missouri và Alabama, bị ảnh hưởng của hiện tượng La Nina./. http://www.vietnamplus.vn/Home/Nam-2012 ... 550.vnplus
 5. ÁP THẤP SỚM VÀ RÉT KÉO DÀI: BẤT THƯỜNG ? Trước diễn biến bất thường này, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TW - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi các tỉnh (...) http://www.vietnamne.../vn/xa-hoi/6116 ... uong-.html Bớt phần ưu lo khi được Chính Phủ sớm quan tâm !
 6. SẠT LỞ NÚI Như tin đã đưa, vào lúc 7 giờ sáng ngày 16/2 tại km 138 cộng 700 trên Quốc lộ 6 (Hà Nội-Sơn La-Điện Biên), thuộc địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, một quả núi bất ngờ sạt lở xuống đường, với khối lượng đất đá lên tới hàng nghìn mét khối đã phủ lấp gần 100 mét đoạn đường này. Những khối đá lớn bị sạt lở từ trên núi http://www.vietnamplus.vn/Home/Hinh-anh ... 507.vnplus TẠM DỪNG CỨU HỘ DO ĐẤT ĐÁ TIẾP TỤC SẠT LỞ http://www.vietnamplus.vn/Home/Hoa-Binh ... 502.vnplus
 7. ĐỘNG ĐẤT MẠNH 4,8 ĐỘ RICHTER XẢY RA Ở TRUNG QUỐC Theo Trung tâm theo dõi động đất Trung Quốc, vào lúc 2 giờ 34 phút theo giờ địa phương (1 giờ 34 phút theo giờ Việt Nam) ngày 16/2, một trận động đất mạnh 4,8 độ Richter đã xảy ra ở huyện Đông Nguyên, thành phố Hà Nguyên của tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 13 km, ban đầu được xác định ở vĩ độ 24 độ Bắc và kinh độ 114,5 độ Đông. Trong khi đó, Trung tâm quan sát địa chấn Hong Kong cho biết trận động đất này chỉ mạnh 4,2 độ Richter và nó cũng ảnh hưởng đến Đặc khu Hành chính này của Trung Quốc do nơi đây chỉ cách Quảng Đông 100 km. Đây là một lần hiếm hoi Hong Kong cảm nhận được một trận động đất và nhiều người dân đã lo lắng gọi điện đến các cơ quan chức năng. Chưa có thông tin nào về thiệt hại ở Quảng Đông cũng như Hong Kong. Không chỉ Trung Quốc, Indonesia cũng ghi nhận một trận động đất mạnh 5 độ Richter xảy ra ở tỉnh Tây Java, miền Tây nước này vào lúc 3 giờ 38 phút theo giờ địa phương ngày 16/2. Tâm chấn của động đất nằm ở độ sâu 16km. Cơ quan Địa lý, khí hậu và khí tượng Indonesia không đưa ra một cảnh báo sóng thần đối với trận động đất này./. http://www.vietnamplus.vn/Home/Dong-dat ... 315.vnplus
 8. BỜ TÂY NƯỚC MỸ LẠI RUNG CHUYỂN VÌ ĐỘNG ĐẤT Thứ tư, 15/2/2012, 15:44 http://vnexpress.net...en-vi-dong-dat/ Bắc bình Nam. Tây bình Đông ==> tiếp theo phương Đông chuẩn bị !
 9. Thời gian 22/02/2012 cho đến 22/03/2012, bước vào chu kỳ trái đất cựa mình. Dấu hiệu đã đến sớm hơn lý thuyết tính toán (!!!) ĐỘNG ĐẤT TẠI CALIFORNIA Thứ ba 14/02/2012 08:21 Hình vẽ mô tả trận động đất mạnh 5,6 độ Richter (vòng tròn lớn) ở phía bắc bang California. Một trận động đất khác mạnh 4,3 độ Richter (vòng tròn nhỏ) trước đó cũng xảy ra ở bang này. Đồ họa: Myforecast http://vnexpress.net/gl/the-gioi/201...-o-california/ ================== TOKYO LẠI VỪA RUNG CHUYỂN VÌ ĐỘNG ĐẤT MẠNH 6 ĐÔ http://www.vietnamplus.vn/Home/Tokyo.../125952.vnplus
 10. Cái "không cùng" vốn đồng thời là "giới hạn tột cùng" (vô cực nhi thái cực). Chỉ vì Nó không có điểm tận cùng nên Nó luôn có thể đi tới cùng. Nó không đạt được cái gì cả nếu Nó không đi tới tận cùng. Đồng thời, Nó không đạt được cái gì cả nếu Nó có một điểm tận cùng. Hiện thực được miêu tả dưới góc nhìn của tương lai ! Hư từ "nhi" = cái đang đến, bắt đầu với, ... thực tại hóa - nhi - phía trước / thực tại hóa - nhi - phía sau. Hư từ này, nó biểu hiện không thay đổi sự vận hành của nó trong hiện thực. Nó chứng minh kích thước của tương lai. Nó cho ta chức năng phát triển của hiện thực.
 11. Chú chữ tích: trong câu: "Thái âm sở tích" Ngày Đông chí, buổi trưa, mặt Trời lệch tới cực điểm về phía Nam, khi đó bóng mặt Trời dài nhất, gọi là Nhật nam chí Nói về ngày Đông chí, là cực điểm của Âm trưởng dương tiêu, nhưng Dương chưa hoàn toàn dừng lại, qua giờ Đông chí lại dần dần phát triển lên. Nhưng tại thời điểm này, âm tích lại chưa tàn, gió Bắc rét buốt, vạn vật thu mình, là thời điểm lạnh nhất. Vì vậy, sau Đông chí còn 02 tiết khí là Tiểu hàn và Đại hàn. Cho nên, Thái ất di thư nói: Nam chí chi nhật Dương tiêu bất tức Bắc phong liệt hàn Vạn vật tàng phục.
 12. Thái ất di thư nói: Thái âm sở tích Cố băng Đông hàn Địa thiên giao Bĩ Tuất Hợi diệt minh. Bản căn bất cố (Rễ không còn vững) Hoa điệp lạc khứ (Hoa lá rụng hết) Âm dâm sở cư (Nơi chỗ âm khí nhiều, độ ẩm vượt quá nhu cầu phát dục) Ưu bất cảm tiếu (Buồn không dám cười) Thổ hãm tứ duy (bốn góc) Thủy hoại ngã lý Đông lưu vi hải Bất đắc an cư
 13. Lưu trữ thông tin HÀNG LOẠT CÁ HEO CHẾT BẤT THƯỜNG Ở MỸ 09:17PM 07/02/2012 http://khoahoc.baoda...t.vn/Home/KHCN/ ... 31.datviet <br clear="all">
 14. Nói vậy, là vì không thể nhận ra mầu sắc nào là chính nữa, do quẻ Bí cư Nguyệt lệnh lại cưỡi lên hào Thượng, ví như thần sắc hoảng hốt mà hồn phách rối loạn. Cho nên nói: Ngũ sắc vô chủ Thần bất năng giải !
 15. Ngày 14/03/2012 ngày Giáp Tuất tháng Quý Mão Sao Kim và sao Mộc giao nhau - Quẻ Tứ trụ tính theo giờ Tuất: ...........Năm...............Tháng.............. .Ngày.................Giờ .......Nhâm Thìn..........Quý Mão.........GiápTuất.........Giáp Tuất .................................................... .........Ký tế...................Bí................Minh di............Minh di Trời đã làm sai cảm giác của con Người như vậy sao ? Kinh ưu !