• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

quochungdo

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  18
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About quochungdo

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chỉ là một phút bối rối đó chị ntpt ạ , em cám ơn chị nhé ;)
 2. Chị ntpt ơi, em có nhờ một người anh xem số thì anh ấy xác định giờ sinh của em là giờ dậu, luận cũng có nhiều điểm đúng, nay em post laị các câu luận của anh ấy và bôi đen những đoạn em thấy đúng với bản thân . Nhờ chị nghiệm lý dùm em xem em ứng với lá số giờ thân hay giờ dậu với ạ :( Chào em , như đã hẹn hôm nay anh chuyển cho em bản tư vấn tử vi mệnh lý học Trước hết là em có thắc mắc về vấn đề giờ sinh , theo các dữ kiện trong thư và link em cung cấp thì em phân vân trong khoảng thời gian 16h ( giờ Thân) và 18h ( Dậu) . Dựa trên các dữ kiện em cung cấp anh lập hai lá số tử vi : Lá số giờ thân có cự môn cư thìn và lá số giờ dậu có thiên đồng cư mão . Sau khi so sánh 2 lá số anh có một số nhận định chung như sau dựa trên các tư liệu em cung cấp , trong thư em viết : -Đường học hành thì cũng hơi suôn sẻ , học theo kiểu tài tử ham chơi nhưng cũng ra trường bằng khá kĩ sư , đặc biệt những lần thi cử cảm thấy rất may mắn ! Khi so sánh 2 lá số giờ thân và giờ dậu anh thấy lá số giờ thân có đà la cư thìn tức là trúng cách la võng . Sách xưa có nói mệnh có la võng làm gì cũng khó , cuộc đời luôn luôn lâm vào tình trạng bế tắc không có lối thoát , mọi việc luôn gặp cản trở khó mà vươn lên được nhưng anh thấy theo như những gì em nói thì cuộc đời em đến nay khá ư là suôn sẻ , nhiều hanh thông cho nên chỉ có lá số giờ dậu có thiên đồng cư mệnh ứng với em thôi -Tình tình cả thèm chóng chán , ko có đam mê ở bất cứ lĩnh vực nào , nhưng thuộc típ người loại D nên quyết đoán, dám nghĩ dám làm ,có điều thích làm kinh tế mà lại học bách khoa nên hơi trái nghề Tính cả thèm chóng chán hay canh cải thất thường là đặc trưng của thiên đồng cư mệnh , nếu lá số em cư thìn mệnh em có cự môn hãm địa ( cự -đà - tấu - tuế ) bản thân thường xuyên lâm vào những thị phi hết sức nặng nề , cuộc đời hay bị người ta nói xấu , oán trách chứ đâu có thong dong yên bình như em kể -Ra trường (6-2011 ) : Nghe theo lời gia đình lần đầu tiên và duy nhất về công việc , đi làm công ty nhà nước , được 3 tháng cảm thấy không hợp, xin nghĩ. 10-2011 đến 05-2012 : về làm lại công ty ở sài gòn nhưng làm việc tại chi nhánh đà nẵng , liên tục đạt doanh số cao nhất cty . Lá số gờ thân hạn năm 2012 có thiên đồng hãm địa không ứng với sự thành công của em vào năm 2012 như em kể mà chỉ có thể là lá số giờ dậu với cách tham lang hóa lộc ứng vào cho năm đó thôi Từ các nhận định trên anh kết luận lá số giờ dậu có thiên đồng thủ mệnh tọa cung mão phù hợp với em và lấy lá số này xét tử vi cho em Số em tuổi mậu thìn mạng đại lâm mộc , tuổi hành thổ trong khi mạng lại mang hành mộc là có tương khắc nhưng tuy mộc khắc thổ nhưng tính khắc không mạnh , cuộc đời có nhiều biến động , thời trẻ và trung niên có nhiều sôi động con đường lập nghiệp thành cũng lắm mà bại cũng nhiều . Mệnh có thiên đồng cư mão là số bạch thủ thành gia ( tay trắng lập nghiệp) , tay trắng ở đây không nên hiểu hạn hẹp là không có gì mà cần hiểu là mọi việc luôn phải tự lực tự cầu ở mình dù gia đình nhiều khi muốn giúp nhưng cũng không giúp được gì nhiều . Do thiên đồng tọa mệnh nên tâm tính canh cải thất thường nhiều khi cả thèm chóng chán dẫn tới hay có sự thay đổi trong nhiều mặt như tình duyên , sự nghiệp , nhà cửa nên ít có sự ổn định bình ổn . Số cung mệnh có thai tọa đào hồng chiếu về thì bản thân thường hay được người khác phái cảm tình . Số em khá đào hoa , trong đời được nhiều người con gái thương mến giúp đỡ tận tình . Số này ở quê hương không lợi , sống xa quê đi xứ khác thì gặp nhiều may mắn thuận lợi hơn nhiều do mệnh có thiên đồng hãm địa nhưng di cung có thái âm nhập miếu rất sáng đẹp . Số được người phương xa thưởng thức và trọng dụng tài năng , đặc biệt khi ly hương thì yếu tố đào hoa càng nổi bật .Số này thân cận và biết giữ quan hệ tốt với phụ nữ thì rất có lợi cho sự nghiệp sau này , số được nhờ đàn bà đấy. Cái này rất đúng ạ , em quen rất nhiều bạn gái ( cả yêu và cả quen ngoài đường ) , và trước h thường thì luôn có một người con gái giúp đỡ em trong học tập và công việc ạ. Thân cư di cung có thái âm sáng em muốn đi theo sự nghiệp kinh tế thì phù hợp vì thái âm là một sao chỉ lộc . Ngoài ba mươi tuổi điều này càng ứng hợp , số hợp với các linh vực về kinh tế hay quản lý kinh tế . Cung tài bạch có cự môn miếu địa là bản thân thông qua những việc cần nhiều giao tế hay phải nói nhiều , mồm mép nhiều mới kiếm được tiền gia thêm hồng loan thì yếu tố phái nữ càng lộ thấy rõ trong việc mưu cầu tiền tài . Cung quan lộc có thiên cơ hóa kị thì trong đời có lần do tính toán sai lầm của mình mà sụp đổ sự nghiệp nhưng may mắn có thanh long hóa giải tạo thành cách thanh long hóa kị nên cũng có lúc gặp may mắn bất ngờ trong việc tạo dựng sự nghiệp nên cân bằng lại . Mệnh có phục binh thì bản thân nên cẩn thận nếu không sẽ bị cuốn vào những sự vụ ám muội .Phục binh gia thêm hình kị ở cung mùi hội về thì e là bị những điều đó gây lụy sẽ dẫn tới rắc rối với pháp luật- > tốt nhất nên thận trọng trong mọi sự nhất là làm ăn , công việc. [...]
 3. Em cám ơn chị ntpt , nhưng h bố mẹ em ko có khả năng xin việc cho em nữa rồi :( . Cái tính bất mãn đối với người xung quanh và không biết hài lòng đúng rồi chị ạ, nhưng em không bao h thể hiện ra ngoài :D . Em chịu đựng cũng tốt lắm . Không biết em có hợp với nghề giáo không vậy chị ? Chị cho em vài câu về sự nghiệp năm nay được không ạ , cuối năm em sẽ vào lại báo để nghiệm lý ạ :D
 4. Chị ntpt ơi ,em đã nhận được PM của chị ntpt , em cảm thấy rất phục chị đấy ạ. Hiện tại em đã nhận được kết quả báo rớt bên du học , nên cảm thấy rất buồn chị ạ . Em đang phân vân cho công việc sắp đến , không biết là nên tiếp tục nghĩ việc , mở dịch vụ tự làm cho bản thân, hay xin việc lại đi làm tiếp tục tích lũy kinh nghiệm ạ. Tính em trước h cũng không phải là ham làm giàu , chỉ muốn làm vừa đủ cho nhu cầu bản thân , mục tiêu tầm 20triệu / tháng là vừa , lúc nào cũng vui cười. Mà sao dạo này m đang trong thời gian hơi mất phương hướng chị ạ , mấy hôm nay sao thấy thời gian nó trôi vù vù trước mặt ấy . Vậy nên , nhờ chị ntpt xem giúp em con đường sự nghiệp , công danh sắp đến . Em post lại lá số giờ thân : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Hình của em : http://www.upanh.biz...06/01/yb60z.jpg http://www.upanh.biz...06/01/dD4q3.jpg Vài nét về công việc trước h : Năm 2 đại học ( 2007 ) : vô tình kiếm được công việc , tự lập tài chính cho đến nay , không biết có phải nhu cầu em thấp không nhưng từ đó đến nay em chưa rơi vào hoàn cảnh lo lắng về mặt tài chính . Năm 3 đại học (2008 ) : mở shop quần áo cùng với 1 chị, chỉ tồn tại được 6 tháng đóng cửa . Năm 5 đại học (2011) : Vào sài gòn thực tập và làm việc 4 tháng, may mắn kí kết được một hợp đồng với khách hàng , được sếp đánh giá cao Ra trường (6-2011 ) : Nghe theo lời gia đình lần đầu tiên và duy nhất về công việc , đi làm công ty nhà nước , được 3 tháng cảm thấy không hợp, xin nghĩ. 10-2011 đến 05-2012 : về làm lại công ty ở sài gòn nhưng làm việc tại chi nhánh đà nẵng , liên tục đạt doanh số cao nhất cty . 06-2012 đến nay : Vào lại sài gòn nhăm tiếp tục việc học lên và tìm kiếm học bổng .
 5. Hu hu, tối hôm qua 12h còn ngồi hóng reply của bác và chị ntpt . Sáng nay dậy mất 2 cái laptop ! http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif . Hôm qua em ngủ trễ nên quên khóa cửa tầng 2 http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif
 6. Không cái gì vậy bác Vuisong ơi :(
 7. Hic, chị nói đúng quá , em tốt nghiệp kĩ thuật nhưng khi ra trường đến h em làm sale , kinh doanh dự án. Em nghĩ làm được hơn một năm rồi và chuẩn bị xin việc lại nếu không xin được học bổng , lá số em có màu giàu có gì không vậy chị ntpt :D . Em cám ơn chị
 8. Em cám ơn chị ntpt , em chỉ mong qua học xong về liền ,thật là buồn ạ :( Chị xem giùm em vài nét về sự nghiệp với , em nên theo nghề gì ạ .
 9. Cháu đã lấy thêm giờ thân ở #9 rồi bác ạ : Lá số giờ dậu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Quoc+Hung&date=1988,12,22,17,0&year=0&gender=m&view=screen&size=1 Lá số giờ thân : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Do+Quoc+Hung&date=1988,12,22,16,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2
 10. @bác Bá Kiến : cháu xin lỗi diễn đàn vì chưa đọc nội qui , hình như cháu không viết hoa đầu câu thì phải . @chị ntpt : em lấy thêm lá số 16h3 rồi ạ. Về bản thân thì em cao to , đen , giọng ồm ồm .Em upload thêm cả ảnh lúc em gầy và mập lên cho chị xem giúp em với ạ http://www.upanh.biz/images/2013/06/01/yb60z.jpg http://www.upanh.biz/images/2013/06/01/dD4q3.jpg lá số : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Do+Quoc+Hung&date=1988,12,22,16,30&year=0&gender=m&view=screen&size=2
 11. chị ntpt ơi :P