• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

vanha400

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  17
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About vanha400

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cháu kính chào các Bác trong diễn đàn ạ. Cháu cũng có đọc một vài cuốn sách tử vi nói về cung phu thê VCD gặp triệt mà thấy mông lung quá. Nên cháu rất mong các Bác bớt chút thời gian xem giúp lá số của cháu với ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn! Dưới đây là thông tin của cháu: 1: Giới tính: Nam 2: Ngày, tháng, năm sinh theo Dương Lịch, không cần Âm Lịch: 25/10/1990 3: Giờ sinh: 4:40 sáng 4: Nơi sinh: Miền Bắc Việt Nam 5: Cần phải cung cấp những chi tiết về cá nhân - Hình dáng: Cao 168 cm, năng 55kg, da trắng, thư sinh, mắt sáng to đẹp, lông mi dài, mũi to, hơi đẹp trai ạ. - Tính tình: Cháu ăn nói được, khá sôi nổi hay tham gia các hoạt động xã hội, yêu văn học nghệ thuật, ca hát, được nhiều người kính nể. Nhưng cũng hay suy tư, lo nghĩ, thích tự do cá nhân một mình. Cháu thích kinh doanh và kiếm tiền. Nhiều nữ giới thích nên cháu trải qua khá nhiều cuộc tình, nhưng không có ý định kết hôn sớm. - Trình độ học vấn: Cử Nhân Đại Học Kinh Tế - Đang làm gì: Kinh doanh lĩnh vực giải trí truyền thông internet. - Những sự việc quan trọng đã xảy ra trong quá khứ: Năm 2008 cháu thi trượt ĐH Năm 2009 thi đỗ NV2 ĐH Kinh Tế, Năm 2012 (Tháng 12 âm lịch) cháu bị gãy chân. Năm 2015 (Tháng 12 dương lịch) lấy được bằng DH (bị muộn 2 năm). Việc học hành của cháu rất lận đận không như ý muốn. Năm 2016 Tháng 5 Dương lịch: Được nhận vào làm ở một ngân hàng sau đó 2 tháng cháu nghỉ ra ngoài kinh doanh. Năm 2017 Sau 1 năm kinh doanh cháu đã trở thành tỷ phú VND. Tuy không nhiều nhưng cháu rất vui vì khởi nghiệp với hai bàn tay trắng. - Gia đình: hòa thuận, Có 1 anh cả mất lúc lọt lòng. Cháu là út, trên cháu có 1 anh trai và 1 chị gái (hiện đang làm bác sĩ), ngoài ra còn có 1 anh nuôi. 6: Câu hỏi: - Mong bác cho cháu lời khuyên về đại vận 32 - 42: Thiên Không, Phủ phùng không, mệnh lộc gặp hạn song hao,... - Cung thê của cháu như vậy liệu có đa thê không ạ? Mong các bác xem giúp về người vợ tương lai của cháu với ạ. Cháu nên lấy người mệnh gì ạ. Cháu có đọc sách "Căn Duyên Tiền Định - Dương Công Hầu" thì tuổi Canh Ngọ nên lấy tuổi 1988 - Mệnh Mộc, Tuổi 1991 - Mệnh Thổ, Tuổi 1994 - Mệnh Hỏa, Tuổi 1997 - Mệnh Thủy. Và cháu nên kết hôn vào năm nào a? Cháu xin chân thành cảm ơn các Bác. Dưới đây là lá số của cháu ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Vanha400&date=1990,10,25,4,40&year=2017&gender=m&view=screen&size=2
 2. Cháu kính chào các Bác trong diễn đàn ạ. Cháu cũng có đọc một vài cuốn sách tử vi nói về mệnh VCD mà thấy mông lung quá. Nên cháu rất mong các Bác bớt chút thời gian xem giúp lá số của cháu với ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn! Dưới đây là thông tin của cháu:1: Giới tính: Nam 2: Ngày, tháng, năm sinh theo Dương Lịch, không cần Âm Lịch: 25/10/1990 3: Giờ sinh: 4:40 sáng 4: Nơi sinh: Miền Bắc Việt Nam 5: Cần phải cung cấp những chi tiết về cá nhân - Hình dáng: Cao 168 cm, năng 52kg, da trắng, thư sinh, mắt sáng to đẹp, lông mi dài, mũi to, hơi đẹp trai ạ.- Tính tình: Cháu ăn nói được, khá sôi nổi hay tham gia các hoạt động xã hội, yêu văn học nghệ thuật, ca hát, được nhiều người kính nể. Nhưng cũng hay suy tư, lo nghĩ. Cháu thích kinh doanh và kiếm tiền. Nhiều nữ giới thích nên cháu trải qua khá nhiều cuộc tình, nhưng không có ý định kết hôn sớm.- Trình độ học vấn: Cử Nhân Đại Học Kinh Tế- Đang làm gì: Kinh doanh lĩnh vực giải trí truyền thông internet.- Những sự việc quan trọng đã xảy ra trong quá khứ: Năm 2008 cháu thi trượt ĐH Năm 2009 thi đỗ NV2 ĐH Kinh Tế, Năm 2012 (Tháng 12 âm lịch) cháu bị gãy chân. Năm 2015 (Tháng 12 dương lịch) lấy được bằng DH (bị muộn 2 năm). Việc học hành của cháu rất lận đận không như ý muốn. Năm 2016 Tháng 5 Dương lịch: Được nhận vào làm ở một ngân hàng sau đó 2 tháng cháu nghỉ ra ngoài kinh doanh. Năm 2017 Sau 1 năm kinh doanh cháu đã trở thành tỷ phú VND. Tuy không phải là thành quả gì lớn so với xã hội nhưng cháu cũng cảm thấy rất vui vì cháu đã đi lên từ 2 bàn tay trắng.- Gia đình: hòa thuận, Có 1 anh cả mất lúc lọt lòng. Cháu là út, trên cháu có 1 anh trai và 1 chị gái (hiện đang làm bác sĩ), ngoài ra còn có 1 anh nuôi. 6: Câu hỏi: - Mong bác cho cháu lời khuyên về đại vận hiện tại và các đại vận sắp tới ạ + Vận 32 - 42: Thiên Không, Phủ phùng không, mệnh lộc gặp hạn song hao,... Mong bác cho cháu lời khuyên để hạn chế tác hại của hạn này ạ. + Vận 52 - 62: Sát tinh hội tụ: Liệu cháu có qua vận này hay phải dừng lại tại đây ạ?- Cháu thấy cung điền của cháu có vẻ xấu: Mong các bác xem giúp cháu có tạo lập được điền sản gì không ạ? - Từ lúc ra khởi nghiệp cháu bắt đầu quan tâm đến cung Nô nữa. Cháu mong các Bác xem giúp cháu cung nô bộc và cách dụng cung đó.- Cung thê của cháu như vậy liệu có đa thê không ạ? Mong các bác xem giúp về người vợ tương lai của cháu với. Và cháu nên kết hôn với người mệnh gì ạ?Cháu xin chân thành cảm ơn các Bác. Dưới đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=vanha400&date=1990,10,25,4,40&year=2017&gender=m&view=screen&size=2
 3. Dạ. Cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Đúng như bác nói "Cậu chỉ là người lo công danh sự nghiệp, ít đặt nặng vấn đề về vợ con, ko quan tâm nhiều về vợ..." nên cháu muốn kết hôn muộn bác ak. Cháu kính mong bác xem giúp cháu tiểu hạn năm 2017 với ạ.
 4. Dạ. Cháu cảm ơn bác ạ. Mong bác cho cháu lời khuyên hành xử ở Đại vận đó ạ. Cụ thể là năm bao nhiêu vậy bác? Bác xem gíup cháu cung phu thê nữa ạ.
 5. Cháu kính chào các bác trong diễn đàn. Kính mong các bác ghé qua xem giúp lá số tử vi của cháu với ạ! Dưới đây là thông tin của cháu. Nam sinh ngày: 25-10-1990 dl Giờ sinh: 4h30 sáng Quê quán: Bắc Giang Cha mẹ bình thường, đủ ăn không giàu nhưng hòa thuận, hay phải xa nhau do công việc. Gia đình cháu hiện nay có 3 anh em, cháu là út, + một anh mất lúc lọt lòng. Bản thân cháu thì trắng trẻo, đẹp trai, hơi gầy (cao 166 cm, nặng 50kg), ăn nói được, mũi rất to ạ. Năm 2008 thi trượt DH, Năm 2009 đỗ NV2 DH Kinh Tế. Cháu tốt nghiệp tháng 12/2015 DL (Muộn 2 năm). Ngày 16/05/2016 (DL) cháu được nhận vào làm việc tại một ngân hàng. Nhưng sau đó nghỉ việc ngân hàng và ra ngoài tự làm về lĩnh vực truyền thông internet. Hiện nay cháu đang có 3 nhân viên làm việc cùng và dự định sẽ tuyển dụng thêm trong thời gian tới. Về tài lộc năm 2016 vừa rồi cháu thấy cũng có khởi sắc. Cũng trong tháng 5 DL cháu nhận được một khoản tiền 3000$. Tháng 10 DL vừa qua cháu cũng nhận được một khoản khoảng 3000$ nữa Sắp tới cháu có CƠ HỘI nhận được khoảng 10.000$. - Xin Bác cho cháu đôi điều lưu ý về đại cương cuộc đời cháu thông qua các đại vận ạ. Cháu rất lo lắng vì thấy các vận sắp tới của cháu có vẻ không được tốt: Vận 32: Thiên không, đào hoa + Phủ phùng không, Vận 42: Hóa kỵ + hành Thủy quá vượng (Có người nói là mệnh thổ như cháu gặp thủy ở vận này là bị nhấm chìm), Vận 52: Toàn sát tinh, Kình đà, Kiếp Không, Linh Tinh,... - Cháu thấy cung điền có Phủ phùng không lại có song hao, tuần triệt. Cung tài thì Cơ Lương + Giải Thần không biết là sau này cháu có nhà cửa, điền sản hay có tích lũy được gì không hay tay làm hàm nhai ạ. - Kính mong các bác xem giúp cung phu thê của cháu nữa ạ. Dưới đây là lá số của cháu ạ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=vanha&date=1990,10,25,4,40&year=2013&gender=m&view=screen&size=2
 6. Phương pháp xem sinh con trai hay gái: Lấy tuổi vợ chồng theo tuổi Âm lịch, sau đó cộng tuổi vợ chồng trừ đi 40. Nếu số dư trên 40 tiếp tục trừ đi 40. Lấy số dư còn lại đầu tiên trừ 9, tiếp tục trừ 8, lại trừ 9, trừ 8… cho đến khi số dư nhỏ hơn hoặc bằng 9 -8 thì thôi. 1 - Hiệu số cuối cùng còn lại là số chẵn thì cấn bầu trong năm sinh trong trong năm là con trai. Ngược lại cấn bầu ngoài năm sinh trong năm là con gái. 2 - Hiệu số cuối cùng còn lại là số lẻ thì cấn bầu trong năm sinh trong trong năm là con gái. Ngược lại cấn bầu ngoài năm sinh trong năm là con trai. Thí dụ: Tuổi chồng 37. Tuổi vợ 32. Tổng số 69. 69 – 40 = 29. 29 – 9 = 20. 20 – 8 = 12. 12 – 9 = 3. Theo phương pháp này: Nếu hai vợ chồng này cấn bầu trong năm và sinh trong năm sẽ sinh con gái. Ngược lại, cấn bầu trong năm nay và sinh trong năm tới sẽ sinh con trai.
 7. Sinh trong năm nay thì là con trai. Sang năm mới sinh thì là con gái. Mổ đẻ thì không chính xác
 8. Dạ vâng ạ. Cho đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa có gì biến đổi lắm. Bác xem giúp cháu nửa cuối năm nay có gì cần lưu ý không ạ?
 9. Dạ. Cháu cảm ơn Bác. Đường học hành công danh của cháu lận đận quá Bác ạ. Đại vận vừa rồi làm gì cũng gặp khó khăn, năm ngoái cháu đi đá bóng còn bị gẫy chân nữa chứ. Bác xem giúp cháu đại vận đầu 5 với ạ. Cháu thấy còn nhiều sao xấu hơn đại vận đầu 1.
 10. Như tiêu đề, đại vận đầu 5 của cháu có địa kiếp(H), linh tinh(H), Tam hợp đại vận đầu 5 còn có Kình Dương (H), Địa Không (D), Thiên Hình, Phá Toái, Đại Hao. Cung xung chieus đại vận đầu 5 còn có Đà La, Thiên Không nữa chứ. Có câu: "Kiếp không lâm nạn Sở vương tán quốc duyên châu" Liệu cháu có qua được đại vận đầu 5 không ạ? Xin mọi người ghé qua cho đôi lời dự đoán. Lá số của cháu đây ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=vanha&date=1990,10,25,4,40&year=2013&gender=m&view=screen&size=2
 11. kính nhờ mọi người luận giải giúp cháu các đại vận với ạ
 12. Dạ. Cháu xin cảm ơn Cô ạ. Cháu thấy học hành từ bé cũng được dưng mà càng lớn lại thấy cứ lận đận thế nào ý (Sinh viên 5/4 Cô ạ :D) Cháu cũng đang lo con giải thần ở cung Tài và con Hóa kỵ ở cung Quan. Có cách nào để hóa giải nó không ạ. Ví dụ như giải thần: Giả sử cháu làm kinh doanh nếu được thì mình đi làm từ thiện có đỡ không Cô? "Tới lúc đó cho thầy bói nhờ đỡ làm ô dù nhé" Câu này cháu chưa hiểu lắm ạ. Kiến thức còn nông cạn mong được cô chỉ bảo thêm ạ.
 13. Mọi người ghé qua cho cháu vài lời khuyên ạ
 14. Mệnh tuần thân triệt thật may có bộ Cơ nguyệt đồng lương hóa giải.
 15. Hì. Cảm ơn bạn nhé. Mình cũng không để ý ngày hôm nay là tam nương đâu. Nhưng chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ. :)