• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phuongvu276

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  22
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About phuongvu276

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Lau lam roi moi tro lai dien dan. Em cung dang chat vat voi nhung khuc quanh cong danh, su nghiep. Gio em dang hoc make up co dau. Em cung. Da co mot nguoi de yeu. Van de van la com ao,gao tien, su bat on nghe nghiep lam ca 2 co mot khoang cach vo hinh . Em cung met moi de cho so phan lam roi. Cu the namy kheo e tro thanh ke vo dung. thoi
 2. Hjc, em cũng đã cố hết sức, nhưng chỉ đạt điểm trung bình 2 môn chi ạ. Đành xoay cách khác, lại lo tìm việc thôi. Chắc giấc mơ lập gia đình năm nay của em phải lùi đến 31 mất. Chứ người yêu em hiện tại còn trẻ và chắc không muốn cưới một đứa công ăn việc làm chưa ổn định như em đâu. Năm nay công nhận đón nhiều tin buồn quá chị ạ, hết buồn về sức khỏe, đến buồn công việc, tình cảm và giờ thêm cả học hành. Cứ như cuộc tranh đua của nỗi buồn ấy. Em cũng va vấp nhiều, nhưng chưa thấy nhiều hạn chọn đúng vào 1 năm như thế, không rõ đến cuối năm còn tin nào có thể khiến em bàng hoàng nữa không chị ạ. Cố lên thôi vì đời còn mệt mà :(
 3. Giac mo cao hoc da xa tam voi, buon oi chao mi http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif
 4. Cuoi tuan thi cao hoc roi,mong la ket qua se tot nhu chi ntp tien doan ^^
 5. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 27 của cháu. Cháu rất mong bác xó thể xem giúp cháu 2 vấn đề quan trọng này. Cháu giờ rất bế tắc và mệt mỏi đôi đường. Công việc bấp bênh, tình cảm thì cứ chợt đến chợt đi, không biết đâu là bến bờ. Cũng vì nghĩ ngợi quá nhiều khi chưa có hướng giải quyết nên cháu cũng ốm đau triền miên, suy sụp tinh thần. Cháu rất mong bác bớt được chút thời gian tư vấn giúp cháu ạ. Đây là link lá số của cháu: (không rõ làm sao mà ai xem cũng xem nhầm sang số mệnh của em song sinh với cháu bác ạ. Em gái cháu đẻ sau cháu 5 phút) http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu cảm ơn bác ạ.
 6. Ngoảnh qua, ngoảnh lại cũng ngóp nghép tuổi 30. Mình cứ đếm từng ngày, từng giờ như người tù đang bóc lịch chờ ngày hết án ấy. Được cái dạo này có nhiều dịp rảnh rỗi để mà lắng tai nghe các bậc bề trên phán số. Cũng biết ông bà,bố mẹ, cô bác láng giềng quan tâm, nhưng mà nếu tin vào số phận,thì làm sao mà tránh được ý trời. Chuyện tình cảm không thành, người trong cuộc như mình là người buồn nhất. Nhưng chẳng muốn để bố mẹ phiền lòng, cũng chẳng muốn vì nhiều sự hối thúc mà sai lầm khi quyết định chuyện trăm năm. Được bác thông gia lúc nào cũng quan tâm, cứ ở đâu có thầy giỏi là lại giới thiệu mình đi xem.Mà lạ nỗi đến đâu ai cũng kêu mình cao số, có duyên âm, rồi nhà bị yểm, nhà có vong...Mới đầu nghe mình cũng rùng mình lắm, tìm đủ mọi cách để khắc phục bằng những biện pháp mà các thầy đưa ra. Mình vốn yếu bóng vía mà.Nhưng có lẽ do nặng quá, nên đến giờ vấn đề cần giải quyết vẫn chưa thông. Chẳng hiểu thế giới ấy có tồn tại không? Nhưng nếu là nhân duyên thì chắc một nửa của mình trốn kĩ quá, hoặc mình nợ nhiều quá, giờ chưa trả hết, hoặc người nợ mình chưa xuất hiện Cứ tình trạng "Duyên đến, duyên đi, duyên lại lại", mệt mỏi thật đấy. Năm ngoái bác ấy nhờ một thầy ở Đà Nẵng coi hộ,thầy phán mình cuối năm có hạn cưới xin, giờ này thì mình vẫn một mình. Được cái đúng vụ học hành, mình không nghĩ sẽ học tiếp cao học, nhưng thầy ấy phán con đường học còn mấy bằng liền (hjc, vốn không ham học mà cái số cứ phải vác bút nghiên), nhưng ngẫm nếu có đỗ thì học cao học, lấy đâu mà thêm vài bằng nữa được. Mình học cũng kém mà, sức khỏe thì có hạn. Thầy cũng phán đối tác trăm năm là người nợ mình, thế nên kiếp này phải trả,hjc. Kể ra nếu đúng cũng tội họ,vì mình cũng chẳng khéo léo,giỏi giang gì,cũng không xinh đẹp, hiền hòa cho cam. Được mỗi cái nhiệt tình và thật thà,tính phổi bò, chóng giận nhưng mau quên. Gặp mấy người bạn hội FA, nghe các bạn than"Yêu hết kiếp là đủ,sao nhiều đôi cứ hẹn thề làm chi để phải chờ nhau hoài". Mình có xem một thầy,là thông gia với mẹ chồng của em gái, bác ấy nói nhà mình bị trấn yểm,như kiểu mặt ngũ của xúc sắc, vì thế làm ăn thất thoát, gia đình thiếu hòa khí. Không biết vụ đó đúng không,nhưng đúng là các thành viên trong gia đình mình khó nói chuyện chung được, cứ gần một lúc kiểu gì cũng có to tiếng. Nhà mình làm ăn rất có lộc, nhưng tiền vào nhiều, tiền ra còn gấp đôi, chủ yếu là bị lừa, hoặc rơi,hjc. Nhưng bố mẹ không mê tín, nên không cho bác ấy lập đàn giải hạn cho gia đình. Hôm trước thì đọc được bài của Bác Thiên Sử về luật nhân quả,cũng thấy chiêm nghiệm nhiều cái đúng. Năm 2009, nhà mình có 1 cậu sinh năm 85 mất tai nạn, 8 tháng sau,một cậu sinh năm 72 cũng mất vì đột tử. Nhà mình theo đạo nên cũng không ai tin vào chuyện tang trùng. Đến một hôm,dì của mình bị vong cậu thứ 2 nhập, nói là sẽ về bắt tiếp người trong nhà, đầu đinh, cả nhà mình lại nghĩ do say rượu nên nói nhảm. Một thời gian sau, cậu thứ 3 cũng mất do bác sĩ tiêm quá liều thuốc.Lúc ấy cả nhà mới lo lắng và đi làm lễ giải hạn. Giờ thì đến nay đã 3 năm, chưa có ai bị bắt đi cả. Lại một chuyện nữa, ông trẻ mình bị ung thư, cứ tưởng chết, gia đình đã chuẩn bị sẵn chuyện hậu sự, nhưng hôm ông vào viện, nằm cạnh một tử tù đang chờ ngày ra pháp trường, thì tử tù ấy nói ông sẽ sống thêm chục năm nữa, không chết đâu. Cả nhà không ai tin, nhưng đến giờ ông mình vẫn khỏe mạnh, cũng sắp hết hạn 10 năm kể từ lần ấy, ông mình cũng rất lo. Mình chia sẻ bài này chỉ là chút chiêm nghiệm thực tế từ những việc đã xảy ra trong gia đình mình,không có ý châm chích hay là một sự ba hoa viển vông. Nếu cả nhà có ý kiến hay hiểu biêt, rất vui lòng được lắng nghe và chia sẻ về vấn đề này.
 7. Năm 2012 có tình duyên gì đến mà có nghĩ đến chuyện cưới hỏi không? --> Cái này đúng chị ạ. Em khoảng tháng 8 có yêu 1 anh, con trai giám đốc sở ở quê em. Cũng tính cưới nhưng do khoảng cách xa xôi, tình cảm không được vun đắp nên đâm ra nảy sinh nhiều vấn đề, tụi em đã chia tay vào cuối năm ấy. Nói chung về tình duyên em cũng qua vài mối tình sâu đậm nhưng chẳng đến đâu.Bạn em vừa mai mối cho anh trai của cô ấy đang nghiên cứu sinh bên Mỹ, sinh năm 79. Bọn em vẫn nói chuyện với nhau qua online đôi lần. Em cũng không rõ ai mới là duyên phận nữa, nhưng mà mọi thứ lận đận quá chị ạ. Còn cậu bạn sinh năm 89 (âm thì 88) em cũng đang lăn tăn. Giá mà bố mẹ em không hối thúc thì em đã đỡ phải vội vã. Em cũng chán rồi, giờ mà có cưới ai, chắc không phải tình yêu mà là cho xong nghĩa vụ. Nhà em hơi cổ hủ, các cụ vẫn đặt nặng vấn đề này quá. Vì bị hối thúc nên nhiều khi yêu vội cho xong, ai dè nhanh chia tay. Em hoang mang lắm, hay do kiếp trước em nợ nhiều quá, nên kiếp này lận đận,hjc
 8. Chị ơi, hay chị nhầm với lá số em song sinh, vì nếu có số xuất ngoại thì là em gái em mới đúng, lớp 9, bố mẹ em đã làm giấy tờ, thủ tục để nó xuất ngoại sang làm con nuôi nhà Dì Út bên Thụy Điển không thành? Phải chăng đó chính là em gái song sinh của em. Bây giờ đứngtrước ngưỡng cửa li hôn, cả gia đình em cũng đang tính cho nó sang Thụy Điển chị ạ. Mấy bác xem hộ đều xem ra em gái em hết chị ạ. Vì tụi em sinh cùng cung giờ nên cũng hơi khó chị ạ.
 9. Em cám ơn câu trả lời nhắn gọn của chị ạ. Năm ngoái em vào Sài Gòn, cũng đi xin việc và trúng vào Lilama 45, nhưng bố mẹ em không cho vao Nam làm. Không hiểu đó có phải xuất ngoại không ạ (vì xa Hà Nội).Em cũng đi qua cửa khẩu Hà Khẩu chơi, gần thế không biết có được tính không nữa, nhưng em cũng hay đi du lịch, và có kế hoạch đi nước ngoài mấy năm nay, nhưng chưa đủ điều kiện chị ạ. Em đang kinh doanh thời trang online, cùng em gái, để kiếm thêm thu nhập, nhưng lộc đến và đi hoài, chả gom được gì cho mình, nên cũng chán lắm. Em cũng tập chấp nhận cái việc lận đạn công việc lẫn tình duyên. Nhưng thấy bạn bè bảo em Thân cư phu, lập gia đình sẽ thay đổi theo chồng. Bố mẹ em chỉ muốn em mau lấy chồng để nhẹ gánh thôi, em cũng nản mỗi lần nghe bố mẹ giục lắm. Ngay cả khi ngồi viết những dòng này, các cụ vẫn ngồi bên cạnh nhắc năm nay phải lo cho xong, không thì năm sau phải ra riêng. Em đang định gật đầu cho xong với cậu bé 89, chứ thi gan chờ số mệt mỏi quá chị ạ.
 10. Có phải duyên nhau thì thắm lại. Đừng xanh như lá, bạc như vôi...

 11. Chào chú, rất vui vì chú đã chia sẻ đôi lời trong chút tản mạn của cháu. Chúc chú có một cuối tuần vui vẻ ^^

 12. Tóm tắt của em đây ạ:- Hiện đang làm kế toán xây dựng - Chiều cao 157, nặng 50 kg, dáng hơi tròn,mặt tròn - Da trắng xanh,vừa đi biển nên da có chút rám nắng. có nốt ruồi cách mép trái 1 cm bên trên, em không rõ nó xuất hiện từ bao giờ nữa ạ. Nó là 1 chấm nhỏ xíu ẩn dưới da, không nổi lên nên khó thấy. - Bả vai phải có đốm bớt xanh nhỏ (đây là cách nhận rachị em sinh đôi khi còn bé) Bệnh tật: - Mắt kém, bị thoái hóa và không thể phục hồi.Năm 2005tiến hàng phẫu thuật mổ Lazick, bị biến chứng và thị lực bị suy giảm dần. - Bị di truyền viêm mũi dị ứng xoang mãn tính - Bị đau dạ dày,đau co thắt - Hay mất ngủ, nhức đầu, chóng mặt Vận hạn: Hồi bé hay ốm vặt, phải uống thuốc nhiều, bây giờlớn có ít hơn 4-5 tuổi: Tai nạn xe máy khi tham quan đập thủyđiện, mặt bị sẹo má trái, đến giờ nhìn kĩ vẫn thấy 8 tuổi mắt kém, đi khám mắt đã hơn 3 phẩy, bịcận,loạn viễn Lớp 7 hoặc 8:Bị chết đuối hụt ở bể bơi, may có bốcứu nên thoát nạn Lớp 9, bị đứt tay nặng, để lại sẹo lồi ở ngón taytrỏ bên phải. 18 tuổi, thi trượt đại học, phải đi học trung cấp 19 tuổi, thi đậu đại học KTQD, hệ tại chức 20 tuổi, bị tai nạn xe máy,không nghiêm trọng, chỉngất nhưng không phải đi viện và không sứt sẹo chân tay, tốt nghiệp trung cấp 20-25 tuổi: đi làm và đổi chỗ làm nhiều nơi, tốtnghiệp đại học, hay gặp tai nạn xe cộ và rắc rối với cảnh sát giao thông 27 tuổi: Bị chết đuối hụt khi đi du lịch, côngviệc hiện tại bấp bênh, đang ôn thi cao học Thông tin về cha mẹ: Bố: sinh năm 1958 Mẹ: sinh năm 1964 Em gái song sinh:sinh năm 1987, đã lập gia đình,có 2 con, 1 trai, 1 gái, chồng công an,mẹ chồng bác sĩ, bố chồng công an Em gái út: sinh năm 1989, đã lập gia đình, có 2con,1 trai, 1 gái. Bố chồng lafmbooj đội,mẹ chồng trước làm y tá. Chồng tốtnghiệp bách khoa, hiện hai vợ chồng ở nhà KD online. Câu hỏi của em đây ạ: 1- Về sức khỏe: Mắt em có cơ hội gặp thầy thuốc tốt và phục hồi không? Em liệu có bị mù không chị? 2 -Về học hành, sự nghiệp: Em muốn biết việc học cao học của em có thuận lợi không, em sẽ thi đỗ trong kỳ thi tới hay là lần nào khác? Công việc của em còn lận đận đến giai đoạn nào mới ổn định ạ, đi làm xa hay gần thì tốt ạ, có xuất ngoại không ạ? 3 - Về hôn nhân: Cái này em thấy cũng quan trọng, chắc xếp hạng nhất với bố mẹ em, vì cả 2 luôn tạo sức em khiến em ngột ngạt, cản trở việc học của em vì lo em ế chị ạ. Chị xem giúp em có tin hỷ trong năm nay hay năm nào không ạ? Em hợp tuổi nào và lấy chồng gần hay xa, công việc, tướng mạo chị có thể phác họa qua thì tốt ạ? Em có số đa phu và hôn nhân không hạnh phúc như em gái em không? Em rất cám ơn chị đã quan tâm tới lá số của em, dù chị rất bận. Chân thành cảm ơn và chờ tin của chị ạ.
 13. Đây là link topic của em mà chị yêu cầu ạ: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/30711-kinh-nho-cac-bac-cao-nhan-xem-giup-cai-la-so-lan-dan-cua-chau-voi/page__p__217192__fromsearch__1#entry217192