• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

chocolate_blanche

Hội viên
 • Số nội dung

  53
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About chocolate_blanche

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Đúng là tháng 12/ 2012 vừa rồi, cháu có gặp lại 1 người bạn cũ. Ngoài ra cháu cũng quen biết thêm 1 số người khác. Nhưng cho dù là ai thì mọi sự đều tan rất nhanh chóng. Xin cô cho cháu thêm lời khuyên phải hành xử thế nào trong chuyện này. Mọi người nhận xét là cháu kén chọn và khó tính, nhưng nếu gọi là mở lòng ra thì lại không đi đến đâu cả như trong suôt 6 tháng qua.
 2. Cháu xin đính kèm lá số của cháu ở đây http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu xin cung cấp thêm 1 số thông tin để tiện so sánh với lá số Cháu là con cả trong gia đình có 2 chị em. Cháu xa nhà từ rất sớm và từ đó đến đây toàn đi học trong những ngành dành cho con trai (Toán và hiện giờ chủ yếu là lập trình) Cháu người tầm thước và cận thị nặng, rất bướng bỉnh, nóng tính và độc lập cao. Từ trước đến nay những ai xem lá số của cháu đều khuyên rằng ngoài 30 tuổi mới nên lập gia đình. Đường tình duyên của cháu rất chán, cũng 1 phần do cháu tập trung vào học. Cháu không vội, có điều từ cuối năm ngoái đến giờ cháu liên tục gặp rắc rối hoặc chuyện không như ý có liên quan đến mặt tình cảm. Vì vậy cháu rất mong được các cao nhân trong diễn đàn xem hộ và cho cháu lời khuyên để hành xử trong năm Quí Tỵ này. Cháu xin chân thành cảm ơn.
 3. Thưa chú, Cháu đọc được topic này mà mừng quá vì cháu đang có mấy điều rất băn khoăn không yên. Nhưng trước hết cháu xin báo với chú là hồi đầu năm những gì chú dự đoán về học bổng cao học, việc bảo vệ luận án và tình hình tài chính của cháu đều thành sự thực. Riêng về thời gian nhận học bổng thì nằm trong khoảng từ 5-7 tuần chứ không phải là tháng 5-7 âm lịch, nhưng với cháu đã là quá mong đợi. Cháu tuổi Bính Dần (26) Những câu hỏi sau đây của cháu đặt vào lúc 11.50 đêm ngày 16/8/2011 dương lịch giờ địa phương. Câu hỏi 1: Chuyện tình cảm của cháu năm nay ra sao ạ? (cháu đã bế tắc về chuyện này suốt 2 năm qua và cho đến giờ vẫn với một ngưởi cháu không hề có được một kết luận rõ ràng hay quyết định dứt khoát) Câu hỏi 2: Cháu rất mong có một chuyến đi xa vào tháng 9 (5-16/9 dương lịch) - dự định này liệu có thành? Câu hỏi 3 Tháng 8 dương lịch này cháu sẽ chuyển đến một nước khác để tiếp tục việc học -- không biết ở nơi mới này cuộc sống của cháu có gì khởi sắc hơn không ạ? (quả thực mấy năm qua cháu vô cùng vất vả Cháu cảm ơn chú rất nhiều và xin rất mong tin chú!!
 4. Dạ, tình hình là trong tháng 3 dương lịch này cháu sẽ biết một số kết quả quan trọng liên quan đến việc công danh. Cháu tự lấy quẻ vào lúc 11.57 sáng ngày 20 tháng 2 (18 tháng 1 âm lịch). Giờ địa phương chỗ cháu muộn hơn giờ Hà Nội là 12 tiếng. Cụ thể là Giờ Giáp Ngọ Ngày Bính Ngọ Tháng Canh Dần Năm Tân Mão Tuổi của người hỏi: Bính Dần - Câu hỏi 1: Kết quả từ nơi này thế nào? Thương Tốc Hỷ. Cháu xin bổ sung là phương vị của nơi ra quyết đình là về phía Đông Nam của nơi cháu đang ở. - Câu hỏi 2: Cháu dự định có chuyến đi xa về phía Tây Nam của nơi đang ở vào tháng 8 dương lịch, liệu có thu xếp được không? Đỗ Xích Khẩu (cháu đang đánh đến đây thì ấn nhầm nên phải gõ lại) - Câu hỏi 3: Cháu có nên chủ động liên lạc với người ở nơi ra quyết định (cho kết quả ở câu hỏi 1)? Cảnh - Tiểu Cát Cháu không biết luận sao cho phải. Nhất là quẻ cho câu hỏi 1. Liệu từ quẻ này có thể biết thêm khoảng thời gian nào cháu sẽ biết tin không ạ? Rất mong các cao nhân giảng giải hộ cháu.
 5. Cháu thật là đoảng. Giờ cháu hỏi là 8h27 sáng 4/2/2011 giờ Hà Nội (nhưng là 8h27 tối 3/2/2011 giờ địa phương). Hi vọng cháu vẫn có duyên được chú giúp đỡ.
 6. Hi vọng cháu vẫn không quá muộn. Năm mới kính chúc chú và gia đình mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Cháu là nữ, sinh lúc 8 giờ sáng ngày 30 tháng 9 dương lịch năm 1986. Xin chú gieo giúp quẻ cho 3 việc: - cháu đang đợi kết quả xin học bổng lên cấp học cao hơn. Liệu bao giờ cháu sẽ biết kết quả? - kết quả có tốt không ạ? - tình hình tài chính của cháu năm nay có gì khả quan không ạ? Cháu xin cảm ơn!!
 7. Thực ra nếu nói là 'du' học thì hiện giờ cháu đã ở nước ngoài rồi. Có điều cháu đang đợi kết quả xin học lên cấp cao hơn. Về thời điểm bảo vệ, đúng là cháu phải hoàn thành trước tháng 5/ 2011, tính theo lịch âm có lẽ là tháng 4 năm Tân Mão. Từ năm 2010 cho tới thời điểm này, tình hình tài chính của cháu hết sức thoải mái và thuận lợi, hơn hẳn những năm trước. Nhưng mà tốt nghiệp xong thì học bổng cũng cắt, việc cháu xin học bổng chính là để học văn bằng tiếp theo. Về việc cưới xin, quả thực cháu tập trung vào việc học trước tiên, chưa kể năm nay là năm sao Thái Bạch nên có nhắc đến chuyện lập gia đình lúc này cháu vừa không dám, cũng chắng biết cưới ai, vừa bị gia đình phản đối vì từ bé đã rất nhiều người khuyên là cung Phu của cháu quá xấu. Kính xin bác Haithienha và các cao nhân tiếp tục luận đoán cho cháu một lời khuyên ạ!!
 8. 25, 26 tuổi thì ai cũng hoặc đi làm hoặc học lên cao mà chú. Phân ngành thì đúng là đáng ra sẽ dính nhiều đến đinh ốc dầu mỡ nhưng riêng cháu thì chỉ làm mô phỏng hệ thống trên máy tính thôi, không đi quá sâu vào chi tiết. Cháu thật sự lo lắng và nghiêm túc muốn được nghe lời khuyên. Mong các bác bớt chút thời gian giúp cháu với!! Liệu trong năm 2011 - cháu có xin học bổng được không??? khoảng bao giờ cháu sẽ biết tin ạ? - việc hoàn thành và bảo vệ luận án của cháu có xong được đúng thời hạn không? - tình hình tài chính của cháu có gì khả quan?
 9. Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu là con gái đầu, sau là em gái). Cháu sớm xa nhà đi học và hiện đang theo học cao học ngành kỹ sư máy. Gia đình luôn luôn bất hòa và trong 5 năm trở lại đây thì rất sa sút. Bản tính cháu nóng nảy, liều và bướng, nhưng ham học. Nói chung cháu từ trước đến nay rất vất vả, và về đường tình duyên càng vất vả hơn. Về bề ngoài, cháu đậm người, cận thị nặng và nói to. Cháu cố gắng đọc sách và nghe các cao nhân ở đây luận tử vi, song trình độ của cháu vẫn chỉ dừng ở mức biết rằng mình đang trong một đại hạn cực xấu (cung Phu, có Đào Hoa Không Kiếp). Năm nay lại là năm đại tiểu hạn trùng phùng, lại thêm Lưu Thiên Mã ở cung Mệnh. Vì vậy cháu rất mong các bác bớt thời gian xem cho cháu hạn về công danh, học hành năm nay. Trong 4 tháng đầu năm dương lịc này, cháu sẽ phải bảo vệ luận án cao học và cũng đang rất lo lắng chờ kết quả xin học lên cấp cao hơn. Cụ thể hơn: - cháu có xin học bổng được không??? khoảng bao giờ cháu sẽ biết tin ạ? - việc hoàn thành và bảo vệ luận án của cháu có xong được đúng thời hạn không? - tình hình tài chính của cháu trong năm 2011 liệu có gì khả quan? Cháu xin cảm ơn các bác và xin rất mong tin,
 10. Năm mới Dương lịch, xin chúc cô Wildlavender cùng các cao nhân trong diễn đàn sức khỏe và nhiều may mắn. Một trong những hồ sơ xin học bổng của cháu đã sắp có kết quả vòng loại, chỉ trong vòng tháng 1 dương lịch này thôi. Vậy rất mong cô và các cao nhân luận cho cháu một quẻ, xem khoảng thời gian cụ thể hơn sẽ biết kết quả (ví dụ như trước 15/1 hay sau 15/1) và kết quả sẽ tốt hay xấu. Cháu thực ra đã có sự lượng sức mình từ trước, song rất muốn được kiên nhẫn và chờ đợi một sự kiểm nghiệm. Cháu xin cảm ơn.
 11. Quả đúng là tin từ châu Âu cháu đã nhận được, nhưng lại là tin không vui chút nào :) Thực ra mà nói, vì rất nhiều lí do, cháu cần thành công với khả năng còn lại hơn. Không biết cháu có thể phiền cô bấm tiếp về khả năng thành công với hồ sơ sang Mỹ cho cháu được không ạ? Cháu đang khá hoang mang. Cảm ơn cô rất nhiều
 12. Cháu cảm ơn cô. Đây có lẽ là có duyên. Cháu sẽ kiên nhẫn đợi và xin thông báo kết quả nghiệm quẻ (mong là cáng sớm càng tốt). Cháu chỉ đọc đến đoạn châu Âu là nơi cháu mơ ước nhưng không dừng chân mà đã thấy đúng rồi vì cháu đã hơn 1 lần bỏ qua dư định sang đó.
 13. Cháu tham gia diễn đàn đã lâu và đã hơn một lần được các bác ở đây giúp đỡ. Hiện giờ cháu có một việc rất quan trọng muốn nhờ các cao nhân gieo giúp cháu một quẻ. Cháu sinh lúc 8 giờ sáng ngày 30/09/1986, tức là ngày 27/8 âm lịch năm Bính Dần. Hiện cháu đang nộp hồ sơ xin học bổng ở cấp học cao hơn (cháu hiện đã là nghiên cứu sinh ở nước ngoài rồi). Cháu đang rất băn khoăn về hai vấn đề: - Hồ sơ cháu gửi sang châu Âu đã chuẩn bị đến ngày biết kết quả. Vậy cháu xin hỏi bao giờ cháu sẽ được thông tin? Và kết quả có tốt không ạ? - Cháu có hai con đường: Mỹ hoặc châu Âu. Vậy cháu muốn xin một quẻ để biết khả năng nào sẽ lớn hơn và có lợi hơn. Việc xin học bổng lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cháu và gia đình cháu. Bản thân cháu đã cố gắng 5,6 năm nay cho mục tiêu này. Cháu rất mong các bác, các anh chị giúp đỡ. Cháu rất cảm ơn và xin tha thiết mong tin
 14. Cháu chào bác Thiên Đồng và các cao nhân, Cháu là nữ, sinh lúc 8 giờ sáng ngày 30/9/1986 (tức ngày 27/8 năm Bính Dần) tại Hà Nội. Hiện giờ cháu đang ở Bắc Mỹ. Cháu đang có hai dự tính đi xa, mà nếu được sẽ là những cơ hội học hỏi hiếm hoi và rất có lợi cho hồ sơ của cháu (cuối năm nay cháu định xin học bổng Tiến sỹ). Cơ hội thứ nhất là đi xuống phía Nam, trong khoảng ngày 17 - 22 tháng 5 dương lịch. Sau đó là một chuyến đi sang phía Tây, trong khỏang 14 - 31 tháng 7 dương lịch. Cháu rất mong được toại nguyện với hai chuyến đi này, vậy cháu xin các bác gieo cho cháu một quẻ xem tình hình ra sao (liệu cháu có đi hai chuyến này không và có trang trải được kinh phí hay không). Việc thứ hai là cháu đang lo lắng không biết chuyện thi cử của cháu tháng 4 dương lịch này sẽ như thế nào ạ. Hiện những học phần cháu đang học rất khó và vất vả, hơn nữa kì thi lại trùng với lúc cháu bận và phải có một chuyến đi xa khác. Kính xin bác Thiên Đồng và các cao nhân giúp đỡ. Nếu như quá mất công, cháu chỉ xin một quẻ cho việc thứ nhất thôi ạ. Cháu rất mong tin.
 15. Cháu xin cảm ơn bác và chúc bác một tết Dương lịch may mắn và nhiều niềm vui. Cháu rất mong bác Hà Uyên bớt chút thời gian giúp cháu nữa với ạ. BH