• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

quynhna

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  18
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About quynhna

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Kính gửi anh Thiên Luân: nhờ anh tư vấn giúp vợ chồng tôi sinh con út năm nào tốt: - chồng: 18-10-1975 âm lịch - Phúc đăng hoả - vợ :04-11-1977 âm lịch - sa trung thổ - con lớn: 04-06-2003 al - bé thứ: 10-01-2005 al Vợ chồng tôi muốn sinh thêm 1 bé nữa, nhờ anh tư vấn giúp từ nay đến 2019 thì năm nào tốt cho gia đình Cảm ơn anh Thiên Luân Hi vọng nhận được câu trả lời của Anh
 2. Kính gửi chú Túy Lão Cháu xin cảm ơn Túy Lão đã trả lời ạ. Từ hôm nhận được câu trả lời của Túy Lão cháu đã vào hầu hết tất cả các topic của diễn đàn để tìm địa chỉ email của Chú nhưng không thấy ạ. Nickname của cháu ko đủ điều kiện để xem profile của các thành viên khác nên cháu không tìm được địa chỉ email của Chú ạ. Cháu rất thiết tha muốn được biết giờ sinh của mình nên hi vọng được Chú giúp đỡ ạ. Nếu được mong Túy Lão để lại lời nhắn cho cháu theo địa chỉ email quynhnabna@gmail.com Cháu xin cảm ơn Chú nhiều ạ
 3. ban ad nick yahoo của TL đi tôi sẽ tìm giờ sinh giúp bạn

 4. Kính gửi Túy Lão Kính mong TL xem giúp cháu với ạ Cháu cảm ơn TL nhiều ạ
 5. Dạ, bác nói đúng quá ạ. Công việc của cháu chẳng bao giờ ổn định được, tự nhiên việc xui cứ rơi vào bản thân.theo lời khuyên của bác năm nay cháu sẽ cẩn thận hơn ạ Cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Chúc bác haithienha và các bác trong diễn đàn năm mới vui vẻ ạ
 6. Cháu cảm ơn bác haithienha nhiều ạ Cháu biết số cháu không được may mắn, vất vả từ nhỏ rồi ạ. Bác có cách gì giúp cháu cải thiện được vấn đề kinh tế ko ạ.cháu rất muốn được mở 1 cửa hàng nhỏ để buôn bán nhưng không biết nên bán mặt hàng gì. Mong bác có thể cho cháu lời khuyên ạ
 7. Kính gửi bác haithienha: Từ nhỏ cháu bị bệnh ra nhiều mồ hôi ở tay và chân ạ, không bị bệnh về mắt nhưng đã từng cắt mí mắt( cháu mắt 1 mí), không có tai nạn gì ở tau và chân ạ - bố cháu là con trưởng trong nhà.cháu nghe nói bố có con riêng nhưng chưa biết thực hư như thế nào. Gia đình cháu thuộc hàng trung lưu, bố mẹ cháu sau khi nghỉ hưu( đều làm cơ quan nhaf nước ) thì đều tham gia hoạt động của thôn( khối, xóm) và có chức danh nho nhỏ ạ Vậy cháu sinh giờ Thìn phải ko ạ? Kính nhờ bác xem giúp cháu có thể kinh doanh mặt hàng gì để có thu nhập và có thể ổn định ko ạ( từ trước đến nay cv của cháu thay đổi liên tục, thu nhập ko ổn định). cháu có thể và có nên lấy chồng nữa mà có thể sống với nhau lâu dài ko ạ? Cháu cảm ơn bác nhiều ạ
 8. Kính gửi bác haithienha: Cháu cảm ơn bác đã ghé vào topic của cháu Cháu xin gửi lại lá số ạ Lá số sinh 7h-9h http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tr%C6%B0%C6%A1ng+Th%E1%BB%8B+Qu%E1%BB%B3nh+Na&date=1981,5,25,8,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Lá số 9h-11h http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tr%C6%B0%C6%A1ng+Th%E1%BB%8B+Qu%E1%BB%B3nh+Na&date=1981,5,25,10,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Kính mong được bác haithienha giúp đỡ ạ Cháu cảm ơn bác ạ
 9. Cháu đã lập topic mấy lần mà vẫn chưa có duyên, lần này hi vọng có duyên được các bác giúp đỡ ạ
 10. cháu bị sa sẩy năm 2010 và 2011 ạ.năm 22 tuổi cháu không có hạn nào nặng ạ.- khi mẹ sinh cháu được 3 ngày cháu bị sốt cao, bác sĩ bảo ko qua được nhưng may mắn vẫn qua ạ. Cháu hay bị bệnh về đường ruột và bệnh thận ạ. Kính gửi Túy Lão:cháu bị sa sẩy năm 2010 và 2011 ạ.năm 22 tuổi cháu không có hạn nào nặng ạ. - khi mẹ sinh cháu được 3 ngày cháu bị sốt cao, bác sĩ bảo ko qua được nhưng may mắn vẫn qua ạ. Cháu hay bị bệnh về đường ruột và bệnh thận ạ. - năm 2010,2011, 2012 cháu đều thay đổi vị trí công việc mỗi năm 1 lần ạ
 11. Em cảm ơn anh nguyen doan đã nhắc nhở ạ. Do đọc câu trả lời của chú TL với bạn bizwoman nên e đã không phải phép khi xưng hô với chú TL. Lần sau trở đi em sẽ cẩn thận ạ.Cảm ơn anh
 12. Mình bổ sung thêm 1 chút nha:- mình là con út trong nhà, nhưng nghe mọi người bảo bố mình co con riêng bên ngoài nữa( nhưng mình chưa gặp bao giờ) -trước khi lấy chồng hiện giờ mình cũng đã yêu sâu sắc 1 người - công việc của mình chủ yếu liên quan đến tiền. - chồng mình là con út trong gia đình có 8 anh chị em(6 trai và 2 gái). Nhưng mọi việc trong nhà và việc hương khói thường do chồng mình đảm nhiệm( như con trưởng) và giờ vợ chồng vẫn ở với mẹ chồng Mình bổ sung 1 số thông tin, TL giusp mình với nhé Cảm ơn TL nhiều. Chờ tin của TL
 13. Kính gửi Túy Lão:Cảm ơn Túy Lão đã xem topic của mình.nhờ TL giúp mình chút nha. Mình xin miêu tả 1 số thông tin của mình như sau: -mình là con út trong gia đình có 3 chị em gái.bố mình sinh năm 1946, mẹ mình sinh năm 1950, bố mẹ khắc khẩu, không hợp nhau. Trước khi sinh mình, mẹ có kế hoạch 1 lần và sinh 1 chị gái nhưng được 3 ngày thì mất - mình cao 1m60, người tròn, mắt bị cận thị, trán cao. - con đường học tập của mình khá suôn sẻ,thi cử gặp nhiều may mắn, thi là đỗ. Năm 2005 mình đỗ đại học, học xa nhà( học cách nhà 300km).tháng 7/ 2009 tốt nghiệp và tháng 9/2009 tự thi đậu ngân hàng và làm cho tới bây giờ( chưa thay đổi cv) , nhưng thường hay thay đổi vị trí khác nhau, tháng 12/2012 mình được lên chức và vẫn đang làm cho đến bây giờ - từ nhỏ đến giờ thường hay đau ốm, đi viện.năm 2006 và 2011 mình mổ xoang 2 lần - tháng 6/2011(al) mình lấy chồng làm cùng cơ quan. Tháng 10/2013(al) mình sinh con gái đầu lòng. Trước đó mình có sa sẩy 2 lần Mình gửi kèm link lá số từ 7h-9h TL xem giúp mình nha, mình hỏi mẹ thì bảo có thể vào giờ này http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tr%C6%B0%C6%A1ng+Th%E1%BB%8B+Ph%C6%B0%C6%A1ng+M%C3%A2y&date=1987,5,24,8,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Cảm ơn TL nhiều. Mong nhận được tin
 14. Kính gửi Túy Lão Kính nhờ Túy Lão xem giúp công danh, tài chính năm nay với ạ Lá số của mình : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tr%C6%B0%C6%A1ng+Th%E1%BB%8B+Ph%C6%B0%C6%A1ng+M%C3%A2y&date=1987,5,24,10,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Mình muốn hỏi: trong năm 2014, công việc cuar mình có thay đổi nữa không, thay đổi hay để nguyên cv cũ sẽ tốt hơn?( mình thường xuyên được điều động thay đổi vị trí công việc trong cơ quan) - đến năm nào thì mình có thêt mua nhà để ở( hiện tại mình vẫn đang đi thuê nhà và vất vả trả nợ vay ngân hàng)=> số mình có thể giàu không vậy? Mẹ mình không nhớ chính xác giờ sinh lắm, mình đã vào đây hỏi mấy lần nhưng chắc chưa có duyên với ai nên vẫn chưa xác định giờ sinh, nếu lần này có duyên, mong Túy Lão giúp mình thêm việc xác định giờ sinh với nhé, mặc dù ko đúng chuyên mục. Mình xin miêu tả 1 vài đặc điểm của bản thân: - mình là con út trong gia đình có 3 chị em gái - năm 2005 mình đỗ đại học - năm 2006 và 2011 mình mổ xoang 2 lần - tháng 6/2011(al) mình cưới chồng, chồng nhiều hơn 9 tuổi Năm 2013 mình sinh con gái đầu lòng( trước đó đã có thai nhưng không được) Hi vọng lần này sẽ có duyên với Túy Lão Mong tin của TL
 15. Kính nhờ các bác xác định giúp cháu giờ sinh chính xác của cháu với ạ Cháu xin miêu tả một vài chi tiết về bản thân: -cháu sinh ngày 26/05/1981(dl), cao 1m55,người gầy, mắt nhỏ, mũi cao, miệng nhỏ. - nhà cháu có 3 chị em gái, cháu là con thứ trong gia đình.mẹ cháu có sa sẩy 1 người trước khi sinh cháu, sau khi sinh cháu cũng sinh thêm 1 người e gái nhưng không nuôi được, đến năm 1987 thì sinh đứa út - tốt nghiệp cấp 3 cháu trật đại hoc, đi học cao đẳng chuyên ngành sư phạm gần nhà - năm 2006, cháu cưới chồng cùng tuổi( sinh năm1981), sinh con trai đầu lòng vào tháng3/2007(dl) bằng phương pháp sinh mổ. - Năm 2010 cháu li dị chồng và hiện nay đang sống cùng con trai - từ khi tốt nghiệp cao đẳng cháu ko theo ngành sư phạm mag làm nhiều ngành nghề khác nhau như báo chí,xuất khẩu lao động Mẹ cháu nhớ lẫn lộn giờ sinh của 2 chị em, 1 người sinh khoảng 8h30, 1 người sinh khoảng 10h30. Cháu xin gửi 2 lá số của cháu ạ Lá số 8h30 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tr%C6%B0%C6%A1ng+Th%E1%BB%8B+Qu%E1%BB%B3nh+Na&date=1981,5,25,8,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Lá số 10h30 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tr%C6%B0%C6%A1ng+Th%E1%BB%8B+Qu%E1%BB%B3nh+Na&date=1981,5,25,8,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2 ( cháu xin lỗi vì dùng bằng điện thoại nên không biết cách post lá số ạ) Cháu xin hỏi thêm 1 câu ạ: cháu có thể làm kinh doanh để có thu nhập ổn định không ạ, vì hiện nay cháu chưa có công việc ổn đinhj, nếu kinh doanh thì cháu nên kinh doanh mặt hàng gì ạ? Mong nhận hồi âm của các,bác. Năm mới cháu kính chúc các bác mạnh khỏe ạ Ngày sinh của cháu là 25/05/1981 ạ. Cháu ghi nhầm ở phía trên ạ. Mong được các bác trong diễn đàn giúp đỡ ạ