• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tâng Khải Yến

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  13
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Tâng Khải Yến

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cháu gắn bó với diễn đàn cũng lâu lâu và cũng đã từng được chú haithienha tư vấn. Đến nay cháu ra trường đã nhiều năm, mọi việc của cháu cứ bình bình chưa có bước thay đổi j nổi bật cả công danh và tình duyên. Giờ thì cháu cũng kệ nhưng mà cháu hay nặng suy nghĩ nên đôi khi cũng hơi mỏi mệt. Cháu nhờ chú haithienha góp ý cho cháu qua lá số của mình (cụ thể cháu cũng chưa biết nên góp ý vấn đề j vì cái j cũng dang dở) :P http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Y%E1%BA%BFn&date=1987,9,6,20,35&year=2016&gender=f&view=screen&size=2
 2. Em chào anh Thiên Đồng, mc Cháu là nữ, Đinh Mão, hỏi vào lúc 19h37p ngày 11/10/2015 Cháu nhờ chú xem giúp quẻ này ạ Câu hỏi 1: Như đã nói với chú hồi tháng 7 cháu chuyển công tác về địa phương, làm nhà nước. Cho đến giờ đã được 3 tháng 10 ngày nhưng cháu chưa được dùng theo đúng khả năng cháu có. Cháu muốn hỏi chú khi nào công việc của cháu sẽ có sự tốt đẹp hơn, liệu công việc trong nhà nước này (không như cháu muốn ban đầu) có tốt đẹp không???? Câu hỏi 2: Như chú đã nói cháu vẫn kết hôn (dù đến giờ cháu nghi ngờ bản thân cháu lắm lắm :)), người theo đuổi vẫn có nhưng hình như cháu chẳng thấy hợp ai. Cháu muốn hỏi chú người chồng của cháu sau này là người thế nào ạ? (tính tình, hình dáng, công danh). Cháu cám ơn chú nhiều nhiều ạ
 3. Kính chào chúThiên Đồng,cháu sinh năm Đinh Mão, kính nhờ chú xem dùm cháu ba câu hỏi vào hồi 9h:30AM ngày 10/06/2015: Câu hỏi 01: Lần này gia đình nhất định đưa cháu về quê công tác và làm việc. Liệu việc đó sẽ xảy ra chứ. Tương lai công việc đó sẽ thế nào hả chú. Tinh thần cháu k hào hứng tý nào, cháu luôn có suy nghĩ không muốn về dù chịu vất vả bên ngoài cũng được Câu hỏi 02: Vừa rồi có 1 ng đàn ông nc ngoài rất quý mến cháu nhưng k phải là ng phù hợp với cháu nên cháu đã dừng. Cháu muốn hỏi tình duyên trong năm nay. Nghe chừng cháu thấy cái cần thì k có, cái có thì không cần. Cháu k phải k có 1 đối tượng theo đuổi nhưng thực sự cháu k thấy ai phù hợp.haizzzz. k thể cố gắng được. Giờ cháu khá lỳ,nếu k có ai phù hợp chắc cháu ở vậy Thực tình cũng k biết khi nào chú Đồng rảnh(thực ra gọi là anh Đồng hợp lý hơn nhưng xưa nay hỏi vẫn gọi chú quen rồi ạ :P). Tuy nhiên cũng viết cố mấy dòng hi vọng có duyên ạ, thật ra cũng tại lòng k an
 4. @ Tâng Khải Yến Còn về phong thủy cháu k rành lắm, có rì chú góp ý giúp cháu ạ. Cần gì phong thủy thì cứ nhắn nhé. Thiên Đồng Cháu không biết chú có xem kịp bài này không, cháu vừa nhận được thông tin rất khó quyết định, cháu như nhiều bạn sinh viên ra trường khác đi lập nghiệp xa nhà, giờ cháu cũng đc 5 năm rồi, nếu suôn sẻ cháu đã lập gia đình nhưng tất nhiên như chú thấy đó cháu chẳng suôn sẻ tẹo nào. Bố mẹ cháu xót con phải đi thuê nhà làm xa rồi thì lương lậu chẳng được bao nhiêu sau khi trừ các khoản chi phí, sức khỏe cũng chẳng tốt nên bố mẹ tìm mọi cách để đưa cháu về làm công chức viên chức. Mới ngày hôm nay cháu nhận đc tin sau thời gian rất dài người ta đã đồng ý cho cháu về. Nhưng cháu phân vân lắm vì nếu về tuy nhà cửa ổn định nhưng lương thấp, môi trường cũng vẫn ì trệ. Thêm nữa ở "bản" nhà cháu tầm cháu mà về thì cháu sẽ tự gom tiền xây miếu thôi :)))))))))). Cháu muốn xin sự tư vấn của chú: - Cháu nên ở công ty hiện tại hay nên về quê??????????Và nếu ở công ty hiện tại liệu cháu có tiến triển gì không ạ!!!! Cháu nữ Đinh Mão, hỏi lúc 10h20PM ngày 20 tháng 1 năm 2015 dương lịch Cháu kể chú 1 chuyện vui: 1 ngày đẹp giời cháu đi trong công viên cũng rất đẹp, có 1 bác rất giống Vanga tầm gần 70T:))) (Nghề chính thức của bác ý là bán cafe) có nói rằng sau này cháu sẽ không nhọ nhem mãi đâu mà sao cháu mãi vẫn nhọ nhem vậy chú :P (cháu đùa tí ạ, cháu đang căng thẳng quá :P) Chú giúp cháu tư vấn trường hợp này chú nhé xem cháu có nên về quê không. cháu thực sự băn khoăn quá chú ạ :((((((((.Cháu phải đưa ra quyết định cho người ta trong tuần này. Đêm nay chắc mất ngủ, mấy năm rồi cháu cứ lật bật mãi. Cháu không biết liên hệ hỏi chú phong thủy bằng cách nào vì chức năng gửi mail trên diễn đàn chắc chỉ 1 số người dùng được chú ạ (đương nhiên là không có cháu :((( Chú có thể cho cháu biết cháu liên hệ với chú bằng cách nào được không ạ! Mail của cháu là Fambichha@gmail.com (Cháu hay đùa nếu có j không đúng chú thông cảm cho cháu nhé :(
 5. Thưa chị ntpt, chị cho em hỏi số em có được nhờ chồng không/ công danh có khá không/ con cái thành đạt không hả chị. Bao nhiêu tuổi e lập gia đình hả chị? Em xin cảm ơn!
 6. Mẹ em cũng nói em sinh chủ nhật,chị ơi,chị cho em biết sơ qua về tình duyên,công danh sau này của em được không ạ!! Chồng em sau này thế nào hả chị,con đường học hành của em về sau có thuận lợi không ạ? Em cảm ơn chị nhiều,chúc chị sức khỏe ạ!
 7. Kính nhờ chị nttp giải đáp dùm em khúc mắc ạ! Em xin chân thành cảm ơn chị nhiểu !!!
 8. Thưa chị, về hình thức thì đúng rồi ạ... Có điều em chưa đi làm, đang học đại học, nhà em không có anh em trai (nếu chỉ nói chị em ruột thì em chỉ có 1 chị gái), mẹ em là người nội trợ thôi, mọi vấn đề gia đình bố em là người làm chủ, là người quản lý. Liệu có đúng lá này không hả chị.E có 1 bớt ở dưới cằm,. có nốt ruồi giữa hõm cổ, tính không hay nghĩ ngợi,khi đi học thì k nói làm rì nhưng về đến nhà chỉ ở nhà, hầu như không có bạn.Bố mẹ làm ăn cũng vất vả.
 9. Cháu xin phép bác haithienha, chị ntpt giúp cháu/em ạ! Em xin cảm ơn
 10. Kính nhờ các bác các chú,anh chị trên diễn đàn xem giúp cháu!
 11. Thưa chị, cho em hỏi ngày chủ nhật có những thông tin cơ bản nào để khẳng định e sinh vào ngày đó hả chị. Nếu là ngày 12, 13 thì thế nào ạ. Những dấu mốc thời gian e đưa ở trên có khớp với ngày CN 11.7.1993 không hả chị (tang, học hành....). Em xin cảm ơn chị nhiều.
 12. Ngày 11/7/1993 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=T&date=1993,7,11,10,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Ngày 12/7/1993 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=TKY&date=1993,7,12,10,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Ngày 13/7/1993 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=TKY&date=1993,7,13,10,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Xin lỗi bác,cháu sơ suất ạ!
 13. Cháu xin gửi lời chúc sức khỏe đến các bác, các chú, các cô trên diễn đàn. Cháu xin kính nhờ bác haithienha, loccoctu, bac Tuy lao, chi ntpt, cô Tuyết Minh xác định giúp cháu giờ sinh. Mẹ cháu nói cháu sinh ngày chủ nhật, nhưng ngày chủ nhật không phải ngày trong giấy khai sinh (giấy khai sinh là ngày 13/7/1993 tức thứ 3). Bố nói cháu sinh vào một trong các ngày 11, 12, 13/7 vào lúc 10h30 tức giờ Tyj. Cháu xin gửi kèm 3 lá số dưới đây ứng với 3 ngày này và mô tả thêm về bản thân, nhờ các bác các chú xác định giờ sinh giúp cháu a Ngày 11/7/1993 dương lịch http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=T&date=1993,7,11,10,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Ngày 12/7/1993 dương lịch http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=T&date=1993,7,11,10,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Ngày 13/7/1993 dương lịch http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=T&date=1993,7,11,10,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cháu xin mô tả 1 số đặc điểm bản thân: Mặt tròn, đầy đặn, da trắng, răng đều, có bệnh về răng (sâu răng), cao khoảng 1,65 trở lên, dáng nhìn cao ráo cân đối. Trên cháu là 1 chị gái. Bố mẹ cháu làm ăn cũng vất vả. Ông nội cháu mất năm 2004, bà ngoại mất 2011, ông ngoại cháu mất đã lâu, nhà vẫn còn bà nội. Năm 2011 cháu thi đại học trượt nguyện vọng 1 buộc phải học nguyện vọng 2 đến giờ vẫn bất mãn với trường đang học. Hồi bé tí, học hành còn tạm, càng lớn càng linh tinh. Cháu rất ít khi ra ngoài, ít bạn bè,ít giao tiếp, họ hàng cũng xa cách. Cháu cũng có năng khiếu ngoại ngữ.Ngón tay, chân dài, tai dầy và cong, vô lo vô nghĩ. Qua những thông tin trên, kính nhờ các cô các bác giúp cháu xác định giờ sinh ạ! Cháu xin cảm ơn!