• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hoasenvang

Hội viên
 • Số nội dung

  197
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

14 Good

About hoasenvang

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

576 lượt xem hồ sơ
 1. Bác ui, vậy 2016 hay 2017 sanh trong 2 năm đó đều dc con gái, vậy năm nào sẽ thuận lợi cho việc sanh nở hơn ạ? Sanh thằng con đầu đến bây giờ cháu vẫn sợ xanh mắt mèo khi 4 tháng đầu phải nằm treo chân vì dọa sẩy thai và nghén khủng khiếp.
 2. :D :D :D Cháu vui mừng quá vì lại có người níu áo hỏi nữa rồi, chào mừng Bác come back hen. Nói chung năm 2015 thì cũng như Bác từng xem qua rùi , có điều cháu phục nhất là Bác nói cháu sẽ di chuyển chỗ ở, vì ngay cả trong suy nghĩ của cháu, chuyện đó chả bao giờ xảy ra, cháu đang ở nhà ngoại, đi làm ổn định, thì đùng cái mẹ chồng cháu bị ung thư, thế là cháu lại phải move về nhà chồng, rồi công ty thay giám đốc,thay đổi văn hóa và cách làm việc, cháu thấy không phù hợp nên nghỉ việc. Năm 2016, cháu thấy nhẹ nhàng hơn chút, cũng vì thích nghi được bên nhà chồng rồi, cháu nhờ Bác xem tiếp: 1. Tháng mấy trong 2016 cháu có khả năng tìm được việc làm? Và có phải thay đổi công việc nhiều lần trong năm nay không ạ? 2. Tình hình tài chính năm nay có dc cải thiện ko ạ? 3. Từ 2017-2019 năm nào cháu có khả năng sinh con gái thì Bác nói cháu nhe, để cháu save money :) . Vậy thôi, cháu hỏi 3 câu thôi, hỏi nhiều quá sợ bị la,hihi. Chúc Bác năm mới có nhiều cái mới vui vẻ hơn năm cũ hen ;) ;) http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=DTK&date=1985,9,25,2,20&year=2016&gender=f&view=screen&size=2
 3. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=ox&date=1981,5,10,5,20&year=2015&gender=m&view=screen&size=2 Hi Bác, Bác xem giúp chồng cháu đường công danh được không ạ? Trong năm nay cháu tính nhờ người chú ruột của cháu xin việc làm cho chồng cháu, trong ngành hàng không, chắc cũng tốn 1 chút tiền, Bác thấy năm nay chồng cháu có cơ hội dổi việc làm và tìm được việc tốt không a? Cháu cám ơn Bác rất nhiều.
 4. Cháu cám ơn Bác nhiều nhé, chắc kiếp trước cháu làm ăn xin, nên kiếp này cũng làm ăn mày, chả cần gì qua năm mới Bác ơi, những ngày cuối năm nay cháu cũng thấy xui lắm rồi, giống như cái năm 2012 ấy, Bác nói cháu sẽ bị thất nghiệp, thì cuối năm 2011 cháu đã nhận được tin sẽ bị thất nghiệp rồi, cháu nghiệm lại cháu thấy năm nào cháu gặp may, thì y rằng cái tháng cuối năm sẽ có nhiều tin ko tốt, làm tiền đề cho 1 năm ko tốt sắp tới.
 5. Hi Bác, đúng là năm sau là 1 năm mệt mỏi cho cháu và gia đình chồng cháu, vì mẹ chồng cháu đang mắc bệnh hiểm nghèo, có lần Bác có nói cháu, năm 2015 cháu còn có thể thay đổi về chỗ ở , điều đó có lẽ đúng Bác ạ, vì năm sau cháu tính chuyển về nhà chồng cháu sống, để tiện trông nom her được lúc nào hay lúc đó. Bác clarify điều này giúp cháu. 1. Cái sự buồn phiền lo lắng, tranh chấp gì đó liên quan đến gia đình anh chị em của cháu, hay bên nhà chồng? 2. Số cháu về trung vận và hậu vận có được thảnh thơi chút nào ko Bác? hay cứ dặt dẹo sống qua ngày? :D Cháu cám ơn Bác. :)
 6. Cháu cám ơn Bác, Bác xem giúp chồng cháu một tí nhé. Cháu cám ơn Bác nhiều. 2015, Bác có plan về VN ko ạ?
 7. -Chắc là tam tai nên mới xui xẻo như vậy, nói chung sức khỏe ba mẹ cháu vẫn tốt phải ko Bác?Ba cháu sang năm nghỉ hưu rồi. Mẹ cháu thì sức khỏe cũng không phải khỏe lắm, vì mẹ cháu bị bệnh cường giáp. - By the way, Bác xem giúp chồng cháu năm sau ra sao ạ?Cháu cám ơn Bác nhiều nha. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=ox&date=1981,5,10,5,20&year=2015&gender=m&view=screen&size=2
 8. Hé lô Bác, chào mừng Bác come back diễn đàn, hê hê :D . Bác ơi, có lần Bác nói năm 2015 của cháu đen đủi lắm phải không ạ? Ngoài thất nghiệp, ko kiếm được tiền còn gì đen nữa ko Bác ơi, Bác liệt kê ra giúp cháu luôn đi ạ.Để còn 2 tháng cuối, cháu ráng cày dành tiền qua năm nuôi con. - Năm 2016 tình hình có sáng sủa ko Bác? - Mà sao Bác lâu về Vn thế, Bác ới ời ơi. :D http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=DTKL&date=1985,9,25,2,15&year=2015&gender=f&view=screen&size=2
 9. Hé lô Bác, chào mừng Bác come back diễn đàn, hê hê :D . Bác ơi, có lần Bác nói năm 2015 của cháu đen đủi lắm phải không ạ? Ngoài thất nghiệp, ko kiếm được tiền còn gì đen nữa ko Bác ơi, Bác liệt kê ra giúp cháu luôn đi ạ.Để còn 2 tháng cuối, cháu ráng cày dành tiền qua năm nuôi con. - Năm 2016 tình hình có sáng sủa ko Bác? - Mà sao Bác lâu về Vn thế, Bác ới ời ơi. :D http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=DTKL&date=1985,9,25,2,15&year=2015&gender=f&view=screen&size=2
 10. Hạn Bác nói sao giống năm 2012 của cháu, năm đó cháu thất nghiệp và ko kiếm ra tiền. Cách đây vài tháng,khi Bác ở ẩn, cháu có nhờ 1 người xem lá số , và xếp hàng đợi trả lời qua mail. Cháu copy phần luận giải cho Bác xem: "Gia đạo – chồng con Đường chồng tốt, nhưng khó tránh 2 đời chồng trở lên, ngoài ra còn 1 cái vất vả là, nếu đời chồng đầu chia tay không phải vì lí do chồng mất sớm do tật nạn – sức khoẻ, thì đời thứ 3 vẫn báo điều này, dễ bị những bệnh nặng liên quan tới lưng – cột sống – xương khớp – hệ tiêu hoá – hoặc là da liễu. Nhìn chung, đường chồng vất vả, không phải vất vả vì công việc – tính cách của chồng mà là hoạ nạn – sức khoẻ Nếu trước khi quen và tiến tới hôn nhân, thì nên tìm người đã li dị ít nhất 1 đời vợ để lấy là tốt nhất, nên lấy người làm ngành – y – bác sỹ - giảng viên hoặc đầu bếp, nếu đã lấy rồi thì có thể chủ động li hôn – sau đó tái hôn lại để hoá giải cách vất vả đường chồng. Giai đoạn lấy chồng của cháu là khi cháu từ 25.3 – 28.6 tuổi, hoặc là vào những năm có chữ Ngọ - Dần – Tí – Thân – Tuất là dễ lấy chồng Về con cái, đường con của cháu tốt, nhưng cũng khó tránh việc bị xa sảy – hư bỏ người con trai. Khả năng ít con là rất cao" Cháu thấy ông thầy này luận giải khá mâu thuẫn, cung phu tốt thì sao phải 2-3 đời chồng, năm cháu lập gd là năm Mão. Bác góp ý cho cháu đi,những lời thầy kia xem đúng không ạ?Cháu nghe bạn cháu khen ông này dữ dội lắm, viết sách này kia. :lol:
 11. Kaka, thấy Bác trở lại diễn đàn, cháu "túm áo" Bác ngay. :D Về công việc 2014 Bác từng xem cho cháu, phải nói 1 từ là perfect, cháu tìm được công ty tốt, chế độ tốt, cháu đã được tăng lương 2 lần từ khi vào làm, 1st time là tháng 4 như Bác nói. 2nd time là vào tháng 8 âm lịch. Và hiện tại công ty có nhã ý muốn thăng chức cho cháu, nnhưng cháu chưa thấy hào hứng lắm, vì cháu phải có thêm bằng Cử Nhân về Luật , cái căn bản giờ lười học. :lol: 1. Chả hiểu sao cháu co duyen với công ty Luật, nhiều khi muốn thay đổi môi trường khác mà ko ai nhận mình, có phải cháu làm môi trường Luật là đúng số không ạ? 2. Năm sau việc kinh doanh nhỏ của cháu có thuận lợi ko ạ?Ý là 2015 có kiếm tiền được ko ấy Bác? :P 3. Năm 2017 thuận lợi sinh đứa thứ 2 ko Bác? KHả năng trai hay gái ạ? http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=dtkl&date=1985,9,25,2,30&year=2014&gender=f&view=screen&size=2 Cháu xin cảm ơn Bác. Chúc Bác luôn sống vui, sống khỏe. :D
 12. Bác ơi, xem giúp cho bạn cháu nhé. Cháu cám ơn Bác. :D
 13. Haha, sung sướng quá Bác ơi, cháu dc sếp tăng lương rồi, nhưng ông ấy k tăng ngay lập tức mà đúng y chang Bác nói, tức là sau hai tháng thử việc , vào tháng tư âm lịch như Bác nói,hí hí, đồng thời cháu ko phải làm những việc vớ vẩn nữa. Không hiểu sao ngày hôm qua cháu dũng cảm quá, cháu đề nghị nói chuyện trực tiếp với ông, cháu nói cháu có năm năm kinh nghiệm làm công ty Luật rồi, sao sếp cho cháu làm việc của mấy người mới ra trường,ông ấy nói sorry, ông ấy nói làm vậy cho cháu quen với môi trường mới, ai dè cháu ko happy,hí hí, vừa dc tăng lương, vừa làm công việc dịch thuật yêu thích , cháu vui lắm, đúng là năm nay may mắn có khác Bác nhỉ? như cái năm 2012, tìm mỏi mắt ko ra job tốt, đã thế còn bị trả lương bèo nhèo, nghe lời Bác ở nhà ấp trứng, ấp dc thằng siêu quậy như bây giờ. Giá như Bác ở VN, tháng lương đầu tiên sau khi đi làm lại, cháu sẽ chiêu đãi Bác một bữa thật hoành tráng. Cháu báo tin cho Bác vậy nhé, mai mốt có gì cháu ngoi lên hỏi tiếp, mong Bác đừng chạy trốn,hahha. hôm nay cháu vui quá, sáng giờ ngồi cười như bị khùng. By the way, khi mô Bác zìa VN? Công việc của Bác phát tài chưa?
 14. Bác Bác ui, thứ hai tuần sau ngày 17/3 sếp cháu sẽ qua VN, chị nhân sư sẽ trực tiếp nói chuyện với sếp cháu về vụ tăng lương của cháu, Bác xem liệu ông ấy có đồng ý ngay không ạ? Hay trong tháng hai âm lịch này cháu có dc tăng luong hem?Khi nào Bác zìa Việt Nam Bác ui?