• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

banmai

Hội viên
 • Số nội dung

  74
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About banmai

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Ha Noi
 1. Còn nhớ khi banmai ở VN , lúc đó đã là sinh viên đại học rồi , nhưng phải sinh viên đại học năm 4 mới được làm thẻ thư viện và mựon sách . Thư viện trong trường thì lèo tèo vào cuốn chẳng có cái gì . Khi đi ra nước ngoài thì thư viện trường sách quá trời , đủ thứ sách ,ngaòi sách chuyên môn còn đủ thứ sách bói toán , sách tôn giáo v.v... nhưng mà lại lười học :lol: Trường của banmai học trước đây chỉ có sinh viên trong trường mới được mựon sách về còn ngừoi dân xung quanh cũng đựoc vào đọc thoái mái chỉ là không được mượn về nhà . Thư viện quốc gia VN nếu thay đổi như vậy thì hay quá , ai cũng có quyền được bình đẳng đọc sách như nhau , vì có chữ "quốc gia" tức là tiền mua sách thì chắc là thuế từ nhân dân rồi . :( Bên này khi học trong trường đại học , hệ đại học ,hệ Master hay hệ Doctor thì tiền học phí như nhau .
 2. Cô Wildvender : cháu xin cám ơn cô . cháu có gửi tín nhắn cho cô . Kính chúc cô mạnh khỏe .
 3. cháu xin cám ơn ý tốt của cô loại dựoc thảo cô nói có thể mua ở ngoài không ạ ? nếu có thể mua được thì cháu nhờ gia đình mua gửi sang . tết dưong lịch này cháu có mấy ngừoi bạn về VN nhưng lại đều ở ngoài Bắc . phải chờ tết âm lịch thì mới có bạn về Nam .
 4. Ba người bị kết án tù trong vụ thiêu sống cậu bé 11 tuổi vừa có đơn đề nghị xử lý cả mẹ của nạn nhân vì cho rằng bà đã đồng ý để họ làm như vậy.Theo kế hoạch, cuối tháng 12, vụ án gây xôn xao dư luận xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh sẽ được đưa ra xét xử phúc thẩm. Em Hiệp với thương tích ở chân. Ảnh: Trường Long Cơ quan chức năng xác định, vợ chồng Trịnh Xuân Toàn nghi ngờ cháu Trịnh Xuân Hiệp (11 tuổi, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, em họ của Toàn) lấy trộm tiền của mình. Sáng 11/4, Toàn sang nhà Hiệp tra hỏi, lôi đứa trẻ về nhà trói vào gốc cây, dọa đốt. Hiệp khai đã lấy trộm 270.000 đồng và đi lấy trả lại Toàn. Cho rằng vẫn còn thiếu 200.000 đồng, chiều hôm đó, Toàn đã ba lần trói cậu bé vào gốc cây rồi vun lá khô châm lửa đốt để tra khảo. Trần Văn Tâm (Bí thư chi đoàn xóm) cũng giúp sức Toàn bằng cách lấy cành xương rồng cột lên phía trên cây để khi bị đốt nóng ở dưới Hiệp không thể leo lên trên trốn. Còn Trần Văn Bảo khi biết chuyện đã về nhà lấy hai can dầu đến, dọa Hiệp không khai thì sẽ tưới dầu đốt. Nghe Bảo nói vậy, Toàn đổ ra 2 nắp dầu tưới vào đống lá khô dưới chân đứa trẻ, lửa cháy mạnh hơn khiến Hiệp bị bỏng nặng. Theo kết quả giám định pháp y, cậu bé bị thương tật tỷ lệ 29,4%. Với những hành vi nêu trên, cuối tháng 9, TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt Toàn 42 tháng tù (trong đó 36 tháng tội cố ý gây thương tích và 6 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật); Bảo 24 tháng và Tâm 24 tháng. Ba người phải bồi thường thiệt hại cho cháu Hiệp gần 27 triệu đồng. Không đồng tình với bản án, chị Dương Thị Danh (mẹ của cháu Hiệp) kháng cáo và đề nghị cấp phúc thẩm cho tiến hành giám định lại thương tật; triệu tập thêm người làm chứng và tăng mức hình phạt với bị cáo cũng như khoản tiền bồi thường. Sau khi chị Danh có đơn kháng cáo, 3 bị cáo cũng làm đơn chống án xin giảm nhẹ hình phạt, giảm mức bồi thường. Đặc biệt, họ còn đề nghị cơ quan chức năng khởi tố chị Danh vì cho rằng bà đã cho phép Toàn trói bé Hiệp; đồng thời tham gia hắt lửa vào người con. nguồn : http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/12/3BA16ECB/
 5. Cô wildlavender cháu thấy cô hay sưu tầm các bài chữa bệnh về đông y . banmai bị ho suốt 6 tháng liền do chuyển chỗ ở về nơi thời tiết lạnh . Đi bệnh viện lần nào bác sỹ cũng nói không có vấn đề gì . bác sỹ cho banmai uống thuốc , có giảm ho , hết thuốc lại bị ho lại . Cô có biết bài thuốc nào hay hay có thể tự làm không ạ ? banmai đi làm từ sáng tới tối , mang đến công ty vừa làm vừa ngậm cho đỡ khó thở . Banmai không có đau họng mà ho và tức ngực, khó thở . bên này không như Việt Nam , muốn mua thuốc phải đến bện viện có giấy của bác sỹ họ mới bán cho thuốc . Mà mỗi lần đi bện viện khám chỉ mua đựoc 1 lần thuốc, hic hic banmai 1 năm chỉ có đựoc 20 ngày nghỉ phép mà nghỉ gần hết phép rồi lại cứ hay ốm đau nên nghỉ miết hic hic :( . banmai xin cám ơn cô .
 6. chòa anh Rubi banmai xin cám ơn anh . Banmai tình cờ đọc đựoc cuốn Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi của Cư Sỹ Diệu Ngộ có nói về tâm niệm phật thì thành phật , tâm niệm ngừoi thì thành ngừoi , tâm niệm súc sinh thì thành súc sinh v.v...và đọc một đoạn trong kinh Lăng Nghiêm khi giải thích về cái Tâm làm banmai xúc động rơi nước mắt . Chỉ có điều chưa đạt đựoc định nên tâm mình vẫn chạy chạy =>chính vì điều này mà banmai sợ nên muốn tìm cách để mong giải thoát ....banmai xin dừng tại đây trong chủ đề này . xin lỗi các CE vì đã nói chuyện ngoài chủ đề . Xin cứ tự nhiên xóa nếu nó không phù hợp .
 7. dạ cháu cám ơn cô . Có chuyện gì là banmai lại nhủ với mình : thôi thì trả nghiệp . Chỉ có điều chyện tình duyên thì banmai lúc này thực sự không nghĩ đến , chỉ nghĩ đến chuyện liễu thoát sinh tử , sống cuộc sống bình thường . Chắc tại năm nay toàn sao Cô Quả Xừong Khúc với mấy sao Quang Quý Quan Phúc nên chưa thấy gì . Nhưng có điều cô bạn có lá số tưong tự chỉ là đại hạn của bạn ấy thiếu quang quý nên năm nay đăng ký kết hôn rồi ạ .còn bamai thì lại gặp thầy của banmai . Đầu năm vừa gặp thầy lần đầu thầy đã hỏi : con có muốn xuất gia không? và còn động viên banmai nữa ạ .
 8. banmai xin cám ơn cô wildlavender banmai cũng biết chút ít tử vi . Cháu cũng hiểu điều này nên cũng nói cho thầy về việc có thể biết , chỉ mong có thể xoay chuyển nghiệp , dạ vẫn biết là khó ạ . số banmai sẽ phải lấy chồng vì ân tình , số phải vậy nên banmai chưa biết sự việc tiếp theo là thế nào, sẽ có chuyện gì xảy ra với banmai để banmai phải cuốn đi theo gió nghiệp . Nhìn chung mọi người nói chồng là ngừoi có đạo , có đời sống tâm linh cao . Không biết banmai sẽ phải trả nghiệp đến lúc nào :angry: . banmai hiện nay vì do còn trách nhiệm với gia đình bên VN ,nên chỉ là tu học tại gia dứoi sự hứong dẫn của thầy . Ái là gốc của luân hồi tử sinh :D
 9. nên mời chư tăng về tụng kinh và bản thân ngừoi nhà cũng nên ăn chay , thành tâm tụng Kinh Địa Tạng hồi hứong công đức cho người mất và các oan gia trái chủ của người đã khuất trong 49 ngày từ khi ngừoi đó mất và làm các công đức như làm từ thiện , phóng sinh v.v... Tuyệt đối không nên yểm bùa vì đây là điều tệ hại vô cùng gây họa cho chính thân nhân của mình .
 10. Không biết banmai viết vào đây có đựoc không ạ ? nếu không phù hợp xin ban quản trị cứ tự nhiên xóa hihi anh Rubi quan sát tướng của người xuất gia thì có tiêu chuẩn thế nào ạ ? chẳng ai nói BM có tứong này , chỉ có tứong kiểu giàu sang ( không giàu lớn) , từ nhỏ banmai vừa sinh ra bố mẹ đã đi xem ở đâu cũng bảo số giàu nhưng di chuyển đi lại nhiều , sư phụ tử vi của banmai nói tứong của banmai giàu , chồng giàu :D hihi trong khi banmai muốn đựoc yên ổn theo thầy học đạo mà chưa đựoc vì nhân duyên chưa đủ :angry: hửong hết phúc thì đọa địa ngục như thừong , sinh tử luân hồi như giấc mộng dài khổ đau :(
 11. chào bạn tình cờ ghé qua chủ đề , thấy lá số của bạn cũng có nét giống của em gái mình . Nó cũng sinh năm quý Hợi . Có lẽ nó may (?) hơn bạn là hỏa tinh nằm cung Quan và tả Hữu nằm ở tài quan . Hiện nay em gái mình đang lấy tiến sỹ và chưa kết hôn , đang sống ở nước ngoài, dự định là sau khi lấy tiến sỹ mới kết hôn ( chắc đợi 30 tuổi ) Dẫu sao Phu cung có Cự Môn hãm và mệnh lại có Thiên Khốc Bạch Hổ là ngừoi trong lòng luôn có nỗi buồn thương cảm . Tâm con người ta là vô thừong tức là luôn thay đổi , không biết bạn có hiểu biết gì về đạo hay không ? đạo Phật hay Thiên chúa giáo v.v... cứ lấy niềm vui đó để mà vượt qua những buồn phiền trước mắt . BM đôi khi có chút chuyện buồn , nhiều khi cũng khó khăn để mà vượt qua nhưng vẫn luôn nhủ mình rằng buồn thương là tự đày đọa mình và làm tổn hại đến tâm thức của mình , cứ nghĩ như vậy để mà tự vựot qua . BM cũng sống một mình gần 10 năm trên đất khách không ngừoi thân . Có chuyện gì thì lại nói với mình là trả nghiệp và để đi tiếp con đừong cần phải đi . banmai không biết xem tử vi nên chỉ có vài lời mong bạn vượt qua những hoàn cảnh hiện tại .
 12. chành anh Rubi : hai banmai nói trên đều là một . banmai nhỏ hơn anh vài tuổi nên anh cứ gọi là banmai thôi cho thoải mái , vì khi nghe thấy anh gọi là chị làm banmai thấy bị già hơn vài tuổi . banmai không phải người ngộ đạo và chỉ là đang trên đường muốn tìm đến "Đại Ái" :D nên tham sân si đủ cả :angry: Cám ơn anh về những ý kiến trong các chủ đề banmai đưa ra giúp banmai hiểu hơn . không biết banmai có được phép add nick yahoo của anh khi banmai muốn trao đổi đôi điều chưa hiểu ?
 13. Banmai nicô, hà hà hà.

 14. @bác Thiên Sứ nhìn vẫn rất phong độ ạ . :( @anh Rubi : người giản dị và cái tâm cũng như vậy . :angry: Cuối cùng banmai xin chúc mừng sự thành công của hội thảo .