• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hà Uyên

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  1.069
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  8

Everything posted by Hà Uyên

 1. Thủy và Thổ đều chở vạn vật, dụng ở dưới thì thấy Thổ mà dụng ở trên thì thấy Thủy. Có nghĩa rằng, dưới động thì thấy Thổ, mà trên động thì thấy Thủy ! Ôi, thuyết Thái cực toàn Không, theo đó những gì tốt cho người này sẽ bị xem là nguy hiểm đối với người khác, những gì tốt cho chủ thể thì bị xem là rủi ro cao cho khách thể, hay ví như những gì tốt cho Trung quốc sẽ bị xem là nguy hiểm đối với Mỹ, ... Năm 2012 Nhâm Thìn, cái dụng ở trên để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, không biết số lượng là bao nhiêu đây ??? Thuyền lớn thuyền nhỏ, rồi lại cả Hạm đội nữa, rồi ... có cả tầu ngầm nữa !!! Biệt danh của Lịch pháp thời xưa, dùng 10 can để ghi chép tháng, ... tại Tân gọi là "tắc" (vít lấp), tại Nhâm gọi là "chung", tại Quý gọi là "cực". Lại nữa, Thái Tuế tại Nhâm thì gọi là "huyền", ... Lại thêm, tháng Quý Mão, thì chi Mão có biệt danh là "như", ... cho nên, biệt danh của tháng Hai âm lịch Quý Mão là "cực như" ĐẮM PHÀ http://www.vietnampl...2/124044.vnplus
 2. Điều mà chúng ta có thể nói với nhau, 3 nước Nga, Trung quốc và Mỹ đều ở vào thời điểm chuyển giao quyền lực. Đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên về mặt "thời gian" trong năm 2012. Điều này cho thấy ông Tập Cận Bình chuẩn bị sang Hoa Kỳ vào tháng 2/2012 trong một năm quan trọng với cả Bắc Kinh và Washington, ... một trật tự quyền lực mới ! Đối với con dân nước Việt, theo ngài Đại tướng Lê Đức Anh nói: "Chúng ta cứ hô hào là phải học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng Hồ Chủ tịch đã mất bao năm trong cuộc đời để tìm ra con đường cứu nước, tìm ra tư tưởng cho Đảng ta, dân tộc ta. Cái mà chúng ta cần học tập ở Người là học tập tư tưởng của Bác chứ đâu phải biến Bác thành “tấm gương”. Bởi vì, cái gốc của đạo đức chính là tư tưởng". http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Dai-tuong-Le-Duc-Anh-va-du-cam-Nham-Thin/20121/188757.datviet
 3. Chân thành cảm ơn Mooriver

  Hà Uyên

 4. Mặt Trời đã 02 lần biến động, theo thông tin từ giới truyền thông là: "mạnh nhất trong năm" Mặt trời còn biến động thêm bao nhiêu lần nữa trong năm 2012 ? Đã hết chưa? Mặt trời còn biến động mạnh hơn lần mạnh nhất này nữa không? Nếu có thì vào thời gian nào ?
 5. Vừa xảy ra bão mặt trời mạnh nhất trong năm Vào 1g37 ngày 28/1 (giờ Hà Nội), một đợt bùng phát năng lượng Mặt trời khổng lồ với cấp độ mạnh nhất trong năm nay đã xảy ra. Đợt bùng phát năng lượng mặt trời này diễn ra vào lúc 18 giờ 37 phút (giờ GMT) ngày 27/1, tức 1g37 ngày 28/1 (giờ Hà Nội) có cấp độ X1.7 (X là cấp độ phun trào mạnh nhất của bão mặt trời, cấp độ trung bình: M và cấp yếu nhất: C), theo tin từ Cơ quan Đại dương và khí quyển quốc gia Hoa Kỳ (NOAA). Đây là cơn bão có cấp độ mạnh nhất được đài quan sát mặt trời của NASA ghi lại (Ảnh: Space) Với cấp độ X, nếu đánh vào Trái Đất, cơn bão này có thể làm gián đoạn các vệ tinh trong không gian, điện lưới và cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc trên mặt đất. Nó cũng thể gây nguy hiểm cho các phi hành gia trên Trạm vũ trụ quốc tế. Mặc dù, đợt bùng phát này đã tung ra một làn sóng các hạt tích điện, gọi là hào quang, nhưng không nhằm vào Trái Đất. Song để đề phòng cơn bão, NOAA đã ban hành lệnh cắt điện đài phát thanh và cảnh báo cơn bão bức xạ hạt điện tích trong vòng 24 giờ tới. Điểm bùng nổ cơn bão cũng xuất phát từ vết đen 1402 của Mặt trời, nơi đây cũng đã tạo ra một cơn bão mặt trời, hình thành một đám mây hạt mang điện đánh vào Trái Đất đầu tuần này và gây ra cơn bão bức xạ mạnh nhất kể từ năm 2003. Năng lượng Mặt trời hoạt động theo một chu kỳ 11 năm. Hiện nay, Mặt trời đang ở giữa chu kỳ hoạt động thứ 24, dự kiến năng lượng của nó sẽ tăng lên tối đa vào năm 2013. http://khoahoc.baoda.../188963.datviet Mới có mấy ngày Tết mà Ông trời đã 2 lần biến động ! Ôi ! chu kỳ của 履 霜 堅 冰 Lý sương kiên băng !!!. Mong ước để NaSa dự báo sớm hơn, chuyển tải thông tin sau khi Ông trời đã cựa mình như thế này sao ?
 6. Lời tiên tri năm 2012 của anh Thiên Sứ về Dịch bệnh đã ứng nghiệm ! Xin chúc mừng Anh đã đưa ra lời Dự báo này. Những giá trị này thật khó có ngôn từ để diễn tả ! Hà Uyên
 7. @ hoangnt: Lệch đi 63 độ, theo đó mà tính
 8. Hơn 1 triệu người Nhật nhiễm cúm trong 1 tuầnTrung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIID) Nhật Bản ngày 27/1 cho biết số lượng bệnh nhân cúm ở Nhật Bản trong vòng một tuần qua tăng chóng mặt. Theo NIID, tính đến nay, đã có hơn 1 triệu người mắc phải bệnh cúm theo mùa do tiết trời giá lạnh và con số người nhiễm cúm đã vượt quá mức cảnh báo tại 11 tỉnh trên toàn quốc. Nhiều khả năng số lượng bệnh nhân sẽ còn tăng nhanh tới nửa đầu tháng 2/2012, thời gian cao điểm hàng năm của các đợt dịch. NIID cho biết riêng trong tuần gần đây nhất (từ 16-22/1), bệnh nhân chẩn đoán mắc cúm tăng trung bình từ 7 lên 22 người trên mỗi cơ sở y tế, vượt quá mức cảnh báo bùng phát dịch tại 11 tỉnh trên cả nước. Con số bệnh nhân ước tính là khoảng 1.110.000 người, chiếm một nửa số này là trẻ em ở độ tuổi từ 5-14 do các trường học kết thúc đợt nghỉ đông nên số lượng học sinh nhiễm cúm tăng cao. Các bệnh nhân trên 60 tuổi, sức đề kháng kém, tăng 8%, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái./. http://www.vietnampl...1/123297.vnplus THIÊN THẠCH BAY GẦN ĐỊA CẦU Một thiên thạch có chiều rộng khoảng 11 m bay gần trái đất ngày 27/1, song không gây nên bất kỳ tác động nào đối với hành tinh xanh. Hình minh họa thiên thạch 2012 BX34 và trái đất. Ảnh: adorraeli.com. Space dẫn lời các nhà khoa học của Chương trình Theo dõi Thiên thạch thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, thiên thạch nói trên được gọi là 2012 BX34. Nó sẽ tới gần trái đất vào lúc 15h30 theo giờ GMT (22h30 theo giờ Việt Nam). Khi đó khoảng cách giữa nó và trái đất vào khoảng 59.044 km, tương đương 0,17 lần khoảng cách giữa địa cầu và mặt trăng. Chiều rộng của thiên thạch vào khoảng 11 m – không đủ lớn để có thể gây nên hiểm họa cho trái đất. “Nếu thiên thạch đó lọt vào bầu khí quyển trái đất, nó sẽ không còn nguyên vẹn”, các nhà khoa học của NASA viết trên mạng xã hội Twitter. Thay vì gây họa cho trái đất, 2012 BX34 sẽ mang đến cơ hội quan sát thiên thạch tuyệt vời cho các nhà thiên văn nghiệp dư nếu họ chọn vị trí hợp lý và sở hữu những thiết bị quan sát hiện đại. Các nhà khoa học của NASA thường xuyên theo dõi những vật thể gần trái đất để có thể hành động kịp thời nếu một vật thể nào đó có khả năng gây họa. Họ cho rằng những thiên thạch có chiều rộng từ 140 m trở lên có thể gây nên tình trạng hủy diệt gần vị trí rơi của chúng, song chỉ những thiên thạch lớn hơn nhiều mới có thể gây nên thảm họa trên phạm vi toàn cầu. Theo VNE
 9. Chào anh Thiên Sứ Sau ngày 12 tết, Anh cho phép chúng ta sẽ quay trở lại chủ đề này, để hội đủ thêm thông tin về thiên thời, thêm nữa ngày 04/02/2012 là ngày Ất Mùi lại khởi khí Lập Xuân vào giờ Dậu, chu kỳ ngày Ất Mùi ứng hào Sơ quẻ Khôn, thật là Lý sương vậy. Cũng không có cao kiến gì đâu anh Thiên Sứ, chỉ là sự ham thích cá nhân, mà Tôi đã dành tạm gọi là đủ thời gian về cái lẽ "hư huyền" trong Đông Phương Học vậy. Năm Nhâm Dần 1962 cho đến năm Nhâm Thìn 2012, một chu kỳ của số 5 thuộc Trung cung quay trở lại. Nhưng tại thời của hiện tại, cái dẫn hướng và cái dẫn động đã không đẩy loài người phải hồi hộp lo sợ cao độ, chờ đợi sự "bấm nút" của chiến tranh lạnh giữa Nga và Mỹ. Ở vào thời hiện tại này, cái dẫn hướng thì phương không còn "trực", cái dẫn động thì tiềm lực có phần thái quá, ... Tôi không phải là người chuyên bình luận về mảng này, Ta tạm dùng ngôn ngữ là như vậy ! Trong tình trạng "hàm", thì ngôn ngữ của Con người đối xử với nhau, còn gọi nhau thật là thân thương. Khi tiềm năng, tiềm lực, tiềm long, ... chuyển thành kháng nghị , kháng cáo, kháng long, ... thanh âm chẳng thể hòa được nữa. Thang âm đã không hòa, thì quái Chấn ở Nội quái hay ở Ngoại quái đều cho ta biết về "Lôi điện giai chí, Triết ngục chí hình" (雷 電 皆 至, 折 獄 致 刑) vậy. Hà Uyên
 10. Thời lai - Đông phương (thời đến) - Ngày 4 tết - Bính Tuất - sao Giác - hào 4 Cấn - cung Thìn - Ngày 5 tết - Đinh Hợi - sao Cang - hào 4 Đoài - cung Thìn - Ngày 6 tết - Mậu Tý - sao Đê - hào 6 Khảm - cung Mão - Ngày 7 tết - Kỷ Sửu - sao Phòng - hào 2 Ly - cung Mão - Ngày 8 tết - Canh Dần - sao Tâm - hào 2 Chấn - cung Mão - Ngày 9 tết - Tân Mão - sao Vĩ - hào 6 Tốn - cung Dần - Ngày 10 tết - Nhâm Thìn - sao Cơ - hào 3 Càn - cung Dần - Ngày Quý Hợi tháng Quý Mão năm Nhâm Thìn => sao Hỏa sẽ gần trái đất nhất trong chu kỳ của nó ! - Ngày Giáp Tuất tháng Quý Mão năm Nhâm Thìn => sao Kim và sao Mộc giao nhau !
 11. Thông tin tham khảo 40 MƯƠI NGƯỜI CHẾT VÌ SẠT LỞ ĐẤT Ở PAPUA NEW GUINEA http://nld.com.vn/20...-new-guinea.htm Ứng ngày Giáp Thân (mồng 2 Tết) NƯỚC HỒ LỚN NHẤT TRUNG QUỐC CHỈ CÒN 1/10 Hồ Bà Dương (Giang Tây), 04/05/2011.REUTERS/China Daily http://www.tindachie...i-con-1-10.html BÃO MẶT TRỜI CỰC MẠNH DỘI VỀ TRÁI ĐẤT Một trận bão mặt trời lớn nhất kể từ năm 2005 đang dội về trái đất với lượng bức xạ ngày càng tăng. Trận bão mặt trời lần này bắt đầu lúc 11 giờ đêm hôm 22/1 và sẽ chạm tới trái đất với ba tác động vào ba thời điểm khác nhau. Tác động lớn nhất là bức xạ, Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia (NOAA) thuộc Trung tâm dự đoán khí hậu vũ trụ (Mỹ), cho biết. Bức xạ ảnh hưởng lớn nhất đến vệ tinh và các phi hành gia ngoài vũ trụ. Nó có thể gây ra các sự cố thông tin liên lạc cho cho các chuyến bay, nhà vật lý học Doug Biesecker ở Trung tâm nói. Phóng xạ chạm tới trái đất chỉ một giờ sau khi bão mặt trời bùng phát và sẽ tiếp tục đến hôm 24/1. Lượng bức xạ được cho là rất mạnh nhưng các trận bão mặt trời khác còn dữ dội hơn. Thang bão của NOAA gồm hai mức phóng xạ: dữ dội và và cực độ. Trận bão lần này toả ra lượng bức xạ mạnh nhất kể từ tháng 5/2005. Bức xạ từ mặt trời toả ra với tốc độ 93 triệu dặm mỗi giờ. Các chuyên gia của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã khảo sát tác động của trận bão mặt trời lần này và cho biết 6 phi hành tra trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) tuy bị ảnh hưởng nhưng cũng không cần làm gì để bảo vệ mình khỏi phóng xạ. Một trận bão mặt trời thường kéo theo một đợt bức xạ gồm ba dạng: đầu tiên là phóng xạ điện tử, sau đó đến phóng xạ dưới dạng các hạt proton, và cuối cùng là luồng plasma. Thông thường những đợt sóng này di chuyển với tốc độ 1 – 2 triệu dặm mỗi giờ, nhưng trận bão lần này di chuyển cực kỳ nhanh và có thể đạt tới tốc độ 4 triệu dặm/giờ. Các luồng plasma gây ra nhiều vấn đề đối với trái đất, nhưng điện lưới dừng hoạt động. Năm 1989, một trận bão mặt trời gây ra sự cố mất điện trên diện rộng ở Quebec. Nó cũng đẩy các tia sáng ở phía bắc gần hơn xuống phía nam. Trong vài năm qua, mặt trời khá tĩnh lặng, một phần vì đang ở trong giai đoạn yên lặng của chu kỳ hoạt động 11 năm. Năm ngoái, các nhà khoa học dự đoán rằng mặt trời sắp bước vào chu kỳ tĩnh lặng không bình thường – hiện tượng thường chỉ có một lần trong một thế kỷ. Nhưng với trận bão lần này thì chu kỳ mới khó có thể là chu kỳ siêu tĩnh lặng. http://baodatviet.vn.../188830.datviet
 12. Mồng 3 tết: ngày Ất Dậu Nhìn vào Lịch, thấy can Ất thì biết tượng của Khôn, phối với chi Dậu thì biết đó là ngôi vị của hào 6 (Hào thượng) Căn cứ vào phép Quái biến để tìm Tượng, từ Tượng giải thích làm rõ Lý. Mỗi quẻ đều có thể chú giải nguồn gốc từ quẻ nào ra, được gọi là "thời lai", không hiểu rõ "thời lai" của quẻ, thì không biết được quẻ đó từ đâu mà ra. Không tìm hiểu sự biến của Hào, thì không biết quẻ đó sẽ biến ra quẻ nào. Hào bao quát hết thảy các hiện tượng và sự vật. Nghĩa lý sâu kín của Dịch, không ngoài Lý Số Tượng Chiêm. Trong đó, Số thì không thể hiển hiện được rõ ràng, Lý thì không thể suy đến tận cùng, cho nên chỉ có thể gửi vào Tượng. Biết Tượng, thì Lý và Số đều nằm ở trong đó. Có Thời có Vị, thì có đức ứng trong đó. Dịch thuyết của các dịch gia, tuy cách thức biểu đạt và con đường tiếp cận khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng chỉ là một. Một bên chủ về nghĩa lý, một bên lại chủ về tượng chiêm, ý nghĩa khác hẳn nhau. Bình tâm mà xét, phát minh được nghĩa - lý, khiến cho Dịch không bị mất đi tính hệ thống đối với tượng - số là vậy. Giả sử Tượng có mà có thể bỏ đi, thì lời của thánh nhân không thể kê cứu, những điều Phục Hy nhờ tượng số đã để lại những lời dạy trở thành ra điều thừa vô ích. Người trị Dịch không thể rời Tượng và Số để đặt hào Thoán, người nói Dịch cũng không thể nói suông về tính mệnh ở bên ngoài tượng số vậy. Thuyết cũ chỉ giảng chung chung, rồi đưa vào việc luận về Con người và chính trị xã hội, bỏ xót rất nhiều đạo lý (!!!) 五 聲 和 八 風 平 (Ngũ thanh hòa bát phong bình) 物 有 本 末, 事 有 終 始 (Vật hữu bổn mạt, sự hữu chung thủy) Ngũ thanh Bát phong hợp hòa Vật có gốc có ngọn, việc có đầu có cuối !
 13. .................Chính quái...................Biến quái.......................Hỗ quái .................Lục cung ........................5...............................10 ........................4.................................9................................12 四 爻 降 阴 (Tứ hào giáng âm) ........................3.................................8................................11 三 爻 升 阳 (Tam hào thăng dương) ........................2.................................7 ..................Nhất cung
 14. Mồng 2 tết: ngày Giáp Thân - Khởi đầu tuần thủ Giáp Thân chứa can chi của năm Nhâm Thìn ! Nạp âm khuyết Kim (1 - 5 - 2 - 3 - 1) - Triệt lộ không vong không nạp hào 3 - 4 của quẻ Hỗ ! Bài thập nhị cung pháp - 排 十 二 宮 法 ..........Chính quái...............Biến quái...................Hỗ quái ...........Lục cung ...........Ngũ cung.................Thập cung ...........Tứ cung....................Cửu cung...............Thập nhị cung (Quý Tị) ...........Tam cung.................Bát cung..................Thập nhất cung (Nhâm Thìn) ...........Nhị cung...................Thất cung ............Nhất cung
 15. Anh Thiên Sứ Nhận định mà Anh nêu ra, ở thượng tầng kết cấu của Dich, thì Ta có thể nói như vậy. Đây đối với bạn Hoangnt, Tôi có ý đặt vấn đề về phương pháp tiếp cận đối với những nguyên lý cơ bản trong Dịch Truyện, như hai dòng chảy lớn của Dịch, đó là "nghĩa - lý" và "tượng - số", thì trường phái "tượng - số" ít có sách vở bàn đến, hầu mong cùng nhau mang lại giá trị hữu ích khi giao lưu trên diễn đàn vậy. Có thể nói, đây là hoàn cảnh khách quan, để lại cho giới nghiên cứu, hay những người yêu thích truy tìm thông tin bằng quẻ Dịch còn bị hạn chế, có thể do nguồn tư liệu, cũng có thể do dịch thuật, ... nên những thuyết của các Dịch gia khác ít được đề cập tới. Về thuyết "tượng - số", theo khảo cứu của Tôi, có thể bắt đầu từ ngài Mạnh Hỷ với thuyết Quái Khí, đặt nền móng từ 12 quẻ Bích, dần dần hình thành Lịch Pháp can chi, mang lại giá trị lớn, mà chúng ta đã sử dụng cho tới ngày nay. Theo suốt chiều dài Lịch sử, cũng chưa có Dịch gia nào đề xuất một học thuyết khác, vẫn theo tôn chỉ của ngài Mạnh Hỷ, được khởi đầu theo trật tự Tý - Mùi - Tý - Sửu - Dần - Mão - Thìn - Tị, và rồi quay trở lại chu kỳ như vậy. Trong sách "Hỏa Châu Lâm - Pháp Kinh" ngài Mạnh Hỷ nói: "Thiên là thuận, thuận cho nên duy trì sự sống. Địa là bền vững, bền vững cho nên duy trì được sự ổn định. Nhân là tín, tín cho nên mới khiến người ta nghe theo. Ba cái đó đều có, thì vô vi mà hành; Hành là theo quy luật của nó" (火 珠 林 - 宋 - 麻 衣 道 者 - 精 心 校 对 ) Tiếng nói đồng thuận góp vui cùng anh Thiên Sứ nhân ngày 1 tết Nhâm Thìn. Hà Uyên
 16. Số 81 này, không phải là số hành vận của Huyền không phi tinh (!) Chắc Hoangnt thấy trùng hợp về con số 81 vậy Trong quá trình âm dương thăng giáng, thông qua biến động của 6 hào của một quẻ Dịch, thì quá trình thăng giáng của một hào gồm 19 lần biến hóa, đến lần thứ 20 thì trở về nguyên quái (bản cung). Như vậy, một quẻ được số biến hóa là 120 lần. Trong quá trình âm dương thăng giáng, thông qua biến động của 5 hào, từ hào Sơ cho tới hào Ngũ, rồi trở lại thăng giáng xuống hào Tứ, ... thì quá trình thăng giáng của một hào gồm 16 lần biến hóa, đến lần thứ 17 thì trở về nguyên quái (bản cung), như vậy một quẻ được số 81 lần biến hóa. Phép thăng giáng này, được cổ nhân gọi là phép "Thiên Xích" (đo trời), thông qua đây mà cổ nhân lập thuyết tìm hiểu về mối quan hệ giữa cái lý tính mệnh của con người với Thiên đạo vậy. Còn đối với một quẻ gồm 120 biến, thì để tìm hiểu mối quan hệ giới tự nhiên (trời đất), được gọi là Xích Kinh. Như vậy, cùng là một quẻ Dịch, do ta hành dụng có thể dùng phép Thiên Xích (81 biến) hoặc có thể hành dụng phép Xích Kinh (120 biến) Hà Uyên
 17. Chào Hoangnt Con số 10 153 917 theo Tôi, là kết quả của quá trình tính Dịch Số, tại sao nói vậy ? 10 153 917 : 81 = 125 357 Đối với số 125357 được thiết lập từ đâu ? Cũng từ Dịch Số mà ra, vậy thôi ! Ví như quẻ Nhu, thì số của nó là 2580, cụ thể như sau: 0)- Giáp Tý 1 1)- G.Ngọ 31 => Tân Sửu 38 2)- G.Ngọ 91 => Bính Thân 93 3)- G.Dần 111 => Ất Mão 112 4)- G.Thân 141 => Đinh Hợi 144 5)- G.Dần 171 => Canh Thân 177 6)- G.Thìn 221 => Quý Sửu 230 7)- G.Thìn 281 => Bính Thìn 283 8)- G.Thìn 281 => Tân Hợi 288 9)- G.Tý 301 10)- G.Thân 321 => Kỷ Sửu 326 11)- G.Tuất 371 => Canh Thìn 377 12)- G.Tý 421 => Canh Ngọ 427 13)- G.Ngọ 451 => Đinh Dậu 454 14)- G.Thìn 461 => Mậu Thân 465 15)- G.Ngọ 511 => Kỷ Hợi 516 16)- G.Dần 531 17)- G.Thân 561 => Kỷ Sửu 566 18)- G.Dần 591 => Bính Thìn 593 19)- G.Thìn 641 => Tân Hợi 648 20)- G.Dần 651 => Mậu Ngọ 655 21)- G.Thân 681 => Đinh Hợi 684 22)- G.Dần 711 => Canh Thân 717 23)- G.Thìn 761 => Quý Sửu 768 24)- G.Dần 771 => Tân Dậu 778 25)- G.Ngọ 811 => Bính Thân 813 26)- G.Tuất 861 => Kỷ Mão 866 27)- G.Thìn 891 28)- G.Tuất 921 => Đinh Sửu 924 29)- G.Tý 971 => Canh Ngọ 977 30)- G.Ngọ 1001 => Đinh Dậu 1004 31)- G.Thìn 1011 => Mậu Thân 1015 32)- G.Thìn 1071 33)- G.Tuất 1101 => Đinh Sửu 1104 34)- G.Thân 1111 => Canh Dần 1117 35)- G.Ngọ 1121 => Ất Mùi 1122 36)- G.Tý 1151 => Mậu Thìn 1155 37)- G.Dần 1201 => Tân Dậu 1207 38)- G.Thân 1231 => Đinh Hợi 1234 39)- G.Dần 1261 => Canh Thân 1267 40)- G.Thìn 1311 => Quý Sửu 1320 41)- G.Dần 1321 => Mậu Ngọ 1326 42)- G.Thìn 1371 => Ất Tị 1372 43)- G.Ngọ 1421 => Canh Tý 1427 44)- G.Tý 1451 => Đinh Mão 1454 45)- G.Thìn 1491 46)- G.Tý 1511 => Canh Ngọ 1517 47)- G.Ngọ 1541 => Đinh Dậu 1544 48)- G.Thìn 1561 => Mậu Thân 1565 49)- G.Ngọ 1611 => Đinh Dậu 1614 50)- G.Tuất 1651 => Đinh Sửu 1654 51)- G.Thân 1661 => Canh Dần 1667 52)- G.Ngọ 1671 => Ất Mùi 1672 53)- G.Tý 1701 => Mậu Thìn 1705 54)- G.Dần 1751 => Tân Dậu 1758 55)- G.Thìn 1801 => Mậu Thân 1805 56)- G.Thìn 1801 => Quý Sửu 1810 57)- G.Tý 1821 => Canh Ngọ 1827 58)- G.Dần 1871 => Mậu Ngọ 1875 59)- G.Thìn 1921 => Ất Tị 1922 60)- G.Ngọ 1971 => Canh Tý 1977 61)- G.Tý 2001 => Đinh Mão 2004 62)- G.Thìn 2041 63)- G.Thìn 2041 => Quý Sửu 2050 64)- G.Ngọ 2091 => Mậu Tuất 2095 65)- G.Dần 2111 => Quý Hợi 2120 66)- G.Tý 2121 => Canh Ngọ 2127 67)- G.Tuất 2131 => Đinh Sửu 2134 68)- G.Thân 2141 => Canh Dần 2147 69)- G.Ngọ 2151 => Ất Mùi 2152 70)- G.Tý 2181 => Mậu Thìn 2185 71)- G.Dần 2231 => Tân Dậu 2238 72)- G.Thìn 2281 => Quý Sửu 2290 73)- G.Ngọ 2331 => Mậu Tuất 2334 74)- G.Ngọ 2391 => Đinh Dậu 2391 75)- G.Dần 2411 => Mậu Ngọ 2415 76)- G.Thìn 2461 => Ất Tị 2461 77)- G.Ngọ 2511 => Canh Tý 2517 78)- G.Tý 2541 => Đinh Mão 2544 79)- G.Thìn 2581 80)- G.Thìn 2581 => Mậu Thân 2585 Tính theo Tuần thủ Giáp Thìn: Nhu quái số = 2580 Hoặc như quẻ Càn: Trời khởi Giáp Tý: 1-/...............Nguyên quái.............Càn ............... 1 (Giáp Tý) 2-/...............Nội Sơ biến ..............Cấu ...............38 (Tân Sửu) 3-/...............Nội Nhị biến .............Độn...............43 (Bính Ngọ) 4-/...............Nội Tam biến.............Bĩ ..................52 (Ất Mão) 5-/...............Ngoại Sơ biến .........Quan .............68 (Tân Mùi) 6-/...............Ngoại Nhị biến...........Bác ..............73 (Bính Tý) 7-/...............Ngoại Sơ biến...........Tấn ...............106 (Kỷ Dậu) Hạn Bách Lục 8-/...............Nội Tam biến.............Lữ..................153 (Bính Thân) 9-/...............Nội Nhị biến..............Đỉnh...............168 (Tân Hợi) 10-/.............Nội Sơ biến...........Đại hữu.............181 (Giáp Tý) 11-/.............Nội Nhị biến...............Ly..................216 (Kỷ Sửu) 12-/.............Nội Tam biến.........Phệ hạp............267 (Canh Thìn) 13-/.............Ngoại Sơ biến...........Di...................273.(Bính Tuất) 14-/.............Ngoại Nhị biến..........Ích.................328 (Tân Tị) 15-/.............Ngoại Sơ biến.......Vô vọng............329 (Nhâm Ngọ) 16-/.............Nội Tam biến.......Đồng nhân..........346 (Kỷ Hợi) 17-/.............Nội Nhị biến.............Càn.................361 (Giáp Dần) Như vậy, ta nhận thấy quẻ Càn, nội quái hào Sơ vận hành hết số 360 thì lại trở về quẻ Càn nhưng cư tại hào Nhị nội quái. Khi ta tiếp tục khởi đầu từ phi long tại điền, có nghĩa là hào Nhị, thì ta cũng tìm được những con số đặc trị của quẻ Càn tiến lên hào Tam là Giáp Thìn vậy. Hay như quẻ Khôn: Đất khởi Giáp Ngọ 1-/................Nguyên quái...............Khôn...............1 (Ất Mùi) 2-/................Nội Sơ biến.................Phục...............6 (Canh Tý) - (nghịch thì được số 8) 3-/................Nội Nhị biến.................Lâm................33 (Đinh Mão) 4-/................Nội Tam biến...............Thái................70 (Giáp Thìn) 5-/................Ngoại Sơ biến..........Đại tráng...........86 (Canh Thân) 6-/................Ngoại Nhị biến............Quải................123 (Đinh Dậu) 7-/................Ngoại Sơ biến..............Nhu................134 (Mậu Thân) 8-/................Nội Tam biến...............Tiết.................163 (Đinh Sửu) 9-/................Nội Nhị biến..............Truân..............176 (Canh Dần) 10-/..............Nội Sơ biến..................Tỷ..................181 (Ất Mùi) 11-/..............Nội Nhị biến..............Khảm...............214 (Mậu Thìn) 12-/..............Nội Tam biến..............Tỉnh................267 (Tân Dậu) 13-/..............Ngoại Sơ biến..........Đại quá.............283 (Đinh Hợi) 14-/..............Ngoại Nhị biến...........Hằng...............326 (Canh Thân) 15-/..............Ngoại Sơ biến...........Thăng..............331 (Ất Sửu) 16-/..............Nội Tam biến...............Sư..................384 (Mậu Ngọ) 17-/..............Nội Nhị biến...............Khôn...............421 (Ất Tị) Như vậy, đối với quẻ Khôn, từ hào Sơ tiến lên hào Nhị được số 420, khác với quẻ Càn từ hào Sơ tiến lên hào Nhị được số 360. Từ đây mà các Dịch gia căn cứ vào số ngày bình dân của quẻ Càn là 360 để lập thuyết vậy. Hoangnt tham khảo thêm cho vui Hà Uyên
 18. Lưu trữ thông tin: Bức không ảnh này cho thấy con tàu "Titanic" của Italy lật nghiêng hẳn sang bên phải, trong khi một số tàu nhỏ khác đang tiếp cận để tiến hành công tác tìm kiếm người còn mất tích. Ảnh: AFP http://vnexpress.net/gl/the-gioi/anh...uon-tren-bien/
 19. Vâng, anh Thiên Sứ Theo cách nói của Dịch, thì chúng ta đều biết, nhất âm nhất dương là một, quân tử hay tiểu nhân cũng là một. Các Dịch gia phần nhiều đều tư biện, khi lấy cơ sở từ Dịch để xây dựng học thuyết cho mình, mỗi nhà đều có uẩn áo riêng, ví như ngài Kinh Phòng thời Hán, thông qua quẻ Đại tráng lập thuyết "vật bất khả tráng", hoặc như ngài Thiệu Ung thời Tống thông qua quẻ Vô vọng lập thuyết, phát huy "Vô vọng chi tai", đề cao "thuận Thiên nhi động" là tiền đề cần thiết của Thiên Nhân hợp nhất .... Thiên tai là điều con người rất khó để cải biến, nhưng hoạt động tự giác của con người, thì lại có thể khiến "tai" không chuyển biến thành "họa". Cho nên, các Dịch gia lập thuyết đều tập trung hướng tới khi hành động, làm sao cho đúng với thời của sự sinh trưởng phát triển của giới tự nhiên. Năm nay, Nhâm Thìn - 2012, đối với thuyết Thái Ất mà nói về 80 cảnh, thì số cảnh của 64 quẻ có số toán trùng lập với chu kỳ Lịch kéo dài của người Maya là 5126 năm. Cụ thể đối với năm dương hay năm âm, thì tổng số cảnh đều cộng thêm 6, đó là: (64 x 80) + 6 = 5120 + 6 = 5126 (thêm 6 khi năm dương toán Lục Giáp, còn khi năm Âm thì toán Lục Ất). Như vậy, theo thuyết Thái Ất toán cho năm 2012, thì ta được cặp quẻ Thiên Lôi + Lôi Thiên, trong đó quẻ Vô vọng ứng Dương, còn quẻ Đại tráng thì ứng với âm. Theo thuyết Thái Huyền thì ta được cặp quẻ Lôi Hỏa + Phong Thủy, trong đó quẻ Phong ứng cho Dương, quẻ Hoán ứng cho Âm, ví như khi ta gọi "nhất âm nhất dương chi vị đạo", hay là quân tử + tiểu nhân vậy. Về lý thuyết tính toán theo cổ nhân là như vậy ! Pháp tắc biến hóa của thiên đạo thông qua sự sáng tạo tư duy của nhân tâm, cho nên Nhân tâm tức Thiên tâm, được tiền nhân gọi là Thiên Nhân hợp nhất. Đây là cái mà cổ nhân lập thuyết đã nói: "Vạn vật giai bị ư ngã", có nghĩa là cái Lý của thiên địa Càn Khôn đều có đủ trong Tâm. Nhưng năm nay, cái Tâm của trái đất có sự biến đổi để thích nghi theo trục vận hành của Thiên, ví như vòng bi chỉnh tâm hay là cái "lõi" của trái đất. Theo đó dẫn tới đường Kinh tuyến về lý thuyết là thẳng, nhưng thực tế tại một thời điểm nào đó trong năm, sẽ không còn thẳng (trực phương), theo lý thuyết tính toán của Tôi, thì khả năng trục định hướng Bắc cực sẽ chịu sự điều chỉnh từ "tâm" trái đất, có thể gặp biến cố vậy. Từ mồng 1 tết đến hết ngày 12 tết, theo cổ nhân nói đại diện cho 4 mùa trong 1 năm. Tôi thường theo dõi và căn cứ vào 12 ngày này, kết hợp với lý thuyết đã tính toán, để đưa ra Lời giải + Lời bình, đã chiêm nghiệm trong nhiều năm qua. Nói vậy nhưng khả năng của Tôi cũng có chừng mực, cũng chỉ là một sân chơi yêu thích của cá nhân vậy. Anh Thiên Sứ và Bạn đọc tham khảo thêm cho vui cửa vui nhà. Hà Uyên
 20. Lưu trữ thông tin: mầm mống từ những cái "nhỏ" XUẤT HIỆN LŨ DỊ THƯỜNG MÙA ĐÔNG TRÊN SÔNG HỒNG http://www.vietnampl...1/121866.vnplus Mùa Xuân: Thiên biến động vào ngày Ất - Địa biến động vào ngày Tân (Kinh Thái Huyền) Quẻ Quan -- (Tử Bình gọi là ngày Thiên Địa chuyển sát) Như vậy, Thiên biến và Địa biến sẽ ứng vào mùa Thu được quẻ Thăng -- -- Thiên chuyển sẽ là ngày Quý (Dậu), và Địa chuyển sẽ là ngày Tân (Dậu) Theo dõi kiểm chứng !
 21. Năm 2012 Nhâm Thìn - thời nói về cái Lý của người ! Ngài Thiệu Ung nói: "khi thức thì thần ở Tim - khi ngủ thì thần ở Thận", có nghĩa là khi thức thì Thần ở Ly, còn khi ngủ thì Thần ở Khảm. Một đoàn quân khi đã xếp hàng. Đã xếp hàng là phải thẳng, nhưng người trong hàng ngũ thì không phát hiện được hàng có thẳng hay không (!) Quan sát xem sự ngang - dọc (kinh - vĩ) có thẳng hay không, thần đảm trách nhiệm vụ này. Có thể coi đây là cái mà cổ nhân gọi là cái "vượt trên hình tượng", hoặc là cái "ở ngoài hình tượng" vậy. Quyền đại diện cho các từng lớp nhân dân khác nhau, để giám sát hoạt động lãnh đạo đất nước của chính quyền, đó là các Tổ chức đảng phái chính trị, 198 nước thành viên của Liên hiệp quốc đều như vậy. Hoán - Phong tình thông, nay ta xét tới quẻ Hoán, gió và nước ở cấp độ bình thường thì gọi là "văn" của tự nhiên, nhưng khi Gió + Nước ở vào thời "thái quá", thì là tác nhân "tán" Thổ, hành Thổ bị tán mạnh mẽ mà chẳng thể tụ. Nhưng tại sao Thái Huyền lại chỉ rõ như vậy, trong khi Thái Ất chỉ tập trung nói về cái Lý của Người ? Phải chăng, nền tảng để lập thuyết cho Thái Huyền và Thái Ất đều căn cứ theo học thuyết cái thiên, và học thuyêt hỗn thiên, ở vào thời điểm lịch sử còn sơ khai như vậy, ta cũng nên biết "gạn lọc khơi trong", để mà hành dụng vậy.
 22. Loài người đã phát minh ra một công cụ vô cùng lợi hại, đó là tiếng nói. Tiếng nói chính là “tín hiệu loan báo các tín hiệu”, ở cường độ thấp và trung bình nó đảm trách nghĩa vụ trao đổi thông tin, ở cường độ cao (tiếng kêu, tiếng gào, tiếng thét), nó lại là một loại vũ khí tạo áp lực tâm lý mạnh nhằm xua đuổi kẻ thù. Tổ tiên loài người đã biết sử dụng loại vũ khí này ngay từ khi tiếng nói còn sơ khai – giống tiếng kêu nhiều hơn là một thứ ngôn ngữ… Ngày nay tiếng nói đã được chắp cánh bằng chữ viết và được chuyển tải bằng nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Khi một tư tưởng hay tình cảm nào đó xuất hiện trong suy nghĩ, nó sẽ có nhu cầu trao đổi thông tin, phát tán thông tin đến những đối tượng khác. Nhu cầu bày tỏ đôi lúc vì thế, còn mãnh liệt hơn cả cái đói và cái khát… thông tin nào đã trở thành tin đồn, thành tin hot, thì đều tác động mạnh đến dư luận, dư luận sẽ thu hút đám đông quy tụ - tụ tập đông người ... Thế gian được vợ hỏng chồng, có phải như Rồng mà được cả đôi. 豐 。九 三 。 PHONG - Cửu tam (Kỷ Hợi tương giao Kỷ Dậu) 折 其 右 肱 - Triết kỳ hữu quăng. Tay mặt hết dùng ! Bên hữu, bên phải, nhà bên số chẵn, ... cánh hữu mà không phải cánh tả, tượng loại vạn vật đều từ bên phải, tự loại bỏ bên phải ... vật dụng !
 23. Kính gửi ban quản trị diễn đàn Trong quá trinh viết bài, khi Tôi gửi kèm bảng biểu với bài viết, thì bảng biểu bị mất mất đi cột và dòng. Tôi chưa biết làm thế nào để gửi được, mong được Ban quản trị giúp đỡ Xin cảm ơn Hà Uyên
 24. Xin cảm ơn BabyWolf, tôi thực hiện ngay.
 25. Xin cảm ơn Quản Trị Viên 03, hiểu biết cách thức về IT của tôi không thành thạo, mong được Quản Trị Viên 03 hướng dẫn cách: dùng trương trình chụp hình cần thực hiện từng bước như thế nào để chuyển tải bảng biểu lên Diễn đàn