• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tuấn dương

Hội Viên Ưu Tú
 • Số nội dung

  717
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by tuấn dương

 1. Lớp học chữa bệnh bằng Kim cang thiền "kỳ dị" bậc nhất Hà thành Ít ai biết được ở ngay giữa lòng thủ đô vẫn có một lớp học truyền dạy nhau những phương pháp chữa bệnh mang màu sắc dân gian vô cùng kỳ bí. Tại đây, người ta chữa những bệnh liên quan tới tim mạch, huyết áp,... thậm chí tiểu đường bằng phương pháp dùng kim băng châm vào da thịt. Trước khi châm kim, mọi người sẽ phải đọc "thần chú. Ai đọc đúng "thần chú" thì khi kim châm vào người sẽ không bị chảy máu (?). Nhưng điều quan trọng nhất là, ở lớp học này, các học viên phần đa là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ hoạt động trong ngành y. Đó là lớp học chữa bệnh của môn phái Kim Cang Thiền do danh sư Trần Kim Cang sáng lập. Theo lời chỉ dẫn của một vị cán bộ ở Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, tôi đã tới đăng ký học lớp học kỳ quặc này tại một căn nhà trên đường Đê La Thành. Học chung lớp với tôi là một loạt những giáo sư, tiến sĩ và nhiều cán bộ công tác trong nhiều ngành nghề khác nhau. Thành viên trong lớp, người trẻ nhất có lẽ chỉ đáng tuổi cháu chắt, người già nhất cũng tương đương tuổi ông Trần Kim Cang nhưng ai cũng tôn kính gọi ông là thầy. Ngay trong những buổi tiếp xúc đầu tiên với “Thầy”, chúng tôi được ông giảng giải cho nghe về nguồn gốc và quan điểm của môn phái Kim Cang Thiền. Theo đó, Kim Cang Thiền là một môn khí công-thiền. Có nghĩa là khí công kết hợp chặt chẽ với tư tưởng của Phật giáo. Khí công xưa nay vẫn được coi là một môn học giúp lưu thông khí huyết, nâng cao sức khỏe, sự dẻo dai và có tác dụng chữa bệnh. Còn Phật giáo là tôn giáo coi cái hướng Thiện là mục đích trọng tâm. Hai điều đó được kết hợp chặt chẽ trong một môn phái nhằm mục đích chữa bệnh và hướng thiện cho các học viên. Các học viên phải làm lễ trước buổi học Theo lời ông Trần Kim Cang, sở dĩ môn phái có sự kết hợp kỳ lạ này bắt nguồn từ câu chuyện cuộc đời nhiều màu sắc kỳ bí của ông. Chuyện rằng, ông Trần Kim Cang là hậu duệ đời thứ 7 của một gia đình người Hoa chuyên làm nghề bùa chú ở tỉnh Trà Vinh. Mặc dù biết con trai là hậu duệ duy nhất của dòng họ nhưng ông cụ thân sinh ra ông đã gửi con trai lên chùa Vạn Hòa Cổ Tự để tu đạo Phật, lấy hiệu là Thích Liên Nhã. 12 năm sau, ông được mời làm trụ trì chùa Phú Thọ (TP. Hồ Chí Minh). Và chính trong thời gian này, vào một đêm rằm tháng 10, năm Ất Tỵ (1965), trụ trì Thích Liên Nhã đã được một ông già râu tóc bạc phơ, mặc áo rộng có thêu nhiều hình bát quái (theo ông đây là Đức Thái Thượng Lão Quân) truyền cho 3 cuốn sách bí truyền của ngài. Khi truyền sách, ông già này đã ngâm một bài thơ: Ta mang một túi càn khôn Chưa truyền hậu thế vội chôn xuống mồ Ngày đêm ta phải trông chờ Tâm linh ngời sáng đến giờ trao tay Bằng không gặp cảnh duyên này Ta đầu thai lại làm thầy giảng du Mong người thấu hiểu hiền ngu Minh tâm kiến tánh cần tu tiên đài… Các học viên được phát 8 chiếc kim băng để chữa bệnh Tỉnh dậy, ông vội vàng cầm giấy bút ghi lại tất cả những điều còn nhớ trong giấc mơ ra 3 cuốn sách khác nhau. Đó là “Dịch quái linh phù”, “Khí công bí truyền” và “Bí tắc Kim Cang công phu”. Trong đó, “Bí tắc kim cang công phu” là cuốn sách được dùng để dạy cho những học viên mới như chúng tôi. Theo lời danh sư Thích Liên Nhã - Trần Kim Cang viết trong lời tựa của sách thì “Bí tắc Kim Cang công phu là loại khí công thượng thừa và chỉ được mật truyền, người có đủ cơ duyên mới được các chân sư dạy cho từng bước một. Công năng của nó là dùng để chữa thân bệnh và tâm bệnh….” Sau khi được học những giáo lý của môn phái về việc tôn sư trọng đạo và những điều cấm kỵ trong môn phái, chúng tôi bước vào những bài học chữa bệnh đầu tiên. Trước mỗi buổi học, mỗi người đều nhận được một bộ gồm 8 chiếc kim băng rồi tự tay thắp một cây nến và cầu nguyện dưới ban thờ Phật Tổ. Được biết, việc cầu nguyện và thắp nến giúp cho các học viên được thanh thản, tịnh tâm trước giờ học. Còn 8 chiếc kim băng được dùng để châm vào da thịt, nhằm giải phóng những độc tố trong cơ thể, đồng thời chữa bệnh cho bản thân. Và có lẽ điều kỳ lạ nhất mà tôi cảm nhận được ở phương pháp chữa bệnh độc nhất vô nhị này là hầu hết các học viên đều phải học thuộc lòng những bài thần chú dành cho bài tập. Bởi theo lời Thầy thì nếu không đọc thuộc thần chú, chắc chắn máu trong cơ thể sẽ chảy ra và tác dụng chữa bệnh sẽ không như mong muốn. Vì thế, trước mỗi buổi học, hầu hết mọi người đều dành thời gian khá nhiều cho việc học thuộc lòng. Trong mỗi buổi học, sau phần “nghi lễ”, màn xuyên kim luôn luôn sẽ là phần kịch tính nhất đối với học viên. Trước khi xuyên kim vào cơ thể, mọi người đều phải dùng tay uốn thẳng kim băng, xếp thành một hàng thẳng. Khi đã sẵn sàng, các học viên ngậm một chiếc vào miệng, đầu suy nghĩ về thần chú và tay xuyên kim. Và hầu hết mọi người đều chọn vị trí cánh tay, bắp chân để “biểu diễn”. Xuyên kim băng vào chân mà không hề chảy máu Nhiều người lo ngại việc kim được lấy từ hộp ra, không qua sát trùng bằng dung dịch sẽ có thể làm vi khuẩn đi vào cơ thể học viên. Nhưng theo lời một số học viên từng theo học lớp này từ nhiều năm trước thì đây là một cách “làm phép”, do đó, học viên sẽ không bị mắc bệnh, mắc vi khuẩn. Thậm chí có bác sĩ cẩn thận quá mang cồn 90 độ theo để sát khuẩn kim còn làm cho máu tươi bắn ra thành dòng và làm “phép” mất thiêng. Do đó, ở lớp học mà tôi chứng kiến, mặc dù phần đa học viên là các bác sĩ, nhưng tuyệt nhiên không ai nghĩ tới chuyện sát khuẩn kim băng. Dường như đặt sự tin tưởng tuyệt đối ở danh sư, học viên cầm kim tự xuyên qua bụng chân, bụng tay một cách không ngần ngại. Có những người xuyên kim vào chân nhanh thoăn thoắt như xuyên qua thân cây chuối, nhưng cũng có những người mướt mải mồ hôi hý hoáy, dùng lực rất nhiều mới xuyên được một kim. Nhưng rốt cục cũng không có ai bỏ cuộc. Và có lẽ khi chứng kiến những cảnh này, người hoảng sợ lại chính là những người không tham gia. Kết thúc buổi học, mọi người ai nấy đều vui vẻ, chụp lại hình kỷ niệm để khoe người thân. Khi những ngọn nến đã cháy hết, thầy giáo nhắc các môn sinh rút kim khỏi cơ thể, mà không quên nhắc tất cả phải chăm chỉ luyện tập lại bài vào mỗi sáng sớm. Có lẽ đây là lớp học chữa bệnh kỳ quặc nhất mà tôi được chứng kiến. Những tác dụng chữa bệnh mà "Thầy" Trần Kim Cang khẳng định, dù chưa được cơ quan y tế nào chứng minh nhưng việc thu hút được nhiều bác sĩ tham gia như vậy cũng đủ chứng minh sức hấp dẫn của môn học. Và có lẽ ít nhất qua đây điều đầu tiên mà con người ta học được chính là lòng dũng cảm. Theo T.Lăng - GDVN clb này họ dùng cái bát quái hóa khí làm biểu tượng họ có cuốn sách "kim cang dịch quái linh phù" ...td đang tìm hiểu , hy vọng có nhiều điều bổ ích ^_^
 2. 10 câu nói tiết lộ bí quyết giàu có của Warren Buffett (VNF) - Dưới đây là 10 câu nói có sức thuyết phục nhất về bí quyết thành công của một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới. 1. Hiểu rõ mình có gì “Rủi ro đến từ việc bạn không biết mình đang làm gì”. Một tay chơi bài vô địch thế giới có đang đánh bạc khi ngồi xuống bàn poker hay không? Warren Buffett không nghĩ như vậy. Ông biết rằng, qua thời gian, kỹ năng sẽ đánh bại may mắn. 2. Suy nghĩ kỹ “Tôi nhấn mạnh rằng tôi dành rất nhiều thời gian mỗi ngày chỉ để ngồi suy nghĩ. Điều đó không phổ biến lắm trong giới doanh nhân Mỹ. Tôi đọc và suy nghĩ, và đưa ra những quyết định ít bốc đồng hơn hầu hết mọi người trong giới kinh doanh. Tôi làm việc đó bởi vì tôi thích kiểu cuộc sống này”. Rất nhiều doanh nhân và doanh nghiệp đưa ra những quyết định bốc đồng mà đôi khi phải trả giá lớn. Warren Buffett làm khác hầu hết mọi người, và ông tin rằng để duy trì thành công , bạn phải xem xét những lựa chọn của mình rất cẩn thận. 3. Cẩn trọng trong mọi vấn đề “Mất 20 năm để gây dựng danh tiếng và mất 5 phút để phá hủy nó. Nếu bạn nghĩ về điều đó, bạn sẽ làm mọi thứ khác biệt”. Bạn phải thận trọng trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh. Có một chút đáng sợ khi biết rằng hình ảnh của bạn có thể bị hủy hoại dễ dàng đến mức nào. Hãy hành động thận trọng giống như nó là quyết định liên quan tới hàng triệu USD. 4. Nếu mọi chuyện đang tệ, đừng làm nó tệ hơn “Việc quan trọng nhất cần làm khi bạn thấy mình đang đứng trong một cái hố là hãy ngừng đào hố”. Khi người ta đang rối ren, họ thường có những thói quen không may làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn. Để thành công, bạn cần biết khi nào thì bạn không nên làm gì cả. 5. Hợp tác với đúng người “Bạn không thể làm một thỏa thuận tốt với một người xấu”. Bạn không thể đặt niềm tin vào người mà bạn không thể tin tưởng nếu bạn muốn thành công trong kinh doanh hay trong cuộc sống. 6. Đừng quá cả tin “Tôi cố gắng mua cổ phần ở những doanh nghiệp tuyệt vời đến mức mà một kẻ ngốc cũng có thể điều hành chúng. Bởi vì dù sớm hay muộn, một kẻ ngốc cũng sẽ làm thế”. Thậm chí khi bạn hợp tác với đúng người, họ cũng có thể khiến bạn thất vọng vào một ngày nào đó. Hãy hiểu rằng mọi thứ tốt đẹp có thể kết thúc, và chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. 7. Đánh giá cao những gì tới trước “Có những người đang ngồi trong bóng mát vì có những người đã trồng một cái cây từ rất lâu rồi”. Nếu bạn thành công, thì ít nhất một phần là nhờ những người khác đã mở đường cho bạn. Hãy biết ơn những người tới trước và đóng góp cho thành công của bạn. 8. Biết khi nào cần nhảy tàu “Nếu bạn thấy mình đang trong một chiếc tàu bị rò rỉ kinh niên, thì năng lượng dành cho việc đổi tàu có thể sẽ hiệu quả hơn năng lượng dành cho việc vá tàu”. Người thành công không đặt cược khi biết trước sẽ thua. Họ nhận ra khi nào có thứ đang chìm, và biết khi nào mình cần leo lên một chiếc tàu mới. 9. Thói quen rất khó bỏ “Chuỗi thói quen quá nhẹ để cảm nhận thấy cho tới khi chúng quá nặng để phá vỡ”. Hãy chắn chắn rằng bạn đang nuôi dưỡng những thói quen tốt, bởi vì bạn càng thực hiện lâu thì bạn càng ít khả năng phá vỡ chúng. 10. Hãy tin tưởng vào thành công của mình ngay cả khi không ai nghĩ vậy “Tôi luôn biết mình sẽ giàu có. Tôi không nghĩ rằng mình từng nghi ngờ điều đó một phút nào”. Bạn nên tin rằng mình sẽ thành công. Sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút để thuyết phục mọi người, nhưng nếu bạn tiếp tục tin tưởng vào bản thân, bạn sẽ có một lập luận thuyết phục. Theo VNN wb thật giỏi trong việc đơn giản hóa những vấn đề phức tạp ^_^
 3. Tôi thường xuyên thắc mắc là tại sao có một số người luôn luôn quảng đại, trong khi đó có một số người không thể như thế được. Tôi xem xét ở nhiều khía cạnh khác nhau, như là tính cách của người đó, giới tính, kinh nghiệm sống và học vấn, nhưng tôi không thể tìm thấy mối liên hệ nào cả. Một ngày, tôi khám phá ra rằng, một người quảng đại là có liên hệ đến thiện niệm hay tư tâm của người đó. Nếu bạn là một người lương thiện, thì dù không có quyền hành, sự giàu có, hay danh tiếng, bạn vẫn có thể cho người khác rất nhiều điều. Nhưng nếu bạn là người ích kỷ và có tư tâm, thì dù có rất nhiều thứ, bạn vẫn không thể cho ai một thứ gì. Cổ nhân có câu: “Tâm để vô tư thiên địa khoan, tư tâm điền hung thốn bộ nan” (Với một người vô tư, trời đất trở nên rộng rãi vô cùng; với một người ích kỷ, mỗi bước đi đều thật nặng nề). Tính lương thiện bao gồm sự khoan dung và quảng đại. Nó bao gồm luôn luôn nghĩ đến người khác trước, vui vẻ khi người khác được hạnh phúc. Định Bình Với người đại thiện vô tư, họ sẽ coi việc tạo phúc cho thiên hạ như là việc làm của họ vậy. Họ bao dung vạn sự vạn vật, lấy khổ làm vui, đội trời đạp đất, tạo phúc cho thế gian, và để lại tiếng thơm muôn đời. Khi người với lòng từ thiện thấy người khác đau khổ, họ cho phép người đó dùng mọi thứ mà họ có thể cho được. Họ càng quan tâm tới người khác, họ càng được nhiều hơn, và người khác càng gần gũi họ. Vì thế, đối với những người có lòng từ thiện, con đường trước mặt họ rộng lớn vô cùng và cuối cùng họ hoà tan vào cùng trời đất. Mục đích của người ích kỷ là chiếm lấy và cất giữ. Họ muốn đoạt những gì mà người khác có. Họ làm tổn hại đến người khác vì quyền lợi của bản thân mình. Họ đẩy những khó khăn của mình cho người khác, và lòng ham muốn của họ sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Niềm vui sướng của người ích kỷ chính là nỗi đau của người khác, và họ đau khổ khi mọi người vui sướng. Họ ăn không ngon, ngủ không yên. Thậm chí cả trong giấc mơ họ cũng lo sợ bị mất quyền lợi, và tranh đấu trong cả giấc mơ của họ. Họ tự hào về những lợi lộc mà mình giành được, và đau khổ vì những mất mát nhỏ nhoi. Họ đau khổ cả tâm lẫn thân, và không còn nhìn thấy tương lai. Người ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Họ không thể cho ai một chút gì, và chỉ cố gắng chiếm lấy. Nhưng những việc đó làm cho chính họ bị mất mát. Con đường của họ càng trở nên hạn hẹp. Cuối cùng, họ mất tất cả. Người Trung Quốc có câu: “Lùi một bước biển rộng trời trong”. Bước lùi này chính là một trận chiến giữa tính đại lượng và lòng ích kỷ. Lòng từ thiện là lùi một bước, và tính ích kỷ là tiến một bước. Khi bạn lùi một bước, dường như là bạn bị mất đi cái gì đó, nhưng thực ra là đang nhường bước cho người khác, con đường của bạn sẽ trở nên thênh thang hơn, và vì thế bạn có cảm giác như trời đất bao la hơn xưa. Nếu bạn tiến thêm một bước, dường như bạn chiếm được cái gì đó, nhưng thực ra bạn đang tranh giành của người khác và con đường của bạn trở nên chật hẹp hơn. Vì thế bạn cảm thấy cuộc đời đen tối hơn. Lòng từ thiện và tính ích kỷ giống như thiên đàng và địa ngục trong tâm. Thể hiện lòng từ thiện hay tính ích kỷ là sự chọn lựa của mỗi cá nhân, và nó quyết định tương lai của một người. Hướng theo lòng từ bi, bạn đã chọn lựa lên thiên đàng! Hướng theo tính ích kỷ, chắc chắn là bạn đã chọn xuống địa ngục. Tác giả: Định Bình Theo Chanhkien.org
 4. ko biết ông ngớ ngẫn nào nghĩ ra cái "bản đồ bát quái này" :ph34r: tiêu đề thì đao to búa lớn "pt nhà ko rời xa ngũ hành bát quái "...trong khi đó cái cách tư vấn pt ...thì từ cổ chí kim ..tuấn dương chưa thấy bao giờ thông tin về năm sinh gia chủ -hướng nhà -hình thể ..đều ko có ...thì tư vấn cái gì ?quay ngược quay xuôi cái đồ hình ở dưới cũng chẳng rõ tư vấn theo phương pháp nào -_- chưa kể việc mặc định tài lộc-tình yêu-tinh thần ở 3 cái góc đó ,người đọc ko hiểu áp dụng theo rồi dính vào mộ khí ...thì lạy "thầy" :lol:
 5. quẻ kinh xích khẩu khai tiểu cát hưu vô vong sinh đại an thương lưu niên đỗ tốc hỷ cảnh xích khẩu tử tiểu cát kinh vô vong hà nội những ngày này nóng đến mức não cũng muốn nhảy ra ngoài :ph34r: ,ngồi đợi trời mưa chi bằng lập đàn cầu mưa cho nó nhanh hạ hỏa :lol: .ae nào cùng chung chí hướng thì vào góp vui :P ngày 17-21-25 /6 dương lịch sẽ có mưa xa hơn 1 chút là ngày 15-7 dương lịch( sẽ có mưa lớn)
 6. theo td : nếu phân loại đông-tây trạch dựa vào quỹ đạo của trái đất xoay quanh mặt trời (ngày-đêm , sáng- tối) thì sẽ phát sinh 1 vài vấn đề a+ khu vực hiệu quả nhất của bát trạch(tính từ tâm) b+ khu vực ko thể phát huy hiệu quả tuyệt đối của bát trạch ( xuôi về 2 đầu cực nam-bắc , hiệu quả sẽ giảm sút dần , ko còn sự rõ nét như những khu vực trung tâm) từ đó ta nhận thấy : +tại những khu vực phương pháp bát trạch ko thể phát huy toàn bộ hiệu quả ,cần phải có các phương pháp khác bổ sung như huyền không-hình thể-dương trạch .như vậy mới có thể đạt hiệu quả tốt nhất trong vấn đề xây dựng theo phong thủy +phong thủy tàu chia : bát trạch -huyền không-dương trạch -hình thể thành các phái riêng biệt ..nên họ sẽ gặp rắc rối khi rơi vào trường hợp (b) . +trong khi đó phong thủy lạc việt ko tách rời các trường phái , mà coi nó là 1 thể thống nhất nên dù rơi vào trường hợp nào cũng có thể xử lý linh hoạt và triệt để ^_^ @ trước đây td có giao lưu với mấy thầy bên bát trạch : chỉ riêng việc định tâm nhà cũng đã đủ cãi nhau tóe lửa :D ấn tượng nhất phải nói đến thầy định tâm nhà theo kiểu ú tim (trốn tìm)..rằng thì là tìm được tâm nhà rất khó , vì nó chạy lung tung (tâm động)...ko cố định 1 chỗ , phải có đủ kinh nghiệm mới xác đinh nổi ...thật là muốn cười té ghế :P :P :P ngẫm lại nếu hệ thống kỳ kinh bát mạch trong đông y nó cũng chạy loạn xạ như vậy thì các thầy dựa vào phương pháp nào mà châm cứu , dò huyệt :P căn nhà và cơ thể người vốn dĩ có rất nhiều điểm tương đồng , ai nghiên cứu pt lâu năm đều có thể nhận thấy -_-
 7. 1. Sư phụ 2. Sư huynh Linhtrang 3. Sư huynh Hoangtrieuhai 4. Phamhung 5 vi tiểu bảo 6 tuấn dương ^_^ 1 năm rồi quần hùng mới hội tụ, cho em 1 ghế nhé anh phạm hùng :D
 8. sư phụ ơi ...tấm hình ở trên con thấy báo viết là chụp vào buổi chiều , nếu căn cứ theo hướng đổ bóng từ tây qua đông thì sao hướng nhà có thể là đông nam được nhỉ :P @ vi tiểu bảo : mình hôm nào cũng thức khuya lắm , tầm này yên tĩnh , dễ tập trung :D
 9. con cũng quan sát qua mấy tấm hình trên báo , nhưng lại nhận định hướng của căn biệt thự này là h bắc , theo ptlv là hướng tuyệt mạng . và nếu theo sơ đồ nhà của sư phụ ghi bên trên , khả năng cổng chính của nhà này dễ rơi vào vị trí ko vong giữa hướng tây bắc-bắc cấu trúc tường rào và cửa chính giống như xương cột sống kéo dài , nên dẫn đến khả năng gây vô khí của cuộc đất này về phần sát khí thì như sư phụ nói nhưng với tất cả các yếu tố trên con vẫn chưa thể nhận định , vì sao những người này lại chết như vậy . có lẽ vẫn ẩn chứa 1 vài trụ gây sát khí mạnh ở khu vực tây băc- bắc của căn nhà :o
 10. ngày 5-7 em đi được ^_^ vậy cho tuấn dương đăng ký 1 suất nhé anh phạm hùng ^_^ 1. Phamhung 2. tuấn dương p/s: trên bảng đăng ký ghi tên Sư huynh Linh trang là Đỗ Đức Dụ kìa anh phạm hùng :D
 11. hi sư phụ.^_^ đất nước nào mà chẳng cần đến phong thủy ... cũng như con người chúng ta vậy thôi...tốt hay xấu..cũng phải đến gặp bác sĩ .. sinh lão bệnh tử nào có bỏ qua ai ^_^
 12. con thì có suy nghĩ lạc quan hơn sp ^_^ trước sau khoa học cũng sẽ thấy sự tồn tại của khí thôi...nhưng e là với trình độ phát triển như hiện tại ..sẽ còn lâu lắm mới có thể nhìn thấy bản thể chân chính của nó ^_^ và con cũng đồng ý với sư phụ là ..qua gián tiếp người ta sẽ nhận biết được sự tồn tại của khí dưới 1 số hình thái thô giản
 13. giáo sư Đào Vọng Đức phát biểu câu đó khi mới tiến hành khảo sát 18 nhà ngoại cảm tìm mộ thôi mà sư phụ ^_^
 14. Nhân dịp năm mới đệ tử chúc sư phụ cùng toàn thể anh chị em : Phúc như Đông Hải , của cải như Thái Sơn , gia đạo ấm êm ...cả năm may mắn :lol:
 15. không vào chùa thì sao thành phật được ....sư phụ vớ vẩn thì có :lol: :lol: :lol: p/s: con đùa thôi :P
 16. giấc mộng của bạn ko phải là 1 điềm báo nên chẳng có xui rủi gì hết cứ yên tâm đi ^_^ nó xuất hiện do tinh thần bị ảnh hưởng , đại loại như cô đơn lâu ngày nên cần ai đó để yêu thương chia sẻ ..chỉ vậy thôi ^_^ có lẽ bạn cũng 30t rùi nhỉ ?
 17. đệ tử chúc sư phụ luôn mạnh khỏe , an vui và sớm hoàn thành ước nguyện của mình để về an hưởng tuổi già ^_^ kể từ ngày đi cùng sư phụ đến giờ ,lúc nào con cũng thấy thầy tất bật vất vả -_- ...ko biết đến khi nào mới có thể nghỉ ngơi đây ? đệ tử tặng sư phụ bài thơ đọc cho khuây khỏa nhé :D Thiên di Làm sao biết hết đêm dài ..? Làm sao biết được ngày mai những gì ..? Thôi thì chân cứ bước đi Còn tâm còn sức, ngại gì nắng mưa Cuộc đời lúc được lúc thua Cuộc đời có lúc tưởng đùa mà nên Cốt sao dạ vững tâm bền Trước sau thuyền cũng qua miền bão giông Cuộc đời có có không không Con thuyền nho nhỏ mênh mông biển sầu Làm sao biết hết đêm sâu...? Làm sao biết được nơi đâu bến bờ...? Thôi thì! Trên đầu còn có trời xanh Dưới chân còn có đất lành chở che Thôi thì ta cứ bước đi! Việc gì phải nghĩ mà thêm đau đầu ^_^ con sưu tầm thôi ,ko phải tự sáng tác đâu ^_^
 18. nick của tuấn dương đột nhiên ko vào được room câu lạc bộ ptlv - lớp ptlv cao cấp BQT kiếm tra lại giúp mình nhé..
 19. Một cuộc trò chuyện thú vị giữa một anh sinh viên và một vị giáo sư Giáo sư: Cậu theo Thiên Chúa Giáo đúng không?… Sinh viên: Vâng thưa Giáo sư. Giáo sư: Thế có nghĩa là cậu tin vào Chúa? Sinh viên: Tất nhiên rồi thưa Giáo sư. Giáo sư: Thế Chúa có tốt không? Sinh viên: Vâng có chứ. Giáo sư: Thế Chúa có đầy quyền năng đúng không? Sinh viên: Vâng. Giáo sư: Anh trai tôi đã qua đời vì ung thư ngaycả khi anh ấy đã cầu xin Chúa chữa lành bệnh. Chúng ta hầu như ai cũng muốngiúp đỡ những người đang trong cơn ốm đau. Nhưng Chúa thì không. Thế thì Chúatốt ở chỗ nào? (Cậu sinh viên im lặng.) Giáo sư: Cậu đâu trả lời được đúng không? Bắt đầu lại nào cậu trẻ. Chúa có tốt không? Sinh viên: Thưa có. Giáo sư: Thế quỷ sa tăng có tốt không? Sinh viên: Không. Giáo sư: Thế sa tăng từ đâu mà ra? Sinh viên: Từ… Chúa… Giáo sư: Đúng vậy. Ta hỏi nhé, thế giới này có cái ác không? Sinh viên: Có. Giáo sư: Thế ai tạo ra cái ác? (Cậu sinh viên không trả lời.) Giáo sư: Trên đời này có bệnh tật? Có sự vô đạo đức? Sự thù oán? Xấu xa? Những thứ kinh khủng đó luôn đầy rẫy trên thế giới này đúng không? Sinh viên: Vâng thưa Giáo sư. Giáo sư: Vậy thì ai tạo ra những thứ đó? (Cậu sinh viên không lên tiếng.) Giáo sư: Khoa học nói chúng ta có 5 giác quan để nhìn nhận thế giới xung quanh. Vậy cậu nói thử xem, cậu có nhìn thấy Chúa bao giờ chưa? Sinh viên: Chưa thưa Giáo sư. Giáo sư: Nói cho mọi người nghe xem cậu có nghe thấy Chúa bao giờ chưa? Sinh viên: Chưa thưa Giáo sư. Giáo sư: Cậu có bao giờ chạm vào Chúa, nếm được chúa, ngửi được Chúa chưa? Cậu có bao giờ có bất cứ cảm nhận giác quan một cách thực tế về Chúa chưa? Sinh viên: Chưa, thưa Giáo sư. Em e là chưa. Giáo sư: Thế mà cậu vẫn tin vào Chúa? Sinh viên: Vâng. Giáo sư: Xét theo Nguyên tắc Thực Nghiệm và Chứng Minh, khoa học cho thấy Chúa không tồn tại? Cậu có gì muốn nói nào? Sinh viên: Không thưa Giáo sư. Em chỉ có niềm tin của mình thôi. Giáo sư: Đúng thế, “niềm tin”. Đó là một vấn đề lớn của khoa học. Sinh viên: Thưa Giáo sư, trên đời này có thứ gọi là Nhiệt đúng không? Giáo sư: … Đúng. Sinh viên: Vậy có cái thứ gọi là Lạnh không? Giáo sư: Có. Sinh viên: Không thưa Giáo sư. Chả có thứ gì gọi là “Lạnh”. (Cả giảng đường trở nên yên tĩnh đến lạ thường khi tình thế bắt đầu chuyển biến.) Sinh viên: Chúng ta có thể có nhiều Nhiệt, thậm chí nhiều Nhiệt hơn, đạt Nhiệt độ cực cao, đạt mức lửa trắng, hay chỉ có chút ít Nhiệt, hoặc không có một tí Nhiệt nào. Chúng ta có thể đạt âm 273 độ C, lúc đó là Nhiệt độ âm tuyệt đối, khi mà không có một tí Nhiệt nào, nhưng chúng ta không thể đi xuống tiếp được. Không có cái thứ gọi là “Lạnh”. Lạnh chỉ là từ chúng ta dùng để chỉ trạng thái không Nhiệt. Chúng ta không thể đo độ Lạnh, chỉ có thể đo Nhiệt. Nhiệt là năng lượng. Lạnh không phải là thứ trái ngược với Nhiệt thưa giáo sư. Lạnh chỉ là “thiếu Nhiệt”. (Có tiếng kẹp giấy rơi trên sàn giữa không gian tĩnh lặng.) Sinh viên: Thế còn Bóng Tối thì sao nào Giáo sư? Có thứ gì gọi là Tối không? Giáo sư: Có chứ. Không có Bóng Tối thì làm sao có ban đêm được? Sinh viên: Giáo sư lại sai rồi. Tối là trình trạng bị thiếu cái gì đó. Ta có thể có Ánh Sáng yếu, Ánh Sáng thường, Ánh Sáng mạnh, Ánh chớp. Nhưng nếu không có Ánh Sáng, thì ta sẽ có thứ gọi là Bóng Tối đúng không? Giáo sư: Vậy ý cậu muốn nói là gì thế cậu trẻ? Sinh viên: Thưa, em nghĩ là các giả thuyết và tiền đề triết học của Giáo sư là có thiếu sót. Giáo sư: Thiếu sót? Cậu nói rõ hơn xem? Sinh viên: Thưa Giáo sư, chúng ta đang học về thuyết Nhị Nguyên, hay còn gọi là thuyết hai mặt. Ta tranh luận rằng có sự sống và có cái chết, rằng có vị Chúa tốt và vị Chúa xấu. Nhưng thế tức là chúng ta đang xem Chúa là một cái gì đó hữu hạn, một cái gì mà đó mà chúng ta có thể đo đạt được. Thưa giáo sư, Khoa học còn không thể giải thích được Ý Nghĩ là gì. Ý Nghĩ là thông tin mà bản chất là điện và từ trường diễn ra trong não, đồng thời cũng là thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy được hay hiểu và định nghĩa một cách chính xác được. Tương tự, nếu ta xem Cái Chết là trái ngược của Sự Sống tức là ta đã bỏ qua một thực tế rằng Cái Chết không thể tồn tại dưới dạng một cái gì đó. Cái Chết không phải là thứ trái ngược với Sự Sống, mà chỉ là “thiếu Sự Sống”. Do đó, có thể nói những cái ác, cái xấu xa trên thế giới này không hẳn là tồn tại. Đó chỉ là do con người đang thiếu vắng tình thương của một Đấng Tối Cao mà thôi. Bây giờ em xin hỏi, Giáo sư dạy rằng con người chúng ta tiến hóa từ vượn đúng không? Giáo sư: Theo quá trình tiến hóa tự nhiên thì đúng, tôi có dạy thế. Sinh viên: Thế Giáo sư đã nhìn thấy tận mắt quá trình này chưa? (Vị giáo sư lắc đầu nhẹ kèm với một nụ cười.) Sinh viên: Không một ai từng thấy quá trình tiến hóa diễn ra, thậm chí còn không thể chứng minh được quá trình này còn đang tiếp diễn trong hiện tại. Thế ra Giáo sư không dạy theo ý kiến của mình à? Thế Giáo sư không phải một nhà khoa học, mà chỉ là một kẻ phao tin trên giảng đường? (Xung quanh bắt đầu ồn ào.) Sinh viên: Cho tôi hỏi, trong phòng này có ai từng thấy được não của Giáo sư? (Cả giảng đường phá lên cười.) Sinh viên: Có ai nghe được não của Giáo sư chưa?Có ai sờ được, cảm nhận được hay ngửi được nó chưa? Xem ra là chả có ai. Vậy,theo Nguyên tắc Thực Nghiệm và Chứng Minh, khoa học có thể nói rằng Giáo sư không có não. Em không có ý xúc phạm, nhưng xin hỏi bây giờ thì làm sao chúng em có thể tin vào những bài giảng của Giáo Sư nữa? (Mọi người im lặng. Vị giáo sư nhìn thằng vào cậu sinh viên với một vẻ mặt khó ai hiểu được.) Giáo sư: Chắc có lẽ là cậu phải nghe tôi vì cậu tin vào lời tôi thôi. Sinh viên: Đấy thưa Giáo sư… Chính xác! Mối liên kết giữa Con Người và CHÚA chính là NIỀM TIN đấy. Và chính nhờ NIỀM TIN mà tất cả vạn vật trong vũ trụ này đều có thể tồn tại và chuyển động. -Lời kết- cậu sinh viên đó chính là ALBERTEINSTEIN. (Ghi chú: Nhiều người nói đó không thể là Einstein được vì ông là người Do Thái. Tôi biếtông ấy là người Do Thái chứ. Nhưng vào thời đó, nước Đức có quá nhiều người kỳthị những người do Do Thái. Nên một thực tế khá phổ biến là người ta hay nóidối về tín ngưỡng của mình. Cậu sinh viên đó đúng là Einstein.Hơn nữa, Einstein đã từng học trường Công Giáo (tứcThiên Chúa Giáo) khi ông còn trẻ.) Hãy nhớ nhé, mỗi ngày đều là một Khởi Đầu MỚI!
 20. khu đất này hình như ở gần khu chợ đông đúc , hoặc ở gần ngã 3 đường thì phải ...
 21. tuấn dương cũng lên được quẻ hưu tiểu cát , xin mạn phép đoán vài dòng : +thi thể của nạn nhân có khả năng ở khu vực gần đền Giang Cao hoặc bến đò Kim Lan + thời điểm tìm được có thể là vào ngày 30/10 hoặc ngày 6/11 mong cho linh hồn chị jeta1080 sớm siều thoát nam mô a di đà phật....
 22. xin chia buồn cùng gia đình chị jeta1080 cầu cho linh hồn chị sớm siêu thoát nam mô a di đà phật ...
 23. Vô cùng thương tiếc đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP , nguyện cho linh hồn ông sớm siêu thoát về cõi tây phương cực lạc nam mô a di đà phật
 24. cám ơn sư phụ và bqt tuấn dương đã vào được lớp ptlv cao cấp 1 rồi ạ